Tải bản đầy đủ

GIAO AN LOP3 TUAN 7CKTKN KNS

TUẦN 7
Buổi sáng:

Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2018

Đạo đức ( tiết 7)
QUAN TÂM CHĂM SÓC ÔNG BÀ CHA MẸ, ANH CHỊ EM. (tiết 1)
I / Mục tiêu:
- Biết dược những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm, chăm sóc những
người thân trong gia đình.
- Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
- Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày
- HS biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau cũng như người lớn trong GĐ
*Giáo dục KNS: Lắng nghe ý kiến của người thân, thể hiện sự cảm thông trước suy
nghĩ, cảm xúc của người thân, đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người thân trong
những việc vừa sức.
II/ Phương pháp dạy học tích cực: Thảo luận nhóm; đóng vai; kể chuyện.
III/ Chuẩn bị : - Phiếu hoạt động nhóm dành cho hoạt động 2 (tiết 2).
- HS : SGK ,vở BT, đồ dùng học tập cá nhân.
IV/ Hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
*Khởi động :
- Cả lớp hát.
- Cho cả lớp hát bài “Cả nhà thương nhau”. - HS nhắc lại.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
* Hoạt động 1:
- HS kể về sự quan tâm, chăm sóc của ông
- HS trao đổi với nhau trong nhóm.
bà, cha mẹ, anh chị dành cho mình.
- Yêu cầu HS nhớ và kể lại cho nhóm nghe
về việc mình đã được ông bà, bố mẹ yêu
thương, quan tâm, chăm sóc như thế nào?
- Mời một số học sinh lên kể trước lớp
- HS xung phong kể trước lớp.
+ Em có suy nghĩ gì về sự quan tâm của mọi - Phát biểu theo suy nghĩ của bản
người trong nhà dành cho em?
thân
+ Em nghĩ gì về những bạn nhỏ thiệt thòi
- Cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung
phải sống thiếu tình cảm và sự chăm sóc của
cha mẹ ?
* Kết luận.
- HS nhắc lại.
*Hoạt động2: Kể chuyện Bó hoa đẹp nhất
*KNS : HS đảm nhận trách nhiệm chăm sóc
người thân trong những việc vừa sứ, thể
hiện sự cảm thông trước suy nghĩ, cảm xúc
của người thân.
- GV kể chuyện (có sử dụng tranh minh họa) - Lớp lắng nghe giáo viên kể
chuyện
- Chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các
- 1 HS đọc lại chuyện
nhóm thảo luận các câu hỏi :
- Các nhóm thảo luận theo câu hỏi
- Chị em Ly đã làm gì nhân dịp sinh nhật
gợi ý
mẹ?
+ Hái hoa tặng mẹ.
- Vì sao mẹ Ly nói rằng bó hoa mà chị em
+ Vì từ khi sinh em Ly mẹ đã quên
Ly tặng mẹ là bó hoa đẹp nhất?
tổ chức sinh nhật cho mẹ.
- Mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp. - Đại diện các nhóm lên trình bày
+ Vì sao mọi người trong gia đình cần quan trước lớp.
tâm, chăm sóc lẫn nhau.
- Lớp trao đổi nhận xét và bổ sung
- Giáo viên kết luận.
* Hoạt động 3: Đánh giá hành vi
- Chia lớp thành các nhóm - Giáo viên lần
- Các nhóm thảo luận theo yêu cầu
lượt phát phiếu giao việc bằng các câu hỏi
của GV.
(BT2 ở VBT).
-Lần lượt đại diện của từng nhóm
- Yêu cầu các nhóm trao đổi thảo luận.
trình bày kết quả thảo luận, các
- Mời lần lượt từng đại diện của nhóm trình nhóm khác nhận xét bổ sung.
bày trước lớp (mỗi nhóm trình bày 1 trường - HS lắng nghe.
hợp).
* Kết luận.
- Lắng nghe ý kiến của người thân.
* Hoạt động 4: Củng cố-Dặn dò.
KNS : Lắng nghe ý kiến của người thân.
- Các em cần phải làm gì để thể hiện sự
- HS thực hiện theo yêu cầu
quan tâm chăm sóc mọi người trong GĐ.
- Mỗi học sinh vẽ ra giấy một món quà mà
em muốn tặng cho ông bà, cha mẹ nhân
ngày sinh nhật.
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau.
……………………………………………………
Toán ( tiết 31 )
BẢNG NHÂN 7.
I/ Mục tiêu:
- Bước đầu thuộc bảng nhân 7.
- Vận dụng phép nhân 7 trong giải toán
- Có ý thức học thuộc bảng nhân.
II/ Chuẩn bị: - Các tấm bìa mỗi tấm có 7 chấm tròn.
- SGK, vở BT, đồ dùng học tập cá nhân.
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Gọi 3HS lên bảng làm BT: Đặt tính rồi tính - 3 học sinh lên bảng làm bài.
30 : 5
34 : 6
20 : 3
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
- Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
Hoạt động1: Giới thiệu bài :
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
Hoạt động2: HD thành lập bảng nhân.
bài
+ Gắn 1 tấm bìa có 7 chấm tròn lên bảng và
hỏi: Có mấy hình tròn
+ Quan sát hoạt động của giáo viên.
+ 7 chấm tròn được lấy mấy lần?
+ 7 chấm tròn
+ 7 được lấy mấy lần?
+ 7 chấm tròn được lấy 1 lần
+ 7 được lấy 1 lần nên ta lập được phép + 7 được lấy 1 lần
nhân: 7 x 1 = 7 (giáo viên ghi lên bảng)
+ Học sinh đọc phép nhân


+ Gắn tiếp 2 tấm bìa lên bảng và hỏi : Có hai
tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn, vậy 7 chấm
tròn được lấy mấy lần?
+ Vậy 7 lấy được mấy lần?
+ 7 nhân 2 bằng mấy?
+ Vì sao biết 7 nhân 2 bằng 14?
(Hãy chuyển phép nhân 7 x 2 thành phép
cộng tương ứng rồi tìm kết quả)
+ Hướng dẫn học sinh lập phép nhân 7 x 3,
tương tự như phép nhân 7 x 2
+ Y/c học sinh cả lớp tìm kết quả của các
phép tính còn lại trong bảng nhân 7 vào vở
nháp
+ Giáo viên chỉ vào bảng nói: Đây là bảng
nhân 7.
+ Các phép nhân trong bảng đều có 1 thừa số
là7, thừa số còn lại lần lượt là các số 1,2,3…
10
+ Y/c học sinh đọc bảng nhân 7 sau đó cho
học sinh học thuộc bảng nhân
+ Xóa dần bảng cho học sinh đọc thuộc
+ Tổ chức học sinh thi đọc thuộc
Hoạt động 3: Luyện tập
* Bài 1
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Y/c học sinh tự làm bài
* Bài 2
+ Gọi 1 học sinh đọc đề bài
+ Mỗi tuần lễ có bao nhiêu ngày?
+ Bài toán yêu cầu tìm gì?
+ Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở?
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 3
- Yêu cầu quan sát và điền số thích hợp vào
chỗ chấm để có dãy số.
- Gọi HS đọc dãy số vừa điền.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

+ Quan sát thao tác của giáo viên và
trả lời:
7 chấm tròn được lấy 2 lần
+ 7 lấy dược 2 lần
+ 7 nhân 2 bằng14
+ Vì 7 x 2 = 7 + 7 = 14
nên 7 x 2 = 14
+ 7 học sinh lần lượt lên bảng viết
kết quả các phép nhân còn lại trong
bảng nhân 7

+ Cả lớp đọc đồng thanh, sau đó tự
học thuộc
+ Đọc bảng nhân
- Tính nhẩm
+ Làm bài và kiểm tra bài của bạn

* Bài 2
Tóm tắt
1 tuần lễ: 7 ngày
4 tuần lễ: ? ngày
Giải:
Cả 4 tuần lễ có số ngày là:
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày
Bài 3
- Quan sát và tự làm bài.
- 1HS lên bảng điền, cả lớp theo dõi
bổ sung.
(Sau khi điền ta có dãy số : 7, 14,
3. Củng cố - Dặn dò
21, 28, 35, 42, 49, 56, 63,70).
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
- Về nhà học thuộc bảng nhân 7.
………………………………………………….
Tập đọc - Kể chuyện (tiết 19)
TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG
I/ Mục tiêu: A/Tập đọc:
1. Kiến thức và kĩ năng:


- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời các nhân vật.
- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ gây
tai nạn. Phải tôn trọng luật giao thông, tôn trọng luật lệ quy tắt chung của cộng đồng
(Trả lời được các CH trong SGK).
B/ Kể chuyện :
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện.
2. Thái độ : Biết tông trọng và giữ luật lệ chung nơi công cộng.
*Giáo dục KNS : Kiểm soát cảm xúc, ra quyết định và đảm nhận trách nhiệm.
II. Phương pháp dạy học tích cực: Trải nghiệm ; trình bày cá nhân ;
- Thảo luận 1 phút .
III/ Chuẩn bị: Tranh minh họa SGK, bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc.
IV/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 em đọc thuộc lòng một đoạn trong
- 3 HS lên đọc thuộc lòng một đoạn
bài “ Nhớ lại buổi đầu đi học “ + TLCH.
trong bài mà em thích và TLCH.
- Giáo viên nhận xét ghi điểm
2.Bài mới: Tập đọc. Giới thiệu bài
- Cả lớp nghe GV giới thiệu bài.
Hoạt động 1: Luyện đọc:
* Đọc diễn cảm toàn bài.
- Lớp theo dõi lắng nghe
* H/ dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Đọc từng câu trước lớp, GV sửa sai.
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu.
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước - Đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp
lớp.
kết hợp tìm hiểu nghĩa của các từ ở
- Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng và giúp các
mục chú giải.
em hiểu nghĩa của từ: cánh phải, cầu thủ,
khung thành...
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm.
- Luyện đọc theo nhóm.
- Mời 3HS nối tiếp thi đọc 3 đoạn của bài.
- 3 HS thi đọc, lớp nhận xét
- Yêu cầu cả lớp đọc ĐT cả bài.
- Cả lớp đọc ĐT cả bài.
Hoạt động 2: HD tìm hiểu bài:
KNS: Kiểm soát cảm xúc, ra quyết định và
đảm nhận trách nhiệm.
- Yêu cầu lớp đọc thầm TLCH :
- Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi.
+ Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu ?
+ Các bạn chơi đá bóng dưới lòng
+ Vì sao trận bóng phải tạm dừng lại lần
đường.
đầu ?
+ Vì Long mãi đá bóng suýt tông vào
xe máy. Bác đi xe nổi nóng khiến cả
bọn chạy toán loạn .
- Lớp đọc thầm và trả lời
+ Vì sao mà trận bóng phải dừng hẳn?
+ Quang sút bóng chệch lên vỉa hè
đập vào đầu một cụ già khiến cụ
loạng choạng rồi khuỵu xuống .
+ Thái độ của các bạn nhỏ như thế nào khi
+ Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy .
tai nạn xảy ra?
+ Tìm các chi tiết cho biết Quang rất ân hận - Cả lớp đọc thầm đoạn 3, trả lời:


khi mình gây ra tai nạn ?

+ Quang nấp sau một gốc cây lén
nhìn sang ,…“ Ông ơi …cụ ơi Cháu
xin lỗi …!
+ Kh/ được chơi bóng dưới lòng
đường.
- Lắng nghe đọc mẫu.

+ Câu chuyện này muốn nói lên điều gì ?
Hoạt động 3: Luyện đọc lại ( tiết 2 ) .
- GV đọc mẫu đoạn , hướng dẫn học sinh
đọc đúng câu khó trong đoạn.
- Mời 2 nhóm thi đọc phân vai.
- 2 nhóm lên thi đọc .
- Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn cá
- Cả lớp theo dõi nhận xét bình chọn
nhân, nhóm đọc hay nhất .
nhóm đọc tốt nhất .
Hoạt động 4: Kể chuyện.
- Hướng dẫn học sinh kể lại một đoạn của
- Lắng nghe
câu chuyện .
- Tập kể 1 đoạn của câu chuyên mà
- Hướng dẫn. kể mẫu
mình thích.
- Cho HS tập kể.
- Một em lên kể mẫu, lớp theo dõi.
- Gọi hs kể chuyện :
- Tập kể theo cặp.
- Giáo viên cùng lớp bình chọn người kể
- Lần lượt từng em kể
hay nhất .
- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay
3. Củng cố dặn dò:
nhất
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
……………………………………………………..
Buổi chiều:
Tập viết ( tiết 7)
ÔN CHỮ HOA E Ê
I/ Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa E (1 dòng), Ê (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Ê - đê (1 dòng), và
câu ứng dụng : Em thuận anh hòa … có phúc (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
- Có ý thức luyện viết chữ đẹp và luôn giữ vở sạch đẹp.
II/ Chuẩn bị:
- Mẫu chữ viết hoa E, Ê ; mẫu tên riêng Ê - đê và câu tục ngữ trên dòng kẻ ô li.
III/ Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài viết ở nhà của HS.
- Lớp viết vào bảng con các từ GV
- Yêu cầu HS viết vào bảng con : Kim Đồng, yêu cầu.
Dao.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Lớp theo dõi giới thiệu.
Hoạt động 2: HD viết trên bảng con.
a) Luyện viết chữ hoa:
- Yêu cầu HS tìm các chữ hoa có trong bài.
- Học sinh tìm ra các chữ hoa: E, Ê .
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng
chữ
-.Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa - Luyện viết vào bảng con.


nêu.
- Nhận xét HS viết
b) Luyện viết từ ứng dụng( tên riêng):
- Yêu cầu đọc từ ứng dụng Ê – đê .
- Một học sinh đọc từ ứng dụng .
- Giới thiệu về dân tộc Ê – đê là một dân tộc - Học sinh lắng nghe để hiểu thêm
thiểu số có trên 270 000 người chủ yếu ở các về một dân tộc của đất nước ta .
tỉnh Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên của nước
ta.
- Cho HS tập viết trên bảng con: Ê - đê.
- Cả lớp luyện viết từ ứng dụng vào
c) Luyện viết câu ứng dụng.
bảng con
- Yêu cầu một học sinh đọc câu:
- 2HS đọc câu ứng dụng.
* Em thuận anh hòa là nhà có phúc.
- Hướng dẫn hiểu nội dung câu tục ngữ
Anh em phải thương yêu nhau sống thuận
hòa là hạnh phúc lớn của gia đình.
-Yêu cầu luyện viết trên bảng con: Em
- Lớp thực hành viết chữ hoa Em
Hoạt động 3: HD viết vào vở
trong câu ứng dụng .
- Nêu yêu cầu:
- Viết đúng chữ hoa E (1 dòng), Ê (1 dòng).
- Tên riêng Ê - đê (1 dòng).
- Câu ứng dụng :Em thuận anh hòa … có
- Lớp thực hành viết vào vở theo
phúc (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
hướng dẫn của giáo viên
- Chấm từ 5- 7 bài học sinh
- Nộp vở lên giáo viên để chấm
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghi
điểm.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
…………………………………………
PĐ. TOÁN
ÔN TẬP BẢNG NHÂN 7
I. Mục đích: Giúp HS ôn tập về:
- Bảng nhân 7.
- Kĩ năng áp dụng bảng nhân 7 vào làm bài tập.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán
- HS quan sát.
3.
Bài 1: Tính nhẩm:
- HS đọc đề bài.
- GV tổ chức trò chơi đố vui: 1 bạn hỏi, 1


bạn trả lời, lớp nhận xét.
- GV nhận xét.
Bài 2: Số?
- GV hỏi, HS trả lời miệng.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 3: Một lớp học có 5 tổ, mỗi tổ đều có
7 học sinh. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu
học sinh?
- Bài toán cho biết điều gì?
- Bài toán hỏi gì?
- GV hướng dẫn HS giải bài toán, 1 HS
lên bảng làm, cả lớp làm vào vở bài tập.

- GV nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu bảng nhân 7.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.

- HS làm theo yêu cầu của GV.
- HS đọc đề.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
- HS đọc đề.
- Một lớp học có 5 tổ, mỗi tổ đều có 7
học sinh.
- Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học
sinh?
- HS làm theo yêu cầu của GV.
Bài giải:
Lớp học đó có số học sinh là:
7 x 5 = 35 (học sinh)
Đáp số: 35 học sinh.
- HS lắng nghe.
- HS nêu lại.
- HS lắng nghe.

------------------------------------------------TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS lắng nghe.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.


- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.

Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
Thể dục
ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
I. Mục đích - Yêu cầu :
- Tiếp tục ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu biết
và thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Ôn động tác đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện được
động tác tương đối đúng
- Chơi trò chơi "Mèo đuổi chuột". Yêu cầu HS biết cách chơi và bước
đầu tham gia vào trò chơi .
II. Phương pháp : Làm mẫu, tập luyện.
III. Chuẩn bị : Sân bãi sạch sẽ, còi, dụng cụ đi chuyển hướng.
IV. Tiến hành :
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG
NỘI DUNG
DẪN
TG
SL
Phần 1 : Mở đầu
8-10'
- GV nhận lớp, phổ biến nội
1. Nhân lớp :
2-3'
1L
dung, yêu cầu giờ học.

2. Khởi động :
- Chạy nhẹ nhàng trên
sân trường 100m
-120m.
- Vừa giậm chân tại chỗ
vừa đếm theo nhịp.
- Xoay các khớp.
- Trò chơi "Làm theo
hiệu lệnh"
Phần 2 : Cơ bản
1. Ôn :
- Tập hợp đội hình hàng
ngang, dóng hàng.
- Đi chuyển hướng phải,
trái.



GV

6-8'
1-2L
2x8
n

1822'
1012'

- GV hướng dẫn và điều khiển
lớp.

2x8
n
1-2L

2-3L

- GV hướng dẫn, triển khai
đội hình cho HS tập luyện.
- Tập đồng loạt do GV điều
khiển.
- Chia tổ, nhóm do tổ trưởng
điều khiển.
- HS thực hiện, GV quan sát,


sửa sai động tác.

2. Trò chơi :
"Mèo đuổi chuột".

6-8'

3-4L - GV nêu tên trò chơi, vừa
làm mẫu (cho 2 em thực
hiện), vừa giải thích và đưa
ra cách chơi và luật chơi sau
đó cho HS chơi thử, tiến hành
chơi chính thức.

3. Củng cố :
- ĐHĐN.
- Đi chuyển hướng phải,
trái.

2-3'

1-2L

4-6'

- GV gọi 1-2 em lên thực
hiện.
- GV cùng HS nhận xét và
sửa sai động tác.

Phần 3 : Kết thúc
- Đi theo nhịp hát, vỗ
tay và làm động tác thả
lỏng.
- GV cùng HS hệ thống
bài.
- GV nhận xét giờ học,
dặn dò và giao bài tập
GV
về nhà.
- Xuống lớp.
------------------------------------------------ANH VĂN: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------Toán: ( tiết 32 )
LUYỆN TẬP ( Đ/C ).
I/ Mục tiêu:
- Thuộc bảng nhân 7 và vận dụng vào trong tính giá trị của biểu thức, trong giải toán.
- Nhận xét được về tính chất giao hoán của phép nhân thông qua ví dụ cụ thể.
- Yêu thích học môn toán.
II/ Chuẩn bị : - Bộ đồ dùng học toán có các chấm tròn.
- SGK, vở BT, đồ dùng học tập cá nhân
III/ Các hoạt động dạy - học:


Hoạt động của GV
1. Bài cũ:
- Nhận xét đánh giá bài học sinh .
2. Bài mới: Giới thiệu bài :
Hoạt động 2: HD HS làm BT.
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Cho cả lớp tự làm bài.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.

Hoạt động của HS
- Hai học sinh lên bảng làm bài 3
- Hai học sinh đọc bảng nhân 7 .
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài

Bài 1: - Một em nêu đề bài .
- Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- Nêu miệng k/quả nhẩm về bảng nhân
7
7 x 2 = 14
7 x 6 = 42
+ Em có nhận xét gì về đặc điểm của
2 x 7 = 14
6 x 7 = 42...
phép nhân trong cùng 1 cột?
+ Vị trí các thừa số thay đổi nhưng kết
Bài 2: -Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
quả không thay đổi.
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
Bài 2- Một học sinh nêu yêu cầu bài
- 2 học sinh lên bảng thực hiện.
7 x 5 + 15 = 35 + 15 ;
= 50
7 x 9 + 17 = 63 + 17
- Cho HS đổi chéo để KT bài nhau.
= 80
- Nhận xét bài làm của học sinh, chữa bài. - Đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.
Bài 3: - Gọi học sinh đọc bài 3.
+ 1 học sinh làm bài trên bảng, học sinh Bài 3
cả lớp làm vào vở
Tóm tắt: 1 lọ: 7 bông hoa
5 lọ: ? bông hoa
Giải:
Số bông hoa cắm trong 5lọ hoa là:
- Giáo viên nhận xét chữa bài
7 x 5 = 35 (bông hoa)
Bài 4: - Gọi học sinh đọc đề
Đáp số : 35 bông hoa
- Cả lớp cùng thực hiện vào vở.
Bài 4: - Một em đọc đề bài .
- Một em lên tính và điền kết quả, cả lớp a/ Số ô vuông trong hình chữ nhật là:
nhận xét bổ sung:
7 x 4 = 28 ( ô vuông )
- Nhận xét bài làm của học sinh
b/ Số ô vuông trong hình chữ nhật là:
3. Củng cố - Dặn dò:
4 x 7 = 28 ( ô vuông )
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
………………………………………………………
Chính tả ( tiết 13 )
(Tập chép) TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG
I/ Mục tiêu:
- Chép và trình bày đúng bài CT
- Làm đúng BT (2)a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn.
- Điền đúng 11 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng (BT 3)
- Có ý thức luyện viết chữ đẹp và giữ vở sạch sẽ.
II/ Chuẩn bị: Bảng phụ ghi bài tập chép. Một tờ giấy khổ lớn ghi nội dung bài tập 3.
III/ Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của
1. Kiểm tra bài cũ:S
bài mới.


- GV đọc, 3 học sinh lên bảng viết, cả lớp
viết ở bảng con các từ: nhà nghèo, ngoằn
ngoeo, cái gương, vườn rau.
- Nhận xét đánh giá ghi điểm từng học sinh
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
Hoạt động 1: HD HS tập chép:
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn chép trên bảng.
- Yêu cầu 2 học sinh nhìn bảng đọc lại đoạn
văn.
Hỏi: Vì sao Quang lại ân hận sau sự việc
mình gây ra?
H. Sau đó Quang sẽ làm gì?

- 2 học sinh lên bảng viết cả lớp viết
vào bảng con các từ GV yêu cầu .
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài

- 2 học sinh đọc lại bài.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung
- Vì cậu nhìn thấy cái lưng còng của
ông cụ giống ông nội mình.
- Quang chạy theo chiếc xích lô và
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết mếu máo xin lỗi cụ.
hoa.
- Viết hoa các chữ đầu câu, đầu đoạn,
+ Lời nhân vật đặt sau những dấu gì ?
tên riêng của người.
- Sau dấu hai chấm, xuống dòng,
- Lớp viết bảng con các tiếng khó: Xích lô, gạch đầu dòng.
quá quắt, bỗng .. .
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
Hoạt động 2: HS chép bài vào vở.
hiện viết vào bảng con .
- Yêu cầu nhìn lên bảng dò bài, tự bắt lỗi và - Cả lớp nhìn sách chép bài vào vở.
ghi số lỗi ra ngoài lề.
- Nhìn bảng và tự sửa lỗi bằng bút
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
chì.
Hoạt động 3: HD làm bài tập
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm
* Bài 2b: - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập .
- Gọi 2 học sinh lên bảng làm.
- Cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- 2HS đọc yêu cầu BT.
- Mời 1 số HS đọc kết quả, giải câu đố.
- Lời giải:
- Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng. -Trên trời có giếng nước trong
* Bài 3: - Gọi 2 học sinh đọc yêu cầu bài 3. Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng
- Yêu cầu học sinh làm vào VBT.
vào .
- Mời 11 em nối tiếp nhau lên bảng làm bài.
(Là quả dừa)
- GV cùng cả lớp nhận xét chữa bài.
- 11 HS lần lượt lên bảng điền 11 chữ
- Cho HS học thuộc 11 tên chữ tại lớp.
và tên chữ theo thứ tự vào bảng.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Cả lớp học thuộc 11 chữ vừa điền.
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học bài và xem trước
…………………………………………………….
Buổi chiều:
Tự nhiên – Xã hội ( tiết 13)
HOẠT ĐỘNG THẦN KINH
(LG: Giữ gìn vệ sinh răng miệng)
(LG: Tại sao và khi nào chải răng?)
I/ Mục tiêu:


- Nêu được ví dụ về những phản xạ tự nhiên thường gặp trong đời sống.
- Biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân.
- GDHS: Vì sao phải chải răng và cách giữ vệ sinh răng miệng đúng cách.
* Giáo dục KNS : Tìm kiếm và xử lí thông tin, làm chủ bản thân, ra quyết định.
II/ Phương pháp day học tích cực: Đóng vai, làm việc nhóm và thảo luận .
III/ Chuẩn bị: Các hình trong SGK, Sơ đồ hoạt động của cơ quan thần kinh.
IV/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
2. Bài cũ: Não & tuỷ sống có vai trò gì? Nêu - Học sinh trả lời.
vai trò các dây thần kinh & các giác quan?
Nếu não, tuỷ sống, các dây thần kinh hoặc
một trong các giác quan bị hỏng thì cơ thể
chúng ta sẽ như thế nào?
- GVNX, đánh giá.
- HS lắng nghe.
3. Bài mới: Giới thiệu bài
a) Hoạt động 1: Làm việc với SGK.
* KNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin..
 Bước 1: Làm việc theo nhóm
- GV yêu cầu học sinh quan sát các hình 1a, Học sinh quan sát
- Học sinh chia nhóm, thảo luận và
1b và đọc mục Bạn cần biết ở trang 28 SGK.
trả lời câu hỏi .
- Em phản ứng thế nào khi :
+ Chạm tay vào vật nóng (cốc nước, bóng + Em sẽ giật tay trở lại.
đèn, bếp đun…)?
+ Em sẽ đứng bật dậy.
+ Vô tình ngồi phải vật nhọn?
+ Nhìn thấy một cục phấn ném về phía + Em tránh cục phấn (hoặc lấy tay
ôm đầu để che).
mình?
+ Nước bọt ứa ra.
+ Nhìn thấy người khác ăn chanh chua?
+ Tủy sống điều khiển các phản ứng
+ Cơ quan nào điều khiển các phản ứng đó ?
đó của cơ thể.
 Bước 2 : Làm việc cả lớp
- Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày - Đại diện các nhóm lần lượt trình
bày kết quả .Các nhóm khác theo
kết quả thảo luận.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm khác theo dõi dõi và nhận xét
và nhận xét.
+ Hiện tượng tay vừa chạm vào vật nóng đã - Hiện tượng tay vừa chạm vào vật
nóng đã rụt ngay lại được gọi là
rụt ngay lại được gọi là gì ?
phản xạ
- Phản xạ là khi có một tác động
+ Vậy phản xạ là gì ?
bất ngờ nào đó tới cơ thể, cơ thể sẽ
có phản ứng trở lại để bảo vệ cơ
+ Kể thêm một số phản xạ thường gặp trong thể.
- Học sinh kể
cuộc sống hàng ngày.
- Học sinh giải thích.
+ Giải thích hoạt động phản xạ đó.
 Kết luận trong cuộc sống, khi có một tác - HS lắng nghe.
động bất ngờ nào đó tới cơ thể, cơ thể sẽ có


phản ứng trở lại để bảo vệ cơ thể, gọi là các
phản xạ. Tủy sống là trung ương thần kinh
điều khiển hoạt động của phản xạ này.
b) Hoạt động 2: Chơi trò chơi “thử phản xạ
đầu gối” và “Ai phản ứng nhanh?”
* KNS: Kĩ năng làm chủ bản thân và kĩ năng
ra quyết định.
 Trò chơi 1: Thử phản xạ đầu gối:
- GV hướng dẫn: Ngồi trên ghế cao, chân
buông thõng. Dùng búa cao su hoặc bàn tay
đánh nhẹ vào đầu gối phía dưới xương bánh
chè.
- Sau đó trả lời câu hỏi :
+ Em đã tác động như thế nào vào cơ thể?
+ Phản ứng của chân như thế nào?
+ Do đâu chân có phản ứng như thế ?

- Học sinh chia thành các nhóm lần
lượt bạn này ngồi, bạn kia thử phản
xạ đầu gối
- Các nhóm vừa thực hành vừa
thảo luận trả lời các câu hỏi

+ Em đã dùng tay (búa cao su) gõ
nhẹ vào đầu gối.
+ Phản ứng: cẳng chân bật ra phía
trước.
+ Do kích thích vào chân truyền
qua dây thần kinh tới tủy sống. Tủy
sống điều khiển chân phản xạ.
- Các HS khác theo dõi, bổ sung,
nhận xét.
- Nếu tủy sống bị tổn thương, cẳng
chân sẽ không có các phản xạ.

- Yêu cầu đại diện một vài nhóm lên trước
lớp thực hành và trả lời câu hỏi :
+ Nếu tủy sống bị tổn thương sẽ dẫn tới hậu
quả gì ?
GV kết luận Nhờ có tủy sống điều khiển, - HS lắng nghe.
cẳng chân có phản xạ với kích thích. Các bác
sĩ thường thử phản xạ đầu gối để kiểm tra
chức năng hoạt động của tủy sống. Những
người bị liệt thường mất khả năng phản xạ
- HS chia thành nhóm, chọn người
đầu gối.
điểu khiển và chơi trò chơi.
Trò chơi 2: Ai phản ứng nhanh?
- GV hướng dẫn cách chơi.
- Yêu cầu các HS bị loại chịu phạt: hát 1 bài
hay kể 1 câu chuyện.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tại sao phải chải răng? Làm thế nào để chải
răng đúng cách?
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau.
------------------------------------------------THỦ CÔNG
Tiết 7: THỰC HÀNH SÁNG TẠO
------------------------------------------------PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE - VIẾT: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG


I. Mục đích:
- Nghe - viết lại chính xác, không mắc lỗi đoạn “từ Một chiếc xích lô… đến hết” trong
bài “Trận bóng dưới lòng đường”, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Viết không sai lỗi chính tả: x/s, l/n, iu/iêu.
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
- Mời 2 HS đọc đoạn viết.
- 2 HS đọc bài, cả lớp đọc thầm.
- GV hỏi:
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung.
+ Vì sao Quang lại ân hận sau sự việc
- Vì cậu nhìn thấy cái lưng còng của
mình gây ra?
ông cụ giống ông nội mình.
+ Sau đó Quang sẽ làm gì?
- Quang chạy theo chiếc xích lô và
mếu máo xin lỗi cụ.
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết - Viết hoa các chữ đầu câu, đầu đoạn,
hoa.
tên riêng của người.
+Lời nhân vật đặt sau những dấu gì ?
- Sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch
đầu dòng.
- GV hướng dẫn HS viết từ khó.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
hiện viết vào bảng con.
- GV hướng dẫn HS cách trình bày bài
viết:
+ Đầu dòng lùi vào 1 ô, viết hoa chữ đầu
câu.
- GV đọc thong thả, rõ ràng từng câu, các - HS lắng nghe và viết bài vào vở.
dấu câu.
- Đọc lại để HS soát lỗi.
- HS soát lỗi.
- Thu vở chấm và nhận xét.
- HS nộp vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
-------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
TẬP ĐỌC ( tiết 14 )
BẬN
I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc bài thơ với giọng vui, sôi nổi.
- Hiểu nội dung: Mọi người, mọi vật cả em bé đều bận rộnlàm những công việc có
ích, đem niềm vui nhỏgops vào cuộc đời ( trả lời được câu hỏi 1,2,3, thuộc được một


số câu thơ trong bài.
*GDKNS: Kỹ năng tự nhận thức và lắng nghe tích cực. Tích vào phần tìm hiểu bài.
II/ Phương pháp dạy học tích cực: - Trình bày ý kiến cá nhân .
- Thảo luận cặp đôi chia sẻ .
III/ Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
IV/ Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 học sinh lên đọc truyện “Trận bóng - 3 em lên bảng đọc bài, trả lời câu hỏi
dưới lòng đường”, trả lời câu hỏi về nội theo yêu cầu giáo viên .
dung bài.
- Giáo viên nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi giới thiệu bài .
a) Luyện đọc:
* Đọc diễn cảm bài thơ.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa - Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên
từ:
đọc.
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng câu - Nối tiếp nhau mỗi em đọc 2 dòng
thơ mõi em đọc 2 dòng thơ, GV sửa sai.
thơ, luyện đọc các từ ở mục A.
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng khổ - Đọc nối tiếp từng khổ thơ trước lớp.
thơ trước lớp.
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ: sông Hồng, - Tìm hiểu nghĩa các từ ở mục chú
vào mùa, đánh thù (SGK) và hướng dẫn giải.
các em cách nghỉ hơi giữa các dòng thơ,
khổ thơ.
- Yêu cầu đọc từng khổ thơ trong nhóm.
- HS đọc từng khổ thơ trong nhóm .
- + Cho 3 nhóm nối tiếp nhau đọc ĐT 3 + Các nhóm tiếp nối đọc 3 khổ trong
khổ thơ.
bài thơ.
+ Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
+ Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
b) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu lớp đọc thầm khổ thơ 1 và 2 trả - Lớp đọc thầm khổ thơ 1 và 2.
lời câu hỏi:
+ Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận + Trời thu bận xanh, sông Hồng bận
những việc gì ? Bé bận việc gì?
chảy xe bận chạy, mẹ bận hát ru , bà
bận thổi sáo.
- Một học sinh đọc thành tiếng khổ thơ 3. - Một học sinh đọc khổ thơ 3.
+ Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui? + Vì những việc có ích luôn mang lại
niềm vui.


+ Em có bận rộn không? Em thường bận - Trả lời theo ý kiến riêng của mỗi
rộn với những công việc gì?
người.
c) HTL bài thơ:
- Giáo viên đọc lại bài thơ, 1HS đọc lại.
- Lớp lắng nghe đọc mẫu bài một lần.
- Hướng dẫn đọc câu khó và ngắt nghỉ
đúng cũng như đọc diễn cảm bài thơ.
- Một học sinh khá đọc lại bài.
- Cho cả lớp HTL từng khổ thơ, cả bài thơ. - Cả lớp HTL bài thơ.
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc từng khổ - Học sinh thi đua đọc thuộc lòng.
thơ, cả bài thơ.
- Nhận xét đánh giá bình chọn em đọc hay. - Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc
4. Củng cố - Dặn dò:
hay nhất
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Về nhà học bài và xem trước bài mới
- Dặn dò học sinh về nhà học bài.
“Các em nhỏ và cụ già”
...................................................................................
Luyện từ và câu ( tiết 7 )
ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI. SO SÁNH
I/ Mục tiêu: - Biết thêm được một kiểu so sánh: so sánh sự vật với con người BT1
- Tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái, tìm được các từ chỉ hoạt động trạng
thái trong bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường, bài tập làm văn cuối tuần 6 của em
(Bài tập 2, bài tập 3).
II/ Đồ dùng dạy học: 4 tờ giấy khổ to (mỗi tờ viết 1 câu thơ) ở bài tập 1.
III/ Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1 học sinh làm bài tập 2 .
- Học sinh lên bảng làm bài tập.
- Gọi 1 học sinh làm bài tập 3.
- Nhận xét ghi điểm.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
a) Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
* Bài 1: Yêu 2 cầu đọc nối tiếp bài tập 1 - Hai em đọc yêu cầu bài tập 1
(HS yếu).
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm, làm bài tập vào - Cả lớp đọc thầm bài tập .
nháp.
- Thực hành làm bài tập vào nháp.
- Mời 4 em lên bảng lên bảng làm bài: gạch - Bốn em lên bảng gạch chân các từ so
chân những dòng thơ chứa hình ảnh so sánh
sánh.
- Các từ so sánh là: Trẻ em – búp trên
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng .
cành; ngôi nhà – trẻ nhỏ; cây pơ mu –
- Cho cả lớp chữa bài theo lời giải đúng.
người lính canh; bà – quả ngọt.
* Bài 2: Yêu cầu 2 em đọc yêu cầu bài tập - Hai em đọc yêu cầu bài tập.


2 (HS trung bình, khá)
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm.
- Mời ba học sinh lên bảng làm bài
+ Tìm và viết ra các từ chỉ hoạt động và
trạng thái của các bạn nhỏ (cuối đoạn 2,
đoạn 3).
- Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp và làm
bài vào vở.
- Mời 3HS lên bảng viết kết quả.
- GV cùng cả lớp theo dõi nhận xét, chữa
bài.

- Cả lớp đọc thầm.

- Từng cặp trao đổi và làm bài vào vở.

- 3 học sinh lên bảng viết kết quả, cả
lớp nhận xét, chữa bài:
+ Các từ chỉ hoạt động: cướp bóng,
dẫn bóng, bấm bóng, chơi bóng, sút
bóng, dốc bóng.
* Bài 3:
+Trạng thái: hoảng sợ, sợ tái người.
- Gọi 1HS đọc yêu cầu BT (HS khá, giỏi).
- 1HS đọc yêu cầu BT.
- Yêu cầu HS đọc lại bài TLV của mình (bài - Cả lớp tự làm bài.
TLV tuần 6) và tự làm bài.
- Mời 4HS đọc từng câu trong bài viết của - 4 em đọc từng câu văn, nêu những
mình, nêu những TN chỉ hoạt động, trạng TN chỉ hoạt động, trạng thái.
thái có trong câu văn.
- GV cùng cả lớp nhận xét chốt lại lời giải - Cả lớp theo dõi nhận xét.
đúng.
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Yêu cầu cả lớp viết vào vở những từ ngữ
chỉ hoạt động, trạng thái trong bài TLV của
mình.
4. Củng cố - Dặn dò:
- HS nhắc lại những nội dung vừa học
- Hai em nhắc lại các từ chỉ hoạt động,
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.
trạng thái, so sánh .
....................................................................................
Âm nhạc
GVBM
....................................................................................
Toán ( tiết 33 )
GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
I/ Mục tiêu:
- Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần. ( Bằng cách nhân số đó với số lần )
- Làm đúng bài tập ở SGK .
- Có thái độ yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị: - GV: Vẽ sẵn một số sơ đồ như sách giáo khoa.
- HS: SGK, vở BT, đồ dùng học tập cá nhân.


III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1.Bài cũ:
- Gọi 2 em lên bảng làm bài tập số 3 .
- Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Khai thác
- Giáo viên nêu bài toán (SGK) và
H/dẫn HS cách tóm tắt bài toán bằng
sơ đồ đoạn thẳng.
A 2cm B
C

Hoạt động của HS
- Hai học sinh lên bảng làm bài.
* Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
- Học sinh theo dõi giáo viên hướng dẫn

D

+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết đoạn thẳng CD dài bao
nhiêu cm, ta làm thế nào?
- Cho HS trao đổi ý kiến theo nhóm
rồi giải bài toán trên tờ giấy to. Sau
khi làm xong, các nhóm dán bài làm
trên bảng.
- GV cùng cả lớp nhận xét chốt lại lời
giải đúng.
- Muốn gấp 2cm lên 3 lần ta làm như
thế nào ?
- Vậy muốn gấp một số lên nhiều lần
ta làm như thế nào ?
Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Yêu cầu tự vẽ sơ đồ rồi tính vào vở .

+ Đoạn thẳng AB dài 2cm, CD dài gấp 3
lần AB
+ Đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm.
- Lớp thảo luận theo nhóm rồi làm bài,
sau đó chữa bài.
Giải:
Độ dài doạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số : 6 cm

+ Muốn gấp 2 cm lên 3 lần ta lấy 2 cm
nhân với 3 lần .
+ Muốn gấp 1 số lên nhiều lần ta lấy số
đó nhân với số lần.
- HS nhắc lại KL trên.
Bài 1: - Một em nêu đề bài .
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Một em lên bảng làm bài, cả lớp n/xét
bổ sung.
Giải :
Tuổi của chị năm nay là:
- Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải
6 x 2 = 12 (tuổi)
đúng.
Đáp số : 12 tuổi.
Bài 2: - Yêu cầu nêu bài toán.
Bài 2 - Học sinh nêu bài toán, phân tích
-Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện vào
đề.
vở.
- Lớp tự giải vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. - Một học sinh lên chữa bài
Giải :
Bài 3: (dạng 2) - Gọi học sinh đọc bài.
Mẹ hái được số quả cam là:
- Giáo viên giải thích mẫu.
7 x 5 = 35 (quả)
- Cả lớp tự làm các phép còn lại.
Đáp số : 35 quả cam


- Gọi lần lượt từng em lên bảng điền
số thích hợp vào ô trống, cả lớp nhận
xét bổ sung.
- Giáo viên chốt lại lời giải đúng.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Muốn gấp 1số lên nhiều lần ta làm
thế nào?
- Dặn về nhà học và làm bài tập.

Bài 3: - Một em đọc đề bài 3 .
- Cả lớp trao đổi rồi tự làm bài.
- Lần lượt từng em lên bảng chữa bài,
lớp bổ sung.
Số đã cho 3 6
4
7
5 0
Gấp 5 lần
15 30 20 35 25 0
số đã cho

- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
- Về nhà học bài và làm bài tập.
…………………………………………………………

Buổi chiều:
PĐ. TOÁN
ÔN: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Kĩ năng gấp một số lên nhiều lần.
- Kĩ năng áp dụng gấp một số lên nhiều lần vào làm toán.
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.
HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3.
Bài 1: Viết (theo mẫu)
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn, mời 1 số HS lên bảng làm,
cả lớp làm vào vở nháp.
- Nhận xét (HS - GV)
Bài 2: Năm nay Lan 7 tuổi, tuổi mẹ Lan
gấp 5 lần tuổi Lan. Hỏi năm nay mẹ Lan
bao nhiêu tuổi?
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Hướng dẫn, mời 1 số HS lên bảng làm,
cả lớp làm vào vở bài tập.
- Nhận xét (HS - GV)

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS quan sát.
- HS đọc đề bài.
- HS làm theo yêu cầu của GV.

- HS đọc đề.
- Năm nay Lan 7 tuổi, tuổi mẹ Lan
gấp 5 lần tuổi Lan.
- Hỏi năm nay mẹ Lan bao nhiêu
tuổi?
- HS làm theo yêu cầu của GV.
Bài giải:
Năm nay tuổi của mẹ Lan là:
7 x 5 = 35 (tuổi)
Đáp số: 35 tuổi.


Bài 3: Huệ cắt được 5 bông hoa, Lan cắt
được gấp 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Lan
cắt được bao nhiêu bông hoa?
- Mời 1 HS đọc đề bài toán.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Hướng dẫn HS làm vào vở bài tập.
- Nhận xét (HS - GV).

Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô trống:
- Cho HS làm theo cặp, một người hỏi,
một người trả lời.
- Nhận xét (HS - GV)
4. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại cách gấp một số lên
nhiều lần.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.

- 1 HS đọc đề.
- Huệ cắt được 5 bông hoa, Lan cắt
được gấp 3 lần số hoa của Huệ.
- Hỏi Lan cắt được bao nhiêu bông
hoa?
- HS làm theo yêu cầu của GV.
Bài giải:
Lan cắt được số bông hoa là:
5 x 3 = 15 (bông hoa)
Đáp số: 15 bông hoa.
- HS làm theo yêu cầu của GV.

- HS nhắc lại.
- HS lắng nghe.

------------------------------------------------TIN HỌC: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG TRẠNG THÁI. SO SÁNH
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái, tìm được các từ chỉ hoạt động trạng.
- Tìm các hình ảnh so sánh, từ so sánh.
- Kĩ năng phân biệt được các kiểu so sánh.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV,…
- HS: Vở,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Làm bài tập:
Bài 1: Yêu 2 cầu đọc nối tiếp bài tập 1 - Hai em đọc yêu cầu bài tập 1
(HS yếu).
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm, làm bài tập - Cả lớp đọc thầm bài tập .
vào nháp.
- Thực hành làm bài tập vào nháp.
- Mời 4 em lên bảng lên bảng làm bài: - Bốn em lên bảng gạch chân các từ so


gạch chân những dòng thơ chứa hình ảnh sánh
so sánh.
- Các từ so sánh là: Trẻ em – búp trên
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng .
cành; ngôi nhà – trẻ nhỏ; cây pơ mu –
- Cho cả lớp chữa bài theo lời giải đúng. người lính canh; bà – quả ngọt.
Bài2: Tìm các hình ảnh so sánh, từ so
- HS làm bài vào vở.
sánh và các kiểu so sánh trong những câu
thơ dưới đây:
a) Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.
Hồ Chí Minh
b) Ngôi nhà như trẻ nhỏ
Lớn lên với trời xanh.
Đồng Xuân Lan
c) Cây pơ - mu đầu dốc
Im như người lính canh
Ngựa tuần tra biên giới
Dừng đỉnh đèo hí vang.
Nguyễn Thái Vận
d) Bà như quả ngọt chín rồi
Càng thâm tuổi tác, càng tươi lòng vàng.
Võ Thanh An
- GV thu bài, nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
Anh văn
GVBM
……………………………………………………………
Toán (tiết 34 )
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: - Biết thực hiện gấp một số lên nhiều và vận vào giải toán.
- Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
- Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1,2), bài 2 (cột 1,2,3), bài 3, bài 4 (a,b)
II/ Đồ dùng dạy học:
III/ Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Gọi 2HS lên bảng làm BT: Gấp các số - Hai học sinh lên bảng làm bài .
sau lên 2 lần: 9, 15, 30.
- Cả lớp mở vở len bàn để GV kiểm
- KT vở 1số em.
tra.
- Nhận xét ghi điểm.


2. Bài mới: Giới thiệu bài:
a) Luyện tập:
*Lớp theo dõi giới thiệu bài
Bài 1: Gọi học sinh nêu bài tập 1 .
-Yêu cầu HS giải thích mẫu, rồi tự làm - Gọi học sinh nêu bài tập 1 .
bài (HS trung bình, yếu).
- 1HS đọc yêu cầu và giải thích mẫu.
- Cả lớp thực hiện làm vào bảng con.
- Gọi hS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét - 2HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét
bổ sung.
chữa bài.
- Gấp 6 lần
Gấp 8 lần
4 x 6 = 24 ; 5 x 8 = 40
Bài 2: - Cho HS nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.
- Nêu yêu cầu: Đặt tính rồi tính .
- Mời 3 học sinh lên bảng chữa bài (HS - Học sinh tự làm bài rồi chữa bài .
TB)
12
14
35
- Yêu cầu HS đổi vở KT chéo nhau.
x6
x 7
x6
- Nhận xét bài làm của học sinh .
72
98
210
Bài 3: (HS khá)
- Từng cặp đổi vở KT bài nhau.
- Yêu cầu HS đọc bài toán và nêu dự - Học sinh nêu đề bài,Trả lời theo yêu
kiện.
cầu gv.
- Mời 1 học sinh lên bảng giải.
- Lớp tự giải vào vở.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
- Một học sinh lên chữabài, lớp bổ
sung.
Giải :
Số bạn nữ trong buổi tập múa:
6 x 3 = 18 ( bạn )
Bài 4: ( HS giỏi)
Đáp số: 18 bạn nữ
a. vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm
b. Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi đoạn - HS thi vẽ nhanh
thẳng AB.
- GV tuyên dương hs vẽ nhanh đúng.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Lớp nhận xét
- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm
như thế nào ?
* Nhận xét đánh giá tiết học
- Lấy số đó nhân với số lần .
- Dặn về nhà học và làm bài tập.
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
- Về nhà học bài và làm bài tập.
……………………………………………………………
Chính tả ( tiết14 )
(Nghe – viết): BẬN
I/ Mục tiêu: - Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng thơ, khổ thơ 4 chữ.


- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần en/oen (bài tập 2).
- Làm đúng bài tập 3a
II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết hai lần bài tập 2.
- 4 tờ giấy to kẻ bảng để các nhóm làm bài tập 3b.
III/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ
- GV đọc, mời 2HS viết bảng lớp, cả - em lên bảng viết cả lớp viết vào bảng
lớp viết bảng con các từ: giếng nước, con các từ GV yêu cầu.
viên phấn, thiên nhiên.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu bài.
a) Hướng dẫn nghe- viết
* Hướng dẫn chuẩn bị
- Đọc khổ thơ 2 và 3.
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- Yêu cầu 2 học sinh đọc lại cả lớp đọc - 2 học sinh đọc lại bài .
thầm.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài
+ Bài thơ viết theo thể thơ nào?(HS + Viết theo thể thơ 4 chữ.
yếu,TB)
+ Những chữ nào cần viết hoa?(HS khá) + Viết hoa các chữ đầu mỗi dòng thơ.
+ Nên viết bắt đầu từ ô nào trong vở? + Nên viết cách lề vở 3 ô
(HS giỏi)
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
-Yêu cầu lấy bảng con và viết các tiếng hiện viết vào bảng con .
khó:
- Cả lớp viết bài vào vở.
* Đọc bài để HS viết bài vào vở.
- Nộp vở để giáo viên chấm điểm.
* Chấm, chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 :Cho HS đọc yêu cầu và tự làm - Cả lớp đọc thầm yêu cầu và làm bài.
bài.
- Hai em thực hiện làm trên bảng.
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài tập 2 - Lớp nhận xét bổ sung.
lên.
+Vần cần tìm là: nhanh nhẹn, nhoẽn
- Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng.
miệng cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.
- GV cùng cả lớp nhận xét và chốt lại ý
đúng.
- Gọi 5HS đọc lại két quả. Cả lớp chữa
bài vào VBT.
*Bài 3b: - Yêu cầu làm bài tập 3a
- 2HS đọc yêu cầu BT.
- Yêu cầu học sinh trao đổi trong nhóm - Các nhóm trao đổi, thi làm bài trên
và làm bài vào phiếu. Sau đó đài diện phiếu.


các nhóm dán bài lên bảng, đọc kết quả.
- Lớp cùng giáo viên nhận xét, bình
chọn nhóm thắng cuộc.
- Gọi 2HS đọc lại kết quả đúng.

- Địa diện các nhóm dán bài trên bảng và
đọc kết quả. Cả lớp nhận xét.
- Các từ cần điền ở bài 3a :
+ trung thành , trung kiên , trung bình ,
tập trung , trung hiếu …
+ Chung quanh , chung thủy , chung
chung , chung sức , chung lòng … .
+ Trai: con trai, ngọc trai.
4. Củng cố - Dặn dò:
+ Chai: chai lọ, chai tay
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
+ Trống: cái trống, gà trống.
- Dặn về học bài và làm bài xem trước + Chống: Chống đỡ, chèo chống.
bài mới.
- Về nhà học và xem lại các BT đã làm.
……………………………………………
Mĩ Thuật ( tiết 7)
CON VẬT QUEN THUỘC (TIẾT 2)
…………………………………………
Buổi chiều:
PĐ. TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP LÀM VĂN: KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Kĩ năng làm một bài văn “kể lại buổi đầu em đi học”.
- Cách trình bày một bài văn.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV,…
- HS: Vở,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Làm bài văn:
- GV nhắc lại cách làm, đọc mẫu một số - HS làm theo yêu cầu của GV.
bài văn hay, yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- HS lắng nghe.
------------------------------------------------LUYỆN VIẾT
ÔN CHỮ HOA E, Ê
I. Mục đích: Giúp HS:
- Ôn lại cách viết chữ hoa D, Đ; từ ứng dụng: Ê - đê,


câu ứng dụng: “Em thuận anh hòa là nhà có phúc”.
- Viết chữ rõ ràng, đẹp, thẳng hàng.
- Giáo dục HS ý thức rèn chữ viết đúng, trình bày sạch sẽ.
II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ hoa E, Ê; từ ứng dụng và câu ứng dụng.
- HS: Vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS viết bài:
- Gọi HS nêu lại cách viết chữ hoa E, Ê; - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
câu ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhận xét (HS - GV).
- Cho HS viết bài vào vở và thu vở chấm. - HS viết bài vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
------------------------------------------------Hoạt động ngoài giờ lên lớp
KỈ NIỆM NGÀY BÁC HỒ GỦI THƯ LẦN CUỐI CHO HS – SV 15/10
-------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
Tập làm văn ( tiết 7 ) :
NGHE – KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN. TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP
I/ Mục đích:
- Nghe kể lại được câu chuyện : Không nỡ nhìn (BT1).
- Bước đầu biết cùng các bạn tổ chức cuộc họp trao đổi về một vấn đề liên quan tới
trách nhiệm của HS trong cộng đồng hoặc một vấn đề đơn giản do GV gợi ý (BT2).
- Nghiêm túc khi tổ chức cuộc họp.
*Giáo dục KNS : Tự nhận thức, xác định giá trị các nhân, đảm nhận trách nhiệm và
tìm kiếm sự hỗ trợ.
II/ Phương pháp day học tích cực: - Trình bày ý kiến cá nhân
- Đóng vai ; - Thảo luận nhóm
II/ Chuẩn bị : - Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.
- Viết 4 gợi ý kể chuyện của BT1 và trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp.
III/ Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi ba học sinh đọc bài viết: Kể về buổi - 3 em trả lời nội dung yêu cầu của
đầu đi học của em.
giáo viên.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Học sinh lắng nghe để nắm bắt về
Hoạt động 1: HD làm bài tập.
yêu cầu của tiết tập làm văn này.
*Bài 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu của
- Hai học sinh đọc lại đề bài tập làm
bài tập.
văn.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại 4 câu hỏi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×