Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

GA l3 t3 doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (298.05 KB, 37 trang )

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

TUẦN 3
Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng:
Đạo đức ( tiết 3 )
GIỮ LỜI HỨA (D/c)
I. Mục tiêu:
- Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa.
- Học sinh biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
- Quý trọng những người biết giữ lời hứa.
- HSG: - Nêu được thế nào là giữ lời hứa.
- Hiểu được ý nghĩa của việc giữ lời hứa.
II. Chuẩn bị:
 Tranh minh hoạ truyện chiếc vòng bạc, VBT đạo đức, Phiếu học tập.
III. Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ: - Kính yêu Bác Hồ
2. Bài mới:
 Hoạt động 1: Thảo luận truyện
“Chiếc vòng bạc"
- Học sinh theo dõi và kết hợp quan
- Kể chuyện kèm theo tranh minh họa.
sát tranh.
- Mời từ 1 – 2 học sinh đọc lại.
- Lớp lắng nghe và trả lời câu hỏi


Yêu cầu cả lớp cùng thảo luận
- Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau - Bác Hồ đã không quên lời hứa với
một em bé …. "Một chiếc vòng bạc
hai năm đi xa?
- Em bé và mọi người trong truyện cảm mới"
thấy thế nào trước việc làm của Bác? - Mọi người rất cảm động và kính
phục trước việc làm của Bác.
Việc làm của Bác thể hiện điều gì?
- Qua câu chuyện em có thể rút ra điều - Chúng ta cần phải giữ đúng lời hứa.
- Giữ lời hứa là thực hiện đúng lời của
gì?
mình đã nói. Đã hứa hẹn với người
- Thế nào là giữ lời hứa? Người biết giữ khác.
lời hứa sẽ được mọi người đánh giá như - Sẽ được mọi người tin cậy và noi
theo.
thế nào?
* Kết luận như trong sách giáo viên
 Hoạt động 2: Xử lí tình huống
- Chia lớp thành các nhóm và yêu cầu - Các nhóm thảo luận theo tình
các nhóm xử lí một trong hai tình huống huống .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

dười đây:
- Lần lượt nêu ra từng tình huống như
SGV yêu cầu học sinh giải quyết.
- Đại diện từng nhóm lên báo cáo.
- Yêu cầu cả lớp thảo luận.

- Em có đồng tình với ý kiến của nhóm
bạn không ? Vì sao ?
* Kết luận: SGV.
Hoạt động 3: Tự liên hệ
- Yêu cầu HS tự liên hệ:
+ Thời gian qua em có hứa với ai điều gì
không? Em có thực hiện được điều đã
hứa không? Vì sao?
+ Em thấy thế nào khi thực hiện được
(không được) điều đã hứa?
- Nhận xét khen những học sinh biết giữ
lời hứa.
3. Củng cố- dặn dò:
- Giáo dục học sinh ghi nhớ và thực
theo bài học
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

- Tình huống1: Tân cần sang nhà bạn
học như đã hứa hoặc tìm cách báo cho
bạn: Xem phim xong sẽ sang học với
bạn khỏi chờ.
- Tình huống 2: Thanh cần dán và trả
lại chuyện cho Hằng và xin lỗi bạn.
Cần phải giữ lời hứa vì giữ lời hứa là
tự trọng và tôn trọng người khác.
- Đại diện các nhóm lên báo cáo lớp
trao đổi nhận xét.


- Lần lượt từng học sinh đứng lên nêu
sự liên hệ của bản thân đối với việc
giữ đúng lời hứa.
- Các em khác nhận xét đánh giá và
bổ sung ý kiến.

- Học sinh đọc câu tục ngữ trong
SGK.
- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài
học vào cuộc sống hàng ngày.
………………………………………………
Toán (tiết 11)
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (D/c)

I. Mục tiêu:
 - Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ
giác.
 - HS Giải được các bài tập trong SGK . Bài 4. Dành cho HSG.
 - GDHS : Tính cẩn thận, chính xác .
 Gdkns: Tự nhận thức nhận biết các hình
II. Đồ dùng dạy học: SGK, vở BT .
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ


1. Ổn định:
2. Bài cũ:
? Giáo viên hỏi lại tựa bài tiết trước ?
? Giáo viên thu chấm một số vở , nhận
xét ghi điểm
Giáo viên nhận xét chung.
3. Bài mới:
Bài 1: Củng cố lại cách tính độ dài
đường gấp khúc.
Đường gấp khúc ABCD gồm có mấy
đoạn và độ dài của mỗi đoạn ?
Giáo viên gọi vài học sinh nêu lại
cách tính độ dài đường gấp khúc ?

Bài 2: SGK
Giáo viên lại tiếp tục hướng dẫn cho
các nhớ lại cách tính chu vi hình tam
giác ?
Giáo viên gọi 2 em lên bảng giải toán .

Bài 3: Giáo viên treo bảng từ có kẻ
sẵn hình.
4. Củng cố:
- Giáo viên gọi vài học sinh nêu lại
cách tính độ dài của đường gấp khúc,
tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018


m học tốt qua tiết toán .
- HS nhắc lại tựa bài (2em)
-2 x4=8;8 :2= 4

1 học sinh đọc yêu cầu bài toán . Lớp
quan sát hình (SGK)
* Học sinh nêu :AB= 34cm ; BC =
12cm ; cd = 40 cm
- Học sinh nêu lại cách tính độ dài
đường gấp khúc .
Học sinh nêu lại cách tính chu vi hình
tam giác
* 2 học sinh lên bảng giải toán ,lớp
làm vào VBT .
Giải :
a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là :
34 + 12 + 40 =(86 cm )
Đáp số: 86 cm
Giải
b) Chu vi hình tam giác MNP là:
34 + 12 + 40 = 86 cm)
Đáp số: 86cm
Lớp nhận xét .
Bài 2: 1 Học sinh đọc yêu cầu .
Học sinh tự dùng thước có vạch cm đo
và nêu (2em )
AB = 3cm ; BC = 2 cm, DC = 3cm; AD
=2cm, từ đó tính chu vi hình chữ nhật .
- 1 HS lên bảng giải .Lớp làm vào
VBT.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là ;
3 + 2+ 3+ 2 = 10 (cm )
Đáp số: 10 cm
Bài 3: Học sinh nêu:
_ Có 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ
+1hình vuông to)
_ Có 6 hình tam giác (4 hình tam giác
nhỏ và 2 hình tam giác to). HS thực


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

- Giáo viên nhận xét chung tiết học,
tuyên dương một số

hiện giải toán.
Học sinh nêu lại cách tính .
Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau;
ôn tập về giải toán.
………………………………………………..
Tập đọc - Kể chuyện (tiết 7, 8)
CHIẾC ÁO LEN

I. Mục tiêu:
A/ Tập đọc :
 Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc

phân biệt lời nhân vật với lời người dẫn chuyện.
 Hiểu ý nghĩa : Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu lẫn nhau. (trả lời
được các CH 1, 2, 3, 4)
B/ Kể chuyện: Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo các gợi ý.
* HS khá, giỏi kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của Lan.
KNS: 1/ Tự nhận thức (xác định bản thân là biết đem lại lợi ích và niềm vui cho
người khác thì mình cũng có niềm vui).
2/ Làm chủ bản thân (kiểm soát cảm xúc, hành vi của bản thân để tránh thái độ
ứng xử ích kỉ).
3/ Giao tiếp (ứng xử văn hóa).
III. Các phương pháp dạy học tích cực: Chúng em biết 3 ,Trình bày 1 phút, Thảo
luận cặp đôi – chia sẻ , Nhóm nhỏ.
IV. Đồ dùng dạy học: 1/ Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK.
2/ Tranh minh họa từng đoạn của câu chuyện trong SGK.
3/ Bảng phụ ghi một số đoạn trong bài có câu đối thoại.
V. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định tổ chức:
2/ Kiểm tra bài cũ:
- Bài cô giáo tí hon .
- Hai học sinh đọc lại bài và trả
?: Những cử chỉ nào của “cô giáo”làm cho
lời câu hỏi
bé thích thú ?
? Tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu
của “đám học trò”?
- Nhận xét ghi điểm .Nhận xét chung
3/ Bài mới:
a. Khám phá (Giới thiệu bài):

- HS quan sát tranh trong SGK.
GV hỏi : Có những ai trong bức tranh? Có
- HS trả lời : Trong tranh có ba mẹ
những ai đang trò chuyện Đoán xem hai
con. Mẹ và con trai đang trò
người đang nói với nhau điều gì?
chuyện. Hai mẹ con đang nói
chuyện về chiếc áo của con trai.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

_ Giáo viên ghi tựa bài
b. Kết nối :
b1. Luyện đọc trơn:
- Giáo viên đọc mẫu .
- Tóm tắt nội dung: Tình cảm anh em trong
một nhà biết thương yêu , nhường nhịn , để
cha mẹ vui lòng.
* Giáo viên xác định số câu và gọi học sinh
đọc câu nối tiếp – kết hợp sửa sai theo
phương ngữ.
- Hướng dẫn học sinh đọc từng đoạn nối
tiếp.
* Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ:
⇒ Bối rối .
⇒ Thì thào
b.2. Luyện đọc - hiểu:
Học sinh đọc thầm đoạn 1

? Chiếc áo len của bạn Hoà đẹp và tiện lợi
như thế nào ?
Giáo viên cho học sinh đọc thầm đoạn 2.
? Vì sao Lan dỗi mẹ?
- Giáo viên cho lớp đọc bài .(đọc thầm)
- ? Anh Tuấn nói với mẹ những gì?

Giáo viên cho học sinh đọc bài
( đọc thầm )
-? Vì sao Lan ân hận?

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

- HS động não và phát biểu – trình
bày 1 phút: Bài văn này là câu
chuyện về chiếc áo ấm của hai anh
em/ Bài văn này nói về chuyện anh
nhường cho em chiếc áo đẹp…
- Một em đọc một câu nối tiếp.

- Học sinh đọc bài .
- Học sinh đọc phần chú giải SGK

- Áo màu vàng, có dây kéo ở giữa,
có mũ để đội , ấm ơi là ấm .
Học sinh đọc bài .
- Vì mẹ nói rằng không thể mua
chiếc áo đắt tiền như vậy .
* Học sinh đọc thầm (đoạn 3)

- Mẹ hãy dành hết tiền mua áo len
cho em Lan. Con không cần thêm
áo vì con khoẻ lắm. Nếu lạnh, con
sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên
trong.
* Học sinh đọc bài (đoạn 4)
Học sinh thảo luận theo nhóm rồi
đại diện trả lời .
- Vì Lan đã làm cho mẹ buồn.
- Vì Lan thấy mình ích kỷ, chỉ biết
nghĩ đến mình, không nghĩ đến
anh.

Học sinh trả lời tự do
Qua câu chuyện này em rút ra điều gì:
Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc bài (đọc
thầm)


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

? Em nào tìm một tên khác cho truyện ?
- Học sinh đọc bài theo vai ( mỗi
* Luyện đọc lại:
nhóm 4 bạn, người dẫn chuyện,
GV hướng dẫn cho học sinh luyện đọc lại:

Lan, Tuấn, mẹ). Các nhóm thi đua
Giáo viên theo dõi nhận xét từng nhóm.
đọc theo phân vai.
* Các xem lại bài chuẩn bị cho tiết kể
- Các nhóm nhận xét bình chọn
chuyện , dựa vào tranh để thực hiện dựa
nhóm nào đọc hay nhất. (đúng, thể
vào tranh để kể chuyện .
hiện được tình cảm của các nhân
* ( Tiết 2 ) Kể chuyện:
vật).
* Kể chuyện theo tranh – nhóm nhỏ: Dựa
vào các câu hỏi gợi ý trong SGK, kể từng
đoạn của câu chuyện “Chiếc áo len” theo lời
của bạn Lan (HSG)
Học sinh quan sát tranh trên bảng
* Giáo viên hướng dẫn kể chuỵên:
khi giáo viên đính lên phần mở
a- Giáo viên hướng dẫn hs quan sát tranh ở đầu câu chuyện mà các em đã
SGK :
được học .
- Giáo viên có thể treo bảng phụ viết gợi ý
từng đoạn .
- Giáo viên hướng dẫn học sinh kể theo
- HS kể chuyện .
từng cặp
- HS thực hiện kể chuyện
- Học sinh xung phong kể theo cá nhân
trước lớp
- Từng nhóm 4 hs kể nối tiếp nhau

- Giáo viên hướng dẫn học sinh kể nối tiếp
bốn đoạn.
nhìn vào các gợi ý nhập vai nhân vật .(nếu
- Từng nhóm thi kể chuyện trước
học sinh kể không đạt , giáo viên mời học lớp.
sinh khác kể lại )
- Giáo viên cùng học sinh lớp nhận xét ,
bình chọn bạn nào kể tốt nhất.
4. Củng cố - Nhận xét tiết học
- GV nhắc lại nội dung, giáo dục
………………………………………………………
Buổi chiều:
Tập viết ( tiết 3 )
ÔN CHỮ HOA B
I. Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ viết hoa B (1 dòng), H, T (1 dòng) thông qua bài BT ứng
dụng:
- Viết tên riêng ( Bố Hạ ) bằng chữ cỡ nhỏ (1 dòng).
- Viết câu ứng dụng :
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng một giàn.
* KNS : Giao tiếp : Trình bày suy nghĩ. Kĩ năng thể hiện sự tự tin trong khi viết.
II. Phương pháp dạy học tích cực: Thảo luận – chia sẻ. Kĩ thuật “Viết tích cực”.
III. Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ viết hoa B. Vở tập viết, bảng con, phấn.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A

Năm học : 2017-2018

- Các chữ : Bố Hạ và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
IV. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Giáo viên gọi hai học sinh viết bảng
lớp, cả lớp viết bảng con: Âu Lạc, ăn
- 2 Học sinh viết lớp nháp & nhận xét
quả.
Giáo viên nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới: Giới thiệu bài
* Hướng dẫn viết trên bảng con :
* Hướng dẫn luyện viết chữ hoa
- HS tìm các chữ hoa có trong bài : B,
Học sinh viết chữ B và chữ H , T , trên
H, T .
bảng con.
- GV viết mẫu , kết hợp nhắc lại cách
viết từng chữ.
* Luyện viết từ ứng dụng ( tên riêng )
- GV giới thiệu địa danh Bố Hạ: Một xã HS đọc từ ứng dụng: Bố Hạ.
ở huyện Yên Thế , tỉnh Bắc Giang , nơi
có giống cam ngon nổi tiếng .
Bố Hạ .
Học sinh viết bảng con.
- GV và lớp nhận xét sửa sai ( Nếu có ).
*Luyện viết câu ứng dụng:

Giáo viên giúp học sinh hiểu nội dung Học sinh đọc câu ứng dụng
câu tục ngữ : Bầu và bí là những cây
khác nhau mọc trên cùng một giàn.
- Học sinh tập viết trên bảng con các
Khuyên bầu thương bí là khuyên người chữ: Bầu; Tuy.
trong một nước yêu thương , đùm bọc
lẫn nhau .
Giáo viên hướng dẫn học sinh viết
vào vở TV .
Học sinh viết vào vở tập viết .
* Giáo viên nêu yêu cầu:
Viết con chữ B: 1 dòng
Viết các con chữ H và T: 1 dòng
Viết tên riêng Bố Hạ: 2 dòng
Viết câu tục ngữ: 2 lần.
Nhắc nhở tư thế ngồi và cầm bút
Giáo viên theo dõi uốn nắn cách viết
cho một số em viết chưa đúng hay viết
còn xấu. Và độ cao và khoảng cách
giữa các chữ.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

* Giáo viên thu chấm một số vở.
- Học sinh viết bảng con lại trừ ứng

4. Củng cố Nhận xét – dặn dò:
dụng: Bố Hạ ở bảng con
Nhận xét cách viết của một số em và
- Về nhà viết phần luyện viết thêm ở vở
chưa tốt.
TV, viết bổ sung bài của những em
Gv nhận xét tiết học.
chưa viết xong.
…………………………………………………….
PĐ. TOÁN
ÔN TẬP HÌNH HỌC
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Kĩ năng tính độ dài đường gấp khúc, tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.
- Kĩ năng nhận dạng các hình.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán
- HS quan sát.
3.
Bài 1:
a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD
- Mời 1 HS đọc đề bài

- HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn, yêu cầu HS làm vào vở
- HS làm theo yêu cầu của GV.
nháp, mời một HS lên bảng làm.
Bài giải:
- Nhận xét (HS - GV).
Độ dài đường gấpkhúc ABCD là:
42 + 26 + 34 = 102 (cm)
Đáp số: 102 cm.
b) Tính chu vi tam giác MNP
- Hướng dẫn, yêu cầu HS làm vào vở
- HS làm theo yêu cầu của GV.
nháp, mời một HS lên bảng làm.
- Nhận xét (HS - GV)
- HS lắng nghe.
Bài 2: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi
- GV hướng dẫn HS làm bài vào vở bài
- HS làm theo yêu cầu của GV.
tập.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 3: Số?
- GV tổ chức trò chơi đố vui: 1 bạn hỏi, 1 - HS làm theo yêu cầu của GV.
bạn trả lời, lớp nhận xét.
- GV nhận xét.
- HS lắng nghe.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ
3. Củng cố - dặn dò:


Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

- HS lắng nghe.

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính độ dài
đường gấp khúc, chu vi hình tam giác,
hình tứ giác.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
………………………………………………………
TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: CHIẾC ÁO LEN
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS lắng nghe.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:

- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.
……………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng:
Thể dục (tiết 5)
TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
I. Mục đích - Yêu cầu :
- Ôn tập : Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái, dàn hàng,
dồn hàng. Yêu cầu thực hiện thuần thục những kĩ năng này ở mức tương đối chủ
động.
- Học tập hàng ngang, dóng hàng, điểm số.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

đúng.
- Chơi trò chơi "Tìm người chỉ huy". Yêu cầu HS biết cách chơi và bước đầu tham

gia vào trò chơi.
II. Phương pháp : Làm mẫu, tập luyện.
III. Chuẩn bị : Sân bãi sạch sẽ, còi, tranh, ảnh.
IV. Tiến hành :
LVĐ
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
TG
SL
Phần 1 : Mở đầu
6-8'
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung,
1. Nhân lớp :
2-3'
1L
yêu cầu giờ học.

2. Khởi động :
4-5'
- Vừa giậm chân tại chỗ vừa
đếm theo nhịp.
- Xoay các khớp.
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng
dọc trên sân trường 80100m.
* Trò chơi "Chạy tiếp sức"
Phần 2 : Cơ bản
- Ôn
Tập hợp đội hình hàng dọc,
dóng hàng, điểm số, quay
phải, trái, dàn hàng, dồn

hàng.

1-2L

- GV hướng dẫn và điều khiển lớp.

2x8n
1L
1-2L

18-20'
5-6'
2-3L

8-10'
- Học : Tập hợp hàng
ngang, dóng hàng, điểm số.



GV

4-5L

- GV nêu tên động tác, làm mẫu và
hướng dẫn cho HS tập luyện.
- Chia tổ, nhóm tập luyện.
- HS quan sát, lắng nghe.

- GV nêu tên động tác, làm mẫu,

giải thích sau đó HS tập theo.
- GV chi từng động tác lẻ, sau đó
tập phối hợp.
-Chia tổ, nhóm ra tập luyện.
- GV quan sát và sửa sai động tác.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

4-6'

3-4L

- GV nêu tên trò chơi, cùng HS
nhắc lại cách chơi, luật chơi. Làm
mẫu sau đó cho HS chơi thử, tiến
hành chơi chính thức.

2-3'

1-2L

- GV gọi 1-2 em lên thực hiện.
- GV cùng HS nhận xét và sửa sai
động tác.


- Trò chơi
"Tìm người chỉ huy".

* Củng cố :
4-6'

Phần 3 : Kết thúc
- Đứng thành vòng hát, vỗ
tay và làm động tác thả
lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học, dặn
GV
dò và giao bài tập về nhà.
- Xuống lớp.
………………………………………………………
ANH VĂN: GVBM
………………………………………………………
Toán ( tiết 12 )
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
I. Yêu cầu:
 Biết giải toán về nhiều hơn, ít hơn.
 Biết giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị.
 Bài 4: Dành cho HSG.
Gdkns :Tự nhận thức, giải quyết vấn đề
II. Chuẩn bị: Phấn màu, thước kẻ.
- Bảng phụ : có kẻ một số tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng phục vụ cho các bài tập.
III. Các phương pháp dạy học tích cực: Động não, thảo luận :
IV. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Bài cũ:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

? Nêu cách tính chu vi hình tam giác và - Học sinh nêu cách tính.
hình hình tứ giác.
GV nhận xét – ghi điểm. Nhận xét
chung.
3. Bài mới:
* Hướng dẫn ôn tập:
Bài 1: Củng cố giải bài toán về “nhiều Học sinh nhắc lại tựa bài .
hơn”
Giáo viên minh hoa bằng sơ đồ đoạn 1 Học sinh đọc yêu cầu bài toán .lớp
thẳng trên bảng phụ.
chú ý ở SGK
Học sinh tự giải vào giấy nháp
Giáo viên cùng học sinh nhận xét bổ 1 học sinh lên bảng giải:
sung.
Giải:
Số cây hai đội trồng được là:
230 + 90 = 320 (cây)
Đáp số: 320 (cây)
Bài 2: Giáo viên cho học sinh tương tự * 1 Học sinh đọc yêu cầu bài toán .

như bài 1 làm vào VBT ( trang 15)
1 Học sinh ln bảng làm .Lớp làm vào
Giáo viên hướng dẫn bằng sơ đồ đoạn VBT.
thẳng.
Giải:
Buổi chiều cửa hàng bán được số lít
xăng là:
635 – 128 = 507 (l)
Đáp số: 507 l
Bài 3: Giáo viên cho 1 học sinh đọc Học sinh đọc yêu cầu bài toán .
yêu cầu bài toán .
Lớp quan sát nêu :
* Giáo viên treo bảng phụ có đính một
số quả cam lên bảng. Hướng học sinh
cách tính “hơn kém nhau một số đơn
vị”
Hàng trên có mấy quả cam?
7 quả.
Hàng dưới có mấy quả cam?
5 qủa
- Hàng trên nhiều hơn hàng dưới mấy Học sinh làm vào vở.
quả cam?
Giải:
Số cam ở hàng trên nhiều hơn số cam
ở hàng dưới là:
7 – 5 = 2 ( quả)
Đáp số: 2 quả cam
Bài 4: Dành cho HSG
GV hướng dẫn hs cách làm.
Học sinh thực hiện giải toán

Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là :
19 – 16 = 3 (bạn)


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

4. Củng cố - dặn dò:
Đáp số: 3 bạn
Giáo viên nhận xét chung tiết học .
Học sinh nhắc lại
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài cho Học sinh suy nghĩ và nêu.
tiết sau.
Học sinh nộp vở.
.....................................................................................
Chính tả (tiết 5)
(NGHE – VIẾT) CHIẾC ÁO LEN
I. Mục tiêu:
 Nghe viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức văn xuôi.
 Làm đúng BT 2a/b.
 Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng chữ (BT3).
II. Dụng cụ dạy – học:
1/ Bảng phụ ghi nội dung bài viết.
2/ Bảng lớp viết sẵn Bài tập 2.
III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của
giáo viên

Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
Giáo viên đọc học sinh viết các từ khó: 3 Học sinh lên bảng viết - lớp viết
xào rau; sà xuống; xinh xẻo
bảng con.
Giáo viên nhận xét cách viết của học
sinh, ghi điểm
3. Bài mới: Giới thiệu bài
- Hướng dẫn viết bài:
Giáo viên đọc bài viết ( đoạn 4)
? Vì sao Lan ân hận ?
- Vì em đã làm cho me phải buồn lo ….
? Những chữ nào trong đoạn văn cần
- Học sinh trả lời , các chữ đầu đoạn ,
viết hoa ?
đầu câu , tên riêng của người .
? Lời Lan muốn nói với mẹ được đặt
- Sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc
trong dấu câu gì ?
kép .
Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từ
khó dễ lẫn:
D1: Nằm, cuộn tròn, chăn bông , xin lỗi _ Học sinh lên bảng viết - lớp viết
D2: Ap áp , xin lỗi xấu hổ, vờ ngủ …
bảng con .
 Giáo viên đọc lại bài viết .
+ Giáo viên đọc bài ( câu , cụm từ, toàn - Học sinh viết bài vào vở.
câu)
- Học sinh dò bài sửa lổi.

+ Giáo viên đọc lại bài .
Dò lỗi: Treo bảng phụ có sẵn bài viết .
Tổng hợp lỗi


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

+ Giáo viên thu một số bài chấm điểm
* Thực hành làm bài tập) :
Bài 2: Giáo viên gọi 3 học sinh lên
bảng làm bài ở bảng , củng cố sửa lời
của những học sinh địa phương
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận
xét sửa sai .Giáo viên cho học sinh
làm vào VBT

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

- Học sinh nộp bài
Bài 2
- HS đọc yêu cầu bài ,lên bảng làm bài
Lớp làm vào giấy nháp
- Học sinh làm vào VBT :
a/ Cuộn tròn; chân thật ; chậm trễ .
b/ Vừa dài mà lại vừa vuông / Giúp
nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng (
Là cái thước kẻ)
Bài 3: Giáo viên cho học sinh nắm

c/ …..( Là cái bút chì)
vững yêu cầu bài tập:
Bài 3
Giáo viên treo bảng từ viết sẵn nội
1 Học sinh lên bảng làm mẫu
dung yêu cầu bài tập.
Học sinh làm vào VBT
* Giáo viên nhận xét bổ sung nếu học
Học sinh tiếp tục lên bảng sửa bài ở
sinh làm chưa chính xác.
bảng lớp .
- Giáo viên khuyến khích học sinh đọc Cả lớp nhận xét bài làm trên bảng.
thuộc ngay tại lớp thứ tự 9 chữ mới học - Học sinh có thể xung phong đọc
theo cách đã nêu ở tuần 1
thuộc.
4. Củng cố - dặn dò:
+ Giáo viên gọi vài học sinh lên bảng Về nhà học thuộc ( theo đúng thứ tự)
viết lại một số thường viết sai.
tên của 19 chữ đã học.
Giáo viên nhận xét chung tiết học.
Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài sau .
.........................................................................
Buổi chiều:
Tự nhiên xã hội (tiết 5)
BỆNH LAO PHỔI
I. Yêu cầu:
- Cần tiêm phòng lao, thở không khí trong lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi.
- HSG: Biết được nguyên nhân gây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi.
- Gdkns: Tự nhận thức ;ra quyết định ,bày tỏ khi bị mắc bệnh để chữa bệnh
II. Chuẩn bị : Các hình trong SGK trang 12,13.

III. Các phương pháp dạy học tích cực: Động não, thảo luận:
IV. Các hoạt động dạy học cơ bản:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
? Em hãy nêu các bệnh đường hô hấp - Viêm họng, viêm phế quản, viêm
thường gặp
phổi…
Em hãy nêu nguyên nhân chính của - Do nhiễm lạnh, nhiễm trùng hoặc
bệnh hô hấp?
biến chứng của các bệnh truyền nhiễm;


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Giáo viên nhận xét ,ghi điểm, nhận xét
chung.
3. Bài mới: GV - giới “Bệnh lao phổi”
Hoạt động 1:
* Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ
- Giáo viên yêu cầu nhóm trưởng điều
khiển các bạn trong nhóm quan sát các
hình 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 12
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo
luận trả lời các câu hỏi ở SGK
? Nguyên nhân gây ra bệnh lao phổi là
gì?


Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

cúm….

- Nhóm trưởng phân công hai bạn đọc
lời thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân :
Nhóm thảo luận trả lời các câu hỏi ở
SGK

- Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm do
một loại vi khuẩn gây ra. Những người
ăn uống thiếu thốn, làm việc quá sức có
thể gây ra bệnh này.
? Bệnh lao phổi có biểu hiện như thế - Người bệnh thường ăn không thấy
nào?
ngon, người gầy đi và hay sốt nhẹ vào
buổi chiều. Nếu bệnh nặng người bệnh
có thể ho ra máu và có thể bị chết nếu
? Bệnh lao phổi có thể lây từ người không chữa trị kịp thời.
bệnh sang người lành bằng con đường
nào ?
- đường hô hấp.
? Bệnh lao phổi gây ra tác hại gì đối với - Sức khoẻ giảm sút, tốn kém tiền của
sức khoẻ?
chữa bệnh, hay lây sang người khác…
Liên hệ
? Em và gia đình cần làm gì để phòng - Lau quét dọn nhà cửa sạch sẽ, mở cửa
tránh bệnh lao phổi?
cho ánh nắng mặt trời chiếu vào, không

KL: - Bệnh lao là một bệnh truyền hút thuốc lá, thuốc lào,; làm việc và
nhiễm do vi khuẩn lao gây ra.
nghỉ ngơi điều độ…
- Ngày nay , không chỉ có thuốc
chữa khỏi bệnh lao mà còn có thuốc
tiêm phòng chóng lao.
- Trẻ em được tiêm phòng lao có
thể không mắc bệnh này trong suốt
cuộc đời.
Hoạt động 3: Đóng vai.
Giáo viên nêu 2 tình huống:
Các nhóm nhận nhiệm vụ, thảo luận
Nếu bị một trong các bệnh đường hô trong nhóm mình, ai sẽ đóng vai học
hấp (như viêm họng, viêm phế quản sinh bị bệnh, ai sẽ đóng vai mẹ hoặc
…), em sẽ nói gì với bố me, để bố mẹ bố hoặc bác sĩ.
đưa đi khám bệnh ?
- Đại diện các nhóm lên trình bày trước
Khi được đưa khám bệnh , em sẽ nói gì lớp .Các nhóm khác nhận xét.
với bác sĩ ?


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

* Giáo viên: chốt lại: Khi bị sốt, mệt
mỏi, chúng ta cần nói ngay với bố mẹ
để được đưa đi khám bệnh …

4. Củng cố - Dặn dò:
- GV hỏi một số HS nội dung bài học - Học sinh nêu lại nội dung yêu cầu của
xong.
giáo viên.
- GV nhận xét chung tiết học.
- Về nhà xem lại các nội dung bài học
và chuẩn bị bài sau: “Máu và cơ quan
tuần hoàn”.
.....................................................................................
THỦ CÔNG
THỰC HÀNH GỢI Ý SÁNG TẠO
.........................................................................
PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE - VIẾT: CHIẾC ÁO LEN
I. Mục đích:
- Nghe - viết lại chính xác, không mắc lỗi đoạn 4, trong bài “Chiếc áo len”, trình
bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Viết không sai lỗi chính tả: l/n, tr/ch.
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
- Mời 2 HS đọc đoạn viết.

- 2 HS đọc bài, cả lớp đọc thầm.
- GV hỏi:
+ Vì sao Lan ân hận?
- Vì cảm thấy mình ích kỉ, đã làm mẹ
buồn.
+ Lan mong trời sáng mau để làm gì?
- Để nói với mẹ rằng mẹ hãy mua áo
cho cả hai anh em.
- GV hướng dẫn HS viết từ khó
- nằm cuộn tròn, xin lỗi,…
- GV hướng dẫn HS cách trình bày bài
- HS lắng nghe.
viết:
+ Đầu dòng lùi vào 1 ô, viết hoa chữ đầu
câu.
+ Cách viết lời Lan muốn nói với mẹ.
- GV đọc thong thả, rõ ràng từng câu, các - HS lắng nghe và viết bài vào vở.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

dấu câu.
- Đọc lại để HS soát lỗi.
- Thu vở chấm và nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018


- HS soát lỗi.
- HS nộp vở.
- HS lắng nghe.

…………………………………………………………….………………………
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng:
Tập đọc (tiết 6)
QUẠT CHO BÀ NGỦ
I. Mục tiêu:
- Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ, nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các
khổ thơ.
 Hiểu tình cảm yêu thương, hiếu thảo của bạn nhỏ trong bài thơ đối với bà.
 Trả lời được các câu hỏi ở SGK.
 Học thuộc lòng cả bài thơ.
KNS: - Tự nhận thứ thức, biết chia sẻ, thái độ ứng xử khi bà bị ốm.
II. Các phương pháp day học tích cực: Thảo luận cặp đơi – chia sẻ, trình bày ý
kiến cá nhân, Trải nghiệm.
IV. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK.
- Bảng viết những khổ thơ cần hướng dẫn HS luyện đọc và học thuộc lòng.
IV. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định:
2. Bài cũ:
Hỏi tựa bài tiết trước ?
Học sinh nhắc lại tựa
Giáo viên gọi học sinh đọc bài.
Học sinh đọc bài nói tiếp nối nhau kể

? Qua câu chuyện , em hiểu điều gì ?
câu chuyện chiếc áo len theo lời của
GV nhận xét – ghi điểm. Nhận xét Lan (mỗi học sinh kể 2 đoạn ) và trả
chung .
lời câu hỏi.
3. Bài mới: Giới thiệu bài
1. Luyện đọc trơn:
Giáo viên đọc bài thơ với giọng dịu - HS lắng nghe
dàng , tình cảm.
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện - Học sinh đọc nối tiếp nhau , mỗi em
đọc câu thơ – kết hợp sửa sai theo đọc 2 dòng thơ( chú ý phát âm đối với
phương ngữ.
các còn sai .
Giáo viên chú ý nhắc nhở các em ngắt - Học sinh đọc từng khổ thơ nối tiếp
nhịp đúng trong các khổ thơ .
- HS đọc từng khổ thơ theo nhóm , 4


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng
khổ thơ + giải nghĩa từ mới
⇒ thiu thiu
2. Luyện đọc - hiểu:
Lớp đọc thầm bài thơ và trao đổi thảo
luận trả lời các câu hỏi của nội dung
bài.
? Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì ?
? Cảnh vật tronh nhà,ngoài vườn ntn?


Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

nhóm đọc nối tiếp .
- Lớp đọc bài nhóm đôi.
- Lớp đọc đồng thanh

- Bạn quạt cho bà ngủ .
- Mọi vật đều im lặng như đang ngủ .
Cốc chén nằm im. Ngấn nắng thiu thiu.
Đậu trên tường trắng. Hoa cam… trong
vườn.
* Bà mơ thấy cháu đang quạt hương
? Bà mơ thấy gì ?
thơm tới.
? Vì sao có thể đoán bà mơ như vậy ?
? Qua bài thơ , em thấy tình cảm của - Học sinh đọc thầm lại bài thơ
- Học sinh phát biểu. Nhận xét ,bổ
cháu với bà như thế nào ?
Nội dung: Cháu rất hiếu thảo , yêu sung , sửa sai .
thương , chăm sóc bà .
+ Hướng dẫn HS học thuộc bài thơ
Hướng dẫn học thuộc từng khổ thơ , cả - Học sinh lớp thực hiện học thuộc
- Học sinh thi học thuộc theo từng cặp
bài theo cách xoá dần từng khổ thơ .
Giáo viên theo dõi xem nhóm nào đọc đôi .
nhanh , đọc đúng , đọc hay là nhóm đó - 4 Học sinh đại diện đọc nối tiếp 4
khổ thơ
thắng .

- Học sinh thi đua đọc thuộc theo khổ
4. Củng cố - Nhận xét - dặn dò
- GV nhận xét tiết học , tuyên dương - Học sinh nhắc lại nội dung bài.
thơ.
một số em học tốt .
……………………………………………………………
Luyện từ và câu ( tiết 5 )
SO SÁNH. DẤU CHẤM
I. Mục tiêu:
 Tìm được những hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn (BT1).
 Nhận biết được các từ chỉ sự so sánh trong những câu đó (BT2).
 Đặt đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa đúng chữ
đầu câu (BT3).
 KNS :Kĩ năng giao tiếp, ứng xử. Kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Các phương pháp day học tích cực: Hỏi và trả lời ,Thảo luận cặp đôi – chia sẻ
IV. Đồ dùng dạy học:
 Bốn băng giấy, mỗi băng ghi một ý của BT1.
 Bảng phụ viết nội dung đoạn văn của BT3.
IV. Các hoạt động dạy - học:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Hoạt động của giáo viên
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
? Hỏi lại tựa bài và nội dung bài học tiết
trước .
Giáo viên kiễm tra bài 1.2

Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm
trong các câu sau ?
Chúng em là măng non của đất nước .
Chích bông là bạn của trẻ em .
Giáo viên nhận xét ,ghi điểm .Nhận xét
chung.
3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài
*Bài 1:
Giáo viên dán 4 băng giấy lên bảng,
mời 4 học sinh lên bảng thi làm bài
đúng nhanh .Mỗi em cầm bút gạch dưới
nhũng hình ảnh so sánh trong từng câu
thơ , câu văn .
- GV cùng HS nhận xèt ,và chốt lại bài
có lời giải đúng .

Bài 2:
- Giáo viên mời 4 bạn lên bảng, gạch
bằng bút màu dưới nhũng từ chỉ so sánh
trong các câu thơ, câu văn đã viết trên
băng giấy .
- Giáo viên và học sinh nhận xét, chốt
lại lời giải đúng.
Bài 3:
- Giáo viên nhắc cả lớp đọc kĩ lại đoạn
văn để chấm câu cho đúng (mỡi câu
phải nói trọn ý). Nhớ viết hoa lại những
chữ đứng đầu câu.
Cả lớp cùng giáo viên nhận xét, chốt lại
lời giải đúng.


Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Hoạt động của học sinh
Học sinh nhắc lại tựa bài .
2 Học sinh lên bảng làm bài tập ,
một em làm một bài .
- Ai là măng non của đất nước ?
- Chích bông là gì ?

Học sinh đọc yêu cầu bài (2em) lớp
theo dõi ở SGK.
Học sinh đọc lần lược từng câu thơ ,
học sinh có thể trao đổi theo từng cặp
đôi .
4 học sinh lên bảng thực hiện làm thi
đua nhau .
*Lớp làm VBT
a/ Mắt hiền sáng tựa vì sao .
b/ Hoa xao xuyến nở như mây từng
chùm .
c/ Trời là cái tủ ướp lạnh / Trời là cái
bếp lò nung .
d/ Dòng sông là một đường trăng lung
linh dát vàng .
Bài 2:
1 Học sinh đọc yêu cầu bài, lớp đọc
thầm lại các câu thơ, câu văn ở bài 1,
viết ra giấy nháp những từ chỉ so

sánh.
Lớp làm vào VBT: tựa, như , là, là,
là.
Bài 3:
- Một học sinh đọc yêu cầu bài
Học sinh làm bài theo cá nhân , sau
đó trao đổi theo cặp .
1 học sinh lên bảng chữa bài .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

*Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại
Học sinh chữa bài vào vở bài tập
giỏi. Có lần, chính mắt ch ính mắt tôi
đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa
trong tay ông hoa lên ,nhát nghiêng,
nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm
thấy trước mắt tôi chỉ cảm thấy trước
mặt ông phất phơ những sợi tơ
mỏng.Ong là niềm tự hào của gia đình
tôi .
4. Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên gọi một số học sinh nhắc - Học sinh nhắc lại.
lại nội dung bài vừa học.
Về nhà xem lại bài những bài tập trên

Giáo viên nhận xét tiết học.
lớp đã làm. Chuẩn bị bài sau.
…………………………………………………………..
Âm nhạc: GVBM
…………………………………………………….
Toán ( tiết 13 )
XEM ĐỒNG HỒ
I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu nội dung bài.
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
- Làm tốt các bài tập trong SGK .
II. Chuẩn bị:
 Mặt đồng hồ bằng bìa ( có kim ngắn , kim dài, có ghi số, có các vạch chia giờ,
chia phút).
 Đồng hồ để bàn ( loại có một kim ngắn và một kim dài )
 Đồng hồ điện tử.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
Giáo viên gọi một học sinh lên bảng
- Học sinh nộp bài .
giải lại bài 4 SGK .
- Giáo viên nhận xét chung.
3. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài:
“ Xem đồng hồ” .
*Hướng dẫn tìm hiểu bài: Giáo viên
giúp học sinh nêu lại: Một ngày có 24
giờ, bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước
- Học sinh theo dõi giáo viên hướng

đến 12 giờ đêm hôm sau. Sau đó giáo
dẫn
viên sử dụng đồng hồ bàn bằng bìa ,
yêu cầu học sinh quay kim tới các vị trí


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

sau: 12 giờ đêm, 8 giờ sáng, 11giờ trưa,
1 giờ chiều (13 giờ) 5 giờ chiều (17
giờ) 8 giờ tối (20 giờ ).
Giáo viên giới thiệu các vạch chia
phút .
* Hướng dẫn HS xem giờ, phút .
- Giáo viên yêu cầuáh nhìn vào tranh
vẽ đồng hồ ở trong khung phần bài học
để nêu cc thời điểm .
- Chẳng hạn : Giáo viên cho học sinh
nhìn vào tranh đầu tiên để xác định vị
trí kim ngắn trước ( kim ngắn chỉ ở vị
trí quá số 8 một ít ) rồi kim dài ( kim
dài chỉ vào vạch có ghi số 1 ), tính từ
vạch chỉ số 12 đến vạch chỉ số 1 có 5
vạch nhỏ chỉ 5 phút .Vậy đồng hồ đang
chỉ 8 giờ 5 phút .
- GV hướng dẫn tương tự như trên để
học sinh nêu được 2 tranh vẽ tiếp theo
chỉ 8 giờ 15 phút và 8 giờ 30 phút .Giáo
viên lưu ý cho học sinh 8giờ 30 phút

còn gọi là giờ rưỡi.
*Cuối cùng giáo viên củng cố cho học
sinh : Kim ngắn chỉ giờ ,kim dài chỉ
phút , khi xem giờ cần quan sát kĩ vị trí
các kim đồng hồ .
*GV hướng dẫn HS thực hành:
Bài 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh
làm một vài ý đầu .Chẳng hạn , có thể
làm theo thứ tự .
Giáo viên cho học sinh quan vào các
hình bài SGK
- Nêu vị trí kim ngắn .
- Nêu vị trí kim dài .
- Nêu giờ , phút tương ứng .
- Sau đó giáo viên cho học sinh làm
vào vở bài tập.
Bài 2: Giáo viên cho học sinh thực
hành trên mặt đồng hồ theo nhóm , trao
đổi lẫn nhau .
+ Giáo viên cùng học sinh lớp nhận
xét chửa bài .

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Học sinh quan sát. Nêu thời gian theo
các chỉ số đồng hồ

1 giờ 30 phút
  

4 giờ 30 phút 9 giờ 30 phút
đúng
  
7 giờ đúng
11 giờ đúng
đúng

3 giờ
12giờ

- Học sinh quan sát các hình SGK và
trả lời các câu hỏi của giáo viên .
Học sinh nêu : Hình a; kim ngắn chỉ
số 1 , kim dài chỉ số 4 .Tương tự HS
trả lời .
Học sinh làm vào VBT .
- Các nhóm tự trao đổi dựa vào hình
các mặt đồng hồ và nêu .

+ HS làm vào VBT và nêu miệng 5 :
20,
9 :15 ; 12 : 35, 14 : 05 , 11: 30,21: 55.
- Học sinh làm vào VBT .2-4 em nêu
miệng kết quả bài làm của mình (lớp
nhận xét )


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ


Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Bài 3: Giáo viên giới thịêu cho học
- Học sinh xung phong lên bảng thực
sinh đây là hình vẽ các mặt đồng hồ
hiện .
điện tử , dấu hai chấm cách số chỉ giờ
Xem đồng hồ tiếp theo .
và số chỉ phút. Sau đó cho học sinh trả
lời các câu hỏi của giáo viên.
Bài 4: Giáo viên cho học sinh tự quan
sát hình vẽ mặt hiện số trên đồng hồ
điện tử rồi chọn các mặt đồng hồ chỉ
cùng giờ .Sau đó giáo viên chữa bài .
4. Củng cố - Nhận xét – dặn dò
- Giáo viên nhận xét tuyên dương .
- Hướng dẫn học chuẩn bị tiết sau.
………………………………………………………
Buổi chiều:
PĐ. TOÁN
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Kĩ năng giải toán về nhiều hơn, ít hơn.
- Kĩ năng giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán
- HS quan sát.
3.
Bài 1: Củng cố giải bài toán về “nhiều Học sinh nhắc lại tựa bài .
hơn”
Giáo viên minh hoa bằng sơ đồ đoạn 1 Học sinh đọc yêu cầu bài toán .lớp
thẳng trên bảng phụ.
chú ý ở SGK
Học sinh tự giải vào giấy nháp
Giáo viên cùng học sinh nhận xét bổ 1 học sinh lên bảng giải:
sung.
Giải:
Số cây hai đội trồng được là:
230 + 90 = 320 (cây)
Đáp số: 320 (cây)
Bài 2: Giáo viên cho học sinh tương tự * 1 Học sinh đọc yêu cầu bài toán .
như bài 1 làm vào VBT ( trang 15)
1 Học sinh ln bảng làm .Lớp làm vào


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018


Giáo viên hướng dẫn bằng sơ đồ đoạn VBT.
thẳng.
Giải:
Buổi chiều cửa hàng bán được số
lít xăng là:
635 – 128 = 507 (l)
Đáp số: 507 l
Bài 3: Giáo viên cho 1 học sinh đọc yêu Học sinh đọc yêu cầu bài toán .
cầu bài toán .
Lớp quan sát nêu :
* Giáo viên treo bảng phụ có đính một
số quả cam lên bảng. Hướng học sinh
cách tính “hơn kém nhau một số đơn vị”
Hàng trên có mấy quả cam?
7 quả.
Hàng dưới có mấy quả cam?
5 qủa
- Hàng trên nhiều hơn hàng dưới mấy Học sinh làm vào vở.
quả cam?
Giải:
Số cam ở hàng trên nhiều hơn số cam
ở hàng dưới là:
7 – 5 = 2 ( quả)
Đáp số: 2 quả cam
Bài 4: Dành cho HSG
GV hướng dẫn hs cách làm.
Học sinh thực hiện giải toán
Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là :
19 – 16 = 3 (bạn)

3. Củng cố - dặn dò:
Đáp số: 3 bạn
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
………………………………………………………
TIN HỌC: GVBM
………………………………………………………
LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN VỀ SO SÁNH
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
 Kĩ năng tìm những hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn.
 Nhận biết được các từ chỉ sự so sánh trong những câu đó.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Bài tập:
Giáo viên giới thiệu bài
*Bài 1:
Giáo viên dán 4 băng giấy lên bảng, Học sinh đọc yêu cầu bài (2em) lớp


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

mời 4 học sinh lên bảng thi làm bài
đúng nhanh .Mỗi em cầm bút gạch dưới
nhũng hình ảnh so sánh trong từng câu
thơ , câu văn .
- GV cùng HS nhận xèt ,và chốt lại bài

có lời giải đúng .

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

theo dõi ở SGK.
Học sinh đọc lần lược từng câu thơ ,
học sinh có thể trao đổi theo từng cặp
đôi .
4 học sinh lên bảng thực hiện làm thi
đua nhau .
*Lớp làm VBT
a/ Mắt hiền sáng tựa vì sao .
b/ Hoa xao xuyến nở như mây từng
chùm .
c/ Trời là cái tủ ướp lạnh / Trời là cái
bếp lò nung .
d/ Dòng sông là một đường trăng lung
linh dát vàng .
Bài 2:
1 Học sinh đọc yêu cầu bài, lớp đọc
thầm lại các câu thơ, câu văn ở bài 1,
viết ra giấy nháp những từ chỉ so
sánh.
Lớp làm vào VBT: tựa, như , là, là,
là.
Bài 3:
- Một học sinh đọc yêu cầu bài
Học sinh làm bài theo cá nhân , sau
đó trao đổi theo cặp .

1 học sinh lên bảng chữa bài .
Học sinh chữa bài vào vở bài tập

Bài 2:
- Giáo viên mời 4 bạn lên bảng, gạch
bằng bút màu dưới nhũng từ chỉ so sánh
trong các câu thơ, câu văn đã viết trên
băng giấy .
- Giáo viên và học sinh nhận xét, chốt
lại lời giải đúng.
Bài 3:
- Giáo viên nhắc cả lớp đọc kĩ lại đoạn
văn để chấm câu cho đúng (mỡi câu
phải nói trọn ý). Nhớ viết hoa lại những
chữ đứng đầu câu.
Cả lớp cùng giáo viên nhận xét, chốt lại
lời giải đúng.
*Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại
giỏi. Có lần, chính mắt ch ính mắt tôi
đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa
trong tay ông hoa lên ,nhát nghiêng,
nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm
thấy trước mắt tôi chỉ cảm thấy trước
mặt ông phất phơ những sợi tơ
mỏng.Ong là niềm tự hào của gia đình
tôi .
4. Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên gọi một số học sinh nhắc - Học sinh nhắc lại.
lại nội dung bài vừa học.
Về nhà xem lại bài những bài tập trên

Giáo viên nhận xét tiết học.
lớp đã làm.
………………………………………………………………………………………


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2017-2018

Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng:
Toán ( tiết 14 )
XEM ĐỒNG HỒ (tiếp theo)
I. Mục tiêu:
 Học sinh biết cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ ờ các số từ 1 đến 12 và đọc
theo 2 cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.
 Bài 3. Dành cho HS khá, giỏi làm thêm.
II. Chuẩn bị :
 Mặt đồng hồ bằng bìa ( có kim ngắn , kim dài, có ghi số, có các vạch chia giờ,
chia phút).
 Đồng hồ để bàn ( loại có một kim ngắn và một kim dài )
 Đồng hồ điện tử.
III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Giáo viên gọi học sinh nhắc lại cách Học sinh nhắc lại

xem giờ của các loại đồng hồ
- Giáo viên nhận xét ghi điểm tuyên
dương.
3. Bài mới:
* Hướng dẫn HS cách xem giờ đồng hồ Học sinh quan sát các mô hình đồng hồ
và nêu theo thời điểm theo hai cách .
ở SGK .
- Giáo viên cho học sinh quan sát đồng
hồ thứ nhất trong khung của bài học rồi
nêu: Các kim đồng hồ chỉ 8 giờ 35   
phút;
Giáo viên hướng dẫn học sinh cách   
đọc giờ , xem thiếu bao nhiêu phút nữa
thì đến 9 giờ ?
- Hướng dẫn tương tự:đọc các thời
điểm đồng hồ tiếp theo bằng hai cách .
- Thông thường ta chỉ nói giờ , phút HS quan sát đọc .
theo một trong hai cách : Nếu kim dài   
chưa vượt quá số 6 (theo chiều thuận
thì nói theo cách , chẳng hạn “7giờ 20 - Quay kim đồng hồ theo các giờ SGK
phút” Nếu kim dài vượt quá số 6 theo và các giờ khác do giáo viên quy định.
chiều thuận thì ta nói theo cách, chẳng
hạn “9 giờ kém 5 phút”.
- Đồng hồ A chỉ 8 giờ 45 phút hay 9
*Luyện tập:
giờ kém 15 phút.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×