Tải bản đầy đủ

G a lớp 3 tuần 22 doc

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Tuần 22 : Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2019
Buổi sáng
Đạo đức ( tiết 22 ) : ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ
( tiếp theo ). ( Đ/C )
I. Mục tiêu: - Giúp HS:
- Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải đoàn kết giúp đỡ
lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ,…
- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với
khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.
- HS khá , giỏi biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử
dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, được đối xử bình đẳng.
- GDHS : Tính đoàn kết và hữu nghị với thiếu nhi Quốc tế .
*KNS: Kỹ năng xác định giá trị tình cảm. Kỹ năng thể hiện sự tôn trọng người khác.
Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm
II. Phương pháp , kĩ thuật dạy học tích cực: Thảo luận, trình bày một phút .

III. Đồ dùng dạy học: - Nội dung bài dạy, tranh ảnh liên quan đến bài dạy.
IV. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức :
2. Bài cũ : HS đọc ghi nhớ bài tiết 1 .
3. Bài mới : - GV giới thiệu bài ,....
Hoạt động 1: Viết thư kết bạn.
Cách tiến hành:
+ Yêu cầu học sinh trình bày các bức thư
đã chuẩn bị từ trước.
+ 5à6 học sinh trình bày.
+Lắng nghe, uốn nắn câu, chữ, nhận xét + Các học sinh khác bổ sung hoặc nhận xét
nội dung thư kết luận: Chúng ta có quyền về nội dung.
kết bạn, giao lưu với bạn bè Quốc tế.
Hoạt động 2: Những việc em cần làm.
Cách tiến hành:
+ Học sinh làm bài trong phiếu bài tập.
Phiếu bài tập.
+ Học sinh làm bài trong phiếu bài tập của
Điền chữ Đ vào ¨ trước hành động mình.
em cho là đúng, Chữ S vào ¨ trước hành
động em cho là sai.
1. ¨ Tò mò đi theo, trêu chọc bạn nhỏ là
à Sai.
người nước ngoài.
2. ¨ Ủng hộ quần áo, sách vở giúp các
à Đúng.
bạn nhỏ nghèo CuBa.
3. ¨ Không tiếp xúc với trẻ em nước
à Sai.
ngoài.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


4. ¨ Giới thiệu về đất nước với các bạn
à Đúng.
nhỏ nước ngoài đến thăm Việt Nam.
5. ¨ Các bạn nhỏ nước ngoài ở rất xa,
à Sai.
không thể ủng hộ các bạn.
6. ¨ Giúp đỡ 1 bạn nhỏ nước ngoài đến
Việt Nam, giúp chỉ đường, nói chuyện ... à Đúng.
+Học sinh chia thành đội Xanh, Đỏ). Mỗi + Các đội cử 6 bạn lên lần lượt điền kết quả
đội cử 6 học sinh tham gia trò chơi tiếp vào bài tập.
sức lên điền kết quả làm bài tập.
+ Các học sinh còn lại nhận xét, bổ sung.
*Kết luận: Chúng ta cần phải quan tâm và
giúp đỡ các bạn nhỏ nước ngoài. Như thế
mới thể hiện tình đoàn kết, hữu nghi giữa
thiếu nhi các nước trên thế giới.
Hoạt động 3: Giới thiệu những bài hát,
bài thơ của thiếu nhi thế giới và Việt
Nam.
+ Giới thệu với học sinh bài hát: Tiếng - Học sinh chia thành 2 tổ hát những bài hát
chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên), Trái này.
đất này là của chúng minh (Định Hải).
+ Ví dụ: Bài thơ của Trần Đăng Khoa bài:
4. Củng cố - Dặn dò: Nhận xét và kết Gửi bản Chi lê.
thúc tiết dạy.
………………………………………………………………..
Toán ( tiết 106 ) : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: - Biết tên gọi các tháng trong một năm, số ngày trong từng
- Củng cố về kĩ năng xem lịch . Biết xem lịch ( tờ lịch tháng, năm)
- GDHS yêu thích học toán.
II. Đồ dùng dạy học: Tờ lịch
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ:
- Một năm có mấy tháng ? Nêu tên - 2HS trả lời miệng.
những tháng đó.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- Hãy nêu số ngày trong từng tháng ?
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi.
a. Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu bài tập. - Một học sinh nêu đề bài.
- Học sinh xem lịch tháng 1, 2, 3 năm - Xem lịch và tự làm bài.
2004.
- 2HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét bổ
- Hướng dẫn cho học sinh làm mẫu 1 sung.
câu.
+ Ngày 3 tháng 2 là thứ ba.
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
+ Ngày 8 tháng 3 là thứ hai.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
+ Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Yêu cầu học sinh xem lịch năm 2005
và tự làm bài.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28.
Bài 2: Một em nêu yêu cầu bài tập.
- Cả lớp xem lịch năm 2005 và làm bài.
- 2HS nêu miệng kết quả, lớp bổ sung.
+ Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư
+ Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là ngày thứ sáu
+ Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là
chủ nhật .
+ Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ bảy.
Bài 3: Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.
Bài 3 :Một học sinh nêu đề bài tập 3 .
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở rồi - Cả lớp làm vào vở .
chữa bài.
- Một HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét bổ
- Giáo viên nhận xét bài làm học sinh. sung.
+ Trong một năm :
a/ Những tháng có 30 ngày là tháng: tư, sáu,
chín và tháng mười một .
b/ Những tháng có 31 ngày: tháng một, ba,
năm , bảy, tám mười và mười hai.
Bài 4: Gọi học sinh nêu yêu cầu bài - HS khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời
tập
đúng
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
Ngày 30 tháng 8 là ngày chủ nhật thì ngày 2
- Giáo viên nhận xét đánh giá
tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ tư.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Về nhà tập xem lịch, chuẩn bị com
pa cho tiết học sau.
HS lắng nghe .
……………………………………………………………….
Tập đọc (tiết 64) : NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ
I. Mục tiêu: -Rèn đọc đúng các từ: Ê - đi - xơn, đèn điện, lóe lê, miệt mà, móm mém, …
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẩn chuyện với lời các nhân vật
- Hiểu nghĩa các từ khó (SGK), nội dung ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi nhà bác học vĩ
đại Ê - đi - xơn giàu sáng kiến luôn mong muốn đêm khoa học phục vụ cho con người
(trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4)
- GDHS tìm tòi học hỏi trong học tập.
II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh ảnh minh họa câu chuyện sách giáo khoa.
- Bảng phụ viết đoạn 3 để hướng dẫn HS luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 học sinh lên bảng đọc thuộc lòng - 3 học sinh lên bảng đọc bài.
bài “Bàn tay cô giáo “ và TLCH.
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.
- Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới: Giới thiệu bài :


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

a. Luyện đọc:
- Đọc diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải
nghĩa từ
- Học sinh đọc từng câu, giáo viên theo
dõi uốn nắn khi học sinh phát âm sai.
- HS luyện đọc các từ ở mục A.
- HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Hướng dẫn học sinh giải nghĩa từ khó:
nhà bác học, cười móm mém.
Đặt câu với từ móm mém.
- HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- Lớp đọc đồng thanh.
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 1 và chú
thích dưới ảnh Ê - đi - xơn, TLCH:
+ Hãy nói những điều em biết về Ê - đi xơn?
+ Câu chuyện giữa Ê – đi – xơn và bà cụ
xảy ra từ lúc nào ?

- Một học sinh đọc thành tiếng đoạn 2
và đoạn 3 , cả lớp đọc thầm theo.
+ Bà cụ mong muốn điều gì ?
+ Vì sao bà cụ lại ước được một cái xe
không cần ngựa kéo?
+ Từ mong muốn của bà cụ đã gợi cho Ê
- đi - xơn một ý nghĩ gì ?
- Học sinh đọc thầm đoạn 4.
+ Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ được
thực hiện ?
+ Theo em khoa học đã mang lại lợi ích
gì cho con người ?
Liên hệ:
c. Luyện đọc lại
- Đọc mẫu đoạn 3.
- Treo bảng phụ và hướng dẫn học sinh
đọc đúng đoạn văn.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu.
- Luyện đọc các từ khó phát âm.
- Đọc nối tiếp 4 đoạn trước lớp.
- Giải nghĩa từ mới (SGK) và đặt câu:
Bà em cười móm mém.
- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- Lớp đọc đồng thanh cả bài.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 1 và phần chú thích
về Ê - đi - xơn để trả lời:
+ Ê - đi - xơn là nhà bác học nổi tiếng
người Mỹ. Ông sinh năm 1847 và mất năm
1931...
+ Câu chuyện xảy ra ngay vào lúc ông vừa
chế ra bóng đèn điện mọi người khắp nơi
ùn ùn kéo về xem và bà cụ là một trong các
số người đó.
- Một học sinh đọc đoạn 2 và 3, cả lớp đọc
thầm.
+ Bà mong ông Ê - đi - xơn làm được một
loại xe mà không cần ngựa kéo mà lại rất
êm.
+ Vì xe ngựa rất xóc. Đi xe ấy cụ sẽ bị ốm.
+ Mong ước bà cụ gợi cho ông chế tạo
chiếc xe chạy bằng dòng điện.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 4.
+ Nhờ óc sáng tạo kì diệu của Ê – đi – xơn,
sự quan tâm đến con người và lao đọng
miệt mài của ông để thực hiện bằng được
lời hứa.
+ Khoa học đã cải tạo thế giới, cải thiện
cuộc sống con người, làm cho con người
sống tốt hơn, sung sướng hơn.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Mời 2HS lên thi đọc đoạn 3.
- Mời ba HS đọc phân vai toàn bài.
- Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn
người đọc hay nhất .
4. Củng cố dặn dò :
- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Hai em thi đọc lại đoạn 3 của bài.
- 3 em đọc phân vai toàn bài.
- Lớp nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhất

- Ê - đi - xơn là nhà bác học vĩ đại. Mong
muốn mang lại điều tốt cho con người đã
thúc đẩy ông lao động cần cù và sáng tạo.
…………………………………………………………………
Kể chuyện (tiết 65) : NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ

I. Mục tiêu:
- Kể chuyện:Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại từng đoạn câu chuyện theo lối phân vai
- GDHS tìm tòi học hỏi trong học tập.
II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh ảnh minh họa câu chuyện sách giáo khoa.
- Bảng phụ viết đoạn 3 để hướng dẫn HS luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới
Kể chuyện : Giáo viên nêu nhiệm vụ:
- Một học sinh đọc các câu hỏi gợi ý.
- Lắng nghe.
2. Hướng dẫn dựng lại câu chuyện
- Đọc các câu hỏi gợi ý câu chuyện .
- Nhắc học sinh nói lời nhân vật do
mình nhập vai .Kết hợp làm một số - Lần lượt các nhóm thành lập và phân công
động tác điệu bộ .
thành viên đóng vai từng nhân vật trong
- Yêu cầu lập ra các nhóm và phân vai . chuyện
- Từng tốp 3 em lên phân vai kể lại
- Các nhóm lên đóng vai kể lại câu chuyện
- Giáo viên cùng lớp bình chọn nhóm kể trước lớp.
hay nhất .
- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất.
4. Củng cố dặn dò :
-Về nhà học bài xem trước bài“Cái cầu”.
…………………………………………………
Buổi chiều
Tập viết ( tiết 22 ) : ÔN CHỮ HOA P
I. Mục tiêu: - HS Nắm được cách viết chữ hoa P , từ ứng dụng, câu ứng dụng .
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa P thông qua bài tập ứng dụng: Viết tên riêng
(Phan Bội Châu) bằng chữ cỡ nhỏ. Viết câu ứng dụng Phá Tam Giang nối đường ra Bắc /
Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam bằng cỡ chữ nhỏ.
- GDHS : Ý thức rèn chữ giữ vở.
II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa P, mẫu chữ viết hoa về tên riêng Phan Bội
Châu và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.
- Yêu cầu HS nhắc lại từ và câu ứng dụng
đã học ở tiết trước.
- Gọi 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng
con từ: Lãn Ông, Ổi.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
a. Hướng dẫn viết trên bảng con
- Luyện viết chữ hoa :
- Học sinh tìm các chữ hoa có trong bài.
- Viết mẫu chữ Ph và kết hợp nhắc lại
cách viết .
- Học sinh tập viết vào bảng con chữ Ph
và các chữ T, V.
- Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng:
- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng
- Giới thiệu: Phan Bội Châu 1867 - 1940
là một nhà cách mạng vĩ đại đầu thế kỉ
XX của Việt Nam. Ngoài hoạt động cách
mạng ông còn viết nhiều tác phẩm văn
thơ yêu nước.
- HS tập viết từ ứng dụng trên bảng con.
Luyện viết câu ứng dụng:
- Học sinh đọc câu ứng dụng.
- Giúp học sinh hiểu nội dung câu ca dao:
Phá Tam Giang ở Thừa Thiên Huế dài
khoảng 60 km rộng từ 1- 6 km đèo Hải
Vân nằm giừa Huế và đà Nẵng cao tới
1444 m dài 20 km …
- Học sinh luyện viết trên bảng con
những chữ hoa có trong câu ứng dụng.
b. Hướng dẫn viết vào vở:
- Giáo viên nêu yêu cầu viết chữ P một
dòng cỡ nhỏ ; B, C (Ch) : 1 dòng.
- Viết tên riêng Phan Bội Châu 2 dòng cỡ
nhỏ.
- Viết câu ca dao 2 lần .
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết ,
cách viết các con chữ và câu ứng dụng

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của HS
- Lãn Ông ; Ổi Quảng Bá cá Hồ Tây /
Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người.
- 2 em lên bảng viết, cả lớp viết bảng con
các từ GV yêu cầu.
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
- Các chữ hoa có trong bài: P, B, C, T , G ,
Đ, H, V, N
- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực hiện
viết vào bảng con.
- Một học sinh đọc từ ứng dụng: Phan Bội
Châu.
- Lắng nghe.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.
- 1HS đọc câu ứng dụng:
Phá Tam Giang nối đường ra Bắc
Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam .

- Lớp thực hành viết trên bảng con: Phá
Tam Giang , Bắc , Đèo , Hải Vân , Nam.

- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng
dẫn của giáo viên


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

đúng mẫu.
c. Chấm chữa bài:
4. Củng cố - Dặn dò:
- 2 HS nhắc lại ND bài học.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Về nhà luyện viết thêm.
------------------------------------------------PĐ. Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: - Biết tên gọi các tháng trong một năm, số ngày trong từng
- Củng cố về kĩ năng xem lịch . Biết xem lịch ( tờ lịch tháng, năm)
- GDHS yêu thích học toán.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Một học sinh nêu đề bài.
- Học sinh xem lịch tháng 1, 2, 3 năm - Xem lịch và tự làm bài.
2004.
- 2HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét bổ
- Hướng dẫn cho học sinh làm mẫu 1 sung.
câu.
+ Ngày 3 tháng 2 là thứ ba.
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.
+ Ngày 8 tháng 3 là thứ hai.
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
+ Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
+Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28.
Bài 2:
Bài 2: Một em nêu yêu cầu bài tập.
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 2 .
- Cả lớp xem lịch năm 2005 và làm bài.
- Yêu cầu học sinh xem lịch năm 2005 - 2HS nêu miệng kết quả, lớp bổ sung.
và tự làm bài.
+ Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
+ Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là ngày thứ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
sáu
+ Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là
chủ nhật .
Bài 3: Gọi học sinh nêu yêu cầu bài.
+ Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ bảy.
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở rồi chữa Bài 3 :Một học sinh nêu đề bài tập 3 .
bài.
- Cả lớp làm vào vở .
- Giáo viên nhận xét bài làm học sinh.
- Một HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét bổ
sung.
+ Trong một năm :
a/ Những tháng có 30 ngày là tháng: tư, sáu,
chín và tháng mười một .
b/ Những tháng có 31 ngày: tháng một, ba,


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Bài 4: Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập
- Gọi HS nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

năm , bảy, tám mười và mười hai.
- HS khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời
đúng
Ngày 30 tháng 8 là ngày chủ nhật thì ngày 2
tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ tư.

2. Củng cố - Dặn dò:
------------------------------------------------TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của
giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS lắng nghe.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.
….……………………….…………………………………………………………………
Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2019
Buổi sáng
Thể dục ( tiết 43 ) : ÔN NHẢY DÂY. TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
- Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”
- Hs thực hiện động tác nhảy dây ở mức cơ bản đúng
- Hs tham gia chơi tương đối chủ động, nhiệt tình, hào hứng


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phưong tiện: Chuẩn bị một còi kẻ sân dể học và chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài.
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn
 Chơi trò chơi “chim bay cò bay ”
2. Phần cơ bản:
a. Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai
chân.
- Giáo viên nêu tên kĩ thuật
- Giáo viên làm mẫu kĩ thuật
- Gv phân tích kĩ thuật
- Gv hướng dẩn học sinh tập luyện kĩ thuật
nhảy dây

Đội hình nhận lớp







Đội hình tập luyện     

      
      

- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.
- GV quan sát uốn nắn cho các em thực
hiện.


Đội hình tập luyện

- Thi đua giữa các tổ
Tổ 1

b. Chơi trò chơi “lò cò tiếp sức ”
- Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình chơi
- Nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử 1-2 lần
- Chơi chính thức theo hình thức thi đua,- Tổ 2
Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương
tổ thắng cuộc.




Tổ 3

Đội hình trò chơi


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

 Tổ chức đội hình tập có kỉ luật, tuyệt đối
an toàn.
.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

    
    

3. Phần kết thúc:
* Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Học sinh đứng tại chỗ thả lỏng.
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về
nhà

    
Cb

Xp
Đội hình kết thúc






------------------------------------------------ANH VĂN: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------Toán ( tiết 107 ) : HÌNH TRÒN , TÂM , ĐƯỜNG KÍNH , BÁN KÍNH
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết biểu tượng hình tròn ; biết tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
- Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm , và bán kính cho trước.
- GDHS yêu thích học toán
II. Đồ dùng dạy học: - Một số mô hình về hình tròn như : mặt đồng hồ, đĩa hình, compa.
III. Hoạt động day - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: - KT 2HS về cách xem lịch.
- Nhận xét ghi điểm .
- Hai học sinh lên bảng chữa bài số 4.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
a. Giới thiệu hình tròn:
- Lớp theo dõi giới thiệu.
- Đưa ra một số vật có dạng hình tròn
và giới thiệu: Chiếc đĩa có dạng hình
tròn, mặt đồng hồ có dạng hình tròn.
- Cho HS quan sát hình tròn đã vẽ sẵn - Cả lớp quan sát các vật có dạng hình tròn.
trên bảng và giới thiệu tâm O, bán - Tìm thêm các vật khác có dạng hình tròn
kính OM ,và đường kính AB.
như : mặt trăng rằm , miệng li …


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

A

o

B

M
- HS trả lời câu hỏi:
+ Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng OA
và độ dài đoạn thẳng OB.
+ Ta gọi O là gì của đoạn thẳng AB ?
+ Độ dài đường kính AB gấp mấy lần
độ dài của bán kính OA hoặc OB ?
- GV kết luận: Tâm O là trung điểm
của đoạn thẳng AB. Độ dài đường
kính AB gấp 2 lần độ dài bán kính.
- Gọi HS nhắc lại kết luận trên.
- Giới thiệu com pa và cách vẽ hình
tròn
- Cho học sinh quan sát com pa.
+ Compa được dùng để làm gì ?
- Giới thiệu cách vẽ hình tròn tâm O,
bán kính 2cm.
- Cho HS vẽ hình tròn
b. Luyện tập:
Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- HS quan sát hình vẽ trong SGK và tự
làm bài.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Lớp tiếp tục quan sát lên bảng và chú ý
nghe GV giới thiệu và nắm được:
- Tâm O là trung của đường kính AB
-Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bàn
kính
+ Độ dài 2 đoạn thẳng OA và OB bằng nhau.
+ O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
+ Gấp 2 lần độ dài bán kính.
- Nhắc lại KL.

- Quan sát để biết về cấu tạo của com pa .
- Com pa dùng để vẽ hình tròn.
- Theo dõi.
- Thực hành vẽ hình tròn tâm O, bán kính
2cm theo hướng dẫn của giáo viên .
- Nêu cách lại cách vẽ hình tròn bằng com
pa .
- Một em đọc đề bài 1.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- 2HS nêu kết quả, lớp theo dõi bổ sung.
P
D
o
M

N

A

B

C
- Gọi HS nêu kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: - Học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS vẽ vào vở.
- Theo dõi uốn nắn cho các em.
Bài 3: - Học sinh nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài.

Q
+ Đường kính MN, PQ còn các đoạn OM,
ON, OP, OQ là bán kính .
+ Đường kính : AB còn CD không phải là
đường kính vì không đi qua tâm O.
- Vẽ hình tròn tâm O, bán kính 2cm và đường
tròn tâm I, bán kính 3cm.
- HS vẽ vào vở.
- 1HS nêu cầu BT.
- Cả lớp tự vẽ bán kính OM, đường kính CD


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Nhận xét đánh giá bài làm HS.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

vào hình tròn tâm O cho trước, rồi trả lời
BTb.
M

4. Củng cố - Dặn dò:
- Gọi HS lên bảng chỉ và nêu tên, bán
C
O
D
kính, đường kính của hình tròn.
- Về nhà học tập vẽ hình tròn.
…………………………………………………………..
Chính tả ( tiết 43 ) Nghe - viết : Ê - ĐI - XƠN
I. Mục tiêu: - Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập 2 hoặc bài tập do giáo viên soạn
- GDHS rèn chữ viết, gữi vở sạch.
II. Chuẩn bị: - Bảng phụ viết ( 2 lần ) nội dung của bài tập 2b.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: - Mời 2HS lên bảng - 2 em lên bảng viết.
viết, cả lớp viết vào nháp 4 tiếng có dấu - Cả lớp viết vào giấy nháp .
hỏi và 4 tiếng có dấu ngã.
- Nhận xét đánh giá.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
a. Hướng dẫn nghe viết:
- Hướng dẫn chuẩn bị:
- Giáo viên đọc đoạn văn.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- Hai em đọc lại, cả lớp đọc thầm.
- 2 học sinh đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.
+ Những chữ nào trong bài được viết + Viết hoa những chữ đầu đoạn, đầu câu
hoa ?
và tên riêng Ê - đi - xơn.
+ Tên riêng Ê - đi - xơn được viết như thế + Viết hoa chữ cái đầu tiên, có gạch
nào ?
ngang giữa các tiếng.
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả viết - Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
bảng con các tiếng khó.
hiện viết vào bảng con một số từ như : Ê
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- đi - xơn, sáng kiến ...
- Giáo viên đọc cho học sinh viết vào vở.
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
b. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2b: - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. - 1 em đọc yêu cầu BT.
- HS làm bài cá nhân vào VBT.
- Học sinh làm bài vào VBT.
- Giáo viên mở bảng phụ .
- Mời 2 học sinh lên bảng thi làm bài và - Hai em lên bảng thi làm bài.
đọc câu đố.
- Cả lớp nhận xét bổ sung: Chẳng , đổi ,
- Cùng với cả lớp nhận xét, chốt lại câu dẻo , đĩa - là cánh đồng.
đúng.
- Bình chọn bạn làm đúng và nhanh nhất.
- Gọi 1 số HS đọc lại các câu đó đã điền - 2HS đọc lại câu đố sau khi đã điền dấu


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

dấu hoàn chỉnh.
hoàn chỉnh.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết
Về nhà viết lại những từ đã viết sai.
chính tả.
………………………………………………………….
Buổi chiều
Tự nhiên và xã hội ( tiết 43 )
RỄ CÂY
(LG: BĐKH – MTBHĐ)
A/ Mục tiêu: Sau bài học, HS biết :
- Nhận dạng và nêu đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm , rễ phụ và rễ củ.
- Kể tên một số cây có rể cọc , rể chùm, rể củ hoặc rể phụ
- Phân loại một số rễ cây sưu tầm được.
- LG: GDHS chăm sóc cây, hiểu được ích lợi của một số rể cây.
B/ Đồ dùng dạy học : - Các hình trong SGK trang 82, 83.
- Sưu tầm các loại rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ mang đến lớp.
C/ Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 2HS:
- 2 em trả lời nội dung câu hỏi.
+ Nêu chức năng của thân cây đối với cây. - Lớp theo dõi nhận xét.
+ Nêu ích lợi của thân cây.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới
a) Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi.
b) Khai thác:
* Hoạt động 1: Làm việc với SGK .
Bước 1 :. Thảo luận theo cặp :
- Từng cặp ngồi quay mặt với nhau quan
- Yêu cầu từng cặp quan sát các hình 1,
sát tranh 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 trong sách
2, ... 7 trang 82, 83 và mô tả về đặc điểm
giáo khoa trang 82 và 83 chỉ tranh và nói
của rễ cọc rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.
cho nhau nghe về tên và đặc điểm của
từng loại rễ cây có trong các hình.
Bước 2: Làm việc cả lớp
- Mời một số em đại diện một số cặp lên
- Một số em đại diện các cặp lần lượt
trình bày về đặc điểm của rễ cọc , rễ chùm lên mô tả về đặc điểm và gọi tên từng
và rễ phụ , rễ củ.
loại rễ cây.
- Giáo viên kết luận: sách giáo khoa.
- Lớp lắng nghe và nhận xét bổ sung.
* Hoạt động 2 : Làm việc với vật thật .


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

* Bước 1: - Chia lớp thành hai nhóm.
- Phát cho mỗi nhóm một tờ bìa và băng
dính .
- Yêu cầu hai nhóm dùng băng keo gắn các
loại rễ đã sưu tập được lên tờ bìa rồi viết lời
ghi chú bên dưới các loại rễ.
Bước 2: - Mời đại diện từng nhóm giới
thiệu bộ sưu tập các loại rễ của nhóm mình
trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi nhóm sưu tầm được
nhiều, trình bày đẹp, nhanh và giới thiệu
đúng.
c) Củng cố - Dặn dò:
- Về nhà học bài và xem trước bài mới.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Các nhóm thảo luận rồi dán các loại rễ
cây mà nhóm sưu tầm được vào tờ bìa
và ghi tên chú thích về đặc điểm của
từng loại rễ vào phía dưới các rễ vừa
gắn.
- Đại diện các nhóm lần lượt lên chỉ và
giới thiệu bộ sưu tập các loại rễ cho lớp
nghe.
- Lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng
cuộc.

- Hai em nhắc lại nội dung bài học.
------------------------------------------------THỦ CÔNG
Tiết 22: THỰC HÀNH TỔNG HỢP CUỐI CHƯƠNG II (tt)
------------------------------------------------PĐ. TIẾNG VIỆT
Nghe - viết : Ê - ĐI - XƠN
I. Mục tiêu: - Nghe viết chính xác trình bày đúng đẹp bài văn xuôi
- GDHS : Viết đúng, trình bày đẹp .
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt
ộng của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
a. Hướng dẫn nghe viết:
- Hướng dẫn chuẩn bị:
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.
- Giáo viên đọc đoạn văn.
- 2 học sinh đọc lại bài, cả lớp đọc
- Hai em đọc lại, cả lớp đọc thầm.
thầm.
+ Những chữ nào trong bài được viết hoa + Viết hoa những chữ đầu đoạn, đầu
?
câu và tên riêng Ê - đi - xơn.
+ Tên riêng Ê - đi - xơn được viết như + Viết hoa chữ cái đầu tiên, có gạch
thế nào ?
ngang giữa các tiếng.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả viết - Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
bảng con các tiếng khó.
hiện viết vào bảng con một số từ như :
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
Ê - đi - xơn, sáng kiến ...
- Giáo viên đọc cho học sinh viết vào vở. - Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
………………………………………………………….………………………………
Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2019
Buổi sáng
Tập đọc ( tiết 66 ) : CÁI CẦU
I. Mục tiêu: - Rèn kỉ năng đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy cả bài.Chú ý đọc đúng các từ
dễ phát âm sai do ảnh hướng của phương ngữ như : chum, ngọn gió, đãi đỗ , Hàm Rồng
… Biết đọc bài thơ với giọng nhẹ nhàng tình cảm. Biết ngắt nghỉ hợp lí khi đọc các dòng
thơ, khổ thơ.
- Rèn kĩ năng đọc - hiểu: Hiểu được các từ khó trong bài qua chú thích “chum, ngòi, sông
Mã”.
- Hiểu nội dung bài : Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm ra
là đẹp nhất , đáng yêu nhất.(trả lời được các câu hỏi SGK Học thuộc khổ thơ em thích).
- GDHS : Kính yêu và vâng lời cha, mẹ .
II. Chuẩn bị: - Tranh minh họa bài thơ .
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 em đọc bài Nhà bác học và bà cụ - Hai học sinh đọc bài, mỗi em đọc 2
kết hợp TLCH.
đoạn và nêu lên nội dung ý nghĩa câu
- Nhận xét ghi điểm.
chuyện.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.
a. Luyện đọc:
- Đọc diễn cảm bài thơ.
- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
-Học sinh quan sát tranh minh họa bài thơ. - Lớp quan sát tranh minh họa .
- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ: “chum , ngòi , sông Mã
- Học sinh đọc từng câu. GV theo dõi sửa - Nối tiếp nhau đọc, mỗi em đọc hai dòng
lỗi phát âm cho các em.
thơ.
- Hướng dẫn HS luyện đọc các từ khó phát
âm.
- Luyện đọc các từ ở mục A.
- HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ trước lớp.
- Nối tiếp đọc từng khổ thơ trước lớp
- Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng ở các dòng
thơ , khổ thơ nhấn giọng ở các từ ngữ
biểu cảm trong bài.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Giúp học sinh hiểu nghĩa từ ngữ mới
trong bài.
- HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ.
+ Người cha trong bài thơ làm nghề gì ?
+ Cha đã gửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh về cái
cầu nào , được bắc qua dòng sông nào ?
- Yêu cầu HS đọc thầm lại các khổ 2, 3, 4
của bài thơ.
+ Từ chiếc cầu của cha làm bạn nhỏ đã
nghĩ đến những gì ?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Tìm hiểu nghĩa từ: chum, ngòi, sông Mã
(SGK).
- Luyện đọc trong nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
- Đọc thầm bài thơ.
+ Người cha làm nghề xây dựng cầu.
+ Cầu Hàm Rồng bắc qua con sông Mã .
- Lớp đọc thầm lại các khổ thơ 2, 3, 4.

+ Bạn nghĩ tới sợi tơ nhỏ như chiếc cầu
giúp nhện qua chum nước ; nghĩ đến
ngọn gió như chiếc cầu giúp sáo qua sông

+ Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào? Vì + Bạn yêu nhất chiếc cầu Hàm Rồng vì
sao?
đó là chiếc cầu do cha bạn và đồng
nghiệp làm nên.
- Mời một học sinh đọc lại bài thơ, cả lớp - 1 em đọc lại bài thơ, cả lớp đọc thầm.
đọc thầm theo.
+ Phát biểu suy nghĩ của mình.
+ Trong bài em thích nhất khổ thơ? Vì
sao?
+ Bạn nhỏ rất yêu cha.
+ Bài thơ cho thấy tình cảm của bạn nhỏ
đối với cha như thế nào?
- Giáo viên kết luận.
- Lắng nghe.
c. Học thuộc lòng bài thơ:
- Giáo viên đọc mẫu lại bài thơ .
- Hướng dẫn đọc diễn cảm từng câu với - Hai học sinh thi đọc cả bài thơ.
giọng nhẹ nhàng tha thiết.
- Đọc từng câu rồi cả bài theo hướng dẫn
- Mời 2 em thi đọc bài thơ.
của giáo viên .
- Hướng dẫn học sinh HTL bài thơ theo - 2 nhóm thi đọc thuộc lòng 4 khổ của bài
phương pháp xóa dần.
thơ.
- Mời từng tốp 4 em thi đọc thuộc lòng 4 - Hai em thi đọc thuộc lòng cả bài thơ
khổ thơ
trước lớp
- Mời 2HS thi đọc thuộc cả bài thơ .
Ca Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc
- Giáo viên theo dõi bình chọn em đọc tốt đúng, hay.
nhất.
- 2 em nhắc lại nội dung bài.
4. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học.
- Về nhà học thuộc bài, xem trước bài
mới.
………………………………………………………….
Luyện từ và câu ( tiết 22 ) : TỪ NGỮ VỀ SÁNG TẠO. DẤU PHẨY, DẤU CHẤM,


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

DẤU CHẤM HỎI ( Đ/C ).
I. Mục tiêu: - Nêu được một số từ ngữ về chủ điểm Sáng tạo trong các bài tập đọc, chính
tả đã học.
- Đặt được dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi trong bài.
- GDHS yêu thích học tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: - Một tờ giấy khổ to kẻ bảng ghi lời giải BT1;
- 2 băng giấy viết 4 câu văn của bài tập 2. - 2 băng giấy viết truyện vui : “điện“ - BT3
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu 2 em lên bảng làm bài tập 2 và 3 - 2HS lên bảng làm bài.
của tiết trước.
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
- Nhận xét ghi điểm.
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
a. Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu BT.
- Một em đọc yêu cầu bài tập1.
- Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A 4 yêu - Hai em đọc lại bài .
cầu dựa vào các bài tập đọc, và chính tả ở - Cả lớp đọc thầm bài tập.
các tuần 21, 22 để tìm các từ ngữ chỉ trí - Các nhóm thảo luận làm bài.
thức và hoạt động trí thức.
- Mời đại diện các nhóm dán nhanh bài - Đại diện nhóm dán bài lên bảng, đọc
làm lên bảng và đọc kết quả.
kết quả.
- Cả lớp nhận xét bổ sung: tiến sĩ , đọc
sách , học , mày mò, nhớ nhập tâm ,
nghề thêu, nhà bác học , viết , sáng tạo ,
người trí thức yêu nước vv…
- Nhận xét chốt lại câu đúng, bình chọn - Lớp quan sát bình chọn nhóm thắng
nhóm thắng cuộc .
cuộc .
Bài 2:(Đ/C) Yêu câu làm câu a,b hoặc c,d .
- Một em đọc thành tiếng yêu cầu bài tập - Một học sinh đọc bài tập 2.
2.
- Học sinh tự làm bài và chữa bài .
- Giáo viên viết sẵn 2 câu lên bảng .
- Hai em lên bảng làm bài, lớp bổ sung:
- Mời hai học sinh lên bảng làm bài .
a/ Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim .
- HS đọc lại 2 câu sau khi đã điền dấu b/ Trong lớp, Liên luôn chú ý nghe giảng
xong
Bài 3: - HS đọc đề bài và truyện vui: - Một học sinh đọc đề bài tập 3.
“Điện“.
+ Bài tập 3 trong truyện vui “ Điện “ bạn
+ Yêu cầu của bài tập là gì?
Hoa điền toàn dấu chấm vào ô trống ,
chúng ta cần kiểm tra lại .
- Lớp làm việc cá nhân.
- Lớp độc lập suy nghĩ và làm bài vào
- Dán 2 tờ giấy lớn lên bảng.
nháp.
- Mời 2 em đại diện lên bảng thi làm bài - Hai học sinh lên thi làm trên bảng.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

nhanh rồi đọc kết quả.
- Cả lớp nhận xét tuyên dương bạn thắng
- Yêu cầu cả lớp nhận xét bổ sung nếu có . cuộc.
- Mời 3 – 4 học sinh đọc lại đoạn văn khi - 3 em đọc lại truyện vui sau khi đã điền
đã sửa xong các dấu.
đúng dấu câu.
- HS làm bài vào VBT theo lời giải đúng.
- Cả lớp làm bài vào VBT.
4. Củng cố - dặn dò
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Hai học sinh nêu lại nội dung vừa học.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
……………………………………………………….
Âm nhạc: GV bộ môn
………………………………………………………
Toán ( tiết 108 ) : HÌNH TRÒN , TÂM , ĐƯỜNG KÍNH , BÁN KÍNH ( Đ/C )
I. Mục tiêu: - Do tiết vẽ trang trí hình tròn bỏ nên ôn luyện lại tiết 107 .
- Học sinh biết nắm chắc biểu tượng hình tròn: tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
- Bước đầu biết dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm, và bán kính cho trước.
- GDHS yêu thích học toán
II. Đồ dùng dạy học: - Một số mô hình về hình tròn như : mặt đồng hồ, đĩa hình, compa.
III. Hoạt động day - học: ( Đ/C Yêu cầu luyện tập lại bài tiết 107 ).
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: - KT 2HS lên bảng chỉ tâm,
đường kính, bán kính của hình tròn.
- Hai học sinh lên bảng chỉ .
- Nhận xét ghi điểm .
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lớp theo dõi giới thiệu.
a. Giới thiệu lại lần nữa về hình tròn:
- Đưa ra một số vật có dạng hình tròn và
giới thiệu: Chiếc đĩa có dạng hình tròn,
mặt đồng hồ có dạng hình tròn.
- Cả lớp quan sát các vật có dạng hình tròn.
- Cho HS quan sát hình tròn đã vẽ sẵn - Tìm thêm các vật khác có dạng hình tròn
trên bảng và giới thiệu tâm O, bán kính như : mặt trăng rằm , miệng li …
OM ,và đường kính AB.
- Lớp tiếp tục quan sát lên bảng và chú ý
nghe GV giới thiệu và nắm được:
- Tâm O là trung của đường kính AB
A
O
B
- Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bàn
kính
M
- HS trả lời câu hỏi:
+ Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng OA và
độ dài đoạn thẳng OB.
+ Ta gọi O là gì của đoạn thẳng AB ?
+ Độ dài đường kính AB gấp mấy lần độ

+ Độ dài 2 đoạn thẳng OA và OB bằng
nhau.
+ O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
+ Gấp 2 lần độ dài bán kính.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

dài của bán kính OA hoặc OB ?
- GV kết luận: Tâm O là trung điểm của
đoạn thẳng AB. Độ dài đường kính AB
gấp 2 lần độ dài bán kính.
- Gọi HS nhắc lại kết luận trên.
- Giới thiệu com pa và cách vẽ hình tròn
- Cho học sinh quan sát com pa.
+ Compa được dùng để làm gì ?
- Giới thiệu cách vẽ hình tròn tâm O,
bán kính 2cm.
- Cho HS vẽ hình tròn
b. Luyện tập:
Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- HS quan sát hình vẽ trong SGK và tự
làm bài.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Nhắc lại KL.
- Quan sát để biết về cấu tạo của com pa .
- Com pa dùng để vẽ hình tròn.
- Theo dõi.
- Thực hành vẽ hình tròn tâm O, bán kính
2cm theo hướng dẫn của giáo viên .
- Nêu cách lại cách vẽ hình tròn bằng com
pa .
- Một em đọc đề bài 1.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- 2 HS nêu kết quả, lớp theo dõi bổ sung.
P
D
O
M

N

A

B

C
- Gọi HS nêu kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: - Học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS vẽ vào vở.
- Theo dõi uốn nắn cho các em.
Bài 3: - Học sinh nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhận xét đánh giá bài làm HS.

Q
+ Đường kính MN, PQ còn các đoạn OM,
ON, OP, OQ là bán kính .
+ Đường kính: AB còn CD không phải là
đường kính vì không đi qua tâm O.
- Vẽ hình tròn tâm O, bán kính 2cm và
đường tròn tâm I, bán kính 3cm.
- HS vẽ vào vở.
- 1HS nêu cầu BT.
- Cả lớp tự vẽ bán kính OM, đường kính
CD vào hình tròn tâm O cho trước, rồi trả
lời BTb.
M

4. Củng cố - Dặn dò:
C
O
D
- Gọi HS lên bảng chỉ và nêu tên, bán
kính, đường kính của hình tròn.
- Về nhà học tập vẽ hình tròn.
…………………………………………………………..
Buổi chiều
PĐ. TOÁN
LUYỆN TẬP


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố:
- Nắm chắc biểu tượng hình tròn: tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
- Kĩ năng dùng com pa để vẽ được hình tròn có tâm, và bán kính cho trước.
II. Đồ dung dạy học : - SGK, Vở bài tập,….
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu bài tập. - Một em đọc đề bài 1.
- HS quan sát hình vẽ trong SGK và tự - Cả lớp thực hiện làm vào vở.
làm bài.
- 2 HS nêu kết quả, lớp theo dõi bổ sung.
P
D
O
M

N

A

B

C
- Gọi HS nêu kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: - Học sinh nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS vẽ vào vở.
- Theo dõi uốn nắn cho các em.
Bài 3: - Học sinh nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhận xét đánh giá bài làm HS.

Q
+ Đường kính MN, PQ còn các đoạn OM,
ON, OP, OQ là bán kính .
+ Đường kính: AB còn CD không phải là
đường kính vì không đi qua tâm O.
- Vẽ hình tròn tâm O, bán kính 2cm và đường
tròn tâm I, bán kính 3cm.
- HS vẽ vào vở.
- 1HS nêu cầu BT.
- Cả lớp tự vẽ bán kính OM, đường kính CD
vào hình tròn tâm O cho trước, rồi trả lời BTb.
M

2. Củng cố, dặn dò:
C
O
D
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà làm trong VBT và chuẩn bị
tiết sau.
------------------------------------------------TIN HỌC: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN: TỪ NGỮ VỀ SÁNG TẠO. DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI
I. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kĩ năng:
- Nêu một số từ ngữ về chủ điểm Sáng tạo trong các bài tập đọc, chính tả đã học.
- Đặt được dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi trong bài
II. Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh họa. - Phiếu BT ( nếu có ).


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
Làm bài tập
Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu BT.
- Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A 4 yêu
cầu dựa vào các bài tập đọc, và chính tả ở
các tuần 21, 22 để tìm các từ ngữ chỉ trí
thức và hoạt động trí thức.
- Mời đại diện các nhóm dán nhanh bài
làm lên bảng và đọc kết quả.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của HS

- Một em đọc yêu cầu bài tập1.
- Hai em đọc lại bài .
- Cả lớp đọc thầm bài tập.
- Các nhóm thảo luận làm bài.

- Đại diện nhóm dán bài lên bảng, đọc kết
quả.
- Cả lớp nhận xét bổ sung: tiến sĩ , đọc
sách , học , mày mò, nhớ nhập tâm , nghề
thêu, nhà bác học , viết , sáng tạo , người
trí thức yêu nước vv…
- Nhận xét chốt lại câu đúng, bình chọn - Lớp quan sát bình chọn nhóm thắng
nhóm thắng cuộc .
cuộc .
Bài 2:(Đ/C) Yêu câu làm câu a,b hoặc c,d .
- Một em đọc thành tiếng yêu cầu bài tập - Một học sinh đọc bài tập 2.
2.
- Học sinh tự làm bài và chữa bài .
- Giáo viên viết sẵn 2 câu lên bảng .
- Hai em lên bảng làm bài, lớp bổ sung:
- Mời hai học sinh lên bảng làm bài .
a/ Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim .
- HS đọc lại 2 câu sau khi đã điền dấu b/ Trong lớp, Liên luôn chú ý nghe giảng
xong
Bài 3: - HS đọc đề bài và truyện vui: - Một học sinh đọc đề bài tập 3.
“Điện“.
+ Bài tập 3 trong truyện vui “ Điện “ bạn
+ Yêu cầu của bài tập là gì?
Hoa điền toàn dấu chấm vào ô trống ,
chúng ta cần kiểm tra lại .
- Lớp làm việc cá nhân.
- Lớp độc lập suy nghĩ và làm bài vào
- Dán 2 tờ giấy lớn lên bảng.
nháp.
- Mời 2 em đại diện lên bảng thi làm bài - Hai học sinh lên thi làm trên bảng.
nhanh rồi đọc kết quả.
- Cả lớp nhận xét tuyên dương bạn thắng
- Yêu cầu cả lớp nhận xét bổ sung nếu có . cuộc.
- Mời 3 – 4 học sinh đọc lại đoạn văn khi - 3 em đọc lại truyện vui sau khi đã điền
đã sửa xong các dấu.
đúng dấu câu.
- HS làm bài vào VBT theo lời giải đúng.
- Cả lớp làm bài vào VBT.
2. Củng cố - dặn dò:
- GV biểu dương những HS học tốt.
- Yêu cầu HS đọc lại bài tập đã làm.
- GV nhận xét tiết học.
-------------------------------------------------


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Kĩ năng sống ( tiết 21 )
RÈN LUYỆN TÍNH KỈ LUẬT
...............................................................................……………………………………
Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Buổi sáng
Anh văn: GV bộ môn
…………………………………………………………..
Toán ( tiết 109 ) : NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( Đ/C ) .
I. Mục tiêu: - Học sinh biết thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số .
( có nhớ một lần ).
- Giải được bài toán gắn với phép nhân.
- Giáo dục HS chăm học.
II. Đồ dùng dạy học: SGK, vở bài tập .
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ :
- 2HS lên bảng làm lại BT 2 tiết trước.
- Hai học sinh lên bảng làm bài.
- Nhận xét ghi điểm.
- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
a. Hướng dẫn phép nhân không nhớ.
- Giáo viên ghi lên bảng phép nhân :
- Học sinh đặt tính và tính .
1034 x 2 = ?
1034
- HS tự thực hiện nháp.
x
2
-Học sinh nêu miệng cách thực hiện phép
2068
nhân, GV ghi bảng như sách giáo khoa.
- Gọi 1 số HS nhắc lại.
- 1 số em nêu cách thực hiện phép nhân,
b. Hướng dẫn phép nhân có nhớ
ghi nhớ
- Giáo viên ghi bảng : 2125 x 3 = ?
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào nháp.
- Cả lớp cùng thực hiện phép tính.
- Mời 1HS lên bảng thực hiện.
- Một em lên bảng thực hiện, lớp nhận xét
- Gọi HS nêu cách thực hiện, GV ghi bổ sung.
bảng.
2125
×
3
6375
- Cho HS nhắc lại.
- Hai học sinh nêu lại cách nhân.
c. Luyện tập:
Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu bài tập 1.
- Một học sinh nêu yêu cầu bài 1.
- Yêu cầu lớp thực hiện vào bảng con.
- Cả lớp thực hiện làm vào bảng con.
- Hai học sinh lên bảng thực hiện, cả lớp
nhận xét bổ sung.
- Lớp theo dõi chữa bài
2116
1072
1234
4013


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2:
- Gọi học sinh nêu bài tập 2
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở nháp.
- Mời hai học sinh lên bảng giải bài.
- Yêu cầu lớp theo dõi chữa bài
- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

× 3
6348

× 4
4288

× 2
2468

× 2
8026

- Một em đọc yêu cầu bài tập.
- Cả lớp làm vào vở.
- Hai em lên bảng làm bài, cả lớp nhận xét
bổ sung:
a/ 1023
1810
× 3 ; × 5
3069
9050
Bài 3: - Gọi học sinh đọc bài 3.
- Một học sinh đọc đề bài.
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Phân tích bài toán theo gợi ý của GV.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
- Cả lớp thực hiện vào vở.
- Học sinh lên bảng chữa bài, lớp bổ sung:
Giải :
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài
Số viên gạch xây 4 bức tường :
1015 x 4 = 4060 ( viên )
Đáp số : 4060 viên gạch
Bài 4: - HS đọc yêu cầu bài và mẫu.
- Một em đọc yêu cầu bài và mẫu.
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.
- Cả lớp làm vào vở.
- Mời hai học sinh nêu miệng kết quả.
- Hai học sinh nêu miệng kết quả, lớp bổ
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
sung:
2000 x 2 = 4000
20 x 5 = 100
4000 x 2 = 8000
200 x 5 = 1000
4. Củng cố - Dặn dò:
3000 x 2 = 6000
2000 x 5 = 10000
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- 2HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
số có bốn chữ số với số có 1 chữ số.
………………………………………………………………
Chính tả ( tiết 44 ) Nghe - Viết : MỘT NHÀ THÔNG THÁI
I. Mục tiêu: - Rèn kỉ năng viết chính tả: nghe và viết lại chính xác bài “Một nhà thông
thái“. Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập BT2a, b và 3a,b.
- GDHS rèn chữ viết nhanh, đẹp
II. Đồ dùng dạy học:- 4 tờ phiếu để học sinh làm bài 3b.
III. Hoạt động dạy - học ( 40 phút ).
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc, yêu cầu 2 học sinh viết trên - 2HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng
bảng lớp, cả viết vào bảng con các từ: con các từ do GV đọc.
chào hỏi, lễ phép, ngoan ngoãn, vất vả.
- Nhận xét đánh giá.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

a. Hướng dẫn nghe viết :
- Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn.
- Hai học sinh đọc lại bài.
+ Nội dung đoạn văn nói gì?
+ Đoạn văn có mấy câu ?
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết
hoa ?
+ Ta bắt đầu viết từ ô nào trong vở ?
- Yêu cầu đọc thầm lại bài trong sách
giáo khoa. nhắc học sinh nhớ cách viết
mấy chữ số trong bài .
- Hai em lên bảng viết còn học sinh cả
lớp lấy bảng con viết các tiếng khó.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Giáo viên đọc ,học sinh viết bài vào vở
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh.
- Chấm, chữa bài.
b. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2: - Cả lớp đọc thầm bài tập 2.
- Yêu cầu lớp làm bài cá nhân .
- 2HS lên bảng thi làm bài, đọc kết quả.
- Nhận xét chốt ý chính.
- Mời một đến em đọc lại đoạn văn.
- Cả lớp cùng thực hiện vào VBT theo lời
giải đúng.
Bài 3:
- HS đọc yêu cầu của bài.
- Chia nhóm, yêu cầu các nhóm làm bài
trên phiếu.
- Yêu cầu đại diện các nhóm dán bài làm
lên bảng lớp và đọc to kết quả.
- Nhận xét bài làm và tính điểm thi đua
của các nhóm.
4.Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học bài ,xem trước bài mới .

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- Hai học sinh đọc lại bài .
+ Đoạn văn nói lên: Óc sáng tạo tài ba của
một nhà khoa học.
+ Đoạn văn có 4 câu.
+ Viết hoa những chữ đầu câu, ten riêng
Trương Vĩnh Ký.
+ Bắt đầu viết cách lề 1 ô vở.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện
viết vào bảng con các từ dễ nhầm lẫn và
các số như 26 ngôn ngữ , 100 bộ sách , 18
nhà bác học...
- Cả lớp nghe – viết bài vào vở.
- Học sinh soát và tự sửa lỗi bằng bút chì.
- Hai em đọc yêu cầu bài tập 2a,b, lớp đọc
thầm.
- Cả lớp tự làm bài.
- 2 em lên bảng thi làm bài đúng và nhanh.
- Lớp nhận xét bài bạn và bình chọn nhóm
làm nhanh và làm đúng nhất.
2a. Các từ điền theo thứ tự như sau:
Ra – đi – ô; dược ; giây.
2b. Các từ điền theo thứ tự như sau:
- Thước ; trượt dược .
- HS chữa bài vào vở.
- 2 học sinh nêu yêu cầu bài tập 3.
- Các nhóm thảo luận, làm bài.
- Đại diện nhóm dán bài làm lên bảng rồi
đọc kết quả.
- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng
cuộc.
+ bước lên, bắt chước, rước đèn, khước từ,
...
+ trượt ngã, rượt đuổi, lướt ván, mượt
mà, ...
- 2HS nhắc lại yêu cầu khi viết chính tả.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

……………………………………………………………………
Mĩ thuật
BƯU THIẾP TẶNG MẸ VÀ CÔ
…………………………………………………………………..
Buổi chiều
PĐ. TIẾNG VIỆT
Nghe - viết: MỘT NHÀ THÔNG THÁI
I. Mục đích:
- Rèn kỉ năng viết chính tả: nghe và viết lại chính xác bài “Một nhà thông thái“. Trình
bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- GD tính cẩn thận cho HS.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
a. Hướng dẫn nghe viết :
- Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn.
- Hai học sinh đọc lại bài.
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
+ Nội dung đoạn văn nói gì?
- Hai học sinh đọc lại bài .
+ Đoạn văn nói lên: Óc sáng tạo tài ba
+ Đoạn văn có mấy câu ?
của một nhà khoa học.
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết + Đoạn văn có 4 câu.
hoa ?
+ Viết hoa những chữ đầu câu, ten
+ Ta bắt đầu viết từ ô nào trong vở ?
riêng Trương Vĩnh Ký.
- Yêu cầu đọc thầm lại bài trong sách + Bắt đầu viết cách lề 1 ô vở.
giáo khoa. nhắc học sinh nhớ cách viết - Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực
mấy chữ số trong bài .
hiện viết vào bảng con các từ dễ
- Hai em lên bảng viết còn học sinh cả nhầm lẫn và các số như 26 ngôn ngữ ,
lớp lấy bảng con viết các tiếng khó.
100 bộ sách , 18 nhà bác học...
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Giáo viên đọc ,học sinh viết bài vào vở
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh.
- Cả lớp nghe – viết bài vào vở.
- Chấm, chữa bài.
- Học sinh soát và tự sửa lỗi bằng bút
3. Củng cố - dặn dò:
chì.
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
------------------------------------------------LUYỆN VIẾT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×