Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

G a lớp 3 tuần 13 doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (213.08 KB, 11 trang )

Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Tuần 13 :
Buổi sáng

Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018

Đạo đức (tiết 13) :
TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG ( tiết 2)
(LG: BĐKH - MTBHĐ)
I. Mục tiêu: Biết : HS phải có bổn phận tham gia việc lớp việc trường.
- Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành được
những nhiệm vụ được phân công.
- GD HS có ý thức giữ gìn trường lớp sạch sẽ.
- Kĩ năng lắng nghe tích cực ý kiến của lớp và tập thể.
LG: Tích cực tham gia và nhắc nhở các bạn tham gia vào các hoạt động BVMT do nhà
trường, lớp tổ chức.
II. Phương pháp dạy học tích cực : - Thảo luận; Biết viết nửa trang
- Đóng vai xử lý tình huống.
III. Đồ dùng dạy học : Các bài hát về chủ đề nhà trường ; các tấm bìa xanh, đỏ, trắng.
IV. Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: Hãy kể những công việc em đã
2 em kể
làm để giữ vệ sinh trường lớp
Nhận xét


2. Dạy bài mới :
Hoạt động 1: Xử lí tình huống
- Chia lớp thành các nhóm –Yêu cầu học
- Chia thành 4 nhóm để thảo luận theo
sinh các nhóm thảo luận, mỗi nhóm xử lí 1
yêu cầu của giáo viên .
tình huống
- Các nhóm thảo luận theo từng tình
- Yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét.
huống giáo viên đưa ra.
- Đại diện các nhóm lên trình bày cách
Kết luận: a) Khuyên Tuấn đừng từ chối.
xử lí tình huống.
b) Xung phong giúp các bạn.
- Cả lớp nhận xét bổ sung.
c) Nhắc hở các bạn không được làm ồn.
3. Nhờ người trong gia đình hoặc bạn bè
mang lọ hoa đến lớp.
Hoạt động 2: Đăng kí tham gia làm việc lớp
việc trường .
- Nêu yêu cầu bài tập: Hãy suy nghĩ và ghi
- Đọc lập làm BT trên phiếu.
ra giấy những việc lớp , việc trường mà em
có khả năng tham gia và mong muốn được
- Lần lượt lên nêu ra những công việc
tham gia ?
mà mình có khả năng làm như : giữ vệ
- các tổ lên cam kết làm các công việc đã
sinh trường lớp , trồng cây cho bóng
nêu .

mát, bảo vệ trường lớp sạch đẹp …vv
- Cả lớp theo dõi nhận xét .
Kết luận chung: Tham gia việc trường, việc -HS lắng nghe và thực hiện
lớp . biết giư vệ sinh môi trường biển ,đảo


Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019

vừa là quyền vừa là bổn phận của mỗi HS
khi tham gia học tập và khi đi tham quan,du - Cả lớp hát bài : Lớp chúng ta đoàn kết.
lichvùng biển ,đảo.
3. Củng cố - dặn dò:
- LG: Tích cực tham gia và nhắc nhở các bạn
tham gia vào các hoạt động BVMT do nhà
trường, lớp tổ chức.
- Giáo dục HS ghi nhớ và thực theo bài học.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
….………………………………………………
Tập đọc ( tiết 37 ) : NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN
I. Mục tiêu : - Rèn HS đọc đúng các từ : bok pa, càn quét, hạt ngọc, huân chương, ....
- Bước đầu biết thể hiện tình cảm, thái độ của nhân vật qua lời đối thoại.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều
tích trong kháng chiến chống thực dân pháp (Trả lời được các CH trong SGK)
- GDHS tính nhanh nhẹn, ứng xử nhanh.
II. Chuẩn bị : Ảnh anh hùng Núp trong sách giáo khoa (phóng to).
III. Các hoạt động dạy học.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 em đọc thuộc lòng bài: Cảnh đẹp quê 3HS đọc thuộc lòng các câu ca dao và
hương?
TLCH
- Giáo viên nhận xét .
2. Bài mới :
a. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc diễn cảm toàn bài.
- Lớp lắng nghe đọc mẫu.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ:
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu trước
- Nối tiếp nhau đọc từng câu, kết hợp
lớp, GV sửa sai cho HS.
luyện đọc các từ ở mục A.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Đọc từng đoạn trước lớp, kết hợp tìm
- Lắng nghe nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng,
hiểu nghĩa của các từ ở mục chú giải
đọc đoạn văn với giọng thích hợp.
SGK.
- Kết hợp giải thích các từ khó trong sách
giáo khoa (bok , Núp , càn quét , lũ làng ,
sao Rua , mạnh hung , người thượng ).
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- + Mời 1HS đọc đoạn 1.
- Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
+Cả lớp đọc đồng thanh phần đầu đoạn 2.

+ 1 em đọc đoạn 1
+ Một học sinh đọc đoạn còn lại .
Cả lớp đọc đồng thanh phần đầu đoạn 2.
+ Một học sinh đọc lại đoạn 3.
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài :


Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

+ Anh Núp được tỉnh cử đi đâu?
+ Ở đại hội về, anh Núp kể cho dân làng
biết những gì?
+ Chi tiết nào cho thấy đại hội rất khâm
phục thành tích của làng Kông Hoa ?
+ Những chi tiết nào cho thấy người dân
làng Kông Hoa rất vui và tự hào với thành
tích của mình?
+ Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những
gì?
+ Khi xem những vật đó, thái độ của mọi
người ra sao ?
3. Luyện đọc lại.
- Đọc diễn cảm đoạn 3.
- Hướng dẫn HS đọc đúng đoạn 3: giọng
chậm rãi, trang trọng, cảm động.
- HS nối tiếp thi đọc 3 đoạn của bài.
- Theo dõi nhận ghi điểm.

Giáo án lớp 3A

Năm học : 2018 - 2019

+ Anh Núp được tỉnh cử đi dự đại hội thi
đua tồn quốc.
+ Đất nước mình giờ mạnh lắm, mọi
người Kinh, Thượng, gái, trai, …
+ Núp được mời lên kể chuyện làng
Kông Hoa. Sau khi nghe....
+ Lũ làng rất vui đứng dậy nói: Đúng
đấy ! Đúng đấy!.
+ Gửi tặng ảnh bok Hồ và cuốc để làm
rẫy , lá cờ , huân chương, một bộ quần
áo của Bok Hồ
+ Mọi người xem những mòn quà ấy là
những tặng vật thiêng liêng nên “ rửa tay
thật sạch” trước khi xem, …
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- 2 em thi đọc đoạn 3.
- 3 em nối tiếp thi đọc diễn cảm 3 đoạn.
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc hay
4. Củng cố dặn dò:
nhất.
+ Truyện có ý nghĩa gì?
+ Truyện ca ngợi anh hùng Đinh Núp và
- Nhận xét đánh giá tiết học .
dân làng Kông Hoa đã lập được nhiều
thành tích trong kháng chiến chống
pháp.
….………………………………………………..

Kể chuyện ( tiết 38 ) : NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN
I. Mục tiêu :
- Kể lại được một đoạn của câu chuyện HD khá, giỏi kể được một đoạn câu chuyên bằng
lời của một nhân vật.
- GDHS tính nhanh nhẹn, ứng xử nhanh.
II. Chuẩn bị : Ảnh anh hùng Núp trong sách giáo khoa (phóng to).
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kể chuyện :
1 .Giáo viên nêu yêu cầu: Hãy chọn và kể
- Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học .
một đoạn câu chuyện “ người con Tây
- Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn mẫu .
Nguyên“ theo lời một nhân vật trong truyện. + Nhập vai anh Núp kể lại câu chuyện.
- Gọi 3 em tiếp nối nhau thi kể trước lớp.
- Lần lượt 3 em thi kể trước lớp.
- Nhận xé tuyên dương em kể hay nhất.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay
Củng cố dặn dò :
nhất.


Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019

+ Truyện có ý nghĩa gì?

- Nhận xét đánh giá tiết học .

+ Truyện ca ngợi anh hùng Đinh Núp và
dân làng Kông Hoa đã lập được nhiều
thành tích trong kháng chiến chống
pháp.
….………………………………………………….
Toán ( tiết 61 ) : SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

I. Mục tiêu: - Biết so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
- Giải đúng các bài tập .
- GD tính chính xác cho HS
II. Chuẩn bị: Tranh vẽ minh họa bài Toán như sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ : - KT 2 em:
- 2 em lên bảng làm bài, mỗi em làm 1
a) 15cm gấp mấy lần 3cm?
câu..
b) 48kg gấp mấy lần 8kg?
- Lớp theo dõi nhận xét .
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: Giới thiệu bài:
a) Khai thác bài :
-Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn AB.
* GV nêu bài Toán 1 và vẽ sơ đồ.
Ta thực hiện phép chia 6 : 2 = 3 ( lần )
A 2cm
B

C
6cm
D
+ Độ dài đoạn thẳng CD gấp mấy độ dài
đoạn thẳng AB?
* Kết luận: Độ dài đoạn thẳng CD gấp độ
dài đoạn thẳng AB. Ta nói rằng: Độ dài đoạn
thẳng AB bằng 1 độ dài đoạn thẳng CD.
3

+ Vậy muốn biết đoạn thẳng AB bằng 1
phần mấy độ dài đoạn thẳng CD ta làm thế
nào?
* GV nêu bài Toán 2.
+ Muốn biết tuổi con bằng 1 phần mấy tuổi
Mẹ ta làm thế nào?

+ Cần phải tìm độ dài đoạn thẳng CD
gấp mấy lần độ dài đoạn thẳng AB ta
lấy 6 : 2 = 3 (lần). Sau đó trả lời: Độ dài
đoạn thẳng AB bằng 1 độ dài đoạn thẳng
3
CD.
- 1HS nhắc lại bài Toán.
- Thực hiện vẽ sơ đồ.
+ Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi.
+ Tuổi con bằng 1 phần mấy tuổi Mẹ?
- HS tự làm bài.
- 1HS lên bảng giải, cả lớp bổ sung.
Giải:

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là :
30 : 6 = 5 ( lần )
1
tuổi mẹ.
5
1
Đáp số :
tuổi mẹ.
5

Vậy tuổi con bằng
b. Luyện tập:
Bài 1: - Gọi 1HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài.

1/
8 : 2 = 4 (lần ) ; 8 gấp 2 là 4 lần .


Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Mời 1 số em nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
Bài 2 : -Yêu cầu đọc bài tập.

Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3: - Gọi một em nêu bài tập 3.
- Yêu cầu HS làm nhẩm.


Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019

Số 2 bằng

1
số 8, rồi điền số 4 vào cột
4

số lớn gấp và điền số 2 vào cột số bé ...
2/
.Giải :
Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên
số lần là :
24 : 6 = 4 (lần )
Vậy số sách ngăn trên bằng

1
số sách
4

ngăn dưới.
3/ a) 5 : 1 = 5 (lần) Số ô vuông màu
xanh bằng 1/ 5 số ô vuông màu trắng.
b) 6 : 2 = 3 (lần) : ... bằng .1/3.. màu
trắng.
c) 4 : 2 = 2 (lần) bằng 1/2...màu trắng.
- Yêu cầu hai em nêu về cách so sánh

- Nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - Dặn dò:
- Dặn HS về nhà xem lại các BT đã làm
………………………………………………
Buổi chiều
Tập viết ( tiết 13 ): ÔN CHỮ HOA I

I. Mục tiêu :
- Viết đúng chữ hoa I ( 1dòng ) Ô , K ( 1 dòng ) viết đúng tên riêng : Ông Ích Khiêm (1
dòng ) và câu ứng dụng : Ít chắt chiu ... phung phí ( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ.
- GDHS : Viết đúng mẫu, cỡ chữ theo quy định , đẹp .
II. Chuẩn bị : - Mẫu chữ viết hoa I, Ô , K.
- Mẫu chữ viết tên riêng Ông Ích Khiêm và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- 1HS nhắc lại từ và câu ứng dụng.
- 2 em lên bảng viết các tiếng : Hàm
Nghi. Hải Vân.
- Lớp viết vào bảng con
2. Bài mới: Giới thiệu bài:
a. Hướng dẫn viết trên bảng con
* Luyện viết chữ hoa :
- Các chữ viết hoa có trong bài: Ô, I,
- Yêu cầu HS tìm các chữ hoa có trong bài.
K.
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng - Cả lớp thực hiện viết vào bảng con.
chữ .
- Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa

nêu .
* Luyện viết từ ứng dụng:
Ông Ích Khiêm .


Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019

- Yêu cầu HS đọc từ ứng dụng
- Giới thiệu: Ông Ích Khiêm là một ông quan
thời nhà Nguyễn, văn võ tồn tài, có lòng yêu
nước thương dân. Ông là 1 vị quan tốt.
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.
* Luyện viết câu ứng dụng:
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng.
- Giúp HS hiểu ND câu tục ngữ : Khuyên
mọi người sống phải biết tiết kiệm tránh
phung phí.
b. Hướng dẫn viết vào vở :
c. Chấm chữa bài

3. Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .

- Cả lớp viết trên bảng con: Ông Ích
Khiêm.


+Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí.
- Luyện viết vào bảng con: Ít.
Lớp thực hành viết vào vở.
viết chữ I một dòng cỡ nhỏ, chữ Ô và
K : 1 dòng .
- Viết tên riêng Ông Ích Khiêm 2 dòng
cỡ nhỏ
- Viết câu tục ngữ 5 lần (5 dòng).

….…………………………………………………….
PĐ. TOÁN
ÔN: SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
I. Mục đích: Giúp HS luyện tập về:
- Kĩ năng so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.
- Kĩ năng giải đúng các bài tập.
- GD tính chính xác cho HS.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán
- HS quan sát.
3.

Bài 1: - Gọi 1HS nêu yêu cầu của bài.
1/
- Yêu cầu HS tự làm bài.
8 : 2 = 4 (lần ) ; 8 gấp 2 là 4 lần .
1
- Mời 1 số em nêu miệng kết quả.
Số 2 bằng số 8, rồi điền số 4 vào
4

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

cột số lớn gấp và điền số 2 vào cột số


Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Bài 2 : -Yêu cầu đọc bài tập.

Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019

bé ...
2/
.Giải :
Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn
trên số lần là :
24 : 6 = 4 (lần )

Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

Bài 3: - Gọi một em nêu bài tập 3.
- Yêu cầu HS làm nhẩm.
- Nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

Vậy số sách ngăn trên bằng

1
số sách
4

ngăn dưới.
3/ a) 5 : 1 = 5 (lần) Số ô vuông màu
xanh bằng 1/ 5 số ô vuông màu
trắng.
b) 6 : 2 = 3 (lần) : ... bằng .1/3.. màu
trắng.
c) 4 : 2 = 2 (lần) bằng 1/2...màu
trắng.
- Yêu cầu hai em nêu về cách so sánh

- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
------------------------------------------------TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:

SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.

- HS trả lời và viết vào vở.
- HS lắng nghe.


Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.


Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019


Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019

..…………………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng
Thể dục: ( tiết 25) ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. TRÒ CHƠI: ĐUA
NGỰA
I. Mục đích - yêu cầu:
- Ôn bài thể duc phat triển chung đã học.
- Học trò chơi “Đua ngựa”
- HS thực hiện động tác bài thể dục phát triển chung ở mức cơ bản đúng.
- HS tham gia chơi tương đối chủ động, chơi hào hứng.
II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phưong tiện: Chuẩn bị một còi kẻ sân dể học và chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức tập luyện:


Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ


Nội dung
1. Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung , yêu
cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài.
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn
 Chơi trò chơi “Chẵn, lẻ”
2. Phần cơ bản
a: Bài thể dục phát triển chung
- Ôn 7 động tác đã học: Vươn thở, tay,
chân và lưng bụng, toàn thân, nhảy.
+ GV hô nhịp cho hs tập 2 lần sau đó
cho cán sự hô nhịp các bạn tập, gv
theo dõi sửa chữa.
- Lần 1 gv hô nhịp cả lớp tập
- Lần 2,3 cán sự hô cả lớp tập – gv theo
dõi sửa sai cho hs.
 Thi đua giửa các tổ
+ Chia theo tổ tập luyện do tổ trưởng
điều khiển sau đó các tổ
thi đua trình diễn.
+ GV hô nhịp cho học sinh các tổ thi
dua tập 8 động tác của bài thể dục

Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019

Chỉ dẫn phương pháp và tổ chức tập
luyện

Đội hình nhận lớp






Đội hình tập luyện
      
       
      

Tổ 1 
Tổ 2 

Tổ 3

Đội hình trò chơi
       
b: Học trò chơi “ đua ngựa ”
- Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình
chơi

- Nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử 1-2 lần
- Chơi chính thức theo hình thức thi
đua,- Giáo viên quan sát, nhận xét,
biểu dương tổ thắng cuộc.
 Tổ chức đội hình chơi vui vẽ an toàn .

       
       
Cb Xp
Đội hình kết thúc





Trường Tiểu học Văn Lang
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Giáo án lớp 3A
Năm học : 2018 - 2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×