Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

G a lớp 3 tuần 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (280.63 KB, 31 trang )

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

TUẦN 10

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2018

Buổi sáng:
Đạo đức: (tiết 10) : CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG BẠN (tiết 2)
I. Mục đích - yêu cầu:
- Biết được bạn bè cần phải chia sẻ nhau khi có chuyện vui,buồn.
- Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn.
- Biết thông cảm chia sẻ buồn, vui cùng bạn trong cuộc sống hằng ngày.
- HS khá giỏi : Hiểu ý nghĩa của việc chia sẽ vui buồn cùng bạn .
*GDKNS : Kĩ năng lắng nghe ý kiến của bạn. Kĩ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ khi
bạn vui, buồn.
* PP/KT :Nói cách khác. Đóng vai.
II. Đồ dùng dạy học:
-Nội dung bài dạy.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
2. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
* Tìm hiểu bài
Hoạt động1: Phân biệt hành vi đúng, hành vi
sai.


a. Hỏi thăm an ủi bạn khi có chuyện buồn
b. Động viên giúp đỡ bạn khi bị điểm kém
c. Chúc mừng bạn khi bạn được điểm 10
d. Vui vẻ nhận khi được phân công giúp đỡ
bạn học
- HS ghi ra phiếu các hành vi đúng.
- HS làm bài. Trình bày trước lớp.
- HS trình bày trước lớp
- GV – HS nhận xét.
* Kết luận: Các việc a, b, c, d, đ, g là đúng
- Các việc e, h là việc làm sai vì đã không
quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè. + Nhóm 1, 2 thảo luận ý 1
Hoạt động 2: * PP/KT :Nói cách khác .
*GDKNS : Kĩ năng lắng nghe ý kiến của
bạn.
+ Nhóm 3, 4 thảo luận ý 2
* Cách tiến hành: GV chia 4 nhóm và giao
nhiệm vụ cho HS liên hệ, tự liên hệ trong
nhóm theo các nội dung. Em đã biết chia sẻ
vui buồn với bạn bè trong lớp, trong trường - HS liên hệ, tự liên hệ trong nhóm
chưa ? Chia sẻ như thế nào ?
- Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp.
*. GV mời một số HS liên hệ trước lớp.
Các nhóm khác nhận xét bổ sung


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A

Năm học : 2018-2019

* Kết luận: Bạn bè tốt cần phải biết cảm - Các nhóm cử đại diện lên đóng vai
thông, chia sẻ vui buồn cùng nhau.
- Cả lớp nhận xét và chọn nhóm nào
Hoạt động 3: Trò chơi phóng viên
đóng vai tốt nhất.
- Vì sao bạn bè cần quan tâm chia sẻ vui
buồn cùng nhau ?
- Cần làm gì khi bạn có niềm vui hoặc khi - 3 học sinh nhắc lại
bạn có chuyện buồn ?
- Bạn sẽ làm gì nếu thấy bạn mình phân biệt
đối xử với các bạn nghèo, bạn khuyết tật ?
* Kết luận chung: Khi bạn bè có chuyện vui
buồn em cần chia sẻ cùng bạn để niềm vui
được nhân lên nỗi buồn được vơi đi. Mọi trẻ
em đều có quyền được đối xử bình đẳng.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học, đánh giá tuyên dương.
- Bài sau: Tích cực tham gia việc lớp việc
trường .
.................................................................................................…
Toán ( tiết 46 ) : THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI
I. Mục đích - yêu cầu:
- Biết dùng thước và bút để vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Biết cách đo và đọc kết quả đo độ dài những vật gần gũi với HS như độ dài cái bút, chiều
dài mép bàn, chiều cao bàn học.
- Biết dùng mắt ước lượng độ dài (tương đối chính xác).
- GDHS : Yêu thích môn học, tính toán chính xác.
II. Đồ dùng dạy học: Thước thẳng học sinh và thước mét.

III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ:
- Gọi 2 em lên bảng làm BT:
- 2HS lên bảng làm bài.
3m 2dm = ... dm ; 3m 2cm = ... cm
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
4m 7cm = ... cm ; 9m 3dm = ... dm
- Nhận xét .
2.Bài mới: Giới thiệu bài:
a. Luyện tập:
Bài 1: - Hướng dẫn HS cách vẽ đoạn thẳng Lớp theo dõi giới thiệu bài.
có độ dài cho trước.
- Yêu cầu HS tự vẽ vào vở đoạn thẳng AB - Cả lớp vẽ các đoạn thẳng vào vở.
= 7 cm CD = 12cm ; EG =1 dm 2cm.
- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra.
- Từng cặp đổi vở chéo để KT bài nhau.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Bài 2: -Yêu cầu HS đọc bài tập 2.
- Một em nêu bài tập 2.

- Hướng dẫn cách đo.
- Lớp lắng nghe GV hướng dẫn cách đo.
- Yêu cầu cả lớp thực hành đo và đọc kết - Cả lớp thực hành đo chiều dài của cây
quả rồi ghi vào vở.
bút,
Chiều dài mép bàn học, chiều cao chân
bàn học của em ghi kết quả và đọc to kết
quả đo được rồi ghi vào vở.
- 3 em đọc kết quả trước lớp, cả lớp nhận
- KT nhận xét bài làm của học sinh.
xét bổ sung.
Bài 3: - Hướng dẫn HS dùng mắt ước lượng
các độ dài của: bức tường lớp học; chân - Theo dõi GV hướng dẫn cách đo.
tường lớp học; mép bảng lớp ... : Dựng
chiếc thước mét đứng áp sát tường đo 1m.
Sau đó đùng mắt ước lượng xem bức tường
cao bao nhiêu mét?
- Cho cả lớp thực hành theo nhóm đo và ghi - Các nhóm thực hành đo, ghi kết quả vào
số đo vào vở.
vở
- Mời 1 số nhóm đọc kết quả, các nhóm - 3 nhóm đọc kết quả, cả lớp nhận xét bổ
khác bổ sung.
sung.
4.Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Chuẩn bị thước kẻ, ê ke, ....cho giờ sau.
.................................................................................................…
Tập đọc: (tiết 28) : GIỌNG QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Rèn đọc đúng các từ: ngạc nhiên, xúc động, nghẹn ngào, mím chặt ...

- Giọng đọc bước đầu bộc lộ được tình cảm, thái độ của từng nhân vật qua lời đối thoại
trong câu chuyện.
- Hiểu ý nghĩa: Tình cảm thiết tha gắn bó của các nhân vật trong câu chuyện với quê
hương, với người thân qua giọng nói quê hương thân quen (trả lời được các câu hỏi1, 2, 3,
4).
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa (HS khá, giỏi kể được cả
câu chuyện)
- GDHS : Tình yêu quê hương, ý thức học tập để góp phần xây dựng quê hương .
II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa truyện trong SGK.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới: Giới thiệu chủ điểm và bài đọc.
a. Luyện dọc kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ:
- Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp.
- GV sửa lỗi phát âm.
- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ
hơi đúng , đọc đoạn văn với giọng thích
hợp .
- Kết hợp giải thích các từ khó trong SGK

(đôn hậu , thành thực , bùi ngùi ).
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm, GV
theo dõi nhắc nhở.
- Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3 .
b. Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Gọi 1 học sinh đọc lại đoạn 1 và trả lời
nội dung bài
+ Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với
những ai ?
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và TLCH:
+ Chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng
ngạc nhiên ?
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 3 của bài .

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu
- Nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp,
luyện đọc các từ ở mục A.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn
trong bài, giải nghĩa các từ: đôn hậu, thành
thực, bùi ngùi (SGK).

- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Cả lớp đọc ĐT đoạn 3.
- 1 em đọc đoạn 1, cả lớp đọc thầm và trả
lời:

+ Cùng ăn với ba người thanh niên.

- Cả lớp đọc thầm đoạn 2:
+ Lúc Tuyên đang bối rối vì quên tiền thì
một trong ba thanh niên tiến lại xin trả tiền
giúp.
- Lớp đọc thầm đoạn 3 của bài:
+ Vì sao anh thanh niên cảm ơn cảm ơn + Trao đổi trong nhóm để trả lời: Vì
Thuyên và Đồng ?
Thuyên và Đồng có giọng nói gợi cho anh
thanh niên nhớ về người mẹ hiền và nhớ về
-Yêu cầu học sinh trao đổi trong nhóm để quê hương.
TLCH:
+ Những chi tiết nào nói tình cảm tha thiết + Người trẻ tuổi: cúi đầu đôi môi mím chặt
của các nhân vật đối với quê hương ?
lộ vẻ đau thương. Còn Thuyên và Đồng:
yên lặng nhìn nhau mắt rớm lệ.
- Mời 3 học sinh nối tiếp đọc 3 đoạn của - 3 HS nối tiếp đọc lại 3 đoạn của bài, lớp
bài sau đó cả lớp trao đổi nhóm câu hỏi:
trao đổi với nhau để phát biểu ý kiến :
+ Qua câu chuyện em nghĩ gì về giọng quê *Giọng quê hương rất thân thiết, gần gũi,
hương ?
giọng quê hương gợi nhớ lại kỉ niệm quê
hương …
c. Luyện đọc lại :
- Đọc diễn cảm đoạn 2 và 3 trong bài. - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu
Hướng dẫn HS đọc đúng câu khó trong


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ


đoạn.
- Mời 2 nhóm mỗi nhóm 3 em thi đọc
phân vai đoạn 2 và 3.
- Mời 1 nhóm đọc lại toàn truyện theo vai.
- Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn
nhóm và cá nhân đọc hay nhất.
4. Củng cố dặn dò :
+ Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Các nhóm thi đọc phân vai (người dẫn
chuyện, anh thanh niên, Thuyên).
- 1 nhóm đọc lại toàn truyện theo vai.
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc hay
nhất.
+ HS nêu lên cảm nghĩ của mình về câu
chuyện .

..........................................................................................
Kể chuyện: (tiết 29) : GIỌNG QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa (HS khá, giỏi kể được cả
câu chuyện).
- GDHS : Tình yêu quê hương, ý thức học tập để góp phần xây dựng quê hương.
II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa truyện trong SGK.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
Kể chuyện:
- Giáo viên nêu nhiệm vu: SGK.
- Lắng nghe giáo viên nêu nhiệm vụ của
- Hướng dẫn học sinh quan sát tranh và tiết học.
thực hiện đúng yêu cầu của kiểu bài nhập - Cả lớp quan sát tranh minh họa câu
vai nhân vật để kể.
chuyện.
- Gọi một học sinh nêu nhanh sự việc - Một em lên chỉ và nêu nội dung sự việc
được kể ở từng tranh ứng với từng đoạn.
được nêu ở từng bức tranh ứng với từng
đoạn của câu chuyện.
- Từng cặp học sinh nhìn tranh tập kể.
- Thứ tự từng cặp học sinh lên kể một
- Gọi 3HS tiếp nối nhau tập kể trước lớp đoạn trước lớp.
theo 3 bức tranh.
- Lần lượt mỗi lần 3 em kể nối tiếp theo 3
- Giáo viên cùng lớp bình chọn bạn kể hay bức tranh cho lớp nghe về.
nhất.
- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất.
4. Củng cố dặn dò :
+ HS nêu lên cảm nghĩ của mình về câu
+ Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?
chuyện.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
- Dặn về nhà kể lại chuyện cho người thân
nghe.
.....................................................................

Buổi chiều:
Tập viết : ( tiết 10 ): ÔN CHỮ HOA G (TIẾP THEO)


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

I. Mục đích - yêu cầu:
- Viết đúng chữ hoa G, Ô, T; viết đúng tên riêng Ông Gióng và câu ứng dụng (1 lần) bằng
chữ cỡ nhỏ.
Gió đưa cành trúc la đà.
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương
- Học sinh khá giỏi: Viết đúng mẫu chữ 32
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ viết hoa G, Ô, T, V, X.
- Tên riêng và câu ứng dụng viết mẫu sẵn trên bảng lớp.
- Vở tập viết 3, tập 1.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:- HS đọc thuộc từ và câu ứng dụng
ở tiết trước.Nhận xét.
2. Bài mới: a.Giới thiệu bài:
.Hướng dẫn viết * Quan sát và nêu quy trình
- Có các chữ hoa G, Ô, T, V, X
viết chữ G, Ô, T, V, X
- Viết lại mẫu chữ cho HS quan sát, vừa viết

- 5 HS nhắc lại: Cả lớp viết bảng con.
vừa nhắc lại quy trình viết.
- Quan sát vaì lắng nghe
* Viết bảng
- Yêu cầu HS viết chữ hoa. GV chỉnh sửa cho - 3 HS lên bảng viết. Cả lớp viết bảng
từng HS.
con.
- Gọi 1 HS đọc từ ứng dụng.
- HS đọc.
- Em biết gì về Ông Gióng ?
- Ông Gióng là nhân vật trong truyện cổ
Thánh Gióng đã đánh giặc ngoại xâm,
bảo vệ Tổ Quốc.
- Trong từ ứng dụng các chữ có chiều cao
- Chữ Ô, G cao 2 ly rưỡi, các chữ còn
như thế nào ?
lại cao 1 ly.
- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng
- Bằng 1 con chữ O
nào ?
- HS viết bảng con.
* Giải thích: Câu ca dao tả cảnh đẹp và cuộc
- 3 HS đọc:
sống thanh bình trên đất nước ta. Trấn Vũ là
- Các chữ G, Ô, L, T, V, H, X , h, g cao
đền thờ và Thọ Xương là những địa điểm
2 li rưỡi, chữ đ cao 2 li , chữ t cao 1 li
thuộc Hà Nội trước đây.
rưỡi, các chữ còn lại cao 1 li.
- Yêu cầu HS viết: Gió, Tiếng, Trấn Vũ, Thọ

- 3 HS lên bảng viết, dưới lớp viết vào
Xương vào bảng. GV theo dõi và sửa lỗi cho
bảng con.
HS.
- HS viết:
*Hướng dẫn viết vào vở tập viết
+ 1 dòng chữ G
- Cho HS quan sát bài viết mẫu trong vở tập
T
+ 1 dòng chữ Ô,
viết 3, tập 1
+ 1 dòng Ông Gióng
- Yêu cầu HS viết bài.
+ 1 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ
- GV quan sát, uốn nắn HS.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Thu và chấm 5 – 7 bài
- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học, chữ viết của học sinh.
- HS về nhà luyện viết thêm
- Bài sau: Ôn chữ hoa G (TT)
……………………………………………………………………

PĐ. TOÁN
ÔN: THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Cách dùng thước và bút để vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Cách đo và đọc kết quả đo độ dài những vật gần gũi với HS như độ dài cái bút, chiều dài
mép bàn, chiều cao bàn học.
- Kĩ năng dùng mắt ước lượng độ dài (tương đối chính xác).
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.
HS: Sách bài tập, vở.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
ò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- HS lắng nghe.
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3.
Bài 1: - Hướng dẫn HS cách vẽ đoạn - HS quan sát.
thẳng có độ dài cho trước.
- Cả lớp vẽ các đoạn thẳng vào vở.
- Yêu cầu HS tự vẽ vào vở đoạn thẳng
AB = 7 cm CD = 12cm ; EG =1 dm 2cm.
- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu.
- Từng cặp đổi vở chéo để KT bài
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra.
nhau.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: - Yêu cầu HS đọc bài tập 2.
- Một em nêu bài tập 2.

- Hướng dẫn cách đo.
- Lớp lắng nghe GV hướng dẫn cách
- Yêu cầu cả lớp thực hành đo và đọc kết đo.
quả rồi ghi vào vở.
- Cả lớp thực hành đo chiều dài của
cây bút,
Chiều dài mép bàn học, chiều cao
chân bàn học của em ghi kết quả và
đọc to kết quả đo được rồi ghi vào vở.
- KT nhận xét bài làm của học sinh.
- 3 em đọc kết quả trước lớp, cả lớp
Bài 3: - Hướng dẫn HS dùng mắt ước nhận xét bổ sung.
lượng các độ dài của: bức tường lớp học;
chân tường lớp học; mép bảng lớp ... : - Theo dõi GV hướng dẫn cách đo.
Dựng chiếc thước mét đứng áp sát tường


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

đo 1m. Sau đó đùng mắt ước lượng xem
bức tường cao bao nhiêu mét?
- Cho cả lớp thực hành theo nhóm đo và
ghi số đo vào vở.
- Các nhóm thực hành đo, ghi kết quả
- Mời 1 số nhóm đọc kết quả, các nhóm vào vở
khác bổ sung.

- 3 nhóm đọc kết quả, cả lớp nhận xét
3. Củng cố - dặn dò:
bổ sung.
- Dặn
………………………………………………
TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: GIỌNG QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS lắng nghe.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.
trả lời vào vở.

3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.
........................................................................................……………………………………..
Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
Thể dục : ( tiết 19 ) ĐỘNG TÁC CHÂN, LƯỜN CỦA BÀI THỂ DỤC PTC
I. Mục đích - yêu cầu:
- Học hai động tác chân, lươn của bài thể dục phát triển chung.
- Chơi trò chơi “Chim về tổ”.
- HS thực hiện 2 động tác chân, lườn ở mức cơ bản đúng.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- HS tham gia chơi tương đối chủ động, tham gia chơi hào hứng.
II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phưong tiện: Chuẩn bị một còi, tranh 2 động tác chân, lườn.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu
Đội hình nhận lớp


- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu
giờ học.


- Đứng tại chỗ xoay các khớp toàn thân

- Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn
 Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”
Đội hình tập luyện
2. Phần cơ bản:
a) Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài
      
thể dục phát triển chung
      
- GV nêu tên động tác.
     
- Gv hướng dẫn học sinh ôn tập hai động tác
vươn thở và tay.

- Lớp trưởng hô nhịp cho học sinh tập luyện.
- GV quan sát sửa sai cho học sinh.
Đội hình tập luyện
b) Học động tác chân, lươn của bài thể dục
phát triển chung
Tổ 1 

- GV nêu tên động tác.

- GV làm mẫu động tác.


- Cho học sinh xem tranh và phân tích kĩ

thuật.

- GV hướng dẫn học sinh tập động tác.

- Giáo viên hô cho lớp tập một lần và cho
cán sự hô cho HS tập.
Tổ 2 
Tổ 3
- GV theo dõi sửa sai cho HS.
Đội hình trò chơi
 Tổ
c) Chơi trò chơi “Chim về tổ”
- GV nêu tên trò chơi.
- GV tập hợp lớp theo đội hình chơi.
- Nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử 1-2 lần.
- Chơi chính thức theo hình thức thi đua.
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng

Tổ

 Tổ

 Tổ
 
 Tổ

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

cuộc.
 Tổ
Đội hình kết thúc


3. Phần kết thúc:

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- GV hệ thống lại nội dung bài học.
- GV nhận xét giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
------------------------------------------------Anh văn: GVBM
------------------------------------------------Toán: (tiết 47) : THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo)



I. Mục đích - yêu cầu:
- Biết cách đo, ghi và đọc dược kết quả đo độ dài.
- Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo.
- Bài tập cần làm BT 1, 2.

- Học sinh khá giỏi : Làm tốt bài tập đo độ dài
II. Đồ dùng dạy học:
- Mỗi HS chuẩn bị thước thẳng dài 30 cm, có vạch chia xăng - ti - mét.
- Thước mét của giáo viên.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Gọi 3 HS lên bảng vẽ đoạn thẳng AB = - 3 HS vẽ trên bảng Cả lớp vẽ giấy nháp.
6cm , CD = 8 cm , MN = 1dm 2cm
Nhận xét, sửa bài và ghi điểm .
2. Bài mới :
*Giới thiệu bài:
*Hướng dẫn thực hành:
Bài 1: - Nêu chiều cao của bạn Minh và
- Bài 1: HS nối tiếp nhau đọc trước lớp.
bạn Nam.
- Muốn biết bạn nào cao nhất ta làm thế
- Bạn Minh cao 1mét 25 xăng ti mét +
nào?
Bạn Nam cao 1 mét 15 xăng ti mét
- Có thể so sánh như thế nào?
- Ta so sánh số đo chiều cao của các bạn
- Yêu cầu HS thực hiện so sánh theo một với nhau.đo xăng ti mét với nhau. So sánh
trong hai cách trên.
và trả lời:
+ Bạn Hương cao nhất
+ Bạn Nam thấp nhất
Bài 2:Chia lớp thành các nhóm, mỗi


- Bài 2: Các bạn trong nhóm ước lượng


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

nhóm khoảng 6 HS
chiều cao của từng bạn, thư ký ghi các số
- GV h/d HS làm:
đo đó.
+ Ước lượng chiều cao của từng bạn
trong nhóm và xếp theo thứ tự từ cao đến - Thực hành theo nhóm
thấp.
+ Đo để kiểm tra lại, sau đó viết vào bảng - 2 em lên thực hành đo và trình bày cách
tổng kết.
đo. Cả lớp theo dõi nhận xét
- Trước khi HS thực hành theo nhóm, GV
gọi 1 đến 2 HS lên bảng và đo chiều cao
của HS trước lớp (đo phần bài học của
SGK minh hoạ). Vừa đo vừa giải thích
- Các nhóm thực hành đo và đọc kết quả
cách làm cho HS được biết.
đo được trước lớp.
- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả.
+ Cả lớp nhận xét
Nhận xét và tuyên dương các nhóm thực
hành tốt, giữ trật tự.

- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS về nhà luyện tập thêm về so
sánh các số đo độ dài
- Nhận xét tiết học
- Bài sau: Luyện tập chung.
.......................................................................................…
Chính tả : ( tiết 19 ) Nghe – viết :
QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT ( B, Đ)
I. Mục đích - yêu cầu:
- Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi
- Tìm và viết được tiếng có vần oai/ oay (bt2)
- Làm được BT3a/b
- GDHS rèn chữ viết đúng đẹp, biết gữi vở sạch.
BĐ: HS yêu cảnh thiên nhiên trên đất nước ta - biết yêu quý môi trường xung quanh, có ý
thức bảo vệ môi trường (liên hệ môi trường biển, hải đảo)
II. Đồ dùng dạy học: - Một tờ giấy khổ lớn để học sinh thi tìm từ có vần oai / oay . Bảng
phụ viết sẵn câu văn của bài tập 3b.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2 học sinh lên bảng làm BT:
- 2HS lên bảng làm bài.
Tìm và viết các TN chứa tiếng có vần - Cả lớp viết vào bảng con .
uôn/uông (mỗi vần tìm 3 từ).
- Nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới: Giới thiệu bài
a) Hướng dẫn HS viết chính tả :Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hướng dẫn chuẩn bị :
- Giáo viên đọc bài một lượt.
- Gọi 2HS đọc lại, cả lớp theo dõi trong SGK.
+ Vì sao chị Sứ rất yêu quê hương mình?
+ Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn lên, là
nơi có lời hát ru ngọt ngào củạ mẹ chị
và của chị.
BĐ:( liên hệ môi trường biển, hải đảo)
- HS tự liên hệ những việc nên và không
nên để bảo vệ biển , hải đảo quê hương
mình.
+ Những chữ nào trong bài viết hoa? Cho biết + Các chữ đầu câu, đầu đoạn phải viết
vì sao phải viết hoa?
hoa: Quê, Chị Sứ, Chính, và.
- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài chính tả và - Lớp tập viết trên bảng con các từ khó:
luyện viết các tiếng khó trên bảng con.
da dẻ , quả ngọ , ruột thịt ...
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
Đọc chính tả cho HS viết vào vở.
- Nghe - viết bài vào vở.
Chấm, chữa bài.
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2: - Gọi 1HS nêu yêu cầu của bài tập 2.

2/ - Các nhóm thi làm bài.
Tổ chức cho HS làm theo nhóm: từng nhóm - Cả lớp theo dõi, bình chọn nhóm thắng
thi tìm đúng, nhanh các từ rồi ghi vào giấy.
cuộc.
- Mời đại diện các nhóm đọc to kết quả và - Lớp làm vào VBT theo lời giải đúng:
viết lên bảng các từ của nhóm mình tìm được. + khoan khoái, củ khoai, bà ngoại,....
- GV cùng cả lớp nhận xét, tuyên dương + xoay quanh, nước xoáy, ngọ ngoạy, ...
nhóm thắng cuộc.
Bài 3: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 3b. 3/
- Yêu cầu các nhóm nhìn sách giáo khoa.
- Lớp chia nhóm nhìn sách đọc bài .
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc với nhau.
- Trong nhóm cử người đọc đúng,
nhanh nhất lên thi đọc với nhóm khác.
- Lớp theo dõi nhận xét và bình chọn
- Giáo viên nhận xét bài làm học sinh
bạn đọc nhanh và bạn viết nhanh nhất.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
…………………………………………
Buổi chiều:
Tự nhiên và xã hội
CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu: HS biết:

Các thế hệ trong một gia đình

Phân biệt dược gia đình 2 thế hệ và gia đình 3 thế hệ. Giới thiệu với các bạn về các
thế hệ trong gia đình mình.


Học sinh biết yêu quý và trân trọng các thành viên trong gia đình mình.
II. Đồ dùng dạy học:

GV: Hình minh họa SGK/38, 39.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

HS mang ảnh chụp chung gia đình đến lớp.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động: (Hát)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 HS)
- Kiểm tra HS nêu lại chức năng của từng cơ
quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu,
thần kinh.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Dựa vào mục tiêu giới thiệu
Các thế hệ trong một gia đình.
b. Các hoạt động
Hoạt động 1: Người trong gia đình.
Mục tiêu: HS kể được người nhiều tuổi nhất
và người ít tuổi nhất trong gia đình mình.
Tiến hành:
- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, hỏi đáp

Làm việc nhóm đôi
theo câu hỏi SGK/38.
- 4 cặp HS hỏi đáp trước lớp.
- Gọi HS kể trước lớp.
- Lắng nghe
Kết lại: Trong mỗi gia đình thường có những
người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung
sống.
Hoạt động 2: Quan sát tranh.
Mục tiêu: Phân biệt dược gia đình 2 thế hệ
và gia đình 3 thế hệ.
Tiến hành: - Yêu cầu HS làm việc theo
- Tập hợp nhóm, quan sát tranh thảo luận
nhóm.
trả lời câu hỏi
Quan sát hình minh họa SGK/38,39 trả lời
các câu hỏi:
+ GĐ Minh có mấy thế hệ cùng chung sống, - 3 thế hệ: ông bà, cha mẹ, các con.
đó là những thế hệ nào?
+ GĐ Lan có mấy thế hệ cùng chung sống, - 2 thế hệ: cha mẹ và 2 con.
đó là những thế hệ nào?
+ Thế hệ thứ nhất trong gia đinh Minh là ai? - Ông, bà.
+ Bố mẹ Minh là thế hệ thứ mấy trong gđ
- Thứ hai
Lan?
+ Bố mẹ Lan là thế hệ thứ mấy trong gđ
- Thứ nhất
Minh?
+ Minh và em Minh là thế hệ thứ mấy trong - Thứ 3
gđ Minh?

+ Lan và em Lan là thế hệ thứ mấy trong gđ - Thứ 2
Lan?
Kết lại: Trong một gia đình có nhiều thế hệTrường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

cùng chung sống: 3 thế hệ, 2 thế hệ, 1 thế
hệ,...
Hoạt động 3: Giới thiệu về gđ mình
Mục tiêu: Biết giới thiệu với các bạn về các
thế hệ trong gđ mình.
Tiến hành:
- Tổ chức cho HS dùng ảnh gđ giới thiệu với
các bạn.
- Gọi HS giới thiệu trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi HS giới thiệu sinh
động.
- Giới thiệu trong nhóm.
- Tập hợp nhóm, quan sát tranh thảo luận trả - 4 HS
lời câu hỏi.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài học.
……………………………………………
Thủ công:

GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO 5 CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG
…………………………………………
PĐ. TIẾNG VIỆT
Nghe – viết: QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT
I. Mục đích:
- Nghe - viết lại chính xác, không mắc lỗi bài “Quê hương ruột thịt”, trình bày đúng hình
thức đoạn văn xuôi.
- Viết không sai lỗi chính tả: ch/tr, r/d.
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
- Giáo viên đọc bài một lượt.
- Gọi 2HS đọc lại, cả lớp theo dõi trong
SGK.
+ Vì sao chị Sứ rất yêu quê hương mình? + Vì đó là nơi chị sinh ra và lớn lên, là
nơi có lời hát ru ngọt ngào củạ mẹ chị
và của chị.
BĐ:( liên hệ môi trường biển, hải đảo)
- HS tự liên hệ những việc nên và
không nên để bảo vệ biển , hải đảo
quê hương mình.Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

+ Những chữ nào trong bài viết hoa? Cho + Các chữ đầu câu, đầu đoạn phải viết
biết vì sao phải viết hoa?
hoa: Quê, Chị Sứ, Chính, và.
- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài chính tả và - Lớp tập viết trên bảng con các từ
luyện viết các tiếng khó trên bảng con.
khó:
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
da dẻ , quả ngọ , ruột thịt ...
Đọc chính tả cho HS viết vào vở.
Chấm, chữa bài.
- Nghe - viết bài vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
……………………………………………………………………………………………….
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2018
Buổi sáng:
Tập đọc: (tiết 30) : THƯ GỬI BÀ
I. Mục đích - yêu cầu:
- Bước đầu bộc lộ được tình cảm thân mật qua giọng đọc thích hợp với từng kiểu câu.
- HS nắm được những thông tin chính của bức thư: Tình cảm gắn bó với quê hương và tấm
lòng yêu quý bà của người cháu.
- Trả lời các câu hỏi SGK.
- Học sinh khá giỏi: Đọc bài lưu loát và trả lời tốt câu hỏi.

*GDKNS: Tự nhận thức bản thân - Thể hiện sự cảm thông.
* PP/KT: Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành viết thư thăm hỏi.
II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa truyện trong SGK.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: Giọng quê hương.
- GV nhận xét, ghi, điểm.
- 3 học sinh đọc .
2. Bài mới: Giới thiệu bài bằng tranh.
* Luyện đọc: GV đọc mẫu toàn bài một
lượt với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Ngắt
nghỉ rõ các phần của bức thư.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ.
a. Luyện đọc từng câu:
- HS nối tiếp đọc từng câu.
- GV cho HS nối tiếp đọc từng câu, kết
hợp phát âm từ khó.
- GV nhận xét, sửa sai.
b. Luyện đọc đoạn:
- Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghĩa
từ khó:
- Hướng dẫn HS chia bức thư thành 3
- HS nối tiếp đọc 3 phần.
phần:
- Dùng bút chì gạch chéo ( / ) để phân cách


Trường T.H Văn Lang :

Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

+ Phần 1: Hải Phòng……cháu nhớ bà lắm
+ Phần 2: Dạo này……dưới ánh trăng
+ Phần 3: Còn lại
- Hướng dẫn học sinh đọc từng đoạn trước
lớp.
* Tìm hiểu bài
- Đức viết thư cho ai ?
- Dòng đầu thư bạn viết thế nào ?
+ Khi viết thư cho bạn bè, người thân,
chúng ta cần chú ý đến việc hỏi thăm sức
khoẻ, tình hình học tập, công tác của họ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

ở cuối mỗi phần của bức thư.
- 3 nhóm nối tiếp nhau đọc 3 đoạn trước
lớp.
- Đức viết thư cho bà
- Dòng thơ bạn viết: Hải Phòng, ngày 6
tháng 11 năm 2003.

- Đức hỏi thăm sức khoẻ của bà: Dạo này
- Đức kể với bà điều gì ?
- GV ghi từ: Năm ngoái, chuyện cổ tích và bà có khoẻ không ?
- Đức kể với bà về tình hình gia đình và
giải thích.
- Tình cảm của Đức với bà như thế nào ? bản thân bạn:

- Đức rất yêu và kính trọng bà. Bạn hứa với
* PP/KT :Hoàn tất một nhiệm vụ: thực
bà sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để cho
hành viết thư thăm hỏi.
bà vui lòng. Bạn chúc bà khoẻ mạnh, sống
*GDKNS :Tự nhận thức bản thân
lâu và mong chóng đến hè để lại được về
- GV chốt rút ý nghĩa bài.
quê thăm bà.
3. Củng cố - dặn dò:
- Em đã bao giờ viết thư cho ông bà
chưa ? Khi đó em đã viết những gì ?
- Nhận xét tiết học
- Bài sau: Đất quý, đát yêu.
.......................................................................................…
Luyện từ và câu ( tiết 10 ) : SO SÁNH – DẤU CHẤM
I. Mục đích - yêu cầu:
- Biết thêm được một kiểu so sánh ( so sánh âm thanh với âm thanh )
- Biết dùng dấu chấm để ngắt câu trong đoạn văn.
- GDHS : Sử dụng từ , dấu chính xác khi viết.
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn BT1, bảng lớp viết đoạn văn ở BT3
- 3 tờ phiếu to kẻ bảng để HS làm bài tập 2.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS làm BT2 và BT3 của tiết 1 - 2HS lên bảng làm bài tập.
(ôn tập giữa kì).
- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
- Nhận xét .

2.Bài mới: Giới thiệu bài: ghi bảng
- Cả lớp theo dõi giới thiệu bài.
a.Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1: - Gọi 2HS đọc yêu cầu của bài, cả - 2 em đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

lớp theo dõi trong SGK.
bài tập.
- Treo tranh cây cọ, giới thiệu hình ảnh - Thực hành làm bài tập vào nháp.
cây cọ, lá cọ.
- 1 vài HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ
- Yêu cầu cả lớp làm vào giấy nháp.
sung.
- Gọi HS nêu kết quả trước lớp.
+ Tiếng mưa trong rừng được so sánh với
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
tiếng thác, tiếng gió.
- Yêu cầu cả lớp viết bài vào VBT.
+ Qua đó cho thấy tiếng mưa trong rừng cọ
rất to và rất vang động.
Bài 2 : - Yêu cầu một học sinh đọc yêu - Một em đọc bài tập 2. lớp theo dõi và đọc
cầu bài tập 2, cả lớp đọc thầm.
thầm theo.
- Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp.

- Các cặp trao đổi hoàn thành bài tập.
- Mời 3 em lên bảng làm vào tờ phiếu lớn - 3 em lên bảng làm vào tờ phiếu lớn đã treo
- Giáo viên và học sinh cả lớp theo dõi sẵn.
nhận xét.
Âm thanh 1
Từ Âm thanh 2
ss
a/ Tiếng suối
Như T. đàn cầm
b/Tiếng suối
Như T. hát xa
c/ Tiếng chim Như T.xóc của rổ tiền
4. Củng cố - Dặn dò
đồng
- Nhắc lại nội dung bài học .
- Lớp theo dõi nhận xét và nhận xét.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.
.............................................................................................…
Âm nhạc: GV bộ môn
.......................................................................................…
Toán ( tiết 48 ) : LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Biết nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học.

- Biết đổi so đo độ dài có hai tên đơn vị đo độ dài có một tên đơn vị đo.
- Bài tập 1; bài 2 (cột 1,2,4); bài 3 (dòng 1); bài 4, bài 5.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS làm bài trên bảng. Cả lớp làm bảng
- Nhận xét
con
2. Bài mới: a.Giới thiệu bài:
7 m 6 dm = 76 dm
*Hướng dẫn HS làm bài tập :
9 dam 3 m = 93 m
4 dam 2 m = 42m
Bài 1: - Yêu cầu HS tự làm bài trong
- Bài 1: Làm bài sau đó 2 HS ngồi cạnh
SGK
nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.
- 4 em lên bảng làm ( 1em / cột)
- 4 em làm trên bảng.
- Nhận xét, sửa bài.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Bài 2:
- Gọi 6 HS lên bảng làm (giảm cột 3)
- Yêu cầu HS nhắc lại cách tính của một
phép tính nhân, 1 phép tính chia.
- GV nhận xét, ghi điểm.
Bài 3: (dòng 1)
- Yêu cầu HS nêu cách làm của
4 m 4 dm = .... dm

- Yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại.
Bài 4:
- Gọi học sinh đọc đề bài
- Bài toán thuộc dạng toán gì ?
- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm
thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài
- Sửa bài, ghi điểm.
Bài 5:
- Yêu cầu HS đo độ dài của đoạn thẳng
AB
- Độ dài đoạn thẳng CD như thế nào so
với độ dài đoạn thẳng AB ?
- Yêu cầu HS tính độ dài đoạn thẳng CD.
- Cho HS vẽ đoạn thẳng CD dài 3 cm
- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu học sinh về nhà ôn lại các nội
dung đã học để kiểm tra một tiết.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Bài 2: 6 HS thực hiện phép tính trên bảng,
cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Bài 3: Đổi 4m = 40 dm ; 40 dm + 4 dm=
44 dm. Vậy 4 m 4 dm = 44 dm
- Làm bài sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi
chéo vở để kiểm tra của nhau.

- Bài 4: HS đọc đề: Tổ 1 trồng được 25 cây,
tổ 2 trồng được gấp 3 lần số cây của tổ 1.
Hỏi tổ 2 trồng được bao nhiêu cây?
- Bài toán thuộc dạng gấp một số lên nhiều
lần.
- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó
nhân với số lần.
- Bài 5: 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm
bài vào vở bài tập.
- Đoạn thẳng AB dài 12 cm
- Độ dài đoạn thẳng CD bằng

1
độ dài đoạn
4

thẳng AB
- Độ dài đoạn thẳng CD là:
12 : 4 = 3( cm)
- Thực hành vẽ sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau
đổi chéo vở điểm kiểm tra bài của nhau.

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà làm các bài tập còn lại.
- Bài sau: Bài kiểm giữa học kì 1.
.............................................................
Buổi chiều:
PĐ. TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Kĩ năng đổi các đơn vị trong bảng đơn vị đo độ dài.
- Kĩ năng giải toán.
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.
HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3. - HS quan sát.
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
- Hướng dẫn HS làm bài vào bảng con.
- HS làm việc theo hướng dẫn của
GV.
Bài 2: Tính:
- Cho HS làm theo cặp, một người hỏi,
- HS làm theo yêu cầu của GV.
một người trả lời.
- Nhận xét (HS - GV).

Bài 3: Có 35l dầu chia đều vào 7 can. Hỏi - 1 HS đọc đề.
mỗi can có bao nhiêu lít dầu?
- Bài toán cho biết điều gì?
- Có 35l dầu chia đều vào 7 can.
- Bài toán hỏi gì?
- Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?
- GV hướng dẫn HS giải bài toán, 1 HS
- HS làm theo yêu cầu của GV.
lên bảng làm, cả lớp làm vào vở bài tập.
Bài giải:
Mỗi can có số lít dầu là:
35 : 7 = 5( l )
Đáp số: 5l dầu.
Bài 4: Có 35l dầu chia đều vào các can,
- 1 HS đọc đề.
mỗi can có 7l dầu. Hỏi có bao nhiêu can
dầu?
- Bài toán cho biết điều gì?
- Có 35l dầu chia đều vào các can,
mỗi can có 7l dầu.
- Bài toán hỏi gì?
- Hỏi có bao nhiêu can dầu?
- GV hướng dẫn HS giải bài toán, 1 HS
- HS làm theo yêu cầu của GV.
lên bảng làm, cả lớp làm vào vở bài tập.
Bài giải:
Có số can dầu là:
35 : 7 = 5( can )
Đáp số: 5 can dầu.
1. Củng cố - dặn dò:

- HS lắng nghe.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
------------------------------------------------TIN HỌC: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN: SO SÁNH. DẤU CHẤM
I. Mục đích - yêu cầu: Giúp HS củng cố:
- Kiến thức về kiểu so sánh mới (so sánh âm thanh với âm thanh).
- Kĩ năng dùng dấu chấm để ngắt câu trong đoạn văn.
- GDHS : Sử dụng từ , dấu chính xác khi viết.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy - học:

.............................................................................................…………………………………
Thứ 5 ngày 1 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng:
Anh văn
GVBM
....................……………………………
Toán ( tiết 49 ) : KIỂM TRA
I. Mục đích - yêu cầu: Kiểm tra kiến thức, kĩ năng của HS về:
- Bảng nhân, chia đã học, áp dụng bảng nhân, chia vào làm toán.
- Bảng đơn vị đo độ dài, đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
- Giải bài toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần.
II. Đồ dùng dạy học:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
- GV viết đề lên bảng.
- HS làm bài vào vở trong khoảng thời
Bài1: Tính nhẩm
gian quy định.
6 x 4 = 18 : 6 = 7 x 3 =
28 : 7 =
6 x 7 = 30 : 6 = 7 x 8 =
35 : 7 =
Bài 2: Đặt tính rồi tính
33 x 2
12 x 4
55 : 5 96 : 3
Bài 3: Điền dấu >,<,= thích hợp vào ô trống:
3m5cm
3m7cm 8dm4cm

8m12dm
4m2dm
3m8dm 6m50cm
6m5dm
Bài 4: Lan sưu tầm được 25 con tem, Ngọc
sưu tầm được gấp đôi số tem của Lan. Hỏi
Ngọc sưu tầm được bao nhiêu con tem?
Bài 5: a)Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm.
b) vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng

1
độ
4

dài đoạn thẳng AB.
- GV thu bài - nhận xét.

- HS lắng nghe.

….………………………………………………………………
Chính tả : ( tiết 20 ) Nghe – viết :
QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích - yêu cầu:
- Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài thơ.
- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần et / oét ( BT2 ), BT 3a/b.
- Học sinh khá giỏi : làm tốt và viết trình bày đúng chính tả.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viết 2 lần các từ ngữ của bài tập 2.
- Tranh minh hoạ giải đố ở bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: HS viết các từ: Khoai lang, nước
xoáy,vui vẻ, buồn bã.
2. Bài mới:

- HS viết bảng con.

- Giới thiệu bài:

* Hướng dẫn chính tả:
- GV đọc toàn bài một lượt hỏi:
+ Nêu những hình ảnh gắn liền với quê
hương.

- Hình ảnh gắn liền với quê hương
chùm khế ngọt, đường đi học rợp bướm


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

+ Những chữ nào trong bài chính tả viết
hoa ?

- GV hướng dẫn HS tập viết chữ khó: rợp,
diều biếc, êm đềm, khua, nghiêng che, hoa
cau,...
- GV đọc, HS viết bài vào vở.
- GV đọc lại HS soát lỗi.

* Bài tập
Bài 2:
- Bài yêu cầu làm gì ?
- Gọi HS lên B làm bài. Lớp làm vào vở.
Bài 3: Gọi 1 em đọc yêu cầu
- GVcho HS thảo luận nhóm và làm BT 3a

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

vàng bay, con diều biết thả trên cánh
đồng, con đò như khua nước ven sông,
cầu tre nhỏ, nón lá nghiêng che, đêm
trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài hè.
+ Những chữ đầu câu của các dòng thơ
phải viết hoa.
- HS viết bảng con
- Lớp viết bài.
- HS dùng bút chì sửa lỗi.
- Điền vào chỗ trống: et hay oet.
- HS làm bài.
- HS nêu y/c.
- HS thảo luận nhóm 4, trả lời câu đố.

3. Củng cố - dặn dò:
- Gv chốt nội dung bài, nhận xét chính tả
của HS.

- Nhận xét tiết học.
……………………………………………………………………

Mĩ Thuật
TẠO HÌNH TỰ DO VÀ TRANG TRÍ BẰNG NÉT
……………………………………………………………………
Buổi chiều:
PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE - VIỆT: QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích:
- Nghe - viết lại chính xác, không mắc lỗi bài thơ “Quê hương”.
- Viết không sai lỗi chính tả: ch/tr, r/d.
- Giáo dục ý thức rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
- GV đọc toàn bài một lượt hỏi:
- Hình ảnh gắn liền với quê hương


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

+ Nêu những hình ảnh gắn liền với quê
hương.


+ Những chữ nào trong bài chính tả
viết hoa ?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

chùm khế ngọt, đường đi học rợp
bướm vàng bay, con diều biết thả trên
cánh đồng, con đò như khua nước ven
sông, cầu tre nhỏ, nón lá nghiêng che,
đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài
hè.
+ Những chữ đầu câu của các dòng
thơ phải viết hoa.

- GV hướng dẫn HS tập viết chữ khó:
- HS viết bảng con
rợp, diều biếc, êm đềm, khua, nghiêng
che, hoa cau,...
- Lớp viết bài.
- GV đọc, HS viết bài vào vở.
- HS dùng bút chì sửa lỗi.
- GV đọc lại HS soát lỗi.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
------------------------------------------------LUYỆN VIẾT
ÔN CHỮ HOA G (Tiếp theo)
I. Mục đích: - Viết đúng chữ hoa G, Ô, T; viết đúng tên riêng Ông Gióng và câu ứng dụng
(1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
Gió đưa cành trúc la đà.

Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương
- Học sinh khá giỏi: Viết đúng mẫu chữ 32
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu chữ viết hoa G, Ô, T, V, X.
- Tên riêng và câu ứng dụng viết mẫu sẵn trên bảng lớp.
- Vở tập viết 3, tập 1.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS viết bài:
- Gọi HS nêu lại cách viết chữ hoa G; câu - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhận xét (HS - GV).
- HS viết bài vào vở.
- Cho HS viết bài vào vở và thu vở chấm. - HS lắng nghe.
3. Củng cố - dặn dò:
……………………………………………
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
TẬP VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20 – 11
………………………………………………………………………………………………..


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


Thứ sáu ngày 2 thánh 11 năm 2018
Buổi sáng:
Tập làm văn : ( tiết 10 ) TẬP VIẾT THƯ VÀ PHONG BÌ THƯ
I. Mục đích - yêu cầu:
- Biết viết được một bức thư ngắn cho người thân (nội dung khoảng 4 câu) để thăm hỏi,
báo tin cho người thân dựa theo mẫu (sgk); biết cách ghi phong bì thư.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết sẵn các gợi ý về nội dung và hình thức một bức thư.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- Trả bài và nhận xét về bài văn: Kể về người
hàng xóm mà em yêu mến.
- Nhận xét.
2. Bài mới : a.Giới thiệu bài:
* Hướng dẫn viết thư :
- Yêu cầu HS đọc đề bài 1 và gợi ý trong
SGK.
- Em sẽ gửi thư cho ai ?
- Dòng đầu thư em viết như thế nào ?
- Em viết lời xưng hô với người nhận thư thế
nào cho tình cảm, lịch sự.
- Trong lời hỏi thăm tình hình người nhận
thư, em viết những gì ?

- Em sẽ thông báo những gì về tình hình gia
đình và bản thân cho người thân ?


- Em muốn chúc người thân của mình những
gì?
- Em có hứa với người thân điều gì không ?
- Yêu cầu cả lớp viết thư, sau đó gọi một số
HS đọc thư của mình trước lớp.

- 2 HS đọc trước lớp.
- ( Em gửi thư cho ông, bố mẹ, anh...)
- Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2007.
- VD: Ông kính mến!/ Ông kính yêu!/…
- Dạo này ông có được khoẻ không ạ ?
Ông có đi tập dưỡng sinh vào các buổi
sáng không? Cây cam mà hai ông cháu
mình trồng từ năm ngoái bây giờ chắc
lớn lắm rồi ông nhỉ?..........
- Cả nhà cháu vẫn khoẻ. Bố mẹ cháu
vẫn đi làm đều. Năm nay cháu đã lên
lớp 3, em Ngọc cũng chuẩn bị vào mẫu
giáo ông ạ. Bố giao cho cháu phải dạy
em Ngọc tập tô chữ nhưng em nghịch
và hay kêu mỏi tay lắm. Giá mà có ông
ở đây, ông sẽ dạy em giống như ngày
xưa ông dạy cháu, ông nhỉ ?
- Cháu kính chúc ông khỏe mạnh sống
lâu.
- Cháu sẽ cố gắng học giỏi, vâng lời bố
mẹ để ông luôn vui lòng.
- Viết thư
- 2 HS đọc.Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×