Tải bản đầy đủ

G a lớp 3 tuần 4 doc

Tuần 4 :
Buổi sáng:

Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Đạo đức ( tiết 4 )
GIỮ LỜI HỨA (tiết 2)

I. Mục tiêu:
- Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa.
- Biết giữ đúng lời hứa của mình với bạn bè và mọi người.
- Quý trọng những người biết giữ lời hứa.
+ HS khá giỏi nêu được thế nào là giữ lời hứa; hiểu được ý nghĩa của việc biết giữ lời
hứa.
- Thái độ : Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người .
II. Đồ dùng dạy- học: - Viết nội dung bài tập 4 , bài tập 6 lên bảng lớp
III. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
- Hát
2. Kiểm tra bài cũ:

- Thế nào là giữ lời hứa ?
- 2 HS trả lời câu hỏi , nhận xét
- Tại sao phải giữ lời hứa ?
3. Bài mới:
* Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm
- HS thảo luận theo nhóm 2 , theo
*GV kết luận
câu hỏi trong phiếu bài tập
- Đại diện nhóm trình bày , cả lớp
a, d  Đ
nhận xét
b, c  S
*Hoạt động 2 : Đóng vai
- GV nhận xét , kết luận
* Kết luận: Em cần xin lỗi bạn , giải thích lí
do và khuyên bạn không nên làm điều sai
trái
* Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến
- GV nêu kết luận chung
* Kết luận : Đồng tình với các ý kiến
d, đ, không đồng tình vơí các ý kiến a,c,e .
* Kết luận chung : Giữ lời hứa là thực hiện
đúng điều mình đã nói, đã hứa hẹn , người
biết giữ lời hứa sẽ được mọi người tin cậy
và tôn trọng .
4. Củng cố - Dặn dò: GV Hệ thống bài ,
nhận xét tiết học.
- Nhắc HS về học bài .

- Thảo luận theo nhóm , chuẩn bị
đóng vai
- 3 nhóm lên trình bày , các nhóm
khác nhận xét

- HS bày tỏ thái độ về từng ý kiến
và giải thích lí do
- HS phát biểu , cả lớp nhận xét

- HS liên hệ thực tế bản thân
- Lắng nghe .
………………………………………………………
Toán ( tiết 16 )
LUYỆN TẬP CHUNG ( Đ/C ).
I. Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, trừ các số có ba chữ số, tính nhân, chia trong bảng đã học.
- Biết giải toán có lời văn(liên quan đến so sánh hai số hơn, kém nhau một số đơn vị).
- Làm được các bài tập 1,2,3,4 ( HS khá giỏi làm thêm bài tập 5).
II. Đồ dùng dạy- học: - GV: Hình vẽ bài 5(SGK) . HS :Bảng con
III. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ôn định tổ chức:
- Hát
2. Kiểm tra bài cũ: Điền dấu >, <, = vào chỗ…
- 3 HS lên bảng làm bài
47> 46
- Lớp nhận xét
45=54
16 : 4 < 16 : 2
3. Bài mới: Giới thiệu bài:
* Hướng dẫn làm bài tập
- 2 HS đọc yêu cầu bài tập, lớp
Bài 1: Đặt tính rồi tính
theo dõi, nêu cách thực hiện.
415
356
162
728
+
+
- Làm bài vào bảng con
415
156
370
245
830
200
532
473
- Nêu yêu cầu bài tập cách tìm
Bài 2: Tìm x:
thành phần chưa biết của phép
x  4 = 32
x:8=4
nhân và phép chia?
x
= 32 : 4
x = 4 8
+ HS làm bài ra nháp
x
=8
x = 32
+ 2HS làm bài trên bảng
+ Nhận xét, chữa bài
- Nêu yêu cầu bài 3 và làm bài
Bài 3: Tính
ra bảng con, 2 HS làm trên
5  9 + 27 = 45 + 27
80 : 2 - 13 = 40 - 13
bảng lớp.
= 72
= 27
Bài 4: Bài toán
- 1 HS đọc bài toán, nêu yêu
Bài giải
cầu và cách giải
Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất là:
- Làm bài vào vở
160 - 125 = 35 (lít)
- 1 HS chữa bài
Đáp số: 35 lít dầu.
- Lớp nhận xét
Bài 5: Vẽ hình theo mẫu (SGK)
- Quan sát hình mẫu và vẽ
- Cho HS quan sát mẫu yêu cầu HS vẽ theo mẫu
hình theo mẫu
4. Củng cố - Dặn dò:
- Lắng nghe
- GV nhắc lại ND giờ học .- Nhận xét giờ học .
…………………………………………………
Tập đọc - Kể chuyện (tiết 10 - 11)
NGƯỜI MẸ
I. Mục tiêu:


Kiến thức: Hiểu các từ ngữ ở phần chú giải, hiểu ND bài: Người mẹ rất yêu con vì
con ,mẹ có thể làm tất cả
Kĩ năng: Đọc lưu loát toàn bài, biết phân biệt giọng đọc với giọng kể chuyện
Thái độ: HS biết chăm ngoan, vâng lời cha mẹ.
* KNS : - Ra quyết định, giải quyết vấn đề . Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân.
II. Các phương pháp dạy học tích cực: - Trình bày ý kiến cá nhân; trình bày 1 phút.
- Thảo luận nhóm .
III. Đồ dùng dạy - học: - GV:Tranh minh hoạ (SGK)
IV. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp - Lớp trưởng báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Đọc bài : Chiếc áo - 2 HS đọc bài
len
nhận xét
Trả lời câu hỏi về ND bài
3. Bài mới: Giới thiệu bài
a. Luyện đọc:
- Quan sát, lắng nghe, nêu nhận xét
a) GV đọc mẫu, HD HS đọc
- Lắng nghe
+ Đọc từng câu
- Nối tiếp đọc từng câu, kết hợp sửa lỗi
phát âm.
- Nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp
+ Đọc từng đoạn trước lớp
- Đọc đoạn, giải nghĩa từ SGK
- HD HS giải nghĩa các từ khó trong bài - 2 HS đọc đoạn, lớp nêu cách đọc
- HD HS đọc ngắt nghỉ đúng
- Đọc theo nhóm đôi
+ Đọc từng đoạn trong nhóm
- Đại diện 3 nhóm thể hiện đọc trước lớp
+ Thể hiện đọc trước lớp
b. Tìm hiểu bài:
- HS Kể : từ Bà mẹ………thần đen tối
Đoạn 1: “Bà mẹ…..cho bà.”
chỉ đường cho bà .
Giải thích: mấy đêm ròng, khẩn khoản,
thiếp đi.
- Bà mẹ chấp nhận yêu cầu của bụi gai :
- Yêu cầu HS kể vắng tắt chuyện xảy ra
“ôm chặt bụi gai vào lòng…buốt giá”
ở đoạn 1.
- 2 HS đọc
Đoạn 2: “ Đến một ngã ba…chỉ đường
TL: Làm theo yêu cầu của hồ nước :
cho bà”
“khóc đến nổi đôi mắt theo dòng lệ
H: Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ
xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc”
đường cho bà ?
- Đọc nhóm đôi
Đoạn 3: “ Bà đến một hồ…Thần Chết” ; TL: Thần Chết ngạc nhiên không hiểu vì
Giải thích từ : lã chã
sao người mẹ có thể tìm đến nơi mình ở.
H : Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ
+ Người mẹ trả lời vì bà là mẹ- người
đường cho bà ?
mẹ có thể làm tất cả vì con, và bà đòi
Thần chết trả con cho bà .
- Cả lớp đọc thầm
Đoạn 4: đoạn còn lại
H : Thái độ của Thần Chết như thế nào
* Chọn ý B


khi thấy người mẹ ?
+ Người mẹ trả lời như thế nào ?
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài : Chọn ý
- 2 HS đọc lại ND
đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện.
A. Người mẹ là người rất dũng cảm.
B. Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con. - Lắng nghe
C. Người mẹ không sợ Thần Chết.
- Đọc theo nhóm
Kết luận : Cả 3 ý đều đúng vì người ,mẹ - HS đọc phân vai theo nhóm
rất dũng cảm yêu thương con. Song ý
- 2 nhóm thi đọc trước lớp
đúng nhất là ý 2 : Người mẹ có thể làm
- Lắng nghe
tất cả vì con.
- Kể chuyện theo nhóm 4
*ND: Người mẹ rất yêu con, vì con,
- 2 nhóm thi kể
người mẹ có thể làm tất cả.
- Nhận xét
c. Luyện đọc lại ( Tiết 2 ) .
- GV hướng dẫn HS đọc phân vai
- 2 HS nhắc lại
d. Kể chuyện ( 15 phút )
- Lắng nghe
1.Dựng lại câu chuyện theo vai
- GV hướng dẫn HS kể chuyện
- Ghi nhớ, thực hiện.
+ Kể chuyện trong nhóm
+ Thi kể trước lớp
- GV nhận xét, biểu dương
4. Củng cố:
- YC HS nhắc lại ND bài học
- GV hệ thống toàn bài,nhận xét giờ học
- Nhắc HS về luyện kể lại câu chuyện
………………………………………………………..
Buổi chiều:
Tập viết ( tiết 4 )
ÔN CHỮ HOA C
I. Mục tiêu:
- Viết đúng mẫu chữ hoa c ( 1 dòng), L, N (1 dòng); viết đúng tên riêng Cửu Long
( 1 dòng) và câu ứng dụng: Công cha ...trong nguồn chảy ra (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
- Thái độ: Có ý thức rèn luyện chữ viết
II. Đồ dùng dạy- học: GV: Mẫu chữ hoa C và tên riêng Cửu Long . HS: Bảng con
III. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
- Hát
2. Kiểm tra bài cũ: Viết chữ hoa B,Từ
- 2 HS viết trên bảng lớp cả lớp viết
ứng dụng (Bố Hạ)
vào bảng con
3. Bài mới: Giới thiệu bài:
a. Luyện viết chữ hoa
- Lắng nghe


- Gắn câu ứng dụng lên bảng
- Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS tìm các chữ hoa có trong bài - Tìm các chữ hoa
- Viết mẫu lên bảng vừa viết vừa nhắc lại
- Quan sát GV viết mẫu và lắng nghe
cách viết từng chữ
b. Viết từ ứng dụng
- Lắng nghe
- GVgiới thiệu từ ứng dụng(Cửu Long)
- Quan sát
- GV viết mẫu lên bảng vừa viết vừa nhắc
lại cách viết
c. Luyện viết câu ứng dụng
- Giới thiệu câu ứng dụng :
Công cha như núi Thái Sơn
- Đọc câu ứng dụng, nêu ý nghĩa
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
*ý nghĩa: Câu ca dao nói về công ơn lớn
lao của cha mẹ
d. Hướng dẫn viết vào vở tập viết
- Viết vào vở tập viết
Nhắc nhở HS tư thế ngồi, cách cầm bút
viết đúng
e. Chấm chữa bài
Chấm 5 - 7 bài, nhận xét từng bài
4. Củng cố - Dặn dò:
- Lắng nghe
- GV nhận xét giờ học, biểu dương
những HS viết chữ đẹp
- Nhắc HS về nhà viết bài ở nhà
- Lắng nghe
……………………………………………………………
PĐ. TOÁN
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (CÓ NHỚ)
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
- Kĩ năng nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) vào giải toán.
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.
HS: Sách bài tập, vở.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3. - HS quan sát.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn, cho HS lên bảng làm, cả lớp - HS làm theo yêu cầu của GV.
làm vào vở nháp.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 2: Mỗi phút Hoa đi được 54m. Hỏi 5 - HS làm theo yêu cầu của GV.
phút Hoa đi được bao nhiêu mét?


- Bài toán cho gì?
- Bài toán hỏi gì?
- HS giải vào vở bài tập, 1 em lên bảng
làm bài.
- 1 HS đọc đề.
- Nhận xét (HS - GV)
- HS làm theo yêu cầu của GV.
Bài 4: Xem tranh rồi viết số thích hợp
vào chỗ trống:
- HS nhắc lại.
- GV mời 1 HS đọc đề.
- Hướng dẫn, cho HS làm miệng.
- HS lắng nghe.
1. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại cách xem đồng hồ
khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
------------------------------------------------TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: NGƯỜI MẸ
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS lắng nghe.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.
trả lời vào vở.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.
………………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng:
Thể dục
ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP. TRÒ CHƠI: “THI XẾP HÀNG”


I. Mục đích - Yêu cầu :
- Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. Yêu cầu
thực hiện ở mức độ tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi "Thi đua xếp hàng". Yêu cầu HS biết cách chơi và chơi tương đối chủ
động.
II. Phương pháp : Làm mẫu, tập luyện.
III. Chuẩn bị : Sân bãi sạch sẽ, còi, tranh, ảnh.
IV. Tiến hành :
LVĐ
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
TG
SL
Phần 1 : Mở đầu
6-8'
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung,
1. Nhân lớp :
2-3'
1L
yêu cầu giờ học.

2. Khởi động :
- Chạy nhẹ nhàng trên sân
trường 100m -120m.
- Vừa giậm chân tại chỗ vừa
đếm theo nhịp.
- Xoay các khớp.

4-5'

Phần 2 : Cơ bản
1. Ôn :
- Tập hợp đội hình hàng
ngang, dóng hàng, điểm số,
quay phải, quay trái.

18-22'
10-12'

2. Trò chơi
"Thi đua xếp hàng".

6-8'



GV
1-2L

- GV hướng dẫn và điều khiển lớp.

2x8n
2x8n

3-4L

3-4L

- GV hướng dẫn, triển khai đội hình
cho HS tập luyện.
- Tập đồng loạt do GV điều khiển.
- Chia tổ, nhóm do tổ trưởng điều
khiển.
- HS thực hiện, GV quan sát, sửa sai
động tác.

- GV nêu tên trò chơi, làm mẫu,
hướng dẫn và đưa ra cách chơi và
luật chơi sau đó cho HS chơi thử,
tiến hành chơi chính thức.


* Củng cố :

2-3'

1-2L
- GV gọi 1-2 em lên thực hiện.
- GV cùng HS nhận xét và sửa sai
động tác.

Phần 3 : Kết thúc
4-6'
- Đi theo nhịp hát, vỗ tay và
làm động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học, dặn dò
và giao bài tập về nhà.
- Xuống lớp.
GV
------------------------------------------------ANH VĂN: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------Toán ( tiết 17 )
KIỂM TRA
I. Mục tiêu: - Tập trung vào đánh giá:
- Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần).
- Khả năng nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị (dạng 1/2, 1/3, 1/4, 1/5).
- Giải được bài toán có một phép tính.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi các số đã học).
Giáo dục : HS có ý thức tự giác tích cực làm bài.
II. Đồ dùng dạy- học: - GV: Đề kiểm tra . HS : Giấy kiểm tra
III. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới: Giới thiệu bài: Nêu ND kiểm tra
Đề bài :
- Đọc đề toán và làm bài
Bài 1 : Đặt tính rồi tính
c, Đáp án
327 + 416 ; 651 - 244
426 + 354
Bài1:(3điểm) .Mỗi ý đúng cho
1 điểm
327
651
426
+
+
416
244
354
Bài 2 : Mỗi hộp cốc có 4 cái cốc.Hỏi 8 hộp cốc
743
407
780
như thế có bao nhiêu cái cốc?
Bài 2:(2,5 Đ)
Bài giải
Bài 3:
8 Hộp có số cốc là:
(1 đ)
8  4 = 32 (cốc)
(1đ )
1. Ôn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Đặt câu hỏi cho phần in
nghiêng:
Chúng em là măng non của đất nước ( Ai là
măng non của đất nước ?)
Chích bông là bạn của trẻ em ( Ai là bạn
của trẻ em ?)
3. Bài mới: Giới thiệu bài:
Bài 1: Tìm các từ ngữ chỉ gộp những người
trong gia đình.
Mẫu : ông , bà , chú , cháu , ….
* Từ chỉ gộp là những từ chỉ 2 người
* Đó là các từ chỉ người
Bài 2: Xếp các thành ngữ , tục ngữ ( SGK)
vào nhóm thích hợp .

- Hát
- 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi

- 1 HS nêu yêu cầu của bài 1
- HS thảo luận theo nhóm 2
- Đại diện nhóm phát biểu
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập
- Cả lớp làm bài vào vbt
- 2, 3 HS đọc bài
- Lớp nhận xét .
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3 .
- HS trao đổi trong nhóm
- Đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét .

Bài 3: Dựa vào nội dung các bài tập đọc
tuần 3 ,4 hãy đặt câu theo mẫu ai là gì ? để
nói về :
a, Bạn Tuấn trong bài Chiếc áo len : Tuấn
là người anh biết nhường nhịn em /
Tuấn là đứa con ngoan .
b, Bạn nhỏ là cô bé rất ngoan / Bạn nhỏ là
cô bé rất hiếu thảo .
c, Bà mẹ là người rất yêu thương con / Bà
mẹ là người rất tuyệt vời .
d, Sẻ non là người bạn rất tốt / Sẻ non là
người bạn rất đáng yêu .
- Tuyên dương nhóm đặt câu đúng , hay.
Lắng nghe
4. Củng cố - Dặn dò:
- GV hệ thống bài, nhận xét tiết học.
- Về học thuộc bài
…………………………………………………
Âm nhạc ( tiết 4 ) : GVBM
………………………………………………………
Toán ( tiết 18 )
BẢNG NHÂN 6
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Biết lập và thuộc bảng nhân 6. Củng cố ý nghĩa về phép nhân.
- Kĩ năng: HS áp dụng bảng nhân 6 làm bài tâp ( SGK).
- Thái độ :HS có ý thức tự giác, tích cực học tập
II. Đồ dùng dạy- học: GV: Các tấm bìa,mỗi tấm có 6 chấm
HS : Chuẩn bị tương tự như trên


III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
5 x 9 + 27 = 45 +27 ; 80 : 2 - 13 = 40 -13
=72
= 27
3. Dạy bài mới:
3.1. Lập bảng nhân 6
- GV giới thiệu các tấm bìa mỗi tấm có 6 chấm
+ GV gắn 1 tấm bìa lên bảng hỏi:
6 chấm lấy một lần đươc mấy chấm ?
(6 x 1 = 6 chấm )
+ Gắn 2 tấm bìa lên bảng hỏi: 6 chấm lấy 2 lần
được mấy chấm ?(6 x2 = 12 chấm )
Tương tự cho HS lập bảng nhân 6(như SGK)
- Hai tích liền nhau thì hơn, kém nhau mấy đơn
vị?(6 đơn vị)
*ý nghĩa: Phép nhân là cách viết ngắn gọn của
một tổng các số hạng bằng nhau
3.2. Thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm
6 x4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 9 = 54
6 x 6 = 36
6 x 3 = 18
6 x 19 = 60
6 x 8 = 48
6 x 2 = 12
0x6 =0
*Số nào nhân với 0 cũng bằng 0và ngược lại
Bài 2:
Tóm tắt
1 thùng: 6 lít
5 thùng: ... lít?
Bài giải
5 thùng có số lít dầu là:
5 x 6 = 30 (lít)
Đáp số: 30 lít dầu.
Bài 3: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào chỗ
chấm:
- Yêu cầu HS đếm thêm 6 rồi điền số vào chỗ
chấm trong SGK
- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài
- GV nhận xét chốt kết quả đúng
6; 12; 18; 24; 30; 36, 42; 48; 54; 60.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Cho HS đọc lại bảng nhân 6. Nhận xét giờ học

Hoạt động của HS
Hát
- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp
làm ra nháp
- Nhận xét

- HS thao tác cùng GV lấy các
tấm bìa như GV để lập bảng
nhân 6
- HS đọc thuộc bảng nhân 6
- Trả lời
- HS nêu ý nghĩa của phép nhân
- Nêu yêu cầu bài tập
- Làm bài vào SGK
- HS nối tiếp nêu miệng kết quả
- Nhận xét
- Đọc bài toán, nêu yêu cầu và
tóm tắt bài toán
+ HS làm bài vào vở
+ 1HS lên bảng chữa bài
Cả lớp nhận xét

- Đọc yêu cầu bài 3
- HS đếm thêm 6 rồi điền số
thích hợp vào chỗ chấm trong
SGK
- 1 HS lên bảng chữa bài - Cả
lớp nhận xét
- Đọc lại bảng nhân 6


- Về xem lại các bài tập đã làm và học thuộc
- HS Lắng nghe .
bảng nhân 6 .
…………………………………………………
Buổi chiều:
PĐ. TOÁN
ÔN: BẢNG NHÂN 6
I. Mục đích: Giúp HS:
- Thuộc bảng nhân 6. Củng cố ý nghĩa về phép nhân.
- HS áp dụng bảng nhân 6 làm bài tâp.
- HS có ý thức tự giác, tích cực học tập.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3. - HS quan sát.
Bài 1: Tính nhẩm:
- Cho HS làm theo cặp, một người hỏi,
- HS làm theo yêu cầu của GV.
một người trả lời.
- Nhận xét (HS - GV)
Bài 2: Mỗi túi có 6kg táo. Hỏi 3 túi như
thế có tấp cả bao nhiêu ki-lô-gam táo?
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- HS đọc đề bài.
- Bài toán cho gì?
- Mỗi túi có 6kg táo.
- Bài toán hỏi gì?
- Hỏi 3 túi như thế có bao nhiêu ki-lôgam táo?
- Hướng dẫn, yêu cầu HS làm vào vở
- HS làm theo yêu cầu của GV.
nháp, mời 3 HS lên bảng làm.
Bài giải:
Ba túi như thế có số ki-lô-gam táo là:
6 x 3 = 18 (kg)
- Nhận xét (HS - GV).
Đáp số: 18kg.
Bài 3: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp
vào giữa mỗi vạch của tia số:
- Mời 1 HS đọc đề bài toán.
- HS đọc đề.
- Hướng dẫn HS làm miệng.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
- Nhận xét (HS - GV).
2. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu bảng nhân 6.
- HS nhắc lại.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo.
- HS lắng nghe.
------------------------------------------------TIN HỌC: Giáo viên bộ môn


------------------------------------------------LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN: TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH. CÂU AI LÀ GÌ?
I. Mục đích: Giúp HS:
- Tìm được một số từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình.
- Xếp được các thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp.
- Đặt được câu theo mẫu : Ai là gì?
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Tìm các từ ngữ chỉ gộp những
- 1 HS nêu yêu cầu của bài 1
người trong gia đình.
Mẫu : ông , bà , chú , cháu , ….
- HS thảo luận theo nhóm 2
* Từ chỉ gộp là những từ chỉ 2 người
- Đại diện nhóm phát biểu
* Đó là các từ chỉ người
Bài 2: Xếp các thành ngữ , tục ngữ
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập
( SGK) vào nhóm thích hợp .
- Cả lớp làm bài vào vbt
- 2, 3 HS đọc bài
- Lớp nhận xét .
Bài 3: Dựa vào nội dung các bài tập đọc
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3 .
tuần 3 ,4 hãy đặt câu theo mẫu ai là gì ?
- HS trao đổi trong nhóm
để nói về :
- Đại diện nhóm trình bày
a, Bạn Tuấn trong bài Chiếc áo len : Tuấn - Nhận xét .
là người anh biết nhường nhịn em /
Tuấn là đứa con ngoan .
b, Bạn nhỏ là cô bé rất ngoan / Bạn nhỏ
là cô bé rất hiếu thảo .
c, Bà mẹ là người rất yêu thương con / Bà
mẹ là người rất tuyệt vời .
d, Sẻ non là người bạn rất tốt / Sẻ non là
người bạn rất đáng yêu .
- Tuyên dương nhóm đặt câu đúng, hay.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV hệ thống bài, nhận xét tiết học.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng:
Toán ( tiết 19 )
LUYỆN TẬP ( Đ/C ).
I. Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân 6 và vận dụng được bảng nhân 6 để tính giá trị biểu


thức và giải toán .
- Làm được các bài tập (SGK).
- Thái độ: HS có ý thức tự giác , tích cực học tập
II. Đồ dùng dạy- học: - GV: 4 hình tam giác to .HS: 4 hình tam giác bằng nhựa
III. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
- Hát
2. Kiểm tra bài cũ: Đọc bảng nhân 6
- 2 HS đọc bảng nhân 6
3. Bài mới:
Bài 1: Tính nhẩm
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1
a,
- HS lần lượt nêu kết quả .
6  5 = 30 6  10 = 60 6  2 = 12
6  9 = 54
6  8 = 48
6  3 = 18
- Cho HS rút ra nhận xét qua bài tập1
b,6  2 = 12 3  6 = 18
6  5 = 30
2  6 = 12 6  3 = 18
5  6 = 30
* Khi đổi chỗ các thừa số trong 1 tích thì
tích không thay đổi .
Bài 2: Tính
- 1 HS nêu yêu cầu bài 2
- HS làm bài vào bảng con
6  9 + 6 = 54 + 6 ; 6  5 + 29 = 30 + 29
= 60
= 59
Bài 3: GV ghi lên bảng bài toán
- 1 HS đọc bài toán 3, nêu tóm tắt
Tóm tắt
1 HS : 6 quyển vở
2 HS ......quyển vở ?
Bài giải
4 HS mua số vở là:
4  6 = 24 ( quyển )
Đáp số : 24 quyển vở .
Bài 4: Viết tiếp số thích hợp vào chỗ
chấm
- Kết quả là :
a, 12, 18, 24 , 30, 36, 42 , 48
18, 21, 24, 27, 30, 33 , 36
Bài 5: Xếp 4 hình tam giác (theo mẫu
SGKtr20)

- HS làm bài 3 vào vở
- 1 HS lên bảng chữa

- 1 HS đọc yêu cầu bài 4
- HS làm bài trong SGK (tr20)
- 2 HS lên bảng chữa
- 1 HS nêu yêu cầu bài 5
- HS tập xếp hình theo nhóm .
- Đại diện 2 nhóm lên bảng thi xếp hình
- Nhận xét , tuyên dương nhóm thắng
cuộc
- Lắng nghe .

4. Củng cố:
- GV hệ thống bài , nhận xét tiết học
-Về làm bài trong vở bài tập.
………………………………………………………..
Chính tả ( tiết 8 )


( Nghe - viết) : ÔNG NGOẠI
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Tìm và viết đúng 2 - 3 tiếng có vần oay (BT 2). Làm đúng bài tập (3) a/b.
* Biết yêu thương chăm sóc gia đình, kính yêu cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ viết bài tập(3)
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
- Hát
2. Kiểm tra bài cũ: Đọc cho HS viếtcác từ sau : - HS viết vào bảng con
trung thành , chúc tụng , ngắc ngứ
3.Bài mới: Giới thiệu bài :
*Hướng dẫn viết chính tả
- GV đọc mẫu
- HS theo dõi SGK
- Đoạn văn có mấy câu ?
- 2 HS đọc lại
- Tìm tên riêng trong bài chính tả : Thần Chết ,
- HS theo dõi SGK và trả lời câu
Thần Đêm Tối.
hỏi
Luyện viết từ khó:
Viết chính tả
- HS viết vào bảng con.
- HS ngồi đúng tư thế , nghe đọc
để viết bài chính xác .
- Đọc cho HS soát lỗi
- HS soát lỗi theo cặp.
- Chấm , chữa bài : Chấm 5-7 bài, NX cụ thể
từng bài
Luyện tập
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập .
Bài 2 : HS tìm tiếng có vần oay .
Cả lớp làm bài trong SGK.
Ví dụ : xoay, loay hoay ,….
- HS làm bài vào bảng con.
Bài 3a: Tìm các từ chứa tiếng có phụ âm đầu
gi / d / r có nghĩa ...?
a, giúp ; b, dữ ; c, ra
4. Củng cố - Dặn dò: GV nhận xét giờ học
- Lắng nghe , thực hiện ở nhà
- Viết lại các chữ mắc lỗi


…………………………………………………..
Mĩ thuật ( tiết 4 )
MẶT NẠ CON THÚ
………………………………………………………..
Anh văn: GVBM
………………………………………………………..
Buổi chiều:
PĐ. TIẾNG VIỆT
NGHE – VIẾT: ÔNG NGOẠI
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
* Biết yêu thương chăm sóc gia đình, kính yêu cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy - học:
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
*Hướng dẫn viết chính tả
- GV đọc mẫu
- HS theo dõi SGK
- Đoạn văn có mấy câu ?
- 2 HS đọc lại
- Tìm tên riêng trong bài chính tả : Thần Chết ,
- HS theo dõi SGK và trả lời câu
Thần Đêm Tối.
hỏi
Luyện viết từ khó:
Viết chính tả
- HS viết vào bảng con.
- HS ngồi đúng tư thế , nghe đọc
để viết bài chính xác .
- Đọc cho HS soát lỗi
- HS soát lỗi theo cặp.
- Chấm , chữa bài : Chấm 5-7 bài, NX cụ thể
từng bài
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học
- Lắng nghe.
------------------------------------------------LUYỆN VIẾT
ÔN CHỮ HOA C (Tiếp theo)
I. Mục đích: Giúp HS:
- Ôn lại cách viết chữ hoa C, từ ứng dụng: Cửu Long,
câu ứng dụng: “Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.
- Viết chữ rõ ràng, đẹp, thẳng hàng.
- Giáo dục HS ý thức rèn chữ viết đúng, trình bày sạch sẽ.
II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ hoa C, từ ứng dụng và câu ứng dụng.


- HS: Vở tập viết.
III. Các họat động dạy- học:
Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
2. Hướng dẫn HS viết bài:
- Gọi HS nêu lại cách viết chữ hoa C, câu
ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhận xét (HS - GV).
- Cho HS viết bài vào vở và thu vở chấm.
3. Củng cố - dặn dò:

Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS viết bài vào vở.
- HS lắng nghe.


………………………………………………………..


HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TÌM HIỂU VỀ NHÀ NƯỚC VĂN LANG (Tiếp theo)
………………………………………………………..............................................
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
Buổi sáng:
Tập làm văn ( tiết 4 )
NGHE – KỂ: DẠI GÌ MÀ ĐỔI. ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN


I. Mục tiêu: - Nghe - kể lại được câu chuyện Dại gì mà đổi (BT 1).
- Bài 2 : không yêu câu làm bài này .
- Thái độ: HS có ý thức tự giác, tích cực trong học tập
II. Đồ dùng dạy- học: GV: Tranh minh hoạ SGK (trang 36) . HS: VBT
III. Hoạt động dạy-học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
- Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
1 HS kể về gia đình của mình
- 2 HS trả lời câu hỏi
1 HS đọc đơn xin nghỉ học
+ Nhận xét
3. Bài mới: Giới thiệu bài .
- Lắng nghe
Bài 1: Nghe - kể lại câu chuyện “Dại gì mà
- Đọc yêu cầu bài tập
đổi”
- GV kể lại câu chuyện dựa vào tranh
- Quan sát tranh trong SGK
+ Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé?
- Vì cậu bé rất nghịch
+ Cậu bé trả lời mẹ như thế nào?
- Cậu trả lời: Mẹ chẳng đổi được đâu
+ Vì sao cậu bé nghĩ như vậy?
- Vì không ai muốn đổi một đứa con
ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm
- GV kể lần 2
- Lắng nghe
- Yêu cầu HS kể lại câu chuyện
- Nối tiếp kể lại câu chuyện
+ Nhận xét ,biểu dương
- Nhận xét
4. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, biểu dương
- Lắng nghe
những HS học tốt
- Nhăc HS về nhà làm bài trong VBT
- Lắng nghe
…………………………………………………………
Toán ( tiết 20 )
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ)
I. Mục tiêu:
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có môt chữ
số(không nhớ)
- HS biết vận dụng làm bài tập trong SGK thành thạo.
- Thái độ: có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. Đồ dùng dạy- học: - GV: 4 hộp bút màu, mỗi hộp có 12 cái. HS: bảng con
III. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức:
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS lên bảng làm bài
- Cả lớp nhận xét
6  9 + 6 = 54 + 6
6  6 +6 = 36 + 6
= 60
= 42
3. Bài mới: Giới thiệu bài:
- Lắng nghe
a. Hướng dẫn thực hiện phép nhân:
- Nêu cách tính
12  3 = ?


12 +12 + 12 = 36
Vậy: 12 3 = 36
HD đặt tính
12 + 3 nhân 2 bằng 6 viết 6
3 + 3 nhân 1 bằng 3 viết 3
36
b.Thực hành:
Bài 1: Tính
24
22
11
33
2
4
5
9
48
88
55
99
Bài 2: Đặt tính rồi tính
- YC HS nêu cách thực hiện
32  3
11  6
20  4
32
11
203
6
4
96
66
80
- Chốt KQ đúng
Bài 3: Bài toán
Tóm tắt
1 hộp :12 bút
4 hộp : ... bút?


- Thực hiện đặt tính và tính
- Nêu yêu cầu bài tập
- Làm bài vào SGK
- 2 HS lên bảng chữa bài
- Nhận xét, nhắc lại cách thực
hiện
- Nêu yêu cầu bài tập
+ Nhắc lại cách thực hiện
- Làm bài ra bảng con

- 1 HS đọc bài toán, nêu yêu cầu
và tóm tắt bài toán
+ HS lớp nêu cách thực hiện
- Làm bài vào vở
- 1HS lên bảng chữa bài
- Cả lớp nhận xét, chữa bài.

Bài giải
4 hộp có số bút chì màu là:
4  12 = 48(bút)
Đáp số: 48 bút chì màu.
- Lắng nghe, nắc lại ND giờ học.
4. Củng cố - Dặn dò:
- GV hệ thống lại toàn bài
- Nghe, thực hiện
- Nhắc HS về xem lại các bài tập đã làm
………………………………………………..
Tự nhiên xã hội ( tiết 7 )
VỆ SINH CƠ QUAN TUẦN HOÀN
I. Mục tiêu:
- HS nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tuần hoàn.
- Biết được tại sao không nên luyện tập và lao động quá sức.
- Thái độ: HS có ý thức tự giác tích cực
*KNS : - Kĩ năng giao tiếp : Ứng xử phù hợp khi đóng vai bác sĩ và bệnh nhân .
II. Các phương pháp dạy học tích cực: - nhóm, thảo luận, giải quyết vấn đề
- Đóng vai .
III. Đồ dùng dạy- học: Tranh vẽ SGK ( 18. 19) , Sơ đồ vòng tuần hoàn
IV . Hoạt động dạy- học:

- Chơi chính thức theo hình thức thi
đua.


- GV quan sát, nhận xét, biểu dương

tổ thắng cuộc.
3. Phần kết thúc:
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giáo viên nhắc lại nội dung bài
học.
- Giáo viên nhắc lại nội dung bài
học.
- Về nhà tập luyện.
………………………………………….
PĐ. TOÁN
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ)
I. Mục đích: Giúp HS củng cố về:
- Cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).
- Kĩ năng nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) vào giải toán.
II. Chuẩn bị: GV: Sách bài tập, giáo án.
HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
- Yêu cầu HS quan sát sách bài tập toán 3. - HS quan sát.
Bài 1: Tính:
- Hướng dẫn HS làm bài vào bảng con.
- HS làm việc theo hướng dẫn của
GV.
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
- Mời 1 HS đọc đề bài.
- Hướng dẫn, cho HS lên bảng làm, cả lớp - HS đọc đề bài.
làm vào vở nháp.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
- Nhận xét (HS - GV).
Bài 3: Nối (theo mẫu):
- Cho HS làm theo cặp, một người hỏi,
- HS làm theo yêu cầu của GV.
một người trả lời.
- Nhận xét (HS - GV)
Bài 4: Xem tranh rồi viết số thích hợp
vào chỗ trống:
- GV mời 1 HS đọc đề.
- 1 HS đọc đề.
- Hướng dẫn, cho HS làm miệng.
- HS làm theo yêu cầu của GV.
3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại cách xem đồng hồ
- HS nhắc lại.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×