Tải bản đầy đủ

G a lớp 3 t23

Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019
Buổi sáng
Đạo đức ( tiết 23 ) : TÔN TRỌNG ĐÁM TANG
I. Mục tiêu: - Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ, chôn cất người
đã khuất.
- HS biết ứng xử đúng khi gặp đám tang.
- Có thái độ tôn trọng đám tang, thông cảm với người thân của họ.
*KNS : - Kĩ năng thể hiên sự cảm thông trước sự đau buồn của người khác
-Kĩ năn ứng xử khi găp đám tang .
II. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: -Làm việc theo nhóm.
III. Chuẩn bị: SGK, Vở bài tập đạo đức
IV. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: Nêu một số viếc thể hiện tôn

- Một số HS trả lời
trọng khách nước ngoài?
2. Bài mới: GTB.
Hoạt động1. Kể chuyện:
GV kể chuyện " đám tang".
- HS lắng nghe
Hoạt động 2. Đàm thoại:
? Vì sao mẹ Hoàng dừng xe để nhường
- Vì mẹ Hoàng tôn trọng người đã khuất và
đường cho đám tang.
thông cảm với người thân của họ.
? Hoàng hiểu ra điều gì?
- ... Không nên chạy theo xem chỉ trỏ, cười
đùa ở đám tang.
- Kết luận: Tôn trọng đám tang là không
làm gì xúc phạm đến tang lễ
Hoạt động 3. Đánh giá hành vi
- HS đọc yêu cầu bài 2.
- HS cặp đôi thảo luận làm bài.
- GV kết luận: các việc ở mục a,c,đ,e là
những việc không nên làm. Các việc ở
mục b,d là những việc làm đúng, thể hiện
sự tôn trọng đám tang.
Hoạt động 4. Liên hệ:
? Em đã làm gì khi gặp đám tang.
- GV nhận xét, khen những HS biết cư xử
tốt.
4. Củng cố- dặn dò
- Nhắc HS thực hiện tôn trọng đám tang

- 1HS đọc.
- Cả lớp làm bài vào VBT (có trao đổi cặp
đôi).
- Trình bày kết quả. HS khác lắng nghe, bổ
sung.
- Điền: Đúng vào mục b,d
Sai vào mục a,c,đ,e

- ... Tôn trọng, không đùa nghịch, chỉ trỏ....Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

và nhắc bạn bè cùng thực hiện.
- Dặn chuẩn bị tiết 2.
…………………………………………………………
Toán ( tiết 111 ) : NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ (tiếp theo)
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Biết thực hiện phép nhân (có nhớ 2 lần không liền nhau)
- Vận dụng phép nhân để làm tính và giải toán.
- Giáo dục lòng yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy- học : SGK, vở bài tập .
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài
- Học sinh lên bảng làm bài 3.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
a. Tìm hiểu bài: GV ghi bảng: 1427 x 3 = ? - HS đọc phép tính đó.
- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và tính.
- HS nêu.
- GV nói lại cách nhân như SGK.
- 1 HS lên bảng đặt tính rồi tính, lớp làm ở
bảng con.
1427
x
3
4281
- GV, HS cùng nhận xét, sửa.
- 1 số HS thực hiện
b. Thực hành.
Bài 1: Tính:
- Đặt tính rồi tính
- Củng cố về cách tính viết khi nhân số có - HS nêu
bốn chữ số với số có một chữ số.
2318
1092
1371
1218
x
2
x
3
x
4
x
5
4636
3276
5484
6090
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
-Mẫu : 1107
- GV yêu cầu HS tự làm.
X 6
- GV giúp đỡ HS yếu.
6642
Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.phân tích
- Lớp làm vở . 1 em làm bảng sau đó cả
- 1 xe chở 1425kg gạo
lớp và giáo viên nhận xét .
- 3 xe chở bao nhiêu kg gạo
Giải :
- Lấy số gạo 1 xe nhân 3
1425 x 3 = 4275( kg ).
Đáp số : 4275 kg
Bài 4:
- Lớp làm vở.
- Củng cố về quy tắc tính chu vi hình
Bài giải
vuông.
Chu vi khu đất hình vuông đó là:
- Tính chu vi hình vuông có cạnh 1508m
1508 x 4 = 6032( m)
- Lấy độ dài 1 cạnh nhân 4
Đáp số: 6032 m
3. Củng cố, dặn dò:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- GV Hệ thống bài. Nhận xét tiết học .
…………………………………………………………………
Tập đọc ( tiết 67 ) : NHÀ ẢO THUẬT
I. Mục tiêu: - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng. Đọc đúng các từ ngữ: nổi tiếng, lỉnh kỉnh,
một lát, uống trà, nận lời, chứng kiến, nắp lọ, rạp xiếc,....
- Rèn kỹ năng đọc hiểu. Hiểu đúng nghĩa của các từ ngữ: ảo thuật, tình cờ, chứng kiến,
thán phục, đại tài.
- Hiểu được nội dung truyện: Khen ngợi hai chị em Xô-phi là những em bé ngoan ,sẵn
sàng giúp đỡ người khác .chú Lí là người tài ba ,nhân hậu,rất yêu quý trẻ em
- Giáo dục lòng yêu thích môn học.
*KNS: - Thể hiện sự cảm thông .Tự nhận thức bản thân. Tư duy sáng tạo. Nhận xét.
II. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Trình bày ý kiến cá nhân .Thảo luận nhóm
III. Đồ dùng dạy- học: - GV: Bảng phụ chép sẵn 1 số câu văn để luyện.
IV. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
Gọi 2 h/s đọc
2. Bài mới: Giới thiệu bài , ghi mục bài .
a. Luyện đọc
- GV đọc toàn bài rồi hướng dẫn cách đọc.
- Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải
nghĩa từ.
- Đọc từng câu kết hợp luyện đọc các
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu đến hết
tiếng, từ ngữ khó có trong bài.
bài.
- HS tự phát hiện từ khó để luyện đọc.
- Đọc từng đoạn kết hợp tìm hiểu nghĩa
- HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn của bài.
của các từ ngữ mới (như phần chú
giải)
- Đọc trong nhóm
- HS đọc đồng thanh
b. Tìm hiểu bài.
- HS đọc đoạn trả lời câu hỏi .
- Vì sao chị em Xô- phi không đi xem ảo
- Vì bố của các em đang nằm viện, mẹ rất
thuật?
cần tiền chữa bệnh cho bố....
- Hai chị em gặp và giúp đỡ nhà ảo thuật
- Tình cờ gặp chú Lí ở ga, 2 chị em đã giúp
như thế nào?
chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp
xiếc.
- Vì sao hai chị em không chờ chí Lí dẫn
- Hai chị em nhớ lời mẹ dặn không được
vào rạp?
làm phiền người khác nên không muốn chờ
chú trả ơn.
- Vì sao chú Lí tìm đến nhà Xô- phi?
- Chú muốn cảm ơn hai bạn nhỏ rất ngoan,
đã giúp đỡ chú..
- Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi
- Đã xảy ra hết bất ngờ này đến bất ngờ


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

người uống trà?
- Theo em chị em Xô- phi đã được xem ảo
thuật chưa
- Vậy câu chuyện muốn nói lên điều gì?
c. Luyện đọc lại

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

khác, một cái bánh bỗng biến thành hai cái,
các dải băng đủ màu sắc từ lọ đường bắn
ra, 1 chú thỏ trắng mắt hồng nằm trên chân
Mác.
- H/s nêu
- Khen ngợi chị em Xô- phi là những em bé
ngoan, biết giúp đỡ người khác. Chú Lí là
người tài ba, rất yêu thương trẻ em.
- 4 HS nối tiếp nhau thi đọc 4 đoạn của
bài.
- 2 HS thi đọc lại cả truyện.
- Nhận xét, đánh giá, bình chọn

- Thi đọc bài.
+ GV theo dõi, nhận xét.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò giờ sau
…………………………………………………………
Kể chuyện ( tiết 68 ) : NHÀ ẢO THUẬT
I. Mục tiêu: - Rèn kỹ năng nói.
- Dựa vào tranh minh hoạ và trí nhớ, HS biết nhập vai để kể lại tự nhiên câu c.
- Rèn kỹ năng nghe.- Tập trung theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của
bạn, kể tiếp được lời bạn.
- Giáo dục lòng yêu thích môn học.
*KNS: - Thể hiện sự cảm thông. Tự nhận thức bản thân. Tư duy sáng tạo. Nhận xét.
II. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Trình bày ý kiến cá nhân .Thảo luận nhóm
III. Đồ dùng dạy- học: - GV: Bảng phụ chép sẵn 1 số câu văn để luyện.
IV. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
Gọi 2 h/s đọc
2. Bài mới:
Kể chuyện
1. Nêu nhiệm vụ: Dựa vào trí nhớ và 04
HS nêu lại.
tranh minh họa 04 đoạn câu chuyện, kể lại
câu chuyện bằng lời của Xô- phi (hoặc
- HS quan sát tranh ở SGK và nêu nội dung
Mác)
từng tranh.
2. Hướng dẫn kể.
- Nhận xét, bổ sung
GV kể mẫu.
- Yêu cầu HS quan sát các tranh, nêu nội
dung từng tranh .
- HS tập kể lại truyện.
- 4 HS tiếp nối nhau thi kể từng đoạn của
- GV giúp đỡ HS yếu.
truyện theo lời Xô- phi hoặc Mác.
- HS giỏi kể sáng tạo.
- 1 HSG kể lại toàn bộ truyện .
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét, bình chọn.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò giờ sau.
…………………………………………………
Buổi chiều
Tập viết ( tiết 23 ) : ÔN CHỮ HOA Q
I. Mục tiêu: - Củng cố cách viết chữ Q hoa thông qua bài tập ứng dụng:
- Viết tên riêng Quang Trung bằng chữ cỡ nhỏ.
- Viết câu ứng dụng “Quê em đồng lúa, nương dâu/ Bên dòng sông nhỏ/ nhịp cầu bắc
ngang” bằng chữ cỡ nhỏ.
- HS viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ. Trình bày sạch, đẹp.
- Giáo dục h/s lòng ham mê môn học
II. Chuẩn bị: GV: Mẫu chữ hoa Q. Bảng lớp viết từ, câu ứng dụng.
HS: Vở viết, bút, phấn, bảng con.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV kiểm tra vở viết ở nhà của HS.
2 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con: Phan
- Nhận xét, sửa sai cho HS.
Bội Châu.
2.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi mục bài…
Hoạt động 1: HD viết chữ hoa:
a. Quan sát, nêu qui trình:
- Đưa mẫu chữ Q cho HS quan sát.
- Nêu chữ viết hoa trong bài: Q,T,S.
- Viết mẫu, nêu cách viết: Q, T
- Quan sát, nêu qui trình viết chữ.
b. Viết bảng:
+ 2HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con:
Q,T.
- Nhận xét, sửa sai cho HS.
Hoạt động 2: HD viết từ ứng dụng ( tên
riêng ).
+ Đọc từ: Quang Trung.
a. Giới thiệu từ ứng dụng:
- Quang Trung là tên hiệu của Nguyễn
Huệ, người anh hùng dân tộc đã có công
lớn trong cuộc đại phá quân Thanh.
b. Quan sát, nhận xét.
Hỏi: Khi viết Quang Trung ta viết như thế - Viết hoa con chữ đầu của mỗi chữ ghi
nào?
tiếng.
- Các con chữ có độ cao như thế nào?
- Con chữ: Q, g, T,cao 2 li rưỡi.Các con
chữ còn lại cao 1 li.
Khoảng cách các chữ cách nhau như thế
- Các chữ cách nhau bằng 1 chữ o
nào?
- GV viết mẫu, HD viết.
c. Viết bảng:
+ 2HS lên viết, lớp viết bảng con: Quang


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- GV sửa sai cho HS.
Hoạt động 3: Hướng dẫn viết câu ứng
dụng:
a. Giới thiệu câu ứng dụng:
- Hai câu thơ trên nói lên điều gì?
Giảng: tuy là những cánh đồng, con sông
nhỏ ... những đều có vẻ đẹp riêng, chúng ta
tự hào về quê hương mình.
b. Quan sát, nhận xét:
Hỏi: Các con chữ có độ cao như thế nào?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Trung.
+ Đọc câu: Quê em... ngang.
-Tả cảnh đẹp bình dị của một miền quê.

- Các con chữ: Q, g, l, B cao 2 li rưỡi. Con
chữ đ, p, d cao 2 li. Các con chữ còn lại cao
1 li.

- GV hướng dẫn cách viết và khoảng cách
giữa các chữ?
c. Viết bảng:
+ 1HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con:
- GV sửa lỗi cho HS.
Quê, Bên.
Hoạt động 4: HD viết bài vào vở:
- GV nêu yêu cầu. HD cách trình bày.
- Viết bài vào vở.
GV quan sát, giúp HS viết đúng.
- Nêu cách viết chữ Q.
+ Chấm bài, nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Về viết lại bài ở nhà.
------------------------------------------------PĐ. TOÁN
ÔN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ (tiếp theo)
I. Mục đích: Giúp HS luyện tập về kĩ năng:
- Thực hiện phép nhân (có nhớ 2 lần không liền nhau)
- Vận dụng phép nhân để làm tính và giải toán.
- GDHS yêu thích học toán
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách bài tập, giáo án.
- HS: Sách bài tập, vở.
II. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của G
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Tính:
- Đặt tính rồi tính
- Củng cố về cách tính viết khi nhân số
- HS nêu
có bốn chữ số với số có một chữ số.
2318
1092
1371
1218
x
2
x
3
x
4
x
5
4636
3276
5484
6090


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Bài 2: Đặt tính rồi tính.
- GV yêu cầu HS tự làm.
- GV giúp đỡ HS yếu.
Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.phân tích
- 1 xe chở 1425kg gạo
- 3 xe chở bao nhiêu kg gạo
- Lấy số gạo 1 xe nhân 3

- Mẫu : 1107
x 6
6642
- Lớp làm vở . 1 em làm bảng sau đó cả lớp
và giáo viên nhận xét .
Giải :
1425 x 3 = 4275( kg ).
Đáp số : 4275 kg
Bài 4:
- Lớp làm vở.
- Củng cố về quy tắc tính chu vi hình
Bài giải
vuông.
Chu vi khu đất hình vuông đó là:
- Tính chu vi hình vuông có cạnh 1508m
1508 x 4 = 6032( m)
- Lấy độ dài 1 cạnh nhân 4
Đáp số: 6032 m
2. Củng cố - Dặn dò:
------------------------------------------------TỰ HỌC
LUYỆN ĐỌC: NHÀ ẢO THUẬT
I. Mục đích: Giúp HS:
- Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ rõ ý.
- Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc diễn cảm.
II. Chuẩn bị:
SGK, giáo án, …
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của
giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- HS lắng nghe.
- Nêu nhiệm vụ của tiết học.
2. Luyện đọc:
- HS lắng nghe.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Đọc mẫu: Giọng kể, chậm rãi.
- HS làm việc theo yêu cầu của HS.
- Hướng dẫn HS luyện đọc:
+ Đọc cá nhân.
+ Đọc theo cặp.
+ Đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và viết câu - HS trả lời và viết vào vở.
trả lời vào vở.
- HS lắng ngh
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- Dặn HS luyện đọc nhiều hơn.
.….…………………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 12 tháng 2 năm 2019
Buổi sáng
Thể dục ( tiết 45 ) : TRÒ CHƠI CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC
I. Mục tiêu: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
- Chơi trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”
Yêu cầu
- Hs thực hiện động tác nhảy dây ở mức cơ bản đúng
- Hs tham gia chơi tương đối chủ động, nhiệt tình, hào hứng
II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phưong tiện: Chuẩn bị một còi kẻ sân dể học và chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu
o bài tập về nha
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu
Đội hình nhận lớp
giờ học.

- Đứng tạichỗ vỗ tay và hát 1 bài
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1-2.


- Chạy nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn
 Chơi trò chơi “chim bay cò bay ”

2. Phần cơ bản:
a) Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai
Đội hình tập luyện
chân.
- Giáo viên nêu tên kĩ thuật
      
- Giáo viên lam mẩu kĩ thuật
- Gv phân tích kĩ thuật
      
- Gv hướng dẩn học sinh tập luyện.kĩ thuật
nhảy dây
      

* Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều
khiển.

Đội hình tập luyện

- GVquan sát uốn nắn cho các em thực Tổ 1 
hiện.
- Thi đua giửa các tổTrường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- tổ nào nhảy đuợc nhiều cái nhat trong 1
phútTổ 2 

Tổ 3
Đội hình trò chơi

b) Chơi trò chơi “chuyền bóng tiếp sức ”
- Giáo viên tập hợp lớp theo đội hình chơi
- Nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử 1-2 lần
- Chơi chính thức theo hình thức thi đua,Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương
tổ thắng cuộc.
 Tổ chức đội hình tập có kỉ luật, tuyệt đối
an toàn.




xp

đích
Đội hình kết thúc





3. Phần kết thúc:

* Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Học sinh đứng tại chỗ thả lỏng.
- Giáo viên hệ thống lại nội dung bai học.
- GV nhận xét giờ học và gi
------------------------------------------------ANH VĂN: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------Toán ( tiết 112 ) : LUYỆN TẬP ( Đ/C ).
I. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng nhân có nhớ 2 lần
- Củng cố kĩ năng giải toán có 2 phép tính, tìm số bị chia.
- Giáo dục h/s lòng ham mê môn học
II. Chuẩn bị: Nội dung bài, vở bài tập .
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- GV và HS nhận xét, cho điểm.
- Hai HS thực hiện, lớp làm vở nháp.
×

2014
4
8056

×

1806
5
9030

×


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

2. Dạy bài mới: Giáo viên giới thiệu bài .
Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
- Cho h/s làm bảng con hoặc nháp – nhận
xét bài bạn ở bảng .( Đặt cột dọc ).
GV nhận xét cách đặt tính và cách tính.
Bài 2: Giải toán.
- Cho h/s giải vở
- Chấm bài
GV củng cố các bước làm.
Bài 3: Tìm x.
- Cho h/s làm nháp
GV nêu cách tìm SBC là lấy thương nhân
số chia.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- HS lên chữa bài.
+ 4HS lên bảng làm, HS khác nêu kết quả.
Nêu cách đặt tính và cách tính.
a.1324 x 2 = 2648; 1719 x 4 = 6876
b.2308 x 3 = 6924; 1206 x 5 = 6030
+ 1HS lên làm, HS nêu kết quả, nhận xét.
Bài giải
Mua 3 cái bút hết số tiền là:
2500 x 3 = 7500 ( đồng)
Cô bán hàng phải trả cho An số tiền là:
8000- 7500 = 500 (đồng).
Đáp số : : 500 đồng.
+ 2HS lên làm, HS nêu kết quả và nêu lại
cách tìm số bị chia.
a. x : 3 = 1527 ;
b. x : 4 = 1823
x = 1527x3
x = 1823x4
x = 4581
x = 7292
+ HS nêu miệng.
- Hình A có 7 ô vuông đã tô màu. Tô thêm
2 ô vuông nữa để được 1 hình vuông có 9
ô.

Bài 4: Cho hình a, trong đó có 1 số ô
vuông đã tô màu.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Ôn lại cách nhân số có 4 chữ số với số có
1 chữ số.
…………………………………………………………………
Chính tả ( tiết 45 ) : NGHE- VIẾT: NGHE NHẠC ( Đ/C ).
I. Mục tiêu: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng, đẹp bài thơ "Nghe nhạc"
- Làm đúng bài tập phân biệt các âm đầu dễ lẫn: l/n.
- Giáo dục tính cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy- học: - GV: bảng lớp ghi sẵn 2 lần BT2a, bảng phụ viết 2 lần BT3a.
- HS: bảng con, VBT.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: Gọi 2h/s lên bảng
- Viết các từ g/v đọc
2. Bài mới: Giới thiệu bài
Hướng dẫn chuẩn bị, viết chính tả:
- GV đọc bài viết.
1- 2 HS đọc bài, lớp đọc thầm theo.
- Bài thơ kể chuyện gì?
- Bé Cương thích âm nhạc, nghe nhạc nổi
lên, bỏ chơi bi, nhún nhẩy,…


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Bài thơ gồm mấy khổ thơ?
- Mỗi khổ thơ gồm mấy tiếng?
- Trong bài những chữ nào cần viết hoa?
- Luyện viết chữ ghi tiếng, từ ngữ khó có
trong bài chính tả mải miết, trong veo,
giẫm, nổi nhạc, réo rắt.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.
- GV đọc cho HS soát lỗi.
- Chấm, chữa bài: GVchấm 5- 7 bài.
- GV, HS cùng nhận xét, đánh giá.
Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 2a,b :Điền vào chỗ chấm: l/n?

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- 3 khổ thơ.
- 5 tiếng.
- Những chữ đầu mỗi dòng thơ, tên riêng
(Cương).
- HS luyện viết ở bảng lớp, bảng con.
- GV, HS cùng nhận xét, sửa chữa.

- HS chữa lỗi ra lề vở
HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào vở
- 2 em lên bảng 1 em câu a, 1 em câu b.
- Lớp nhận xét,

Bài 2a: GV sửa lỗi phát âm cho HS.
a . náo động, hỗn láo, béo núc ních, lúc đó .
Bài 2b: GV nhận xét và chốt lời giải đúng:
+ ông bụt – bục gỗ ; chim cút – hoa cúc.
Bài 3a: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm vào VBT.
- GV treo bảng phụ có sẵn BT.
- 2 nhóm (mỗi nhóm 3 em) lên bảng thi
- GV, HS cùng nhận xét, đánh giá, chốt.
tìm nhanh theo kiểu tiếp sức.
- Yêu cầu HS đọc lại các từ ngữ vừa tìm
Đáp án : l : lấy, làm việc, lách , leo, lăn,
được (chú ý phát âm cho đúng)
lành, lạnh …
4. Củng cố, dặn dò:
n : nói, nấu, nướng, nung, nằm …
- Hệ thống bài.
ut : rút, trút bỏ, bụt, thụt…
- Nhận xét giờ học.
uc: múc, lục lọi, thúc, giục, chúc…
- Dặn dò giờ sau
…………………………………………………………..
Buổi chiều
Tự nhiên và xã hội: (tiết 45)
LÁ CÂY
(LG: BĐKH – MTBHĐ)
I. Mục tiêu
- Biết được cấu tạo ngoài của lá cây
- Biết được sự đa dạng về hình dạng,độ lớn và màu sắc của lá cây.
- LG: GDHS chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Biết được ích lợi của lá cây.
II. Chuẩn bị
- GV: SGK, tranh, giấy A0
- HS : SGK, sưu tầm các lá cây khác nhau
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- KT hai em:
+ Nêu chức năng của rễ cây ?
+ Một số rễ cây được dùng để làm gì ?
- Nhận xét đánh giá.
2. Bài mới
* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm .
Bước 1 : Thảo luận theo cặp
- Yêu cầu quan sát các bức tranh 1, 2, 3, 4
trang 86 và 87 và các lá sưu tầm được nói
cho nhau nghe và mô tả về màu sắc, hình
dạng kích thước của những lá quan sát
được.
- Hãy chỉ đâu là cuống lá phiến lá …?
Bước 2 : Làm việc cả lớp
- Mời một số em đại diện một số cặp lên
trình bày về màu sắc, hình dạng và chỉ ra
từng bộ phận của lá.
- GV kết luận: sách giáo khoa.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- 2HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu của
GV.

- Lớp theo dõi.
- HS thảo luận theo cặp.

- Một số em đại diện các cặp lần lượt
lên mô tả về hình dáng, màu sắc, chỉ ra
từng bộ phận lá cây.
- Lớp lắng nghe và nhận xét bổ sung
nếu có

* Hoạt động 2: Làm việc với vật thật.
Bước 1: - Chia lớp thành 3 nhóm.
- Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A 0 và
băng dính.
- Các nhóm thảo luận rồi dán các loại lá
- Y êu cầu hai nhóm dùng băng keo gắn các cây mà nhóm sưu tầm được vào tờ giấy
loại lá cây có hình kích thước và hình dạng A0 và ghi tên chú thích về đặc điểm của
tương tự nhau lên tờ giấy A0 rồi viết lời ghi từng loại lá vào phía dưới các lá cây
chú bên dưới các loại lá.
vừa gắn.
Bước 2 : - Mời lần lượt các thành viên chỉ - Từng nhóm cử đại diện lên đứng
vào bảng và giới thiệu trước lớp về đặc trước chỉ vào tờ giấy và giới thiệu cho
điểm tên gọi từng loại lá.
lớp nghe.
- Khen ngợi các nhóm sưu tầm được nhiều - Lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng
và giới thiệu đúng.
cuộc.
3. Củng cố - Dặn dò
- LG: GDHS chăm sóc và bảo vệ cây xanh. - Hai em nhắc lại nội dung bài học.
Biết được ích lợi của lá cây.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài mới.
- Nx tiết học
------------------------------------------------THỦ CÔNG
Tiết 23: ĐAN NONG MỐT
------------------------------------------------PĐ. TIẾNG VIỆT


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

NGHE- VIẾT: NGHE NHẠC
I. Mục tiêu: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng, đẹp bài thơ "Nghe nhạc"
- Giáo dục tính cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
a. Hướng dẫn nghe viết :
1- 2 HS đọc bài, lớp đọc thầm theo.
- GV đọc bài viết.
- Bé Cương thích âm nhạc, nghe nhạc
- Bài thơ kể chuyện gì?
nổi lên, bỏ chơi bi, nhún nhẩy,…
- 3 khổ thơ.
- Bài thơ gồm mấy khổ thơ?
- 5 tiếng.
- Mỗi khổ thơ gồm mấy tiếng?
- Những chữ đầu mỗi dòng thơ, tên
- Trong bài những chữ nào cần viết hoa? riêng (Cương).
- Luyện viết chữ ghi tiếng, từ ngữ khó có - HS luyện viết ở bảng lớp, bảng con.
trong bài chính tả mải miết, trong veo,
- GV, HS cùng nhận xét, sửa chữa.
giẫm, nổi nhạc, réo rắt.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.
- GV đọc cho HS soát lỗi.
- Chấm, chữa bài: GVchấm 5- 7 bài.
- HS chữa lỗi ra lề vở
- GV, HS cùng nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
...........................................................................................
…………………………………..
Thứ tư ngày 13 tháng 2 năm 2019
Buổi sáng
Tập đọc ( tiết 69 ) : CHƯƠNG TRÌNH XIẾC ĐẶC SẮC
I. Mục tiêu: - Đọc đúng các từ xiếc, đặc sắc, dí dỏm, biến hoá, nhào lộn, khéo léo, giảm
giá.
- Hiểu nội dung tờ quảng cáo trong bài. Bước đầu có hiểu biết về đặc điểm nội dung hình
thức tờ quảng cáo.
- Học sinh yêu thích môn nghệ thuật.
*KNS: - Tư duy sáng tạo.: nhận xét, bình luận. Ra quyết định. Quản lí thời gian
II. Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Trình bày ý kiến cá nhân. Thảo luận nhóm
III. Chuẩn bị: Nội dung bài, SGK.
IV. Hoạt động dạy - học:


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Hoạt động của GV
1. Kiểm tra: Gọi 2h/s đọc bài
Nhận xét đánh giá
2. Bài mới: Giới thiệu bài
a. Luyện đọc:
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài
Hướng dẫn luyện đọc câu
- Giáo viên chú ý sửa sai cho h/s
Giáo viên chia đoạn luyện đọc đoạn
Nhắc nhắc nhở cách ngắt nghỉ hơi
- Đọc bài trong nhóm
Cho h/s đọc đồng thanh

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của HS
Nhà ảo thuật

Học sinh chú ý theo dõi
Học sinh đọc nối tiêp câu
Học sinh đọc nối tiếp đoạn
Đọc bài theo nhóm đôi
Học sinh đọc đồng thanh

b. Hướng dẫn tìm hiểu bài
? Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì
? Em thích những nội dung nào trong tờ
quảng cáo?

? Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt?

-Lôi cuốn mọi người đến rạp xem xiếc
-VD : Thích phần quảng cáo những tiết
mục mới vì phần này cho biết chương
trình biểu diễn rất đặc sắc, nhiều tiết mục
lần đầu ra mắt , có cả xiếc thú và ảo thuật
là những tiết mục em rất thích …
-Thông báo rất ngắn gọn rõ ràng, các câu
văn đều ngắn, được tách ra thành từng
dòng riêng
- Ở nhiều nơi, treo trên đường phố, sân
vận động, trên ti vi, đài phát thanh …

? Em thường thấy các quảng cáo ở đâu?
Giáo viên chốt liên hệ.
c. Luyện đọc lại
- Giáo viên hướng dãn luyện đọc theo đoạn - Học sinh luyện đọc theo yêu cầu của g/v
Tổ chức cho h/s thi đọc.
- Thi đọc hay, đọc diễn cảm.
Giáo viên đánh giá cho điểm
4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét giò học.
- Chuẩn bị bài sau.
………………………………………………………………….
Luyện từ và câu ( tiết 23 ) : NHÂN HOÁ . ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
NHƯ THẾ NÀO ?
I. Mục tiêu: - Củng cố hiểu biết về các cách nhân hoá.
- Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?
- Giáo dục lòng yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết bài 2, 3.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

1. Bài cũ: Gọi 2 h/s đọc bài 1, 2
2. Bài mới: Giới thiệu bài .
Bài tập 1: Đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS đọc lại bài thơ: Đồng hồ báo thức.
- GV cho HS quan sát đồng hồ, chỉ cho các
em thấy cách miêu tả các kim đồng hồ báo
thức rất đúng.
? Những vật được nhân hóa .
? Cách nhân hóa .
? Những vật ấy được tả thế nào .

Bài tập 2: Đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, làm bài
vào vở.
- GV chốt lới giải đúng.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Học sinh đọc
+ Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi.
- 1 HS đọc lại bài thơ.
- 1HS khá lên bảng làm.
- Lớp làm bài vào vở bài tập .
Lời giải :
a . Những vật được nhân hóa : Kim giờ,
kim phút, kim giây, cả 3 kim .
b . Cách nhân hóa :
-Những vật ấy được gọi bằng :bác, anh, bé
- Những vật ấy được tả bằng những từ ngữ
: Thận trọng nhích từng li, từng li ; lầm lì
đi từng bước , từng bước ; tinh nghịch
chạy vút lên trước hàng ; cùng tới đích
rung một hồi chuông vang .
- Nhà thơ đã dùng biện pháp nhân hóa để
tả đặc điểm của kim giờ, kim phút, kim
giây một cách sinh động .
Giải : Bác kim giờ nhích về phía trước
từng li , từng li ./ Bác kim giờ nhích về
phía trước một cách thận trọng ./. . .
b/ Anh kim phút đi lầm lì từng bước , từng
bước ./ Anh kim phút đi từng bước , từng
bước
c/ Bé kim giây chạy lên hnàg trước rất
nhanh . / . . .
Lời giải :
a/ Trương Vĩnh Kí hiểu biết như thế nào ?
b/ Ê - đi - xơn làm việc như thế nào ?
c/ Hai chị em nhìn chú lí như thế nào ?
d/ Tiếng nhạc nổi lên như thế nào ?

Bài tập 3: Đọc yêu cầu của bài.
- yêu cầu HS suy nghĩ làm bài.
- GV nhấn mạnh cách đặt câu hỏi và trả lời
câu hỏi cho bộ phận của câu chính là từ chỉ
hoạt động của đặc điểm
3. Củng cố - dặn dò: - Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học
…………………………………………………………………
Âm nhạc : GV bộ môn
…………………………………………………………………
Toán ( tiết 113 ) : CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép chia: Trường hợp chia hết, thương có bốn chữ số và có
ba chữ số.
- Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

- Giáo dục h/s có ý thức học tập.
II. Chuẩn bị: SGK, vở bài tập .
III. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
1. Bài cũ: Chữa bài tập về nhà
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
a. Hoạt động 1: HD thực hiện phép chia
6369 : 3
- Ghi bảng: 6369 : 3 =?
- Đặt tính theo cột dọc và thực hiện
tính?
- Chữa bài, nhận xét.
- Nếu HS chia sai thì HD chia theo các
bước như SGK.
- Tương tự HD HS thực hiện phép chia
1276 : 4.
b. Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: Đọc đề?
- Gọi 3 HS làm trên bảng

- Chấm bài, nhận xét.
Bài 2:
- 1648 gói bánh, chia 4 thùng
- Một thùng có bao nhiêu gói bánh?
- Lấy số bánh chia cho số thùng
- Chấm bài, nhận xét.
Bài 3: - Đọc đề?
- X là thành phần nào của phép tính?
- Muốn tìm X ta làm ntn?
- Gọi 2 HS làm trên bảng
- Chữa bài, nhận xét.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nêu cách đặt tính và thực hiện tính

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của HS
- Đặt tính và thực hiện ra nháp- Nêu KQ
- 2 HS thực hiện trên bảng
6369 3
03
06 2123
09
0

1276 4
07
36 319
0

- HS thực hiện phép chia 1276 : 4.
- Tính
- Lớp làm phiếu học tập hoặc nháp .
4862 2
3369 3
2896 4
08
03
09
06 2431
06 1123
16 724
02
09
0
0
0
- Gọi 1 HS giải trên bảng
- Lớp làm vở
Giải :
Số gói bánh trong mỗi thùng là :
1648 : 4 = 412 ( gói )
Đáp số : 412 gói bánh.
- Tìm X
- Là thừa số chưa biết
- Lấy tích chia cho thừa số đã biết
- Lớp làm phiếu HT
a) X x 2 = 1846
;b) 3 x X = 1578
X= 1846 : 2
X = 1578 : 3
X = 923
X = 526
- HS nêu


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

chia số có 4 chữ số cho số có một chữ
số?
……………………………………………
Buổi chiều
PĐ. TOÁN
ÔN: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TT )
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kĩ năng:
- Thực hiện phép chia: trường hợp chia có dư, thương có 4 chữ số hoặc 3 chữ số.
- Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dung dạy học : - SGK, Vở bài tập,….
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Tính. Cho h/s làm b/c
Bài 1:
- GV nêu lại quy trình thực hiện.
2469 2
6487
3
4159 5
+ 3HS lên chữa bài, HS nêu kết quả và 04
1234
04
2162
15 831
nêu lại quy trình tính.
06
18
09
09
07
4
1
1
Bài 2: Giải toán.
+ 1HS lên bảng làm.
- Cho h/s làm vở,chấm chữa bài
Bài giải
- Củng cố cách làm.
1250 bánh xe lắp được nhiều nhất số xe là:
1250 : 4 = 312 (dư2).
Vậy 1250 bánh xe lắp được nhiều nhất vào
312 xe và còn thừa 2 bánh xe.
Đáp số : 312 xe, thừa 2 bánh xe
Bài 3: Xếp hình.
- Dùng 8 hình tam giác để xếp hình
2. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà làm trong VBT và chuẩn bị
tiết sau.
------------------------------------------------TIN HỌC: Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN: NHÂN HOÁ . ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀO ?
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Củng cố hiểu biết về các cách nhân hoá.
- Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?
II. Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh họa. - Phiếu BT ( nếu có ).


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
Làm bài tập
Bài tập 1: Đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS đọc lại bài thơ: Đồng hồ báo thức.
- GV cho HS quan sát đồng hồ, chỉ cho các
em thấy cách miêu tả các kim đồng hồ báo
thức rất đúng.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Hoạt động của HS

+ Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi.
- 1 HS đọc lại bài thơ.

- 1HS khá lên bảng làm.
- Lớp làm bài vào vở bài tập .
Lời giải :
? Những vật được nhân hóa .
a . Những vật được nhân hóa : Kim giờ,
kim phút, kim giây, cả 3 kim .
? Cách nhân hóa .
b . Cách nhân hóa :
-Những vật ấy được gọi bằng :bác, anh, bé
? Những vật ấy được tả thế nào .
- Những vật ấy được tả bằng những từ ngữ
: Thận trọng nhích từng li, từng li ; lầm lì
đi từng bước , từng bước ; tinh nghịch
chạy vút lên trước hàng ; cùng tới đích
rung một hồi chuông vang .
- Nhà thơ đã dùng biện pháp nhân hóa để
tả đặc điểm của kim giờ, kim phút, kim
giây một cách sinh động .
Bài tập 2: Đọc yêu cầu của bài.
Giải : Bác kim giờ nhích về phía trước
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, làm bài
từng li , từng li ./ Bác kim giờ nhích về
vào vở.
phía trước một cách thận trọng ./. . .
- GV chốt lới giải đúng.
b/ Anh kim phút đi lầm lì từng bước , từng
bước ./ Anh kim phút đi từng bước , từng
bước
c/ Bé kim giây chạy lên hnàg trước rất
nhanh . / . . .
Bài tập 3: Đọc yêu cầu của bài.
Lời giải :
- yêu cầu HS suy nghĩ làm bài.
a/ Trương Vĩnh Kí hiểu biết như thế nào ?
- GV nhấn mạnh cách đặt câu hỏi và trả lời b/ Ê - đi - xơn làm việc như thế nào ?
câu hỏi cho bộ phận của câu chính là từ
c/ Hai chị em nhìn chú lí như thế nào ?
chỉ hoạt động của đặc điểm
d/ Tiếng nhạc nổi lên như thế nào ?
2. Củng cố - dặn dò:
- GV biểu dương những HS học tốt.
- Yêu cầu HS đọc lại bài tập đã làm.
- GV nhận xét tiết học.
-------------------------------------------------


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Kĩ năng sống (tiết 24)
RÈN LUYỆN TÍNH KỈ LUẬT
…………………………………………………………………………………………..
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Buổi sáng
Anh văn: GV bộ môn
……………………………………………………………….
Toán (Tiết 114 )
CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TT )
I. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép chia: trường hợp chia có dư, thương có 4 chữ số hoặc 3
chữ số.
- Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.
- Giáo dục h/s lòng ham mê môn học.
II. Chuẩn bị: SGK, Vở bài tập .
III. Các hoạt đông dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS lên thực hiện, lớp làm bảng con.
- GV và HS nhận xét, cho điểm.
1484 : 7 ; 5655 : 5
2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi mục bài…
Hoạt động 1: HD thực hiện phép chia
- Viết : 9365 : 3 = ?
Nêu vấn đề: HS đặt tính và tính.
- 1HS lên làm, lớp làm vở nháp.
- GV nêu lại cách đặt tính và quy trình thực
9365 3
hiện: Thực hiện lần lượt từ trái sang phải, từ
03
3121
hàng cao đến hàng thấp, mỗi lần chia đều tính
06
nhẩm chia, nhân, trừ.
05
- Viết: 9365 : 3 = 3121 (dư 2)
(2)
Hoạt động 2:
- Một số HS nêu cách đặt tính và quy
- Hướng dẫn thực hiện phép chia 2249 : 4
trình thực hiện tính.
- Nêu yêu cầu, viết phép tính
- 1HS lên làm, lớp làm vào vở nháp.
2249 : 4 = ?
- GV nêu lại cách đặt tính và cách tính.
2249
4
- Viết: 2249 : 4 = 562(dư1).
24
562
* Lưu ý HS: Nếu lần 1 lấy 1 chữ số ở số bị
09
chia bé hơn số chia thì phải lấy 2 chữ số.
1
- Số dư phải bé hơn số chia.
- Một số HS nêu cách đặt tính và quy
Hoạt động 3: Thưc hành.
trình tính.
Bài 1: Tính. Cho h/s làm b/c
Bài 1:
- GV nêu lại quy trình thực hiện.
2469 2
6487
3
4159 5
+ 3HS lên chữa bài, HS nêu kết quả và nêu
04
1234
04
2162 15 831
lại quy trình tính.
06
18
09


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Bài 2: Giải toán.
- Cho h/s làm vở,chấm chữa bài
- Củng cố cách làm.

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

09
07
4
1
1
+ 1HS lên bảng làm.
Bài giải
1250 bánh xe lắp được nhiều nhất số
xe là: 1250 : 4 = 312 (dư2).
Vậy 1250 bánh xe lắp được nhiều nhất
vào 312 xe và còn thừa 2 bánh xe.
Đáp số : 312 xe, thừa 2 bánh xe
- Dùng 8 hình tam giác để xếp hình

Bài 3: Xếp hình.
4. Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học.
- Dặ HS về ôn bài.
……………………………………………………….
Chính tả ( tiết 46 ) : NGHE- VIẾT: NGƯỜI SÁNG TÁC QUỐC CA VIỆT NAM
(LG: AN – QP)
I. Mục tiêu: - Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng, đẹp đoạn văn"Người sáng tác
Quốc ca Việt Nam"
- Làm đúng bài tập điền vào chỗ trống các âm đầu và đặt câu phân biệt những tiếng có âm
dễ lẫn: l/n.
- LG: Nêu ý nghĩa của Quốc ca.
- Giáo dục tính cẩn thận khi viết.
II. Đồ dùng dạy- học: - GV: bảng phụ ghi sẵn 2 lần BT 2a. - HS: VBT, bảng con.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: Gọi 2 h/s lên bảng
2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi mục bài…
a. Hướng dẫn chuẩn bị:
- GV đọc 1 lần bài viết.
- 2 HS đọc lại rồi xem ảnh Văn Cao ở
SGK (tr 47).
+ Giải thích từ "Quốc hội", "Quốc ca".
- HS theo dõi
- Bài viết nói về ai?
- Nhạc sĩ Văn Cao.
- Những chữ nào trong bài cần viết hoa?
- Chữ đầu mỗi câu, tên riêng (Văn
- Luyện viết chữ ghi tiếng, từ ngữ khó trong Cao),...
bài: nhạc sĩ, khởi nghĩa, vẽ tranh, trẻ, tham
- HS luyện viết ở bảng lớp, bảng con.
gia, sáng tác,...
- GV, HS cùng nhận xét, sửa chữa.
- GV đọc mẫu bài viết.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.
- HS viết bài vào vở.
- GV đọc cho HS soát lỗi.
- Chấm, chữa bài:
- HS tự chữa lỗi ra lề vở.
- GV chấm 5- 7 bài rồi nhận xét.
b. Hướng dẫn làm bài tập.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

Bài 2a: Điền vào chỗ trống: l/n.
- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
- HS nêu yêu cầu của bài rồi làm vào vở
- Gọi HS đọc lại đoạn thơ đã được điền.
bài tập.
+ Điền vào chỗ trống l / n
Lời giải : Buổi trưa lim dim
- HS làm bài cá nhân
Nghìn con mắt lá
- 1 em lên bảng làm
Bóng cũng nằm im
- Nhận xét
Trong vườn êm ả.
Bài 3a: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Đặt câu phân biệt 2 từ trong từng cặp
+ Lưu ý: Khi viết câu, đầu câu phải viết
từ : nồi- lồi; no- lo.
hoa, cuối câu ghi dấu chấm.
- HS tự làm vào VBT. Lần lượt đọc bài
- GV, HS cùng nhận xét, đánh giá
làm của mình.
3.Củng cố - dặn dò: - Hệ thống bài
- GV, HS cùng nhận xét, sửa chữa
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò giờ sau
………………………………………………………………..
Mĩ thuật
BƯU THIẾP TẶNG MẸ VÀ CÔ
...........................................................................................
Buổi chiều
PĐ. TIẾNG VIỆT
Nghe - viết: NGƯỜI SÁNG TÁC QUỐC CA VIỆT NAM
I. Mục đích:
- Nghe viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ, đúng quy định .
- GD tính cẩn thận cho HS.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Giáo án, SGV, SGK,…
- HS: Vở, SGK,…
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS nghe - viết:
a. Hướng dẫn nghe viết :
- GV đọc 1 lần bài viết.
- 2 HS đọc lại rồi xem ảnh Văn Cao ở
SGK (tr 47).
+ Giải thích từ "Quốc hội", "Quốc ca".
- HS theo dõi
- Bài viết nói về ai?
- Nhạc sĩ Văn Cao.
- Những chữ nào trong bài cần viết hoa? - Chữ đầu mỗi câu, tên riêng (Văn
- Luyện viết chữ ghi tiếng, từ ngữ khó
Cao),...
trong bài: nhạc sĩ, khởi nghĩa, vẽ tranh,
- HS luyện viết ở bảng lớp, bảng con.
trẻ, tham gia, sáng tác,...
- GV, HS cùng nhận xét, sửa chữa.


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

- GV đọc mẫu bài viết.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.
- HS viết bài vào vở.
- GV đọc cho HS soát lỗi.
- Chấm, chữa bài:
- HS tự chữa lỗi ra lề vở.
- GV chấm 5- 7 bài rồi nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
------------------------------------------------LUYỆN VIẾT
ÔN CHỮ HOA Q
(LG: An toàn khi đi ô tô, xe buýt)
I. Mục tiêu :
- Củng cố cách viết chữ Q hoa thông qua bài tập ứng dụng:
- Viết tên riêng Quang Trung bằng chữ cỡ nhỏ.
- Viết câu ứng dụng “Quê em đồng lúa, nương dâu/ Bên dòng sông nhỏ/ nhịp cầu bắc
ngang” bằng chữ cỡ nhỏ.
- HS viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ. Trình bày sạch, đẹp.
- Giáo dục h/s lòng ham mê môn học
LG: An toàn khi đi ô tô, xe buýt
II. Đồ dùng dạy học: Vở tập viết , bút tập viết ,....
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu bài:
- Nêu nhiệm vụ tiết học.
- HS lắng nghe.
2. Hướng dẫn HS viết bài:
- Gọi HS nêu lại cách viết chữ hoa Q; từ - HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
ứng dụng và câu ứng dụng.
- Nhận xét (HS - GV).
- HS viết bài vào vở.
- Cho HS viết bài vào vở và thu vở chấm. - HS lắng nghe.
3. Củng cố - dặn dò:
------------------------------------------------Hoạt động ngoài giờ lên lớp (Tiết 23)
TÌM HIỂU VEEFTROF CHƠI DÂN GIAN
….………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu ngày 15 tháng 2 năm 2019
Buổi sáng
Tập làm văn ( tiết 23 )
KỂ LẠI MỘT BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT ( Đ/C ).
I. Mục tiêu: - Biết kể lại rõ ràng, tự nhiên 1 buổi biểu diễn nghệ thuật đã được xem.
- Dựa vào những điều em vừa kể, viết được 1 đoạn văn ngắn (từ 7- 10 câu, với HS yếu chỉ


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

cần viết được 5 câu là đạt) kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật.
- Giáo dục HS yêu thích nghệ thuật.
*KNS : Thể hiện sự tự tin . -Tư duy sáng tạo.: nhận xét, bình luận. -Ra quyết định
- Quản lí thời gian.
II. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Làm việc nhóm –chia sẻ thông tin
- Trình bày 1 phút . - Đóng vai
III. Đồ dùng dạy- học: - GV: bảng lớp viết sẵn các câu hỏi gợi ý ở BT1 (tr 48), tranh, ảnh
liên quan. - HS : SGK.
IV. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ
2. Bài mới: Giới thiệu bài (trực tiếp).
a. Hướng dẫn HS làm bài tập
- HS đọc đề bài và các câu hỏi gợi ý.
- Bài yêu cầu làm gì?
- kể lại 1 buổi biểu diễn nghệ thuật.
- Hướng dẫn HS kể theo các gợi ý hoặc kể
tự do.
+ Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì: kịch, - Buổi biểu diễn xiếc ở rạp xiếc vào tối chủ
ca nhạc, múa, xiếc,..?
nhật.....
+ Buổi diễn được tổ chức ở đâu?
+ Em cùng xem với ai?
- Em cùng đi xem với cả nhà.
+ Buổi diễn có những tiết mục nào?
- ... đu quay, người đi trên dây, xiếc khỉ đi
+ Em thích tiết mục nào nhất? Hãy nói cụ xe đạp....
thể về tiết mục ấy?
- Em thích nhất tiết mục khỉ đua xe đạp. ....
- Lưu ý: các gợi ý này chỉ là chỗ dựa.- có 5 chú khỉ, quần áo com- lê, ca- vát rất
GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
lịch sự, mỗi chú cưỡi 1 chiếc xe đạp mi- ni
- HS giỏi kể tự do không phụ thuộc vào
tham dự cuộc đua....
các gợi ý.
- HS kể theo cặp đôi.
- 1 số HS kể trước lớp.
- GV, HS cùng nhận xét, sửa chữa.
- Nhận xét, sửa chữa và đánh giá.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- HS nêu
- GV nhắc nhở HS: viết lại những điều vừa
kể sao cho rõ ràng, thành câu.
- HS viết bài vào vở.
+ GV theo dõi, giúp đỡ.
- 1 số HS đọc bài viết.
- GV chấm điểm 1 số bài, nhận xét, đánh
- GV, HS cùng nhận xét, đánh giá.
giá bài và đọc bài làm hay cho HS nghe.
- Bình chọn bài viết hay.
4. Củng cố - dặn dò: - Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò giờ sau.
…………………………………………………………
Toán ( tiết 115 ) : CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( tiếp
theo )


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

I. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường
hợp có chữ số 0 ở thương)
- Rèn kĩ năng giải bài toán bằng 2 phép tính.
- Giáo dục lòng yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị: - GV: bảng phụ ghi sẵn BT3. - HS : SGK, bảng con.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi mục bài lên
bảng.
a. Hướng dẫn thực hiện phép chia 4218 : 6 - HS đọc phép chia
- GV ghi bảng phép tính 4219 : 6 = ?.
- 1 em lên bảng làm, lớp làm vào bảng con
- Yêu cầu HS tự làm.
4218 6
- Cho HS nêu cách tính như SGK.
- Chữa bài, nhận xét.
01
703
- GV chốt cách làm.
18
- Lưu ý: ở lần chia thứ 2 số chia là 1 nhỏ
0
hơn số bị chia là 6 nên thương bằng 0.
- CHo nhiều HS nêu cách làm.
b. Hướng dẫn thực hiện phép chia 2407 : 4
2407 4
- Làm tương tự như phép chia trên.
00
601
07
c. Thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
Mẫu :
3224
4
- Củng cố về cách đặt tính và thực hiện
024
806
phép chia
0
Bài 2: 1HS đọc đề .
Giải :
- 1 em lên bảng làm.
Số mét đường đã sửa :
- HS cả lớp làm vào vở.
1215 : 3 = 405 ( m )
- GV, HS cùng nhận xét, sửa.
Số mét đường còn lại phải sữa :
1215 - 405 = 810 (m )
Đáp số : 810 m đường
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
2156
7
1608 4
- Muốn điền đúng ta phải làm gì?
05
308
008 42
56
0
0
- Nhận xét và chốt:
4. Củng cố - dặn dò: - Hệ thống bài.
a, Đ
b, S
c,s
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò giờ sau.
……………………………………………………………
Tự nhiên và xã hội ( tiết 46 ) : KHẢ NĂNG KỲ DIỆU CỦA LÁ CÂY
(LG: BĐKH - MTBHĐ)


Trường T.H Văn Lang :
Giáo viên : ĐINH THỊ ĐỨC HÀ

Lớp 3A
Năm học : 2018-2019

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết:
- Nêu được chức năng của lá cây.
- Kể ra những lợi ích của lá cây.
- Giáo dục ý thức bảo vệ và giữ gìn cây xanh.
*KNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích thông tin để biết giá trị của lá cây
đối với đời sống của cây, đồi sống động vật và con người.
- Kĩ năng làm chủ bản thân: Có ý thức trách nhiệm, cam kết thực hiện những hành vi thân
thiện với các loại cây trong cuộc sống: Không bẻ cành, bứt lá, làm hại với cây.
- Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán, lên án, ngăn chặng, ứng phó với những hành vi làm
hại cây. Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: phân tích thông tin để biết giá trị của lá cây
với đời sống của cây, đời sống động vật của con người.
- Kĩ năng làm chủ bản thân: có ý thức trách nhiệm. Cam kết thực hiện những hành vi thân
thiện với các loại cây.
- LG: - Biết cây xanh có ích lợi đối với cuộc sống của con người; khả năng kì diệu của lá
cây trong việc tao ra ôxi và các chất dinh dưỡng để nuôi cây.
II. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Quan sát. -Thảo luận, làm việc nhóm.
III. Đồ dùng dạy- học: - GV: Các hình trong SGK trang 88, 89. - HS: SGK, 1 số lá cây.
IV. Hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ :
- Nêu đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của
lá?
- GV, HS cùng nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: Giới thiệu bài (trực tiếp).
Hoạt động 1: Chức năng của lá cây.
- Từng cặp HS dựa vào H1 (SGK- tr 88), tự
- HS hoạt động theo cặp.
đặt câu hỏi và trả lời của nhau.
- HS thi đua đặt câu hỏi và đố nhau về
VD:
chức năng của lá cây. Nhận xét, bổ sung:
+ Trong quá trình quang hợp, lá cây hấp thụ + hấp thụ khí Các bô níc và thải khí ô xi
khí gì và thải ra khí gì?
+ hấp thụ khí ô xi và thải ra khí Các bô
+ Quá trình quang hợp xảy ra trong điều kiện níc.
nào?
+ Ngoài quang hợp và hô hấp, lá cây còn có
chức năng gì?
+ thoát hơi nước
Kết luận : Lá cây có 3 chức năng: quang
hợp, hô hấp và thoát hơi nước.
- HS nhắc lại.
Hoạt động 2: ích lợi của lá cây.
- Từng nhóm 4 HS quan sát H2, 3, 4, 5, 6, 7 - Các nhóm thảo luận, báo cáo kết quả.
thảo luận về ích lợi của lá cây. Kể tên các lá - Nhóm khác nghe, nhận xét, bổ sung:
cây thường được sử dụng ở địa phương.
VD: Lá cây ngót để ăn,...
Lá cây chuối để gói bánh,.....


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×