Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1

TUẦN 1
BÀI 1: CƠ THỂ CHÚNG TA
I. Mục tiêu:
Sau bài học này,HS biết:
-Kể tên các bộ phận chính của cơ thể.
-Biết một số cử động của đầu và cổ,mình,chân và tay.
-Rèn luyện thói quen ham thích họat động để cơ thể phát triển tốt.
II. Đồ dùng dạy-học:
-Các hình trong bài 1 SGK phóng to.
III. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Khởi động:
- Hát tập thể
2.Kiểm tra:
-HS để lên bàn
- GV kiểm tra sách ,vở bài tập
- GV nhận xt chung
3.Bài mới:
- GV giới thiệu bài và ghi đề
Hoạt động 1: Quan sát tranh

*Mục tiêu: Gọi đúng tên các bộ phận bên ngoài của
cơ thể
*Cách tiến hành:
Bước 1:HS hoạt động theo cặp
- HS làm việc theo hướng dẫn của
- GV hướng dẫn học sinh:Hãy chỉ và nói tên các bộ
GV
phận bên ngoài của cơ thể?
- GV theo dõi và giúp đỡ HS trả lời
Bước 2:Hoạt động cả lớp
- Đại diện nhóm lên bảng vừa chỉ
- Gvtreo tranh và gọi HS xung phong lên bảng
vừa nêu tên các bộ phận bên ngoài
- Động viên các em thi đua nói
của cơ thể.
Hoạt động 2:Quan sát tranh
*Mục tiêu:Nhận biết được các hoạt động và các bộ
phận bên ngoài của cơ thể gồm ba phàn
chính:đầu,mình,tayvà chân.
*Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ
- Từng cặp quan sát và thảo luận
- GV nêu:
. Quan sát hình ở trang 5 rồi chỉ và nói xem các bạn
trong từng hình đang làm gì?
.Nói vơi nhau xem cơ thể của chúng ta gồm có mấy
phần?
- Đại diện nhóm lên biểu diễn lại các
Bước 2: Hoạt động cả lớp
-GV nêu: Ai có thể biểu diễn lại từng hoạt động của hoạt động của các bạn trong tranh
đầu,mình,tay và chân như các bạn trong hình.
1


-GV hỏi:Cơ thể ta gồm có mấy phần?
*Kết luận:
- Cơ thể chúng ta có 3 phần: đầu,mình,tay và chân.
-Chúng ta nên tích cực vận động.Hoạt động sẽ giúp ta
khoẻ mạnh và nhanh nhẹn.
Hoạt động 3:Tập thể dục


*Mục tiêu:Gây hứng thú rèn luyện thân thể
*Cách tiến hành:
Bước1:
-GV hướng dẫn học bài hát: Cúi mãi mỏi lưng
Viết mãi mỏi tay
Thể dục thế này
Là hết mệt mỏi.
Bước 2: GV vừa làm mẫu vừa hát.
Bước 3:Goi một HS lên thực hiện để cả lớp làm theo
- Cả lớp vừa tập thể dục vừa hát
*Kết luận:Nhắc HS muốn cơ thể khoẻ mạnh cần tập
thể dục hàng ngày.
3.Củng cố,dặn dò:
- Nêu tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?
-Về nhà hàng ngày các con phải thường xuyên tập thể
dục.
Nhận xét tiết học.

- HS theo dõi

-HS học lời bài hát

-HS theo dõi
-1 HS lên làm mẫu
-Cả lớp tập

-HS nêu

TUẦN 2
BÀI 2: CHÚNG TA ĐANG LỚN
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết:
-Sức lớn của em thể hiện ở chiều cao,cân nặng và sự hiểu biết.
-So sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp.
-Ý thức được sức lớn của mọi người làkhông hoàn toàn như nhau,có người cao hơn,có
người thấp hơn,có người béo hơn,… đó là bình thường.
II. Đồ dùng dạy-học:
-Các hình trong bài 2 SGK phóng to
-Vở bài tậpTN-XH bài 2
III. Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Khởi động:
- Chơi trò chơi vật tay theo nhóm.
2.Bài mới:
- GV kết luận bài để giới thiệu: Các em cùng
độ tuổi nhưng có em khoẻ hơn,có em yếu
2


hơn,có em cao hơn, có em thấp hơn…hiện
tượng đó nói lên điều gì?Bài học hôm nay các
em sẽ rõ.
Hoạt động 1:Làm việc với sgk
*Mục tiêu:HS biết sức lớn của các em thể
hiện ở chiều cao,cân nặng và sự hiểu biết.
*Cách tiến hành:
Bước 1:HS hoạt động theo cặp
- GV hướng dẫn:Các cặp hãy quan sát các
hình ở trang 6 SGKvà nói với nhau những gì
các em quan sát được.
- GV có thể gợi ý một số câu hỏi để học sinh
trả lời.
- GV theo dõi và giúp đỡ HS trả lời
Bước 2:Hoạt động cả lớp
- Gv treo tranh và gọi HS lên trình bày những
gì các em đã quan sát được
*Kết luận: -Trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên
từng ngày, hàng tháng về cân nặng,chiều
cao,về các hoạt động vận động (biết lẫy,biết
bò,biết ngồi,biết đi …)và sự hiểu biết(biết
lạ,biết quen,biết nói …)
- Các em mỗi năm sẽ cao hơn, nặng hơn,học
được nhiều thứ hơn,trí tuệ phát triển hơn …
Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm nhỏ
*Mục tiêu:
- So sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn
cùng lớp.
- Thấy được sức lớn của mỗi người là không
hoàn toàn như nhau,có người lớn nhanh
hơn,có người lớn chậm hơn
*Cách tiến hành:
Bước 1:
- Gv chia nhóm
- Cho HS đứng áp lưng vào nhau.Cặp kia
quan sát xem bạn nào cao hơn
- Tương tự đo tay ai dài hơn, vòng đầu,vòng
ngực ai to hơn
- Quan sát xem ai béo,ai gầy.
Bước 2:
- GV nêu: -Dựa vào kết quả thực hành,các
em có thấy chúng ta tuy bằng tuổi nhau

- HS làm việc theo từng cặp:q/s và trao đổi
với nhau nội dung từng hình.

- HS đứng lên nói về những gì các em đã
quan sát
- Các nhóm khác bổ sung

- HS theo dõi

- Mỗi nhóm 4HS chia làm 2 cặp tự quan sát

- HS phát biểu theo suy nghĩ của cá nhân

3


nhưng sự lớn lên có giống nhau không?
*Kết luận:
- Sự lớn lên của các em có thể giống nhau -HS theo dõi
hoặc không giống nhau.
- Các em cần chú ý ăn uống điều độ;giữ gìn
-HS vẽ
sức khoẻ,không ốm đau sẽ chóng lớn hơn.
Hoạt động 3: Vẽ về các bạn trong nhóm
*Mục tiêu:HS vẽ được các bạn trong nhóm
*Cách tiến hành:
- Cho Hs vẽ 4 bạn trong nhóm
3.Củng cố,dặn dò:
- Nêu tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?
- Về nhà hàng ngày các con phải thường
xuyên tập thể dục.
Nhận xét tiết học.
TUẦN 3
BÀI 3: NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết:
- Nhận xét và mô tả một số vật xung quanh.
- Hiểu được mắt,mũi,tai,lưỡi,tay(da) là các bộ phận giúp chúng ta nhận biết được các vật
xung quanh.
- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các bộ phận đó của cơ thể.
II. Đồ dùng dạy-học:
- Các hình trong bài 3 SGK
- Một số đồ vật như:xà phòng thơm,nước hoa,quả bóng,quả mít,cốc nước nóng,nước
lạnh …
III. Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Khởi động:HS chơi trò chơi
- Chơi trò chơi:nhận biết các vật xung quanh
* Cách tiến hành:
- Dùng khăn sạch che mắt một bạn,lần lượt - 2-3HS lên chơi
đặt vào tay bạn đó một số đồ vật,để bạn đó
đoán xem là cái gì.Ai đoán đúng thì thắng
cuộc.
2.Bài mới:
- GV giới kết luận bài để giới thiệu: Qua trò -HS theo dõi
chơi chúng ta biết được ngoài việc sử dụng
mắt để nhận biết các vật,còn có thể dùng các
bộ phận khác của cơ thể để nhận biết các sự
4


vật và hiện tượng xung quanh.Bài học hôm
nay chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó.
Hoạt động 1:Quan sát hình trong SGK
hoặc vật thật
*Mục tiêu:Mô tả được một số vật xung
quanh
*Cách tiến hành:
Bước 1:Chia nhóm 2 HS
- GV hướng dẫn:Các cặp hãy quan sát và nói
về hình dáng,màu sắc,sự nóng,lạnh,sần
sùi,trơn nhẵn …của các vật xung quanh mà
các em nhìn thấy trong hình (hoặc vật thật )
- GV theo dõi và giúp đỡ HS trả lời
Bước 2:
- GV gọi HS nóivề những gì các em đã quan
sát được ( ví dụ :hình dáng,màu sắc,đặc
điểmnhư nóng,lạnh,nhẵn,sần sùi …)
- Nếu HS mô tả đầy đủ,GV không cần phải
nhắc lại
Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm nhỏ
*Mục tiêu:Biết vai trò của các giác quan
trong việc nhận biết thế giới xung quanh.
*Cách tiến hành:
Bước 1:
- Gv hướng dẫn Hs cách đặt câu hỏi để thảo
luận trong nhóm:
+Nhờ đâu bạn biết được màu sắc của một
vật?
+ Nhờ đâu bạn biết được hình dáng của một
vật?
+ Nhờ đâu bạn biết được mùi của một vật?
+ Nhờ đâu bạn biết được vị của thức ăn?
+ Nhờ đâu bạn biết được một vật là
cứng,mềm;sần
sùi,mịn
màng,trơn,nhẵn;nóng,lạnh …?
+ Nhờ đâu bạn nhận rađó là tiếng chim
hót,hay tiếng chó sủa?
Bước 2:
- GV cho HS xung phong trả lời
- Tiếp theo,GV lần lượt nêu các câu hỏi cho
cả lớp thảo luận:
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu mắt của chúng ta bị

- HS làm việc theo từng cặp
quan sát và nói cho nhau nghe

- HS đứng lên nói về những gì các em đã
quan sát
- Các em khác bổ sung

HS thay phiên nhau tập đặt câu hỏi và trả
lời.

- HS trả lời
- HS trả lời

5


hỏng?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu tai của chúng ta bị
điếc?
+Điều gì sẽ xảy ra nếu mũi,lưỡi,da của
- HS theo dõi
chúng ta mất hết cảm giác?
* Kết luận:
-Nhờ có mắt ( thị giác ),mũi (khứu giác),tai
(thính giác),lưỡi (vị giác),da (xúc giác) mà - HS trả lời
chúng ta nhận biết được mọi vật xung
quanh,nếu một trong những giác quan đó bị
hỏng chúng ta sẽ không thể biết được đầy đủ
về các vật xung quanh.Vì vậy chúng ta cần
phải bảo vệ và giữ gìn an toàn các giác quan
của cơ thể.
3. Hoạt động cuối:.Củng cố,dặn dò:
-GV hỏi lại nội dung bài vừa học
Nhận xét tiết học.
TUẦN 4
BÀI 4: BẢO VỆ MẮT VÀ TAI
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết:
- Các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
- Tự giác thựchành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giư mắt và tai sạch sẽ.
II. Đồ dùng dạy-học:
- Các hình trong bài 4 SGK
- Vở bài tập TN&XH bài 4.Một số tranh,ảnh về các hoạt động liên quan đến mắt và tai.
III. Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1.Khởi động:
- Cả lớp hát bài:Rửa mặt như mèo
2.Bài mới:
-GVGiới thiệu bài và ghi đề
Hoạt động 1: Làm việc với SGK
*Mục tiêu: HS nhận ra việc gì nên làm và
không nên làm để bảo vệ mắt .
*Cách tiến hành:
Bước 1:
-GV hướng dẫn HS quan sát từng hình ở trang -HS hỏi và trả lời theo hướng dẫn của GV
10 SGK tập đặt và tập trả lời câu hỏi cho từng
hình .ví dụ:
6


-HS chỉ vào hình đầu tiên bên trái và hỏi:
+Khi có ánh sáng chói chiếu vào mắt,bạn
trong hình vẽ đã lấy tay che mắt,việc làm đó là
đúng hay sai?chúng ta có nên học tập bạn đó -HS theo dõi
không?
-GV khuyến khích HS tự đặt câu hỏi và câu
trả lời
Bước 2:
-GV gọi HS chỉ định các em có câu hỏi hay
lểntình bày trước lớp
* Kết luận:Chúng ta không nên để ánh sáng
chiếu vào mắt
Hoạt động 2: Làm việc với SGK
*Mục tiêu: HS nhận ra việc gì nên làm và
không nên làm để bảo vệ tai
*Cách tiến hành:
Bước 1:
-Gv hướng dẫn HS quan sát hình/11SGK và
tập đặt câu hỏi cho từng hình.ví dụ:
-HS chỉ vào hình đàu tiên bên trái trang sách
và hỏi:
. Hai bạn đang làm gì?
, Theo bạn việc làm đó là đúng hay sai?
Bước 2:
-GV cho HS xung phong trả lời
-Tiếp theo,GV lần lượt nêu các câu hỏi cho cả
lớp thảo luận:
+Điều gì sẽ xảy ra nếu mắt của chúng ta bị
hỏng?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu tai của chúng ta bị
điếc?
+Điều gì sẽ xảy ra nếu mũi,lưỡi,da của chúng
ta mất hết cảm giác?
* Kết luận:
-Nhờ có mắt ( thị giác ),mũi (khứu giác),tai
(thính giác),lưỡi (vị giác),da (xúc giác) mà
chúng ta nhận biết được mọi vật xung
quanh,nếu một trong những giác quan đó bị
hỏng chúng ta sẽ không thể biết được đầy đủ
về các vật xung quanh.Vì vậy chúng tacanf
7

-HS thay phiên nhau tập đặt câu hỏi và trả
lời.
-HS trả lời
-HS trả lời

-HS theo dõi

-HS trả lời


phải bảo vệ và giữ gìn an toàn các giác quan
của cơ thể.
3. Hoạt động cuối:.Củng cố,dặn dò:
-GV hỏi lại nội dung bài vừa học
Nhận xét tiết học.
TUẦN 5
BÀI 5: GIỮ GÌN VỆ SINH THÂN THỂ
I. Mục tiêu:
Giúp HS biết:
- Các việc nên làm và không nên làm để cơ thể luôn sạch sẽ , khoẻ mạnh .
- Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giữ cơ thể luôn sạch sẽ.
II. Đồ dùng dạy-học:
- Các hình trong bài 4 SGK
- Vở bài tập TN&XH bài 4.Một số tranh, ảnh về các hoạt động liên quan đến giữ vệ sinh
thân thể.
III. Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1: Kiểm tra bài cũ
- Tiết học trước các con học bài gì?
- Muốn bảo vệ mắt con phải làm gì?
- Muốn bảo vệ tai con làm như thế nào?
- Nhận xét bài cũ .
* Khởi động:
2.Bài mới:
-GVGiới thiệu bài và ghi đề
Hoạt động 1: Làm việc với SGK
*Mục tiêu: HS nhận ra việc gì nên làm và không
nên làm để giữ vệ sinh thân thể.
*Cách tiến hành:
Bước 1:
GV cho cả lớp khám tay
GV theo dõi
Tuyên dương những bạn tay sạch
- GV cho HS thảo luận nhóm 4( Nội dung thảo
luận HS nhớ lại những việc mình đã làm đễ cho cơ
thể sạch sẽ)
GV theo dõi HS thực hiện .
Bước 2
Đại diện một số em lên trình bày.
- GV theo dõi sửa sai
GV kết luận : Muốn cho cơ thể luôn khoẻ mạnh,
sạch sẽ các con cần phải thường xuyên tắm rửa ,
8

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Cả lớp hát bài: Rửa mặt như mèo

HS thực hiện

HS nêu lại những việc đã làm để cho
cơ thể luôn khoẻ mạnh là:
- Tắm rửa,gội đầu, thay quần áo, cắt
móng tay,móng chân,…
-HS theo dõi


thay quần áo,cắt móng tay ,móng chân…
HĐ2 : Làm việc với SGK
*Mục tiêu: HS nhận ra việc gì nên làm và không
nên làm để giữ da , cơ thể luôn sạch sẽ
*Cách tiến hành: Bước 1:
-Gv hướng dẫn HS quan sát hình/11SGK và tập
đặt câu hỏi cho từng hình.ví dụ:
-HS chỉ vào hình đàu tiên bên trái trang sách và
hỏi:
. Hai bạn đang làm gì?
, Theo bạn việc làm đó là đúng hay sai?
Bước 2:
-GV cho HS xung phong trả lời

-HS thay phiên nhau tập đặt câu hỏi và
trả lời.
- Đại diện một số em lên trả lời.
- Hình 1: Bạn đang còn tắm
- Hình2: 2 bạn dã đầy đủ đồ ấm di học
- Hình 3: 1 bạn chải tóc
- Hình 4: 1 bạn đi học chân không
mang dép.
- Hình 5: 1 bạn đang tắm cùng với trâu
* Kết luận:
Muốn cho cơ thể luôn sạch sẽ , khoẻ mạnh các ở hồ:
con nên: tắm rửa thường xuyên, mặc đủ ấm ,
không tắm những nơi nước bẩn.
HĐ3: Thảo luận chung :
Mục tiêu: Biết trình bày các việc làm hợp vệ sinh
như tắm ,rửa tay , … biết làm vào lúc nào.
Cách tiến hành
Bước 1
GV nêu
- Hãy nêu các việc làm cần thiết khi tắm
- GV theo dõi HS nêu
GV kết luận:
Trước khi tắm các con cần chuẩn bị nước , xà
bông, khăn tắm , áo quần ,
- Tắm xong lau khô người . Chú ý khi tắm cần tắm
nơi kín gió.
- Bước 2
Khi nào ta nên rửa tay?
- Khi nào ta nên rửa chân?
HĐ3: Hoạt động nối tiếp
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài học
Cách tiến hành:
-GV hỏi lại nội dung bài vừa học
- Vừa rồi các con học bài gì?
Hãy nêu lại những việc nên làm để cho cơ thể luôn
sạch sẽ ?
Hãy nêu những việc không nên làm để cho cơ thể
luôn sạch sẽ.
GV nhận xét HS trả lời
Dặn dò: Cả lớp thực hiện tốt nội dung bài học
9

-HS trả lời

-HS theo dõi
HS nêu

HS trả lời


Nhận xét tiết học
TUẦN 6
BÀI 6: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
HS hiểu cách giữ vệ sinh răng miệng đề phòng sâu răng và có hàm răng
trắng đẹp
2. Kỹ năng: Chăm sóc răng đúng cách
3. Thái độ: Tự giác súc miệng hàng ngày
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:
- HS: Vở bài tập TN&XH
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Tiết trước các con học bài
gì?
- 1 bạn cho cô biết:
+ Khi nào con rửa tay?
+ Khi nào con rửa chân?
- Muốn cho cơ thể sạch sẽ con làm gì?
- GV nhận xét bài cũ
3. Bài mới:
Giới thiệu bài mới
HĐ1: Trò chơi: Ai nhanh – Ai khéo
Mục tiêu: Rèn tính nhanh nhẹn, khéo léo.
Cách tiến hành
- GV nêu luật chơi kết hợp hướng dẫn HS chơi
Theo dõi HS chơi
- Kết thúc trò chơi, GV công bố đội thắng nêu rõ
lý do (chú ý vai trò của răng). Vậy để hàm răng
trắng chắc như thế nào chúng ta cùng học bài:
“Chăm sóc răng miệng”
HĐ2: Quan sát răng
Mục tiêu: HS biết thế nào là răng khoẻ, trắng,
đều.
Cách tiến hành: Từng người quan sát hàm răng
của nhau
- GV theo dõi:
10

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

(Giữ vệ sinh thân thể)

Tắm, gội, rửa chân tay…)

- Mỗi đội cử 4 em, mỗi em ngậm 1 que
bằng giấy, em đầu hàng có 1 vòng tròn
bằng tre. GV cho HS chuyển vòng tròn
đó cho bạn thứ 2…
HS tiến hành chơi

- HS làm việc theo cặp
- HS quay mặt vào nhau, lần lượt
- Xem răng bạn như thế nào?


- Bước 2: Hoạt động chung
+ Đại diện nhóm nào cho cô biết: Răng bạn nào
trắng và đều
+ GV gọi 3 em lên phỏng vấn: Con có bí quyết
gì mà răng trắng như vậy?
+ Trong lớp bạn nào răng sún?
+ Vì sao răng con lại sún?
+ Răng của bạn đang trong thời kỳ thay răng chứ
không phải răng bị sâu.
+ GV kết luận: Hàm răng trẻ em có 20 chiếc gọi
là răng sửa. Đến 6-7 tuổi răng sửa được thay răng
mới gọi là răng vĩnh viễn. Nếu răng vĩnh viễn
này bị sâu không bao giờ mọc lại, vì vậy các con
phải biết chăm sóc và bảo vệ răng.
+ Giới thiệu bộ răng: Bàn chải người lớn, trẻ em,
nước muối, nước súc miệng để chăm sóc răng.
HĐ3: Làm việc với SGK
Mục tiêu: HS biết nên và không nên làm gì để
bảo vệ răng.
Cách tiến hành: Hướng dẫn HS quan sát các
hình 14-15 SGK những việc làm nào đúng?
Những việc làm nào sai?
- GV cho lớp thảo luận chung
- GV treo tranh lớn
- GV chốt lại nội dung từng tranh
- Vậy qua nội dung 4 bức tranh này ta nên và
không nên làm cái gì?
- GV kết luận: Nên đánh răng, súc miệng, đến
bác sĩ khám đúng định kỳ.
HĐ4:
Củng cố bài học: Vừa rồi các con học bài gì?
- Mỗi ngày các con đánh răng ít nhất mấy lần?
- Muốn cho răng chắc khoẻ con phải ăn uống
như thế nào?
Nhận xét tiết học:

- HS tiến hành quan sát

- Đại diện nêu 3 em răng trắngnhất lên.
- Mời 2 em lên cười cho cả lớp thấy.
- Vì con thay răng.

- Thực hiện quan sát cá nhân: 2’

- Đại diện 1 số HS lên trình bày theo nội
dung từng tranh.
-HS đọc không nên ăn các đồ cứng

TUẦN 7
Bài 7. THỰC HÀNH ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT
I. Mục tiêu.
Giúp học sinh biết:
- Đánh răng và rửa mặt đúng cách. Áp dụng chúng vào việc làm vệ sinh cá
nhân hàng ngày.
11


II. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên :mô hình hàm răng, bàn chải, kem, xà bông, khăn mặt.
- Học sinh : bàn chải, cốc, khăn mặt.
III. Các hoạt động dạy học.
Khởi động
1/ Kiểm bài cũ.
− Tuần rồi tiết TN-XH các em học bài gì?
− Tại sao không nên ăn nhiều bánh kẹo
ngọt?
− Đánh răng vào lúc nào là tốt nhất?
− Nhận xét.
2/ Dạy bài mới.
− giới thiệu: Hôm nay thực hành đánh răng.
− Ghi tựa bài.
− Hoạt động 1: thực hành đánh răng.
− Đưa mô hình hàm răng, hỏi:
− Em nào có thể chỉ vào mô hình hàm răng
và nói đâu là:
− Mặt trong của răng.
− Mặt ngoài của răng.
− Mặc nhai của răng.
− Hằng ngày em quen chải răng như thế
nào?
− Em nào có thể nói cho cả lớp biết cách
chải răng như thế nào là đúng?
− Giáo viên làm mẫu lại động tác đánh
răng với mô hình hàm răng và nói:
− Chuẩn bị cốc và nước sạch.
− Lấy kem đánh răng vào bàn chải.
− Chải theo hướng đưa bàn chải từ trên
xuống, từ dưới lên.
− Lần lược chải mặt ngoài, mặt trong và
mặt nhai của răng.
− Súc miệng kỹ rồi nhổ ra vài lần.
− Rửa sạch và cất bàn chải vào đúng chỗ
sau khi đánh răng.
− Kết luận: Để có hàm răng sạch đẹp, trắng
và đều các em phải thường xuyên đánh
răng sau mỗi bửa ăn và tối trước khi đi ngủ.
− Hoạt động 2: Thực hành rửa mặt.
− Rửa mặt như thế nào là đúng cách và hợp
12

− Hát vui.
− Chăm sóc và bảo vệ răng.
− Sẽ bị hư răng.
− Sau khi ăn, buổi tối trước khi đi
ngủ.

− Lặp lại.
− Học sinh thực hiện.
− Học sinh phát biểu.
− Học sinh phát biểu.

− Quan sát.


Rửa bằng nước sạch, khăn sạch…
2, 3 em.
Bổ sung.
Quan sát.


vệ sinh nhất? Vì sao?
− Lần lượt từng nhóm lên thực hành.
− Gọi học sinh trình diễn động tác rửa mặt.
− Nhận xét, biểu dương.
− Làm mẫu và nói:
− Chuẩn bị khăn sạch, nước sạch.
− Rửa tay sạch bằng nước xà phòng.
− Dùng 2 bàn tay sạch, hứng nước sạch để
rửa mặt, xoa kỹ vùng xung quanh: mắt,
trán, 2 má , miệng và cằm.
− Sau đó dùng khăn sạch lau khô vùng mắt
trước rồi mới lau các nơi khác.
− Vò sạch khăn và vắt khô dùng khăn lau
vành tai, cổ.
− Cuối cùng giặt khăn mặt bằng xà phòng − Nhận xét.
và phơi khô ngoài nắng hoặc chỗ ráo
thoáng.
− Kết luận: Để có khuôn mặt sáng sủa tươi
tắn các em thường xuyên rửa mặt hợp vệ
sinh.
− Thực hành hoạt động 1, 2.
− Chia học sinh thành 4 nhóm.
− Gọi đại diện các nhóm lên thực hành.
− Nhận xét, biểu dương.
− Kết luận: Để giúp cho chúng ta có hàm
răng trắng, sạch đẹp, khuôn mặt sáng sủa
các em thường xuyên rửa mặt đánh răng
bằng nước sạch cho hợp vệ sinh.
TUẦN 8
ĂN, UỐNG HẰNG NGÀY
I. Mục tiêu:
- Biết được cần phải ăn , uống đầy đủ hằng ngày để may lớn, khoẻ mạnh.
- Biết ăn nhiều loại thức ăn và uống đủ nước.
II.Chuẩn bị: sgk
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV

Hoạt đông của HS
-HS thực hành đánh răng

1.Bài cũ:
2.Bài mới:- Giới thiệu
HĐ1. Động não
-Hãy kể tên những thức ăn đồ uống mà
chúng ta thường xuyên dùng hằng ngày

-HS kể

13


-GV viết bảng
* Kết luận
-Cho Hs QST
Hỏi: Em thích ăn những laọi thức ăn
nào?
-Loại nào em chưa ăn hoặc không biết
ăn?
*Kết luận
HĐ2.SGK
-Các hình nào cho biết sự lớn lên của cơ
thể?
-Các hình nào cho biết các bạn học tập
tốt?
-Các hình nào cho biết các bạn có sức
khoẻ tốt?
-Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng
ngày?
*Kết luận: Chúng ta cần phải ăn uống
hằng ngàyđể cơ thể mau lớn, có sức khoẻ
và học tập tốt?
HĐ3.Thảo luận cả lớp
-Khi nào chúng ta cần phải ăn uống?
-Hằng ngày em ăn mấy bữa, vào những
lúc nào?
-Tại sao chúng ta không nên ăn bánh kẹo
trước bữa ăn chính?
3.Củng cố, dặn dò:
Hỏi lại nội dung bài
Bài sau : Hoạt động và nghĩ ngơi

HS QST ở sgk chỉ và nói tên từng loại
thức ăn có trong mỗi hình
HS trả lời
QST trang 19 theo nhóm
HS nhìn tranh trả lời

-….khi đói và khát
-…ba bữa: sáng, trưa, tối
….để ăn nhiều và ngon miệng

TUẦN 9
HOẠT ĐỘNG VÀ NGHĨ NGƠI
I. Mục tiêu:
-Kể được các hoạt động , trò chơi mà em thích.
- Biết tư thế ngồi học, đi đứng có lợi cho sức khoẻ .
II. Chuẩn bị:
Sgk
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động thầy

Hoạt động trò

1.Bài cũ:
-Hãy kể tên những thức ăn cần ăn trong ngày
để mau lớn và khoẻ mạnh?
-Cần phải ăn uống như thế nào để có sức
14


khoẻ tốt?
2.Bài mới:
- GV Giới thiệu bài
HĐ1.Thảo luận
-Hãy nói với bạn tên các hoạt động hoặc trò
chơi mà em chơi hằng ngày?
-Trong các hoạt động vừa nêu , hoạt động
nào có lợi , hoạt động nào có hại cho sức
khoẻ?
*GV kết luận: VD: múa, nhảy dây, tập thể
dục, …
HĐ2.QST ở sgk
-Chỉ và nói tên các hoạt động trong từng
hình
*GV kết luận: Khi làm việc nhiều hoặc hoạt
động quá sức cơ thể sẽ mệt mỏi, lúc đớ cần
phải nghỉ ngơi cho lại sức. Nếu không nghỉ
ngơi đúng lúc sẽ có hại cho sức khoẻ.
HĐ3.QSt theo nhóm
3.Củng cố, dặn dò:
- Em hãy nêu các hoạt động hoặc vui chơi
mà em thường chơi hằng ngày?
- Bài sau:Ôn tập con người và sức khoẻ

HS kể
-Một số em kể trước lớp

-HS trả lời
VD: Đá bóng giúp cho chân khoẻ
mạnh, khéo léo…
HĐ cá nhân
-Nhận biết tư thế đi, đứng, ngồi
trong các hình ở trang 21
-Chỉ đúng: bạn đi, dứng, ngồi đúng
tư thế.
-Đại diện nhóm lên trả lời- Lớp
nhậnxét
TUẦN 10

ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
I. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan.
- Có thói quen vệ sinh cá nhân hằng ngày .
II. Chuẩn bị:
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động thầy

Hoạt động trò

1.Bài cũ:
-Kể tên một số hoạt động hoặc trò chơi
có lợi cho sức khoẻ?
-Ngồi học như thế nào là đúng tư thế?
2.Bài mới:- Giới thiệu
HĐ1. Ôn các bộ phận của cơ thể và các
giác quan
-Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ
thể?
-Cơ thể người gồm có mấy phần?
-Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh
15

-..đầu, mình, chân, tay.trên đầu có mắt,
mũi,…
…3 phần: đầu, mình, chân tay
…mắt, tai, mũi, lưỡi, da


bằng những bộ phận nào của cơ thể?
-Chúng ta cần làm gì để bảo vệ mắt và
tai?
*GV kết luận

-…không ngồi gần ti vi để xem, không
nghe nhạc quá to, khám tai và mắt, lau
mắt bằng khăn sạch,…
-HS Kể lại các việc đã làm để giữ vệ
sinh cá nhân hằng ngày.
Buổi sáng : Đánh răng rửa mặt
+VD: Ngủ dậy lúc mấy giờ
Buổi trưa : ăn cơm, ngủ trưa;
Buổi chiều: Tắm gội
Buổi tối :
Đánh răng rửa mặt sau khi ngủ dậy,
trước khi đi ngủ,…

HĐ2.Vệ sinh cá nhân

*GV kết luận- Nhắc lại những việc cần
làm.
HĐ3. Ăn uống, hoạt động và nghỉ ngơi
-Hằng ngày em thường ăn những thức ăn
gì để có lợi cho sưc khoẻ?
-Kể những hoạt động có lợi cho sức
khoẻ?
*Tóm ý - kết luận
3.Củng cố, dặn dò:
GV hỏi lại nội dung bài
Bài sau: Gia đình

HS kể
Tập thể dục, đá bóng, múa ,…

TUẦN 11
GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu:
-Kể được với các bạn về bố mẹ, ông bà, anh, chị, em…ruột trong gia đình của
mình và biết yêu quý gia đình.
II.Chuẩn bị:
Bài hát: Cả nhà thương nhau
III. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1.Bài cũ: 3 hs trả lời
2.Bài mới- Giới thiệu
HĐ1.QST ở SGK
- Gia đình Lan có những ai?
- Lan và những người trong gia đình Lan
đang làm gì?
- Gia đình Minh có những ai?
- Minh và những người trong gia đình
Minh đang làm gì?
*Kết luận: Mỗi người khi sinh ra đều có
16

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Nêu các bộ phận bên ngoài của cơ
thể?
- Nêu các giác quan nhận biết thế giới
xung quanh?
Chia nhóm
- QST ở sgk- Trả lời câu hỏi
Đại diện nhóm lên trả lời


bố, mẹ và những người thân. Mọi người
đều sống chung trong một mái nhà đó là
gia đình.
HĐ2.Vẽ tranh về gia đình mình
*Kết luận: Gia đình là tổ ấm của em. Bố,
mẹ, ông, bà và anh, chị, em là những
người thân yêu nhất của em.

HS vẽ về gia đình mình
-Giới thiệu tranh trước lớp
TUẦN 12

NHÀ Ở
I. Mục tiêu:
- Nói được địa chỉ nhà ở và kể được tên một số đồ dùng trong nhà của mình.
II. Chuẩn bị:
Tranh ngôi nhà
III. Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1.Bài cũ:
-Em hãy kể về những người trong gia đình
của em.
-Em có những tình cảm gì đối với những
người trong gia đình em?
2.Bài mới- Giới thiệu
HĐ1.QST
-Ngôi nhà này ở đâu?
-Bạn thích ngôi nhà nào?

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

QS theo nhóm đôi
Hỏi và trả lời
-HS QS thêm nhà ở tranh
-Hiểu được: Nhà ở nông thôn, nhà
tập thể ở thành phố, các dãy phố, nhà
sàn ở miền núi.

*Kết luận: Nhà ở là nơi sống và làm việc của
mọi người trong gia đình.
HĐ2.QST
-Kể tên các đồ dùng trong nhà?
HĐ nhóm 4
HS kể trong nhóm
*Liên hệ- Giáo dục
-Đại diện các nhóm lên kể
-Nói tên các đồ dùng có trong nhà em mà
không có trong hình vẽ?
HS lên kể tên đồ dùng có trong nhà
*Kết luận : Mỗi gia đình đều có những đồ
mình.
dùng cần thiết cho sinh hoạt và việc mua
sắm. Những đồ dùng đó phụ thuộc vào điều
kiện kinh tế mỗi gia đình.
HĐ3.Vẽ tranh về ngôi nhà của mình
*Kết luận:
HĐ4.Củng cố, dặn dò
HS vẽ và giới thiệu với cả lớp

17


TUẦN 13
CÔNG VIỆC Ở NHÀ
I. Mục tiêu:
-Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình.
II. Chuẩn bị:
sgk
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:
-Gia đình em sống và làm việc ở đâu?
-Em có thái độ như thế nào đối với ngôi nhà
của mình?
2.Bài mới
- Giới thiệu
HĐ1.QST – 28

*Kết luận
HĐ2.Thảo luận nhóm

…ngôi nhà của em
….yêu quý ngôi nhà của mình.
HS QST- Nêu nội dung từng tranh:
- T1.Lau bàn ghế, học bài
- T2.Dọn dẹp nhà cửa
- T3.Xếp áo quần
*Đại diện nói trước lớp
*Hiểu: làm việc giúp cho nhà cửa gọn
gàng, sạch sẽ, giúp đỡ bố mẹ.
HĐ nhóm đôi
- Kể cho nhau nghe những công việc
thường ngày của những người trong
gia đình.
- Một số cặp lên trả lời trước lớp.
- Tìm điểm giống và khác nhau của
hai hình trên.
- HS trả lời

*Kết luận
HĐ3.QST trang 29
-Để có được căn nhà sạch đẹp ta phải làm
gì?
*Kết luận
3.Củng cố, dặn dò:
GV nhận xét tiết học
Bài sau: An toàn khi ở nhà.

TUẦN 14
AN TOÀN KHI Ở NHÀ
I. Mục tiêu:
- Kể tên một số vật có trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu, gây bỏng và
cháy.
- Biết gọi người lớn khi có tai nạn xảy ra.
II. Chuẩn bị:
18


Tranh ở sgk
III. Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1.Bài cũ:
-Kể tên một số công việc ở nhà của những
người trong gia đình mình
-Em thường làm gì để giúp đỡ gia đình?
2.Bài mới- Giới thiệu
-HĐ1.QST

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- HS trả lời

HĐ nhóm nhỏ
-QS hình ở trang
…dùng dao cắt quả cây.
…làm đổ, bể ly.
*Đại diện nhóm lên trình bày.
*Nhận xét

-Chỉ và nói các bạn đang làm gì?

*GV tóm ý
-Khi phải dùng dao hoặc những đồ dùng sắc
nhọn,dễ vỡ cần phải làm gì?
…cẩn thận
-Những đồ dùng kể trên cần để như thế
nào?
…để xa tầm với của trẻ em.
*Kết luận
HĐ2. Đóng vai
QST trang 31
-Nêu được nội dung tranh
-Thảo luận – Phân vai
-Lên dóng vai
-Trường hợp có lửa cháy trong nhà em phải *Lớp nhận xét
làm gì?
…kêu cứu hàng xóm nếu không có
người ở nhà hoặc gọi số điện thoại
Kết luận: Nên tránh xa các vật có thể gây
cứu hoả.
bỏng, cháy. Không được để đèn dầu và các
vật có thể gây cháy trong màn . Khi sử
dụng đồ điện phải cẩn thận, không sờ vào
phích cắm , ổ điện.
HĐ3.Củng cố, dặn dò
GV hỏi lại bài
GV nhận xét tiết dạy
TUẦN 15
LỚP HỌC
I. Mục tiêu:
- Kể được các thành viên của lớp học và các đồ dùng có trong lớp học.
-Nói được tên lớp, thầy, cô giáo chủ nhiệm và tên một số bạn cùng lớp.
II. Chuẩn bị:
Bảng con
19


III.Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1.Bài cũ:
-Kể tên một số vật dùng trong nhà có thể
gây đứt tay.
-Các em cần làm gì để tránh bị điện giật?
2.Bài mới- Giới thiệu
HĐ1.QST
-Trong lớp học có những ai và những thứ
gì?
-Lớp học của em gần giống lớp học nào
trong các tranh ở sgk?
-Em thích lớp học nào? Tại sao?
*Thảo luận:
-Kể tên cô giáo và các bạn của mình.
-Trong lớp, em thường chơi với ai?
-Trong lớp học của em có những gì?
Chúng được dùng để làm gì?
*Kết luận
HĐ2.Thảo luận
-Kể về lớp học của mình với bạn.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HS kể
…không sờ vào phích cắm ổ điện, dây
dẫn điện.
HS quan sát tranh theo nhóm đôi

-Đại diện lên trả lời
HS trả lời theo ý của mình
HS trả lời
…bàn, ghế, bảng, phấn, tủ,…
Nêu được tác dụng của mỗi đồ dùng.

*Các em cần nhớ tên trường, tên lớp của
mình. Yêu quý lớp học của mình.
HĐ3.Trò chơi “Ai nhanh ai đúng?”

-Kể theo cặp
-Kể trong nhóm
Chia lớp thành 3 nhóm
Ghi tên các đồ dùng có trong lớp học.
*Lớp nhận xét

HĐ4.Củng cố, dặn dò

TUẦN 16
HOẠT ĐỘNG Ở LỚP HỌC
I. Mục tiêu:
- Kể được một số hoạt động học tập ở lớp học .
II.Chuẩn bị:
Tranh ở sgk
III.Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1.Bài cũ:
-Em hãy nêu tên lớp, cô giáo chủ nhiệm và
một số bạn cùng lớp.
-Nêu tên các đồ dùng có trong lớp học.
20

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


2.Bài mới- Giới thiệu
HĐ1.Quan sát tranh ở sgk
-Nêu nội dung ở từng bức tranh

QST theo nhóm
-Đai diện nhóm trả lời
+Các bạn quan sát theo nhóm
+một nhóm đang ca hát
+Các hoạt đang học vẽ
+Tập thể dục
+Quan sát bầu trời
+Trò chơi: Bịt mắt bắt dê

-Trong các hoạt động vừa nêu, hoạt động
nào được tổ chức ở trong lớp? Hoạt động
nào được tổ chức ở ngoài sân trường?
-Trong từng hoạt động trên, GV làm gì? HS
làm gì?
*Két luận
HĐ2.Thảo luận theo cặp
-Nói với các bạn về các hoạt động
của lớp mình
-Nêu các hoạt động mình thích nhất
-Những việc làm để giúp các bạn học
tốt
*Kết luận
*Một số em nói trước lớp.
HĐ3.Củng cố, dặn dò
TUẦN 17
GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được thế nào là lớp học sạch ,đẹp.
- Biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp
II. Chuẩn bị:
Chổi, khẩu trang, khăn lau, sọt rác,…
III.Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ:
- Ở lớp em thường tham gia vào các hoạt
động nào?
- Những hoạt động nào thường được tổ chức
ngoài sân trường?
2.Bài mới- Giới thiệu
HĐ1. QST
HS quan sát theo cặp
- Trong bức tranh thứ nhất, các bạn đang
…quét lớp, lau bàn ghế. Sử dụng
làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
chổi, khăn lau.
- Trong bức tranh thứ hai, các bạn đang làm …trang trí lớp học. Sử dụng kéo, bút
gì? Sử dụng đồ dùng gì?
chì, giấy.
*Thảo luận:
- Lớp học của em như thế nào? ( Vệ sinh,
-Vài cặp lên hỏi và trả lời.
21


bàn ghế, mũ nón,…)
- Em có hay vứt rác bừa bãi không?
- Em nên làm gì để giữ cho lớp sạch đẹp?
*GV kết luận
HĐ2.Thảo luận theo nhóm
- Chia lớp thành 3 nhóm
- Phát cho mỗi nhóm một vài dụng cụ .
+ Những dụng cụ này được dùng vào việc
gì?
+ Cách sử dụng từng loại như thế nào?
*Kết luận
HĐ3.Củng cố, dặn dò

HS QS lớp học của mình và trả lời.
HĐ nhóm
Các nhóm thảo luận
-Đại diện nhóm lên trình bày.

TUẦN 18
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
I. Mục tiêu:
- Nêu được một số nét về cảnh quang thiên nhiên và công việc của người dân
nơi học
sinh ở .
II.Chuẩn bị:
Cho HS tham quan
III.Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
1.Bài cũ:
-Em cần làm gì để giữ lớp học sạch
đẹp?
-Giữ lớp học sạch đẹp có lợi gì?
2.Bài mới- Giới thiệu
HĐ1.Tham quan
-Hướng dẫn học sinh tham quan
-Giao nhiệm vụ quan sát:
+Nhận xét về quang cảnh trên
đường( người qua lại hay vắng, họ đi
bằng phương tiện gì?)
+Nhận xét về quang cảnh hai bên
đường: Có nhà ở, cửa hàng, các cơ
quan, chợ, các cơ sở sản xuất, cây cối,
ruộng vườn hay không? Người dân địa
phương làm công việc gì là chủ yếu?

Hoạt động của HS
-Quét lớp, lau bàn ghế, nhặt rác bỏ đúng
nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi,…
-…giúp các em khoẻ mạnh và học tập tốt.

HS quan sát- nhớ để về lớp thảo luận.

Thảo luận nhóm
-Nói với nhau những gì em quan sát
được.
Thảo luận cả lớp
-Đại diện các nhóm lên nói với cả lớp.
-HS nói
22


*GV tóm ý
*Liên hệ những công việc ba mẹ các
em đang làm.
HĐ3.Củng cố, dặn dò
-Dặn chuẩn bị tiết sau.

TUẦN 19
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
I. Mục tiêu:
-HS quan sát và nói một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa
phương.
-HS có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương.
II.Chuẩn bị:
Cho HS tham quan
III.Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:
- Em cần làm gì để giữ lớp học sạch đẹp?
23

- Quét lớp, lau bàn ghế, nhặt rác bỏ


- Giữ lớp học sạch đẹp có lợi gì?
2.Bài mới- Giới thiệu
HĐ1.Tham quan
- Hướng dẫn học sinh tham quan
- Giao nhiệm vụ quan sát:
+ Nhận xét về quang cảnh trên
đường( người qua lại hay vắng, họ đi bằng
phương tiện gì?)
+ Nhận xét về quang cảnh hai bên đường:
Có nhà ở, cửa hàng, các cơ quan, chợ, các
cơ sở sản xuất, cây cối, ruộng vườn hay
không? Người dân địa phương làm công
việc gì là chủ yếu?
*GV tóm ý
*Liên hệ những công việc ba mẹ các em
đang làm.
HĐ2.Củng cố, dặn dò
-Dặn chuẩn bị tiết sau.

đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa
bãi,…
-…giúp các em khoẻ mạnh và học tập
tốt.
HS quan sát- nhớ để về lớp thảo luận.
Thảo luận nhóm
- Nói với nhau những gì em quan sát
được.

Thảo luận cả lớp
- Đại diện các nhóm lên nói với cả lớp.
- HS nói
TUẦN 20

AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC
I. Mục tiêu:
- Xác định được một số tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn trên
đường đi học.
- Biết đi bộ sát mép đường về phía tay phải hoặc đi trên vỉa hè.
II. Chuẩn bị:
Tranh ở SGK
III.Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:
- Ở nông thôn thường có những gì?

- Nhà cửa, cây cối, đường sá, ruộng
vườn,…
..Đường phố, nhà cao tầng, hàng
hoá,…

-Ở thành thị thường có những gì?
2.Bài mới
- Giới thiệu
HĐ1.Thảo luận tình huống
-Chia lớp thành 3 nhóm

QSt và nêu nội dung tranh
-Đá bóng xuống lòng đường.
-Ngồi trên thuyền thò tay xuống
nước.
-Trèo lên ô tô khi ô tô đang chạy.
-Đi bộ một mình qua đường
24


Hỏi: Điều gì có thể xảy ra?
-Có bao giờ em có những hành động như
các bạn trong tranh chưa?
-Em sẽ khuyên bạn trong tình huống đó như
thế nào?
*GV kết luận
HĐ2.QST
*GV kết luận
HĐ3.Trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ”
HĐ4.Củng cố, dặn dò

TNXH - Tuần 21
2014
Tuần 21

-Lội qua suối.
…bị ô tô đâm, rớt xuống nước, bị
nước cuốn.
Đại diện nhóm lên trình bày

HS QST và phân biệt được: Đường
phố và đường nông thôn.
-Biết quy định về đi bộ trên đường
có vỉa hè và đường không có vỉa hè.

Thứ 5 ngày 17 tháng 11 năm
Thứ ba / / 2011

Tự nhiên & xã hội:
ÔN TÂP : XÃ HỘI
I MỤC TIÊU:
- Kể được về gia đình , lớp học, cuộc sống nơi các em sinh sống.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- HS sưu tầm tranh ảnh về xã hội
- Phiếu kiểm tra
III HĐ DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 Bài cũ:
- Hãy nói qui định của người đi bộ trên đường ?
- HS trả lời.
Bài mới: GT Bài :
HĐ1: GV nêu câu hỏi :
1. Trong gia đình em có mấy người ? Em hãy kể cho
các bạn nghe về sinh hoạt trong gia đình em?
- HS trả lời.
2. Em đang sống ở đâu? Hãy kể vài nét về nơi em
đang sống?
3. Em hãy kể về ngôi nhà em đang sống?
4. Hãy kể về ngôi nhà em mơ ước về tương lai?
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×