Tải bản đầy đủ

Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN
VÀ GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
PHẦN THỨ NHẤT:

MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề.
Sách, báo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội như V.I.Lênin
nói “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ
nghĩa cộng sản”. Vì thế mà trong mọi thời đại, thư viện được coi là tòa lâu đài
trí tuệ của nhân loại, nơi lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hoá của loài
người.
Thư viện trường tiểu học là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, là trung
tâm sinh hoạt văn hóa và khoa học của nhà trường, là môi trường hỗ trợ đắc lực
cho công tác giảng dạy và học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của
giáo viên và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.
Chính vì vậy cán bộ thư viện trường học phải có biện pháp cải tiến trong các
khâu nghiệp vụ thư viện. Đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn
đọc sử dụng sách báo thư viện bằng cách kết hợp với chuyên môn, Đoàn đội tổ

chức các cuộc thi kể chuyện theo sách, điểm sách, trưng bày sách, giới thiệu
sách vào các ngày lễ lớn, các buổi họp giao ban, những buổi sinh hoạt chào cờ
đầu tuần…nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất cơ sở vật chất trọng yếu và trung
tâm sinh hoạt văn hoá của nhà trường, đây là lý do tôi chọn đề tài “Tuyên
truyền và giới thiệu sách”
II. Mục tiêu, nhiệm vụ của việc giới thiệu sách mới.
- Truyền tải đến giáo viên và học sinh những tài liệu cần thiết phục vụ cho
việc giảng dạy, học tập nhằm lôi cuốn nhiều hơn nữa bạn đọc đến với thư viện.
Kích thích sự ham mê đọc sách, báo, xem sách là người bạn đồng hành không
thể thiếu được trong việc giảng dạy và học tập của mình.
- Giới thiệu sách là cung cấp thông tin cơ bản về nội dung và hình thức cuốn
sách nhằm lôi cuốn bạn đọc tìm đọc tài liệu. Mục đích cao nhất của việc giới
thiệu sách là làm cho người nghe thấy được cuốn sách cần thiết cho họ, gây
hứng thú, nhu cầu tìm đọc sách.
- Trong trường học, việc giới thiệu và tuyên truyền sách, báo cho giáo viên
và học sinh chiếm vị trí quan trọng trong công tác thư viện, nó được đặt lên
hàng đầu, đây là việc làm phải thường xuyên, khoa học, hợp lý nhằm giới thiệu
1
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

những cuốn sách hay đến với bạn đọc. Chính vì vậy theo tôi để phát huy tối đa
của việc tuyên truyền, giới thiệu sách báo đến bạn đọc người.
PHẦN THỨ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận.
Với tôi, mặc dù làm công tác thư viện chưa lâu nhưng qua quá trình công tác
tôi nhận thấy. Đối với thư viện trường học để phát huy một cách tốt nhất cơ sở
vật chất trọng yếu và trung tâm sinh hoạt văn hóa của nhà trường thì việc tuyên
truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện là một khâu
nghiệp vụ hết sức quan trọng trong công tác thư viện. Làm tốt khâu nghiệp vụ
này là người cán bộ thư viện đã góp phần rất lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ
giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Tạo một môi
trường giáo dục thuận lợi, là sân chơi bổ ích, lý thú cho các em mà khi tự mình
khám phá bao điều mới mẻ ẩn sau những trang sách, báo. Chính vì vậy mà tôi
chọn việc tuyên truyền, hướng dẫn và giới thiệu bạn đọc sử dụng sách, báo thư
viện là đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình.
* Vốn tài liệu:
- Nội dung tài liệu là yếu tố quan trong để thu hút bạn đọc đến với thư viện.


Vốn tài liệu ở trường TH Hà Huy Tập tương đối đáp ứng được phần nào nhu
cầu dùng tin của bạn đọc. Bạn đọc không chỉ quan tâm đến nội dung của tài liệu
mà còn yêu cầu vào loại hình tài liệu để phù hợp với công tác giảng dạy và học
tập của
* Lựa chọn sách, báo phù hợp:
Việc lựa chọn sách, báo có tác dụng rất lớn cho việc tuyên truyền, giới thiệu
sách báo đến bạn đọc. Muốn làm tốt công tác này người cán bộ thư viện phải
nắm bắt nhu cầu, nội dung và các sự kiện liên quan đến vấn đề học tập và giảng
dạy của giáo viên và học sinh. Có như vậy chúng ta mới kích thích được bạn
đọc đến thư viện tìm tài liệu để thỏa mãn nhu cầu của mình.
Ví dụ: Đối với học sinh trung bình: Ngoài sách giáo khoa cán bộ thư viện
giới thiệu cho các em các loại sách bài tập, sách tham khảo cho các em nhằm
bổ sung và cũng cố kiến thức của mình.
- Đối với học sinh khá, giỏi: Thì cán bộ thư viện giới thiệu những loại sách
nâng cao để mở rộng kiến thức.

2
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

- Đối với cán bộ giáo viên: Ngoài sách giáo khoa, giáo viên thì cán bộ thư
viện giới thiệu cho giáo viên những cuốn sách tham khảo hay, chuyên đề bồi
dưỡng học sinh giỏi….
* Điều kiện hướng dẫn bạn đọc sách, báo thư viện.
Hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo không chỉ bạn đọc nắm được kỷ năng
đọc sách báo đơn giản mà nhằm mục tiêu giáo dục nhất định. Thư viện cần xác
định nhiệm vụ cụ thể đối với từng lứa tuổi, từng nhóm thậm chí đối với từng
giáo viên và học sinh cá biệt. Muốn làm tốt công tác này cán bộ thư viện phải
xác định rõ các nhiệm vụ sau đây:
Hướng dẫn bạn đọc sử dụng các loại sách, báo gì?
Đối với thư viện trường học muốn phát huy tốt tác dụng của thư viện, người
cán bộ thư viện cần hướng dẫn chu đáo bạn đọc các loại sách báo phục vụ trực
tiếp yêu cầu giáo dục toàn diện của nhà trường các loại sách tham khảo, sách
giáo khoa, sách nghiệp vụ… sát với chương trình học tập của nhà trường, các
loại sách báo nhằm mở rộng kiến thức gớp phần đẩy mạnh chất lượng giảng dạy
và học tập. Ngoài ra còn có các loại sách pháp luật, rèn luyện tư tưởng đạo
đức… tình cảm lành mạnh của học sinh.
- Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu sử dụng sách báo bạn đọc. Phù hợp với
từng lứa tuổi, từng đối tượng, cấp học để cán bộ thư viện mới nắm bắt được nhu
cầu thì mới hướng dẫn bạn đọc dùng sách phù hợp đáp ứng với nhu cầu.
- Ngoài ra thư viện kết hợp với giáo viên từng bộ môn để nắm được yêu cầu
và kế hoạch phục vụ liên tục, giúp các em biết sử dụng thư viện, sử dụng hệ
thống tra cứu thư viện, biết cách đọc sách, coi sách là người thầy thứ hai của
mình.
* Mối quan hệ giữa việc tuyên truyền và giới thiệu sách.
- Trong quá trình làm công tác thư viện trường học, bản thân đã được đi tập
huấn nhiều lần, được tham quan ở một số trường có thư viện hoạt động tốt,
được học tập và hiểu thêm về hoạt động thư viện, biết cách tuyên truyền và giới
thiệu sách, biết đọc sách là cần thiết đối với mỗi người. Từ đó, bản thân rút ra
kết luận cơ bản : Trong hoạt động thư viện nếu chỉ có sách mà không có người
đọc thì sách không những vô nghĩa mà còn lãng phí tiền bạc của Nhà nước và
của nhân dân. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giới thiệu sách theo

3
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

đúng đối tượng học sinh là việc làm cần thiết của người cán bộ thư viện và là
giải pháp mới trong công tác nghiệp vụ của Thư viện.
- Việc giới thiệu sách theo đúng đối tượng học sinh cần phải thông qua hệ
thống mạng lưới cộng tác viên thư viện; các bài giới thiệu sách và các hình thức
giới thiệu sách phải phù hợp với học sinh các khối lớp.
* Xây dựng mạng lưới cộng tác viên thư viện:
- Hàng năm, thư viện có tổ cộng tác là thư viện, tuy nhiên mạng lưới được
thành lập chỉ có các thành viên là giáo viên nên việc giới thiệu sách đến học
sinh còn ít. Vì vậy, để thư viện hoạt động tốt, nhiều bạn đọc đến với thư viện,
ngay từ đầu năm học tôi tham mưu cùng với Hiệu trưởng thành lập tổ mạng
lưới thư viện. Tổ mạng lưới bao gồm đại diện học sinh của các khối lớp và một
số giáo viên chủ nhiệm.Tổ mạng lưới thư viện giúp cán bộ thư viện trong nhiều
hoạt động của thư viện mà đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, giới thiệu
sách .
II. Thực trạng.
1 Thuận lợi.
- Được sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban giám hiệu nhà trường.
- Có sự phối hợp nhiệt tình của cán bộ giáo viên, ĐTN, ĐTN trong nhà
trường trong các hoạt động thư viện. Thư viện có kế hoạch tuyên truyền, giới
thiệu tài liệu nhằm thu hút bạn đọc đến sử dụng thư viện. Cán bộ thư viện được
đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần yêu nghề, luôn năng động
trong công việc. Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ
do phòng tổ chức. Bên cạnh đó, cán bộ thư viện đang tham gia lớp Đại học thư
viện để nâng cao trình độ.
- Thư viện trường Tiểu học Hà Huy Tập được sự quan tâm đầu tư của ngành
cấp trên, của Nhà trường, cung cấp số lượng sách phục vụ cho việc đọc và học
của học sinh tương đối đầy đủ .
- Chủng loại sách tuy chưa nhiều nhưng cũng có một số ít cuốn sách rất hay
và thu hút được nhiều bạn đọc. Đặc biệt học sinh của trường đa phần đều ham
mê đọc sách và hơn thế nữa Ban giám hiệu là những thầy cô thực sự yêu thích
đọc sách, rất quan tâm đến hoạt động thư viện.
4
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

Qua một thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và giới thiệu bạn đọc sử dụng
sách, báo thư viện. Tôi nhận thấy thư viện là sân chơi bổ ích, lý thú cho các em
mà khi tự mình khám phá bao điều mới mẻ ẩn sau những trang sách, báo.
2. Khó khăn.
- Do điều kiện kinh phí hạn hẹp nên việc bổ sung tài liệu chưa thường
xuyên, kịp thời.
- Vai trò của thư viện trong việc hướng dẫn học sinh ham mê đọc sách còn
quá ít so với yêu cầu. Đa số chưa biết sử dụng thư viện, chưa biết khai thác sách
báo, chưa biết tự học, tự bồi dưỡng bằng sách báo.
- Nguyên nhân chủ yếu là giáo viên và các bậc cha mẹ học sinh chưa quan
tâm đầy đủ đến việc đọc sách , chưa hướng dẫn đọc sách đến nơi đến chốn.
- Bên cạnh đó đặc điểm tâm sinh lí và nhu cầu đọc sách báo của các lứa tuổi
học sinh cũng khác nhau.
- Do sự tiến bộ của khoa học công nghệ, công nghệ thông tin đã tác động rất
lớn đến nhu cầu đọc sách của giáo viên và học sinh.
Vi dụ: Thay vì đến thư viện các em học sinh có thể ở nhà mở Internet mở
truyện ra có người kể không phải đọc. Hoặc chỉ cần nhấc máy điện thoại gọi
điện đến 1080 để nghe kể chuyện…
- Trình độ văn hóa: là một trong những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhu
cầu đọc, trình độ của con người càng cao thì nhu cầu đọc sẽ phát triển và ngược
lại.
Trong quá trình thực hiện tôi có thực hiện bảng khảo sát tỉ lệ bạn đọc đến thư
viện cụ thể như sau:
Bạn đọc

CB, GV, NV
HS

Tỉ lệ bạn đọc
đến thư viện
Năm học 2017 - 2018
85%
75%

Tỉ lệ bạn đọc
đến thư viện
Đầu năm học: 2018 2019
85%
75%

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
* Giải pháp thứ nhất: Tuyên truyền đầu sách mới đến từng học sinh:

5
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

- Biện pháp 1: Giới thiệu sách qua các kênh măng non, các buổi sinh hoạt
chào cờ đầu tuần.
Ta áp dụng việc giới thiệu mỗi ngày một cuốn sách cho các em vào 15 phút
đầu giờ thông qua phương tiện truyền thanh của nhà trường hoặc các buổi chào
cờ đầu tuần. Đồng thời cán bộ thư viện kết hợp với Đoàn đội, giáo viên chủ
nhiệm tổ chức các cuộc thi kể chuyện theo sách...vào các ngày lễ lớn.
Ví dụ: Nhân dịp buổi chào cờ đầu tuần tôi xin giới thiệu đến quý thầy giáo,
cô giáo và các em học sinh một cuốn sách vừa được nhập về trường chúng ta từ
tuần trước.

Thưa các thầy cô giáo! Cùng các em học sinh thân mến!
Nàng tiên núi kết duyên với Thần Nước rồi hạ sinh ba cô con gái. Ba
chị em thương nhau lắm, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Họ còn mài ba chiếc
vòng đá giống y hệt nhau để mỗi người đeo một cái. Nhưng rồi một ngày kia,
thời tiết khắc nghiệt, ba chị em đành phải chia tay nhau đi kiếm cái ăn… Mỗi
người một ngả. Cuộc sống của mỗi cô con gái nàng tiên núi sẽ ra sao? Câu
chuyện diễn ra thế nào mời các bạn tìm đọc tại thư viện nhé!
Xin cảm ơn! Xin chào và hẹn gặp lại các em trong buổi giới thiệu lần
sau.
- Biện pháp 2: Kết hợp với TPT Đội và giáo viên chủ nhiệm.
- Kết hợp tổng phụ trách tổ chức ngày hhội đọc sách: - Nâng cao văn hóa
đọc, rèn luyện thói quen đọc, tạo cơ hội gặp gỡ để giao lưu học hỏi và
6
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

chia sẻ những giá trị của sách, về niềm đam mê đọc sách cho CB-GVCNV và học sinh trong nhà trường.
+ Tổ chức cho học sinh thi Cảm nhận về cuốn sách mà mình đọc thông qua
Hội thi: “Nói về cuốn sách mà mình yêu thích.” Có giải thưởng động viên khuyến
khích

7
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

+ Tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo

giáo viên, HS tham gia, qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng
như trân trọng, giữ gìn và bảo quản sách.
Ví dụ: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nâng cao văn hóa đọc, rèn luyện thói quen đọc, tạo cơ hội gặp gỡ để giao
lưu học hỏi và chia sẻ những giá trị của sách, về niềm đam mê đọc sách cho CB
-GV-CNV và học sinh trong nhà trường.
- Tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông
đảo giáo viên, HS tham gia, qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách
cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo quản sách.
- Hưởng ứng Ngày hội đọc sách của Việt Nam và thế giới năm 2019 (21/4).
- Hoạt động cần được tổ chức tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian:
- Chuẩn bị: Từ ngày 20/2- 4/3/2019
- Khai mạc ngày hội lúc 7h30’ ngày 4/3/2019.
2. Địa điểm: Tại thư viện tường tiểu học Hà Huy Tập
III.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Tổ chức khai mạc Ngày hội đọc sách

8
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

2. Tổ chức các hoạt động trong ngày hội:
2.1Ban giám khảo.
1. Cô: Huỳnh Thị Biên
2. Cô: Dương Thị Hà
3. Cô: Nguyễn Thị Hà Anh

Giám khảo 1 (Hiệu trưởng)
Giám khảo 2 (P. Hiệu trưởng)
Giám khảo 3 (Bí thư đoàn)

2.2. Trưng bày sách:

9
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

I V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ GIÁM KHẢO
1. Cơ cấu giải thưởng.
+ 01 giải nhất, trị giá 100.000/ giải
+ 01 giải nhì, trị giá 80.000/ giải
+ 01 giải ba, trị giá 50.000/ giải
+ Quà học sinh: 100.000đ

10
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

Trên đây là kế hoạch phối hợp về việc tổ chức Ngày hội văn hóa đọc sách
của trường tiểu học Hà Huy Tập.
2. Giải pháp thứ hai: Tuyên truyền sách mới đến với giáo viên
- Tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.
- Ngoài những buổi giới thiệu sách tại thư viện thì thông qua các buổi sinh
hoạt chuyên môn, các cuộc họp…cán bộ thư viện kết hợp giới thiệu sách hay,
sách mới.
+ Kết hợp với việc tuyên truyền, giới thiệu sách báo cán bộ thư viện trưng
bày các sách mới, sách hay ở tủ trưng bày sách trong thư viện để bạn đọc tiện
theo giỏi.
+ Ngoài cán bộ thư viện là người nòng cốt trong việc giới thiệu sách thì tổ
cộng tác viên của thư viện gồm: giáo viên và học sinh là mạng lưới tuyên
truyền, giới thiệu sách báo hiệu quả là những người cùng cán bộ thư viện truyền
tải thông tin bạn đọc một cách nhân nhất.
IV. Tính mới của giảp pháp:
- Việc tuyên truyền và giới thiệu sách phải phù hợp với thực tế nhà trường,
nội dung tuyên truyền cần gắn với từng đối tượng học sinh.
11
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

- Hình thức tuyên truyền, giới thiệu đa dạng phong phú để những quyển
sách hay, sách cần kịp thời đến tay học sinh.
- Với những năm học trước, tôi thường giới thiệu sách tràn lan thường là
theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng của Nhà trường, của Liên đội nên không hiệu
quả. Vì thế, năm học 2018 – 2019 tôi chọn cách giới thiệu sách theo đối tượng
học sinh, từng chủ điểm nên hiệu quả tiến bộ rõ rệt.
V. Kết quả sau khi tổ chức giới thiệu, tuyên truyền sách thì tỉ lệ bạn đọc
đến thư viện nhiều hơn.
Bạn đọc

CB, GV, NV
HS

Tỉ lệ bạn đọc
đến thư viện
Cuối tháng 3 năm học: 2018 - 2019
100%
90%

Qua một năm tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách,
báo cáo thư viện kết quả là.
Đến nay có đến 90% học sinh và 100% giáo viên toàn trường sử dụng sách,
báo thư viện. Số lượng học sinh thích đọc sách, báo thư viện ngày một nhiều,
học lực của học sinh toàn trường tăng lên, học sinh giỏi ngày một nhiều hơn,
học sinh yếu giảm.
Tinh thần tự học tự rèn luyện thể hiện rõ rệt ở từng học sinh trong toàn
trường. Đội ngũ giáo viên ở trường đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện càng nhiều
hơn.
PHẦN THỨ3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận.
Thư viện là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao chiều sâu của dân
tộc, vừa định hướng, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh
tế xã hội. Mục tiêu hoạt động của thư viện là đáp ứng yêu cầu nâng cao trí tuệ,
yêu cầu nghiên cứu khoa học và văn hóa của nhân dân.
Những năm gần đây ngành giáo dục rất quan tâm đến thư viện. Nó không
chỉ thực hiện chức năng giáo dục, thông tin mà còn thực hiện chức năng giải trí
thẩm mỹ. Nó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của con người
nói chung và chất lượng giáo dục nói riêng .
12
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

V.I.Lênin đã từng nói: “Đánh giá một thư viện tốt hay xấu, không phải thư
viện đó có bao nhiêu sách quý hiếm mà ở chỗ Thư viện đó đã phục vụ và lôi
cuốn bao nhiêu người đọc đến với Thư viện”.
Qua quá trình học tập và công tác tại trường TH Hà Huy Tập. Được tiếp xúc
với tài liệu, bạn đọc đến tra tìm, mượn trả tài liệu, nắm được tâm lý bạn đọc nên
tôi nghĩ rằng việc tuyên tuyền và giới thiệu sách chiếm vị trí rất quan trọng
trong công tác phục vụ và quản lý bạn đọc. Đây là một trong những nhiệm vụ
quan trọng của thư viện, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới giáo dục, khuyến
khích phong trào dạy tốt, học tốt của toàn bộ giáo viên, học sinh trong toàn
trường. Đó chính là con đường ngắn nhất để thúc đẩy thư viện phát triển ngày
càng cao hơn, góp phần vào việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục – đào tạo tại
trường tiểu học Hà Huy Tập đi lên.
Do điều kiện và khả năng còn hạn chế chắc chắn không tránh khỏi những
thiếu sót. Kính mong quý thầy cô tham gia ý kiến đóng góp để đề tài được hoàn
thiện hơn.
2. Ý kiến đề xuất.
- Thư viện, trang thiết bị trường học là vấn đề được chú trọng hàng đầu. Quy
quá trình làm việc thực tế bản thân tôi mạnh dạn đề xuất một số ý kiến như sau:
+ Cần bổ sung thêm giá đựng sách báo, tạp chí và giá đựng cặp mũ nón của
bạn đọc khi đến thư viện.
+ Mua thêm sách tham khảo, sách nghiệp vụ và một số loại sách khác phục
vụ học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh.
+ Bổ sung thêm hai đến ba loại báo để thư viện có báo phục vụ bạn đọc.
Xin chân thành cám ơn./.
Dray Sáp, ngày 04 tháng 03 năm2019
Người thực hiện

Nguyễn Thị Thanh Thương

13
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
* Sách:
1. Đoàn phan Tân (2001), Cơ sở thông tin học, Đại học quốc gia, Hà Nội,
2001, 294 tr.
2. Vũ Dương Thúy Ngà (2004), Phân loại tài liệu, Đại học văn hóa, Hà Nội,
2004, 322tr.
14
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

3. Vũ Bá Hòa (2001), Hội thi giáo viên thư viện với công tác thư viện trường
học, Giáo dục, TPHCM, 2001, 146tr.

PHỤ LỤC
PHIẾU ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG ĐỌC
CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG
Để Thư viện phục vụ việc đọc của các em ngày càng tốt hơn, rất mong các
em trả lời một số câu hỏi trong phiếu điều tra dưới đây.
15
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

Các em đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời mà mình chọn. Không có
gợi ý, các em tùy ý viết theo suy nghĩ của mình.
Em hãy cho biết một số thông tin về mình.
Giới tính:…………………………………….
Tuổi:…………………………………………
Học lực:……………………………………..
1. Ngoài giờ học ở trường, các em thường dùng thời gian rỗi làm gì?

 Học bài
 Chơi game, xem ti vi
 Giúp bố mẹ làm việc nhà

 Đi học thêm
 Làm việc khác

2. Lý do em chọn sách đọc?

 Khi nghe giới thiệu sách
 Theo phong trào

 Nghe lời thầy cô khuyên
 Lý do khác:………………………

3. Mỗi tuần em đến thư viện mấy lần?

 1- 2 lần

 3- 4 lần

 trên 4 lần

 Không

4. Các em đọc sách có ghi chép lại không?

 Thường xuyên
 Thỉnh thoảng

 Không
 Ý kiến khác:………………………..

5. Các hoạt động nào của thư viện mà em thích nhất?

 Thi kể chuyện theo sách
 Trưng bày sách

 Giới thiệu sách
 Hoạt động khác

6. Các em thích đọc sách theo chủ đề nào?

 Sách tham khảo
 Báo nhi đồng

 Truyện thiếu nhi
 Chủ đề khác:…………………………….

7. Dịch vụ nào của thư viện mà em thích nhất?

 Đọc tại chổ

 Mượn về nhà

 Dịch vụ khác

8. Các em đến thư viện vì mục đích gì?

 Giải trí
 Nâng cao sự hiểu biết

 hỗ trợ học tập
 Theo phong trào

9. Em có nhận xét gì về kho sách của thư viện?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
10. Em có mong muốn gì về công tác phục vụ của thư viện?
16
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Cảm ơn vì sự hợp tác của các em!

PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐỌC CỦA GIÁO VIÊN

Nhằm nâng cao khả năng và đáp ứng nhu cầu đọc, phục vụ công tác giảng
dạy và học tập trong nhà trường. Thư viện trường TH Hà huy Tập tiến hành
khảo sát nhu cầu đọc của giáo viên, học sinh trong nhà trường qua đó có những
định hướng nhằm phát huy tốt vai trò của mình. Rất mong thầy cô hợp tác đánh
dấu vào những ô thích hợp đưới đây.
17
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

1. Thầy/ cô vui lòng cho biết một số thông tin về cá nhân?
Độ tuổi:  dưới 30

 30 – 40
 40 – 50
trên 50
 Đại học
 Trên đại học

Trình độ:  Trung cấp

2. Thầy/ cô có thường xuyên đến thư viện?

 1-2 lần/ tuần

 3-4 lần/ tuần

 Trên 4 lần/ tuần

3. Mục đích sử dụng thư viện của thầy cô?

 Học tập

 Nghiên cứu

 Giải trí

4. Thầy/ cô thích sử dụng tài liệu dưới hình thức nào?

 Sách

 Báo, tạp chí

 Tài liệu điện tử

5. Trong các dịch vụ hiện có tại thư viện thầy/cô thường sử dụng?

 Đọc tại chổ

 Mượn về nhà

 Tư vấn, sao chụp tài liệu

6. Ý kiến của thầy/cô về thời gian và thái độ phục vụ của cán bộ thư viện?

 Nhanh chóng, nhiệt tình
 Chậm, chưa nhiệt tình

 Bình thường
 Ý kiến khác:………………

7. Theo thầy/cô thư viện cần chú trọng bổ sung những tài liệu nào?

 Sách nghiệp vụ
 sách pháp luật

 sách tham khảo
 Sách khác

8. Thầy/ cô thường sử dụng hình thức nào để tra cứu tài liệu?

 Chọn trực tiếp trên giá kệ
 Tìm theo tủ mục lục

 Tra tìm theo danh mục tài liệu
 Hỏi trực tiếp nhân viên thư viện

9. Thầy/ cô đánh giá sao về CSVC – trang thiết bị hiện có tại thư viện?

 Tốt

 Chưa tốt lắm

 Kém

 Ý kiến khác

10. Thầy/cô có đề xuất gì để nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện?
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Cảm ợn sự hợp tác của quý thầy cô
MỤC LỤC
TT

TÊN ĐỀ TÀI

TRANG

Tên đề tài
PHẦN THỨ NHẤT:

I
II

MỞ ĐẦU

Đặt vấn đề
Mục tiêu, nhiệm vụ của việc giới thiệu sách

1
1
1
18

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thương


SKKN: Một vài kinh nghiệm trong việc giới thiệu sách

PHẦN THỨ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I
II
1
2
III
IV.
V.

Cơ sở lý luận
Thực trạng
Thuận lợi
Khó khăn
Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.
Tính mới của giải pháp
Kết quả sau khi tổ chức giới thiệu, tuyên truyền sách thì tỉ lệ
bạn đọc đến thư viện nhiều hơn.
PHẦN 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1
2

Kiến nghị
Ý kiến đề xuất
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐỌC CỦA GIÁO VIÊN

MỤC LỤC

2
2
2
4
5
5
10
11
11
11
12
14
16
17
18

19
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh ThươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×