Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

ebook 30 câu TOEIC PART 5 đầu tháng 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.87 MB, 7 trang )

GIẢI THÍCH CHI TIẾT

30 CÂU PART 5
TOEIC FORMAT MỚI
THAM KHẢO ĐẦU THÁNG 09
Cập nhật liên tục, các bạn nhớ theo dõi để tải bản cập nhật tiếp theo nhé

Tài liệu tặng miễn phí.
SHARE thoải mái nhưng hãy ghi nguồn để tôn trọng công sức của
tác giả.
Benzen English – Chúc bạn học tốt!ĐỀ
Học TOEIC MIỄN PHÍ tại nhóm Tự học TOEIC mỗi ngày
Link nhóm: https://www.facebook.com/groups/BenzenEnglish/

GIẢI
101

A

Công thức cần nhớ: tương lai đơn + after + hiện tại đơn
Cụm cần nhớ: “leave someone unattended”: không chú ý/ trông coi ai

102C

“ Quản lý bảo tầng nhắc du khách không để con của mình ..KHÔNG ĐƯỢC TRÔNG
COI.. bên trong toà nhà. (ý là phải trông con của mình cẩn thận)”
“ khi công ty chuyển cô ấy ..TỚI.. trụ sở chính”

103

A

* relocate: chuyển tới chỗ khác để làm việc
* headquarters: trụ sở chính
Dấu phẩy chia 2 vế trong câu => 2 vế đó đều là 2 mệnh đề chia thì
ð Mệnh đề trước dấu phẩy chưa có V chia thì => loại D

104

ð Chủ ngữ số ít là “the train” => loại A

B

ð Còn B và D thì chọn B vì nó chỉ sự thật hiển nhiên
“Xe lửa khởi hành từ V tới C ..TỐN.. cả ngày, nên nhiều du khách thích đi máy bay
hơn”
“giữ ..AN TOÀN.. ở một nơi được khoá lại”

105

C


106

B

107

B

Công thức cần nhớ: either …. or ….. : hoặc là cái này hoặc là cái kia

108

C

Ta thiếu N đứng cuối cụm N “his full ..N..”

* secure: an toàn
Công thức cần nhớ: some + N số nhiều/ N không đếm được
C là N chỉ người số ít nên loại

Cụm cần nhớ: “reserve the right”: có quyền làm gì
109

A

“nhà hàng ..CÓ QUYỀN.. từ chối dịch vụ cho khách, người mà ăn mặc không phù
hợp”
Đây là mệnh đề quan hệ rút gọn


110

C

“Trường học B đưa ra những khoá học cho những người (mà) quan tâm tới việc học
XXX”
Câu đầy đủ “T B S now offers courses for those (who are) interested in learning XXX”

111

C

112

A

113

D

“Với những hành khách đi xe lửa mà xách đồ vượt quá (quy định), RTR sẽ tính thêm
phí 13% cho mỗi túi xách ..THÊM..”
Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành cần nhớ: have/ has + already + Ved/c3: đã làm gì xong
rồi
Ta đã có đầy đủ công thức thì quá khứ tiếp diễn “were growing” => chọn ADV bổ
nghĩa

Tìm hiểu đặt mua sách từ vựng Tiểu thuyết TOEIC để đạt được hiệu quả tốt nhất tại
https://www.benzenenglish.com/tieuthuyettoeicHọc TOEIC MIỄN PHÍ tại nhóm Tự học TOEIC mỗi ngày
Link nhóm: https://www.facebook.com/groups/BenzenEnglish/
“báo cáo đề cập ..MỘT CÁCH NGĂN GỌN.. cuộc sáp nhập sắp tới giữ công ty ở P và
114

B

công ty ở F”
* briefly: một cách ngắn gọn
“….. ít nhất 5 người tham gia đăng ký hội thảo, nó sẽ tiếp tục như kế hoạch vào cuối
tuần tới”
A. Nếu không

115

D

B. Hơn là
C. Thay vì
D. Miễn là
=> chọn D
Cụm cần nhớ: “tobe limited to”: giới hạn lên tới

116

C

“Rút tiền từ máy rút tiền tự động ở ngân hang B bây giờ sẽ bị ..GIỚI HẠN.. lên đến
2500$ một ngày / 1 khách hàng”


117

B

118

D

119

B

120

C

“người tư vấn tài chính ..KHUYÊN.. bà B cắt giảm nhân viên”
* consultant: người tư vấn
“..MẶC DÙ… sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, công ty H vẫn tiếp tục là nhà sản
xuất điện thoại hàng đầu ở châu Á”
“những nhà khoa học đã luôn nói nhiều năm rằng năng lượng mặt trời có ..TIỀM
NĂNG.. đáng kinh ngạc để trở thành nguồn năng lượng dẫn đầu của thế giới”
“Mỹ phẩm G có sẵn ..BẤT CỨ CHỖ NÀO.. (mà) những sản phẩm H được bán, bao
gồm những cửa hàng C D”
Ta thiếu S vào chỗ này

121

A


“Ngành công nghiệp thực phẩm được quản lý bởi nhiều quy định, mà ..CHÚNG TA…
tại ôcng ty BF (phải) theo dõi một cách cẩn thận”
Câu chưa có V chia thì => ta cần V chia thì, hơn nữa đây là việc đã xảy ra (vì phía sau

122

D

có “was”.
Hơn nữa, ta cần dạng chủ động vì sau chỗ trống có N => chọn D
“Tại một cuộc họp của các bộ trưởng tài chính, ông Yao đã ..YÊU CẦU.. khẩn cấp xin

123

A

hỗ trợ các vấn đề kinh tế của đất nước mình.”
** a plea = an urgent request: yêu cầu khẩn cấp
“ tất cả tài liệu ở cửa hàng WEB được phân loại và được sắp xếp trên kệ ..THEO… chủ

124

C

đề và thể loại”
Cụm cần học: “according to”: theo

125


D

126

C

Ta cần ADJ đứng trước bổ nghĩa cho N trong cụm N “any ..ADJ.. dealer”
Câu đã có V chai thì là “will now be” => V cần điền vào là V rút gọn.
Hơn nữa ta có N phía sau chỗ trống nên phải điền dạng chủ động. Chọn C

Tìm hiểu đặt mua sách từ vựng Tiểu thuyết TOEIC để đạt được hiệu quả tốt nhất tại
https://www.benzenenglish.com/tieuthuyettoeic


Học TOEIC MIỄN PHÍ tại nhóm Tự học TOEIC mỗi ngày
Link nhóm: https://www.facebook.com/groups/BenzenEnglish/
Cụm cần nhớ: “invest in”: đầu tư vào
127

D

“Bởi vì chi phía của …VIỆC ĐẦU TƯ.. vào thiết bị nhà máy cao hơn người chủ mong
đợi, anh ta chỉ mua một cái máy mới thôi”
Công thức cần nhớ: S , V rút gọn , V chia thì.

128

C

“tất cả nhân viên ở nhà máy, ..BAO GỒM.. những người ký hợp đồng với công ty bên

ngoài, được nghỉ phép có lương vào ngày lễ tết”

129

C

“Nhân viên tham gia buổi giã ngoại có thể mang …BẤT KỲ.. loại thức ăn nào họ
muốn chia sẻ với nhóm”
Cụm cần nhớ: in keeping with: tuân theo / phù hợp với

130

D

“..TUÂN THEO.. quy định của XXX, chủ nhà hang phải tiến hành những cuộc
họp(hướng dẫn đào tạo) an toàn thực phẩm với nhân viên nhà bếp”

Benzen English - Chúc bạn học tốt!

Tìm hiểu đặt mua sách từ vựng Tiểu thuyết TOEIC để đạt được hiệu quả tốt nhất tại
https://www.benzenenglish.com/tieuthuyettoeic×