Tải bản đầy đủ

Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn ” ở phân môn luyện từ và câu lớp 3

Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

I. MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Như chúng ta đã biết, phân môn Luyện từ và câu là một trong những phân
môn quan trọng trong dạy học tiếng Việt lớp 3 nói riêng và dạy học môn tiếng
Việt bậc Tiểu học nói chung, nó góp phần giúp cho học sinh đạt được các mục
tiêu như: Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng tiếng Việt
(nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của
lứa tuổi. Thông qua dạy và học tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác của tư
duy. Ngoài ra còn cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản ban đầu về
tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản ban đầu về xã hội, tự nhiên và con người,
về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài.
Như cha ông ta đã nói: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt
Nam”. Quả là vậy, ngữ pháp Việt Nam thật phức tạp. Ở cấp Tiểu học cũng đã
không xem nhẹ vấn đề này. Chính vì thế ngay từ lớp 2, chương trình đã đưa vào
phân môn Luyện từ và câu các dạng bài tập về dấu câu. Nói thì dễ nhưng khi dạy
dạng bài tập này thấy không hề đơn giản. Trong thực tế, nhiều giáo viên còn lúng
túng khi tổ chức cho học sinh hoạt động để tự phát hiện cách dùng các dấu câu.
Phần lớn đều sa vào giảng giải hoặc mớm sẵn giải đáp cho học sinh nên dẫn đến

chất lượng, hiệu quả chưa cao.
Trong dạy học, khi dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp
trong câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu có không ít giáo viên
thường hay lúng túng, chưa tìm ra được lối đi cho đúng và phù hợp với đối tượng
học sinh của từng khối lớp. Khi dạy thường áp đặt học sinh là phải làm thế này,
thế kia dẫn đến học sinh làm đúng bài mà không hiểu vì sao mình làm đúng hoặc
vì sao mình làm sai. Như vậy, khi làm dạng bài tập trên tưởng chừng như là đơn
giản nhưng thực tế không đơn giản chút nào, bởi hầu như đa số giáo viên khi dạy
chưa khái quát được thành từng dạng bài tập cụ thể để giúp học sinh vận dụng
khi làm bài.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
-1-


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã chọn nội dung: Một vài kinh nghiệm dạy
dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn.” ở phân
môn Luyện từ và câu lớp 3 tại trường tiểu học Y Ngông để nghiên cứu và áp
dụng vào giảng dạy.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu tâm lí lứa tuổi học sinh, đúc rút kinh
nghiệm từ thực tế học sinh mình chủ nhiệm. Từ đó đề ra biện pháp dạy học hiệu
quả nhất.
Căn cứ vào lý do chọn đề tài và qua quá trình thực tế giảng dạy của bản
thân, tôi nhận thấy cần phải có biện pháp dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào
chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn.”
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1.Cơ sở lí luận của vấn đề
Dạy học phân môn Luyện từ và câu ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh
có những cơ sở ban đầu về các mẫu câu, kiểu câu, các loại dấu câu và đặc biệt là
vốn từ của các em được mở rộng. Các em có kỹ năng dùng từ và đặt câu đúng.
Dạy học phân môn Luyện từ và câu theo chương trình hiện hành khác với phân
môn Từ ngữ - Ngữ pháp theo chương trình cải cách giáo dục trước đây. Nghĩa là
học sinh chủ yếu được luyện tập thực hành mà không mấy chú trọng vào phần lý
thuyết. Nếu dạy phân môn Luyện từ và câu mà nặng về phần lý thuyết là chưa
đạt được yêu cầu của bài dạy. Chính vì vậy, những ngữ liệu mà chương trình đưa


ra trong mỗi bài dạy gần gũi, sát thực với học sinh. Thông qua các ngữ liệu, học
sinh nắm được các mẫu câu, kiểu câu, dấu câu và mở rộng được vốn từ. Ở
chương trình lớp 2, lớp 3 học sinh chưa được học khái niệm câu có nhiều chủ
ngữ, vị ngữ hay câu có trạng ngữ như lớp 4, lớp 5 mà các em chỉ được biết: Nếu
câu có nhiều chủ ngữ thì được hiểu là trong câu có các bộ phận cùng trả lời cho
một câu hỏi Ai? Còn nếu câu có nhiều vị ngữ thì các em được hiểu là trong câu
có các bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi Là gì? Làm gì? hay Thế nào? Còn câu
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
-2-

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

có bộ phận Trạng ngữ thì các em được hiểu là trong câu có bộ phận trả lời cho
câu hỏi Ở đâu? Khi nào? hoặc Vì sao? Vậy trong câu có các bộ phận cùng trả
lời cho một câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? Là gì? Làm gì? Thế nào? hoặc trong câu
có bộ phận trả lời cho câu Ở đâu? Khi nào? hoặc Vì sao? chúng cần có dấu hiệu
gì để cho học sinh nhận dạng đúng khi làm bài tập. Muốn vậy giáo viên phải
giúp học sinh thành thạo và làm tốt các bài tập dạng “Điền dấu phẩy vào chỗ
thích hợp trong câu văn cho sẵn” mà trước đó sách giáo khoa hay sách giáo viên
không hề cung cấp một cái gì về lý thuyết cả. Để làm được điều này đòi hỏi giáo
viên phải có kiến thức, phương pháp và khái quát được thành từng dạng bài tập
cho học sinh lớp 2, lớp 3 thì chắc chắn lên lớp trên các em sẽ học tốt phân môn
Luyện từ và câu nói riêng và môn tiếng Việt nói chung.
2. Thực trạng vấn đề
Chương trình lớp 3 thì kiến thức không nặng như chương trình lớp 4, lớp 5.
Cái khó ở đây không phải là kiến thức mà là phương pháp truyền thụ để cho học
sinh hiểu nội dung của vấn đề. Học sinh lớp 3, tất cả các khái niệm chưa được
định nghĩa cụ thể như lớp 4 – 5. Trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3, các nội
dung để dạy cho học sinh đều phải trên phương diện cụ thể chứ chưa hình thành
cho học sinh khái niệm hoặc quy tắc cụ thể nào cả. Chẳng hạn: Khi dạy học sinh
dạng bài tập: “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn”. Sách
giáo khoa chỉ đưa ra cụ thể một bài tập chứ không đưa ra lý thuyết trước, học
sinh chỉ việc làm bài tập. Nếu giáo viên không biết cách khai thác và khắc sâu
thì chắc chắn học sinh sẽ không hiểu nội dung bài tập và sẽ không ghi nhớ được
lâu.
Mặt khác, qua thăm lớp dự giờ của đồng nghiệp cùng khối, tôi thấy hầu
như đa số giáo viên khi dạy dạng bài tập này chưa làm rõ được nội dung vấn đề
của bài dạy đưa ra. Giáo viên cũng chỉ mới dừng lại một cách mập mờ, chung
chung; chưa khái quát được thành dạng bài cụ thể. Bởi lý do giáo viên còn có
nhiều hạn chế về kiến thức dấu câu hoặc còn nhiều hạn chế về kiến thức của
phân môn Luyện từ và câu. Đặc biệt khi chữa bài cho học sinh, giáo viên chưa
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
-3-


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

làm rõ được vì sao bài của học sinh làm đúng hoặc vì sao bài của học sinh làm
sai.
Để có biện pháp dạy HS nắm được cách đặt dấu phẩy trong câu hiệu
quả, ở học kì I năm học 2017- 2018 tôi đã tiến hành khảo sát 28 học sinh lớp 3A
trường tiểu học Y Ngông và cho kết quả đạt được như sau:
Số HS

Nắm chưa vững

dự khảo

Nắm vững và vận

Nắm và vận dụng

và vận dụng kiến

sát

dụng tốt kiến thức

được kiến thức

thức còn lúng
túng

28
Số lượng
Học kì I

(em)
03

Tỉ lệ %
10,7

Số lượng
(em)
20

Tỉ lệ %

Số
lượng

Tỉ lệ %

(em)
71,4

05

17,9

Nhìn vào kết quả khảo sát cho thấy chất lượng HS chưa đồng đều, GV cần
phải phân loại đối tượng HS để dạy học đạt hiệu quả cao hơn.
3. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn” ở
phân môn Luyện từ và câu lớp 3 chưa được phân thành dạng cụ thể mà chỉ được
dạy đan xen với các nội dung khác. Vì thế, khi học, các em thường khó nắm
được nội dung từng dạng bài cụ thể. Do vậy, khi dạy giáo viên cần biết phân
thành từng dạng bài cụ thể để giúp học sinh dễ dàng thực hành khi làm bài. Ví
dụ:
* Các dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho
sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo chương trình.
Dạng 1: Dấu phẩy ngăn giữa các bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi Ai (con
gì, cái gì)?; Là gì ? Làm gì ? Thế nào ? hoặc dấu phẩy ngăn cách giữa các bộ

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
-4-

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

phận cùng trả lời cho câu hỏi Ở đâu ? Khi nào ? (nếu có trong câu) trong 3 mẫu
câu: Ai là gì ?; Ai làm gì ?; Ai thế nào ?
Dạng 2: Dấu phẩy ngăn cách giữa bộ phận trả lời cho các câu hỏi: Ở
đâu?; Khi nào ? với bộ các bộ phận đứng sau trong câu.
Dạng 3: Dấu phẩy ngăn cách giữa bộ phận trả lới cho câu hỏi: Vì sao?
Tại sao ? với các bộ phận đứng sau trong câu.
* Nội dung và cách thực hiện các dạng bài tập trên
Nội dung dạng bài tập “Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn,
đoạn văn” được dạy ngay từ lớp 2, lên lớp 3 dạng bài tập này tiếp tục được dạy
nhiều trong phân môn Luyện từ và câu (chiếm khoảng 1/6 lượng kiến thức của
phân môn). Nội dung này được dạy đan xen với các nội dung khác trong cùng
một tiết học chứ không tách ra dạy riêng một tiết. Bởi vậy khi dạy giáo viên phải
biết phân ra các dạng để học sinh nhớ và làm bài tốt. Điều đó được thể hiện:
Dạng 1: Dấu phẩy ngăn giữa các bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi Ai (con
gì, cái gì)?; Là gì ? Làm gì ? Thế nào ? hoặc dấu phẩy ngăn cách giữa các bộ
phận cùng trả lời cho câu hỏi Ở đâu ? Khi nào ? (nếu có trong câu) trong 3 mẫu
câu: Ai là gì ?; Ai làm gì ?; Ai thế nào ?
Ở dạng bài tập này nếu như đối tượng lớp 4- 5 thì giáo viên có thể nói với
HS một cách rất dễ dàng bởi HS lớp này đã được học thuật ngữ “đồng chức”.
“Đồng chức” tức cùng giữ một chức vụ trong câu như cùng giữ chức vụ chủ
ngữ, vị ngữ, trạng ngữ. Còn đối với HS lớp 2- 3 thì thuật ngữ này chưa được nói
với học sinh. Khi dạy dạng bài tập này đối với HS lớp 2- 3 GV chỉ được nói
“Dấu phẩy ngăn giữa các bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi Ai (con gì, cái gì)?;
Là gì ?; Làm gì ?; Thế nào ? hoặc Ở đâu ? Khi nào ? trong 3 mẫu câu: Ai là
gì?; Ai làm gì ?; Ai thế nào ?”. Đây là nền tảng để các em lên các lớp 4- 5 học
dạng câu có nhiều chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ. Vậy để lên lớp 4- 5 các em học
tốt dạng bài tập: Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong mỗi câu văn cho sẵn
thì ngay từ lớp 2, lớp 3 giáo viên phải hướng dẫn các em cách xác định bộ phận

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
-5-


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

trả lời cho câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? và bộ phận trả lời cho câu hỏi: Là gì ?
Làm gì ? Thế nào? hoặc bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? Khi nào ?
Sau đây là các bước để dạy tốt dạng bài tập trên:
Bước 1: Đọc kỹ yêu cầu bài tập và đọc kỹ các câu văn, đoạn văn đề bài
cho sẵn.
Bước 2: Xác định các câu văn đó thuộc mẫu câu nào đã học.
Bước 3: Trong mỗi câu, cần tìm những bộ phận nào cùng trả lời cho câu
hỏi: Ai (con gì, cái gì)? hoặc Là gì ? Làm gì ? Thế nào ? hoặc các bộ phận cùng
trả lời cho câu hỏi Ở đâu? Khi nào? (nếu có trong câu).
Bước 4: Dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa các bộ phận cùng trả lời cho
một câu hỏi trên.
Bước 5: Đọc lại các câu văn vừa điền dấu phẩy và xem lại các dấu phẩy
mình đặt đã đúng vị trí chưa.
Giáo viên cần lưu ý học sinh
- Đọc đúng các câu văn có dấu phẩy.
- Các bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi: Ai (con gì, cái gì) ? thường là
những từ chỉ sự vật, còn các bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì ? Làm gì ? Thế
nào ? thường là các từ chỉ hoạt động, trạng thái, đặc điểm.
Ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp
a. Bạn Hà bạn Nga bạn Lan đều là học sinh lớp 3A.
b. Các bạn học sinh lớp 3C đều ngoan học giỏi và siêng năng.
c. Ông em đang tưới nước bắt sâu và nhổ cỏ cho cây.
d. Trên cánh đồng bà con nông dân đang gặt lúa.
Thực tế trong giảng dạy những năm trước cho thấy, khi học sinh làm bài
tập này hầu như các em đều làm đúng, chỉ trừ một vài em còn gặp khó khăn
trong lớp là không làm được. Nhận xét bài xong, đến lúc chữa bài tôi hỏi: Vì
sao em điền được dấu phẩy vào chỗ đó? thì hầu như không em nào trả lời được.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
-6-

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

Tôi biết vì sao các em làm đúng bài mà không hiểu lý do mình làm đúng, có 2 lý
do chính là:
- Có thể các em được bố mẹ hoặc anh chị hướng dẫn trước ở nhà hoặc
nhìn vào sách giải trước ở nhà rồi đến lớp chỉ chép vào vở.
- Do các em điền dấu phẩy theo cảm tính vậy thôi.
Còn những em làm sai bài tập này thì sai chủ yếu ở chỗ:
a. Bạn Hà, bạn Nga, bạn Lan, đều là học sinh lớp 3A.
b. Các bạn học sinh lớp 3C đều ngoan, học giỏi, và siêng năng.
Rõ ràng ở hai câu trên học sinh đều sai ở chỗ là điền thừa dấu phẩy ở chỗ
không cần thiết và điền như vậy dẫn đến sai cả câu. Ở câu a điền thừa dấu phẩy
thứ 3 còn ở câu b thì thừa dấu phẩy thứ 2, giáo viên cần lưu ý cho học sinh
trong câu trước từ “và” ta không cần dùng dấu phẩy bởi vì từ “và” là từ nối giữa
hai bộ phận trong câu.
Vậy để giúp các em làm tốt và nhớ lâu dạng bài tập trên, giáo viên cần
hướng dẫn như sau:
Bước 1: Giáo viên ghi bài tập lên bảng, học sinh đọc 2 lần các câu văn đã
cho.
Bước 2: Giáo viên nêu câu hỏi dẫn dắt:
GV hỏi: Các câu trên thuộc mẫu câu gì?
HS: Câu a thuộc mẫu câu Ai là gì ?; Câu b thuộc mẫu câu Ai thế nào ?
Câu c thuộc mẫu câu Ai làm gì ?; Câu d thuộc mẫu câu Ai làm gì ?
Bước 3: GV hướng dẫn câu a:
+ Trong câu a, những bộ phận nào cùng trả lời cho câu hỏi Ai ? bộ phận nào
trả lời cho câu hỏi Là gì ?(Bạn Hà, bạn Nga, bạn Lan / đều là học sinh lớp 3A.)
Ai ?

Là gì ?

+ Câu trên có mấy bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi Ai ? (3 bộ phận)
+ Vậy ở câu trên ta đặt dấu phẩy vào những chỗ nào cho thích hợp ?
(Ta đặt dấu phẩy vào chỗ ngăn cách các bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi Ai ?)
Bước 4: Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
-7-


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

a. Bạn Hà, bạn Nga, bạn Lan đều là học sinh lớp 3A.
Bước 5: Đọc lại câu văn vừa điền dấu phẩy.
Lưu ý: Ta không thể đặt dấu phẩy vào sau từ “bạn Lan” nếu như vậy thì
sẽ sai vì dấu phẩy đặt ở chỗ đó là ngăn cách giữa hai bộ phận trả lời cho câu hỏi
Ai? và bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì? mà giữa 2 bộ phận đó thì không thể
ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy.
Tương tự như câu a giáo viên yêu cầu các em thực hiện câu b, c và trình
bày… nhưng câu b,c thì dùng dấu phẩy để ngăn cách các bộ phận cùng trả lời
cho câu hỏi Là gì? Làm gì? hoặc các bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi Ở đâu?
Học sinh hoàn chỉnh bài tập
a. Bạn Hà, bạn Nga, bạn Lan đều là học sinh lớp 3A.
b. Các bạn học sinh lớp 3B đều ngoan, học tốt và siêng năng.
c. Ông em đang tưới nước, bắt sâu và nhổ cỏ cho cây.
d. Trên cánh đồng, bà con nông dân đang gặt lúa.
Sau khi học sinh hoàn thành bài tập này thì giáo viên đưa ra 5 bước để
thực hiện dạng bài tập trên cho các em ghi vào vở. Làm như vậy học sinh sẽ nhớ
bài lâu và nhận dạng được khi gặp bài tập tương tự.
Sau khi có 5 bước làm cho dạng bài tập này, giáo viên có thể đưa ra công
thức chung sau để học sinh áp dụng khi làm bài, đó là:
Ai (con gì, cái gì)? là gì?,….; Ai (con gì, cái gì)? làm gì?,….; Ai (con gì,
cái gì)? thế nào?……; Ở đâu? ai (con gì, cái gì)? là gì (làm gì, thế nào)?; Khi
nào? ai (con gì, cái gì)? là gì (làm gì, thế nào)?
Ngoài những bài tập trên, trong các giờ ôn tập để phát huy năng khiếu văn
cho học sinh, tôi đưa ra một số bài tập có nâng cao hơn như: Viết một đoạn văn
ngắn (5- 7 câu) kể về một người thân của em, trong đó có ít nhất 2 câu có sử
dụng dấu phẩy mà mỗi câu có ít nhất 2 dấu phẩy để ngăn cách các bộ phận
cùng trả lời cho câu hỏi Ai? Là gì? Làm gì? Thế nào?
GV: Vậy dấu phẩy còn dùng khi ta liệt kê sự vật, sự việc.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
-8-

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

Dạng 2: Dấu phẩy ngăn cách giữa bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?
Khi nào? với bộ phận đứng sau trong câu.
Với dạng bài tập này được dạy ở tuần 20 và tuần 22 trong chương trình
phân môn Luyện từ và câu lớp 3.
Một thực tế cho thấy khi dạy dạng bài tập này, về cơ bản là học sinh làm
được nhưng chưa nắm chắc và hiểu bản chất của nó. Bởi các em chưa hiểu rõ
được bản chất của bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? hoặc bộ phận trả lời cho
câu hỏi Khi nào? trong câu. Với dạng bài tập này nếu ở dạng đơn giản thì các
em làm ít sai nhưng với những trường hợp phức tạp thì các em thường hay làm
nhầm hoặc làm sai vì các em không biết ngắt và tách bộ phận trả lời cho câu hỏi
Ở đâu? hoặc bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? trong câu. Mặt khác ở lớp 3
các em chưa được học khái niệm “Trạng ngữ chỉ nơi chốn” hoặc “Trạng ngữ chỉ
thời gian” trong câu. Ở lớp 4- 5 trong câu hai bộ phận này được ngăn cách với
bộ phận đứng sau trong câu bằng dấu phẩy.
Ví dụ:
* Dạng đơn giản
Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:
- Trên cành cây chim hót líu lo.
- Trong lớp các bạn đang học bài.
- Ngày mai lớp ta đi lao động.
* Dạng phức tạp
Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:
- Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.
- Xa xa trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về hót ríu rít.
- Kỳ nghỉ hè năm nay em được bố mẹ cho đi tham quan ở Nha Trang.
Ở 2 ví dụ trên thì dạng đơn giản học sinh làm bài tốt nhưng dạng phức tạp
thì học sinh làm hay sai và thường sai ở chỗ: Không xác định đươc hết bộ phận
trả lời cho câu hỏi Ở đâu? hoặc bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào?

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
-9-


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

VD: Ở câu a học sinh hay sai ở chỗ: Trên cánh rừng, mới trồng chim
chóc lại bay về ríu rít.
HS xác định không hết bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?
Ở câu a HS phải làm như thế này mới đúng: Trên cánh rừng mới trồng,
chim chóc lại bay về ríu rít.
Vậy, để giúp học sinh làm tốt dạng bài tập này giáo viên cần đưa ra các
bước sau:
Bước 1: Đọc nội dung bài tập, xác định yêu cầu bài tập. Đọc kỹ các câu
văn hoặc đoan văn cho sẵn.
Bước 2: Xem các câu đó thuộc mẫu câu nào, xác định bộ trả lời cho câu
hỏi Ai (con gì, cái gì)? bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì? Làm gì? Thế nào?
Bước 3: Bộ phận còn lại trả lời cho câu hỏi nào trong câu?
Bước 4: Dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?
bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? với bộ phận còn lại trong câu.
Bước 5: Đọc lại các câu văn, đoạn văn vừa điền.
Lưu ý: Bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? dùng để chỉ thời gian, bộ
phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? dùng để chỉ nơi chốn.
Trong đoạn văn có thể có những câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở
đâu? hoặc bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? đứng ở cuối câu thì ta không thể
dùng dấu phẩy để ngăn cách chúng với bộ phận khác đứng trước trong câu.
Giáo viên có thể giải thích thêm cho học sinh năng khiếu hiểu: Bộ phận
trả lời cho câu hỏi Ở đâu? câu hỏi Khi nào? đứng ở đầu câu dùng để bổ sung
thêm ý nghĩa cho “câu”; còn nếu bộ phận đó đứng sau thì bổ sung thêm ý nghĩa
cho “từ” trong câu mà bộ phận bổ sung thêm ý nghĩa cho “từ” thì không thể
dùng dấu phẩy để ngăn cách chúng với bộ phận khác trong câu.
Ví dụ: - Hai bạn đang bơi giữa hồ.
- Giữa hồ, hai bạn đang bơi.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
- 10 -

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

Ở hai câu trên, câu thứ nhất, bộ phận “giữa hồ” bổ sung thêm ý nghĩa cho
từ chỉ hoạt động “bơi” Câu thứ hai, bộ phận “giữa hồ” bổ sung thêm ý nghĩa
cho câu và là bộ phận trả lời cho câu hỏi: Ở đâu?.
Tóm lại: Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh biết bộ phận trả lời cho
câu hỏi Khi nào? câu hỏi Ở đâu? phải được ngăn cách với bộ phận khác đứng
sau nó bằng dấu phẩy (lên lớp 4- 5 ta gọi hai bộ phận trên là trạng ngữ chỉ nơi
chốn và trạng nhữ chỉ thời gian, mà bộ phận trạng ngữ thì thường đứng đầu câu).
Đối với dạng bài tập này, sau khi giáo viên khái quát cho học sinh các
bước làm rồi thì giáo viên có thể đưa ra một công thức chung để các em dễ nhớ
và nhớ được lâu hơn như sau: Ở đâu, ai ( con gì, cái gì)? là gì (làm gì, thế
nào)?; Khi nào, ai (con gì, cái gì)? là gì (làm gì, thế nào)?(Phía sau bộ phận trả
lời cho câu hỏi Ở đâu? Khi nào? là các mẫu câu đã học).
Lưu ý: Trong câu có hai bộ phận cùng trả lời cho một câu hỏi Ở đâu? Khi
nào trở lên thì ta phải dùng thêm dấu phẩy để ngăn cách chúng như đã nêu ở
dạng thứ nhất.
Ví dụ: Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau:
a. Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.
b. Trong lớp Liên luôn chăm chủ nghe giảng.
c. Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.
d. Trong lớp cô giáo đang giảng bài cho học sinh.
e. Ngày mai lớp 3B đi lao động trồng cây.
Để các em làm tốt bài tập trên, giáo viên cần hướng dẫn:
Bước 1: Giáo viên ghi đề lên bảng, một em đọc lại đề, xác định yêu cầu
của đề bài.
Bước 2: Học sinh đọc 2 lần các câu văn đã cho (2 em đọc).
Bước 3: Giáo viên nêu các câu hỏi:
+ Các câu trên thuộc mẫu câu nào các em đã học?
HS: Câu a, b, c thuộc mẫu câu: Ai thế nào?
Câu d, e thuộc mẫu câu: Ai làm gì?
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
- 11 -


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

+ Hãy xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi: Ai (con gì, cái gì)? bộ phận
trả lời cho câu hỏi: Thế nào? Làm gì?
HS trả lời:
a. Ở nhà em /thường giúp bà xâu kim.
Ai ?
Làm gì ?
b. Trong lớp Liên /luôn chăm chủ nghe giảng.
Ai ?
thế nào ?
c. Hai bên bờ sông những bãi ngô / bắt đầu xanh tốt.
Cái gì ?
thế nào ?
d. Trong lớp cô giáo /đang giảng bài cho học sinh.
Ai ?

làm gì ?

e. Ngày mai lớp 3B / đi lao động trồng cây.
Ai ?

làm gì ?

- GV nêu câu hỏi chốt lại vấn đề:
+ Vậy những bộ phận câu đứng trước các bộ phận ta vừa xác định trong
mỗi câu trên trả lời cho câu hỏi nào? (câu hỏi Ở đâu? Khi nào?)
+ Trong câu, bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? Khi nào? được ngăn cách
với bộ phận đứng sau nó bởi dấu gì? (dấu phẩy).
Bước 4: Học sinh làm bài vào vở.
Bước 5: Đọc lại các câu vừa điền.
Sau khi nhận xét bài cho học sinh, giáo viên nên chốt: Khi gặp các bài
tập dạng này các em nhớ: trong câu nếu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?
hoặc có bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? thì khi viết ta cần dùng dấu phẩy
để ngăn cách chúng với bộ phận còn lại đứng sau nó trong câu và nhắc lại các
bước làm bài như trên. Đặc biệt ta cần lưu ý khi viết văn để câu văn được đúng
và hay.
Dạng 3: Dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi: Vì
sao? Tại sao? Với bộ phận khác còn lại trong câu.
Bước 1: Đọc yêu cầu bài tập.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
- 12 -

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

Bước 2: Đọc kỹ các câu văn, đoạn văn cho sẵn.
Bước 3: Xác định các câu đó thuộc mẫu câu nào đã học.
Bước 4: Trong câu, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? bộ
phận nào trả lời cho câu hỏi Là gì? Làm gì? Thế nào?
Bước 5: Bộ phận còn lại trong câu trả lời cho câu hỏi nào?
Bước 6: Dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao?
Tại sao? với bộ phận còn lại trong câu.
Lưu ý: Khi các em viết văn, nếu câu văn có bộ phận trả lời cho câu hỏi
Vì sao? Tại sao? đứng sau trong câu thì ta không thể dùng dấu phẩy để ngăn
cách chúng.
Ví dụ:

Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ quá vô lý.

Không thể viết: Cả lớp cười ồ lên, vì câu thơ quá vô lý.
- Bộ phận trả lời cho câu hỏi Tại sao? Vì sao? đều được gọi chung là bộ
phận chỉ nguyên nhân trong câu. Lên lớp trên gọi đây là bộ phận trạng ngữ chỉ
nguyên nhân.
Ví dụ minh họa: Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu
dưới đây?
a. Vì thương dân Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách
trồng lúa nuôi tằm dệt vải.
b. Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác chị em Xô - phi đã
về ngay.
c. Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ Quắm Đen đã bị
thua.
d. Nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp
đời Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.
Để làm tốt bài tập trên, giáo viên cần hướng dẫn:
Bước 1: Hai học sinh đọc yêu cầu bài tập.
Bước 2: Hai học sinh đọc lại 4 câu của bài tập.
Bước 3: Yêu cầu HS trả lời: Mỗi câu trên thuộc mẫu câu nào?
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
- 13 -


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

HS trả lời:
Câu a: Thuộc mẫu câu: Ai làm gì?; Câu b: Thuộc mẫu câu: Ai làm gì?
Câu c: Thuộc mẫu câu: Ai thế nào?; Câu d: Thuộc mẫu câu: Ai thế nào?
Bước 4: Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? bộ phận trả
lời cho câu hỏi Là gì? Làm gì? Thế nào? trong mỗi câu sau:
HS tìm và trả lời:
a.Vì thương dân Chử Đồng Tử và công chúa/ đi khắp nơi dạy dân cách trồng
Ai

làm gì

lúa nuôi tằm dệt vải.
b. Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác chị em Xô phi /đã về ngay.

Ai

làm gì?
c.Tại thiếu kinh nghiêm nôn nóng và coi thường đối thủ Quắm Đen /đã bị
thua.
Ai?

Thế nào?

d. Nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp
đời Lê Quý Đôn/ đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.
Ai?

Thế nào?

Bước 5: Bộ phận còn lại trong các câu trên trả lời cho câu hỏi nào ta đã
học ở lớp 2 ?
HS: Bộ phận còn lại trả lời cho câu hỏi Vì sao? Tại sao?
Bước 6: Dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao?
Tại sao? với bộ phận khác còn lại đứng sau trong câu.
Lưu ý: GV: Ở câu c và câu d có mấy bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi
Tại sao?
HS: Câu c và câu d đều có 3 bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi đó.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
- 14 -

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

GV: Vậy ở câu c và câu d ta cần dùng mấy dấu phẩy để ngăn cách chúng
với bộ phận khác còn lại trong câu?
HS: Dùng 2 dấu phẩy để ngăn cách chúng.
GV: Ở câu a đặt dấu phẩy vào chỗ nào nữa?
HS: Dùng phẩy để ngăn cách các bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi Làm
gì? Đó là:
a. Vì thương dân Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách
trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải.
GV: Như vậy khi gặp bài tập dạng tổng hợp như thế này chúng ta cần chú
ý đọc và xác định chỗ đặt dấu phẩy trong câu cho thích hợp. Nếu không đọc kỹ
ta sẽ làm không đầy đủ dẫn đến nội dung thông báo của câu không được chính
xác.
+ Học sinh hoàn chỉnh bài tập
a.Vì thương dân, Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách
trồng lúa, nuôi tăm, dệt vải.
b. Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác, chị em Xô - phi
đã về ngay.
c. Tại thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi thường đối thủ, Quắm Đen đã
bị thua.
d. Nhờ ham học, ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp
đời, Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.
Sau khi làm bài tập này xong, giáo viên có thể nói với học sinh năng
khiếu là: các bộ phận cùng trả lời cho câu hỏi Vì sao? Tại sao? Lên lớp 4 - 5 ta
gọi chúng là bộ phận trạng ngữ chỉ nguyên nhân và bộ phận này thường đứng ở
đầu câu. Đây là bộ phận phụ của câu.
- Các từ: “vì”, “tại”, “nhờ” là những từ thường dùng để chỉ nguyên nhân
của một sự việc, hành động nào đó.
Công thức chung cho dạng bài tập này là

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
- 15 -


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

Vì sao?, Ai (con gì, cái gì)? là gì (làm gì, thế nào)?
Tại sao?, Ai (con gì, cái gì)? là gì (làm gì, thế nào)?
Tóm lại, với 3 dạng bài tập trên, giáo viên đã giúp học sinh nhận dạng
thành thạo khi gặp các bài tập dạng “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu
văn, đoạn văn cho sẵn” và học sinh sẽ áp dụng chúng vào viết đoạn văn trong
phân môn Tập làm văn được đúng và hay.
4. Tính mới của giải pháp
- Phù hợp với đối tượng, mục tiêu, yêu cầu của chương trình học. Học
sinh bước đầu có ý thức về dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3.
- Bản thân là một giáo viên trực tiếp giảng dạy nên việc nhận ra những
hạn chế về việc học phân môn Luyện từ và câu, nhất là dạng bài tập “ Đặt dấu
phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn.” của các em cũng dễ dàng hơn.
- Giáo viên biết phân dạng và khái quát thành từng dạng bài, phải đi từ dễ
đến khó khi truyền thụ cho học sinh. Vận dụng phương pháp dạy học phù hợp
với đối tượng học sinh.
- Sau mỗi dạng bài tập giáo viên tìm ra điểm tựa, chốt, khắc sâu cho học
sinh những điểm cần lưu ý, những chỗ học sinh thường hay nhầm lẫn.
- Học sinh nắm được yêu cầu, đọc kỹ câu văn cho sẵn và xác định được
câu văn đó thuộc mẫu câu nào đã học để từ đó tìm được cách làm đúng.
Với hướng đi như trên thì chắc chắn rằng học sinh sẽ học bài và làm bài
rất tốt, không những thế , các em còn vận dụng vào làm bài ở phân môn Tập làm
văn tốt hơn nữa ; khi viết văn chắc chắn các sẽ viết được câu trọn ý và có nhiều
câu văn hay.
5. Hiệu quả của SKKN
Đề tài thực hiện đã mang lại những hiệu quả rất đáng khích lệ trong công
tác dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Thực tế cho thấy, từ khi tôi
áp dụng các biện pháp đã đề xuất vào việc dạy bài tập dạng “Đặt dấu phẩy vào
chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn”, học sinh áp dụng chúng vào viết đoạn
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
- 16 -

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

văn trong phân môn Tập làm văn lớp 3 tốt hơn. Chất lượng của học sinh trong
môn tiếng Việt đạt kết quả rõ rệt. Cụ thể : tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng
Phân môn Luyện từ và câu của lớp 3A cuối học kì II, năm học 2017 - 2018 kết
quả đạt được như sau:
Số HS
dự khảo
sát

Nắm vững và vận
dụng tốt kiến thức

Nắm và vận dụng
được kiến thức

28
Cuối

Số lượng
(em)

Tỉ lệ %

Số lượng
(em)

Tỉ lệ %

28,6

20

Số
lượng

Tỉ lệ %

(em)

Học kì II
08

Nắm chưa vững
và vận dụng kiến
thức còn lúng
túng

71,4

0

Với cách làm trên, trong năm học 2017 – 2018, tôi không chỉ áp dụng ở
lớp tôi chủ nhiệm mà tôi còn triển khai đến tất cả các đồng nghiệp trong khối.
Đây là một kết quả đáng mừng không những cho bản thân tôi mà cho rất nhiều
đồng nghiệp của tôi nữa. Hiện tại phương pháp này tôi đang áp dụng vào lớp 3B
tôi chủ nhiệm năm học 2018 – 2019 tại trường tiểu học Y Ngông và đạt được kết
quả khá cao.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trong dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học thì phân môn Luyện từ và câu là
một trong những phân môn tương đối khó không những đối với học sinh mà đối
với một số giáo viên cũng vậy. Sáng kiến mà tôi đưa ra ở đây cũng chỉ là một
phần nhỏ trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 nói riêng và của cấp Tiểu học
nói chung. Tuy là một nội dung nhỏ nhưng nó góp phần lớn trong việc tích lũy
kiến thức về văn sau này cho các em và đặc biệt nó giúp các em viết được bài
văn đúng và hay hơn.
Với cách thực hiện như trên, mới đầu năm những bài tập đơn giản đó các
em còn làm sai, thậm chí có em không làm được bài nào. Qua cách thực hiện với
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
- 17 -


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

các dạng bài tập trên, không những các em làm bài đúng và tốt mà các em còn
biết giải thích cách làm của mình nữa, nhận ra sự khác nhau khi sử dụng dấu câu
giữa câu này và dấu câu giữa câu kia. Từ cách sử dụng từng dấu câu riêng lẻ,
các em đã biết vận dụng cái riêng lẻ vào các bài tập kiểu hỗn hợp với nhiều dấu
câu phức tạp hơn. Những lời giải thích sau khi tìm ra kết quả đều có cơ sở và
được trình bày một cách chắc chắn, không còn là kết quả của sự mò mẫm. Điều
đáng mừng là giờ đây học sinh trong lớp đều nắm vững kiến thức, hiểu rõ cách
sử dụng dấu phẩy trong câu. Những học sinh khó khăn trong học tập vốn nhút
nhát, tự ti đã có nhiều tiến bộ và mạnh dạn hơn. Còn đối với những em học sinh
năng khiếu đôi lúc còn tạo cho giáo viên nhiều bất ngờ trước những cách làm
hay.
2. Kiến nghị
Để dạy học phân môn Luyện từ và câu đạt được kết quả như mong muốn
thì mỗi một giáo viên chúng ta cần phải vận động học sinh đi học chuyên cần;
phải chăm lo tìm kiếm kiến thức, nghiên cứu tài liệu, sử dụng đồ dùng và
phương pháp dạy học có hiệu quả; phải tâm huyết với nghề. Ngoài ra phải phân
loại học sinh ngay từ đầu năm học để có kế hoạch giảng dạy phù hợp.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã tích luỹ được trong quá
trình giảng dạy, nhằm góp phần vào việc thực hiện đổi mới nội dung và phương
pháp dạy học phân môn Luyện từ và câu ở lớp 3. Bên cạnh những kết quả đạt
được, do năng lực, thời gian, tài liệu thiếu, chắc rằng sáng kiến kinh nghiệm còn
những hạn chế mà bản thân chưa chỉ ra được. Rất mong nhận được sự bổ sung,
góp ý của các đồng chí đồng nghiệp để bản sáng kiến kinh nghiệm này được
hoàn thiện, đầy đủ hơn, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường./.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Krông Ana, tháng 4 năm 2019
Người viết
Nguyễn Thị Hồng Quang

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
- 18 -

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Ký tên, đóng dấu)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
- 19 -


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TT

Tên tài liệu

Tác giả

01 Sách Tiếng Việt lớp 3 tập 1 và tập 2.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

02 Sách luyện từ và câu lớp 3

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

03 Sách nâng cao Tiếng Việt lớp 3

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

04 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 3.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

MỤC LỤC
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –
- 20 -

Trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài: Một vài kinh nghiệm dạy dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong
câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3

TT
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.

Nội dung
MỞ ĐẦU
Đặt vấn đề
Mục đích nghiên cứu
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Cơ sở lý luận của vấn đề
Thực trạng vấn đề
Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Tính mới của giải pháp
Hiệu quả của SKKN
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Quang –

Trường Tiểu học Y Ngông
- 21 -

Trang
1
1
1
2
2
3
4
14
14
15
15
16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×