Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2 Trường MN Ea Na

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

MỤC LỤC
1. Trang bìa ..............................................................................................
2. Phụ bìa ..................................................................................................
3. Mục lục .................................................................................................
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU .........................................................................2
I. Đặt vấn đề .............................................................................................2
II. Mục đích nghiên cứu............................................................................3
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .....................................................4
I. Cơ sở lí luận của vấn đề.........................................................................4
II. Thực trạng vấn đề.................................................................................5
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề ................................6
- Giải pháp 1..............................................................................................6
- Giải pháp 2..............................................................................................10
- Giải pháp 3..............................................................................................13
- Giải pháp 4..............................................................................................15
IV. Tính mới của giải pháp........................................................................17
V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm....................................................18
Phần thứ ba: Kết luận , kiến nghị .............................................................19

I. Kết luận..................................................................................................19
II. Kiến nghị .............................................................................................20
Tài liệu tham khảo.....................................................................................21

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 1


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
- Lý do lý luận:
Trẻ em sinh ra vốn đã có tính tò mò và thích khám phá những điều mới
mẻ xung quanh, ví dụ khi lần đầu tiên nhìn thấy trời mưa thì trẻ hỏi cha, mẹ
hoặc những người xung quanh mình “vì sao lại có nhiều nước từ trên cao rơi
xuống như thế?” Trẻ rất muốn chạy ra ngoài trời mưa để nếm thử xem nước mưa
có vị gì? Thắc mắc tại sao khi mưa to lại kèm theo những tiếng sấm, sét như
vậy... Nhà tâm lý học Jean Piaget đã giải thích tính ham hiểu biết của trẻ đó là do
“quá trình tự điều chỉnh hay còn gọi là sự cân bằng”.
Trẻ từ 3-5 tuổi quá trình tư duy có nhiều thay đổi từ giai đoạn cảm giác vận động đến giai đoạn tư duy tiền thao tác, kèm theo tư duy tượng trưng để trẻ
tìm hiểu các sự, hiện tượng xung quanh. Trẻ tích cực tham gia hoạt động thăm
dò, khám phá, tìm hiểu tự nhiên. Đó là quá trình quan sát, so sánh, phân loại, thử
nghiệm, dự đoán...
Hoạt động Khám phá khoa học chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa giúp
trẻ đón nhận những kiến thức cơ bản nhất về thế giới xung quanh, mang lại
nguồn biểu tượng vô cùng phong phú, đa dạng, sinh động, đầy hấp dẫn với trẻ
thơ, từ môi trường tự nhiên, đến môi trường xã hội nhất là đối với trẻ Mẫu giáo
5 tuổi. Khám phá khoa học là phương tiện để giao tiếp và làm quen với môi
trường xung quanh, để giao lưu và bày tỏ nguyện vọng của mình, nhận thức sự
vật, hiện tượng xung quanh và giáo dục thái độ ứng xử đúng đắn với thiên nhiên,
với xã hội cho trẻ. Thông qua hoạt động này hình thành cho trẻ kĩ năng quan sát,
tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát. Chính nhờ có vốn hiểu biết phong phú về
thế giới xung quanh dưới dạng những biểu tượng, nhờ có tư duy trực quan, ngôn
ngữ của trẻ ở tuổi mẫu giáo phát triển và vào lớp một trẻ tiếp thu dễ dàng những
tri thức khoa học mang tính khái quát ở trường tiểu học.
- Lý do thực tiễn:
Trong những năm gần đây nền giáo dục nước ta có nhiều chuyển biến,


việc giáo dục đang được quan tâm ở hầu hết các cấp, các ngành trong toàn xã
hội, đặc biệt là bậc học Mầm non cũng có những chuyển biến lớn về chương
trình chăm sóc và giáo dục trẻ. Đổi mới giáo dục mầm non nhằm mục đích nâng
cao chất lượng dạy và học để đáp ứng được nhu cầu mà nền giáo dục đặt ra
trong đó đặc biệt chú trọng đến việc triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng
trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện
của phòng giáo dục và đào tạo huyện Krông Ana, thực hiện xây dựng kế hoạch
và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng môi trường vật chất,
môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm, từ đó đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ khuyến khích sử dụng
đồ dùng dạy học từ các nguyên vật liệu mở, phát huy tính tích cực sáng tạo ở trẻ.
Thế nhưng trong thực tế những năm học qua, việc tổ chức các hoạt động
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 2


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

khám phá khoa học chưa sử dụng các phương pháp hợp lý để tăng cường tính
chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, chưa thực sự xây dựng được kế hoạch giáo
dục phù hợp với nhu cầu, hứng thú và sự phát triển của từng cá nhân trẻ để trẻ
có cơ hội được bộc lộ hết khả năng của riêng mình. Giáo viên lên kế hoạch còn
rập khuôn, giờ học còn mang tính hình thức, gò bó trẻ, chính vì vậy việc tổ chức
cho trẻ khám phá khoa học chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, trẻ chưa
thật sự hứng thú với hoạt động khám phá khoa học.
Là giáo viên đứng lớp giảng dạy trẻ 5 - 6 tuổi trong năm học 2017 - 2018,
tôi nhận thấy năm học vừa qua đa số trẻ còn nhút nhát, thụ động trong hoạt động
khám phá khoa học, một số trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và yếu kém hơn
các bạn cùng lớp, giáo viên chưa có sự quan tâm kịp thời và tạo cơ hội cho trẻ
được khám phá thêm thông qua các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi để
hình thành cho trẻ một số kĩ năng, thao tác, giúp trẻ tiến bộ, hào hứng hơn khi
tham gia vào các hoạt động khám phá khoa học. Ngoài ra, giáo viên chưa tạo
được mối quan hệ hợp tác với cha mẹ trẻ nên gia đình trẻ chưa có sự quan tâm
đúng mức đến hoạt động khám phá khoa học của trẻ ở trên lớp cũng như ở nhà,
các học liệu cho trẻ sử dụng trong hoạt động này còn ít. Từ những lí do trên tôi
đã chọn và viết đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá
khoa học tại lớp Lá 2 trường MN Ea Na” để nghiên cứu và áp dụng cho trẻ 5 - 6
tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp tôi trong năm học 2018-2019 này.
Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển nhận
thức cho trẻ qua hoạt động khám phá khoa học.
Đối tượng khảo sát: Trẻ 5 - 6 tuổi lớp Lá 2 trường Mầm non Ea Na
Thời gian nghiên cứu:Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019 (năm
học 2018 - 2019)
II. Mục đích nghiên cứu:
Áp dụng một số biện pháp nhằm giúp trẻ học tốt môn Khám phá khoa học.
Lựa chọn những hình thức phù hợp để tổ chức cho trẻ hoạt động Khám
phá khoa học có hiệu quả từ đó hình thành các kĩ năng, thao tác như quan sát, tư
duy, phân tích, tổng hợp, khái quát, giúp trẻ tìm hiểu, phám phá thế giới xung
quanh một cách tích cực hơn.
Sử dụng những đồ dùng phong phú, xây dựng môi trường lấy trẻ làm
trung tâm cho trẻ mạnh dạn, tự tin để khám phá môi trường xung quanh
Trẻ yêu thích hoạt động khám phá khoa học, lĩnh hội được các tri thức cơ
bản về đặc điểm nổi bật, cấu tạo, hình dáng của các sự vật, phát triển ngôn ngữ
cho trẻ, giúp trẻ tích lũy và mở rộng vốn biểu tượng phong phú, đa dạng về môi
trường xung quanh, giúp trẻ phát âm đúng sự vật, hiện tượng, diễn đạt rõ ràng,
mạch lạc, cung cấp những kiến thức, kĩ năng sống cho trẻ trước khi vào lớp 1.
Trẻ phát triển trí nhớ, tư duy và ngôn ngữ, khả năng cảm thụ cái hay, cái
đẹp của mọi vật xung quanh trẻ.

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 3


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Trẻ có thái độ đúng đắn trước các sự hiện hiện tượng, mạnh dạn, tự tin
trong giao tiếp, thích tìm hiểu, khám phá môi trường xung quanh.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
Sinh thời Bác Hồ đã dạy “Vì lợi ích mười năm thì trồng cây vì lợi ích
trăm năm thì phải trồng người”. Lời dạy ấy không những đánh giá cao vai trò
của giáo dục mà còn chỉ ra cách thức phương pháp của giáo dục: Giáo dục là
trồng người, mà đã trồng thì phải ươm mầm, chăm bón, săn sóc từ nhỏ mới có
thể gặt hái kết quả tốt đẹp vì “Mẫu giáo tốt mở đầu cho nền giáo dục tốt”, giáo
dục phải chú trọng ngay từ công việc ươm mầm ban đầu, phải chú ý động viên,
khuyến khích, chăm sóc thế hệ mầm non. Ngày nay, theo nghị quyết số 29NQ/TW của Ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo đã chỉ rõ quan điểm chỉ đạo “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng
đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là
đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát
triển kinh tế- xã hội” và mục tiêu cụ thể đối với giáo dục mầm non là “Phát triển
giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa
phương và cơ sở giáo dục”.
Năm học 2018-2019 là năm học thứ ba thực hiện chuyên đề giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm, dựa theo công văn số 25/KP- PGDĐT của phòng giáo dục và
đào tạo huyện Krông Ana để thực hiện tốt chuyên đề này ban giám hiệu trường
mầm non Ea Na đã tăng cường xây dựng môi trường vật chất môi trường xã hội
trong và ngoài lớp học một cách đa dạng, phong phú giúp trẻ tích cực tham gia
các hoạt động đặc biệt hoạt động Khám phá khoa học dựa trên nhu cầu và hứng
thú của trẻ. Đây cũng là hoạt động giúp trẻ phát triển nhận thức và là một trong
những nhiệm vụ quan trọng nhất ở trường Mầm non.
Tham gia vào hoạt động Khám phá khoa học, trẻ không những nắm được
những đặc điểm đặc trưng, chính xác, cần thiết về các sự vật, hiện tượng xung
quanh mà còn phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội và hình thành
cho trẻ thái độ sống tích cực, trong đó mục tiêu phát triển kỹ năng là mục tiêu cơ
bản, không nhấn mạnh vào việc cung cấp những kiến thức, kỹ năng đơn lẻ mà
theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kỹ
năng khám phá. Để đạt được các mục tiêu nêu trên rất cần sự tổ chức, điều
khiển, hỗ trợ đúng lúc và phù hợp từ phía giáo viên.
Hoạt động Khám phá khoa học tạo điều kiện để trẻ tích cực tìm tòi phát
hiện về các hiện tượng sự vật xung quanh, qua đó trẻ hiểu biết về đặc điểm, tính
chất, các mối quan hệ, sự thay đổi và phát triển của thế giới xung quanh giúp trẻ
học được các kỹ năng quan sát, phân nhóm, phân loại, đo lường, phán đoán và
giải quyết vấn đề, chuyển tải ý kiến của mình và đưa ra kết luận về các sự vât
hiện tượng đã quan sát, tiếp xúc. Chính vì thế hiểu biết của trẻ về đối tượng
được củng cố và chính xác hơn ngôn ngữ cũng được phát triển.
Là giáo viên Mầm non tiếp cận với chương trình giáo dục mầm non mới,
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 4


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

thực hiện nội dung xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm bản thân tôi thấy
cần phát huy khả năng sáng tạo trong cách truyền thụ kiến thức cho trẻ, nhất là ở
hoạt động Khám phá khoa học.
II.Thực trạng của vấn đề:
Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy khả năng tiếp thu khi trẻ hoạt
động Khám phá khoa học chưa cao, đa số trẻ còn nhút nhát, nhiều trẻ còn lúng
túng, khả năng ghi nhớ còn nhiều hạn chế một số trẻ mới chỉ tìm hiểu các sự vật
qua hình dáng bên ngoài chứ chưa biết phân tích các thuộc tính bên trong của
chúng. Sự phát triển của trẻ trong lớp không đồng đều, một số trẻ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn.
Tổ chức hoạt động Khám phá khoa học cho trẻ 5 - 6 tuổi trong trường lớp
Mầm non còn nhiều vấn đề cần khắc phục như: giáo viên chưa chủ động, linh
hoạt trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khám phá khoa học của lớp mình
vì vậy ôm đồm quá nhiều nội dung khám phá trong một hoạt động tổ chức khám
phá. Điều này làm cho các hoạt động khám phá trở nên nặng nề, quá tải, sử
dụng đồ dùng dạy học không có sự sáng tạo, lối dẫn dắt chưa lôi cuốn, trẻ chưa
có hứng thú khi tham gia các hoạt động Khám phá khoa học, lựa chọn đề tài
chưa gần gũi với trẻ, chưa phù hợp với điều kiện ở địa phương, việc lạm dụng
công nghệ thông tin trong giảng dạy, khiến trẻ thụ động và đối với trẻ ở địa
phương đa phần cha mẹ là nông dân, không có máy tính và các phương tiện cho
trẻ khám phá, nên không đồng nhất được cách học giữa trên lớp và gia đình …
Đòi hỏi giáo viên phải có sự linh hoạt, sáng tạo, năng động trong giảng dạy để
trẻ đạt được kết quả tốt nhất khi trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học.
Tình hình của lớp: Tổng số trẻ trong lớp: 35 trẻ; nữ: 18 trẻ, dân tộc: 2 trẻ.
Bảng khảo sát chất lượng tham gia hoạt động Khám phá khoa học của trẻ
lớp Lá 3 cuối năm học 2017-2018 như sau:
Stt
1

2

3
4

Tiêu chí
Trẻ có kĩ năng quan
sát, tìm ra đặc điểm
nổi bật của các đối
tượng khám phá
Trẻ có khả năng so
sánh, phân loại các
đối tượng khám
phá
Trẻ Phát hiện cái
mới lạ và có thái độ
hành động phù hợp
Hứng thú tham gia
hoạt động Khám
phá khoa học

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Số trẻ

Đạt
Tỉ lệ%

Chưa đạt

Số trẻ

Tỉ lệ %

17/35

48

18/35

52

16/35

45

19/35

55

15/35

43

20/35

57

14/35

40

21/35

60
Trang 5


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Xuất phát từ tình hình thực tế của lớp là giáo viên chủ nhiệm tôi thấy bản
thân cần thay đổi cách dạy của mình, cách nhìn của cha mẹ trẻ, cách học của trẻ.
Để trẻ học tốt môn Khám phá khoa học tôi sử dụng các biện pháp một cách nhẹ
nhàng linh hoạt, dạy đón đầu sự phát triển của trẻ và phân loại trẻ dạy theo
nhóm để từ đó phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ. Làm đồ dùng đồ chơi
đẹp, phong phú đa dạng, tuyên truyền cho cha mẹ trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của
việc cho trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học từ lứa tuổi mầm non.
Tổ chức các hoạt động Khám phá khoa học đạt hiệu quả cao, trước hết
phải xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt khám phá khoa học phù
hợp với khả năng, nhu cầu, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của
lớp, của địa phương. Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp hấp dẫn, làm đồ
dùng đồ chơi phục vụ các hoạt động từ các nguyên vật liệu mở kích thích sự
sáng tạo của trẻ hình thành các kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, phân loại,
phát triển tư duy cho trẻ giúp trẻ yêu thích và hào hứng khi tham gia các hoạt
động khám phá khoa học.
Phối hợp các phương pháp hợp lý, giáo viên sử dụng các phương pháp
một cách linh hoạt tùy vào từng để tài sao cho trẻ khám phá một cách có hiệu
quả nhất.
Xây dựng môi trường cho trẻ khám phá phong phú, đa dạng, gần gũi với
trẻ để tăng cường tích chủ động tích cực của trẻ giúp trẻ khám phá mọi lúc mọi
nơi mà vẫn đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học” từ đó có tạo cơ hội cho
trẻ trải nghiệm các hoạt động khám phá khoa học và giúp đỡ những trẻ yếu kém
tiến bộ. Tích hợp với các hoạt động hàng ngày của trẻ một cách nhẹ nhàng, linh
hoạt rèn luyện cho trẻ những năng lực cảm giác, tri giác, trí tưởng tượng, quan
sát... để trẻ đón nhận những điều mới mẻ về thế giới xung quanh. Gây hứng thú
cho trẻ bằng cách sử dụng truyện kể, thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố, bài hát vào
hoạt động Khám phá khoa học và giúp cho hoạt động trở lên sinh động hơn, trẻ
tích cực tham gia vào hoạt động.
Giúp cha mẹ trẻ hiểu được tầm quan trọng của các hoạt động giáo dục,
đặc biệt với hoạt động khám phá khoa học, phát huy tính tích cực của cha mẹ trẻ
khi tham gia các hoạt động.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
Giải pháp 1: Tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo nguyên tắc lấy
trẻ làm trung tâm:
-Trước hết phải xây dựng kế hoạch phám phá khoa học phù hợp với lứa
tuổi, với nhu cầu của trẻ và tình hình của lớp.
+Việc lập kế hoạch giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng trẻ và với hiệu quả
của hoạt động khám phá mà trẻ tham gia, đó là hệ thống các mục tiêu cần đạt
được trên trẻ, xác định và lựa chọn nội dung, phương pháp của hoạt động sao
cho có hiệu quả nhất, theo đó kế hoạch giáo dục sẽ căn cứ vào khả năng, nhu
cầu, kinh nghiệm sống của trẻ để xác dịnh mục tiêu, nội dung phương pháp sao
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 6


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

cho phù hợp với khả năng của trẻ, để xây dựng kế hoạch cho trẻ hoạt động khám
phá khoa học giáo viên cần đánh giá trẻ, từ đó lựa chọn nội dung dạy học đón
đầu sự phát triển của trẻ, không dạy những gì trẻ đã biết hoặc quá cao so với sự
hiểu biết của trẻ.
Ví dụ trong chủ đề “ nước và các hiện tượng tự nhiên” giáo viên có thể
chọn đề tài khám phá gây hứng thú và tạo sự trải nghiệm cho trẻ như: một số thí
nghiệm với nước như sự bốc hơi của nước, sự hòa tan của nước, sự ngưng tụ của
nước và sự trong suốt của nước, để tổ chức cho trẻ quan sát và làm thí nghiệm,
giúp trẻ dự đoán kết quả và đưa ra kết luận về các đặc tính của nước, ngoài ra
giáo viên gợi ý cho trẻ trả lời những câu hỏi như với thí nghiệm sự bốc hơi của
nước trẻ có dự đoán gì khi đun nước? khi nước ở nhiệt độ cao sẽ như thế nào?
thời tiết nắng nóng thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước tự nhiên như thế nào? Trẻ
có cách gì để bảo vệ nguồn nước?
+ Việc lập kế hoạch giáo dục sẽ hướng giáo viên vào việc cung cấp cho
trẻ những kĩ năng, thao tác để khám phá các đối tượng chứ không phải nhấn
mạnh vào việc cung cấp cho trẻ kiến thức gì.
+ Tùy vào địa phương mà giáo viên lựa chọn những đề tài gần gũi, dễ sưu
tầm những vật thật có sẵn ở địa phương và gần gũi với trẻ như: rau, củ, quả, con
vật nuôi, đồ dùng trong gia đình... giúp trẻ quan sát, tìm tòi, khám phá và hoạt
động với đồ vật thật, tạo hình ảnh trọn vẹn về đối tượng trẻ được khám phá, từ
đó gây được hứng thú cho trẻ.
Ví dụ: Trong chủ đề một số loại rau, giáo viên chọn đề tài khám phá một
số loại rau củ quả có sẵn ở địa phương như: dưa leo, cà chua, đậu ve ... những
loại quả thật giúp trẻ nhận biết chính xác về màu sắc, có thể sờ, nếm để biết vị,
trẻ còn có thể tự thao tác khám phá các đối tượng như cắt vỏ ra, lấy tay tách
hột... giúp trẻ quan sát kĩ, nắm đầy đủ các đặc điểm của đối tượng, sẽ giúp trẻ so
sánh tốt và phân loại nhanh.

Hình 1: giáo viên lựa chọn đề tài gần gũi với trẻ và có sẵn ở địa phương giúp
trẻ được khám phá trên vật thật thay vì phải quan sát trên tranh ảnh.

- Xây dựng môi trường cho trẻ khám phá khoa học:
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 7


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Tạo môi trường trong và ngoài lớp để trẻ khám phá khoa học.
+ Môi trường trong lớp: Xây dựng góc “Bé yêu khoa học” ở đó giáo viên
treo tranh, ảnh, bài thơ câu truyện về các đối tượng được khám phá, những thí
nghiệm khoa học, các giá treo tranh truyện, giá đựng các dụng cụ thí nghiệm
được đánh dấu để trẻ dễ lấy, dễ cất dọn. Qua các góc chơi ở hoạt động góc, giáo
viên chuẩn bị những đồ dùng tự tạo liên quan đến chủ đề trẻ đang khám phá
Ví dụ: Chủ đề quê hương đất nước bác hồ giáo viên tận dụng những
nguyên vật liệu mở để tạo ra những đồ dùng đẹp trong hoạt động góc giúp trẻ
khám phá về những đồ dùng có ở địa phương như gùi, quần áo thổ cẩm, đồ đan
tre...

Hình 2: Giáo viên sưu tầm, trang trí các góc theo chủ đề trẻ đang học thay vì
chỉ chơi ở những góc chơi chính.

+ Trang trí lớp, góc học tập, góc thơ truyện bằng các tranh ảnh về các đối
tượng khám phá, trang trí qua câu truyện theo các chủ đề ví dụ: chủ đề nước và
hiện tượng thiên nhiên giáo viên trang trí góc khám phá theo câu truyện “ vì sao
có mưa”. Ở góc gọc tập, góc thư viện giáo viên sưu tầm những câu truyện, bài
thơ có trong chủ đề như: truyện “Giọt nước tí xíu”, thơ “Mưa” cho trẻ xem vào
giờ đón trẻ, hoạt động góc, hoặc cô treo tranh rời lên tường, tranh các hiện tượng
mưa, cầu vồng, mây... trong chủ đề để trẻ kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng
tạo và quan sát vào những lúc ngoài tiết học.

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 8


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Hình 3:Một chủ đề được trang trí tranh tường theo các đề tài Khám phá
khoa học sẽ gây hứng thú với trẻ hơn cách trang trí thông thường.
+ Ngoài những đồ dùng sẵn có giáo viên còn tự tạo ra những đồ dùng đồ
chơi phục vụ cho hoạt động khám phá khoa học từ những vật liệu mở như vỏ
hộp sữa, chai nhựa, lon nước ngọt, bìa cát tông, xốp bitis giúp trẻ rất thích thú,
hứng hứng với tiết học.
Ví dụ: Đề tài phương tiện giao thông giáo viên sưu tầm những vật liệu có
sẵn như que đè lưỡi, ống hút, tre , xốp bitis, thìa nhựa, vỏ hộp sũa chua tạo thành
mô hình về các phương tiện giao thông... sau đó tổ chức cho trẻ khám phá và
chơi trò chơi phân loại các phuowg tiện giao thông với đồ dùng được tạo nên từ
rất nhiều nguyên liệu như thế này sẽ rất sinh động, bắt mắt và lôi cuốn trẻ.

Hình 4:Giáo viên Tự tạo mô hình từ nguyên vật liệu mở cho trẻ
khám phá sẽ gây hứng thú hơn so với việc dùng tranh ảnh
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 9


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

+ Môi trường ngoài lớp: Tận dụng những khoảng không gian ngoài sân
trường như: vườn rau, vườn hoa, bể cá, góc thiên nhiên để trẻ khám phá.
Ví dụ: Chủ đề thế giới thực vật trẻ được ra sân tìm hiểu các loại hoa, cây
trồng trong khuôn viên sân trường, góc thiên nhiên, thông qua các hoạt động
ngoài trời để trẻ khám phá về sự phát triển của cây bằng cách cho trẻ tưới nước,
nhặt lá vàng, bắt sâu cho lá, trẻ biết được cây xanh cần ánh nắng để quang hợp,
cần đủ nước và dinh dưỡng thì sẽ phát triển và cho ra hoa, quả, ngoài ra việc tổ
chức các hoạt động khám phá khoa học ở mọi lúc mọi nơi như thế này sẽ giúp
giáo viên quan tâm , động viên đến những trẻ yếu, giúp trẻ hình thành các kĩ
năng khám phá, giúp trẻ tìm ra những điều mới lạ, sự thay đổi hàng ngày của sự
vật, củng cố kiến thức và phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhất là những trẻ nói
ngọng, nói lắp.

Hình 5:Tạo góc thiên nhiên phong phú để trẻ được tự tay trồng và chăm sóc
các loại cây cảnh, rau, hoa để thỏa mãn nhu cầu khám phá ở trẻ.

Tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo nguyên tắc lấy trẻ làm trung
tâm tạo môi trường thuận lợi cho trẻ được trải nghiệm, khám phá, việc xây dựng
môi trường trong và ngoài lớp học sẽ thiết kế được các hoạt động khám phá
phong phú, đa dạng và lôi cuốn trẻ tham gia.
Giải pháp 2: Linh hoạt sử dụng các thủ thuật gây hứng thú trong hoạt
động khám phá khoa học
- Sử dụng các phương tiện trực quan vào trong các hoạt động khám phá
khoa học:
+ Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế và sử dụng giáo án điện tử, cài
đặt và sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập đa dạng và phong phú như “
tìm vật cùng loại”, “tìm thức ăn cho con vật”... vừa giúp trẻ khám phá được
những điều bổ ích, vừa rèn luyện thao tác sử dụng chuột trên máy tính. Đối với
một số đối tượng khám phá mới không thể cho trẻ quan sát trực tiếp được mà
khi sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trẻ sẽ quan sát đối tượng một
cách tốt nhất qua nhiều giác quan như nghe, nhìn...
Ví dụ: cho trẻ khám phá các con vật sống trong rừng bằng video và máy
chiếu sẽ giúp trẻ tìm hiểu được cụ thể về hình dáng, tiếng kêu, sự di chuyển,
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 10


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

cách săn bắt mồi của chúng... sẽ kích thích sự tập trung, chú ý và ghi nhớ có chủ
định của trẻ vào bài giảng mà các loại đồ dùng khác không mang lại hiệu quả
bằng.
+Sử dụng đồ vật thật có sẵn ở địa phương giúp giáo viên dễ dàng chuẩn bị
được đồ dùng dạy học, và gần gũi với trẻ
+Sử dụng tranh ảnh, mô hình có nội dung phù hợp, đẹp và đa dạng bằng
nhiều cách như sưu tầm, quyên góp từ phụ huynh.
- Sử dụng truyện kể, thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố, bài hát vào hoạt động
Khám phá khoa học.
Giáo viên sưu tầm câu đố, truyện, bài hát, bài thơ, đồng dao... có trong
chủ đề trên mạng, sách báo, tuyển trọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện kể, câu đố
dành cho từng độ tuổi theo chương trình giáo dục mầm non để vào bài làm cho
tiết học nhẹ nhàng, sinh động và hấp dẫn hơn.
Ví dụ: Đề tài một số loại hoa giáo viên cho trẻ đọc bài thơ “Hoa kết trái”
trẻ sẽ biết thêm về tên gọi, đặc điểm của một số loại hoa như hoa Cà thì có màu
tím, hoa Mướp màu vàng, hoa Lựu màu đỏ... ngoài ra trẻ còn biết cách chăm sóc
bảo vệ hoa, không được hái hoa để hoa cho những trái.
-Sử dụng trò chơi
Đối với trẻ Mầm non thì việc “Chơi mà học - học bằng chơi” giúp trẻ tiếp
thu kiến thức một cách dễ dàng và sâu sắc nhất, chính vì vậy khi sử dụng trò
chơi sẽ giúp hoạt động đạt hiệu quả cao.
+Trò chơi học tập: Sử dụng các đồ vật thật như củ, quả, đồ dùng... cho trẻ
chơi ở phần củng cố, nâng cao kiến thức cho trẻ, giáo viên nâng cao kiến thức
cho trẻ chơi các trò chơi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến khái quát hóa kiến thức
cho trẻ.
Ví dụ: Đề tài Khám phá một số loại quả tổ chức cho trẻ chơi trò chơi
“Chiếc túi kì lạ”. Giáo viên cho một số loại quả quen thuộc với trẻ như: nhãn,
quýt, cam, xoài, bơ, chuối vào trong một chiếc túi sau đó mời một trẻ lên sờ tay
vào trong túi, nói lên đặc điểm của loại quả mình vừa sờ và đoán tên quả, sau
khi đoán xong trẻ mới cầm quả đó ra khỏi chiếc túi, giơ lên và kiểm tra xem
mình đoán đúng chưa.
+Trò chơi dùng lời nói: rèn luyện khả năng phản ứng nhanh nhẹn và phát
triển tư duy của trẻ gồm có rất nhiều trò chơi và các chơi như: “Đúng – sai”, “Kể
đủ ba thứ”...
Ví dụ: Đề tài phân loại các nhóm phương tiện giao thông, cho trẻ chơi trò
chơi “ Đúng- sai”, giáo viên tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, mỗi nhóm phát cho
một xắc xô, khi giáo viên đọc xong câu hỏi đội nào lắc xắc xô trước sẽ được trả
lời, khi cô đọc câu hỏi:
Tàu hỏa là phương tiện giao thông đường bộ, trẻ lắc xắc xô và trả lời sai
Máy bay là phương tiện giao thông đường thủy, trẻ trả lời sai
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 11


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Xe máy là phương tiện giao thông đường bộ, trẻ trả lời đúng
Mỗi câu trả lời đúng của trẻ giáo viên tặng cho đội đó một mặt cười, khi
trò chơi kết thúc giáo viên kiểm tra kết quả, đội nào nhiều mặt cười nhất là đội
chiến thắng và nhận được một phần quà.
+Những trò chơi củng cố sự nhận biết của một đối tượng cụ thể như “Xếp
tranh theo thứ tự” “Hãy chọn đúng”...
Ví dụ: Đề tài khám phá vòng tuần hoàn của bướm giáo viên tổ chức cho
trẻ chơi trò chơi“xếp tranh theo thứ tự”, giáo viên chia trẻ làm 3 đội, bật qua
vòng thể dục và lấy tranh treo lên bảng đúng theo thứ tự vòng tuần hoàn của
bướm: Ấu trùng - sâu - nhộng - bướm.
+Những trò chơi củng cố sự nhận biết, phân biệt các đối tượng ví dụ như
trò chơi: “Nói thật nhanh”, “Đô mi nô” rèn luyện khả năng quan sát, so sánh.
Ví dụ: Trong đề tài một số loại quả giáo viên cho trẻ chơi trò chơi “Nói
thật nhanh” giáo viên phát cho trẻ một số tranh loại quả trong đó có một loại quả
không cùng nhóm và trẻ phải chỉ ra được quả đó và nói tên nhanh.
Trò chơi rèn luyện khả năng phân nhóm các đối tượng như trò chơi “Xếp
nhanh thành các nhóm”, “Tìm nhà”, “Xếp lô tô theo nhóm”...
+Trò chơi vận động: Dùng để gây hứng thú, hoặc chơi củng cố, trẻ được
chơi, được hoạt động và giải tỏa căng thẳng.
Ví dụ:Trong chủ đề thế giới thực vật có thể tổ chức cho trẻ chơi trò chơi
“Gieo hạt nảy mầm” để trẻ biết quá trình phát triển của cây.
+Trò chơi sáng tạo dùng chơi ở phần củng cố
Ví dụ: Trò chơi đóng vai cô giáo, đóng vai chú bộ đội... giáo viên tổ chức
theo từng chủ đề, kích thích sự sáng tạo ở trẻ.
Khi tổ chức các trò chơi trong tiết học giáo viên phải tổ chức đan xen các
trò chơi động và trò chơi tĩnh với nhau, để tiết dạy sôi nổi, trẻ hoạt bát, nhanh
nhẹn.
-Sử dụng thí nghiệm:
Giáo viên phải tìm tòi và thiết kế các thí nghiệm khoa học vào hoạt động
cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh để trẻ tự trải nghiệm, tạo sự hứng
thú ở trẻ.
Nếu như dạy trẻ trên máy tính, lô tô, tranh ảnh…. Thì trẻ sẽ hiểu theo
cách thụ động, gò ép hiệu quả giáo dục không cao. Nhưng bằng cách cho trẻ
tham gia hoạt động thực tiễn cùng thực hiện theo các bước làm đất, gieo hạt,
tưới nước, chăm sóc cây để trực tiếp theo dõi quá trình thay đổi và phát triển của
cây từ hạt thì kiến thức sẽ khắc sâu và hiệu quả với trẻ hơn rất nhiều.
Ví dụ: Thí nghiệm “Sự bay hơi của nước”, chuẩn bị gồm có bếp hồng
ngoại, một chiếc Nồi có nắp vung đậy bằng thủy tinh bên trong đựng nước. Giáo
viên cho trẻ quan sát chiếc Nồi khi chưa đun sôi, nước đang ở thể lỏng, khi bật
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 12


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

công tác điện làm cho nước trong Nồi sôi thì nước từ thể lỏng chuyển thành thể
khí bay lên và ngưng tụ ở nắp vung, hơi nước ngưng tụ nhiều sẽ tạo thành giọt
và rơi xuống Nồi.
Giáo viên cho trẻ quan sát và hỏi trẻ thí nghiệm vừa rồi giống hiện tượng
tự nhiên nào? Trẻ trả lời giống hiện tượng mưa, sau đó giáo viên giải thích khi
nhiệt độ cao hơi nước bốc lên và ngưng tụ lại tạo thành giọt nước.
Giải pháp 3: Tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động khám phá khoa
học ở mọi lúc mọi nơi.
Không chỉ dừng lại ở việc cho trẻ khám phá những sự vật,hiện tượng
xung quanh cuộc sống bằng những phương pháp thực hiện trên tiết học mà để
đạt được kết quả cao về bộ môn Khám phá khoa học ngoài việc truyền thụ kiến
thức trên tiết học cần lồng ghép thêm cho trẻ trong hoạt động, giáo viên cần tận
dụng tất cả các hình thức,ở mọi lúc mọi nơi mà cảm thấy hợp lí để giúp trẻ khắc
ghi, hiểu sâu hơn các sự vật hiện tượng mà trẻ chưa được khám phá và trải
nghiệm cụ thể.
- Hoạt động ngoài trời:
Trong các giờ hoạt động ngoài trời trẻ được tìm hiểu, khám phá về các sự vật
hiện tượng xung quanh mà trong tiết học ở lớp trẻ chưa được khám phá và trải
nghiệm. Qua các hoạt động khám phá ở ngoài trời tạo cho trẻ không khí thoải
mái và hứng thú thêm về sự vật hiện tượng, vì thế ngoài kiến thức trẻ được biết
trong tiết học chính thì những khám phá trải nghiệm ngoài trời được sử dụng
một cách có hiệu quả.
Ví dụ: Khi trẻ tham quan vườn hoa trong sân trường

Hình 6:Trẻ tham quan vườn hoa trong sân trường giờ hoạt động ngoài
trời giúp trẻ khám phá các loại hoa trong chủ đề đang học
- Trong giờ ăn: Giờ ăn giáo viên nhắc nhở trẻ vệ sinh trước bữa ăn, giới
thiệu với trẻ các món ăn, nhắc trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thông qua những
thức ăn hằng ngày của trẻ trong bữa ăn giúp trẻ nhận biết được một một số chất
dinh dưỡng như: tinh bột có trong cơm, vitamin có trong rau, quả, canxi có trong
sữa, trứng... giáo dục trẻ thói quen trong ăn uống khi ăn không được nói chuyện,
ăn xong không được vận động ngay.
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 13


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Hoạt động góc:
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Ví dụ trong chủ đề thế giới thực vật, góc
xây dựng vườn rau của bé, góc phân vai bán hàng lưu niệm, bán rau củ quả, góc
thiên nhiên chăm sóc cây xanh...

Hình7: Chuẩn bị góc chơi phong phú cho trẻ chơi ở hoạt động góc
Qua hoạt động góc mà chủ đạo là hoạt động đóng vai theo chủ để được ví
là “xã hội thu nhỏ” của trẻ, vì thế trẻ sẽ được chính mình hoạt động trải nghiệm
khám phá. Ví dụ: Thông qua vai chơi: bán rau trẻ sẽ biết thao tác vai chơi, trẻ
biết khi là nhân viên bán hàng thì phải làm công việc gì, mời chào khách thế nào
là thân thiện…, từ đó trẻ sẽ nhận thức vô cùng nhanh nhẹn.
Qua các trò chơi ở trẻ là sự phản ánh độc đáo, sáng tạo của trẻ với môi
trường xung quanh, đặc biệt với trò chơi phân vai, trò chơi đóng kịch. Giáo viên
tổ chức cho trẻ chơi đóng kịch vào những buổi vui chơi cuối tuần. Với những
trang phục đẹp, mặt nạ, mũ… ngộ nghĩnh, chắc chắn trẻ sẽ rất hào hứng và thích
thú.
- Tổ chức cho trẻ khám phá khoa học qua các chuyên đề, cuộc thi mà nhà
trường tham gia hưởng ứng.
- Ví dụ: Trẻ tìm hiểu về nét truyền thống của người Ê đê

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 14


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Hình8: Trẻ tìm hiểu về nét truyền thống của người Ê đê thông qua hội thi
của nhà trường
- Tận dụng những tình huống để trẻ khám phá, giáo viên sẽ xử lý tình
huống một cách khéo léo và dẫn dắt hợp lý không gây áp đặt trẻ.
Ví dụ trong khi trẻ đang ở ngoài vườn hoa trong sân trường và có một đàn
bướm bay lượn trên các bông hoa thì giáo viên có thể tận dụng tình huống đó
cho trẻ khám phá bằng cách gợi ý cho trẻ qua các câu hỏi để trẻ hướng về đối
tượng được khám phá.
Giải pháp4: Tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ giúp trẻ học tốt môn
khám phá khoa học.
Ngay từ đầu năm học giáo viên đã chủ động họp cha mẹ để trao đổi về
một số hoạt động giúp cho trẻ nhận thức khám phá môi trường xung quanh. Lập
kế hoạch phối hợp với cha mẹ trẻ phù hợp với điều kiện của trường, lớp theo
đúng với chủ đề. Để huy động một phần kinh phí và một số đồ dùng sẵn có ở địa
phương, giáo viên thông báo cho cha mẹ trẻ biết về thời gian biểu của lớp, tuyên
truyền nội dung giảng dạy và mời cha mẹ trẻ đến thăm quan, dự giờ một số tiết
dạy hay, thông báo các nội dung trẻ được học trong chủ đề trên bảng tuyên
truyền, vận động cha mẹ trẻ ủng hộ sách, báo, cây xanh các vật liệu để sử dụng
cho hoạt động Khám phá khoa học. Trao đổi cách thức cho trẻ khám phá về các
đồ vật, sự vật, hiện tượng xung quanh trẻ ở gia đình, tuyên truyền với cha mẹ trẻ
về tầm quan trọng khi cho trẻ khám phá thế giới xung quanh thông qua tiết học
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 15


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

và hoạt động thực tiễn hàng ngày sẽ góp phần khắc sâu cho trẻ về những hiểu
biết, hình thành biểu tượng của trí nhớ, tư duy đồng thời cung cấp những kĩ năng
cần thiết với trẻ. Trẻ sẽ có trải nghiệm và khám phá các sự vật hiện tượng chính
xác vì thế cha mẹ trẻ nên tận dụng và tạo mọi cơ hội cho trẻ được quan sát thực
tế, tìm hiểu mọi vật xung quanh qua các hoạt động thực tiễn ngay trong cuộc
sống hàng ngày để giáo dục trẻ hiệu quả nhất. Giáo viên sẽ tư vấn cho cha mẹ
trẻ tạo cơ hội cho trẻ khám phá thế giới xung quanh bằng những hoạt động diễn
ra trong cuộc sống hàng ngày, khi gia đình đi tham quan, du lịch, thu hoạch mùa
vụ...
Tạo lên sự liên kết giữa trường lớp mầm non và cha mẹ trẻ, chia sẻ kinh
nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình giáo dục trẻ. Giúp gia đình hiểu rõ hơn
về tầm quan trọng của môn Khám phá khoa học, qua đó có những đóng góp, hỗ
trợ cho hoạt động này tại trường, lớp. Bên cạnh đó, khuyến khích cha mẹ trẻ
thường xuyên trò chuyện, gợi ý cho trẻ về các đối tượng phám phá.
Ví dụ: Đề tài khám phá một số loại rau, củ, quả, bằng công tác xã hội hóa
giáo dục, giáo viên tuyên truyền cha mẹ trẻ đóng góp những loại rau quả theo
yêu cầu của các nhóm để trẻ tìm hiểu, mở rộng và phân loại các loại rau.

Hình 9: Giáo viên tuyên truyền phụ huynh ủng hộ những loại rau củ quả
sẵn có ở địa phương cho trẻ khám phá
Qua các chuyên đề lớn ở cụm, ở trường về hoạt động Khám phá khoa học
giáo viên mời cha mẹ trẻ đến tham gia để thông báo đến cha mẹ các hoạt động
lớn mà trẻ được tham gia, những phương pháp dạy học mới, những nội dung
giáo dục phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ.
Ví dụ: Chủ đề “Tết Nguyên Đán”, năm nay trường tổ chức ngày lễ “Chào
mừng mùa xuân của bé” nhà trường đã tổ chức 2 gian hàng với chủ đề ngày tết
quê bé mời cha mẹ trẻ cùng hỗ trợ và tham gia, trong đó trẻ được xem gói bánh,
tham gia cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả ..

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 16


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Hình10: Giáo viên phối hợp với cha mẹ trẻ chuẩn bị làm đồ dùngcho trẻ
chơi các trò chơi
IV. Tính mới của giải pháp
Qua việc áp dụng những giải pháp nêu trên đặc biệt là với giải pháp tổ
chức hoạt đông khám phá khoa học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm vào
hoạt động khám phá khoa học của lớp lá 2 năm học 2018- 2019 đã có những
chuyển biến rõ rệt so với năm học trước. Trẻ nhanh nhẹn, tự tin, tích cực và
hứng thú khi tham gia các hoạt động khám phá khoa học giúp trẻ không chỉ
chiếm lĩnh được kiến thức mà còn hình thành các kĩ năng giúp trẻ có thể thao tác
được mọi hoạt động khám phá khác, giải pháp được đưa ra phù hợp với nhiệm
vụ của phòng giáo dục đề ra là tiếp tục thực hiện chuyên đề “xây dựng trường
mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Giải
pháp đã nắm bắt được đúng yêu cầu của ngành, phù hợp với điều kiện của
trường lớp và sự linh hoạt của giáo viên khi lựa chọn các phương pháp dạy học
để hoạt động khám phá của trẻ đạt hiệu quả cao nhất.
Đối với giải pháp linh hoạt sử dụng các thủ thuật gây hứng thú trong hoạt
động khám phá khoa học đã giúp giáo viên tìm ra những phương pháp dạy học
phù hợp với kế hoạch giáo dục mà mình xây dựng cho từng đề tài, hoặc giáo
viên có thể linh hoạt sử dụng kết hợp các thủ thuật để hoạt động khám phá đạt
hiệu quả cao nhất.
Giải pháp Tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động khám phá khoa học ở
mọi lúc mọi nơi. Đây là giải pháp được kế thừa từ năm học trước và cũng đã đạt
được những hiệu quả nhất định, nhưng tính mới của giải pháp này là chú ý đến

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 17


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

những trẻ yếu kém, tạo cơ hội cho trẻ tự trải nghiệm, hình thành cho trẻ các kĩ
năng cần thiết của oạt động khám phá khoa học.
Giải pháp tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ giúp trẻ học tốt môn khám
phá khoa học qua thực tế đã được đông đảo phụ huynh tích cực tham gia ủng hộ
mặc dù trình độ và điều kiện của mỗi gia đình khác nhau, nhưng giải pháp này
đã tạo ra được sự liên kết, thống nhất giữa trường mầm non và cha mẹ trẻ về nội
dung phương pháp, cách thức tổ chức chăm sóc và giáo dục, mối quan hệ chặt
chẽ này được duy trì nhờ cách xây dựng kế hoạch cụ thể của giáo viên đưa ra
qua việc tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ.
V. Hiệu quả của sáng kiến
Trong một năm học vừa qua, việc sử dụng các giải pháp tại lớp Lá 2
trường Mầm non Ea Na, tôi rất vui mừng vì đạt được kết quả như mong đợi đối
với cả bản thân tôi và trẻ.
Khả năng nhận thức thông qua các hoạt động Khám phá khoa học của trẻ
phát triển rõ rệt, đem lại cho trẻ những hiểu biết khái quát về sự vật hiện tượng
và con người, hơn thế còn giúp trẻ phát triển tư duy, sự ghi nhớ có chủ định,
phát triển thẩm mĩ và cả nhân cách cho trẻ. Thúc đẩy trẻ ham tìm tòi, khám phá,
tích cực tham gia các hoạt động Khám phá khoa học và đạt hiệu quả cao.
Kết quả khảo sát
Trước khi áp dụng đề tài
(kết quả cuối năm học
2017-2018)
Stt

1

2

3
4

Tiêu chí

Trẻ có kĩ năng
quan sát, tìm ra
đặc điểm nổi bật
của các đối
tượng khám phá
Trẻ có khả năng
so sánh, phân
loại các đối
tượng khám phá
Trẻ Phát hiện
cái mới lạ và có
thái độ hành
động phù hợp
Hứng thú tham

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Tỉ
lệ
%

Chưa Tỉ lệ
đạt %

52

27/31

88

4/31

12

19/35

55

22/31

71

9/31

29

43

20/35

57

23/31

74

8/31

26

40

21/3

60

25/31

81

6/31

19

Tỉ lệ
Số trẻ
%

Chưa
đạt

Tỉ lệ
%

17/35

48

18/35

16/35

45

15/35
14/35

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Sau khi áp dụng đề tài
(kết quả cuối năm học
2018-2019)

Trang 18


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

gia hoạt động
Khám phá khoa
học
Những biện pháp trên đã có tính khả thi sau thời gian áp dụng tại lớp Lá
2. Chất lượng cho trẻ làm quen với hoạt động Khám phá khoa học được nâng
lên rõ rệt, các hoạt động Khám phá khoa học của trẻ trở nên vô cùng gần gũi
thiết thực giúp trẻ hào hứng khi tham gia khám phá từ đó kiến thức, kinh nghiệm
sống của trẻ trở nên giàu có để tích lũy trong quá trình khám phá thế giới rộng
lớn sau này, nhìn vào bảng khảo sát ta thấy trẻ có khả năng quan sát, tìm ra đặc
điểm nổi bật của các đối tượng khám phá, so sánh, phân loại các đối tượng khám
phá, trẻ biết tìm tòi, Phát hiện cái mới lạ và có thái độ hành động phù hợp, hứng
thú khi tham gia hoạt động Khám phá khoa học.
Đã có nhiều kinh nghiệm cho bản thân khi thực hiện đề tài, lựa chọn các
hình thức tổ chức hoạt động Khám phá khoa học phù hợp với khả năng nhận
thức của trẻ, tác phong sư phạm linh hoạt, có sự sáng tạo trong các hoạt động
dạy học cho trẻ dựa vào điều kiện thực tế sẵn có giúp hoạt động trở nên gần gũi
không xa vời, gò ép trẻ.
Cha mẹ trẻ đã có sự phối hợp với nhà trường, có sự thay đổi về suy nghĩ
về tầm quan trọng của giáo dục Mầm non, quan tâm đến việc học tập của trẻ, vui
vẻ, phấn khởi ủng hộ nhiệt tình đồ dùng đồ chơi để trẻ tham gia hoạt động Khám
phá khoa học.
III. Phần kết luận, Kiến nghị:
1. Kết luận:
Học tốt môn Khám phá khoa học đã có phần nâng cao chất lượng giáo dục
tại trường Mầm non Ea Na. Phát triển khả năng tìm tòi, khám phá, trải nghiệm
thông qua các hoạt động, cung cấp cho trẻ những kiến thức bổ ích và không
ngừng thôi thúc trẻ suy nghĩ về những điều trẻ còn thắc mắc. Những kĩ năng và
sự hứng thú khi tham gia hoạt động khám phá khoa học, của trẻ đã tăng lên rõ
rệt so với đầu năm học. Các biện pháp trên đã giúp cho giáo viên rất nhiều trong
việc bồi dưỡng chuyên môn, nhất là trong lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ.
Quan trọng hơn cả là các biện pháp có tính khả thi đã thúc đẩy để trẻ tích cực
tham gia các hoạt động Khám phá khoa học và đạt hiệu quả cao.
Thực hiện và duy trì được các biện pháp trên đã giúp cho giáo viên có một
lớp học luôn sinh động và tràn đầy năng lượng. Trẻ được phát triển nhận thức rõ
rệt, hòa đồng, mạnh dạn, hứng thú tham gia các hoạt động. Đó là thành công lớn
mà tôi hằng mong đợi ở trẻ của mình. Một điều đặc biệt nữa ở đề tài này chính
là việc phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ trẻ được cải thiện, cha mẹ trẻ đã hiểu
được tầm quan trọng khi cho trẻ tiếp xúc với các hoạt động Khám phá khoa học
sớm, sẽ giúp trẻ có được hứng thú trong hoạt động tìm hiểu môi trường xung
quanh, từ đó phát triển toàn diện về các mặt thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, tình cảm
xã hội, thẩm mĩ.

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 19


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Với kết quả và ý nghĩa đạt được sáng kiến có thể áp dụng cho một số lớp
trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ tham gia hoạt động
Khám phá khoa học. Đề tài có thể phát triển và mở rộng thêm cho các năm học
về sau, khi ta nâng cao các yêu cầu trên với trẻ và sáng tạo ra những hình thức tổ
chức hấp dẫn hơn, hiểu và nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao
chất lượng cho trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học đối với trẻ trong nhà
trường từ đó giáo viên không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn,
tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của giáo viên về bộ môn này.
Từ sự phấn đấu vươn lên của bản thân cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh
đạo nhà trường và đồng nghiệp tôi đã hoàn thành tốt việc chăm sóc và giáo dục
nói chung và hoạt động Khám phá khoa học nói riêng.
2.Kiến nghị:
Đối với nhà trường:
Tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tranh ảnh phục
vụ cho việc nâng cao chất lượng cho trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học
trong nhà trường.
Với khuôn khổ một bài viết nhỏ, vấn đề chỉ dừng lại ở một phạm vi hạn
chế, chưa thể bao quát được hết tất cả, đồng thời trong quá trình viết vẫn còn
những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong được sự góp ý xây dựng của các bạn
đồng nghiệp, các cấp lãnh đạo giúp tôi hoàn thành đề tài nhằm đưa hoạt động
Khám phá khoa học đến trẻ một cách hiệu quả nhất.
Ea Na, ngày 24 tháng 4 năm 2019
Người Viết

Trịnh Thị Phương

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 20


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

TÀI LIỆU THAM KHẢO,
SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Modum 30 hướng dẫn sử dụng đồ dùng đồ chơi
2. Modum 4– Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả
mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức
3. Modum 22 ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát
triển nhận thức
4. Cơ sở lý luận và khoa học môn Khám phá khoa học
5. Phương pháp tổ chức hoạt động Khám phá khoa học.
6. Kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục – Nhà xuất
bản giáo dục Việt Nam
7. Chương trình giáo dục Mầm Non – Nhà xuất bản giáo dục Mầm Non
8. Tài liệu lí luận và phương pháp phát triển nhận thức cho trẻ em- NXB
ĐH Huế năm 2013
9.Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc nâng cao chất lượng chăm sóc
giáo dục trẻ dành cho giáo viên mầm non- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 21


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 22


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 23


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN

Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 24


Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 2
- Trường MN Ea Na

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG ANA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5-6 TUỔI HỌC TỐT MÔN
KHÁM PHÁ KHOA HỌC TẠI LỚP LÁ 2
TRƯỜNG MẦM NON EANA

Lĩnh vực

: Chuyên môn

Họ và tên tác giả

: Trịnh Thị Phương

Đơn vị

: Trường MN Ea Na

Krông Ana, tháng 4 năm 2019
Người thực hiện : Trịnh Thị Phương

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×