Tải bản đầy đủ

Các công cụ, framework phát triển ứng dụng cho di động?

Công
cụ/framework
Ionic
Framework

Developmen
t languages
Javascript

Target mobile
platform
Android, iOS
Universal
Windows Platform,
Blackberry 10

Angular
framework
PhoneGap

Javascript


Android
iOS
Android, iOS
Windows Mobile

Unity

C++, C#

Javascript

Xamarin
Framework

React Native

iOS, Android,
Windows Phone

Android, iOS,
UWP

JavaScript

Android
iOS

Nhận xét
Ưu điểm: Phát triển một lần và cài đặt
lên tất cả các nền tảng được hỗ trợ
Thời gian và chi phí dùng để phát triển
ứng dung cũng thấp hơn nhiều so với
native
Chỉ cần biết ngôn ngữ javascriot mà ko
cần phải biết từng ngôn ngữ lập trình
Nhược điểm: Hiệu suất ứng dụng
không tốt bằng các ứng dụng được xây
dựng cho mội trường củ thể.
Một số API cũng chưa được hỗ trợ để


giao tiếp với thiết bị.
Xây dựng ứng dụng gốc với Cordova,
Ionic hay NativeScript
Ưu điểm: Chỉ cần biết cơ bản về
Javascript, CSS, HTML thì có thể sử
dụng ngay PhoneGap
Nhược điểm: Hiệu suất có thể không
bằng các framework khác
Unity có bản miễn phí cho các cá nhân
và doanh nghiệp có doanh thu dưới
$100,000/năm. Nên các bạn sẽ không
phải lo lắng về vấn đề bản quyền nhiều.
Bạn chỉ cần viết code 1 lần, và game
của bạn có thể chạy trên tất cả các nền
tảng sau: PlayStation 3, Xbox 360, Wii
U, iOS, Android, Windows, Blackberry
10, OS X, Linux, trình duyệt Web và cả
Flash.
Là framework đa nền tảng
Xamarin đảm bảo rằng hiệu suất ứng
dụng tương tự như ứng dụng di động
gốc
Chi phí bản quyền cao ($999)
Hiệu quả về mặt thời gian khi mà bạn
muốn phát triển một ứng dụng nhanh
chóng.
Hiệu năng tương đối ổn định.
Cộng đồng phát triển mạnh.
Vẫn đòi hỏi native code.
Hiệu năng sẽ thấp hơn với app thuần


Android Studio
Flutter
Framework

Dart

SenCha

HTML5,
CSS3
JavaScript

Intel XDK

HTML5,
Javascript

Unreal
Appcelerator
Titanium

C++
Javascript

Cocos2d-x

C++

Corona SDK

Lua

Xcode
Kotlin
Onsen UI

Kotlin
Javascript

Android
Android, iOS

iOS 6+
Android 2.3+
Win Phone 8.1
(with IE11)
BlackBerry 10
Tizen
Android, iOS,
Windows 10 UAP,
Tizen, Amazon và
Nook

native code.
Bảo mật không cao do dựa trên JS.
Quản lý bộ nhớ.
IDE phát triển ứng dụng di động
Flutter hoạt động với source code có
sẵn, được sử dụng bởi các nhà phát
triển và các tổ chức trên khắp thế giới,
đồng thời nó open-source và miễn phí.
Là sự lựa chọn cao cấp cho tất cả phát
triển ứng dụng doanh nghiệp và chỉ
dành cho ứng dụng doanh nghiệp.
Giá cao

Công cụ này cũng cho phép người
dùng có tùy chọn xem trước trực tiếp
trên thiết bị được kết nối khi bạn vẫn
đang trong giai đoạn phát triển trong
môi trường tích hợp với các công cụ
khác.
iOS, Android
Game engine xịn sò để phát triển game
iOS, Android,
Tất cả các ứng dụng được viết bằng
Universal
JavaScript vẫn sẽ yêu cầu sử dụng
Windows Platform, XML tùy chỉnh và cũng như yêu cầu
Windows Phone
API của Appcelerator hỗ trợ một số
tính năng gốc.
Mặc dù framework làcross-platform
framework với sự hỗ trợ đầy đủ cho
Android, iOS - nhưng nó không bao
gồm CSS và HTML song song với
chính nó.
iOS, Android,
Đa nền tảng, viết code 1 lần xuất ra cho
Tizen, Windows,
mấy hệ điều hành, và nhiều loại thiết bị
Windows Phone 8 khác nhau.
Cộng đồng lớn
iOS, Android,
Corona SDK hoàn toàn miễn phí cho
Kindle Fire, tvOS
các nhà phát triển
iOS, MacOS
IDE của Apple dành cho MacOS
iOS, Android
Viết code dễ dàng hơn so với với Java
iOS, Android
Tương thích với cả jQuery và
AngularJS
Miễn phí và là mã nguồn mở


Ios SDK
Xojo

Swift

libGDX

Java, C, C++ iOS, Android,
BlackBerry OS

Swiftic
Godot

iOS, Android
GDScript, C, iOS, Android,
C++
BlackBerry 10

Facebook SDK

Easy AR
Tabris

Framework7

Basic4Android
Qt

ExtJS
Visual Studio

iOS
iOS

iOS, Android

Typescript,
Javascript

iOS, Android,
Windows Mobile

HTML5,
Javascript

iOS, Android

C++,
Python, Qt
QML

Javascript

Android, iOS,…
Android, iOS,
webOS, UWP,
tvOS

iOS, Android
iOS, Android,

Bộ SDK của iOS
Tạo giao diện nhanh chóng, trực quan
chỉ bằng cách kéo thả.
Dễ dàng sử dụng
Hiệu năng của LibGDX ấn tượng do
LibGDX do các thành phần được viết
bằng C và C++.
C ộng đồng sử dụng LibGDX rất tuyệt
vời với số lượng người dùng lớn.
Cung cấp để tạo bất kỳ ứng dụng tùy
chỉnh và xuất bản chúng trên các cửa
hàng hàng đầu
Godot API có hầu hết các yếu tố của
một công cụ phát triển game và rất
hiếm khi thấy các tính năng không thể
truy cập trực tiếp bằng code.
Godot hỗ trợ phát triển trò chơi 2D và
3D
Theo dõi số lượt cài đặt và số lần mở
ứng dụng, cho phép mọi người chia sẻ
nội dung hoặc hỗ trợ khả năng đăng
nhập bằng Facebook.
Tabris.js không sử dụng WebViews để
hiển thị UI. Thay vào đó, nó tạo các
widget gốc trên nền tảng di động thông
qua JavaScript đến cầu nối gốc.
Tạo các ứng dụng native mà không cần
tới extenal library của React hay
AngularJS
Cần phải làm việc với F7 MVC
framework để phát triển ứng dụng di
động
Cung cấp cách giải quyết tuyệt vời cho
các máy chủ SSL bị lỗi
Nhóm phát triển Qt đang đẩy nó ra
khỏi C ++, đây không phải là một động
thái đáng hoan nghênh trong cơ sở
khách hàng
Sencha


Firebase

Eclipse
Ra Studio
(không biết)
MobiLoud
jQuery Mobile

Node.js,
Java, Python
and Go

jQuery,
Javascript,
HTML5

DojoMobile
Django
CryEngine
IBM Watson
Monogame

Python
C++, Lua,
C#
Java
C#

Spring for
Android
Pusher

NinoX
Native Script

UWP
iOS, Android

iOS, Android
Android, iOS,
Windows Phone,
Blackberry,
WebOS, Symbian
iPhone, Android,
BlackBerry, or
Windows Phone 8
Web framework
Chưa thấy hỗ trợ
mobile!
Android, iOS
iOS, Android

Cung cấp một dịch vụ đám mây mà
không yêu cầu bất kỳ thiết lập nào nữa
trên đó.
Lưu trữ dữ liệu được thực hiện dưới
dạng JSON gốc và do đó tính khả thi
để xem cách lưu trữ dữ liệu.
Các công cụ báo cáo tiêu chuẩn sử
dụng SQL truyền thống sẽ được áp
dụng nữa.

Phát triển khá dễ dàng, vì nó có trong
HTML5 và JavaScript
Các chủ đề HTML tùy chỉnh sẽ kết
thúc với vô số vấn đề liên quan đến
CSS
Cung cấp một số tiện ích có thể được
sử dụng để xây dựng các ứng dụng dựa
trên web cho thiết bị di động

MonoGame miễn phí sử dụng cho nhà
phát triển, nhưng với một vài thư viện
mở rộng khác của Xamarin bạn cần
phải trả tiền.

Android
Android, iOS

database
JavaScript,
Typescript

Android, iOS
Android, iOS

Là một dịch vụ cloud, tạo ra một server
trung gian giúp chúng ta có thể xử lý
các tác vụ thời gian thực. Dữ liệu được
gửi tới pusher, và pusher lại gửi nó đi
tới các client đã subscribe (đăng ký) và
các channel.
Kích thước ứng dụng lớn hơn khi so
sánh với React Native và Ionic2.
Vì không phải tất cả các plugin đều có


Phaser

JavaScript,
Typescript

Android, iOS

sẵn, nên cần phải tải xuống các plugin
bổ sung.
Framework 2D tạo các trò chơi
HTML5 cho máy tính để bàn và thiết
bị di động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×