Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi lớp chồi 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (140.57 KB, 18 trang )

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang
MỤC LỤC

III.Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề

Trang
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
6
8

Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch theo hướng chỉ đạo của ban lãnh đạo

8

nhà trường:
Giải pháp 2: Hình thành cho trẻ các thói quen lễ giáo thông qua môn

9

Mục lục
I. Phần mở đầu:


1.Lý do chọn đề tài
a. Lý do lý luận:
b. Lý do thực tiễn:
2. Đối tượng nghiên cứu.
3. phạm vi nghiên cứu
2. Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu
Phần thứ 2: Giải quyết vấn đề
1. Cơ sở lý luận.
2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu

làm quen văn học.
Giải pháp 3: Lồng ghép giáo dục lễ giáo vào hoạt động tổ chức giáo dục 10
cho trẻ mọi lúc mọi nơi.
Giải pháp 4: Phối hợp với phụ huynh trong việc giúp trẻ giáo dục lễ 12
giáo.
IV. Tính mới của giải pháp
V. Hiệu quả của sáng kiến
III. Kết luận, kiến nghị
1 Kết luận.
2. Kiến nghị
Nhận xét của hội đồng khoa học

13
13
15
15
16
17

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Lý do chọn đề tài
a. Lý do lý luận:
Giáo dục mầm non là một ngành nghề luôn luôn được nhà nước, chính phủ,
các ban ngành đoàn thể quan tâm hàng đầu. Bởi Giáo dục mầm non chính là sự
rèn luyện và học hỏi từ những cái nhỏ nhất, cái tự nhiên, cái gần gũi và thân
thương nhất. Từ đó, có thể giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt: Đức, trí,
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
1


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

thẩm mỹ, ngôn ngữ, tình cảm….mà khi ở nhà cha mẹ trẻ không thể làm được.
Và cũng bởi vì ngành Giáo dục mầm non chính là cái nôi đầu tiên, là bước đệm
để các cháu sẵn sàng về tâm lý tính cũng như tính cách khi bước vào môi trường
học mới (trường tiểu học) giúp các cháu thích nghi và hòa nhập tốt với môi
trường xã hội khác hoàn toàn khi các cháu học mầm non.
Trong toàn ngành giáo dục nói chung và công việc dạy của giáo viên mầm
non nói riêng. Việc giúp các em học sinh trong độ tuổi mầm non phát triển tốt về
mặt lễ giáo, đặc biệt là các cháu Dân tộc thiểu số, các cháu nhỏ ở những vùng
khó khăn là điều hết sức quan trọng
Ở trường Mầm Non việc giáo dục lễ giáo cho trẻ là nhiệm vụ hàng đầu để
xây dựng nhân cách hoàn thiện cho trẻ. Vì vậy trong cuộc sống ai cũng muốn
khi trưởng thành sẽ là những người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Nhưng muốn có được điều đó mỗi chúng ta đều phải trải qua quá trình học tập
và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức từ lứa tuổi Mầm Non.
Ngày nay đất nước ta đang chuyển mình từ một nền nông nghiệp lạc hậu tiến
nhanh vào thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trước đà chuyển hoá
gia tốc của xã hội, môi trường sống của mỗi người đều thay đổi nhiều mặt, thực

tế trong cuộc sống đòi hỏi ứng phó thích nghi với hoàn cảnh, dẫn đến đạo đức
truyền thống của dân tộc đang bị xói mòn một cách nghiêm trọng, tác động
không nhỏ đến hành vi, lối sống đạo đức của trẻ thơ. Những lễ giáo, lễ nghi,
hành vi ứng xử, lối sống tốt đẹp đang bị mai một, những hành vi, đạo đức, lối
sống chênh lệch chuẩn ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, làm đau lòng
nhức nhối mỗi gia đình và xã hội như: trẻ em không vâng lời, không kính trọng
lễ phép với cha mẹ, thầy cô giáo và người lớn, không biết kính trên nhường
dưới, ích kỉ, nói tục, chửi bậy.
b. Lý do thực tiễn: Trường mầm non Hoa Pơ Lang nằm trong địa bàn xã Dur
kmăl - Huyện Krông Ana- Tỉnh Đắk Lắk thuộc vùng sâu vùng xa là xã đặc biệt
khó khăn của tỉnh. Đa số phụ huynh là người đồng bào ê dê, tày, nùng, nên việc
giáo dục lễ giáo cho trẻ chưa được nhiều bậc phụ huynh để ý do bận rộn với
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
2


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

công việc làm ăn cho gia đình mà quên đi trách nhiệm giáo dục lễ giáo cho trẻ
nhỏ, phó mặc cho nhà trường nên việc giáo dục lễ giáo cho trẻ còn gặp nhiều
khó khăn.
Bản thân là một giáo viên mầm non và năm học 2018 - 2019 này tôi đã được
nhà trường phân công giảng dạy tại lớp chồi 1 phân hiệu Buôn Dur I, nơi đây là
vùng thuộc diện khó khăn tỷ lệ hộ nghèo lên tới 60%. Lớp học của tôi cũng đa
phần là các cháu người đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi luôn ý thức được trách
nhiệm của mình không chỉ đến đây để dạy dỗ các em mà con phải nâng cao vai
trò của mình hơn nữa trong việc giúp các cháu phát triển và hòa nhập tốt nhất
với cộng đồng và đặc biệt là phát triển lễ giáo cho các cháu.
Vậy làm thế nào để nhanh đưa trẻ vào nề nếp thói quen ngay từ những ngày đầu,

những ngày mà trẻ không muốn rời xa cha mẹ …đến với cô giáo và các bạn?
Theo tôi nghĩ đây không phải là vấn đề trăn trở của riêng tôi mà là của tất cả các
giáo viên mầm non nói chung tôi. Nhận thức được tầm quan trọng đó tôi đã
chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5
tuổi lớp chồi 1 tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang.” để nghiên cứu.
2. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao chất
lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1 tại trường Mầm non Hoa Pơ
Lang.
3. Phạm vi nghiên cứu:
- Nội dung nghiên cứu: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo
- Đối tượng khảo sát: Học sinh 4-5 tuổi lớp chồi 1
phân hiệu buôn dur 1 trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Xã Dur Kmăn huyện
Krông ana tỉnh Đăk Lăk
- Thời gian nghiên cứu từ tháng 10 năm 2017 và đến tháng 10 năm 2018.
2. Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu
- Qua công việc giáo dục lễ giáo giúp trẻ phát triển về mọi mặt. Đặc biệt phát
triển về nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm xã hội.
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
3


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

- Nhằm rèn luyện và phát triển kỹ năng về ngôn ngữ, cách ứng xử diễn đạt
trong giao tiếp hằng ngày.
- Giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ
- Giúp các bậc phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục lễ
giáo

Qua đó hình thành cho trẻ một số thói quen tốt, hành vi văn minh, trẻ biết
kính trên nhường dưới, biết lễ phép vói mọi người. Từ đó trẻ nắm được một số
nguyên tắc giao tiếp trong sinh hoạt hằng ngày.
Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề
Giai đoạn trẻ từ 4-5 tuổi đang là giai đoạn của việc hình thành và phát triển
nhân cách trẻ, các mặt phát triển của trẻ hòa quyện vào nhau, ảnh hưởng lẫn
nhau. Trẻ còn non nớt, nhạy cảm với tác động bên ngoài, đồng thời cũng là lúc
trẻ phát triển nhanh về mọi mặt, trẻ cũng rất dễ tổn thương về tâm lý. Bởi thế
muốn nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo ngay từ đầu cho trẻ phải tạo được
môi trường thân thiện, an toàn để trẻ cảm nhận được mình được yêu mến, trẻ
xem lớp học là ngôi nhà thứ hai của mình. Quan hệ của cô với trẻ gần gũi, yêu
thương như quan hệ mẹ con. Vậy giáo viên mầm non phải linh hoạt, nhạy bén,
kịp thời phải có sự sáng tạo để phát hiện và đáp ứng những nhu cầu phất triển
của trẻ.
Các hoạt động của giáo viên Mầm non phải có kế hoạch, định hướng, có
mục đích để giáo dục, phát triển trẻ. Tác động sư phạm của cô giáo phải luôn
thay đổi, phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ. Vì thế nghệ thuật chủ yếu của
cụ thể hiện ở chỗ biết hòa nhập vào thế giới của trẻ, biết quên mình là người lớn
để thực sự là người bạn của trẻ. Biết tôn trọng và đồng cảm với trẻ tạo nên
không khí cởi mở, lôi cuốn thu hút trẻ, như thế trẻ dễ nghe theo sự hướng dẫn
của cô, biết vâng lời cô một cách thoải mái, vui vẻ. Từ đó giúp trẻ những hiểu
biết nhận định, tạo cho trẻ có đầy đủ điều kiện về thể lực kiến thức đồng thời
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
4


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang


hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho trẻ, tạo tiền đề cho trẻ vững vàng
và tự tin hơn. Muốn thực hiện những mục tiêu trên thì vấn đề nâng cao chất
lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ đạt kết quả cao.
Về góc độ giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo đối với trẻ ở độ
tuổi 4-5 tuổi, nếu cứ thực hiện theo phương pháp cũ thì sẽ không đưa lại hiệu
quả cao hơn, tính chủ động tích cực sẽ không phát huy được khẳ năng sáng tạo
đồng thời kết quả về mặt trí tuệ trẻ sẽ thấp, trẻ sẽ phát triển 1 cách thụ động.
Vì vậy chỉ có đổi mới hình thức tổ chức cho trẻ thì mới tạo ra được những cơ
hội tốt cho trẻ phát huy khả năng chủ động, sáng tạo một cách triệt để. Nếu cô
tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động dưới nhiều hình thức, thông qua mọi hoạt
đông hằng ngày ở mọi lúc, mọi nơi…thì việc nâng cao chất lượng giáo dục lễ
giáo cho trẻ sẽ được thuần thục hơn, kết quả sẽ đạt cao hơn.
- Căn cứ thông tư số 28/2016/T-BGDĐT ngày 30/12/2016 của bộ trưởng
bộ giáo dục và đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo
dục mầm non ban hàng kèm theo thông tư số 17/2009/TT BGDĐT ngày
27/7/2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.
- Căn cứ thông tư 36/2011/TT-BGDĐT ban hàng chương trình bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên mầm non.
- Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018- 2019 của trường mầm non
Hoa Pơ Lang. Bản thân tôi xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động giáo dục lễ
giáo cho trẻ 4-5 tuổi, Lớp Chồi 1 phân hiệu buôn Dur 1 Trường Mầm non Hoa
Pơ Lang bao gồm:
+ Giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi.
+ Giúp trẻ phát triển toàn diện về lĩnh vực tình cảm xã hội
II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.
* Khảo sát đầu năm
Tình hình của lớp

Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
5Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

+ Tổng số học sinh của trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1 phân hiệu buôn Dur 1 Mầm non
Hoa Pơ Lang. Xã Dur Kmăn huyện Krông ana tỉnh Đăk Lăk trong năm học
2018-2019 là : 40 trẻ
Nữ 18,
Dân tộc 30
Nữ dân tộc 9
+ Giáo viên: (2 giáo viên đạt chuẩn)
Khảo sát trẻ từ tháng 10/2017 (Năm học 2017-2018) đây là bước đầu tiên
nhằm xác định tình trạng của trẻ để giáo viên nắm rõ tình hình giáo dục lễ giáo
cho trẻ, từ đó có biện pháp thay đổi phù hợp.
+ Kết quả khảo sát
Kết quả đầu năm khảo sát
Đạt
Chưa đạt
TT

Nội dung khảo sát

1
2
3
4

Trẻ biết chào hỏi cảm ơn, xin lỗi
Trẻ hay nói tục chưởi bậy

Trẻ phân biệt được đúng sai
Trẻ hòa nhã thân thiện với bạn bè

5

cô giáo và mọi người xung quanh
Trẻ chủ động trong giao tiếp với

Số trẻ

10/30
11/29
10/30
12/28
13/27

Tỉ lệ
(%)

25
27,5
25
30
32,5

Số trẻ

30/10
29/11
30/10

28/12
27/13

Tỉ lệ
(%)

75
72,5
75
70
67,5

cô giáo và các bạn

Qua kết quả khảo sát trên cho thấy số trẻ chưa có ý thức trong lễ giáo khá
nhiều và dẫn đến quá trình học tập của cháu thấp, đã đặt ra một câu hỏi lớn cho
bản thân tôi là phải làm sao để thay đổi tình trạng cấp bách này và việc cho trẻ
làm quen với lễ giáo là một việc làm hết sức cần thiết, tưởng chừng như rất dễ
nhưng thực tế lại rất khó, dạy trẻ làm quen với lễ giáo là dạy cái gì? dạy như thế
nào? Trẻ làm quen với lễ giáo với tư cách là bộ môn khoa học hay với tư cách là
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
6


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

một công cụ, một phương tiện giao tiếp, cách trả lời những câu hỏi trên sẽ liên
quan tới việc lựa chọn nội dung, phương pháp cho trẻ tiếp cận, làm quen dần với
việc giáo dục lễ giáo.

* Ưu điểm:
Được sự quan tâm lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ một số trang
thiết bị ti vi, sách truyện…
Một số trẻ ngoan ngoãn lễ phép thích tham gia vào các hoạt động của lớp
Lớp có 2 giáo viên trình độ đạt chuẩn
+Về bản thân tôi cũng có nhiều cố gắng trong quá trình tự học, tự rèn, tìm
tòi, sáng tạo trong các tiết học, thường xuyên học hỏi các đồng nghiệp qua sự
hướng dẫn chỉ đạo của lãnh đạo qua các buổi dự giờ hoạt động và tìm hiểu qua
các loại sách báo đồng thời có kế hoạch sắp xếp hoạt động theo từng chủ đề
nhằm tăng cường chất lượng giáo dục lễ giáo của trẻ.
* Tồn tại
+ Về học sinh do tôi phụ trách 75% số học sinh là trẻ đồng bào dân tộc
thiểu số, một số trẻ vẫn còn nói ngọng, trẻ vẫn còn nhút nhát chưa mạnh dạn
chưa tự tin thể hiện mình trong khi giao tiếp với các bạn và cô giáo. Vẫn còn
một số ít trẻ quá hiếu động không tập chung chú ý. Một số trẻ do gia đình chiều
chuộn nên tính tình còn ngang ngược so với mặt bằng chung của trẻ 4-5 tuổi.
+ Về phía phụ huynh 100% là nông dân, công việc thường bận rộn nên
chưa thật sự quan tâm và đầu tư vào việc giáo dục lễ giáo cho trẻ , một số phụ
huynh lại chưa hiểu được tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo nên việc phối hợp
giữa giáo viên và phụ huynh trong công tác truyên truyền gặp rất nhiều khó
khăn.
* Nguyên nhân chủ quan:
- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động học tập nhằm tăng cường giáo
dục lễ giáo cho trẻ chưa phong phú.
- Giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm.
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
7


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1

Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

- Kĩ năng lễ giáo của một số trẻ chưa tốt, nhiều trẻ còn bị ngọng, số ít trẻ
đồng bào chưa hiểu và nói thành thạo ngôn ngữ phổ thông. Nguy cơ lớn nhất là
một số em chưa được sự quan tâm của gia đình
* Nguyên nhân khách quan: Vì là trường nằm trong vùng khó khăn nên
cơ sở vật chất còn thiếu thốn trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho môn học còn
hạn chế, đồ dùng đồ chơi trong ngoài lớp chưa đa dạng phong phú, diện tích lớp
học chật hẹp, chưa đúng điều lệ quy định trường mầm non.
Một số trẻ trong lớp còn có tính thụ động trong giờ học.
Xuất phát từ thực trạng như vậy, bản thân tôi đã cố gắng tìm tòi, nghiên
cứu và ứng dụng nhiều biện pháp nhằm đưa một số biện pháp nâng cao giáo dục
lễ giáo cho trẻ tại trường. Sau đây là một số giải pháp mà tôi đã thực hiện.
III.Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề
Trong qua trình thực hiện đề tài bản thân tôi đã thực hiện những giải pháp
như sau:
Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch theo hướng chỉ đạo của ban lãnh đạo nhà
trường:
+ Biện pháp: Xây dựng theo hướng chỉ đạo của ban lãnh dạo nhà trường
Ngay từ đầu năm học lãnh đạo trường tôi đã chỉ đạo cụ thể cho từng mảng
công việc và thường xuyên tổ chức họp rút kinh nghiệm và trao đổi với giáo
viên, lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh. Nhằm giúp chúng tôi nắm vững
những yêu cầu về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
Lãnh đạo đã chỉ đạo và hướng dẫn cho giáo viên chủ nhiệm chúng tôi xây
dựng những chuyên đề nằm trong kế hoạch. Đề ra những yêu cầu trọng tâm về
nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho học sinh, đồng thời hướng dẫn cho
giáo viên chúng tôi nghiên cứu thêm tài liệu về nội dung và hình thức, phương
pháp dạy lồng ghép giáo dục lễ giáo qua các hoạt động.
Đưa vào công tác thi đua chuyên đề giáo dục lễ giáo cho giáo viên, đánh giá
qua các hoạt động. Ngoài ra Lãnh đạo trường chúng tôi còn phải đặt nhiệm vụ


Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
8


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

trọng tâm là xây dựng đội ngũ sư phạm vững mạnh có phẩm chất đạo đức, có
năng lực trí tuệ, là tấm gương cho học sinh noi theo.
+ Tôi đã xây dựng biện pháp theo hướng chỉ đạo của lãnh đạo vào lớp học
Ở lứa tuổi này các khái niệm đạo đức bắt đầu được hình thành và phát triển
về đặc điểm nhân cách và tình cảm đạo đức: Đứng, dáng đi, hành vi ứng xử với
mọi người xung quanh và với bản thân, thông qua các hoạt động học tập vui
chơi và giao tiếp với mọi người xung quanh. Do đó giáo dục lễ giáo cần tập
trung vào các mặt bên trong và bên ngoài của nó. Mặt bên trong là tri thức đạo
đức, tình cảm đạo đức. Mặt bên ngoài là hành vi đạo đức.
Giáo viên chúng tôi cần giúp trẻ luyện tập những chuẩn mực đạo đức đơn
giản, thông thường nhưng cần thiết đối với trẻ. Những thói quen hành vi đạo đức
đó thông qua sự giáo dục của nhà trường và gia đình. Vì vậy cần có những biện
pháp giáo dục lễ giáo giúp trẻ lĩnh hội tốt những chuẩn mực thói quen hành vi
đạo đức. Đây là một vai trò rất quan trọng có tác động trực tiếp đến sự hình
thành và phát triển nhân cách, đạo đức cho trẻ.
Giáo dục lễ giáo cho trẻ có nhiều biện pháp nhưng biện pháp thông qua việc
cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học bằng những hình ảnh âm thanh sống
động để trẻ cảm nhận và tiếp thu một cách có hiệu quả, trong nhữnh câu truyện
dân gian trẻ như được lạc vào thế giới thần tiên, nơi đó có những ông bụt, cô
tiên có tấm lòng nhân ái, giúp đỡ mọi người gặp hoạn nạn khó khăn, có những
kẻ ác luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Những tác phẩm này có tác động sâu
sắc vào nhận thức của trẻ qua giọng đọc lời kể của cô.

Giải pháp 2: Hình thành cho trẻ các thói quen lễ giáo thông qua môn làm
quen văn học.
+ Biện pháp: Tạo hứng thú, tích cực cho trẻ trong việc giáo dục lễ giáo
thông môn làm quen văn học.
Qua bài thơ câu truyện, cô hình thành cho trẻ những cử chỉ điệu bộ, dáng đi
đứng, tư thế ngồi. Đi đứng nhẹ nhàng, không chen lấn xô đẩy, không tranh giành
lối đi của người khác. Biết chú ý nhìn trước nhìn sau để không làm ảnh hưởng
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
9


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

đến người khác. Khi ngồi phải đúng tư thế, đúng vị trí, khi gặp người lớn phải
cúi đầu chào. Cảm ơn khi nhận và đưa bằng hai tay, biết nhận xin lỗi khi mình
mắc lỗi.
Ví dụ: Rèn luyện cho trẻ thói quen biết chào hỏi thông qua các bài thơ như:
Hoa bé ngoan, Mẹ yêu không nào, miệng xinh, Cháu chào ông ạ, Lời chào, cô
dạy…
Ví dụ: Rèn cho trẻ đi đứng nhẹ nhàng, không chen lấn xô đẩy, không tranh
giành lối đi của người khác và biết nhận lỗi khi mình sai như thông qua tiết
truyện “Món quà của cô giáo”.
+ Cô đàm thoại cùng trẻ:
Giờ xếp hàng vào lớp bạn nào đã làm Mèo Khoang bị ngã?
Ai là người nhận lỗi với cô giáo?
Nếu là con con phải học tập nhân vật nào?
Giáo dục trẻ xếp hàng không xô đẩy nhau và biết nhận lỗi.
Giải pháp 3: Lồng ghép giáo dục lễ giáo vào hoạt động tổ chức giáo dục cho
trẻ mọi lúc mọi nơi.

+ Biện pháp 1: Tổ chức hoạt động thực tiễn:
Phương pháp này gồm các hình thức luyện tập và thực hành các kỹ năng lễ
giáo. Phương pháp hoạt động thực tiễn đóng vai trò chủ đạo trong việc giáo dục
lễ giáo cho trẻ mầm non. Khi cô kể chuyện và đọc thơ cho trẻ nghe xong cô tập
cho trẻ đóng kịch, hoặc minh hoạ theo hành động của nhân vật hoặc theo nội
dung bài thơ.
- Biện pháp giúp trẻ về hành vi, thói quen đạo đức, trong những giờ hoạt động
ngoài trời, hoạt động mọi lúc mọi nơi, đi thăm quan cô hướng dẫn trẻ sử dụng
những thói quen tốt một cách nhuần nhuyễn để trở thành nề nếp cho trẻ.
+ Biện pháp 2: Tổ chức trò chuyện:
Cô đàm thoại với trẻ về hành vi ứng xử của các nhân vật trong truyện, thơ và
một số nội dung, hình ảnh của bài thơ. Qua đó trẻ sẽ lĩnh hội thêm một số kiến
thức, những quy tắc, những hành vi của tập thể. Trẻ tập hành động theo các kỹ
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
10


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

năng chuẩn mực của các nhân vật, thể hiện sự tôn trọng người lớn và các bạn,
cùng nhau giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp. Cô đưa ra các tình huống và tạo điều
kiện cho trẻ thường xuyên được rèn luyện các kỹ năng hành động đạo đức cho
bản thân.
+ Biện pháp 3: Hỗ trợ:( Khen ngợi, Nhận xét, phê bình)
Giáo viên đưa ra các hình thức giáo dục lễ giáo vào tiêu chuẩn bé ngoan của
lớp. Sau mỗi tiết học đều có khen thưởng, cắm cờ nhận xét kịp thời sau mỗi buổi
học. Nêu gương vào cuối tuần trẻ nào ngoan, thực hiện tốt tiêu chuẩn cô đưa ra
sẽ được phiếu bé ngoan. Khi thực hiện phương pháp nêu gương cần chú trọng
đến các hành vi tính cách của trẻ, những hành vi đúng sai cần nhắc nhở, tuyên

dương kịp thời trước tập thể lớp.
Khen ngợi nhận xét giúp trẻ hiểu thêm những hành động đúng sai, tốt xấu.
Nhằm giúp trẻ hiểu thêm về cái tốt, cái chưa tốt để hoàn thịên mình. Khen ngợi
nhằm động viên trẻ tích cực hơn trong các hành động đạo đức của mình, ngăn
ngừa trẻ có những hành động chưa tốt với bản thân với mọi người xung quanh
và với môi trường xã hội.
Ví dụ: Cô khen những trẻ đi học ngoan, đúng giờ, măc quần áo gọn gàng, đầu
tóc gon gàng, sạch đẹp. Biết chào cô khi đến lớp, không khóc nhè, biết giúp dỡ
cô và các bạn, thông qua các bài hát, bài thơ,câu chuyện và mọi lúc mọi nơi,
cũng có thể giúp trẻ có thói quen nề nếp tốt hơn. Từ sự giúp đỡ của cô giáo mà
tính nhõng nhẽo của trẻ mất đần. Được cô tạo điều kiện giúp đỡ, do được rèn
luyện mà trẻ đã thực sự hòa nhập vào nề nếp, khuôn khổ của tập thể lớp một
cách thoải mái, dễ dàng và tự tin.
Nhận xét- phê bình là biện pháp giáo dục cần thiết nhằm giúp trẻ nhận thức và
sửa chữa hành vi sai của mình. Nhận xét kịp thời khi trẻ sai phạm để trẻ dễ sửa
chữa, phê bình những hành vi của trẻ lặp lại nhiều lần giúp trẻ sửa chữa từ từ
những hành vi đó.
Hệ thống các phương pháp giáo dục lễ giáo cần phải phối kết hợp hài hoà với
nhau, phù hợp với độ tuổi của trẻ, trình độ tiếp thu, đặc thù cá nhân. Bên cạnh
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
11


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

những công tác chỉ đạo nói trên ban lãnh đạo nhà trường cũng có kế hoạch thăm
lớp, dự giờ nắm bắt các hoạt động của trẻ qua các hành vi đạo đức. Tạo điều
kiện tốt cho giáo viên thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho trẻ
qua các tác phẩm văn học trong nhà trường.

Giải pháp 4: Phối hợp với phụ huynh trong việc giúp trẻ giáo dục lễ giáo.
Trong các lớp học ở trường mầm non có nhiều nhóm trẻ em, giáo viên cần
phối hợp tốt với cả cha mẹ các trẻ em, để phối hợp tốt được với cha mẹ, trước
hết giáo viên cần hiểu mối quan tâm của họ khi đưa con đến trường, con họ đến
lớp sẽ học được những điều gì? Nên tôi thường tận dụng những buổi họp phụ
huynh học sinh hay tổ chức cuộc họp bất ngờ vào giờ trả trẻ, cùng phụ huynh
bàn luận về vai trò rất lớn về việc giáo dục lễ giáo cho trẻ. Động viên phụ huynh
dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình, cùng Cô giáo chủ nhiệm dạy
cháu đối với các trẻ cá biệt phụ huynh có thể nhờ tới cô giáo hướng dẫn và dạy
lại cho cháu, nhiều nhà phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn nên tôi chủ động tự
bỏ tiền mua sách truyện gửi cho phụ huynh, để phụ huynh có thể về nhà đọc cho
trẻ nghe nhưng câu chuyện có nội dung tốt xấu dể trẻ có thể rút ra bài học cho
bản thân nhờ sự nhiệt tình của Cô nhiều phụ huynh học sinh rất vui và kết hợp
với giáo viên rất tốt.
- Phối hợp thực hiện chương trình giáo dục trẻ
- Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của nhóm/lớp.
- Cha mẹ tham gia vào các hoạt động thực hiện các nội dung giáo dục lễ
giáo trẻ phù hợp với chương trình, cụ thể là:
+ Tạo môi trường gần gũi trẻ. Chăm sóc yêu thương trẻ
+ Chú ý lôi cuốn các thành viên trong gia đình, đặc biệt các thành viên là
nam giới ông, bố, mẹ, anh, chị, chú, bác tham gia vào việc chăm sóc và dạy trẻ.
+ Khuyến khích cha mẹ các cháu người dân tộc thiểu số khi ở nhà cố gắng
thường xuyên nói nhỏ nhẹ không quát nạt nói chưởi tục với các cháu, quan tâm
hơn nữa tình học tập của con mình.
IV. Tính mới của giải pháp
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
12


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1

Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

- Trong công tác giáo dục lễ giáo cho trẻ chưa được chú trọng quan tâm từ
những vấn đề đó trong năm nay tôi đã đưa ra những biện pháp nhằm mục đích
trẻ hướng tới vấn đề lễ giáo, trẻ đã biết mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp lễ
phép với cô giáo, bố mẹ, hòa nhã với bạn bè, đi học không nói tục chưởi bậy
chuyên cần tích cực hơn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động .Tôi đã áp dụng
các biện pháp giáo dục lễ giáo vào năm học trước năm nay tôi đã nghiên cứu bổ
sung thêm các biện pháp để có kết quả cao hơn.
V. Hiệu quả của sáng kiến
- Khi vận dụng linh hoạt sáng tạo các giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ
vào các hoạt động giúp trẻ phát triển về các mặt đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, một
cách rõ rệt. Trẻ biết mạng dạn tự tin, hòa nhã thân thiện không nói tục chưởi bậy
với các bạn, có mối quan hệ, gần gửi cởi mở với cô giáo. Lễ phép với ông bà bố
mẹ mọi người xung quanh, trẻ nhận biết được tốt xấu, đúng sai từ đó hình thành
ở trẻ thói quen lễ giáo
* Kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài đó là

Khảo sát tháng 10/2017
TT

Nội dung
đánh giá
Đạt

01

Trẻ biết chào

Tỷ Chưa

lệ% đạt

10/30 25

Tỷ
lệ
%

30/10 75

Khảo sát tháng 10/2018

Đạt

Tỷ Chưa Tỷ lệ
lệ% đạt
%

40/40 100

0

0

02/40

5
5

hỏi cảm ơn,

02

xin lỗi
Trẻ hay nói

11/29 27,5 29/11 72,5 38/40

03

tục chưởi bậy
Trẻ phân biệt

10/30 25

30/10 75

38/40 87,5 02/40

04

được đúng sai
Trẻ hòa nhã

12/28 30

28/12 70

39/40

9,5


9,5

01/40

Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
13

2,5


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

thân thiện với
05

bạn bè cô giáo
Trẻ chủ động 13/27 32,5 27/13 67,5 40/40 100
trong giao tiếp

0

0

với cô giáo và
các bạn
Qua bảng khảo sát tôi thấy chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ tăng lên rõ
rệt, chứng tỏ việc vận dụng các, biện pháp trên có hiệu quả cao.
Đối với trẻ mạng dạn tự tin , hòa nhã thân thiện không nói tục chưởi bậy

với các bạn, có mối quan hệ, gần gửi cởi mở với cô giáo. Lễ phép với ông bà bố
mẹ mọi người xung quanh, trẻ nhận biết được tốt xấu, đúng sai, có khả năng thể
hiện cảm xúc sáng tạo trong các hoạt động học, yêu thích hào hứng tham gia vào
các hoạt động, thích tới trường đến lớp đồng thời trẻ nhanh nhẹn khỏe mạnh
khóe léo ứng xử hoạt bát hơn.
Đối với cô có thêm kiến thức và nhiều kinh nghiệm giảng dạy, có sự linh
hoạt sáng tạo trong các hoạt động, Khả năng giảng dạy chăm sóc các em được
nâng cao, biết xây dựng kế hoạch tình hình thực tế, nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ.
Đối với hụ huynh ngày càng tin tưởng giáo viên và nhận thấy được sự cần
thiết phải giúp trẻ phát triển tốt về lĩnh vực tình cảm xã hội, thường xuyên trao
đổi với cô giáo về cách chăm sóc giáo dục trẻ khi ở nhà để mang đến sự phát
triển tốt nhất về khả năng lễ giáo cho trẻ.
Phần thứ 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận:
Từ những biện pháp tôi tìm tòi nghiên cứu và thực hiện, chất lượng dạy lễ
giáo ở trẻ tăng lên rõ rệt, đó là điều làm tôi phấn khởi, giúp tôi càng yêu nghề
hơn, giúp tôi càng có nghị lực trong công tác.Trẻ mạnh dạn, tự tin, ngoan hơn, lễ
phép hơn. Không những trẻ nói thành thạo hơn, biết cảm ơn xin lổi, các bậc phụ
huynh có những chuyển biến rõ rệt về phong cách và quan tâm ngày càng nhiều
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
14


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

đến con em mình, bản thân tôi được trao đổi kiến thức và kinh nghiệm dạy trẻ và
dạy lễ giáo cho trẻ qua các môn học, các hoạt động… được phụ huynh và các
đồng nghiệp quý mến và tin yêu hơn, đây là những tiền đề cơ bản nhằm hình

thành và phát triển toàn diện cho trẻ. Có một bước đệm vững trãi và toàn diện về
tinh thần và nhân thức để cháu bước vào các lớp tiếp theo.
Việc nâng cao lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi luôn là một việc rất quan trọng và
cũng là một vấn đề rất khó chứ không hề dễ dàng, Sự quan tâm từ Ban giám
hiệu nhà trường, sự nhiệt tình, lắng nghe và thấu hiểu của phụ huynh, sự thân
thiện, sáng tạo, yêu nghề mến trẻ và sự kiên nhẫn đối với Cô giáo. Thật sự có ý
nghĩa rất lớn đối với chính bản thân tôi nói riêng và các em học sinh nói chung,
tôi đã áp dụng và có hiệu quả cao, ở tại lớp mình và tôi mong từ giờ đến cuối
năm học này 97% trẻ biết lễ giáo.Vì như vậy đã là một thành công quá lớn với
Tôi.
Chỉ còn 0,3 % số trẻ nói chưa đươc biết về lễ giáo nhưng cũng đã nghe
hiểu được
Thông qua việc áp dụng đề tài “Tăng cường giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5
tuổi lớp chồi 1 tạiTrường Mầm non Hoa Pơ Lang” Vào thực tế, tôi nhân thấy tất
cả trẻ trong lớp mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp lễ phép với cô giáo bố mẹ đi
học chuyên cần tích cực hơn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động, sáng tạo
trong các hoạt động học. Bản thân tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức
các hình thức giáo dục lễ giáo cho trẻ, xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, thống
nhất. Giáo viên có kiến thức vững vàng trong công cuộc xây dựng và đổi mới
giáo dục hiện nay, trong đó có giáo dục mầm non.Vì vậy không ngừng phát huy
những thành tích đạt được giáo viên cần tích cực tìm tòi sáng tạo trong cách
nghĩ cách làm để nâng cáo chất lượng giảng dạy. Các bậc phụ huynh học sinh
biết quan tâm đến việc học của con em mình, chủ động phối hợp với giáo viên
chăm sóc giáo dục trẻ.
2. Kiến nghị:
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
15


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1

Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc- giáo dục trẻ đặc biệt là nâng cao giáo
dục lễ giáo cho trẻ Mầm non nói chung, trẻ 4-5 tuổi nói riêng, rất cần sự quan
tâm của mọi người, của xã hội.
Các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đến nghành học Mầm non. Cần bổ xung
thêm cơ sở vật chất, đồ chơi ngoài trời, trang thiết bị dạy học cho cô và trẻ.
Uỷ Ban nhân dân huyện nên chủ động phối kết hợp với nhà trường để tuyên
truyền cho người dân biết cách chăm sóc giáo dục tốt cho trẻ khi ở gia đình.
Phải có sự phối hợp chặt chẽ công tác giáo dục lễ giáo giữa gia đình nhà
trường và xã hội.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về nội
dung phương pháp và hình thức giáo dục lễ giáo cho trẻ Mầm Non. Đồng thời
đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động trong nhà trường về nâng cao chất lượng
đạo đức nhà giáo, học sinh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh văn minh,
thanh lịch trong các trường mầm non.
Trên đây là một vài biện pháp tôi đã thực hiện và đạt hiệu quả. Tuy nhiên,
với khuôn khổ một bài viết nhỏ, vấn đề chỉ dừng lại ở một phạm vi hạn chế,
chưa thể bao quát hết được tất cả. Đồng thời trong quá trình viết vẫn còn những
thiếu sót nhất định, tôi rất mong được sự góp ý xây dựng của các bạn đồng
nghiệp, các cấp lãnh đạo giúp tôi ngày càng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay
trong giảng dạy .
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Dur Kmăl, ngày 25 tháng 03
năm 2019
Người viết

Cao Thị Hạnh
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang

16


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TM/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT
1
2
4
5

Tên tài liệu
Phương pháp tổ chức giáo dục lễ giáo
cho trẻ mầm non.
Tạp chí giáo dục mầm non
Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non,

Tác giả
TS.Lê Thanh Thủy

Nguyễn Ánh Tuyết

NXB Đại học sư phạm năm 2003
MD-MN 39: Chăm sóc giáo dục lễ giáo Bồi dưỡng thường xuyên
cho trẻ mầm non

giáo viên mầm non (Ban

Phương pháp tổ chức các hoạt động cho hành kèm theo Thông tư
trẻ
số 36 /2011/TT- BGDĐT
ngày 17 tháng 8 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo
Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
17


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1
Tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang

dục và Đào tạo)
Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ từ
4-5 tuổi.
- Bồi dưỡng thường xuyên
- WWW. Mầm non. Com.
- WWW.Tài liệu.vn
Hướng dẫn thực hiện chương trình
6

chăm sóc giáo dục mầm non- mẫu giáo.
NXB Hà Nội


Trường Đại học sư phạm
TP Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Cao Thị Hạnh - Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
18×