Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non krông ana

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (171.1 KB, 21 trang )

Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

MỤC LỤC

MỤC

NỘI DUNG

TRANG

Phần thứ nhất: PHẦN MỞ ĐẦU

2

I

Đặt vấn đề

2

1

Lý do chọn đề tài

2

1.1

Lý do lý luận

1.2Lý do thực tiễn

2

Mục đích nghiên cứu

4

k

2

Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

4

I

Cơ sở lý luận của vấn đề

4

II

Thực trạng vấn đề

6

III


Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

7

IV

Tính mới của giải pháp

16

V

Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

17

Phần thứ ba: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

18

I

Kết luận

18

II

Kiến nghị


18

Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

1


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Lý do lý luận
Người xưa có câu “Có sức khỏe thì có tất cả
Không có sức khỏe thì không có gì”
Đúng như vậy câu nói đó rất có ý nghĩa trong cuộc sống của tất cả chúng
ta, có sức khỏe thì làm việc gì cũng không ngại và có hiệu quả. Còn đối với trẻ có
khỏe mạnh trẻ mới chơi ngoan, học tập, tiếp thu kiến thức tốt và phát triển toàn
diện. Trẻ không những đến trường được ăn được ngủ, được học hành mà còn
thông qua sự chăm sóc dạy dỗ của những người giáo viên mầm non, bên cạnh đó
trẻ còn được vui chơi được vận động dưới nhiều hình thức vận động khác nhau
như: Tập thể dục buổi sáng, tham gia hoạt động học, tham gia các hoạt động
ngoại khóa......Đã giúp trẻ phát triển toàn diện hơn trong thời đại ngày nay.
Ngoài ra, hoạt động thể dục thể thao còn là cách rèn cho trẻ những kỹ
năng sống cần thiết như tính kỷ luật, sự phối hợp cùng đội nhóm. Tinh thần trẻ
cũng thoải mái, vui tươi hơn thông qua các hoạt động này. Khi trẻ được thường
xuyên luyện tập thể dục thể thao không chỉ rèn luyện sự dẻo dai, giúp cơ xương
phát triển tốt, mà còn giúp trẻ học được sự kiên trì, nỗ lực… từ rất sớm. Vì
vậy việc tạo cho trẻ thói quen tập thể dục thể thao và khơi gợi cho trẻ lòng yêu

thích tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngay từ nhỏ sẽ giúp trẻ sẽ có ý thức
cao để giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể chất khi lớn lên. Giúp trẻ có
những sự phát triển tốt không những về mặt thể chất mà còn phát triển tinh thần
và trí tuệ.
1.2. Lý do thực tiễn
Nhưng trên thực tế trong thực hiện chương trình mầm non ở môn giáo dục
phát triển vận động vẫn còn lúng túng trong việc chọn đề tài để xây dựng mạng
nội dung, mạng hoạt động từ đó chưa giúp trẻ phát triển tốt thể dục, tiết dạy đa số
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

2


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

giáo viên vẫn còn cứng nhắc. Trong phương pháp giảng dạy hạn chế về sự sáng
tạo, chạy theo giáo án, một số tình huống xử lí chưa linh hoạt, chưa chú ý dạy
phát triển theo khả năng của trẻ, trẻ tham gia mang tính chất gò ép…đặc biệt là đồ
dùng chuẩn bị cho tiết dạy thể chất còn hạn chế, không đủ cho số trẻ thực hiện
chứ chưa nói đến chuẩn bị dồ dùng đẹp mắt, sinh động để gây hứng thú cho tiết
dạy…
- Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp sư phạm nhằm giúp trẻ 5 - 6
tuổi hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động tại lớp lá 4 trường Mầm non
Krông Ana.
- Phạm vi nghiên cứu: Trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường Mầm non Krông
Ana.
- Về thời gian: Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019.
Trong 3 năm học này đồng thời hưởng ứng và thực hiện theo kế hoạch
thực hiện chuyên đề phát triển vận động của ngành và nhà trường phát động mọi
lớp đều tham gia làm đồ dùng phát triển vận động để phục vụ cho môn học thể

dục và các đồ dùng vừa giúp trẻ được học và được chơi để phát triển thể chất.
Xuất phát từ tình hình thực tế của lớp, tôi cần tìm ra các biện pháp để nâng
cao việc thực hiện chương trình đổi mới đạt kết quả tốt và phát triển đúng mục
tiêu theo kế hoạch đã đề ra, nắm vững tâm sinh lý theo từng lứa tuổi của trẻ.
Bản thân tôi đã tự học hỏi nghiên cứu tìm ra những giải pháp biện pháp
nhằm giúp các cháu có sự yêu thích tham gia các hoạt động thể dục tại trường lớp
mầm non và vừa thực hiện tốt chuyên đề phát triển vận động mà trường triển
khai. Chính vì lẽ đó tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn
trong giáo dục phát triển vận động đối với 5 – 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm
non Krông Ana” . Để qua đó bản thân, các quý đồng nghiệp cùng trao đổi kinh
nghiệm và có thêm những biện pháp tốt hơn, nhằm giúp cho trẻ hứng thú và yêu
thích tham gia các hoạt động thể dục hơn.

II. Mục đích nghiên cứu:
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

3


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

Việc tạo cơ hội cho trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục phát
triển vận động khỏe mạnh là rất quan trọng giúp hệ thần kinh, các giác quan của
trẻ sẽ nhanh nhạy hơn và có tác dụng nâng cao năng lực, sức khỏe cũng như về
nhận thức tinh thần của trẻ. Đặc điểm của trẻ 5 tuổi hoạt động giáo dục phát triển
vận động là giúp trẻ có thể lực tốt, biết tập các bài vận động là giúp trẻ có thể lực
tốt, biết tập những bài vận động cơ bản nhắm phát triển một cơ thể khỏe mạnh
thông qua những bài vận động thô, vận động tinh một cách dẻo dai có bài bản để
giúp trẻ hoạt động sinh hoạt hàng ngày mà không phải bỡ ngỡ. Đó cũng là yếu tố
vô cùng quan trọng giúp trẻ tập luyện để năng cao thể chất phòng bệnh béo phì

giảm tỉ lệ bệnh còi xương suy dinh dưỡng ở trẻ trong độ tuổi.
Ở chương trình khung đặt ra yêu cầu nội dung giáo dục của từng độ tuổi
và đưa kết quả mong đợi cuối độ tuổi. Để dạt được kết quả mong đợi cuối độ tuổi,
đặc biệt là trẻ 5 tuổi có các bài tập đánh giá chỉ số nên giáo viên phải chủ động
lựa chọn bài dạy phù hợp nội dung yêu cầu cần đạt của trẻ.
Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, hoạt động giáo dục
phát triển vận động cho trẻ 5 tuổi đóng vai trò rất quan trọng để giúp trẻ phát triển
hài hòa cân đối về thể lực cũng như về chiều cao và cân nặng của trẻ. Trong quá
trình cho trẻ tập luyện các bài tập phát triển các cơ vận động thì giáo viên là
người hướng dẫn, tổ chức cho trẻ trải nghiệm thực hành tập các động tác đúng kỹ
thuật của bài tập.
Lựa chọn đề tài này nhằm giúp trẻ lớp tôi nói riêng và trẻ mầm non trường
Mầm Non Krông Ana nói chung nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ.
Góp phần phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề
Ở lứa tuổi mầm non, giáo dục phát triển vận động có tác dụng đặc biệt
quan trọng. Cơ thể của trẻ phát triển mạnh mẽ dưới ảnh hưởng của những điều
kiện tốt do hoạt động tạo ra. Mặt khác, giáo dục phát triển vận động nhằm làm
cho cơ thể của trẻ phát triển đều đặn, cân đối, sức khỏe tăng cường, là cơ sở cho
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

4


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

sự phát triển toàn diện nhân cách con người. Quyết định 55 của Bộ giáo dục và
Đào tạo qui định mục tiêu, kế hoạch đào tạo của Nhà trẻ - Mẫu giáo.
(Hà Nội, 1990 trang 6) ghi rõ mục tiêu giáo dục mầm non là: “...Hình

thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN Việt Nam:
- Khỏe mạnh – Nhanh nhẹn, cơ thể phát triển hài hòa cân đối - Giàu lòng thương,
biết quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ những người gần gũi (Bố mẹ, bạn bè, cô
giáo...), thật thà, lễ phép, hồn nhiên - Yêu thích cái đẹp, biết gìn giữ cái đẹp và
mong muốn tạo ra cái đẹp ở xung quanh. - Thông minh, ham hiểu biết, thích tìm
tòi khám phá, có một số kỹ năng sơ đẳng (Quan sát, phân tích, tổng hợp, suy
luận,..) Cần thiết để vào trường phổ thông, thích đi học”. Vận động là nhu cầu tự
nhiên của cơ thể, đặc biệt là với cơ thể đang phát triển như trẻ mầm non. Vai trò
vận động đối với cơ thể trẻ đã được các nhà khoa học khẳng định ngay từ thế kỉ
XVIII: “Cơ thể không vận động giống như nước trong ao tù”, “Nguyên nhân
chậm phát triển của cơ thể hài nhi là do thiếu vận động”.
Ngày nay khoa học đã chứng minh được rằng: Phần lớn những trẻ ít vận
động thì các vận động phức hợp và chức năng thần kinh thực vật thường kém
phát triển, hoạt động hệ tuần hoàn và hệ hô hấp bị hạn chế, khả năng lao động
chân tay giảm sút, trọng lượng cơ thể tăng nhanh. Vận động có vai trò hết sức
quan trọng đối với sự phát triển của cơ thể, ở mỗi một giai đoạn thì nhu cầu vận
động của trẻ là khác nhau. Vì vậy khi lập chương trình giáo dục thể chất nhằm
phát triển vận động cần dựa trên những cơ sở sau:
+ Các bài tập vận động có tác dụng chung đến toàn bộ cơ thể, kích thích
được nhiều cơ bắp tham gia thúc đẩy sự hoạt động của toàn bộ các hệ cơ
quan trong cơ thể.
+ Cần tăng cường ưu tiên các nhóm cơ bắp còn yếu về mặt sinh lý và giáo
dục tư thế đúng cho trẻ, giúp trẻ có một thân hình cân đối, các động tác nhẹ nhàng
chính xác.

Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

5Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

+ Cùng với việc dạy trẻ các bài tập vận động chúng ta cũng phải chú ý
đến việc phát triển các kỹ năng, tố chất vận động.
Bản thân tôi là giáo viên mầm non tôi nhận thấy được trẻ em bây giờ rất
thông minh và hiếu động bởi đối với trẻ mẫu giáo đây là thời kì tâm sinh lý trẻ là
thích được khám phá, muốn sử dụng đồ dùng trực quan. Vì vậy nếu người giáo
viên muốn giúp trẻ học tốt mà chỉ bằng lý thuyết suông thì không bao giờ thành
công mà phải tìm tòi chịu khó làm các đồ dùng mới lạ phục vụ cho việc dạy và
học...Để đáp ứng với mục tiêu chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, đặc
biệt trong giáo dục phát triển vận động do đó tôi luôn tìm những biện pháp giúp
trẻ 5 – 6 tuổi hứng thú hơn, chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tối đa
tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ.
2. Thực trạng của vấn đề:
- Trường đang triển khai đồng bộ chuyên đề phát triển vận động trong
trường mầm non, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện Krông Ana và Ban Giám hiệu nhà trường nên đã tạo điều kiện cho chị
em giáo viên học tập các chuyên đề do Sở GD&ĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo
tổ chức khuyến khích động viên chị em học tập, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
- Lớp có đủ hai giáo viên/lớp và đều đạt trình độ trên chuẩn trở lên, là
giáo viên giỏi cấp trường, luôn yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, năng động sáng tạo
trong công tác nâng cao chất lượng chuyên đề.
- Lớp được trang bị một số dụng cụ, thiết bị phục vụ cho trẻ vận động để
đảm bảo cho công tác chuyên đề.
- Lớp học, sân trường rộng rãi thoáng mát, an toàn nên việc tổ chức các
hoạt động đi dạo đi chơi, hoạt động thể dục sáng, tiết giáo dục thể chất, các trò
chơi vận động, hoạt động ở mọi lúc mọi nơi đều thuận tiện trong công tác công
tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc


6


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

- Học sinh đúng theo độ tuổi và thực hiện đúng chương trình GDMN, nên
việc nhận thức, kỹ năng, kỹ xảo về phát triển vận động của trẻ trong lớp tương
đối đồng đều.
- Ban Giám hiệu đã có kế hoạch chỉ đạo chuyên đề giáo dục phát triển vận
động, từ đó giáo viên đứng lớp rất thuận tiện cho việc thực hiện kế hoạch.
- Nhà trường phát động phong trào làm đồ dùng từ nguyên vật liệu phế
thải để phục vụ cho trẻ vận động bản thân tôi cũng có động cơ phấn đấu làm các
đồ dùng phong phú không chỉ phục vụ giảng dạy mà còn có đồ dùng để tham gia
dự thi “Phát triển vận động” tại trường.
Bước đầu khảo sát kết quả trước khi chưa thực hiện các giải pháp mới
trên 31 trẻ lớp lá 4 tôi có được kết quả như sau:
Mục tiêu

Nội dung

đạt dược

Tập trung chú ý hứng thú của
Về giáo
dục

trẻ khi tham gia vận động
Trẻ tích cực trong giờ học
Trẻ có kỹ năng kỹ xảo vận

động tốt

Về sức
khỏe

Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có
thể lực tốt

Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỉ lệ

Só trẻ

Tỉ lệ

14

44,8%

17

55,2%

16


52%

15

48%

16

52%

15

48%

23

74%

8

26%

Qua cuộc khảo sát tôi nhận thấy rằng vận động ở trẻ còn hạn chế, mình
cần phải có những giải pháp cụ thể hơn để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.
III. Các giải pháp tiến hành đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển
vận động:
Biện pháp: Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của nhà trường và kế hoạch
hoạt động của lớp. Trước khi bắt đầu vào chương trình học chính thức, tôi và tổ
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc


7


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

khối cùng các chị em trong khối lá kết hợp lên kế hoạch cụ thể từng bài vận động
sao cho phù hợp với trẻ, phù hợp với địa phương nơi trẻ sinh sống và học tập
nhưng phải luôn bám sát vào chương trình khung, căn cứ theo bộ chuẩn phát triển
trẻ em 5 tuổi. Nội dung trong chương trình đã được trình bày theo từng loại vận
động và theo mức độ tăng dần từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời phù hợp với
từng chủ đề, phù hợp với các hoạt động khác và các sự kiện. Khi lập được kế
hoạch tổ chức rồi tôi thấy rất yên tâm và thực hiện rất hiệu quả.
Ví dụ: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Giáo dục phát triển vận động.
CHỦ ĐỀ
TRƯỜNG
MẦM NON

BẢN THÂN

TÊN NHÁNH

TÊN ĐỀ TÀI

- Trường mầm non thân yêu

- Chuyền bóng bên trái, bên phải.

- Lớp chúng mình.


- Bật xa tôi thiểu 50cm

- Các hoạt động thú vị của bé ở
trường

- Tung bóng lên cao và bắt bóng.

- Tôi là ai?

- Đi trên ghế băng đầu đội túi cát.

- Cơ thể tôi.

- Đi nối bàn chân tiến lùi

- Nhu cầu bản thân

- Đi và đập bóng sang hai bên.

- Gia đình của bé.

- Ném xa bằng 1 tay

- Người thân trong gia đình bé

- Nhảy lò cò ít nhất 5 bước, đổi chân
theo hiệu lệnh.

GIA ĐÌNH - Gia đình hạnh phúc
THÂN YÊU - Nhu cầu gia đình bé


- Bật xa 50cm, ném xa bằng 1 tay
- Trườn kết hợp trèo qua ghế thể
dục.

- Ngày hội của cô giáo

- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.

- Ước mơ của bé

- Nhảy xuống từ độ cao 40 cm.

CÁC NGHỀ - Một số nghề gần gũi
BÉ YÊU
- Chu bộ đội

- Trườn sấp trèo qua ghế thể dục.
- Chuyền bóng qua đầu, qua chân
- Bò theo đường zich zắc qua 7
điểm.

TH - Một số rau, củ, quả
ỰC VẬT – - Cây xanh
TẾT

MÙA XUÂN - Bé vui đón xuân về

- Đập bóng xuống sàn và bắt bóng.
- Bật qua vật cản.

- Chạy liên tục 150m không hạn chế
thời gian.

Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

8


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

- Lễ hội ngày tết

- Bật liên tục qua các chướng ngại
vật

- Vật nuôi trong gia đình

- Ném trúng đích bằng một tay, hai
tay.

- Động vật sống trong rừng
ĐỘNG VẬT - Động vật sống dưới nước
- Một số loại côn trùng

- Đi trên dây đặt trên sàn nhà
- Bật nhảy từ trên cao xuống ( cao
40- 45 cm)
- Chạy chậm 100- 120m.

HIỆN

TƯỢNG
THIÊN
NHIÊN

- Nước, đất, đá, cát, sỏi

- Bò chui qua cổng thể dục.

- Hiện tượng thiên nhiên

- Ném bóng vào rổ.

- Mùa hè và các mùa trong năm - Chạy 18m trong khoảng 10 giây
- Giao thông đường bộ

GIAO
THÔNG

QH – ĐN –
BÁC HỒ –

- Đi theo đường hẹp, chạy nhanh
- Giao thông đường thủy- 12m.
đường sắt - hàng không.
- Ném và bắt được bóng bằng hai
tay.
- Bé hãy nhớ nhé
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m
- Quê hương của bé


- Nhảy lò cò 5m.

- Hà Nội Mến yêu

- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.

- Bác Hồ kính yêu

- Trèo lên xuống 7 gióng thang.

- Một số danh lam thẳng cảnh - Đi trên ván dốc
của đất nước Việt Nam
TRƯỜNG
TIỂU HỌC

- Trường tiểu học

- Bật xa 50cm, ném bóng vào rổ.

- Bé chuẩn bị vào lớp 1

- Đi, đập và bắt bóng nảy 4-5 lần
liên tiếp.

Giải pháp 2: Trẻ và gia đình trẻ hỗ trợ, phối hợp làm đồ dùng, dụng cụ
cho bài vận động
Biện pháp: Bạn thử tưởng tượng nếu một bài vận động bạn dạy cho trẻ mà
thiếu đồ dùng hay đạo cụ thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Một bài vận động khô
khan, quá đơn điệu khi không có sự hỗ trợ của đồ dùng sẽ làm cho trẻ mất hứng
thú, không còn sự tò mò muốn khám phá ở trẻ, chính vì vậy giáo viên dạy vận

động thì vẫn chưa đủ để phát triển hết những yêu cầu mà giáo viên đặt ra cho bài
vận động đó, điều quan trọng hơn là cần cho trẻ trải nghiệm vận động cùng các
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

9


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

dụng cụ trực quan. Vì thế đồ dùng trực quan đóng vai trò thiết yếu, nếu nó được
trang bị đầy đủ thì trẻ tham gia hứng thú sôi nổi hơn đồng thời giúp trẻ khắc sâu
những vận động mà người giáo viên muốn truyền đạt cho trẻ.
Vì vậy sau khi tôi đã lên kế hoạch chi tiết cụ thể từng bài dạy vận động
cho trẻ. Tôi sẽ liệt kê chi tiết từng đồ dùng cần làm cho từng học kì 1 và chia phụ
huynh thành 2 đợt hỗ trợ trong năm, mỗi nhóm sẽ làm 1 buổi/1 năm học, cùng
giáo viên sưu tầm, thu gom chai, lọ, nguyên vật liệu phế thải để tiến hành làm đồ
dùng, việc tận dụng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương vừa giúp cho giáo viên
và gia đình trẻ bớt được chi phí mua sắm thiết bị đồ dùng, mà qua việc thu gom
được chai, lọ, hộp giấy...bản thân trẻ cũng ý thức được việc tiết kiệm cũng như
bảo vệ môi trường trong sạch.
Để kích thích sự hứng thú vận động của trẻ giáo viên cần động viên
khuyến khích trẻ cùng gia đình trẻ làm đồ dùng từ các nguyên vật liệu mở sẵn có
tại địa phương như: Gậy thể dục, vòng thể dục, đường zích zắc được làm từ tre
nứa, hộp giấy cát tông, hộp sữa… Khi trẻ được tham gia làm những đồ dùng,
dụng cụ trẻ sẽ dễ dàng nhớ được cách sử dụng đồ dùng đó cho bài tập nào, hay
có thể sáng tạo nhiều cách tập khác nhau từ đồ dùng dụng cụ đó. VD: Qua đề tài “
Đi thăng bằng trên vật” tôi đã phát động trẻ thu gom hộp sữa nộp cho cô để làm
đường dích dắc. Trẻ của tôi rất hào hứng về nhà lấy những hộp sữa đã hết, có trẻ
thì đi xin hàng xóm để nộp cho cô. Có phụ huynh lên trao đổi với tôi rằng “ Cô ơi
bé nhà em rất lười uống sữa vậy mà hôm qua về nhà nói với mẹ pha sữa cho con

uống nhiều lên đi mẹ, tôi ngạc nhiên hỏi ra mới biết con uống sữa hết để lấy hộp
nộp cho cô giáo”. Qua đó tôi cảm nhận được rõ rệt hơn về tinh thần hào hứng của
trẻ khi được trải nghiệm với những đồ dùng do chính bàn tay trẻ và gia đình hỗ
trợ cùng cô giáo làm.
Tôi sắp xếp các đồ dùng dụng cụ ngang tầm mắt của trẻ để trẻ dễ quan sát
và lấy đồ dùng khi sử dụng. Đến mỗi hoạt động như thể dục sáng, giờ học thể
dục, hoạt động ngoài trời trẻ có thể tự lấy đồ dùng đồ chơi phù hợp với vận động
mà giáo viên yêu cầu. Ngoài ra khi xây dựng góc vận động trẻ có thể tự tham gia
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

10


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

vận động khi trẻ được bố mẹ đón và cho chơi ở sân trường, trẻ có thể rủ bạn cùng
tập lại bài tập mà buổi sáng đã học cho bố mẹ xem. Khi xây dựng góc vận động
tôi nhận thấy trẻ lớp tôi tiến bộ nhiều hơn, trẻ tham gia vận động tự nhiên và tích
cực hơn, đồng thời phụ huynh lớp tôi thấy được rõ hơn tầm quan trọng của giáo
dục thể chất, họ quan tâm hơn đến sự vận động của con mình, xem với vận động
này, vận động kia con mình thực hiện được đến đâu, có thực hiện tốt bài tập
không, có mạnh dạn tự tin khi trèo thang hay đi trên cầu thăng bằng không,…
Giải pháp 3: Tận dụng 1 đồ dùng sử dụng được nhiều bài tập khác
nhau
Việc tận dụng một đồ dùng để tập được nhiều bài vận động khác nhau vừa
giúp cho giáo viên tiết kiệm được chi phí mà còn tiếp kiệm được thời gian làm đồ
dùng, tận dụng một đồ dùng để sử dụng được nhiều bài tập đòi hỏi người giáo
viên phải biết liệt kê, liên kết các bài tập thành từng nhóm để chọn đồ dùng phù
với các nhóm bài tập đó. Vì vậy khi thu thập những nguyên vật liệu mở thì người
giáo viên cần có tính sáng tạo cao, có óc liên tưởng hợp lý thì mới có thể kết hợp

được đồ dùng với bài tập một cách hợp lý và gây được hứng thú với trẻ vì cách sử
dụng hợp lý thì kết quả bài tập mới đạt. Bởi chúng ta cũng đã biết tâm lý trẻ mầm
non “rất chóng chán” vì vậy chúng ta phải luôn biết làm mới mọi thứ, cũng là một
đồ dùng nhưng giáo viên biết làm mới đồ dùng đó bằng cách “ sử dụng chúng
thật thông minh, thay đổi hình thức với chúng”. Hay với một bài tập quen thuộc
như “Đi thăng bằng trên ghế thể dục” cô làm mới bài tập đó bằng cách “Đi thăng
bằng trên hộp sữa; đi thăng bằng trên sợi dây; đi thăng bằng trên dải lá” Vậy mục
đích của giáo viên ở đây là rèn luyện kỹ năng đi thăng bằng cho trẻ nhưng với rất
nhiều hình thức khác nhau, cũng nhờ thay đổi hình thức mà trẻ hào hứng luyện
tập, thi đua không phải bị nhàm chán
Sau đây tôi sẽ nêu ra một số đồ dùng mà tôi đã tận dụng nhiều bài tập
khác nhau:
+ Với vòng: Trẻ có thể xếp thành những vòng liên tiếp nhau để tập bài vận
động bật liên tục qua 6 – 7 ô, bật liên tục về phía trước, ngoài ra còn sử dụng
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

11


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

vòng làm tâm điểm để ném trúng đích nằm ngang, ném bóng vào ô, ném trúng
đích thẳng đứng...
+ Bài tập với gậy: Tôi sử dụng gậy cho trẻ tập bài tập phát triển chung,
sau đó cho trẻ xếp gậy thành đường zích zắc để bò theo đường zíc zắc hay đi theo
đường zích zắc, đường hẹp: Đi trong đường hẹp, bò trong đường hẹp, xếp làm
thành những ô vuông cho trẻ bật nhảy qua các ô, xếp gậy thành 2 đầu có chiều dài
40 – 50cm để trẻ bật qua 40 – 50cm...
+ Tập với dây lụa: Tôi cũng sử dụng dải lụa để trẻ tập bài tập phát triển
chung, sau đó hướng cho trẻ thiết kế bài tập theo ý tưởng của mình như có thể

thắt những dải lụa đó để dặt trên nền nhà tập với bài vận động “Đi trên dây đặt
trên sàn nhà” hoặc trẻ nối dây vào những cọc cô đã chuẩn bị để làm đích chay
nhanh 15m không hạn chế thời gian...
+ Với biện pháp này tuy một đồ dùng nhưng trẻ vẫn hào hứng, hứng thú
trong mỗi hình thức vận động khác nhau kết quả trên trẻ tôi thấy có phần chuyển
biến rõ rệt, các cháu yêu thích tham gia chiếm số lượng rất lớn, trẻ ra sân tham
gia hoạt động thể dục với sự hăng say, nhiệt tình và hoạt động rất sôi nổi.
Giải pháp 4: Các bài tập và trò chơi vận động từ nguyên vật liệu mở có
tính sáng tạo:
Biện pháp 1: Từ những tấm xốp bi tít này tôi sẽ sử dụng cho trẻ tập bài tập
phát triển chung, sau đó tôi hướng cho trẻ xếp các miếng xốp nối thành 1 đường
thẳng tạo thành đường hẹp để trẻ tập bài vận động đi trong đường hẹp và cũng từ
tấm xốp này tôi sẽ tận dụng cho trẻ chơi trò chơi vận động “cuộn xốp” qua trò
chơi này phát triển cơ tay cho trẻ và cũng là thu dọn đồ dùng giúp cô một cách
nhẹ nhàng

Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

12


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

Hay từ những lá khoai môn sẵn có tại địa phương cô có thể sử dụng làm đồ
dùng để trẻ thực hiện các bài tập thật sáng tạo làm tăng sự thu hút, hào hứng của
trẻ, tôi sẽ tổ chức với hình thức sau:
Tôi sẽ tổ chức cho trẻ thành 1 hội thi có tên “Những chú ếch năng động”,
Với đề tài “Bật liên tục qua 5 – 7 ô”
+ Phần đầu tiên: Khởi động mang tên “ếch khiêu vũ”
+ Phần thứ 2: Bài tập phát triển chung “ếch đồng diễn” với lá khoai môn

sẵn có tại địa phương được vệ sinh sạch sẽ.
+ Phần 3: Bài trọng động mang tên “Những chú ếch năng động” tôi sẽ
hướng cho trẻ xếp những chiếc lá khoai môn sát nhau để làm những chú ếch đáng
yêu nhảy lên những chiếc lá với bài tập “bật liên tiếp qua 5 - 7 ô”.
+ Phần 4: Trò chơi vận động ếch mang lá về hang. Qua bài vận động này
tôi thấy trẻ lớp tôi rất thích thú, kết quả trên trẻ đạt cao.
Biện pháp 2: Hoặc với những loong sữa bột đã qua sử dụng tôi có thể cho
trẻ tập thay thế quả bóng, sau khi tập xong bài tập phát triển chung, hướng cho trẻ
xếp sát cạnh nhau tạo thành 1 đường thẳng hoặc theo thẳng, zích zắc tùy theo ý
thích của trẻ, cho trẻ đi trên những lon sữa với bài tập “đi trên chướng ngại vật, đi
qua cầu khỉ ” với bài tập này sẽ giúp trẻ phát triển cơ chân, giữ được thăng bằng và
cuối cùng cho trẻ chơi với lon sữa bằng cách xếp chồng hoặc lăn sữa về đích..
Giáo viên có thể sử dụng các đồ dùng, vật dụng sẵn có tại địa phương để
sáng tạo một số bài tập, trò chơi cho trẻ khi trẻ được tiếp xúc với những cái mới lạ,
trẻ rất hào hứng và muốn tìm tòi khám phá với những đồ dùng đó. Nhờ vào sự tìm
tòi sáng tạo của các cô mà trẻ sẽ ngày càng yêu thích tham gia các hoạt động thể
dục nói riêng và cũng như các hoạt động khác của trẻ trong trường mầm non nói
chung.
Giải pháp 5: Giáo dục trẻ yêu thích tham gia các hoạt động thể dục ở
mọi lúc mọi nơi
- Biện pháp: Để trẻ hứng thú tham gia các hoạt động thể dục thì trước tiên
cần giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc luyện tập thể dục thường xuyên. Vì
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

13


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

lớp tôi, trẻ được học bán trú nên tôi có nhiều thời gian để gần gũi, trò chuyện với

trẻ. Nên tôi thường xuyên trò chuyện, nói cho trẻ biết được tầm quan trọng của
việc luyện tập thể dục là “ Giúp các con phát triển khỏe mạnh, có trí tuệ minh mẫn,
tăng cường sức khỏe phòng tránh ốm đau, ngoài ra thể dục còn giúp cho cơ thể con
người đẹp hơn, nhanh nhẹn hơn nữa”. Chính vì vậy tôi thường xuyên kết hợp giáo
dục trẻ yêu thích tham gia hoạt động thể dục vào những thời gian như sau:
+ Giờ đón trẻ : Đây là thời điểm trước khi trẻ được tập bài tập thể dục buổi
sáng, nên tôi thường cho trẻ ngồi chơi theo nhóm và cho các cháu xem hình ảnh về
các bạn tập thể dục hay video 1 số bài tập thể dục đẹp. Qua đó tôi cũng hướng cho
trẻ biết được lợi ích khi tham gia các hoạt động thể dục
+ Giờ ăn trưa : Trong giờ ăn trưa, như thường lệ, lớp tôi thường trò chuyện
về các món trẻ sẽ được ăn, nói lên đươc tầm quan trọng của dinh dưỡng, kết hợp
giáo dục trẻ ăn nhiều, ăn hết suất. Và bên cạnh đó tôi thường xuyên kết hợp giáo
dục trẻ, ngoài ăn uống đầy đủ thì để có sức khỏe tốt các con cần thường xuyên kết
hợp tập thể dục nữa, như vậy mới đảm bảo được sức khỏe.
+ Hoạt động chiều : Tôi dạy trẻ một số bài nhảy Aerobic, để trẻ được vận
động theo những nền nhạc sôi động làm tăng hứng thú của trẻ và qua đó tôi cũng
có cơ hội phát hiện được những tài năng của một số trẻ có năng khiếu về nhảy múa
đưa vào đội văn nghệ của lớp. Một số buổi tôi dành thời gian tổ chức cho trẻ cùng
cô giáo làm đồ dùng, trang trí dụng cụ thể dục, góc tuyên truyền vận động. Trong
quá trình làm tôi thường xuyên động viên các cháu, hướng dẫn các cháu thực hiện
trang trí, qua đó trẻ thấy được vẻ đẹp của các dụng cụ thể dục, điều này giúp trẻ
hứng thú khi được tham gia hơn. Ngoài ra tôi cũng nhắc nhở cho trẻ biết được việc
quan trọng của các dụng cụ thể dục và tầm quan trọng của thể dục đối với sức khỏe
con người như thế nào.
+ Giờ trả trẻ : Tôi cùng trẻ trò chuyện, xem hình ảnh về các hoạt động thể
dục lớp đã tham gia, xem các hình cháu tham gia thể dục. Nhờ vậy các cháu của
lớp tôi đa số có những hiểu biết tốt về lợi ích của hoạt động thể dục - thể thao. Từ
đó các cháu tham gia các hoạt động ngày càng hứng thú và sôi nổi, cháu yêu thích
các hoạt động được tổ chức trên lớp hơn.
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc


14


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

Giải pháp 6: Kết hợp giáo dục trẻ yêu thích tham gia các hoạt động thể
dục thông qua các lễ hội, hội thi…
Biện pháp: Như thường lệ, vào mỗi năm học tập thể chúng tôi thường
tổ chức cho cháu tham gia các lễ hội như “Lễ hội bé đến trường” trẻ được tham
gia vào các hoạt động của trường như giúp các cô trang trí cho ngày lễ trọng đại
này, không những vậy trẻ còn được tham gia vào phần hội với nhiều trò chơi thật
sôi động và hấp dẫn qua đó cũng phần nào tác động đến quá trình vận động của trẻ
một cách nhẹ nhàng mà lại mang lại kết quả cao.
Với ngày tết trung thu trường tôi cũng tổ chức cho các cháu được vui
đón tết trung thu, ngoài tổ chức múa hát, phá cỗ, múa lân thì chúng tôi kết hợp tổ
chức các trò chơi vận động vào chương trình để nhằm giáo dục cháu ý thức tốt hơn
trong các hoạt động thể dục. Như trò chơi tập thể, hay trò chơi thi đua giữa các lớp
“Kéo co, cướp cờ, lấy trái cây nhanh nhất”.
Năm học 2018 – 2019 là năm học bắt đầu áp dụng “tuần lễ sức khỏe” 2
lần/năm học, tuần lễ sức khỏe được kéo dài trong vòng 1 tuần, trong tuần đó trẻ
được tham gia vào rất nhiều hoạt động tập thể như: Thi Erobic, thi làm đồ dùng cô
và trẻ, vẽ tranh, luyện tập bài đồng diễn và các trò chơi vận động khác..nhận thấy
đây là cơ hội để rèn luyện trẻ và giúp trẻ phát triển được vận động. Tôi cũng đã
động viên các cháu tích cực tập luyện và thi đấu vì được tham gia hội thi, nếu đạt
giải nhà trường sẽ trao quà cho các cháu.
Qua lễ hội hay các hội thi tôi nhận thấy các cháu tham gia rất hào hứng,
nhiệt tình. Nhờ vậy việc giáo dục cháu có ý thức tham gia các hoạt động thể dục
đạt hiệu quả cao, cháu luôn hứng thú, tham gia nhiệt tình các hoạt động.
Giải pháp 7: Công tác tuyên truyền với phụ huynh

Biện pháp: Tổ chức các hội thi như “chúng tôi là chiến sĩ” “đồng diễn thể
dục nhịp điệu” các hội thi có thể tổ chức theo lớp hay theo khối lớp để trẻ cùng
nhau thi đua thể hiện. Trong mỗi hội thi giáo viên sẽ kết hợp cùng với phụ huynh
chuẩn bị trang phục, bồi dưỡng về kĩ năng, kĩ xảo cách thể hiện diễn đạt giúp trẻ
thể hiện tốt nhất phần thi của mình. Thông qua các hội thi nhằm tuyên truyền đến
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

15


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

các bậc phụ huynh thấy được tầm quan trọng trong giáo dục mầm non, những gì trẻ
học được ở trường mầm non nói chung và hoạt động văn học nói riêng. Giúp các
bậc phụ huynh mở rộng tầm nhìn với giáo dục mầm non gắn kết giữa nhà trường
với phụ huynh. Đồng thời cũng tuyên truyền sâu rộng đến các địa phương lân cận
cùng các ban ngành đoàn thể để nhận được sự quan tâm hơn nữa đối với trường.
+ Bài tập với gậy: Tôi sử dụng gậy cho trẻ tập bài tập phát triển chung, sau
đó cho trẻ xếp gậy thành đường zích zắc để bò theo đường zíc zắc hay đi theo
đường zích zắc, đường hẹp: Đi trong đường hẹp, bò trong đường hẹp, xếp làm
thành những ô vuông cho trẻ bật nhảy qua các ô, xếp gậy thành 2 đầu có chiều dài
40 – 50cm để trẻ bật qua 40 – 50cm...
Tổ chức các buổi dạy chuyên đề mời sự có mặt của phụ huynh nhằm tạo sự
tin tưởng và thu hút dự tham gia của phụ huynh vào hoạt động chăm sóc giáo dục
trẻ của lớp cũng như của trường.
Tuyên truyền phụ huynh hiểu hơn về giá trị học tập ở lứa tuổi mầm non,
nhiều phụ huynh đã biểu hiện rõ rệt bằng cách thu gom guyên vật liệu mang đến
cho cô giáo, thường xuyên hỏi thăm về tình hình các cháu ở lớp có nhiều phụ
huynh còn làm thêm đồ dùng như vậy để cho các cháu luyện tập thêm tại gia đình.
Trong mấy tháng đầu năm nhờ sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh mà lớp tôi

không những làm được nhiều đồ dùng, dụng cụ mà còn xây dựng được “góc vận
động” của lớp.
IV. Tính mới của giải pháp:
- Theo bản thân tôi sáng kiến mà tôi lựa chọn “Một số biện pháp giúp trẻ
hứng thú hơn trong giáo dục pháp triển vận động đối với trẻ 5 – 6 tuổi”, đây là một
sáng kiến hoàn toàn mới mà bản thân tôi nghiên cứu, tìm hiểu. Qua tài liệu chương
trình học bồi dưỡng thường xuyên. Tính mới của sáng kiến kinh nghiệm mà tôi
thực hiện là “Khuyến khích trẻ và gia đình trẻ hỗ trợ, phối hợp làm đồ dùng, dụng
cụ tự tạo cho bài tập phát triển vận động”. Giúp cho phụ huynh có những hiểu biết
và quan tâm đến lĩnh vực phát triển vận động của con em mình. Thấy được tầm
quan trọng và trách nhiệm của mình trong việc kết hợp với giáo viên cùng quan
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

16


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

tâm chăm sóc giáo dục thể chất cho trẻ, đã quan tâm hơn tới nội dung phát triển
vận động biết hướng dẫn, rèn luyện một số kỹ năng cơ bản cho trẻ lúc ở nhà, hiểu
về sự cần thiết phải xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động phù hợp an
toàn cho trẻ. Đặc biệt hơn là hình thành ở trẻ tính tự tin, mạnh dạn, các kỹ năng kỹ
xảo vận động. Giúp cho giáo viên ứng dụng các phương pháp, biện pháp dạy học
tích cực gây hứng thú nhằm năng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ ở
trường mầm non.
V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
- Một số biện pháp giúp trẻ hứn thú trong giáo dục pháp triển vận động đối
với trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp lá 4 trường Mầm non Krông Ana
+ Kết quả thu được sau khi thực hiện các giải pháp mới tôi có được kết
quả như sau:

Mục
tiêu
đạt
được

Trước khi thực hiện giải pháp
Nội dung

Đạt
Số trẻ

Về
giáo
dục

Tập trung sự
chú ý, hứng thú
của trẻ khi
tham gia vận
động
Trẻ tích cực tự
giác trong giờ

Sau khi thực hiện giải pháp

Chưa đạt

Tỉ lệ

Số trẻ


Đạt

Tỉ lệ

Chưa đạt

Số trẻ

Tỉ lệ

Số trẻ

Tỉ lệ

14

48%

17

52%

28

90%

3

10%


16

52%

15

48%

27

87%

4

13%

Trẻ có kỹ năng
100%
16
52%
15
48%
31
0
0%
kỹ xảo vận
động tốt
Khỏe mạnh
Về

100%
sức nhanh nhẹn có
23
74%
8
26%
31
0
0%
khỏe thể lực tốt
Sau khi áp dụng những biện pháp trên, kết hợp với sự gần gũi động viên
của cô giáo. Tôi nhận thấy tỉ lệ cháu hào hứng, yêu thích tham gia các hoạt động
thể dục của lớp tôi được nâng cao. Chất lượng giảng dạy bộ môn thể dục đạt kết
quả cao trên trẻ. Tỉ lệ cháu tập trung chú ý tham gia vào hoạt động 90%, tỉ lệ cháu
có các kỹ năng kỹ xảo vận động tốt đạt trên 100%. Đặc biệt hơn là tỉ lệ trẻ béo phì
Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

17


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

và suy dinh dưỡng thấp còi đã không còn. Quan trọng hơn là các cháu ngày càng
yêu thích các hoạt động thể dục của lớp, khi cô tổ chức thì cháu rất hào hứng tham
gia, đạt kết quả tốt.
Bên cạnh sự tiến bộ và nhận thức tốt của các cháu thì các bậc phụ huynh
ngày càng quan tâm, động viên con mình tích cực tham gia hơn. Nhờ đó, các hoạt
động của lớp tôi tổ chức lúc nào cũng sôi nổi, hào hứng và đạt những kết quả rất
tốt. Kết quả này không những là niềm vui cho chính học sinh và các bậc phụ huynh
mà là một niềm vui lớn cho mỗi giáo viên đang làm công tác giảng dạy.

Phần thứ ba: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
I. Kết luận:
- Nâng cao lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 5-6 tuổi là một trong
những nhiệm vụ của giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ như đức, trí, thể mỹ,
nhận thức và đặc biệt là phát thể chất cho trẻ, nhằm tăng cường các hoạt động giáo
dục phát tiển vận động cho trẻ mầm non, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển thể chất
của trẻ. Các nội dung phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non phải đảm
bảo tính đồng tâm phát triển, đảm bảo vừa sức, phù hợp với đặc điểm vận động
theo độ tuổi, đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa các vận động cơ bản, chú ý rèn sức
bền, dẻo dai, đặc biệt rèn luyện sự nhanh nhạy chính xác khi vận động.
+ Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa
tuổi. Một số tố chất vận động của trẻ như : Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự
tin, khéo léo được phát triển hài hòa, từ đó giúp trẻ hứng thú tham gia tích cực vào
các hoạt động vận động, các hoạt động khác. Có khả năng phối hợp các giác quan
và vận động, vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian. Thực hiện
các vận động cơ bản một cách vững vàng đúng tư thế. Từ những giải pháp tôi đã
đưa ra và áp dụng vào thực tiễn trong công tác giảng dạy đối với trẻ 5-6 lớp tôi chủ
nhiệm đạt hiệu quả rất khả quan cụ thể:
Trong thời gian áp dụng lớp tôi đã thành lập đội Aerobic tham gia Hội thi
cấp trường đạt chất lượng tốt, 4 cháu tham gia hội thi Aerobic cấp huyện đạt giải

Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

18


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

khá cao. Trong hoạt động giáo dục trẻ vận động tốt còn góp phần giảm số trẻ suy
dinh dưỡng thấp còi xuống không %

Đối với bản thân đã tạo được môi trường giáo dục phát triển vận động cho
trẻ với nhiều đồ dùng, đồ chơi phong phú để mời gọi trẻ tích cực chủ động vận
động. Lĩnh hội được những kinh nghiệm về giáo dục phát triển thể chất cho
trẻ. Vững vàng hơn trong công tác giáo dục phát triển vận động cho trẻ.
Qua quá trình thực hiện có những bất cập thiếu sót. Bản thân tôi sẽ tiếp tục
bổ sung và thực hiện để đề tài thêm hoàn thiện và đưa ra các biện pháp tốt hơn để
có hiệu quả tốt nhất trên trẻ để giúp trẻ có ý thức tốt trong việc tham gia các hoạt
động thể dục, Qua đó sẽ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy phát triển vận động
trong trường lớp mầm non.
II. Kiến nghị:
- Đối với Ban Giám hiệu nhà trường: Cần quan tâm hơn nữa để hỗ trợ
thêm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, phòng chức năng phục vụ cho các cháu hoạt
động vận động, năng khiếu được tốt hơn. Hàng năm duy trì tổ thi về phát triển vận
động để các cháu được tham gia.
- Đối với các cấp : Cần quan tâm hơn nữa về đầu tư cơ sở vật chất cho nhà
trường. Cụm chuyên môn, Phòng GD&ĐT tổ chức triển khai mốt số SKKN có
chất lượng áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả.
Trên đây là các biện pháp tôi đã thực hiện nhằm giúp trẻ 5 – 6 tuổi hứng
thú hơn trong giáo dục phát triển vận động và tôi cũng đã áp dụng những biện pháp
này cho năm học 2018 – 2019, bản thân trẻ cũng rất hứng thú. Cuối cùng cũng
mong quý đồng nghiệp có thêm biện pháp mới để giúp trẻ mẫu giáo được tham gia
các hoạt động thể dục nhiều hơn, ngày càng tham gia hứng thú, hào hứng hơn nữa.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Buôn trấp, ngày 8 tháng 4 năm 2019
Người viết sáng kiến

Phạm Thị Ngọc

Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc


19


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

20


Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana

LIỆU THAM KHẢO
- Chương trình giáo duc mầm non tái bản năm 2018: Bộ giáo dục và đào tạo
- Tham khảo mạng internet – báo chí
- Phương pháp chăm sóc – giáo dục trẻ từ 0 – 6 tuổi
- Lời kêu gọi của Bác Hồ toàn dân tập thể dục
-Tâm lý học giáo dục trẻ mầm non từ 0-6 tuổi.Tác giả: Đỗ Thị Thanh Tâm
- Tài liệu về chuyên đề phát triển vận động cho trẻ MN: Nhà xuất bản giáo
dục Hà Nội.

-Tài liệu xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục của chương trình giáo dục
mầm non mới.
- Chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm

Người thực hiện: Phạm Thị Ngọc

21×