Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 4 trường mầm non krông ana

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.17 KB, 14 trang )

Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5 - 6 TUỔI HỌC TỐT MÔN HOẠT
ĐỘNG TẠO HÌNH TẠI LỚP LÁ 4 TRƯỜNG MẦM NON KRÔNG ANA
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I.

Đặt vấn đề

1. Lý do chọn đề tài
1.1 Lý do lý luận
Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng giáo dục sớm có ảnh hưởng rất lớn đến
việc phát triển đến trẻ đặc biệt là trẻ từ 0 - 6 tuổi, khi mới sinh ra chúng ta có
hàng tỉ tế bào não, ngay khi ta bắt đầu tiếp nhận các kích thích như ánh sáng mắt
ta nhìn thấy âm thanh, tai ta nghe được hay thứ gì ta sờ thấy. Bộ não bắt đầu
hình thành những kết nối, nó giống như đang xây dựng một đường cao tốc tới
não và bắt đầu thông tin đó được hình thành, nếu chúng ta càng làm những liên
kết này trở lên mạnh mẽ và sâu rộng thì chúng ta sẽ tạo được nền tảng tốt cho
trẻ.
Lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng nói, “Trẻ thơ như búp trên cành,
biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan” tâm hồn trẻ thơ ngây thơ như tờ giấy
trắng mọi hoạt động hoạt động vui chơi đều mang lại điều kì diệu đối với trẻ.
Đối với việc giáo dục và phát triển nhân cách cho trẻ mầm non, Hoạt động tạo
hình có một vị trí vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ nhỏ, nó tác
động đến 5 mặt giáo dục trí tuệ, một nhà giáo dục Xô viết đã nói “Phải giáo dục
cho trẻ biết cái đẹp ngay từ bé nhất vì nó là cơ sở ban đầu cho việc hình thành
nhân cách ban đầu” bản thân là giáo viên dạy dỗ các cháu tôi luôn trau dồi kiến
thức, học hỏi qua sách báo và các chị đồng nghiệp đi trước hình thành cho mình
một kho tàng kiến thức truyền đạt cho các cháu một cách tốt nhất.
Giáo dục mầm non là giáo dục nền tảng nhất của hệ thống giáo dục tại


Việt Nam, những kiến thức này sẽ là nền tảng để trẻ có thể tiếp tục những bậc
học tiếp theo. Vì thế, việc nắm được kiến thức ở giai đoạn này có vững chắc hay
không quyết định rất lớn tới khả năng tiếp thu kiến thức và phát triển sau này.
1.2 Lý do thực tiễn
Trong chương trình giáo dục mầm non, Hoạt động tạo hình luôn hấp dẫn
trẻ lứa tuổi mầm non, giúp trẻ nhìn thấy thế giới xung quanh một cách đa dạng
và phong phú, thông qua hoạt động tạo hình giúp trẻ thỏa sức sáng tạo thế giới
riêng tư của mình, trẻ sẽ bị thu hút bởi một bức tranh đẹp hay một bông hoa
nhiều màu sắc vì vậy nên năng khiếu của trẻ thường bộc lộ từ khi còn nhỏ, các
kỹ năng thực hành, giao tiếp, ứng xử, ngoài ra giờ vẽ còn hình thành ở trẻ những
kĩ năng như tư thế ngồi ngay ngắn, kĩ năng cầm bút, sử dụng màu sắc…những
kĩ năng rất cần thiết.
Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

1

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

Chính vì lí do này môn Hoạt động tạo hình cần được đưa vào chương
trình giáo dục mầm non là rất cần thiết giúp trẻ phát triển toàn diện, việc cảm
nhận cái đẹp phải là một quá trình xuyên suốt từ nhỏ cho tới lớn chính những ấn
tượng về cái đẹp đó lại là một cơ sở để hình thành nhân cách, nó đóng vai trò vô
cùng quan trọng, để làm được việc này chúng ta phải có những tác động kịp
thời. Tuy nhiên, về thực tiễn ở trường Mầm non tôi công tác trẻ vẫn chưa phát
huy hết được khả năng sáng tạo, các phương pháp Hoạt động tạo hình lâu nay
còn áp đặt, chưa phát huy được hết khả năng sáng tạo và tính linh hoạt của
người giáo viên khi tổ chức hoạt động tạo hình

Xuất phát từ đặc điểm nêu trên tôi không khỏi băn khoăn suy nghĩ và tự
hỏi làm thế nào để nâng cao chất lượng môn Hoạt động tạo hình giúp trẻ tham
gia hoạt động hứng thú, tích cực, sáng tạo, kích thích tư duy ở trẻ tốt nhất, bản
thân tôi muốn tìm tòi biện pháp hay, những giải pháp tốt để giúp trẻ sáng tạo,
hứng thú hơn nhiều khi học tạo hình. Đó là lý do tôi chọn đề tài “ Một số biện
pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường
mầm non Krông Ana” với mong muốn đưa phương pháp mới lạ nhất, hấp dẫn
nhất, sáng tạo nhất đến với trẻ.
2. Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại
Lớp Lá 4 trường mầm non Krông Ana
3. Phạm vi nghiên cứu:
Học sinh lớp Lá 4 (5 – 6 tuổi) trường mầm non Krông Ana
Thời gian: Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019
II. Mục đích nghiên cứu:
Mục đích tôi nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học
tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp lá 4 trường Mầm non Krông Ana” nhằm giúp
trẻ phát huy hết khả năng sáng tạo, có những phương pháp mới lạ giúp trẻ tham
gia tiết học linh hoạt. Tuy nhiên, về thực tế đã có phương pháp dạy trẻ nhưng
còn áp đặt, khô khan, chưa gây hứng thú cho trẻ, trẻ tiếp thu bài còn hạn chế.
Từ những mặt hạn chế xuất hiện mâu thuẫn giữa yêu cầu đổi mới của
ngành giáo dục cho trẻ mầm non với thực tiễn ở trường mầm non đó tôi đã
nghiên cứu những phương pháp mới lạ đạt hiệu quả nhằm đảm bảo yêu cầu đổi
mới của nghành giáo dục cho trẻ mầm non với thực tiễn ở trường mình.
Để giải quyết mâu thuẫn nêu trên tôi nghiên cứu đề tài Một số biện pháp
giúp trẻ học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông
Ana nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo trẻ có thể tiếp thu bài hứng
thú, tích cực, sáng tạo, dúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách sâu sắc và chính xác,
không mang tính trừu tượng và khô khan trong mỗi tiết dạy. Qua đó áp dụng
thường xuyên, hiệu quả vào công tác giảng dạy, phục vụ cho công tác giảng dạy

đạt chất lượng giúp trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, 5 mặt đều được
Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

2

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

phát triển, từ những mục đích được nêu trên tôi lựa chọn và nghiên cứu đề tài Một
số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4
trường Mầm non Krông Ana.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề:
Hoạt động tạo hình là một hoạt động nhận thức mang tính đặc biệt mang
tính sáng tạo. Nó phản ánh cuộc sống hiện thực bằng những hình tượng nghệ
thuật, trong đó con người không chỉ khám phá và lĩnh hội thế giới mà còn cải
tạo nó theo quy luật của cái đẹp gửi gắm vào đó tâm hồn và tình cảm của người
nghệ sĩ.
Hoạt động tạo hình là loại hình nghệ thuật hấp dẫn đối với trẻ, đó là
phương tiện quan trọng trong giáo dục thẩm mỹ và có tác dụng to lớn trong việc
hình thành nhân cách cho trẻ mầm non phát triển trẻ ở khả năng cảm thụ và cảm
xúc thẩm mỹ. Có thể nói không trẻ nào là không thích ngắm nhìn những bức
tranh, những đồ vật trang trí đẹp. Đặc biệt trẻ thích tự ngắm nhìn những sản
phẩm do chính mình làm như vẽ, cắt, xé dán hay nặn ra con người, con vật hay
đồ vật mà trẻ cho là đẹp và qua những sản phẩm thể hiện tư duy đơn giản đem
đến cho ta những bất ngờ thú vị chính là khởi bước đầu của sự tạo ra cái đẹp.
Hoạt động tạo hình giúp trẻ mầm non nhìn thấy thế giới xung quanh một
cách đa dạng và phong phú, hấp dẫn trẻ. Chúng ta sinh ra không phải ai cũng có

sẵn con mắt để cảm nhận cái đẹp xung quanh mình, việc cảm nhận cái đẹp phải
là một quá trình xuyên suốt từ nhỏ cho tới lớn chính những ấn tượng về cái đẹp
đó lại là một cơ sở quan trọng để hình thành ở trẻ nhân cách con người điều đó
giúp đỡ trẻ hình thành nhân cách tốt là vô cùng quan trọng để làm được việc này
chúng ta phải có những tác động kịp thời.
Ngoài ra hoạt động tạo hình là sự biểu lộ thái độ tình cảm của trẻ đối với
thế giới xung quanh sự yêu ghét, vui mừng hay buồn, thích thú qua các đề tài
mà trẻ muốn thể hiện, thông qua hoạt động tạo hình ta biết được suy nghĩ và
mong muốn của trẻ để nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ.
II. Thực trạng vấn đề:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu về chuyên môn xây dựng
phương pháp đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình
mầm non, tạo điều kiện giúp tôi thực hiện tốt đề tài nghiên cứu.
- Trẻ ở độ tuổi 5 – 6 tuổi nên đa số trẻ đã nắm được kĩ năng tạo hình và có
thể tạo ra được sản phẩm quen thuộc, học sinh cùng một độ tuổi, một số trẻ mạnh
dạn, tự tin, ngoan ngoan, tập trung vào hoạt động.
- Trong công tác làm đồ dùng, đồ chơi được sự quan tâm của ban lãnh đạo
cùng các chị em đồng nghiệp trong nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực
hiện đề tài này.
Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

3

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

Phụ huynh quan tâm đến con em mình, nhiệt tình ủng hộ cùng tôi trong

việc dạy dỗ các cháu và thường xuyên ủng hộ những nguyên vật liệu để làm đồ
dùng dạy học và vui chơi cho các cháu.
2. Khó khăn:
Trong lớp tôi đang nghiên cứu, mới đầu năm, một số trẻ còn nhút nhát,
chưa mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động, bên cạnh đó, một số cháu rất
hiếu động, nghịch ngợm, khả năng tập trung chú ý chưa cao.
Sự phát triển trẻ là không đồng đều vì vậy khi nghiên cứu gặp những khó
khăn nhất định như khảo sát trên trẻ có trẻ thực hiện được yêu cầu có trẻ không
đạt được yêu cầu mà đề tài mong muốn cũng như môi trường cho trẻ làm quen
và tiếp xúc với hoạt động tạo hình còn hạn hẹp. Trong lớp còn một số trẻ cá biệt,
cháu chưa chú ý, mặt năng khiếu của cháu còn hạn chế so với trẻ khác.
Còn thiếu trang thiết bị phục vụ dạy học cho trẻ
Bên cạnh đó một số phụ huynh nhận thức về bậc học Mầm non còn thấp,
chưa coi trọng việc học của con cái. Khi trẻ độ tuổi đến trường chưa được sự
giúp đỡ hỗ trợ của cháu từ gia đình cũng như tạo điều kiện năng khiếu sẵn ở trẻ,
vì bất cứ một hoạt động học hay một kế hoạch vui chơi đều cần sự liên hệ giữa
gia đình và nhà trường để trẻ có điều kiện phát triển toàn diện một cách tốt nhất
+ Dưới đây là bảng khảo sát chất lượng trước lúc thực hiện các biện pháp
mới.
- Lớp Lá 4, năm học 2018- 2019, số trẻ : 34 cháu.
Kết quả
Đạt
TT

Nội dung đánh giá

Số trẻ

Chưa đạt
Tỉ lệ

(%)

Số trẻ

Tỉ lệ
(%)

1

Hứng thú, tích cực trong hoạt động vẽ

23

67%

11

32%

2

Biết trình bày theo bố cục bức tranh,
biết cách tô màu

21

61%

13


38%

3

Vẽ các nét cơ bản và đúng qui trình

20

60%

14

41%

4

Khả năng sáng tạo

13

38%

21

62%

Từ những thuận lợi, khó khăn và kết quả nêu trên tôi thực hiện viết sáng
kiến kinh nghiệm, tôi muốn đưa ra những giải pháp, biện pháp để giải quyết vấn
đề chất lượng giảng dạy cao lên. Dựa vào vốn kiến thức đã học, môi trường lấy
trẻ làm trung tâm, thông tư 28 và dựa vào chương trình khung, tham khảo sách

báo, internet và được bồi dưỡng chuyên môn, tôi đã tìm ra một số giải pháp, biện
pháp sau:
Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

4

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
- Giải pháp 1: Tạo môi trường học hoạt động tạo hình tốt nhất cho trẻ.
Môi trường học hoạt động tạo hình đóng vai trò quan trọng trong việc
thực hiện hoạt động học cho trẻ, thông qua môi trường giúp trẻ có óc sáng tạo,
trí tưởng tượng phong phú, tăng khả năng tư duy trừu tượng cho trẻ. Để thực
hiện giải pháp này tôi thực hiện những biện pháp sau:
+ Biện pháp 1: Tạo môi trường học tập cho trẻ
Chúng ta sinh ra không phải ai cũng có tính thẩm mĩ ở trong người việc
cảm nhận cái đẹp, yêu cái đẹp và mong nuốn tạo ra cái đẹp phải được nuôi
dưỡng và trau dồi chính vì điều đó chúng ta phải cho trẻ làm quen với hoạt động
tạo hình ngay từ bậc học mầm non, nhưng việc cho trẻ làm quen với bất kì một
hoạt động nào chúng ta phải mang lại cho trẻ cảm giác muốn học, muốn tự tay
tạo ra sản phẩm của mình trẻ sẽ nâng niu, biết được tầm quan trọng của môn học
tôi luôn tìm tòi ra các giải pháp để trẻ học tập tích cực nhất.
Đối với tiết mẫu: Đây là một hình thức hoạt động rất quan trọng không
thiếu được bởi nó có vai trò nền tảng và phát triển ở trẻ óc quan sát, khả năng
phân tích các đặc điểm, khả năng cảm thụ tính thẩm mĩ và nét độc đáo của các sự
vật hiện tượng xung quanh, chọn và tạo sản phẩm theo ấn tượng mà trẻ đã biết.
Ví dụ: Đề tài “Vẽ cây xanh” trước khi cho trẻ thực hiện đề tài này thi tôi

sẽ dẫn cả lớp đi dạo xung quanh sân trường trong giờ hoạt động ngoài trời khi
đó tôi sẽ trò chuyện với trẻ về cây xanh cũng như hướng cho trẻ quan sát vào
cây xanh có ở sân trường để trẻ hình thành ấn tượng ban đầu và ghi nhớ chúng
khi vào tiết học.
Hoạt động tạo hình theo đề tài cho sẵn: Đây là hình thức tạo hình mang
tính tự do ít phụ thuộc vào mẫu. Ở hình thức này cô trao đổi với trẻ về nội dung
đề tài giúp trẻ phát triển trí nhớ sự tưởng tượng dạy trẻ biết lựa chọn đối tượng
phù hợp với đề tài đã cho. Cô cũng nên gợi ý để trẻ có thể hiểu thêm về đề tài
cần thực hiện để những trẻ yếu không khỏi bỡ ngỡ cũng như suy nghĩ lan man
về đề tài sắp thực hiện.
Ở lứa tuổi này kinh nghiệm về các biểu tượng xung quanh đã phong phú
tư duy trực quan hình ảnh phát triển mạnh mẽ vì vậy để phát huy tính tích cực
sáng tạo và niềm say mê hoạt động của trẻ tôi đã tận dụng mọi thời điểm trong
ngày để cho trẻ làm quen như hoạt động ngoài trời, đi dạo đi chơi tham quan
trong sân trường.
Ví dụ: Trong tiết cắt dán hoa mùa xuân, cô cho trẻ quan sát các loại hoa
dưới nhiều màu sắc nhiều hình dáng, cánh dài, cánh tròn… khi vào thực hiện trẻ
sẽ có nhiều lựa chọn cho bài cắt dán của mình hơn vì trẻ đã được quan sát và tìm
hiểu rất nhiều trẻ sẽ không phải gò bó dưới bất kì hình dáng nào của hoa vì trẻ
đã được nhìn thấy nhiều hình dáng hoa khác nhau rồi.
+ Tạo môi trường học tập ngoài lớp học:
Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

5

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana


Khu vực khuôn viên trường thường có các mảng tường ở trên mảng tường
mình trang trang trí các tác phẩm, những mẩu truyện hay, hay vẽ về hiện tượng
thiên nhiên, các góc thiên nhiên, góc tuyên truyền, khu vực để đồ cá nhân cho trẻ,
giáo viên nên trang trí hình ảnh sinh động hay khơi gợi tư duy của trẻ sử dụng
những lá cây giúp trẻ tăng cường vốn hiểu biết sáng tạo từ những bức tranh,
những tác phẩm đó. Ví dụ: Ở góc thiên nhiên, có rất nhiều loại cây, hoa khác
nhau cô có thể gợi ý trẻ dễ dàng quan sát từ đó trò chuyện khơi gợi trí tưởng
tượng sáng tạo của trẻ.
Tóm lại để trẻ thực hiện được các đề tài khác nhau sinh động và đẹp mắt
việc trước tiên chúng ta nên cho trẻ tiếp xúc với nhiều biểu tượng tạo hình khác
nhau đến khi vào các đề tài thực tế trẻ sẽ thực hiện được bài làm của mình đẹp
và sinh động hơn trẻ sẽ suy nghĩ và lựa chọn hình ảnh mà trẻ yêu thích nhất.
+ Biện pháp 2: Trò chuyện mọi lúc mọi nơi tăng vốn hiểu biết cho trẻ.
Ví dụ: Trò chuyện với trẻ vào buổi sáng khi thấy bố mẹ đưa trẻ tới trường,
trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình trẻ, những đặc điểm riêng biệt
của từng người mà trẻ có thể ghi nhớ, những đặc điểm mà giúp trẻ nhớ lâu nhất
và hỏi trẻ yêu quý ai trong gia đình mình và vì sao?...như vậy trẻ đã có những
hồi tưởng nhất định ở trong đầu về người thân của mình, điều này giúp đỡ trẻ
tích cực khi vào trong tiết học.
Ví dụ: Tiết vẽ đề tài: (Vẽ người thân trong gia đình trẻ)
Cô giáo sẽ từng bước cung cấp các biểu tượng cho trẻ khám phá bằng
cách gợi ý cho trẻ về người thân trong gia đình trẻ để trẻ thực hiện dưới sự điều
chỉnh của cô giáo, trẻ vẽ người đầy đủ các bộ phận cơ thể và vẽ những đặc điểm
riêng của từng người.
+ Biện pháp 3: Tích hợp các môn học khác làm tăng kiến thức tạo hình
cho trẻ.
Ngoài ra cũng đề tài trên cô cũng có thể cho trẻ làm quen với các tiết học
khác như giáo dục âm nhạc hát bài “Cá vàng bơi”. Qua tiết thể dục cho trẻ vận
động tư thế đàn cá bơi. Giáo viên cần tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với sản
phẩm tạo hình đẹp giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm đó khơi dạy cho

trẻ tính tò mò, sáng tạo mong muốn tạo ra cái đẹp.
Ngoài ra còn để phát triển khả năng vẽ của trẻ cũng như cho trẻ được vẽ ở
mọi nơi tôi còn tích hợp tạo hình vào các môn học khác như môi trường xung
quanh, văn học…hoặc xen kẽ vào các hoạt động vui chơi trong ngày hay hoạt
động chiều.
Ví dụ: Trong tiết toán cho trẻ vẽ hoa, quả, đồ vật có chữ số theo yêu cầu
hay tô màu vào khoảng trống theo màu quy định. Trong tiết làm quen văn học:
Đề tài: Truyện “ Cây rau của thỏ út” tôi sẽ cho trẻ tô màu những chú thỏ hoặc tô
màu những củ cà rốt để tặng cho những bạn thỏ…vậy là tôi đã tích hợp được tạo
hình là vẽ và tô màu bức tranh.
Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

6

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

- Giải pháp 2: Hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ.
Muốn tiết dạy hay, hấp dẫn, mới lạ hay không thì hình thức tổ chức đóng
vai trò cũng rất quan trọng. Thường xuyên thay đổi hình thức mới lạ cũng giúp
trẻ hứng thú hơn, hiệu quả hơn trong tiết dạy, chính vì vậy nên tôi sử dụng biện
pháp.
+ Biện pháp: Hướng dẫn phải dựa vào trẻ và lấy trẻ là trung tâm
Trong tất cả các giờ học nói chung và giờ tạo hình nói riêng cô cần để cho
trẻ tự thể hiện sản phẩm của mình cô luôn là người động viên khuyến khích trẻ
thực hiện gợi ý cho trẻ những tình huống khó thực hiện.
Mong muốn của trẻ được thể hiện qua những phương tiện khác nhau như
cũng là đề tài về sắc hoa mùa xuân nhưng có trẻ sẽ vẽ, có trẻ xé dán, có trẻ tô

màu chính vì vậy việc cho trẻ tự lựa chọn phương tiện tạo hình là tốt nhất, cô cần
tăng cường các câu hỏi gợi ý giúp trẻ củng cố các kiến thức đã được làm quen và
động viên trẻ suy nghĩ thăm dò tìm cách giải quyết vấn đề hay trẻ tự miêu tả
những gì trẻ có thể biết và làm.
Ví dụ: Đề tài vẽ quà tặng chú bộ đội ngày tết cô sẽ đặt một loạt câu hỏi
như, “Hãy cho cô biết vì sao”, “Vì sao cháu biết”, hay những cử chỉ lời nói, nét
mặt của cô tạo được cho trẻ sự tự tin mạnh dạn trong quá trình hoàn thành sản
phẩm cô luôn phải lấy trẻ là trung tâm tôn trọng từng cá nhân trẻ tôn trọng ý
tưởng của trẻ.
Trong một tiết dạy tạo hình chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều các
tranh mẫu và càng sử dụng ít vật mẫu sẽ càng kích thích trẻ tư duy và tìm kiếm
những ý tưởng mới lạ. Ta không nên ép trẻ phải vẽ theo ý của chúng ta như vậy
sẽ làm cho tiết học trẻ nên buồn chán và tẻ nhạt.
Để tổ chức giờ hoạt động chung về bộ môn tạo hình đạt hiệu quả cao,
người giáo viên cần phải có các thủ thuật vào bài khác nhau phù hợp với từng tiết
dạy để gây hứng thú và thu hút sự chú ý cho trẻ vào giờ học.
Ví dụ: Trong giờ dạy trẻ nặn củ cà rốt giáo viên cần vào bài cô giáo kể câu
chuyện về chú thỏ, sau khi kể chuyện cô giáo đặt câu hỏi các con có muốn giúp
bạn thỏ có thức ăn không, chúng mình hãy nặn nhiều cà rốt cho bạn thỏ nhé. Sau
đó cô cho trẻ quan sát mẫu chuẩn bị cả vật thật và vật mẫu cho trẻ quan sát, tổ
chức cho trẻ thi đua theo nhóm xem nhóm nào nặn được nhiều cà rốt cho bạn thỏ.
- Giải pháp 3: Sử dụng đồ dùng đồ chơi, đa dạng, phong phú trong hoạt
động.
Khi trẻ tham gia vào hoạt động tạo hình thì nguyên vật liệu là vô cùng
quan trọng nhưng để tạo ra một sản phẩm đẹp và đa dạng thì trẻ không thể sử
dụng một nguyên vật liệu được, cô cần sưu tầm nhiều vật liệu khác nhau để trẻ có
thể kết hợp chúng tạo ra sản phẩm đa dạng và sinh động.
+ Biện pháp 1: Sử dụng đồ dùng đồ chơi đa dạng và phong phú.
Người thực hiện: Hữu Thị Hằng


7

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

Nguyên vật liệu có thể đi mua như giấy màu, nhưng cũng có nguyên vật
liệu từ thiên nhiên như lá cây, hột hạt, chai lọ, hộp sữa, vải…sự đa dạng về
nguyên vật liệu mục đích để trẻ sáng tạo và kết hợp chúng lại với nhau sao cho
hài hòa nhất.
Ví dụ: Đề tài “Cắt dán một số động vật sống trong rừng từ họa báo” cô
giáo sẽ là người sưu tầm họa báo còn trẻ là người cắt dán, và vẽ thêm những chi
tiết cho bài vẽ của mình. Nguyên vật liệu bằng lá cây cũng là một hình thức kích
thích tư duy của trẻ.
Ví dụ: Dán con gà , trẻ không chỉ dán đơn thuần hai cái lá xếp liền nhau,
lá to làm thân lá nhỏ làm đầu mà làm sao giúp trẻ cũng có thể dán chồng lá nhỏ
vào trong lá to để diễn tả con gà như được nhìn từ trên xuống.
Những đồ vật những phế liệu tưởng chừng như là vứt bỏ nhưng dưới con
mắt của trẻ dưới sự hướng dẫn của cô nó chở nên có ích vô cùng từ đó ta lại
giáo dục được ở trẻ tính tiết kiệm, tôn trọng mọi vật xung quanh.
Nhưng khi cho trẻ kết hợp nhiều vật liệu trong một sản phẩm tạo hình cô
cũng cần lưu ý khi lựa chon các vật liệu ấy để đảm bảo tính an toàn cho trẻ
không sắc nhọn, rẻ tiền, dể kiếm như vỏ ốc hến…ngoài ra để tiết kiệm kinh phí
cũng như việc cho trẻ tự tìm kiếm nguyên vật liệu tôi luôn động viên trẻ kiếm
vật liệu sẵn có và dễ tìm có sẵn tại gia đinh trẻ nơi trẻ sinh sống.
+ Biện pháp 2: Trẻ tự lựa chọn phương tiện hoạt động tạo hình
Trong tất cả các giờ học nói chung và giờ tạo hình nói riêng việc trẻ tự lựa
chọn phương tiện tạo hình cho tác phẩm của mình là đáp ứng nhu cầu lấy trẻ
làm trung tâm, đồng thời làm cho tiết dạy thoải mái, vui vẻ, trẻ hoạt động tích

cực. Cô cần để cho trẻ tự thể hiện sản phẩm của mình với những đồ dùng học
tập và nguyên vật liệu đa dạng phong phú như, màu nước, màu sáp, đất nặn,
giấy màu, lá cây, hột, hạt, cát để thực hiện ý tưởng cho sản phẩm của mình…..
cô luôn là người động viên khuyến khích trẻ thực hiện gợi ý cho trẻ những tình
huống khó thực hiện.
Ví dụ: Cũng là đề tài sắc hoa mùa xuân trước kia thực hiện thì trẻ chỉ vẽ
bức tranh kết sử dụng nguyên mật liệu mở như hột, hạt, lá cây làm tăng sự sáng
tạo ở trẻ, còn bây giờ tài về sắc hoa mùa xuân nhưng trẻ có thể sử dụng đa dạng
phương pháp như trẻ kết hợp cả vẽ, xé dán, nặn, nguyên vật liệu màu nước hay
màu sáp hay các nguyên vật liệu mở vào trong tác phẩm của trẻ. Tác phẩm trẻ sẽ
có vẽ, có trẻ xé dán, có nặn, có tô màu nước hay màu sáp là tùy ở trẻ. Chính vì
vậy việc kết hợp nhiều phương pháp cho trẻ tự lựa chọn phương tiện tạo hình là
phương pháp mới lạ, lôi quấn hấp dẫn và phát huy tính tích cực ở trẻ.
- Giải pháp 4: Cung cấp những hiểu biết cơ bản cho phụ huynh trong quá
trình chăm sóc, giáo dục trẻ, đưa ra những biện pháp kết hợp giữa nhà trường và gia
đình nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình dạy trẻ làm quen hoạt động tạo hình.

Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

8

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

+ Biện pháp: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh
hiểu về môn học.
Thông qua các buổi họp lớp, trong giờ đón trả trẻ tôi thực hiện công tác
tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa và tầm

quan trọng của hoạt động tạo hình đối với sự phát triển và sự hình thành nhân
cách của trẻ qua bộ môn làm quen với hoạt động tạo hình.
Vận động các bậc phụ huynh, hỗ trợ về nguyên vật liệu, phế liệu sẵn có
để trẻ tham gia vào hoạt động tạo hình với nhiều vật liệu đa dạng và hấp dẫn.
Trao đổi, hướng dẫn phụ huynh cách rèn cho trẻ tại nhà, như cho trẻ thực
hành vẽ thêm tại nhà hay cho trẻ quan sát nhiều biểu tượng xung quanh làm tăng
vốn hiểu biết của trẻ.
Ví dụ : Đề tài “Vẽ đàn gà” Cô trao đổi với phụ huynh cho trẻ quan sát đàn
gà tại nhà để trẻ có hiểu biết sâu sắc về hình dáng, màu sắc, dáng đi, cách kiếm
mồi…như vậy là trẻ cũng đã tích lũy được vốn kinh nghiệm ban đầu nhất định.
Tạo góc trưng bày sản phẩm của trẻ ở ngoài lớp để phụ huynh nắm được
tình hình học của con em mình và có những biện pháp kết hợp cùng giáo viên
kip thời để đạt hiệu quả hơn trong các tiết học về sau.
IV. Tính mới của giải pháp:
Trong thời gian tôi giảng dạy tại trường cùng với những kinh nghiệm tích
lũy nhiều năm, học tập, rèn luyện, tìm hiểu internet, áp dụng chuyên đề lấy trẻ
làm trung tâm, thông tư 28 vào thực tế và từ kết quả khảo nghiệm chất lượng
của trẻ tôi đã suy nghĩ tìm ra được những tính mới từ những giải pháp để tôi
thực hiện.
Đầu năm học qua kết quả khảo nghiệm cho trẻ thực hiện hoạt động bản
thân nhận thấy trẻ tham gia hoạt động chất lượng chưa cao, vẫn còn tình trạng
nhiều trẻ không thích, không hứng thú khi tham gia học hoạt động tạo hình, còn
một số trẻ thích tham gia hoạt động tạo hình tuy nhiên trí tưởng tượng, khả năng
sáng tạo chưa có, trẻ tiếp thu các kĩ năng như, vẽ, tô màu, cắt dán, nặn vẫn còn
nhiều hạn chế.
Giải pháp tạo môi trường hoạt động cho trẻ đa dạng, phong phú, hấp dẫn
trẻ giúp trẻ tăng khả năng tư duy sáng tạo trong hoạt động, để kích thích trí tưởng
tượng, tư duy của trẻ chúng ta có thể thiết kế ở những mảng tường, hàng rào, hay
tường lớp học, những bậc thềm bằng những hình vẽ đa dạng, phong phú, thể hiện
nhiều tác phẩm, con vật, hay trồng đa dạng các loại cây với hình lá khác nhau trẻ

với cô thường xuyên đi dạo quanh sân trường thông qua hoạt động học mà chơi,
chơi mà học trẻ tự trải nghiệm trao đổi với cô với các bạn như vậy việc học sẽ nhẹ
nhàng hấp dẫn hơn, từ đó trẻ có vốn biểu tượng áp dụng vào sản phẩm.
Việc cho trẻ tự lựa chọn phương tiện tạo hình kết hợp sử dụng đa dạng đồ
dùng, nguyên vật liệu mở kết hợp vẽ, xé dán, nặn, tô màu nước, màu sáp trên
một sản phẩm của trẻ là phương pháp mới lạ, lôi quấn hấp dẫn và phát huy tính
Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

9

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

tích cực của trẻ. Trong tất cả các giờ học nói chung và giờ tạo hình nói riêng
việc trẻ tự lựa chọn phương tiện tạo hình cho tác phẩm của mình là đáp ứng nhu
cầu lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời làm cho tiết dạy thoải mái, vui vẻ, trẻ hoạt
động tích cực. Cô cần để cho trẻ tự thể hiện sản phẩm của mình với những đồ
dùng học tập và nguyên vật liệu đa dạng phong phú như, màu nước, màu sáp,
đất nặn, giấy màu, lá cây, hột, hạt, cát để thực hiện ý tưởng cho sản phẩm của
mình…Cũng là đề tài sắc hoa mùa xuân trước kia thực hiện thì trẻ chỉ vẽ bức
tranh kết sử dụng nguyên mật liệu mở như hột, hạt, lá cây làm tăng sự sáng tạo ở
trẻ, còn bây giờ vẽ sắc hoa mùa xuân nhưng trong tác phẩm của trẻ có thể sử
dụng kết hợp cả vẽ, xé dán, nặn, sử dụng cát, nguyên vật liệu màu nước hay màu
sáp hay các nguyên vật liệu mở vào trong tác phẩm của trẻ giúp trẻ hứng thú,
tích cực, lôi quấn hấp dẫn và phát huy tính tích cực ở trẻ, không những kích
thích trẻ tham gia hoạt động mà còn kích thích tư duy sáng tạo từ đó tăng hiệu
quả tiết dạy hoạt động tạo hình ở trẻ.
V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm:

Trong quá trình tôi vừa nghiên cứu vừa đưa ra những giải pháp dụng vào
công tác dảng dạy tại lớp Lá 4 trường mầm non Krông Ana tôi nhận thấy kết quả
học môn Hoạt động tạo hình đạt chất lượng rõ rệt.
Đối với trẻ, trẻ tham gia tiết học một cách hứng thú, tích cực, thỏa sức
sáng tạo, tham gia bằng niềm đam mê. Trẻ vẽ và tô màu các bức tranh rất đẹp
đường nét hài hòa cân đối, màu sắc đẹp bắt mắt, biết thể hiện kĩ năng để nặn, xé
dán các đồ vật, con vật thật ngộ nghĩnh đáng yêu, từ đó sản phẩm của trẻ đạt
chất lượng, khắc phục được tình trạng trẻ chán học, cô sợ lên tiết tạo hình vì cho
là không sôi nổi, hứng thú. Trẻ không những hoàn thành tốt sản phẩm tạo hình
mà trong trong các tiết học tạo hình còn thể hiện sự sáng tạo
Sáng kiến kinh nghiệm của tôi đạt kết quả như vậy nên tôi sẽ trao đổi với
đồng nghiệp để cùng nhau thực hiện vào những năm về sau.

STT

NỘI DUNG

1

Hứng thú, tích cực trong hoạt động

2

Biết trình bày theo bố cục bức tranh,
biết cách tô màu

3

Vẽ các nét cơ bản và đúng qui trình


4

Khả năng sáng tạo

Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

10

Kết quả khảo Kết quả khảo
nghiệm đầu nghiệm cuối
năm
năm
Số lượng trẻ Số lượng trẻ
đạt
đạt
( tỷ lệ)
( tỷ lệ)
23/34 cháu
34/34 cháu
67%
100%
21/34 cháu
32/34 cháu
61%
94%
20/34 cháu
31/34 cháu
60%
91%
13/34 cháu

31/34 cháu
38%
91%
Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

Phần thứ 3: Kết luận, kiến nghị
I. Kết luận
Một số phương pháp cho trẻ làm quen với hoạt động tạo hình, tôi đã vận
dụng được vào hoạt động dạy của lớp Lá 4 đã đem lại một số kết quả cao trong
công tác giảng dạy của tôi để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
nước. Học sinh mạnh dạn tự tin trong hoạt động tạo hình và các môn học khác,
trẻ hoàn thành sản phẩm đẹp, biết giữ gìn quý trọng sản phẩm do mình tạo ra,
sản phẩm của trẻ có sự sáng tạo. Tôi đã trao đổi với đồng nghiệp, áp dụng
thường xuyên vào công tác giảng dạy đạt kết quả tốt và có khả năng phổ biến
rộng rãi trong ngành giáo dục mầm non.
Từ những hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm được nêu trên tôi đã rút ra
được bài học kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, tôi được nâng cao chất
lượng hơn, nắm vững tay nghề hơn, tôi không ngừng học hỏi kinh nghiêm từ
bạn bè đồng nghiệp, rèn luyện kĩ năng tay nghề, phối hợp với phụ huynh, tìm
hiểu qua sách báo, phương tiện thông tin đại chúng, để nâng cao trình độ chuyên
môn của bản thân để có những tiết dạy hay ý nghĩ cho trẻ. Đối với trẻ qua thực
hiện những giải pháp, biện pháp mới trẻ tự tin hơn, mạnh dạn hơn và ngày càng
phát triển hơn.
- Giáo viên phải có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng để hướng
dẫn trẻ.
- Dựa vào đặc điểm của trẻ ở lớp để nghiên cứu đưa ra những hình thức,
phương pháp dạy phù hợp với trẻ ở lớp mình đảm bảo tính khoa học – sư phạm.

- Giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của
lớp, nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.
- Sử dụng đồ dùng trực quan có hiệu quả.
- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, để có biện pháp bồi dưỡng cá nhân cho
từng trẻ, đặc biệt là những trẻ yếu kém..
- Sưu tầm các trò chơi hay, mới lạ, hấp dẫn trẻ .
- Chịu khó tìm tòi, học hỏi, tiếp cận những điều mới lạ nhằm gây hứng thú
cho trẻ.
- Có nhiều hình thức mới, sinh động gây hấp dẫn cho trẻ.
- Rèn trẻ mọi lúc, mọi nơi.
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh.
- Đặc biệt, luôn yêu nghề, mến trẻ, có tâm huyết với nghề.
II.

Kiến nghị

Để thực hiện đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn
Hoạt động tạo hình tại được tốt hơn nữa tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau.
Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

11

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

Đối với nhà trường:
- Quan tâm đầu tư thêm trang thiết bị dạy học đồ dùng môn tạo hình, cho
việc thực hiện công tác giảng dạy.

- Tạo điều kiện cho giáo viên đi dự chuyên đề môn Tạo hình do các cụm
chuyên môn tổ chức.
- Thường xuyên tổ chức những buổi chuyên đề về môn tạo hình do các
giáo viên có chuyên môn giỏi trong trường để tôi có cơ hội được học hỏi nâng
cao tay nghề.
Đối với cấp trên: Cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Thường xuyên tổ
chức các buổi tập huấn môn Hoạt động tạo hình, chuyên đề bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên mầm non.
Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này dù được sự quan tâm của ban
lãnh đạo nhà trường cùng các chị đồng nghiệp, tuy nhiên vẫn không tránh được
sự thiếu sót rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo để sáng kiến
của tôi được hoàn thành tốt hơn.
Buôn Trấp, ngày 3 tháng 4 năm 2019
Người viết

Hữu Thị Hằng
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

12

Trường Mầm non Krông AnaMột số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT

TÊN TÀI LIỆU

01

Tham khảo trên sách báo về giáo dục mầm non, thông tư 28, chuyên đề
lấy trẻ làm trung tâm, chương trình khung.

02

Tham khảo mạng internet, trang wes mammon.com

03

Tham khảo sách phương pháp cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với hoạt
động tạo hình.

04

Hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi tự tạo cho trẻ mầm non

Người thực hiện: Hữu Thị Hằng


13

Trường Mầm non Krông Ana


Một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn Hoạt động tạo hình tại lớp Lá 4 Trường Mầm non Krông Ana

MỤC LỤC
STT
1
2

NỘI DUNG

TRANG

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I.

1

Đặt vấn đề

1

3

1. Lý do chọn đề tài

1


4

1.1. Lý do lý luận

1

5

1.2. Lý do thực tiễn

1

6

2. Đối tượng nghiên cứu

2

7

3. Phạm vi nghiên cứu

2

8

II.

Mục tiêu nghiên cứu


2

9

Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

3

10

I.

Cơ sở lý luận của vấn đề

3

11

II.

Thực trạng vấn đề

3

12

1. Thuận lợi

3


13

2. Khó khăn

4

14

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

5

15

IV. Tính mới của giải pháp

9

16

V.

10

17

Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

11


18

I.

Kết luận

11

19

II.

Kiến nghị

11

20

Tài liệu tham khảo

13

Hiệu quả SKKN

Người thực hiện: Hữu Thị Hằng

14

Trường Mầm non Krông Ana
×