Tải bản đầy đủ

giáo án hướng dẫn tin học lớp 1

Giáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020
Ngày soạn:17/8/2019
Ngày dạy:

Tuần 1

BÀI 1: KẾT BẠN VỚI CHIẾC MÁY TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết được các bộ phận của máy tính

- Nhận biết được một số loại máy tính thường gặp.
2. Kỹ năng: Quan sát, và làm quen với những thuật ngữ mới.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG


1. Ổn định
2. Bài mới:
HĐ1 : GV dẫn dắt vào bài
mới
Bài 1: Kết bạn với chiếc máy
tính

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

- Hàng ngày các em đã có
rất nhiều các bạn ở lớp
cũng như ở nhà. Hôm nay
cô sẽ giới thiệu cho các em
làm quen và kết thêm một
người bạn mới nữa nhé!
Chúng ta có đồng ý kết bạn
với bạn ấy không nào? Các
bạn có muốn đi gặp bạn ấy
không?
- Lớp mình cùng nhìn lên
máy chiếu cùng cô nhé.
? Các em đã bao giờ nhìn
thấy đồ vật này chưa
? Đồ vật này em thấy ở
đâu? Gia đình nhà bạn nào
có đồ vật như thế này rồi.
? Tên gọi của đồ vật này là
gì?

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Nghe giảng

- Trả lời đồng thanh
- Quan sát máy chiếu
- Hs trả lời
- Hs trả lời
- Máy tínhGiáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020
=> Đúng rồi đấy các em ạ
đồ vật này có tên là máy Chú ý lắng nghe
tính để bàn cũng là người
bạn mà cô muốn chúng ta
kết bạn ngày hôm nay đó.
Chúng ta có muốn bạn ấy
trở thành người bạn thân
thiết không.
Vậy cô trò mình cùng tìm
hiểu về bạn ấy nhé.

HĐ2 : HS quan sát máy tính
và tìm hiểu các bộ phận của - Gv chiếu lên bảng hình
máy tính
ảnh bộ máy tính để bàn
? Y/c Hs quan sát và đếm
xem bộ máy tính gồm mấy
- Bộ máy tính bàn gồm 4 bộ bộ phận.
phận
? Vậy máy tính có mấy bộ
phận.
- Nhận xét
? Các em có biết tên của
từng bộ phận này không.
- Nhận xét, tuyên dương
Màn hình
Thân máy

Chuột

- Quan sát và đếm
- Hs trả lời số bộ phận
- Hs trả lời
- Chú ý và nhận biết

Bàn phím

Hoạt động 3: Trò chơi: “Nhìn - Giới thiệu trò chơi: Trò
số đoán tên”
chơi gồm có 4 hình ảnh gắn - Chú ý nghe và chơi
với 4 con số. Mỗi con số là
1 bộ phận. Lần lượt Chúng
ta cùng nhớ và đoán tên
từng bộ phận đó nhé.
=> Các bộ phận đó là cấu
- Chú ý nghe.
tạo lên 1 bộ máy tính để
bàn- 1 người bạn mới của
em đó.


Giáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020

- Nhận xét, tuyên dương và
tổng kết tiết học

- Lắng nghe, ghi nhớ

3. Củng cố- Dặn dò

Ngày soạn: 24/8/2019
Ngày dạy:

Tuần 2

BÀI 1: KẾT BẠN VỚI CHIẾC MÁY TÍNH (Tiếp)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết được các bộ phận của máy tính

- Nhận biết được một số loại máy tính thường gặp.
2. Kỹ năng: Quan sát, và làm quen với những thuật ngữ mới.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG TRÒ

? Máy tính gồm mấy bộ phận? - Hs lên bảng trả lời
Kể tên các bộ đó
- Nhận xét, đánh giá và tuyên
dương

3. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu - Trong tiết học trước cô trò ta
bài
đã làm quen và kết được thêm
một người bạn mới. Nay cô trò

- Chú ý lắng nghe


Giáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020
mình cùng tiếp tục đi tìm hiểu
về bạn ấy nhé. Xem bạn ấy có
bạn giống chúng mình không
nhé.

Hoạt động 2: Các loại máy
tính.
- Xung quanh các em ngoài bạn
máy tính để bàn ra còn có các
bạn máy tính khác nữa đấy, các
em có biết các bạn ấy là ai
không ?
- Nhận xét tuyên dương và chốt
- Gv cho HS quan sát máy chiếu
và giới thiệu
- Máy tính xách tay có cồng
Máy tính
Máy tính
kềnh không ? có thể mang theo
xách tay
bảng
bên người không.
- Máy tính bảng thì sao có nhỏ
gọn, có bỏ túi được không.
=> Đúng rồi đó các em ạ. Máy
tính có rất nhiều loại(máy tính
bàn, máy tính bảng, máy tính
xách tay)….. xã hội càng phát
triển thì càng phát minh ra các
công nghệ hiện đại để phục vụ
con người học tập và làm việc.
Vì vậy Máy tính đóng vai trò rất
quan trọng đối với chúng ta.
Hoạt động 3: Trò chơi
- GV giới thiệu trò chơi
“Ghép hình”
GV đưa ra các hình ảnh với các
MT để
MT
MT
loại máy tính và các bộ phận
bàn
xách
bảng
máy tính bàn. Yêu cầu học sinh
tay
lên đặt đúng với tên các máy
tính và bộ phận đó

- Chú ý lắng nghe – trả
lời

- Quan sát
- Hs trả lời
- Hs trả lời

- Lắng nghe

- Hs hoạt động trò chơi


Giáo án Tin học lớp 1

3. Củng cố- Dặn dò

Tuần 3

Năm học: 2019-2020

- Tổng kết tiết học.

Ngày soạn:31/8/2019
Ngày dạy:

Thực hành : KẾT BẠN VỚI CHIẾC MÁY TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết được các bộ phận của máy tính
- Nhận biết được một số loại máy tính thường gặp.
2. Kỹ năng: Quan sát, và làm quen với những thuật ngữ mới.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
? Có những loại máy tính - Hs lên bảng trả lời
nào mà em biết? Kể tên


Giáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020
- Nhận xét, đánh giá

3. Bài mới: Bài tập thực
hành
Hoạt động 1: Bài tập 1
Nối hình với tên gọi của
- Y/c Hs đánh vần nối tiếp
nó.
đề bài
- Y/c Hs đọc yêu cầu đề
bài
- Gv lần lượt đọc tên và
đưa ra hình ảnh bộ phận
để học sinh ghép
- Gọi 1,2 Hs khá lên nối.
- Nhận xét, chữa bài

- Đánh vần
- Đọc
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý nghe và
ghép
- Hs lên bảng

Hoạt động 2: Bài tập 2
Chọn câu trả lời đúng
1. Đâu là chuột máy tính

- Sử dụng máy chiếu lần
lượt đọc câu hỏi và đưa ra
các hình ảnh để học sinh
quan sát và trả lời

- Chú ý quan sát và
trả lời.

2. Đâu là bàn phím máy
tính
3. Đâu là màn hình máy
tính

- Nhận xét
- Chú ý
- Tổng kết tiết học

3. Củng cố- dặn dò


Giáo án Tin học lớp 1

Tuần 4

Năm học: 2019-2020

Ngày soạn: 07/9/2019
Ngày dạy:

Thực hành : KẾT BẠN VỚI CHIẾC MÁY TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết được các bộ phận của máy tính
- Nhận biết được một số loại máy tính thường gặp.
2. Kỹ năng: Quan sát, và làm quen với những thuật ngữ mới.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1. Ổn định lớp
- Lớp hát bài
- Hát
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới: Bài tập thực
hành
Hoạt động 1: Bài tập 3
- Gv nêu nhiệm vụ bài tập
- Lắng nghe
Quan sát và cho biết máy
- Y/c Hs nhắc lại
- Nhắc lại
chiếc máy tính để bàn ở dưới - Hướng dẫn học sinh làm
- Chú ý
còn thiếu bộ phận nào? Điền
bài
tên của bộ phận đó vào chỗ
+ Bài tập trên yêu cầu đi
trống(…)
tìm các bộ phận của máy
tính bàn. Vậy đề bài đã cho
ta 2 bộ phận 1 là màn hình
và 2 thân máy rồi chúng ta
cần đi tìm 2 bộ phận nữa là
3 và 4.
- Trả lời
? Bộ phận số 3 là gì
- Trả lời
? Bộ phận số 4 là gì?
- Nhận xét
- Y/c nhận xét
- Nhận xét và chốt, tuyên
dương


Giáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020

Chuột

Thân máy

Hoạt động 2: Bài tập 4
Hoạt động 3: Ghi nhớ

- Hướng dẫn học sinh làm
bài vào sách.
- Gv đọc ghi nhớ
? Máy tính có mấy bộ
phận? Kể tên
? Có mấy loại máy tính
khác nhau. Kể tên
- Y/c Hs nhắc lại
- Tổng kết bài học.

3. Củng cố- Dăn dò

- Lắng nghe
- Trả lời
- Trả lời
- Nhắc lại


Giáo án Tin học lớp 1

Tuần 5

Năm học: 2019-2020

Ngày soạn: 14/9/2019
Ngày dạy:

Bài 2 : KẾT BẠN VỚI CHIẾC MÁY TÍNH (Tiếp theo)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết được máy tính có thể giúp em học tập, giải trí, liên lạc với mọi
người
2. Kỹ năng: Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, tác hại khi ngồi làm
việc với máy tính không đúng tư thế.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách hướng dẫn, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG TRÒ
Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu các bộ phận của
- HS lên bảng nêu
máy tính
- Nhận xét, đánh giá
3. Bài mới
Hoạt động 1 : Máy tính giúp
? hs nêu hiểu biết của - Hs trả lời
em làm gì ?
mình về máy tính (qua các
phương tiện truyền thông)
+ Máy tính như một người bạn ? Tìm hiểu SHD
- thảo luận nhóm
với nhiều đức tính quý: chăm Thảo luận nhóm 2 cho biết
- Trình bày
làm, làm đúng, làm nhanh và máy tính biết làm gì?
thân thiện.
+ Máy tính giúp em học bài,
tìm hiểu thế giới xung quanh,
liên lạc với bạn bè trong nước
và quốc tế. Mt cũng sẽ cùng
em tham gia các trò chơi lí thú
và bổ ích……
Hoạt động 2: Bài tập


Giáo án Tin học lớp 1

4. Củng cố - Dặn dò

Năm học: 2019-2020

- Đọc y/c bài
- Hướng dẫn học sinh làm
bài
- Y/c HS kiểm tra chéo bài
làm.
- Nhận xét, chữa bài tuyên
dương.
- Tổng kết bài học.

- Đọc
- Học sinh làm bài
trong SHD
- 2HS cùng bàn đổi bài
cho nhau


Giáo án Tin học lớp 1

Tuần 6

Năm học: 2019-2020
Ngày soạn: 21/9/2019
Ngày dạy:

Bài 2 : KẾT BẠN VỚI CHIẾC MÁY TÍNH (Tiếp theo)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết được máy tính có thể giúp em học tập, giải trí, liên lạc với mọi
người
2. Kỹ năng: Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, tác hại khi ngồi làm
việc với máy tính không đúng tư thế.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách hướng dẫn, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu các bộ phận của
- HS lên bảng nêu
máy tính? Có mấy loại
- Nhận xét, đánh giá
máy tính.
3. Bài mới :
Hoạt động 1: Tư thế ngồi.
- Ngồi thẳng, tư thế thoải ? Tư thế ngồi học
- Hs trả lời
mái, không nhìn quá lâu -> Tư thế ngồi làm việc
- Lắng nghe
vào màn hình.
với máy tính
- Khoảng cách giữa mắt và (?) Nhắc lại tư thế ngồi
- Nhắc lại
màn hình: 50cm - 80cm.
làm việc với máy tính.
- Tay đặt ngang tầm bàn (?) Khoảng cách từ mắt
- 50 đến 80 cm
phím và không phải vươn em đến màn hình máy
xa.
tính là bao nhiêu
- Chuột đặt bên tay phải.
(?) Nếu nhìn gần quá mắt - Cận thị
em sẽ bị làm sao không?
(?) Ngồi không đúng tư
- Vẹo cột sống, gù…
thế em có bị sao không?
- Nhận xét, tuyên dương


Giáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020

? Ánh sáng chiếu thẳng
vào màn hình thì sẽ bị làm
sao
? Ánh sáng chiếu thẳng
vào mắt em thì thế nào
? Vậy phải đặt máy tính ở
Hoạt động 2: Ánh sáng.
vị trí nào?
- Máy tính nên đặt ở vị trí - Nhận xét, tuyên dương
sao cho ánh sáng không
chiếu thẳng hay chói vào - Tổng kết bài học.
màn hình và không chiếu
thẳng vào mắt.

- Quáng, nhìn khó, lóa

4. Củng cố - Dặn dò

- chói mắt
- Ở vị trí ánh sáng không
chiếu thẳng vào màn hình
và mắt em
- Lắng nghe


Giáo án Tin học lớp 1

Tuần 7

Năm học: 2019-2020

Ngày soạn: 28/9/2019
Ngày dạy:

Bài 2 : KẾT BẠN VỚI CHIẾC MÁY TÍNH (Tiếp theo)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết được máy tính có thể giúp em học tập, giải trí, liên lạc với mọi
người
2. Kỹ năng: Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, tác hại khi ngồi làm
việc với máy tính không đúng tư thế.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách hướng dẫn, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
HOẠT ĐỘNG CỦA
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG TRÒ
GV
Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu tư thế ngồi làm
- HS lên bảng nêu
việc với máy tính.
- Nhận xét, đánh giá
3. Bài mới :
Hoạt động 1: Bài 2 trang 8:
Chọn tư thế ngồi đúng trước máy tính - Y/c HS nhắc lại yêu - Nhắc lại
trong các hình dưới đây:
cầu bài.
- Hướng dẫn học sinh
làm bài.


Giáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020

Hoạt động 2: Bài 3 trang 9:
Các hình dưới đây chỉ các tư thế sai - Y/c HS lần lượt
khi làm việc với máy tính. Em hãy giải quan sát từng hình 1,
thích rõ từng trường hợp sai.
2, 3,4 và đưa nhận
xét, giải thích vì sao.
2

1

- Nhận xét, bổ xung
3

4

4. Củng cố - Dặn dò

- Tổng kết tiết học

- Quan sát và trả lời
Hình 1 : Sai tư thế( tay
xa bàn phím)
Hình 2 : Sai tư thế
( cong lưng, để máy
tính lên đùi)
Hình 3 : Sai tư
thế (Cong lưng)
Hình 4 : Sai tư
thế(nằm )
- Lắng nghe


Giáo án Tin học lớp 1

Tuần 8

Năm học: 2019-2020

Ngày soạn:05/10/2019
Ngày dạy:

Bài 2 : KẾT BẠN VỚI CHIẾC MÁY TÍNH (Thực hành)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết được máy tính có thể giúp em học tập, giải trí, liên lạc với mọi
người
2. Kỹ năng: Biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, tác hại khi ngồi làm
việc với máy tính không đúng tư thế.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách hướng dẫn, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
HOẠT ĐỘNG CỦA
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG TRÒ
GV
Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới : Thực hành
Hoạt động 1: Thực hành ngồi đúng - Hướng dẫn tư thế
- Chú ý nghe hướng
tư thế làm việc với máy tính.
ngồi
dẫn kết hợp quan sát và
- Lưu ý cách đặt tay
làm theo hướng dẫn.
- Lưu ý khoảng cách
mắt em đến màn hình.
- Lưu ý cách đặt tay
trên bàn phím.
- Chú ý
- Quan sát và nhắc nhở
học sinh ngồi chưa


Giáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020
đúng tư thế
- Lắng nghe
- Đọc ghi nhớ sách
hướng dẫn
- Y/c HS nhắc lại.

Hoạt động 2: Ghi nhớ

- Nhắc lại
- Chú ý

- Tổng kết tiết học

4. Củng cố - Dặn dò

Tuần 9

Ngày soạn: 12/10/2019
Ngày dạy:

Bài 3 : KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết phân biệt các nút công tắc trên thân máy tính, mà hình máy tính.
2. Kỹ năng: Biết cách khởi động máy tính, nhận biết được khi nào máy tính khởi động
xong.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách hướng dẫn, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới :
Hoạt động 1: Bật máy tính để
bàn
- GV nêu các bước cơ - Chú ý lắng nghe
- Bật công tắc trên thân máy tính. bản để bắt đầu sử dụng quan sát


Giáo án Tin học lớp 1

- Bật công tắc màn hình.

Năm học: 2019-2020
máy tính.
? Máy tính hoạt động có
cần kết nối với nguồn
điện không?
? Nhắc lại thao tác bật
máy tính.
? Nhận biết vị trí công
tắc trên thân máy và màn
hình.
- Nhận xét

- Có
- Bật công tăc trên
thân máy và màn hình.
- Công tắc thân máy:
Nút tròn hoặc vuông
to nằm trên thân máy
- Công tắc màn hình:
Nằm ở góc phải cạnh
dưới màn hình.

Hoạt động 2: Bật máy tính xách
- Nhấn mạnh máy tính
tay
- Bật nút nguồn
nằm ở phía xách tay là loại máy tính - Lắng nghe
bên trên hoặc bên dưới bàn phím có một công tắc chung
cho thân máy và màn
hình. Với loại này chỉ
cần bật công tắc chung.
- Yc HS quan sát hình - Quan sát và chỉ.
SHD chỉ nút nguồn.
Nhận xét.
- Nghe
4. Củng cố - Dặn dò
- Tổng kết tiết học


Giáo án Tin học lớp 1

Tuần 10

Năm học: 2019-2020

Ngày soạn: 19/10/2019
Ngày dạy:

Bài 3 : KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH (tiếp)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết phân biệt các nút công tắc trên thân máy tính, mà hình máy tính.
2. Kỹ năng: Biết cách khởi động máy tính, nhận biết được khi nào máy tính khởi động
xong.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách hướng dẫn, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu thao tác khởi động - Lên bảng trình bày
màn hình
thao tác
- Nhận xét, đánh giá
3. Bài mới :


Giáo án Tin học lớp 1
Hoạt động 1: Màn hình khởi
động máy tính
- Màn hình xuất hiện khi máy
tính bắt đầu làm việc gọi là màn
hình nền.

- Trên màn hình có nhiều biểu
tượng.
Mỗi biểu
tượng tương ứng với một chương
trình, phần mềm.
Hoạt động 2: Tắt máy tính
- Vào Start chọn Turn Off
Computer sau đó chọn Turn off.
Hoặc: Start chọn Shutdown sau
đó chọn OK

4. Củng cố - Dặn dò

Năm học: 2019-2020
- Cho Hs quan sát màn
hình khởi động của máy
tính.
? Trên màn hình khởi
động có gì.
=> Có các hình nhỏ xinh
xắn gọi là biểu tượng.
- Gv chỉ và giới thiệu
một vài biểu tượng trên
màn hình để học sinh
nhận biết.

? Khi không làm việc
với máy tính nữa thì em
làm gì.
? Đã bạn nào biết tắt
máy tính rồi. Em tắt như
thế nào?
Nhận xét và nêu thao tác
các bước tắt máy tính
- Tổng kết tiết học

- Quan sát
- Có các hình
- Lắng nghe
- Quan sát.
- Nghe

- Tắt máy tính
- HS trả lời
- Chú ý lắng nghe


Giáo án Tin học lớp 1

Tuần 11

Năm học: 2019-2020

Ngày soạn: 26/10/2019
Ngày dạy:

Bài 3 : KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH (tiếp)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết phân biệt các nút công tắc trên thân máy tính, mà hình máy tính.
2. Kỹ năng: Biết cách khởi động máy tính, nhận biết được khi nào máy tính khởi động
xong.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách hướng dẫn, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới :
Hoạt động 1: Bài tập 1trang 11
a, Hãy chỉ ra đâu là nút khởi - Gv lần lượt yêu cầu HS - Quan sát


Giáo án Tin học lớp 1

Năm học: 2019-2020

động máy tính trên thân máy ở quan sát từng hình và chỉ
các hình sau.
đúng nút nguồn trên từng - 3 Hs lên chỉ
thân máy trong hình.
- Nhận xét, tuyên dương. - Lắng nghe

b, Hãy chỉ ra đâu là nút màn hình
ở các hình sau:
- Gv lần lượt yêu cầu HS - Quan sát.
quan sát từng hình và chỉ
đúng nút nguồn trên từng - 3hs lên chỉ
màn hình trong hình.
- Nghe
- Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: Bài tập 2 trang 12 - Y/c Hs quan sát
Hình nào cho biết máy tính đã ? Hình đầu tiên và hình
khởi động.
thứ 2 em thấy gì? Đó có
phải màn hình khởi động
của máy tính k
- Hình cuối thì sao, có
phải màn hình khởi động
không. Vì sao?
Hoạt động 3: Bài tập 3 trang 12 - Nhận xét, tuyên dương
Đánh dấu
vào màn hình máy và y/c Hs làm vào SHD
tính, dấu
vào màn hình ti vi ở
- Tương tự như bài tập 2.
các hình sau
Hs quan sát và nhận biết.

- Không, đó là màn
hình đang khởi động
- Có. Vì màn hình
khởi động xong có
nhiều biểu tượng trên
đó.
- Hs làm bài

Y/c Hs làm bài

- 3 hình đầu là màn
hình máy tính ; 1 hình
cuối là màn hình ti vi
- Hs làm bài

- Tổng kết tiết học

- Chú ý lắng nghe

4. Củng cố - Dặn dò


Giáo án Tin học lớp 1

Tuần 12

Năm học: 2019-2020

Ngày soạn: 02/11/2019
Ngày dạy:

Bài 3 : KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH (thực hành)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết phân biệt các nút công tắc trên thân máy tính, mà hình máy tính.
2. Kỹ năng: Biết cách khởi động máy tính, nhận biết được khi nào máy tính khởi động
xong.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng
với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách hướng dẫn, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới : Thực hành
Hoạt động 1: Khởi động máy


Giáo án Tin học lớp 1
tính để bàn
Em hãy khởi động máy tính để
bàn dưới sự giúp đỡ của thầy cô
Bật công tắc trên thân máy tính.

Năm học: 2019-2020
- Lần lượt đi các vị trí
máy hướng dẫn học sinh
thao tác khởi động.
- Chỉ cho học sinh nhận
biết một số biểu tượng
như: My computer,
thùng rác, mạng....

- Quan sát làm theo
hướng dẫn

- Chú ý nghe, quan sát

- Bật công tắc màn hình.

Hoạt động 2: Tắt máy tính để
bàn
- Vào Start chọn Turn Off Lần lượt đi các vị trí
Computer sau đó chọn Turn off. máy hướng dẫn học sinh
Hoặc: Start chọn Shutdown sau thao tác tắt máy.
đó chọn OK

- Quan sát làm theo
hướng dẫn

Hoạt động 3: Ghi nhớ
- Giáo viên đọc phần ghi
nhớ
4. Củng cố - Dặn dò

- Tổng kết tiết học

- Lắng nghe và ghi
nhớTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×