Tải bản đầy đủ

XÁC ĐỊNH PHỐT PHO TRONG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH
--------------------***--------------------

BÁO CÁO NIÊN LUẬN
CHUYÊN ĐỀ:
XÁC ĐỊNH PHỐT PHO TRONG ĐẤT BẰNG
PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG

Giáo viên hướng dẫn : Lê Ngọc Thanh
Sinh viên :
Phạm Hồng Sơn
Hoàng Minh Thắng
Lớp :
PT1Đ16
Chuyên ngành :
Hóa Phân Tích
Khóa :
2016-2020

PHÚ THỌ, NĂM 2019

i


LỜI CẢM ƠN
Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới thầy giáo Lê
Ngọc Thanh đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ chúng em trong quá trình nghiên
cứu và hoàn thành niên luận.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy cô khoa kỹ thuật
phân tích, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện
thuận lợi, động viên, khích lệ chúng em trong thời gian học tập và thực hiện niên luận.
Dù đã có nhiều cố gắng, song do năng lực còn hạn chế, nên trong niên luận của
chúng em chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự
chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo để niên luận của chúng em được
hoàn chỉnh hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
ii


1.3.2.1 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS.....................................13
1.3.2.2 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử sử dụng Molipdovanadat tạo
axit vanadomolipdophotphoric [17].................................................................13
1.3.2.3 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử sử dụng thiếc clorua.[14]....14
1.3.2.4 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử sử dụng axit sunfomolipdic.
[3,10]...............................................................................................................15
1.3.2.5 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử sử dụng tác nhân khử axit
ascorbic............................................................................................................15
1.3.2.6 Xác định photpho bằng phương pháp sắc ký ion [18]..........................16
PHẦN 2: NỘI DUNG................................................................................................17
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOTPHO TRONG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP
TRẮC QUANG..........................................................................................................17
2.1. Cơ sở của phương pháp..................................................................................17
2.2 Nguyên tắc của phương pháp [9]....................................................................17
2.3 Cách xác định nồng độ photpho.......................................................................18
2.3.1 Tìm hiểu cách xác định nồng độ (Cx) theo phương pháp đường chuẩn. .18
2.3.2 Tìm hiểu cách xác định nồng độ (Cx) theo phương pháp thêm chuẩn....18
2.4 Tìm hiểu các điều kiện tối ưu..........................................................................19
2.4.1 Tìm hiểu bước sóng tối ưu của phương pháp..........................................19
2.4.2 Tìm hiểu ảnh hưởng của pH...................................................................21
2.4.3 Tìm hiểu ảnh hưởng của thời gian đến sự bền màu của phức chất........21
2.4.4 Tìm hiểu khoảng tuyến tính [8]...............................................................22
2.4.5 Tìm hiểu các chất gây cản trở [8]............................................................24
2.4.6 Giới hạn phát hiện (GHPH) và giới hạn định lượng (GHĐL).................24
3.6. Đánh giá độ chính xác (độ đúng) của phương pháp........................................25
3.7. Độ lặp lại và độ thu hồi của phương pháp.......................................................26
3.8. Quy trình xác định..........................................................................................26
KẾT LUẬN................................................................................................................28
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................29

iii
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×