Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B trường TH Trưng Vương

Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
PHẦNTHỨ NHẤT: MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do lí luận
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “ Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi
ích trăm năm trồng người”. Trong nhiều năm qua Đảng, Nhà nước và nhân dân ta
luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em, coi đây là sự nghiệp cao quý, là trách
nhiệm to lớn cho tương lai của đất nước.
Xã hội ngày càng phát triển, thì yêu cầu về giáo dục cũng được nâng cao.
Đòi hỏi trong xã hội ai cũng được học hành, được tiếp thu kiến thức kĩ năng, kĩ
xảo từ nhà trường để phục vụ cuộc sống sau này. Chúng ta ngày đêm đang ra sức
phổ cập giáo dục ở các cấp học. Nhưng trên thực tế có biết bao nhiêu học sinh bỏ
học giữa chừng. Biết bao nhiêu trẻ em không biết đọc, biết viết hoặc đọc viết
không thông thạo mà đã nghỉ học. Tất cả đều là sản phẩm của nhà trường.
2. Lý do thực tiển
Hiện nay, việc duy trì sĩ số, đảm bảo chuyên cần ở trường tiểu học đóng
một vai trò rất quan trọng trong việc học tập của học sinh nói riêng và trong việc
thực hiện phổ cập giáo dục nói chung. Nó là nền tảng giúp các em lĩnh hội kiến
thức một cách đầy đủ và mang lại kết quả học tập tốt. Nhưng hiện nay, một số học

sinh trong địa phương thuộc con em gia đình lao động nghèo, một số từ phương
xa đến xã Bình Hòa tạm trú, đa phần là làm thuê, vì cuộc sống mưu sinh họ gửi
con em vào trường tiểu học Trưng Vương để học. Chính vì mãi lo cho kinh tế gia
đình một số phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của các em. Nên việc các em
nghỉ học, bỏ học trong thời gian nhiều ngày ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài và
kết quả học tập là điều không tránh khỏi.
Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm bản thân tôi luôn suy nghĩ và đặt
cho mình câu hỏi: “Làm thể nào để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần?" Đây
cũng là một vấn đề giúp các em tiếp thu bài đầy đủ, có kết quả tốt trong học tập
và tiếp tục con đường học vấn của mình.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, là một giáo viên giảng dạy và làm
công tác chủ nhiệm lớp nhiều năm, với sự trăn trở, mong muốn, cần phải làm gì
để thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục? Quá trình dạy học và
giáo dục sẽ mang lại điều gì cho trẻ, đúc rút được kinh nghiệm gì, có sáng kiến gì
góp phần vào cải tiến phương pháp dạy học và giáo dục? Với lòng yêu nghề mến
trẻ, tinh thần hăng say học tập, rèn luyện, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tích cực
tham gia phong trào dạy học, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học
sinh ở trường Tiểu học, tôi quyết định lựa chọn và nghiên cứu đề tài : "Một số

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

1


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B trường TH
Trưng Vương"
3. Đối tượng nghiên cứu
- Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp
4B trường TH Trưng Vương.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
- Tập trung nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm
bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B trường TH Trưng Vương, trong năm học
2018 – 2019.
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu:
- Thấy được tầm quan trọng của công tác vận động học sinh bỏ học trở lại
lớp và công tác duy trì sĩ số của lớp, từ đó tìm hiểu các biện pháp nhằm nâng cao
hiệu quả trong việc duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần.


2. Nhiệm vụ
- Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài.
- Tìm hiểu thực trạng việc dạy học – giáo dục, công tác duy trì sĩ số và đảm
bảo chuyên cần ở lớp 4B thuộc trường TH Trưng Vương.
- Đề xuất một số giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao công tác duy trì sĩ số
và đảm bảo chuyên cần .
3. Phương pháp nghiên cứu
a) Nhóm phương pháp lý luận
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp phân tích .
c) Phương pháp thống kê toán học
- Phương pháp thống kế .
PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ
Học sinh tiểu học lứa tuổi từ 6 đến 10 tuổi các em rất nghịch, hiếu động, chưa
làm chủ được bản thân, chưa nhận thức được điều gì là đúng và điều gì là sai, hay
bắt chước và chịu tác động của mọi việc xảy ra xung quanh mình. Khả năng tiếp
thu kiến thức nhanh hay chậm của từng nhóm đối tượng học sinh cũng khác nhau.
Ở các em ý thức học tập chưa có, chưa hiểu rõ mục đích của việc học. Các em đi
học phần lớn là do sự bắt buộc của gia đình, chỉ một phần nhỏ là ham thích đi
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

2


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
học (vì đi học được cô khen, được chơi cùng bạn vv…). Do đó ý thức tự giác học
tập của các em chưa có (với những em đi học vì sự bắt buộc của gia đình) nên các
em thiếu sự cần cù, sự cố gắng vượt qua khó khăn để học tập dễ sinh ra lười
biếng, ham chơi và dẫn đến học yếu, chán học và bỏ học…
Ở lứa tuổi học sinh tiểu học tính tò mò phát triển, các em thường ham thích cái
mới, cái lạ. Dễ nhàm chán trong các hoạt động kéo dài, không thay đổi hình thức.
Nếu chúng ta những người làm công tác giáo dục biết quan tâm tạo sự ham thích
cho các em trong học tập, trong các hoạt động ở trường, lớp thì mới có động lực
thúc đẩy việc học, nâng cao được khả năng tiếp thu, và thực hành các kĩ năng, kĩ
xảo mà chúng ta cung cấp cho các em. Từ đó các em học tập có tiến bộ.
Ở lứa tuổi này tâm sinh lý các em rất hiếu động, hay bắt chước, dễ thích nghi
với môi trường sinh hoạt ở trường, lớp. Đây là điều kiện tốt để giáo viên tạo sự
hứng thú cho các em. Nếu hàng ngày khi đến trường các em được thầy cô ân cần
chỉ bảo. Trong học tập các em được hoạt động nhóm, được làm thí nghiệm, chơi
các trò chơi học tập thì các em sẽ ham học hơn và thích đi học hơn.
Sự ham thích học tập ở học sinh chủ yếu hình thành thông qua các hoạt động
thực tế như hoạt động giao lưu, tập thể và nhóm ; Qua sự tác động của môi trường
cơ sở vật chất như trường, lớp, qua thái độ của thầy cô, bạn bè. Do đó trong nhà
trường chúng ta phải tìm ra những giải pháp thích hợp để giáo dục đối với từng
đối tượng trẻ em, định hướng đúng đắn cho trẻ trong các hoạt động giáo dục, dạy
học và vui chơi của trẻ một cách phù hợp nhất, tạo một bầu không khí, một môi
trường thật thân thiện để mỗi học sinh thấy vui thích và trông đợi được đến
trường. Xem trường lớp như ngôi nhà thứ hai của mình. Chúng ta không thể áp
dụng cách thức giáo dục giống như trung học cơ sở hay trung học phổ thông cho
học sinh tiểu học. Trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của học sinh chúng ta
cũng không thể áp dụng một cách cứng nhắc, dập khuôn hình mẫu phát triển của
học sinh trong giai đoạn đó mà còn tuỳ thuộc vào tố chất, năng lực, thể lực của
học sinh đó cũng như những tác động của gia đình và xã hội của mỗi một cá nhân
học sinh mà ta có những cách thức giao dục thích hợp nhất cho các em để các em
có thể phát triển một cách hài hoà trong học tập, nhận thức và hành vi khi các em
tham gia vào các mối quan hệ với cộng đồng xã hội trong tương lai.
Mục tiêu giáo dục và đào tạo của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay là
nhằm nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành cho
mọi công dân phải có tri thức, có tay nghề, có năng lực thực hành tự chủ, năng lực
sáng tạo, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Tạo
cho thế hệ trẻ theo hướng toàn diện, có ý thức và khả năng tự tạo việc làm trong
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần như thời đại hiện nay.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiển của đất nước trong giai đoạn hiện nay thì

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

3


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
công tác vận động học sinh bỏ học trở lại lớp và duy trì sĩ số, đảm bảo chuyên
cần là vấn đề cần thiết phải tiến hành thường xuyên liên tục. Đó là tiền đề khơi
dậy sự phát triển khả năng tự học vốn có của người Việt Nam hình thành cho các
em những kiến thức khoa học độc lập, sáng tạo nâng cao năng lực phát triển và tự
giải quyết vấn đề đem lại niềm tin hứng thú cho các em trong mọi công việc.
Giúp cho học sinh chuyển từ thói quen ỷ lại, thụ động chán học sang một trạng
thái chủ động biết cách tìm lại những điều đã quên và nắm lại kiến thức trong nhà
trường thấy được nhu cầu cần thiết của việc học và phát huy tìm năng sáng tạo
của bản thân.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ:
Giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ quan trọng được Đảng và nhà nước quan
tâm xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Hàng năm gần đến mùa tựu trường là tất
cả giáo viên xuống đường làm công tác điều tra, huy động các em đến lớp kể cả
những em có hoặc không có điều kiện. Như chúng ta biết, trong những năm gần
đây tệ nạn xã hội phát triển ngày càng nhiều tình trạng đạo đức của một bộ phận
học sinh ngày càng sa sút, việc học của một số ít học sinh giảm, tính tự giác học
tập của các em có chiều hướng giảm và dẫn đến bỏ học. Trong khi đó nhu cầu đòi
hỏi của xã hội ngày càng cao. Với những thực tế đó bên cạnh còn có nhiều
nguyên nhân khác như sau:
+ Sự nhận thức của cha mẹ các em về động cơ học chưa quyết đoán.
(Khi giáo viên đến vận động thì cha mẹ nói để hỏi ý nó coi chịu học không ).
Một số gia đình còn đặt thẳng vấn đề với giáo viên vận động về dụng cụ học tập,
quần áo, phương tiện đi lại, sau khi đáp ứng những yêu cầu đó xong thì con họ lại
tiếp tục nghỉ nữa.
+ Hoàn cảnh kinh tế, điều kiện đi lại, nơi ở (gia đình nghèo phải đi nơi khác
kiếm sống hay nhà quá xa trường, không phương tiện, đường xá cầu cống đặc biệt
ở thôn Sơn Trà và các em gần chân đèo Chư Bao.
+ Sự bùng nổ về thông tin báo chí, điện tử ( phim ảnh đồi trị, trò chơi thiếu
lành mạnh gần đây nhất là game. Từ đó cuốn hút các em tham gia vào con đường
tệ nạn xã hội dẫn đến lười học chán học rồi bỏ học…)
Trường TH Trưng Vương nằm trên địa điểm giáp ranh thị trấn Buôn Trấp là
trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Krông Ana, bên cạnh những mặt
tích cực thì còn rất nhiều tác động tiêu cực đến các em như các quán internet,
nhiều trò chơi lôi cuốn các em… Địa bàn kéo dài cũng là một khó khăn trong
quản lí học sinh, nhất là sau giờ tan trường.
Bên cạnh đó, một số học sinh còn có tính ham chơi,chưa xác định rõ nhiệm
vụ học tập nên dẫn đến việc tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm hoàn thành kế
hoạch đề ra còn chậm, chưa như mong muốn.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

4


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
Có nhiều nguyên nhân và yếu tố tác động đến kết quả của công tác chủ
nhiệm, có nguyên nhân là chủ quan như điều kiện kinh tế của gia đình học sinh;
độ tuổi của học sinh; địa bàn sinh sống của học sinh. Cũng có những nguyên nhân
là khách quan như: nhận thức của gia đình học sinh đối với việc học của con cái;
tính cách ham chơi và nhận thức chậm của các đối tượng học sinh, địa bàn sinh
sống của học sinh luôn tiềm ẩn nhiều trò chơi, lôi kéo, cám dỗ các em tất cả là
những yếu tố có tác động lớn đến công tác chủ nhiệm của những giáo viên chủ
nhiệm lớp.
Tuy nhiên, đó chỉ là những nguyên nhân từ phía học sinh, còn để làm tốt
công tác chủ nhiệm thì chính người giáo viên làm công tác chủ nhiệm ấy mới thật
sự là yếu tố có tính tác động quyết định nhất đến sự thành công hay thất bại của
công tác chủ nhiệm lớp. Vì thế, người làm công tác chủ nhiệm phải là những
người luôn nhiệt huyết, năng động, chuyên cần và luôn có những thay đổi trong
quá trình chủ nhiệm để có thể đạt được những kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc
công tác chủ nhiệm lớp.
Ngày đầu tiên tôi nhận lớp và sau một tiết làm quen tôi nắm được sĩ số trong
lớp là 20 em, trong đó nam 14 em, nữ 6 em. Ấn tượng không phai mờ là các em
nhìn tôi rất chăm chú lắng nghe bao điều tôi dặn dò với lớp. Tôi tự hứa với lòng
mình cố gắng thực hiện thật tốt công tác chủ nhiệm lớp để tác động tích cực đến
nhận thức, suy nghĩ và tình cảm của các em để tập thể lớp 4B trở thành một tập
thể lớp Xuất sắc.
Qua tìm hiểu tôi đã thu thập được kết quả của lớp trong năm học 2017– 2018
như sau:
+ Tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần đạt 91%.
+ Tỉ lệ duy trì sĩ số đạt : 98%.
+ Việc chấp hành nội quy trường lớp khá tốt, đạt 98%.
+ Điểm thi cuối kì ở các môn học đánh giá bằng điểm số đa số học sinh có
nhiều tiến bộ và cao hơn so với năm học trước nhưng chưa cao. Kết quả các môn
học và hoạt động giáo dục:
-Kết quả cụ thể của lớp năm học: 2017 – 2018 như sau:
Các môn học và hoạt động
giáo dục
T
T
S
3

H

Các năng lực

C

T

Đ

%

TS

%

TS

%

TS

%

T
S

13,6

17

77,3

2

9,1

3

13,6

17

%
77,3

Các phẩm chất
CCG
T
%
S
2

9,1

T
T
S
3

Đ
%

T
S

C CG
T
%
S

%

13,6 17 77,3

2

+ Hoàn thành chương trình lớp học: 20/22
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

5

9,1


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1. Mục tiêu của giải pháp
Là nâng cao sự nhận thức về cuộc sống, làm cho mọi người công dân hiểu và
biết được tầm quan trọng của việc học góp phần vào việc nâng cao mặt bằng dân
trí nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước
trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
Nâng cao năng lực hiệu quả đào tạo, nhằm đảm bảo mỗi học sinh được phát
triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ đồng thời hình thành cho học sinh kỷ năng cơ
bản, có những hiểu biết ban đầu về khoa học kỹ thuật và hướng nghiệp từ đó tiếp
thu những kiến thức mới trong quá trình học tập.
2. Nội dung và cách thực hiện giải pháp
a, Nội dung:
Được Ban Giám hiệu giao trọng trách chủ nhiệm, bản thân tôi nhận thấy
rằng đó là trách nhiệm lớn, phải xem tập thể lớp là gia đình của mình, học sinh là
em, là con của mình. Xuất phát từ nhận thức trên, người giáo viên chủ nhiệm mới
để hết tâm trí, tình cảm của mình vào công việc quan trọng này. Từ đó có thể xây
dựng được những biện pháp chủ nhiệm có hiệu quả, áp dụng cho tất cả các lớp và
áp dụng cho bất cứ năm học nào.
b, Cách thực hiện giải pháp
Những giải pháp, việc làm cụ thể mà tôi đã và đang áp dụng để làm tốt
công tác duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần :
* Vận động kết hợp hình thức kể chuyện, tình huống:
Từ trước đến nay, thông thường khi có học sinh có nguy cơ bỏ học thì giáo
viên chủ nhiệm nhanh chóng đến nhà "vận động". Đây là một biện pháp được rất
nhiều giáo viên chủ nhiệm áp dụng, thậm chí áp dụng một cách nhanh chóng và
kịp thời. Tuy nhiên kết quả cuối cùng ra sao? phần lớn là "ký biên bản". Đối với
chúng tôi, đến nhà vận động học sinh có nguy cơ bỏ học cũng là một cách mà
chúng tôi cũng áp dụng như bao giáo viên chủ nhiệm khác. Tuy nhiên, trước khi đi
vận động học sinh, chúng tôi tìm hiểu kĩ nguyên nhân học sinh bỏ học và hoàn
cảnh gia đình của học sinh. Từ đó chúng tôi tìm những mẩu chuyện phù hợp với
tình huống để lồng ghép khéo léo khi đến nhà vận động học sinh.
* Vận động những người có uy tín trong họ hàng cùng vận động
Ngoài việc đơn thuần đi vận động gia đình để cho con đi học, chúng ta
cũng có thể tìm đến những người có uy tín, học thức trong họ hàng cùng vận
động. Bởi họ là những người có sức tác động mạnh, có thể giúp giáo viên chủ
nhiệm trong việc vận động các em.
* Kết hợp bạn thân của học sinh đi vận động
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

6


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
Lứa tuổi học sinh lớp 4,5 là lứa tuổi biến đổi mạnh mẽ tâm sinh lí, các em
rất dễ bị lôi cuốn từ bạn bè. Trên cơ sở này chúng ta khéo léo xây dựng thành hình
thức vận động thông qua buổi đi chơi, đi thăm bạn. Đây là một biện pháp không
kém phần hiệu quả, nó có sức lôi cuốn mạnh mẽ, thiết thực. Đối với những học
sinh không muốn đi học thì việc trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh
cũng ít mang lại hiệu quả. Tuy nhiên việc đi vận động có kết hợp học sinh, những
người bạn thân thì kết quả cũng rất khả quan.
* Đối với học sinh vắng học đi chơi game
Game là một trong những thú vui rất bổ ích cho con người. Tuy nhiên nếu
lạm dụng game thì trở thành tai hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, game có sức hút
mạnh mẽ đối với tất cả những ai đã từng chơi, trong đó có học sinh. Nghỉ học
chơi game là một trong những nguyên nhân phổ biến hiện nay làm ảnh hưởng đến
chất lượng giáo dục cũng như công tác duy trì sĩ số. Các em vắng học nhiều rồi
dần bỏ học. Đối với trường hợp này, ngoài việc liên hệ kết hợp với gia đình đến
tiệm game kêu gọi các em về trường giáo dục.
* Đối với học sinh vắng học theo nhóm
Bỏ học đi chơi theo nhóm cũng là một trong những nguyên nhân rất nguy
hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến công tác duy trì sĩ số. Nó không chỉ làm giảm một
lượng lớn học sinh đi học mà còn có thể gây ra những tệ nạn xã hội nghiêm trọng.
Đối với trường hợp này, tìm hiểu em nào "cầm đầu", hay rủ rê các bạn bỏ học để
liên lạc với gia đình cùng hợp tác giải quyết, giáo dục các em. Bên cạnh đó xây
dựng kế hoạch "mỗi ngày rước một học sinh đi học". Cách làm này vừa chia tách
các đối tượng hay trốn học vừa mang tính cảnh báo răn đe rất lớn. Với cách làm
này sẻ mang lại kết quả khả quan.
* Đối với học sinh vắng học vì bị bệnh
Bệnh là một trong những nguyên nhân buộc học sinh phải nghỉ học, điều
này làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như việc duy trì sĩ số. Thông
thường khi học sinh bị bệnh, giáo viên thường tiếp nhận thông tin từ gia đình qua
điện thoại hay đơn xin nghỉ rồi giải quyết cho nghỉ có phép mà không biết các em
bị bệnh như thế nào? Ngoài việc tiếp nhận thông tin, chúng tôi còn đến thăm các
em để tìm hiểu, động viên các em và gia đình. Đây là cách làm không chỉ hữu ích
về mặt tinh thần giúp các em mau chóng khỏi bệnh mà còn tạo mối quan hệ gần
gũi giữa giáo viên-gia đình-nhà trường. Cách làm này góp phần rất lớn đảm bảo sĩ
số lớp,với những đối tượng lợi dụng lấy lý do bị bệnh nghỉ học.
* Tổ chức các trò chơi giữa các nhóm
Bên cạnh việc vận động học sinh, thì biện pháp tổ chức các trò chơi là rất
quan trọng. Cách này nhằm thu hút học sinh đến lớp, tạo môi trường thân thiện
học tập. Cách này cũng được Tổng phụ trách và Ban phụ trách thiếu nhi thực hiện
trong toàn trường. Tuy nhiên đối với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, có thể sắp
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

7


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
xếp thời gian tổ chức thêm các trò chơi giữa các nhóm trong lớp chủ nhiệm của
mình ví dụ như: kéo co, đánh cờ, chuyền chanh,... Đây là một trong những cách
rất hiệu quả để thu hút học sinh và phát động phong trào bởi các em được chơi thì
sẽ không trốn học, nghỉ học đi chơi.
*Đối với các em học yếu :
Tăng cường công tác kiểm diện nắm sát hoàn cảnh gia đình, năng lực học
tập của học sinh. Trường tổ chức phụ đạo học sinh yếu, vận động các em trở lại
học theo kịp các bạn. Phân công đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập.
Hàng tuần tuyên dương những em học yếu có nhiều cố gắng vươn lên trong
học tập. Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh yếu để cha mẹ học sinh tạo
điều kiện tốt cho các em tham gia phụ đạo.
Thường xuyên kiểm tra giám sát học sinh (đặc biệt là đối tượng học sinh
yếu và học sinh cá biệt) để có biện pháp phối hợp giáo dục, giúp đỡ học sinh.
Thực hiện sinh hoạt 15 phút đầu giờ và sinh hoạt cuối tuần, nội dung sinh hoạt tập
trung chấn chỉnh việc học bài của học sinh, như biểu dương khen ngợi những học
sinh tham gia học tập nghiêm túc đầy đủ, phê bình nhắc nhở những học sinh lười
học, bỏ học, về nhà không học bài cũ, đến lớp không ghi chép bài … Động viên
những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những học sinh yếu nhưng có
thái độ học tập tốt . Phân công cho học sinh khá giỏi kèm cặp giúp đỡ những học
sinh yếu kém.Thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh đặc biệt là những
trường cá biệt, thường trốn học bỏ học để phối hợp giáo dục.
*Đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn:
GVCN kết hợp chi hội phụ huynh lớp đến những gia đình lớp mình có con
em lao động sớm nhằm tâm tình thuyết phục gia đình dành thời gian học tập cho
học sinh. Thông báo những văn bản về chế độ miễn giảm cho cha mẹ học sinh
nắm. Kêu gọi hội phụ huynh học sinh giúp đỡ các em tập sách, cặp viết… nhằm
giúp các em đủ điều kiện đến trường và yên tâm trong học tập.
*Đối với gia đình đi làm ăn xa có khả năng dẫn con theo :
GVCN nắm danh sách các em có cha mẹ thường xuyên đi làm ăn xa để kịp
thời báo BGH tên cha mẹ, địa chỉ cụ thể từng trường hợp để nhà trường kết hợp
chính quyền địa phương để quan tâm sâu sát hơn những đối tượng này.Thường
xuyên đến gia đình nắm tình hình động viên nhằm hạn chế học sinh bỏ học vì
phải theo cha mẹ đi làm ăn xa nhất là các thời điểm sau tết, vụ mùa…
* Về phía giáo viên chủ nhiệm( GVCN) lớp.
Là một giáo viên chủ nhiệm lớp phải có trách nhiệm và một nghệ thuật giáo
dục , GVCN có vai trò hết sức quan trọng nhằm giúp nhà trường thực hiện tốt
công tác giáo dục học sinh, trong đó có công tác duy trì sĩ số học sinh. Một giáo
viên chủ nhiệm tốt không chỉ giúp lớp mình học tốt mà còn biết cách để giúp các
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

8


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
học sinh siêng năng học tập đi học đều đặn hơn, duy trì sĩ số tốt hơn. Giáo viên
chủ nhiệm cần phải sắp xếp để có nhiều thời gian hơn nữa, gặp gỡ, trao đổi với
lớp chủ nhiệm trước để nắm bắt tình hình học sinh của lớp từ đó sẽ có những
thông tin về việc nghỉ học, bỏ học của học sinh để có thể tìm biện pháp kịp thời
ngăn chặn việc bỏ học của các em. Đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, tết, nghỉ giữa
học kì,…..Nhiều em sẽ có cơ hội nghỉ nhiều ngày và có cơ hội bỏ học đặc biệt là
các em lười học, học yếu mà động cơ học tập của các em này không có, cha mẹ
các em này ít quan tâm vào việc học của các em cho nên vào những thời điểm này
công tác của người giáo viên chủ nhiệm trở nên hết sức quan trọng. Tóm lại sự
quan tâm thường xuyên của người giáo viên chủ nhiệm chính là một biện pháp
tinh thần hết sức quan trọng để từ đó hạn chế tình trạng bỏ học của các em học
sinh một cách tốt nhất.
Liên lạc thường xuyên với cha mẹ học sinh của lớp sẽ giúp cho chủ nhiệm
nắm bắt rõ hơn về thời gian biểu của các học sinh cũng như các thói quen, sở
thích và tính cách của từng học sinh. Một khi hiểu rõ học sinh của mình hơn thì
giáo viên chủ nhiệm sẽ có nhiều giải pháp hơn để giúp học sinh của mình chuyên
cần hơn trong việc học tập cũng như duy trì tính chuyên cần của các em. Khi có
học sinh bỏ học thì giáo viên chủ nhiệm cần phải thông báo ngay cho cán bộ
chuyên trách - Ban giám hiệu nhà trường đồng thời sắp xếp thời gian gặp trực tiếp
cha mẹ để trao đổi các thông tin cùng nhau tìm các giải pháp phối hợp tốt hơn đưa
học sinh trở lại trường. Học sinh sẽ trở nên chuyên cần, tích cực học tập hơn nếu
sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình có hiệu quả đáng kể. Đối với những phụ
huynh học sinh tích cực quan tâm đến tình hình học tập của con em học sinh sẽ
tích cực ủng hộ nhà trường nhằm tìm giải pháp tốt nhất duy trì sĩ số học sinh
trong nhà trường để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục.
Trong các kỳ họp phụ huynh bản thân GVCN luôn lắng nghe nắm bắt
nguyện vọng của cha me học sinh, thông báo những khoản đóng góp; Luôn chú ý
đến gia đình nghèo, kiến nghị lên cấp trên các khoản đóng góp, vận động các em
trong lớp, các nhà hảo tâm, chính quyền hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa; xe đạp tổ
chức thăm hỏi, động viên các gia đình gặp hoàn cảnh không may, những việc làm
nhỏ bé đó tuy giá trị vật chất không đáng là bao nhưng đã tạo được tình cảm gắn
bó, các em biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn
nhau.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

9


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương

(Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn)
Hiện nay, trong môi trường giáo dục đã có không ít những trường hợp học
sinh thường xuyên trốn học vì đam mê và nghiện ngập trò chơi trên Internet dẫn
tới thường xuyên nghỉ học tình hình học tập sa sút rồi bỏ học. Trong quá trình chủ
nhiệm những năm học vừa qua đã có trường hợp vì sự lôi cuốn của các trò chơi
game đã thu hút dẫn đến bỏ học. Để hạn chế những trường hợp trên GVCN luôn
theo dõi nắm bắt kịp thời các ảnh hưởng của các tác động xã hội này từ đó có thể
tìm hiểu để đề ra các biện pháp ngăn chặn tác động này đặc biệt là phải tìm hiểu
cụ thể nguyên nhân để từ đó phối hợp cùng với các lực lượng xã hội gia, đình
nhanh chóng kìm chế sự tác động tiêu cực đến học sinh để các em đi học thường
xuyên hơn góp phần duy trì sĩ số học sinh. Trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần,
GVCN chuẩn bị nội dung và phân tích kỹ những mặt ưu và cũng rất nghiêm khắc
với những vi phạm nội quy của nhà trường, luôn luôn biểu dương các em học yếu
có tiến bộ.
IV. TÍNH ĐỔI MỚI CỦA GIẢI PHÁP:
Việc làm mới mẽ, hữu ích và hiệu quả nhất để lôi cuốn học sinh đi học
chuyên cần hơn là việc tổ chức sinh nhật cho các em. đây là một một việc làm mà
các em rất thích và lúc nào cũng mong đợi đến cuối tuần để dự sinh nhật của một
bạn nào đó hay là của mình.
Ngay từ khi nhận lớp, tôi tìm hiểu ngày tháng sinh của các em rồi đưa về
cùng một nhóm, phát động gây quỹ và xây dựng kế hoạch tổ chức sinh nhật cho
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

10


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
các em. Do không có thời gian có thể tổ chức sinh nhật cho các em theo tháng và
lồng ghép vào tiết sinh hoạt lớp. Không cần sang trọng, không cần quà có giá trị
mà chỉ cần những lời chúc của giáo viên chủ nhiệm và bạn bè trong lớp, những
món quà bé nhỏ và nhất là không khí ấm áp vui tươi của tập thể cũng đủ đem đến
cho các em sự hạnh phúc, phấn khởi. Qua cách làm này chúng tôi thấy các em rất
thích, đoàn kết và cố gắng học tập và đi học đều hơn.

( Hình ảnh: Một buổi sinh nhật của các em sinh vào tháng 10)
Bên cạnh đó giáo viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong một
năm học cho tất cả các mảng của công tác chủ nhiệm.
Xác định thời gian thực hiện và người thực hiện đối với các hoạt động mà
giáo viên đã định hướng.
Có hình thức phối hợp chặt chẽ, hiệu quả đối với các đối tượng phối hợp
khác như: Đội TNTP; Thư viện; Văn thư; Giáo viên bộ môn và gia đình học
sinh…
Trong quá trình thực hiện các giải pháp, biện pháp nêu trên phải được thực
hiện thường xuyên liên tục trong các tiết học, buổi học và trong các hoạt động của
lớp.
V. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

11


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
Qua việc thực hiện các biện pháp trên kết quả cho thấy học sinh ham học
hơn, học tập có tiến bộ, năng động trong học tập cũng như sinh hoạt vui chơi. Số
lượng học sinh bỏ học giữa chừng vì học yếu, vì chán học không cón. Qua thời
gian một năm chủ nhiệm lớp 4B trong năm học 2018-2019, bằng việc áp dụng
kinh nghiệm làm chủ nhiệm của mình, bản thân đã có được những thành công
đáng khích lệ cả về phía cá nhân tôi và cả lớp tôi chủ nhiệm. Đồng thời, bản thân
tôi cũng như đồng nghiệp cũng đã nhìn thấy được thay đổi rất lớn của nhiều cá
nhân học sinh nói riêng và tập thể lớp 4B nói chung. Cụ thể, sau một năm học, tập
thể lớp 4B đạt được những thành tích và những sự thay đổi như sau:
+ Tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần đạt 99%.
+ Tỉ lệ duy trì sĩ số đạt : 100%.
+ Việc chấp hành nội quy trường lớp tốt, đạt 100%.
+ Ý thức chấp hành nội quy tốt, đa số học sinh đã ngoan hơn, biết nghe lời
hơn (qua theo dõi của giáo viên chủ nhiệm và qua lời nhận xét BGH nhà trường,
của nhiều giáo viên bộ môn).
+ Tham gia nhiệt tình, tích cực hơn và có nhiều thành tích cao hơn đối với
các hoạt động phong trào (qua việc tham gia và kết quả cụ thể của các phong trào
do nhà trường đề ra như ).
+ Thái độ và ý thức học tập tốt của học được nâng lên rõ rệt, học sinh cảm
nhận được tầm quan trọng của việc học và rèn luyện ở trường, lớp.
+Tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ nhau trong học tập và trong sinh hoạt của
học sinh được thể hiện trông thấy.
+ Tham gia các cuộc thi đều có đạt kết quả:
+ Vở sạch chữ đẹp cấp trường: 25em, tham gia thi văn nghệ chào mừng
ngày 22/12 đạt giải nhì.
- Kết quả cụ thể của lớp 4B về các môn học và hoạt động giáo dục như sau:
Năm học 2017- 2018
Các môn học và hoạt động
giáo dục
T

H

T
S

%

TS

3

13,6

17

Các năng lực

C

T

%

T
S

%

TS

%

77,3

2

9,1

3

13,6

Đ
T
S
17

%
77,3

Các phẩm chất
CCG
T
%
S
2

9,1

T
T
S
3

Đ
%

T
S

%

C CG
T
%
S

13,6 17 77,3

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

2

12

9,1


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
Năm học: 2018-2019( Giữa học kì 2)
Các môn học và hoạt động
giáo dục
T
T
S
7

H
%

T
S

35,0 13

Các năng lực

C

T

Đ

%

T
S

%

T
S

%

T
S

%

65,0

0

0

10

50,0

10

50,0

Các phẩm chất
CCG
T
%
S

T
S

0

10 50,0 10 50,0

0

T

Đ
%

T
S

C CG
T
%
S

%

0

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN:
Để duy trì và đảm bảo sĩ số đạt kết quả tốt, mỗi giáo viên chúng ta nói chung
và đối với riêng tôi phải luôn tìm tòi biện pháp thích hợp mang lại hiệu quả cao
nhất cho từng năm học. Bản thân tôi luôn coi trọng những biện pháp đã trình
bày ở trên.
Qua bao năm tận tụy với nghề nghiệp, hết lòng yêu nghề, mến trẻ thực hiện
phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu” và theo định hướng của bộ giáo dục
và đào tạo về xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.Kết hợp với
kinh nghiệm bao năm gắn bó với nghề tôi đã phối hợp tốt với giáo viên bộ môn,
với ban giám hiệu đưa ra nhiều biện pháp duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần.
Đây là một trong những tác động lớn đã đưa tôi đến việc nghiên cứu đề tài thiết
thực hơn nhằm thực hiện đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả cao nhất.
Tôi tin rằng những phương pháp đã thực hiện trong hiện tại và tương lai tỉ lệ duy
trì sĩ số của trường Tiểu học Trưng Vương ngày càng được nâng cao.
II. KIẾN NGHỊ:
Về phía Phòng giáo dục tập huấn công tác chủ nhiệm lớp hàng năm cho các
trường để các trường có kế hoạch tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
Về phía nhà trường quan tâm tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm làm tốt
nhiệm vụ được giao.
Ngoài những biện pháp tích cực trong đề tài này, có thể còn có những biện
pháp khác, bản thân tôi chưa nhận thấy và mong rằng các đồng nghiệp đọc sáng
kiến kinh nghiệm này đóng góp ý kiến, Trên đây là những kinh nghiệm mà bản
thân tôi đã nghiên cứu, tìm tòi, phát triển và vận dụng, trong công tác chủ nhiệm
lớp. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến về kết quả trong công tác chủ nhiệm khi tôi
vận dụng đề tài nhưng không thể trách khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong
sự góp ý của quý thầy cô để đề tài đạt được hiệu quả cao hơn bổ sung cho đề tài
được hoàn thiện hơn, để bản thân tôi học hỏi từ đó có thêm điều kiện để có thể
tiếp tục mở rộng, nghiên cứu về đề tài trong thời gian tới.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

13

0


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương

Bình Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2019
NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Thị Thẩm

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

14


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật giáo dục tiểu học
2. Điều lệ trường Tiểu học
3. Điều lệ Hội cha mẹ học sinh
4. Quy định về chuẩn giáo viên Tiểu học
5. Một số văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục, của phòng giáo dục và đào
tạo và của nhà trường.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

15


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
PHỤ LỤC
MỤC

NỘI DUNG

TRANG

PHẦNTHỨ NHẤT: MỞ ĐẦU

1

I

Đặt vấn đề

1

1

Lí do lí luận

1

2

Lý do thực tiển

1

3

Đối tượng nghiên cứu

2

4

Giới hạn phạm vi nghiên cứu

2

II.

Mục tiêu nghiên cứu

2

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2

I.

Cơ sở lí luận của vấn đề

2

II

Thực trạng của vấn đề

4

III

Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

6

1

Mục tiêu của giải pháp

6

2.

Nội dung và cách thực hiện giải pháp

6

IV

Tính mới của giải pháp

10

V

Hiệu quả của sáng kiến

11

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

13

I

Kết luận

13

II

Kiến nghị

13

Tài liệu tham khảo

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

16


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương
Nhận xét của hội đồng thẩm định cấp trường
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Chủ tịch Hội đồng

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

17


Một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4B
trường TH Trưng Vương

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm – Trường TH Trương Vương

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×