Tải bản đầy đủ

SKKN: Một số kinh nghiệm giúp học sinh học chương trình Tiếng Anh 6 đề án luyện kĩ năng nói hiệu quả

Phần thứ nhất: PHẦN MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề:
Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân,
triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo,
nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng
ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm
2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ
năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong
môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh
của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Nhiệm vụ đề ra với các môn ngoại ngữ trong trường phổ thông nói chung và
môn Tiếng Anh nói riêng là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu giao tiếp sau khi tốt
nghiệp phổ thông, các em tiếp tục học tập nâng cao hoặc đi vào lao động sản xuất
ứng dụng vào cuộc sống, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp thu và đón nhận
nhưng tinh hoa của nhân loại thông qua giao tiếp với bạn bè các nước tiên tiến bằng
Tiếng Anh.
Tuy nhiên trong thực tế, hầu hết các em học sinh còn lúng túng, e ngại, thiếu
tự tin trong quá trình giao tiếp. Để đáp ứng được nhu cầu nâng cao khả năng giao
tiếp bằng Tiếng Anh đối với học sinh lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh đang học
chương trình Tiếng Anh thí điểm nói chung và học sinh lớp 6A1 năm học 20172018, tôi quyết định nghiên cứu đề tài: “Một số kinh nghiệm giúp học sinh học
chương trình Tiếng Anh 6 đề án luyện kĩ năng nói hiệu quả”.

II. Mục đích nghiên cứu
- Tạo môi trường rèn luyện kĩ năng nói theo từng chủ đề trong các tiết học
Tiếng Anh 6 đề án hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập và giao tiếp của học sinh.
1


- Nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn đặc biệt là kỹ năng nói với yêu cầu
mới theo khung tham chiếu chuẩn Châu Âu của Bộ GD&ĐT.
- Cải thiện kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh cho học sinh lớp 6 trường THCS
Lương Thế Vinh nói chung và lớp 6A1 nói riêng.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề
- Nghiên cứu các tài liệu như sách giáo khoa, sách giáo viên chương trình thí
điểm Tiếng Anh lớp 6. Nắm rõ mục tiêu yêu cầu của đổi mới của sách giáo khoa mới
so với chương trình hiện hành.
- Thực hiện chỉ đạo dạy học chương trình Tiếng Anh thí điểm lớp 6 của Sở
giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng như sự chỉ đạo thực hiện chương trình Tiếng
Anh thí điểm lớp 6 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana cũng như
trường THCS Lương Thế Vinh.
- Nắm bắt các văn bản về việc dạy Tiếng Anh theo đề án khung 6 bậc theo
tham chiếu châu Âu của Bộ giáo dục và Đào tạo dành cho đầu ra cấp THCS là bậc 2
(A2), kết thúc chương trình lớp 6 được xem tương đương trình độ A2.1. Công văn
số 2653/BGDĐT-GDTrH về về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp
THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015. Công
văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 29 tháng 9 năm 2014 về việc triển khai
kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp THCS từ
năm học 2014-2015.
- Thực tế giảng dạy cho tôi thấy rằng những phương pháp mà cá nhân tôi cũng
như các bạn đồng nghiệp trong đơn vị đã áp dụng chưa tạo nhiều cơ hội trau dồi khả
năng giao tiếp bằng Tiếng Anh cho học sinh. Những giải pháp ấy hầu như chú trọng
hơn về việc truyền tải những kiến thức ngôn ngữ trong chương trình và dành nhiều
2


thời lượng hơn cho học sinh luyện kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ.
II. Thực trạng vấn đề:
- Chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6 đề án yêu cầu đánh giá học sinh
theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo về chuẩn Tiếng Anh theo khung sáu bậc
của châu Âu.
- Để thực hiện đúng lộ trình giảng dạy cho học sinh theo khung sáu bậc của


châu Âu thì kỹ năng nói là một trong những kỹ năng mà đa số học sinh chưa đáp
ứng được yêu cầu, mục tiêu mới đề ra.
- Theo thông tư số 5333 của Bộ GD và ĐT thì sau khi hoàn thành chương
trình Tiếng Anh lớp 6, học sinh có thể phát âm được các âm, trọng âm, ngữ điệu
và nhịp điệu trong các câu ngắn và đơn giản khác nhau. Nói được các chỉ dẫn
ngắn và đơn giản sử dụng trong các hoạt động học tập trong lớp học. Hỏi và trả
lời ngắn gọn về các chủ đề trong chương trình như: gia đình, nhà trường, bạn bè,
lễ hội, danh lam thắng cảnh, danh nhân, truyền hình, thể thao, ... .
- Để thực hiện đề tài nghiên cứu, tôi đã tiến hành khảo sát kĩ năng nói Tiếng
Anh theo hướng dẫn trong công văn số 5333 của Bộ GD&ĐT, kết quả cụ thể:
Thời

Số

điểm

HS

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

khảo sát
Đầu HKI
năm học

SL
36

4

TL

SL

11,1% 5

TL

SL

13,9% 15

20172018

3

TL

SL

41,7% 12

TL
33,3%

Ghi chú


- So với yêu cầu đặt ra thì nhiều học sinh lớp 6A1 tôi đang dạy khả năng nói
Tiếng Anh còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của Bộ GD&ĐT.
- Nắm bắt được nhiệm vụ mới của người giáo viên, tôi đã tìm hiểu nội dung
các văn bản, tài liệu giảng dạy theo chương trình đề án, tìm mọi biện pháp tối ưu để
giúp học sinh phát triển kĩ năng nói theo hướng độc thoại và đối thoại.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
Qua quá trình nghiên cứu chương trình Tiếng Anh lớp 6 thí điểm, tôi đã xây
dựng một số giải pháp giúp học sinh nắm bắt được kiến thức ngôn ngữ, đồng thời
vận dụng được những kiến thức ấy vào giao tiếp.
- Tìm hiểu nguyên nhân học sinh thụ động trong các hoạt động học tập có kĩ
năng nói. Bằng cách trao đổi với một số bạn học sinh ngồi cùng bàn, trao đổi với
giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh, tôi biết được rằng một số em thụ động là vì
việc phát âm của các em còn nặng âm hưởng địa phương nên thiếu tự tin khi nói
trước lớp. Một số học sinh khác vì thiếu các phương tiện hỗ trợ học tập nên phát âm
nhiều từ chưa chuẩn xác dẫn đến việc không dám thể hiện khả năng nói của mình.
Thấu hiểu được nguyên nhân trên, tôi đã động viên các em và giúp các em biết rằng
bất cứ một ngôn ngữ nào cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng bởi chất giọng địa
phương. Kể cả người Anh và người Mỹ, Tiếng Anh là bản ngữ của họ nhưng cũng
có rất nhiều từ Tiếng Anh mà người dân các nước này phát âm không giống nhau.
Việc hiểu được các thông điệp được truyền tải trong quá trình giao tiếp mới là quan
trọng. Từ đó các em học sinh cảm thấy tự tin hơn trong quá trình luyện nói Tiếng
Anh. Đối với những em thiếu các phương tiện hỗ trợ học tập đặc biệt là từ điển thì
tôi đã đề xuất về tổ chuyên và thư viện phối hợp tham mưu lãnh đạo nhà trường
trang bị một số từ điển trong thư viện để các em tra cứu. Thư viện trường THCS
Lương Thế Vinh đã trang bị một số từ điển in và cài đặt từ điển điện tử trên máy vi
tính nhằm hỗ trợ cho học sinh trong việc phát âm Tiếng Anh.
4


+ Một số từ điển in đã được trang bị tại thư viện:

+ Một số từ điển điện tử của các nhà xuất bản trường đại học Cambridge và
Oxford đã được cài đặt vào máy vi tính tại thư viện. Các loại từ điển vừa có phần
dịch nghĩa đồng thời có cả phần phiên âm quốc tế và phần âm thanh của từ điển, ghi
âm của người học:

Cambrigde Advanced Learner’s Dictionary

Oxford Essential Dictionary CD-Rom

- Ngoài ra, tôi còn cung cấp các đường link có hỗ trợ việc nghe Tiếng Anh để
các em luyện nghe để nói như “https://www.youtube.com/watch?v=odIpD-EkgsY”
học Tiếng Anh trực tuyến trên mạng In – tơ – nét. Các trang web đang dạy nói Tiếng
5


Anh hiện nay trên In – tơ – nét như “Native speaker” , phần mềm trực tuyến “ Tiếng
Anh 1,2,3” cho các em tham khảo và đăng ký học tập.
- Tạo nhiều cơ hội cho học sinh được trau dồi kĩ năng giao tiếp trong học tập.
Trong tất cả các tiết học đặc biệt là các tiết dạy kĩ năng nói, tôi tăng cường các hoạt
động luyện nói theo cặp, nhóm. Sau đây là một vài tiết trong số rất nhiều tiết tôi đã
tiến hành các bước hướng dẫn cho học sinh luyện nói Tiếng Anh có liên hệ thực tế:
*English 6, Unit 4 - Speaking:
Request: Look at the map of Khang’s neighbourhood. In pairs, ask and
answer questions about how to get to the places on the map.
1. Pre- speaking:
*Activity 1:
- Teach students some directions and positions.
+ Directions:

Go straight ahead

Go past the bus stop

6


Take the first turning on the lelf

Go to the end of the street

Go along the street

Cross the street

+ Positions: on your right / on your lelf / opposite / in front of
*Activity 2:
- Teach students how to ask and show the way.
Asking the way: Excuse me. Can you tell me the way to the…? / How can I get
there?
Showing the way: First, go straight. Then turn right. Next….It’s on your left/right.

7


2. While- speaking:
- Students use the directions, positions above and the map below to practice in
pairs.
*Situation 1:
A: Excuse me. Where is the Art gallery?
B: There is one on Chuong Duong Street.
A: How can I get there?
B: Go traight ahead. Take the third turning on the lelf. It’s on your right.
*Situation 2:
A: Excuse me. Could you tell me the way to the cathedral?

8


B: First, go straight ahead. Then turn lelf. After that, turn right onto Chu Van
An Street. Then turn lelf onto Cao Thang street. Go straight ahead to the end
of the street. It’s on your right.
A: Thank you a lot.
3. Post – speaking:
Teacher: You are at Luong The Vinh Secondary School. I’d like you to show
the way to:
- Buon Trap Market
- Sen Lake
- Krong Ana Police Station...
*Situation 1:
A: Excuse me. Could you show me the way to Buon Trap Market ?
B: Go straight ahead. Turn left. Then turn right. Go past Sen Lake. Go traight
ahead to roundabout ( circle ). Turn right. Go straight on. It’s in front of you.
A: Thank you very much.
*Situation 2:
A: Excuse me. Could you show me the way to Sen Lake?
B: Go straight. Turn left. Then turn right. Go straight on. It’s on your left.
A: Thank you very much....
English 6: Unit 2 – Section: Looking back (Part 2)
Part 2. Make sentences. Use appropriate preppositions of place.
1. Presentation:

9


- Review preppositions of place.
in

under

behind

on

between

in front of

next to

2. Practice:
Make sentences using the preppositions of position

Peter is on the table.

The dog is in front of the cannel.

The cat is between the sofa and the bookshelf.
television.

10

The cat is behind the


Mai Anh is in the sofa.

Nam is next to the armchair.

- Dạy học sinh vận dụng mẫu câu để hỏi và trả lời về vị trí của người và đồ
vật trong tranh:
Question: Where + is/are + the + noun ?
Answer: S+ is + prepposition of position .... noun.
Example: A: Where is Peter?
B: He is on the table.
* Production
- Students practice asking and answering about the position of the cat using
the prepositions of position and the picture given:

11


- Dạy học sinh vận dụng mẫu câu để hỏi và trả lời về vị trí của các vật dụng
trong gia đình mình:
Question: Where + is + the + noun ?
Answer: S+ is + prepposition of position .... noun.
Example: A: Where is the lamp in your room?
B: It is on the bookshelf.
Unit 10: Lesson 2: A Closer Look 1
* Presentation:

- Cho học sinh nghe về cách sắp sếp các đồ dung trong các phòng ở nhà.
- Sau đó cho các em đọc lại các từ vựng có trong bài.

* Practice:
- Yêu cầu học sinh xác định đồ dùng và chức năng của nó mà các em đã nghe.
- Các em nói lại các đồ dùng được sắp xếp ở các phòng.
1. A wireless TV helps us watch TV programmes from space.
2. An automatic dishwasher washes and dries dishes.
3. A modern fridge cooks meals.
4. An automatic washing machine washes and dries clothes.
5. A hi-tech robot looks after children.
- Cho cho học sinh thực hành nói theo mẫu về những gì đã nghe.
12


A: What does a wireless T.V do?
B: It helps us watch T.V programmes from space.
* Production:
-Vận dụng bài học yêu cầu học sinh nói về một số đồ dùng sẽ giúp các em
trong tương lai như sau:
A: What will your house have in the future?
B: It will have a robot.
A: What will a robot help you?
B: It’ll help me do my home work.
-Yêu cầu các em nói theo ý tưởng cá nhân, càng nhiều càng tốt bằng cách vận
dụng kiến thức và từ vựng liên quan đến chủ đề đang học “Our house in the
future”.
- Đây là cơ hội để cho các em rèn luyện kiến thức ngôn ngữ để nói về suy
nghĩ của bản thân về chủ đề đang học. Nhìn chung, các em rất hào hứng trình bày ý
tưởng, đồng thời giáo viên hỗ trợ thêm các em sử dụng ngôn ngữ trong một số tình
huống phát sinh.
Unit 10: Lesson 5: Skills 1
*Pre-reading:
- Dạy một số từ vựng liên quan đến chủ điểm cho các em học sinh.
- Cho các em đọc bài về “Our house in the future”.
*While – reading:
-Trong khi đọc cho các em tìm các dữ liệu để nối cụm từ ở cột A và cột B cho
phù hợp.
-Các em có thể trao đổi lẫn nhau để hoàn thành bài tập:

13


-Sau đó cho các em hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

- Giáo viên giúp các em về ngữ điệu của các loại câu, đảm bảo cho các em
phát âm đúng.
*Post – reading:
- Các em tự nói về ngôi nhà tương lai của mình có thể sử dụng mẫu:
My future house will be a space villa. It will be located in the sky. It is
surrounded by clouds and stars
My future house will have 5 rooms: a living room, 2 bedrooms, a kitchen
and a bathroom.
In the kitchen, I will have an automatic dishwasher to wash and dry dishes.
In the living room, I will have a super smart TV to watch TV programmes
from satellites and contact friends, …
14


I think, my dream house will be the most beautiful place in the sky.
Giáo viên nghe học sinh trình bày và kịp thời chỉnh sửa một số lỗi phát âm
cho các em. Như vậy, dạy nói Tiếng Anh không chỉ dạy trong những tiết có thiết kế
mục “Speaking” mà giáo viên phải cho học sinh rèn kĩ năng nói thường xuyên,
xuyên suốt trong các tiết học Tiếng Anh ở nhiều phần khác nhau của một đơn vị bài
học như: A closer look 1, A closer look 2, Communication, Skills 1, Skills 2 và
Looking back and Project nữa.
Ngoài ra, giáo viên cần chú trọng luyện cho học sinh kĩ năng nói Tiếng Anh
thông qua một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo như hướng dẫn học sinh thực hiện
chủ đề Trình bày mâm ngũ quả về Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thông qua
hoạt động trải nghiệm sáng tạo này, học sinh đã có thêm cơ hội để trau dồi kĩ năng
giao tiếp bằng Tiếng Anh. Học sinh có thể kể tên các loại quả và ý nghĩa của chúng
cũng như ý nghĩa của các cách bài trí mâm ngũ quả ngày Tết cổ truyền mà các em
được học trong chương trình và tìm hiểu thông qua các phương tiện hỗ trợ học Tiếng
Anh như từ điển, mạng Internet….
+ Một số hình ảnh về hoạt động trải nghiệm mà các em đã thực hiện:

One of five-fruit trays arranged by students

Explainning the fruit tray’s meaning

- Tạo cơ hội cho học sinh tham gia giao lưu Tiếng Anh với các bạn học sinh
trong và ngoài nhà trường. Phối hợp với các bạn đồng nghiệp trong đơn vị tham
mưu với ban lãnh đạo nhà trường để tổ chức cuộc thi Chúng em nói Tiếng Anh.
Cuộc thi bắt đầu được tổ chức cấp trường từ năm học 2017-2018 với sự tham gia
của 4 đội qua các phần tranh tài: Chào hỏi, Khởi động, Hiểu ý đồng đội và Hùng
biện. Năm học 2018-2019, cuộc thi đã mở rộng với tổng cộng 5 phần tranh tài: Chào
hỏi, Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Hiểu ý đồng đội và Tài năng tạo cơ hội giao
15


tiếp Tiếng Anh không những cho học sinh trong trường mà giáo viên và học sinh
trong cụm chuyên môn số 2 cũng về tham dự, giao lưu:

An English Speaking contest
Những học sinh lớp 6A1năm học 2017-2018, năm học 2018-2019 là 7A1
cũng có rất nhiều em tham gia dự thi và đạt được thành quả đáng khích lệ.
IV. Tính mới của giải pháp:
Trước khi tiến hành nghiên cứu đề tài này, bản thân tôi cũng như nhiều bạn
đồng nghiệp cùng chuyên môn hầu như chủ yếu luyện kĩ năng nói cho học sinh bằng
cách bám sát vào các nội dung, chủ đề được thiết kế trong sách giáo khoa. Bằng giải
pháp đó, học sinh dường như rất thụ động, không có nhiều cơ hội để phát triển khả
năng giao tiếp và thể hiện bản thân.
Sau khi tiến hành các giải pháp của đề tài này, học sinh có nhiều cơ hội để
trau dồi kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh, phát huy hết khả năng vốn có của mình đồng
thời hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Và từ đó kiến thức bộ môn Tiếng Anh đã được vận
dụng vào thực tế giúp cho học sinh nhận thấy rằng việc học và nói Tiếng Anh của
các em là điều cần thiết.
V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
16


- Sau khi nghiên cứu và áp dụng các giải pháp của sáng kiến kinh nghiệm này
vào thực tế, nhiều học sinh lớp 6A1 đã tự tin hơn trong giao tiếp bằng Tiếng
Anh. Các hoạt động học tập luyện kĩ năng nói được các em hoàn thành đạt kết
quả khá cao. Kết quả khảo sát cuối năm cụ thể:
Thời

Số

điểm

HS

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

Ghi
chú

khảo sát
Cuối

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

năm học
2017-

36

10

27,8% 12

33,3% 10 27,8%

4

11,1%

2018
- Được trau dồi kiến thức và kĩ năng giao tiếp từ các hoạt động học tập, trải
nghiệm sáng tạo, từ cuộc thi Chúng em nói Tiếng Anh năm học 2017-2018, năm học
2018-2019, học sinh thể hiện khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh qua các phần thi tốt
hơn, với số lượng học sinh hào hứng tham gia nhiều hơn. Các phần tranh tài của các
đội được đi vào chiều sâu, học sinh là khán giả tham gia các câu hỏi dành cho mình
cũng tăng lên cả về số lượng và chất lượng câu trả lời. Đội Eagle do tôi huấn luyện
đã đạt giải nhất phần thi Tài năng và giải Nhất chung cuộc. Đây là một số hình ảnh
về cuộc thi Chúng em nói Tiếng Anh được tổ chức ngày 02 tháng 3 năm 2019 tại
trường THCS Lương Thế Vinh:

17


My team won the first prize for the best talent performance

My team won the first prize for the English Speaking Contest
Đặc biệt, năm học 2018-2019 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana tổ
chức hội thi “Giao lưu chúng em nói Tiếng Anh khối 6,7” lần thứ nhất, trường
THCS Lương Thế Vinh cũng vinh dự giành được giải Ba chung cuộc, trong đó có 3
học sinh khối 7 do tôi giảng dạy. Đây cũng là thành quả từ dạy học chương trình
Tiếng Anh thí điểm theo đề án ngoại ngữ 2020.

18


- Mặc dù kết quả trên mới chỉ là bước đầu của phong trào giao tiếp bằng
Tiếng Anh tại trường THCS Lương Thế Vinh nói chung và các lớp học chương trình
Tiếng Anh 6 đề án nói riêng, tuy nhiên hy vọng đây sẽ là một nền tảng vững chắc
cho phong trào dạy và học Tiếng Anh tại trường THCS Lương Thế Vinh.
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận:
-

Trên đây là một số giải pháp nghiên cứu về dạy kĩ năng nói Tiếng Anh cho

học sinh lớp 6 theo chương trình thí điểm để đáp ứng yêu cầu đánh giá theo chuẩn
khung 6 bậc của Châu Âu. Mặc dù mới đưa vào thí điểm chưa được bao lâu nhưng
tôi nhận thấy việc phối hợp các giải pháp trên song hành với chương trình học sẽ
giúp học sinh hình thành thói quen sử dụng Tiếng Anh trong quá trình giao tiếp.
-

Tôi nghĩ mỗi giáo viên dạy chương trình Tiếng Anh đề án cần chú trọng

đến phát triển kỹ năng nói thì với mỗi hoạt động chúng ta sẽ tạo cơ hội cho học sinh
phát triển khả năng nói Tiếng Anh thì hiệu quả giảng dạy theo chương trình mới sẽ
mang lại hiệu quả cao hơn, mang tính thực tiễn hơn.

19


-

Đây là năm đầu tiên tôi thực hiện chương trình nhưng những giải pháp trên

đây của tôi cũng đã mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, trong
những năm học tiếp theo, với sự trau dồi của bản thân và sự hỗ trợ đồng
nghiệp thì phong trào giao tiếp bằng Tiếng Anh của lớp 6 nói riêng và học
sinh trường THCS Lương Thế Vinh sẽ đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.
II. Kiến nghị:
1. Đối với nhà trường:
- Trang bị thêm hệ thống máy chiếu, tivi, âm thanh, mạng Internet… đảm
bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy Tiếng Anh chương trình
mới. Trang bị các phần mềm dạy học, các loại sách, tài liệu cho giáo viên và học
sinh đáp ứng cho việc dạy và học Tiếng Anh.
- Tạo nhiều sân chơi bổ ích giúp học sinh có cơ hội để trau dồi khả năng giao
tiếp bằng Tiếng Anh.
2. Đối với Phòng GD&ĐT:
- Đề nghị Phòng GD&ĐT mở nhiều đợt tập huấn chuyên môn, tổ chức các
chuyên đề, cập nhật những tư liệu mới nhất về giảng dạy Tiếng Anh theo chương
trình đề án để giáo viên có cơ hội trau dồi kinh nghiệm giảng dạy.
- Tham mưu với cấp trên tạo cơ hội cho các giáo viên dạy Tiếng Anh chương
trình đề án được tiếp xúc với những người bản ngữ, các nước đi đầu về phong trào
dạy học Tiếng Anh để nâng cao chất lượng giảng dạy, phát âm đúng Tiếng Anh.
Buôn Trấp, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Người viết

Lưu Đức Diện
20


MỤC LỤC

TT

Nội dung

Trang

1

Phần thứ nhất: PHẦN MỞ ĐẦU

1

2

I. Đặt vấn đề:

1

3

II. Mục đích nghiên cứu

1

4

Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2

5

I. Cơ sở lý luận của vấn đề

2

6

II. Thực trạng vấn đề:

3

7

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết

4 -15

vấn đề:
8

IV. Tính mới của giải pháp:

16

9

V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:

17,18,19

10

Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

15

11

I. Kết luận:

19

12

II. Kiến nghị:

20

13

1. Đối với nhà trường:

20

14

2. Đối với Phòng GD&ĐT:

20

15

MỤC LỤC

21

21


22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×