Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

CHUYÊN đề cấp tổ bộ môn ngữ văn thcs.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.58 KB, 2 trang )

CHUYấN CP T
Ngi thc hin: Gv H Th Thin
Ging dy ngy 13.12.2013 tit 1 lp 6A2
PHNG PHP GING DY TIT THI K CHUYN LP 6
A. T VN .
Trong những năm gần đây tình trạng học sinh không thích
học văn chán, sợ học văn là một vấn đề nổi cộm đợc d luận xã hội
quan tâm. Là một giáo viên dạy văn tôi rất buồn và trăn trở về vấn
đề này.Thực tế Ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong việc thay
đổi chơng trình. Trờng inh Tiờn Hong nói riêng cũng nh nhiều trờng
ở vùng nông thôn, miền núi nói chung, những trang thiết bị phục vụ
việc tích cực học tập của học sinh, đổi mới phơng pháp của giáo
viên còn rất thiếu thốn. Làm thế nào để tạo hứng thú cho học sinh
trong điều kiện khả năng cho phép là điều tôi suy nghĩ đã nhiều
năm.
Sở thích của lứa tuổi học sinh là ham chơi, hng thỳ vi cỏc gi hc sụi
ni. Vì vậy tôi đã nghĩ đến việc vận dụng mt s phng phỏp, to
những cuc thi cho các em tập k chuyn trong giờ học văn.
Sau đây, tôi xin trình bày nội dung đề tài của mình.
B. CCH TIN HNH
1. Dn chng trỡnh.
2. Chun b: ban giỏm kho: GV + HS
3. Nờu yờu cu, th l cuc thi
- Tt c HS trong lp u tham gia
- K ch khụng phi c thuc lũng: li k rừ rng, mch lc, cú ng iu, t th ng
hong, bit m u trc khi k v cm n ngi nghe sau khi k xong.
4. Theo dừi thớ sinh thi, nhn xột, cho im.
Tit 69:
THI K CHUYN
Hot ng ca thy v trũ
? Em hóy k tờn cỏc truyn truyn thuyt ó


hc?
H - Con Rng.,Bỏnh chng., STTT, S
tớch H Gm.
? Trc khi k chuyn em phi lm gỡ?
? Em d nh s k cõu chuyn no? Em hóy
gii thiu v cõu chuyn y?
H Cho tt c cỏc bn , t tờn l HS lp
sp n tt ri cỏc bn nh, tt n nh no
cng gúi bỏnh chng, gió bỏnh giy. Vy s

Ni dung
1, K li mt truyn thuyt m
em yờu thớch nht:
- Yờu cu:
+ Khi k phi cú li cho, li t
gii thiu v mỡnh
+ Gii thiu tờn cõu chuyn s k
+ Lớ do k cõu chuyn y
+ K xong phi cú li cm n


?
H

H
?
H
?
H
?

H
H

tích về 2 loại bánh đó là gì? Hôm nay tớ sẽ
kể câu chuyện: Bánh chưng bánh giầy
Để câu chuyện kể hấp dẫn lôi cuốn người
nghe. Em cần phải làm gì?
Thoát li VB, lời kể có ngữ điệu, lên giọng,
xuống giọng phù hợp…
Phong thái tự nhiên, nhìn vào người nghe
Kể câu chuyện mình đã chuẩn bị
Nhận xét- GV nx- cho điểm
Thế nào là truyện cười? Ý nghĩa của tiếng
cười trong truyện cười?
Tiếng cười để mua vui, tiếng cười để phê
phán, châm biếm, đả kích
Kể tên các truyện cười đã học?
Treo biển; Lợn cưới, áo mới
Em hãy kể 1 câu chuyện cười mà em yêu
thích?
3- 4 HS kể
G nhận xét, bổ sung

2, Kể lại truyện cười em yêu
thích:
+ Kể trước nhóm.
+ Kể trước lớp.

5. Tổng kết, khen thưởng.
V. CỦNG CỐ, DẶN DÒ

- Xem lại các tác phẩm đã học
- Chuẩn bị một câu chuyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện trung đại, truyện đời
thường, truyện tưởng tượng.×