Tải bản đầy đủ

bai tap 1p1 ghghghghghg

[1P-1] Thu thập thông tin và đề xuất ứng cử viên cho đề tài nhóm tạm thời

Lớp: ____A05______

Số thứ tự nhóm: __4__ Tên thành viên: Nguyễn Thị Phương Nhung

Phiếu này được sử dụng để thu thập thông tin về vấn đề mỗi cá nhân đã chọn.
Dựa vào các thông tin thu thập được, hãy đề xuất ứng cử viên cho đề tài nhóm tạm thời.
Chủ đề lớp:
Làm sao để cuộc sống sinh viên thoải mái hơn!!

Vấn đề cá nhân đã chọn:
Sinh viên quản lí thu chi chưa hợp lí

Nguồn thông tin: Dựa vào phiếu khảo sát về mức chi tiêu hàng tháng của 15 sinh viên tại Thành phố Hồ Chí
Minh dành cho báo Tuổi Trẻ Online

Tên bài báo: Sinh viên chi bao nhiêu tiền ăn mỗi tháng?
Link:https://tuoitre.vn/sinh-vien-chi-bao-nhieu-tien-an-moi-thang20171016091347495.htm
Minh họa: Sử dụng số liệu, bảng, biểu đồ hoặc hình ảnh để thể hiện kết quả tìm kiếm của bạn. Nêu tên từng
hình ảnh, biểu đồ được sử dụng.


Bảng thống kê chi tiêu 5 triệu đồng/ tháng của 1 bạn sinh viên khiến nhiều người ngạc nhiên.


[1P-1] Thu thập thông tin và đề xuất ứng cử viên cho đề tài nhóm tạm thời

Sinh viên phải chi tiêu trăm nghìn thứ. Ảnh minh họa.
Mô tả: Giải thích chi tiết những thông tin bạn đã điều tra, tìm hiểu được về vấn đề cá nhân đã chọn
- Tình hình chi tiêu hiện nay của sinh viên còn khá hạn chế và khó khăn. Một mặt là do điều kiện kinh tế,
mặt khác, đối với những bạn ở xa nhà có nhiều việc phải chi tiêu và nhiều chi phí phát sinh hơn.
- Để việc chi tiêu có nhiều thuận lợi hơn, các bạn nên có cách cân đối chi tiêu hợp lí hơn
- Có kế hoạch chi tiêu từ đầu tháng, nếu có thể nên dành một khoản riêng để phòng lúc cần chi gấp
- Cân nhắc những gì cần thiết hoặc không cần thiết
- Dành thời gian rảnh rỗi đi làm thêm để có thêm thu nhập
- Cố gắng học tập để đạt học bổng

Ứng cử viên cho đề tài nhóm tạm thời: Sau khi thu thập thông tin cần thiết, sinh viên chỉ rõ ứng viên cho đề tài
nhóm tạm thời bao gồm hai thành phần ‘Đối tượng’ và ‘Vấn đề hiện tại của đối tượng’
Ví dụ: Đề tài đề xuất: Cổng trường đông đúc vào các giờ giao ca

Đề xuất đề tài nhóm tạm thời (vấn đề bạn quan tâm giải quyết):
Sinh viên quản lí thu chi chưa hợp lí
………………………………………………………………………………………………...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×