Tải bản đầy đủ

7 CÔNG THỨC KINH điển

Các bạn 2k2 theo học Thầy đang bắt đầu luyện đề rồi – LIVE T
Đăng kí học em inbox Thầy nhá

Cả Thanh Xuân Thầy dùng để nhớ tên người yêu cũ nên chỉ nhớ 7 công thức này. Bạn nào
học Thầy chỉ cần nhớ thế này là đủ những công thức khác theo Thầy không cần thiết vì nó ít dùng
nên thay vì vệc nhớ các em nên hiểu bản chất.
- Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp kim loại + oxit:
nH+ = 2nO2- + 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O +12nN2 +10nNH4+
-

Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:
+) nOH- = 3nktủa
+) nOH- = 4n Al3+ – nktủa

-

Tính Vdd HCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:
+) nH+ = nktủa
+) nH+ = 4nNaAlO2 – 3nktủa

-


Tính số mol H2 SO4 đặc, nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo SO2 duy
nhất:
nH2SO4 = 2nSO2

-

Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 tạo
các sản phẩm khử : NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3
mMuối Nitrat = mKL + 62( n NO + 3nNO + 8nN
2

-

O

+10n N +8n NH
2

4

NO )
3

+ mNH4NO3

Công thức tính số liên kết pi:
k=

-

2

2.nC  2  nH
với nC, nH lần lược là số nguyên tử C,H
2

Công thức tính số mol chất X đem đốt cháy
nX =

nCO2 – nH2O
với k là số liên kết pi
k 1

Trong đó công thức tô vàng là công thức hay dùng nên bằng mọi giá các em phải nhớ cho Thầy
nhé!

Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×