Tải bản đầy đủ

CD6 47 gout

TĂNG ACID URIC MÁU/ GOUT VÀ TIM MẠCH

GS VÕ Tam.
Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Y Dược Huế.
Phó Chủ Tịch Hội Thấp khớp Học Việt Nam
Phó Chủ Tịch Hội Thận tiết niệu Việt Nam
7/13/2019

Hội nghị tim mạch

1


nội dung

. Khái quát về dịch tễ học tăng acid uric và gout
2. Tăng acid uric / gout và tim mạch
3. Bệnh tim mạch gây tăng acid uric/gout
4. Điều trị theo Khuyến cáo của EULAR 2016
5. điều trị Hạ acid uric máu liên quan đến tim
mạch

1

7/13/2019

Hội nghị tim mạch
hinhanhykhoa.com

2


Gout: Tăng AU, viêm khớp- MSU,
tophi, Bệnh thận, sỏi thận urate
7/13/2019

Hội nghị tim mạch

3


Các giai đoạn chính của bệnh gout.
- Tăng AU không triệu chứng (20 năm).
- Gout cấp và khoảng cách giữa các đợt
gout cấp (nam: 40-60, nữ: sau 60, podagra.
- Gout mạn.

1. Burns CM, Wortmann RL. In: Firestein GS, et al, eds. Kelley's Textbook of Rheumatology. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2013:1554-1575. 2. Edwards NL. In:
Klippel
Springer
4 JH, et al, eds. Primer on the Rheumatic Diseases. 13th ed. New York, NY:
7/13/2019
Hội
nghịScience+Business
tim mạch Media; 2008:241-249. 3. Schumacher HR. Cleve Clin J Med.
2008;75(suppl 5):S2-S4. 4. Mandell BF. Cleve Clin J Med. 2008;75(suppl 5):S5-S8.


Tăng acid uric huyết thanh : dịch tễ học
- Tăng AU không triệu
chứng chiếm tỷ lệ cao trong
cộng đồng (2,6% - 47,2%).


- Có mối tương quan chặt
chẻ giữa Tăng AU với ure,
creat máu, cân nặng, chiều
cao, tuổi, HA, sử dụng rượu
bia .
- Tăng AU được xác điịnh
khi AU huyết thanh > 6.8
mg/dL (408 µmol/l)

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

5


Dịch tễ học Bệnh gout
-Tỷ lệ mắc bệnh gout 1-15%.
-Tỷ lệ mắc mới trong năm tăng dần :
Phương Tây hóa lối ăn, béo phì.
-Tỷ lệ mắc mới phụ thuộc mức AU

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

South Asia2 = Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, and Pakistan.
Southeast Asia2 = Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mauritius, Myanmar,
Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Thailand, Timor‐Leste, and Vietnam.
6
East Asia2= China, Taiwan, and North Korea.
Asia Pacific High Income2= Brunei, Japan, Singapore, and South Korea.


Tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị mới !

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

7


So sánh Giá trị chẩn đoán của các Tiêu chuẩn áp dụng

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

8


Tăng acid uric / gout
Bệnh tim mạch

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

9


7/13/2019

Hội nghị tim mạch
hinhanhykhoa.com

Blood Purif. 2014;37(3):172-8.

10


Nồng độ acid uric và Bệnh lý thận, tim mạch,
chuyển hóa

Các bệnh lý suy thận, tăng huyết áp, béo phì, suy tim, đái tháo
đường, nhồi máu cơ tim, đột quỵ tăng theo nồng độ acid uric
máu
7/13/2019

Hội nghị tim mạch

11


Gout là bệnh lý thường kết hợp với tăng TG, rối
loạn dung nạp Glucose, hội chứng chuyển hóa,
tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và suy giáp

7/13/2019

Hội nghị tim mạch
hinhanhykhoa.com

12


ở bn Gout : khoảng 75 – 80% Tăng TG
ở bn tăng TG: hơn 80% Tăng AU
Hội nghị tim mạch
13

7/13/2019


ở Bn ĐTĐ: Tăng AU từ 2 – 50%
Và từ 0,1 – 9% có Bệnh Gout

7/13/2019

Hội nghị tim mạch
hinhanhykhoa.com

14


Gout và Tăng Huyết áp – bệnh tim thiếu máu cục bộ
407 bn gout ở 2 khoa khớp ở tây ban nha, theo dỏi 10 năm (2009)

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

15

Claudia Berenice. J Clin Rheumatol 2009;15(2):65-67.


Đề xuất cơ chế của Uric Acid-Hypertension

7/13/2019

Hội nghị tim mạch
hinhanhykhoa.com

N Engl J Med 2008;359:1811-1821
16
Curr Opin Rheumatol. 2014;26(2):176-85.


RR có điều chỉnh giới tính của Hyperuricemia kết hợp với tỷ lệ
mắc mới Hypertension
Phân tích gộp 55,607 patients (18nc) : Hyperuricemia là yếu tố nguy cơ độc lập của
hypertension
Study ID

RR(95%CI)

Selby 1990

2.19 (1.20-3.98)

1.45

Taniguchi 2001

1.96 (1.51-2.53)

7.11

Imazu 2001

2.03 (1.02-3.90)

1.36

Nakanishi 2003

1.58 (1.26-1.99)

10.11

Sundstrom 2005

1.59 (1.22-2.07)

8.73

Shankar 2006

1.65 (1.41-1.93)

12.92

Perlstein 2006

1.08 (0.83-1.39)

12.35

Mellen 2006

1.23 (1.10-1.38)

16.23

Krishnan 2007

1.14 (1.09-1.20)

17.80

Forman 2007

1.08 (0.71-1.63)

8.02

Forman 2009

1.89 (1.26-2.82)

3.92

Overall(I2=74.5%, p<0.0001)

1.41 (1.23-1.58) 100.00

0
7/13/2019

1
Decrease

Hypertension
Increase
Hội nghị tim mạch
Risk

%weight

3
17

Grayson P. et al.: Arthritis Care Res.: 63(1): 102, 2011


Tăng huyết áp gặp trong khoảng 25 – 50 % ở bn Gout.

7/13/2019

Hội nghị tim mạch
hinhanhykhoa.com

18


Những cơ chế sinh bệnh học của suytim-HF

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

19

Bonsu. et al.: Therapeutics and Clinical Risk Managementt. 2016:12 887–906


Uric Acid và tỷ lệ sống còn trong suy tim mạn tính
Tỷ lệ sống còn ở bn CHF, phân theo sUA
294 bệnh nhân CHF, theo dỏi 10 năm
100

Risk Ratios vs sUA
18.53

90

Survival (%)

80

sUA≦6.72
27 deaths(n=100)

70
60
50

sUA 6.72~10.08
57 deaths(n=143)

40

6.27

30

sUA10.08~13.45
32 deaths(n=39)

20

1.76

1.00

10

sUA >13.45
12 deaths(n=12)

0
0

1

2

3

4

5

sUA

6

7

6.72
~10.08

≦6.72

8

9

10.08
~13.45

>13.45 (mg/dL)

10

Time (years)

7/13/2019

Hội nghị tim mạch
hinhanhykhoa.com

20

Anker SD. et al.: Circulation.: 107: 1991, 2003


Phân tích những nguy cơ đa biến của
Bệnh mạch vành (CHD) và Hyperuricemia
Phân tích gộp 402,997 người lớn (26 nc) : Tăng mỗi 1.0mg/dL mức uric acid , gộp lại nguy cơ
đa biến (multivariated RR) với tử vong bệnh mạch vành là 1.12
Effective size(
95% CI)

Study ID
Men
NHANES Ⅰ
Greek
Subtotal(l-squared=66.4%, p=0.085)

1.17(1.06, 1.28)
1.03(0.92, 1.15)
1.10(0.96, 1.24)

Women
CHA-W
NHANES Ⅰ
Greek
Subtotal(l-squared=70.7%, p=0.033)

1.18(0.78, 1.78)
1.30(1.17, 1.45)
1.05(0.93, 1.18)
1.17(0.97, 1.38)

Combined
Chinese cohort

1.10(1.06, 1.14)
1.10(1.06, 1.14)

Heterogeneity between groups: P=0.478
Overall(l-squared =55.6%, p=0.046)
0.5
7/13/2019

1.12(1.05, 1.19)

0.75
Normouricemia

1

Hội nghị tim mạch

1.25
Hyperuricemia

1.5
21

Kim SY. et al.: Arthritis Care Res. 62(2): 170, 2010


Gout và nguy cơ tử vong tim mạch
Nc 51297 nam, 12 năm. Choi, Canada (1998)

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

Choi. Circulation 2007;116(8):894 22


Tăng acid uric máu làm tăng tỉ lệ tử vong tim mạch, tử vong
chung, đột quỵ, nhồi máu cơ tim khoảng 1,3-1,4 lần, có khi
đến 3 lần

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

23


Bệnh gút làm tăng tỉ lệ tử vong liên quan đến bệnh lý tim mạch và tử vong
liên quan đến bệnh mạch vành nhưng không có mối liên hệ rõ ràng với
nhồi máu cơ tim
→ Câu chuyện phía sau acid uric máu/bệnh gút và bệnh lý tim mạch là gì?

7/13/2019

Hội nghị tim mạch

24


7/13/2019

Hội nghị tim mạch

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×