Tải bản đầy đủ

SKKN: Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB Bóng bàn Buôn Trấp

Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

MỤC LỤC
Mục

I
1
2
II
I
II
III
IV
V
I
II

TÊN ĐỀ MỤC

TRANG
1

2
3
3
3
3
4
6
6
8
8
24
24
28
28
28

Mục lục
Bảng từ viết tắt
Phần thứ nhất: Mở đầu
Đặt vấn đề
Lý do lý luận
Lý do thực tiễn
Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu
Phần thứ hai: Giải quyết vấn dề
Cơ sở lý luận của vấn đề
Thực trạng của vấn đề
Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Tính mới của sáng kiến kinh nghiệm
Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Từ viết đầy đủ

CLB


Câu lạc bộ
1

Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

THCS

Trung học cơ sở

HKPĐ

Hội khỏe phù đổng

TDTT

Thể dục thể thao

HSG TDTT

Học sinh giỏi thể dục thể thao

Phần thứ nhất. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề.
1. Lý do lý luận:
- Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11năm
2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số
2
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo
khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo.
- Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông. Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của
Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục
phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần
chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển
toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt
nhất tiềm năng của mỗi học sinh”.
- Giáo dục thể chất là một trong những nội dung cơ bản của giáo dục
toàn diện học sinh đó là: Đức - trí - thể - mĩ, thông qua các bài tập giáo dục thể
chất góp phần giáo dục học sinh hình thành nhân cách, đạo đức lối sống, tác
phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỉ luật. Do vậy việc tìm ra một số bài tập
giúp học sinh rèn luyện nâng cao sức khỏe, làm nền tảng cho sau này đó là
trách nhiệm chung của ngành giáo dục thể chất, bản thân tôi là giáo viên giảng
dạy bộ môn thể dục ở nhà trường tôi luôn suy nghĩ để tìm ra một số bài tập
nhằm giúp học sinh phát triển tốt nhất các tố chất thể lực.
2. Lý do thực tiễn:
- Môn Bóng bàn được gọi là "môn thể thao cho cả đời" bởi vì ở độ tuổi
nào dù trẻ, già hay là thanh niên bạn cũng có thể chơi. Hơn thế nữa, khi chơi
Bóng bàn còn những lợi ích rất tốt cho sức khỏe.
- Không những được gọi là “môn thể thao cả đời”, Bóng bàn còn được
gọi là các môn thể thao “đa cấp độ” vì dù là nam hay nữ các bạn đều có thể
chơi mà không ngại lý do nào cả.
- Hiện nay bộ môn Bóng bàn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào
giảng dạy trong nhà trường phổ thông, với thể thao tự chọn, để bộ môn Bóng
3
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

bàn được phát triển và nhân rộng ở các địa phương, hàng năm các cuộc thi
HSG TDTT và Hội khoẻ Phù Đổng đã được tổ chức thường xuyên ở các cấp,
gồm có nhiều môn thể thao trong đó có môn Bóng bàn, để có được đội tuyển
Bóng bàn của nhà trường, bản thân tôi đã tham gia vào việc tìm kiếm thông qua
các cuộc thi HSG TDTT hoặc Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường và tổ chức các
lớp năng khiếu trong hè để huấn luyện cho các em.
- Trong những năm trước bản thân tôi và học sinh tham gia thi đấu nhưng
kết quả vẫn chưa cao, sau thời gian thử nghiệm những bài tập giao bóng và kết
hợp với một số chiến thuật đã giúp tôi và đội tuyển CLB Bóng bàn trường
THCS Buôn Trấp đạt thành tích tương đối cao. Từ đó tôi quyết định chọn đề
tài: “Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển
CLB Bóng bàn Buôn Trấp” nhằm truyền đạt những kiến thức, kĩ năng cơ bản,
giúp các em nắm thật vững, hiểu rõ và tập luyện tốt mang lại sức khỏe cho bản
thân giúp ích cho gia đình và xã hội, trở thành người công dân toàn diện trong
tương lai.
- Đối tượng nghiên cứu
“Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển
CLB Bóng bàn Buôn Trấp”
II. Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu.
* Đối với giáo viên: Vào mỗi dịp hè tôi thường xuyên tổ chức các lớp
năng khiếu cho học sinh đăng ký tham gia học và vào mỗi đầu năm học tôi luôn
chủ động tham mưu với nhà trường tổ chức ở cấp trường gồm nhiều môn thể
thao, trong đó có môn Bóng bàn, trên cơ sở tổ chức hội thao cấp trường, tôi đã
tiến hành tuyển chọn những em có năng khiếu môn Bóng bàn vào đội tuyển
Bóng bàn của nhà trường, từ đó tôi đã lên kế hoạch tham mưu với nhà trường
hỗ trợ dụng cụ tập luyện, xây dựng kế hoạch tập luyện một cách cụ thể và được
nhà trường ủng hộ, từ những kế hoạch cụ thể đó mà đội tuyển Bóng bàn của
nhà trường tham gia hội khỏe Phù Đổng và thi đội tuyển TDTT cấp huyện và
cấp tỉnh nhiều năm liền đạt thành tích khá cao.
4
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

* Đối với cha mẹ học sinh: Tôi đã chủ động tham mưu với lãnh đạo và
các bác trong Ban đại diện Cha mẹ học sinh của nhà trường về lợi ích của các
môn năng khiếu đem lại, từ đó các bậc cha mẹ học sinh có hướng để cho con
em mình theo học các môn năng khiếu mà nhà trường tổ chức trong đó có môn
Bóng bàn do tôi đảm nhiệm
* Đối với học sinh: Khi được tham gia tập luyện và thi đấu các môn thể
thao tại hội thao cấp trường, các em có cơ hội thể hiện năng khiếu của mình,
đồng thời rèn luyện được sức khoẻ, tránh xa các tệ nạn xã hội.
* Đối với nhà trường: Thông qua hội thi HSG TDTT và HKPĐ cấp
trường giáo dục đạo đức học sinh, biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giáo dục kĩ
năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động tập thể.
Đề tài “Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội
tuyển CLB Bóng bàn Buôn Trấp” bước đầu giúp cho học sinh hiểu được các
loại giao bóng trong Bóng bàn từ đó giúp các em làm chủ được kĩ thuật, vì vậy
đã giúp các em thêm yêu thích hoạt động thể dục thể thao, tạo sân chơi cho các
em được rèn luyện, bồi dưỡng phát triển tài năng thể thao, có lối sống lành
mạnh trong giao tiếp với bạn bè và mọi người, đồng thời rèn luyện cho các em
những kĩ năng khéo léo, nhanh nhẹn, biến hoá trong môn Bóng bàn.

5
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

Phần thứ hai. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề
- Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện
cho thế hệ trẻ. Trong đó, trí dục, đức dục được coi là những vấn đề hệ trọng
nhằm giáo dục hình thành nhân cách người học sinh - sinh viên - người chủ
tương lai của đất nước, những người lao động phát triển cao về trí tuệ, cường
tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức.
- Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện
cho thế hệ trẻ. Trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ VII nêu rõ “Giáo dục đào
tạo cùng với khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu,
chuẩn bị tốt hành trang cho thế hệ trẻ đi vào thế kỉ 21” và khẳng định: “Sự
cường tráng về thể chất là nhu cầu của bản thân con người, đồng thời là vốn quí
để tạo ra tài sản trí tuệ và vật chất cho xã hội”.
- Chỉ thị 36 CT/TW của ban bí thư TW Đảng: “Thực hiện GDTC trong
tất cả các trường học, làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống hằng
ngày cho hầu hết học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước”.
Qua những chỉ thị, thông tư của Đảng, nhà nước chứng tỏ các cấp chính
quyền rất quan tâm đến công tác giáo dục thể chất của học sinh nói riêng và
nhân dân nói chung, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em phát triển
toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mĩ, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước.
- Giáo dục thể chất nói chung và môn học Bóng bàn nói riêng luôn giữ
vai trò đặc biệt quan trọng việc phát triển toàn diện con người về mọi mặt. Tập
luyện và thi đấu thể dục thể thao là biện pháp cơ bản tác động tích cực đến sức
khỏe học sinh. Nhằm cung cấp cho học sinh những kĩ năng vận động cơ bản để
rèn luyện sức khỏe, làm cơ sở cho học sinh rèn luyện thân thể bồi dưỡng tác
phong đạo đức, hoàn thiện con người.
- Do yêu cầu phát triển của xã hội ngày nay, ngoài các yêu cầu chung về
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học sinh còn phải được giáo dục tốt về
6
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

thể chất để trở thành một con người phát triển toàn diện về mọi mặt với sự năng
động, sáng tạo. Ở chương trình giáo dục phổ thông mới thì giáo dục thể chất là
một môn học bắt buộc cho các cấp học. Mặt khác TDTT đang trên đà phát triển
mạnh mẽ đây là bộ mặt của mọi tổ chức xã hội và của đất nước. Vì vậy phong
trào tập luyện thi đấu TDTT nói chung, môn Bóng bàn nói riêng đang là nhiệm
vụ quan trọng cần thiết của bất cứ cá nhân, tổ chức xã hội nào cũng cần phải
thực hiện nhằm phát hiện đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
II. Thực trạng của vấn đề.
- Trường THCS Buôn Trấp là một trường nằm ở trung tâm thị trấn và là
trung tâm cả huyện, đa phần học sinh được gia đình quan tâm và tạo điều kiện
để cho con em được học tập một cách tốt nhất, tuy nhiên thị trấn cũng là nơi có
nhiều tệ nạn xã hội đang rình rập để lôi kéo các em. Để giúp các em tránh xa
các tệ nạn xã hội, bản thân tôi luôn tìm cách giáo dục các em thông qua các giờ
học thể dục, nhằm thu hút các em và đem lại hiệu quả thiết thực hơn. Vì vậy tôi
đã chọn các kĩ thuật của bộ môn Bóng bàn nhằm trang bị cho các em những kĩ
thuật tốt nhất, để các em có phương tiện tập luyện, thi đấu nâng cao sức khỏe,
tạo lối sống lành mạnh.
- Ban đầu khi thành lập đội tuyển trong CLB Bóng bàn của nhà trường,
tôi đã gặp không ít khó khăn, vì điều kiện cơ sở vật chất tập luyện còn thiếu
thốn, các em chưa hứng thú với thể thao nhất là môn Bóng bàn vì tập luyện còn
khó khăn và các em còn phải học văn hóa.
Mặc dù nhà trường đã có nhà đa chức năng (cơ bản là dành cho môn cầu
lông) Các em tham gia tập luyện theo lối tự do, tự phát chỉ đánh qua lại với
nhau và không có một bài tập hay kĩ thuật nào cụ thể, chính vì vậy qua các năm
tham gia HKPĐ, HSG TDTT các cấp đạt kết quả chưa cao.
- Với những khó khăn như vậy bản thân tôi luôn quyết tâm tìm ra cách
để thu hút các em học sinh tham gia vào tập luyện môn Bóng bàn, bằng cách
vào đầu năm học tôi lên kế hoạch tham mưu với nhà trường tổ chức hội thao
cấp trường, gồm có nhiều môn thể thao, trong đó có môn Bóng bàn, và cho các
7
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

em tham gia một số giải của phòng giáo dục và huyện tổ chức từ đó đã có nhiều
em học sinh tham gia tập luyện nhiều hơn (Bản thân tôi đã chủ động xin phép
các cấp và kêu gọi sự hỗ trợ của một số anh chị em yêu thích môn Bóng bàn để
xây dựng một CLB bóng bàn với diện tích gần 100 m2 với bốn bàn luyện tập và
hệ thống điện đủ điều kiện để các em luyện tập và thi đấu).
- Với nội dung của đề tài này sau khi được áp dụng vào thực tiễn tôi nhận
thấy có sự chuyển biến tích cực, nhiều em học sinh tham gia tập luyện hăng
say, tích cực, nhiều em hưởng ứng và tham gia tập luyện vào các giờ rảnh, giờ
ra chơi, giúp học sinh có tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh, tự tin hơn trong giao
tiếp và trong thi đấu.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.
a. Các giải pháp
* Giải pháp 1: Nhằm để nâng cao chất lượng môn thể dục ở trường học
nói chung và môn Bóng bàn nói riêng qua đó để môn học Bóng bàn được nhân
rộng trong nhà trường thì việc làm đầu tiên cần làm tốt công tác tham mưu nhà
trường, hội Cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ tập luyện, thi đấu. Và
đặc biệt tôi đã tìm ra phương tiện để giúp người tập cảm nhận được các yếu
lĩnh của động tác, đó là dụng cụ “bánh xe đạp”
* Giải pháp 2: Thông qua các bài tập với “bánh xe đạp” để các em nhanh
chóng hình thành chuẩn các kĩ thuật động tác trong bóng bàn như: Líp, giật,
giao bóng…và thông qua Hội thi HSG TDTT và HKPĐ cấp trường tuyển chọn
những em học sinh có năng khiếu về môn Bóng bàn thành lập đội tuyển Bóng
bàn, cung cấp một số kiến thức, phương pháp tập luyện cơ bản và nâng cao liên
quan đến bộ môn Bóng bàn, từ đó giúp học sinh ý thức được việc tham gia tập
luyện thể dục thể thao nói chung và tập luyện môn Bóng bàn nói riêng là để rèn
luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, giúp các em có tinh thần sảng khoái để học
tập.
- Bản thân tôi khi tham gia hướng dẫn các em với một tâm thế nhẹ
nhàng, tận tình, đưa ra những phương pháp, những bài tập phù hợp, nhằm giúp
8
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

cho các em học sinh có phương tiện, biện pháp luyện tập hiệu quả rèn luyện
sức khỏe.
+ Khi tuyển chọn học sinh vào đội tuyển cần chú ý đến những em có
thành tích nổi bật, đặc biệt chú ý đến các tố chất thể lực, sức nhanh, sự khéo
léo, và sức bền.
+ Đặc điểm thể hình phải phải tương đối, có thể trạng sức khoẻ tốt không
mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch.
+ Khả năng tiếp thu về kĩ thuật và chiến thuật tương đối tốt, trong quá
trình tập luyện phải chăm chỉ, tự giác, có sự tiến bộ trong quá trình tập luyện.
+ Xây dựng kế hoạch tập luyện cụ thể, tuần tập 3 buổi, mỗi buổi tập 70 90 phút.
- Trước khi đưa ra các giải pháp trong tập luyện, tôi đã khảo sát khả năng
thực hiện của học sinh về các kĩ thuật như kĩ thuật di chuyển, kĩ thuật tấn công,
kĩ thuật giao bóng, kĩ thuật đỡ giao bóng và kĩ thuật phòng thủ.
- Qua bảng khảo sát tôi thấy khả năng thực hiện 2 kĩ thuật giao bóng và
kĩ thuật tấn công của học sinh chưa được tốt, từ đó tôi đã đưa ra các bài tập bổ
trợ nhằm nâng cao và hoàn thiện kĩ thuật cho học sinh.
b. Một số kiểu giao bóng với bánh xe và một số chiến thuật tấn công
sau giao bóng
* Giao bóng là một kĩ thuật để đưa bóng vào cuộc hay bắt đầu một
ván hay một séc theo đúng luật.
- Giao bóng đúng luật theo điều 2.6.1 Lúc bắt đầu giao bóng quả bóng
được đặt nằm im trên lòng bàn tay tự do mở phẳng, ở đằng sau đường cuối bàn
và ở bên trên của mặt bàn.
2.6.2 Người giao bóng tung lên theo phương thẳng đứng, không được tạo
ra bóng xoáy, để cho quả bóng lên cao ít nhất 16cm sau khi bóng rời khỏi lòng
bàn tay không cầm vợt và sau đó rơi xuống không chạm bất cứ vật gì trước khi
được đánh đi.

9
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

2.6.3 Khi quả bóng rơi xuống người giao bóng sẽ đánh quả bóng đó sao
cho bóng chạm bên mặt bàn mình trước và sau đó mới nẩy qua lưới hoặc vòng
qua các bộ phận của lưới, chạm trực tiếp vào bên mặt bàn của người đỡ giao
bóng. Trong đánh đôi bóng phải của người giao bóng và người đỡ giao bóng.
2.6.4 Cả bóng và vợt đều phải ở phía trên mặt bàn kể từ điểm cuối cùng
mà lúc đó quả bóng đặt im trước khi được tung lên và đánh đi.
2.6.5 Khi quả bóng được đánh đi, bóng phải ở phía sau đường biên cuối
bàn nhưng không được xa hơn phía sau phần cơ thể của người giao bóng, trừ
tay, đầu hoặc chân là bộ phận cách xa nhất với đường biên cuối bàn.
2.6.6 Trách nhiệm của người giao bóng là làm sao cho trọng tài hoặc
phụ tá trọng tài thấy được là mình đã tuân thủ những yêu cầu đối với quả giao
bóng tốt.
- kĩ thuật giao bóng đánh ngang bóng.
Đặc điểm:
Tốc độ bóng bình thường, cơ bản bóng xoáy ít hoặc không xoáy. Đây
là kĩ thuật nền tảng để nắm vững các kĩ thuật giao bóng phức tạp khác, vì
vậy mọi người bắt đầu học đánh bóng bàn trước hết cần học và nắm bắt thật
tốt kĩ thuật giao bóng này.
Thực hiện kĩ thuật động tác:
Vị trí đứng ở cự ly trung bình so với bàn hoặc hơi lệch phải, thân
người cách mép bàn khoảng 20-35cm, hai chân đứng tách sang 2 bên hơi
rộng hơn vai, chân trái hơi ra trước, trọng tâm rơi vào giữa hai chân, thân
trên hơi xoay sang phải, tay trái đỡ bóng ở phía trước bên phải thân. Sau đó
tay trái tung bóng nhẹ nhàng lên trên không, đồng thời tay phải đưa vợt ra
phía sau bên phải và làm cho mặt vợt hơi nghiêng ra trước. Khi bóng rơi
xuống ở độ cao cao hơn mặt lưới thì đưa vợt theo hướng từ sau ra trước,
sang trái và đánh vào phần giữa trên của bóng sao cho điểm rơi chạm bóng
thứ nhất vào khoảng giữa bàn của mình bật sang bàn đối phương. Sau khi

10
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

bóng được đánh đi, tay phải theo đà vung ra phía trước sang trái. Trong quá
trình giao bóng trọng tâm cơ thể chuyển dần từ chân phải sang chân trái.

Hình1: Kĩ thuật giao bóng ngang
- Kĩ thuật giao bóng xoáy ngang thuận tay.
Đặc điểm:
Tốc độ bóng rất xoáy, cơ bản bóng xoáy ngang. Người đỡ giao bóng
nếu không nắm vững kĩ thuật trả giao bóng thì rất hay bị bung ra ngoài.
Thực hiện kĩ thuật động tác:
Vị trí đứng ở cự ly trung bình so với bàn hoặc hơi lệch phải, thân
người cách mép bàn khoảng 25 - 35cm, hai chân đứng tách sang 2 bên hơi
rộng hơn vai, chân trái hơi ra trước, trọng tâm rơi vào giữa hai chân, thân
trên hơi xoay sang phải, tay trái đỡ bóng ở phía trước bên phải thân. Sau đó
tay trái tung bóng nhẹ nhàng lên trên không, đồng thời tay phải đưa vợt ra
phía sau bên phải và làm cho mặt vợt hơi nghiêng ra trước. Khi bóng rơi
xuống ở độ cao cao hơn mặt lưới thì đưa vợt theo hướng từ sau ra trước và
đánh vào phần giữa bên trái của bóng sao cho điểm rơi chạm bóng thứ nhất
vào khoảng giữa bàn của mình bật sang bàn đối phương. Sau khi bóng được
đánh đi, tay phải theo đà vung ra phía trước. Trong quá trình giao bóng trọng
tâm cơ thể chuyển dần từ chân phải sang chân trái (hình 2)
11
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

Hình 2: Giao bóng xoáy ngang thuận tay
- Kĩ thuật giao bóng xoáy ngang trái tay.
Đặc điểm: Tốc độ bóng rất xoáy, cơ bản bóng xoáy ngang. Người đỡ
giao bóng nếu không nắm vững kĩ thuật trả giao bóng thì rất hay bị bung ra
ngoài (nghiệp dư) hoặc đưa bóng lên cao tạo cơ hội cho người phát dứt điểm.
Thực hiện kĩ thuật động tác:
Vị trí đứng ở cự ly trung bình so với bàn hoặc hơi lệch phải, thân
người cách mép bàn khoảng 25 - 35cm, hai chân đứng tách sang 2 bên hơi
rộng hơn vai, chân phải hơi ra trước, trọng tâm rơi vào giữa hai chân, thân
trên hơi xoay sang trái, tay trái đỡ bóng ở phía trước bên phải thân. Sau đó
tay trái tung bóng nhẹ nhàng lên trên không, đồng thời tay phải đưa vợt ra
phía sau bên trái và làm cho mặt vợt hơi nghiêng ra trước. Khi bóng rơi
xuống ở độ cao cao hơn mặt lưới thì đưa vợt theo hướng từ sau ra trước và
đánh vào phần giữa bên phải của bóng sao cho điểm rơi chạm bóng thứ nhất
vào khoảng giữa bàn của mình bật sang bàn đối phương. Sau khi bóng được
đánh đi, tay phải theo đà vung ra phía trước. Trong quá trình giao bóng trọng
tâm cơ thể chuyển dần từ chân trái sang chân phải (có thể xoay phần thân
trên để phát thêm lực). (Hình 3)

12
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

Hình 3: Giao bóng xoáy ngang trái tay
- Kĩ thuật giao bóng xoáy ngang lên thuận tay.
Đặc điểm:
Tốc độ bóng rất xoáy, cơ bản bóng xoáy ngang lên. Người đỡ giao
bóng nếu không nắm vững kĩ thuật trả giao bóng thì rất hay bị bung ra ngoài
hoặc bóng lên cao dễ bị người giao bóng tấn công dứt điểm.
Thực hiện kĩ thuật động tác:
Vị trí đứng ở cự ly trung bình so với bàn hoặc hơi lệch phải, thân
người cách mép bàn khoảng 25 - 35cm, hai chân đứng tách sang 2 bên hơi
rộng hơn vai, chân trái hơi ra trước, trọng tâm rơi vào giữa hai chân, thân
trên hơi xoay sang phải, tay trái đỡ bóng ở phía trước bên phải thân. Sau đó
tay trái tung bóng nhẹ nhàng lên trên không, đồng thời tay phải đưa vợt ra
phía sau bên phải và làm cho mặt vợt hơi ngửa. Khi bóng rơi xuống ở độ cao
cao hơn mặt lưới thì đưa vợt theo hướng từ sau ra trước và đánh vào phần
gang lên, bên trái của bóng sao cho điểm rơi chạm bóng thứ nhất vào khoảng
giữa bàn của mình bật sang bàn đối phương. Sau khi bóng được đánh đi, tay
phải theo đà vung ra phía trước. Trong quá trình giao bóng trọng tâm cơ thể
thấp, chuyển dần từ chân phải sang chân trái.(Hình 4)

13
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

Hình 4: Giao bóng xoáy ngang lên thuận tay
- Kĩ thuật giao bóng xoáy ngang xuống thuận tay.
Tư thế và động tác kĩ thuật gần giống với giao bóng thuận tay xoáy
ngang lên, điểm khác nhau là lúc tiếp xúc bóng góc vợt mở ra một chút,
ngón cái tì vào vợt và miết vợt vào phần giữa dưới của bóng, mặt vợt ngửa,
về điểm đặt bóng – bóng nên đụng gần cạnh bàn (phía bạn) và nẩy qua gần
lưới phía đối thủ
Chú ý: trọng tâm cơ thể nên thấp khi giao bóng bàn xoáy, đánh vào
bóng ở vị trí sát người, cổ tay tăng tốc đột ngột khi đánh vào bóng.(hình 5)

Hình 5: Giao bóng xoáy ngang xuống thuận tay
- Kĩ thuật giao bóng xoáy ngang lên trái tay.
Đặc điểm:

14
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

Tốc độ bóng rất xoáy, cơ bản bóng xoáy ngang. Người đỡ giao bóng
nếu không nắm vững kĩ thuật trả giao bóng thì rất hay bị bung ra ngoài.
Thực hiện kĩ thuật động tác:
Vị trí đứng ở cự ly trung bình so với bàn hoặc hơi lệch phải, thân
người cách mép bàn khoảng 25- 35cm, hai chân đứng tách sang 2 bên hơi
rộng hơn vai, chân phải hơi ra trước, trọng tâm rơi vào giữa hai chân, thân
trên hơi xoay sang trái, tay trái đỡ bóng ở phía trước bên phải thân. Sau đó
tay trái tung bóng nhẹ nhàng lên trên không, đồng thời tay phải đưa vợt ra
phía sau bên trái và làm cho mặt vợt hơi ngửa ra trước. Khi bóng rơi xuống
tầm gần lưới lăng vợt ra trước về phía lưới, dùng chân và hông truyền sức
mạnh cho cánh tay tại thời điểm đánh bóng. Vợt nâng nhẹ lên miết vào phần
giữa ngoài bên phải của bóng. (Hình 6)

Hình 6: Giao bóng ngang lên trái tay
- Kĩ thuật giao bóng xoáy ngang xuống trái tay.
Đặc điểm:Tốc độ bóng rất xoáy, cơ bản bóng xoáy ngang xuống.
Người đỡ giao bóng nếu không nắm vững kĩ thuật trả giao bóng thì rất hay bị
bị rúc vào lưới.
Thực hiện kĩ thuật động tác:
Tư thế và động tác kĩ thuật gần giống với giao bóng trái tay xoáy
ngang lên, điểm khác nhau là lúc tiếp xúc bóng góc vợt thu vào một chút,
ngón cái tì vào vợt và miết vợt vào phần giữa dưới của bóng, mặt vợt hơi

15
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

dựng, về điểm đặt bóng – bóng nên đụng gần cạnh bàn (phía bạn) và nẩy qua
gần lưới phía đối thủ
Chú ý: trọng tâm cơ thể nên thấp khi giao bóng bàn xoáy, đánh vào
bóng ở vị trí sát người, cổ tay tăng tốc đột ngột khi đánh vào bóng. (Hình 7)

Hình 7: Giao bóng ngang xuống trái tay
- Kĩ thuật giao bóng xoáy lên thuận tay.
Đặc điểm:
Tốc độ bóng nhanh, đường vòng cung thấp, điểm rơi xa, đường bóng
đi có độ xoáy lên hoặc xoáy lên bên phải tương đối mạnh. Đây là một trong
những kĩ thuật giao bóng mà vận động viên loại hình tấn công thường dùng.
Sau khi chạm bàn, bóng sẽ lao trước, khi đối phương đánh trả dễ bị hụt bóng
hoặc đánh bóng lên cao.
Thực hiện kĩ thuật động tác:
Vị trí đứng ở bên phải gần mép bàn, thân người cách mép bàn khoảng
25-35cm, hai chân đứng tách sang 2 bên hơi rộng hơn vai, chân trái hơi ra
trước, chân phải hơi xoay sang phải. Tay trái nâng bóng lên ở bên phải trước
bụng, tay phải cầm vợt cũng ở bên phải thân người, tay trái nhẹ nhàng tung
bóng lên, tay phải cầm vợt đưa ra phía sau bên phải. Đợi khi bóng rơi xuống,
cẳng tay nhanh chóng vung vợt ra trước, làm cho mặt vợt hơi nghiêng ra
16
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

trước, đánh vào phần trên giữa của bóng đồng thời tạo ma sát của vợt vào
phía trên phải của bóng. Sau khi đánh vào bóng theo đà cẳng tay và cổ tay
vung ra trước.
Điểm chạm bóng bên bàn mình nên cố gắng ở gần đường mép đầu
bàn. Trong quá trình giao bóng trọng tâm cơ thể chuyển dần từ chân trái phải
chân trái. (Hình 8)

Hình: 8 Giao bóng xoáy lên thuận tay
- Kĩ thuật giao bóng xoáy lên trái tay.
Đặc điểm:
Tốc độ bóng nhanh, đường vòng cung thấp, điểm rơi xa, đường bóng
đi có độ xoáy lên hoặc xoáy lên bên phải tương đối mạnh. Đây là một trong
những kĩ thuật giao bóng mà vận động viên loại hình tấn công thường dùng.
Sau khi chạm bàn, bóng sẽ lao trước, khi đối phương đánh trả dễ bị hụt bóng
hoặc đánh bóng lên cao.
Thực hiện kĩ thuật động tác:
Vị trí đứng ở bên phải gần mép bàn, thân người cách mép bàn khoảng
25-35cm, hai chân đứng tách sang 2 bên hơi rộng hơn vai, chân trái hơi ra
trước, chân phải hơi xoay sang phải. Tay trái nâng bóng lên ở bên phải trước
bụng, tay phải cầm vợt cũng ở bên phải thân người, tay trái nhẹ nhàng tung
bóng lên, tay phải cầm vợt đưa ra phía sau bên phải. Đợi khi bóng rơi xuống,
cẳng tay nhanh chóng vung vợt ra trước, làm cho mặt vợt hơi ra trước, đánh
17
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

vào phần trên giữa của bóng đồng thời tạo ma sát của vợt vào phía trên của
bóng. Sau khi đánh vào bóng theo đà cẳng tay và cổ tay vung ra trước.
Điểm chạm bóng bên bàn mình nên cố gắng ở gần đường mép đầu
bàn. Trong quá trình giao bóng trọng tâm cơ thể chuyển dần từ chân trái phải
chân trái.(Hình 9)

Hình 9: Giao bóng xoáy lên trái tay
- Kĩ thuật giao bóng thuận tay nghiêng người.
Đặc điểm:
Vị trí đứng giao bóng lệch hẳn ở góc trái (góc ngoài bên trái của bàn
bóng), rất có lợi cho cướp tấn công thuận tay sau khi giao bóng.
Thực hiện kĩ thuật động tác:
Các cách giao bóng thuận tay đã trình bày ở các phần trước đều có thể
vận dụng trong cách giao bóng thuận tay nghiêng người.
Điểm khác nhau ở đây là do vị trí đứng lệch hẳn sang trái nên chân trái
đứng hẳn ra trước, thân trên quay lệch sang bên phải và trục vai gần như
vuông góc với bàn. Động tác tay đánh bóng cơ bản giống với các loại giao
bóng thuận tay. Muốn nắm bắt được kĩ thuật này chỉ cần nắm vững các kĩ
thuật giao bóng thuận tay đã trình bày ở trên………Như hình 10

18
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

Hình 10: Giao bóng thuật tay nghiêng người
*Số lượng và thời gian luyện tập
Sau khi xem giáo viên làm mẫu động tác, lần lượt từng em vào thực
hiện với bánh xe, thời gian thực hiện một lượt từ 20 đến 50 lần sau đó qua
thực hiện giao bóng trên bàn
+ Những ngày đầu tập từ 3 đến 7 lượt, sau đó giảm dần số lượt giao
bóng với bánh xe và tăng dần thực hiện giao bóng nhiều lần trên bàn.
+ Giáo viên thường xuyên quan sát nhắc nhở và hướng dẫn lại cho học
sinh những kĩ thuật chưa đạt.
Sau khi đã thực hiện tương đối tốt kĩ thuật rồi mới chuyển sang kĩ
thuật khác.
* Một số chiến thuật giao bóng kết hợp tấn công:
Chiến thuật bóng bàn là: Sự kết hợp các kỹ thuật để dành chiến
thắng.
- Chiến thuật giao bóng ngang lên dài và đánh bóng thẳng về điểm
vừa giao tới
19
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

Giao bóng thuận tay xoáy ngang lên về góc trái (đường1) Sau khi đối
phương trả bóng về (đường 2) tiếp tục đánh thẳng bóng về góc trái của đối
phương(đường 3). (Hình 11)
2

1

3

Hình 11: Chiến thuật giao bóng ngang lên dài
và đánh bóng thẳng về điểm vừa giao tới.
- Chiến thuật giao bóng ngang lên dài và đánh bóng thẳng về điểm
đối diện điểm vừa giao bóng
Giao bóng thuận tay xoáy ngang lên về góc trái bằng kỹ thuật mổ
bóng (đường 1) Sau khi đối phương trả bóng về (đường 2) tiếp tục đánh
thẳng bóng về góc phải của đối phương(đường 3). (Hình 12)
2

1

3

Hình 12: Chiến thuật giao bóng ngang lên
dài và đánh bóng thẳng về điểm đối diện điểm vừa giao bóng.
20
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

- Chiến thuật giao bóng xoáy ngang lên dài và đánh bóng thẳng về
thẳng giữa bàn
Giao bóng thuận tay xoáy ngang lên về góc trái bằng kỹ thuật mổ
bóng (đường 1) Sau khi đối phương trả bóng về (đường 2) tiếp tục đánh
thẳng bóng về thẳng giữa bàn của đối phương (đường 3). (Hình 13)
2

1

3

Hình 13: Chiến thuật giao bóng xoáy ngang
lên dài và đánh bóng thẳng về thẳng giữa bàn.
- Chiến thuật giao bóng xoáy ngang lên ngắn trên bàn và đánh về
góc trái
Giao bóng thuận tay xoáy ngang lên ngắn trên bàn về góc phải của đối
phương (đường 1) Sau khi đối phương trả bóng về (đường 2) tiếp tục đánh
thẳng bóng về góc trái bàn của đối phương (đường 3). (Hình 14)

2

1

3

Hình 14: Chiến thuật giao bóng xoáy ngang
lên ngắn trên bàn và đánh về góc trái.
21
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

- Chiến thuật giao bóng xoáy ngang lên ngắn trên bàn và đánh về
góc phải của bàn đối phương
Giao bóng thuận tay xoáy ngang lên ngắn trên bàn về góc phải của đối
phương (đường 1) Sau khi đối phương trả bóng về ngắn lại trên bàn (đường
2)
tiếp tục hất bóng thẳng bóng về góc phải bàn của đối phương (đường
3). (Hình 15)

2

3

1

Hình 15: Chiến thuật giao bóng xoáy ngang
lên ngắn trên bàn và đánh về góc phải của bàn đối phương.
- Chiến thuật giao bóng xoáy xuống ngắn trên bàn và đánh về góc
trái của bàn đối phương
Giao bóng thuận tay xoáy xuống ngắn trên bàn về góc phải của đối
phương (đường 1) Sau khi đối phương trả bóng về ngắn lại trên bàn (đường
2) tiếp tục hất bóng thẳng bóng về góc trái bàn của đối phương(đường 3)
(Hình 16).
2

1

3

Hình 16: Chiến thuật giao bóng xoáy xuống
ngắn trên bàn và đánh về góc trái của bàn đối phương
22
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

- Chiến thuật giao bóng xoáy ngang xuống ngắn góc trái trên bàn
và đánh về góc phải của bàn đối phương
Giao bóng thuận tay xoáy ngang xuống ngắn về góc trái trên bàn của
đối phương (đường 1) Sau khi đối phương trả bóng về ngắn lại trên bàn
(đường 2) tiếp tục

hất bóng thẳng bóng về góc phải bàn của đối

phương(đường 3). (Hình 17)

2

3
1

Hình 17: Chiến thuật giao bóng xoáy
ngang xuống ngắn góc trái trên bàn và đánh về góc phải của bàn đối phương.
Các biện pháp giải pháp đã nêu trong đề tài có thể dùng cho giáo viên
giảng dạy các nội dung của môn Bóng bàn, hay bồi dưỡng học sinh đội tuyển
môn Bóng bàn, tất cả các bài tập nêu trên đều có mối quan hệ với nhau, do đó
muốn học tốt môn Bóng bàn học sinh cần phải nắm và biết cách thực hiện ở
mức cơ bản đúng các kĩ thuật, giáo viên cần giúp đỡ, uốn nắn học sinh tập
luyện đúng phương pháp.
Sự chuẩn bị bài của giáo viên có vai trò quyết định trong sự thành công
của các giờ bồi dưỡng. Vì vậy đòi hỏi giáo viên bắt buộc phải chuẩn bị giáo án,
đồ dùng, cùng các phương tiện dụng cụ cần thiết trước khi bồi dưỡng, cách bố
trí và tổ chức học sinh tập luyện khoa học, các bài tập phải hợp lý từ đơn giản
đến phức tạp, từ dễ đến khó để học sinh tiếp thu và tập luyện hình thành kĩ
năng một cách dễ dàng.

23
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

Giáo viên cần phải phân loại học sinh để có những phương pháp, cũng
như các bài tập đưa ra cho phù hợp, thường xuyên theo dõi, uốn nắn sửa sai cho
học sinh, giáo viên có thể bố trí các em có năng lực giỏi giúp đỡ những em có
năng lực khá.
Cách làm hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng môn Bóng bàn là cần
phải tổ chức cho các em được thi đấu với nhau và tham gia các giải, giao lưu
với các CLB bóng bàn khác, qua thi đấu có sự cạnh tranh hơn thua lẫn nhau,
giúp các em có hướng phấn luyện tập nhiều hơn, từ đó tôi thấy các em biết tận
dụng thời gian của giờ ra chơi hay cuối giờ học để tập nội dung Bóng bàn
tương đối nhiều.
IV. Tính mới của giải pháp:
Trước đây khi tôi chưa thực hiện bài tập giao bóng với bánh xe mà chỉ
hướng dẫn qua sự hướng dẫn của mình thì học sinh rất khó thực hiện được
động tác phát bóng có các kiểu xoáy khác nhau (trong cùng một tư thế động
tác). Nếu thực hiện cũng chỉ tương đối, không rõ kĩ thuật cần thực hiện
Từ khi thực hiện bài tập giao bóng với bánh xe các em đã có thể hình
dung ra được thời điểm và vị trí tiếp xúc của bóng với vợt, từ đó các em
nhanh chóng thực hiện được kĩ thuật phát bóng các kiểu khác nhau mà sau
này có thể phối hợp để giao bóng biến hoá trong thi đấu. khi các em đã giao
bóng biến hoá được thì khi đó ta áp dụng những bài giao bóng với chiến
thuật tấn công để luyện tập và thi đấu.
V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
* Chất lượng tham gia thi đấu của đội tuyển CLB Bóng bàn của nhà
trường sau khi áp dụng đề tài:
Đề tài này được áp dụng thực hiện đối với việc bồi dưỡng học sinh đội
tuyển CLB Bóng bàn học sinh trường THCS Buôn Trấp qua các năm học như:
năm học 2015 - 2016, năm học 2016 - 2017, năm học 2017 – 2018, năm học
2018 – 2019. Khi áp dụng đề tài với các bài tập giao bóng với bánh xe, nhìn
chung các em rất hứng khởi, dễ dàng tập luyện và tiếp thu các kĩ thuật khá tốt,
24
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển CLB bóng bàn Buôn trấp

tự tin hơn khi thực hiện các kĩ thuật Bóng bàn, và kết quả đã thể hiện rõ rệt đạt
kết quả cao hơn so với hai năm học trước năm học 2013 – 2014 và năm học
2014 – 2015, được thể hiện ở bảng thống kê.
+ Trước khi sử dụng các bài tập với bánh xe các em trong đội tuyển nhà trường
thường xuyên mắc lỗi như giao bóng bị đối phương đánh trả lại ngay hoặc đánh hụt bóng,
đánh vào lưới, hoặc ra ngoài do đó mất điểm đáng tiếc dẫn đến kết quả chưa cao.

Năm học

2013 – 2014

Ghi chú:Chưa sử dụng bài tập

2014 -2015

giao bóng và chưa có bổ
trợ với bánh xe đạp.

Cấp học
Cấp huyện

1 giải nhất, 1 giải nhì

Cấp tỉnh

Chưa đạt giải

+ Sau khi tập luyện với các bài tập bổ trợ kĩ thuật giao bóng trên bánh xe và các
chiến thuật sau khi giao bóng , các em trong đội tuyển CLB Bóng bàn của nhà trường đã có
sự tiến bộ rõ rệt đặc biệt trong những lúc thi đấu gặp đối thủ khá mạnh các em đã sử dụng
hiệu quả những động tác giao bóng biến hoá , dần dần lấy lại được thế trận và dành thắng
lợi, kết quả tăng cao rõ rệt cụ thể từ năm học 2015 - 2016 đến nay năm nào cũng có học sinh
trong CLB bóng bàn của nhà trường dành huy chương cấp tỉnh( Trừ những năm cấp tỉnh
không tổ chức).

Năm học

Ghi chú:
2015 đến 2018

Đã sử dụng các bài
tập giao bóng có bổ
trợ với bánh xe đạp.

*2015 - 2016
- 6 giải nhất:
+ Đơn nam khối 8 – 9
+ Đơn nữ khối 8 - 9
25
Giáo viên: Trần Minh Thiệm

Trường THCS Buôn Trấp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×