Tải bản đầy đủ (.pptx) (32 trang)

Liên bang nga tiết 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.78 MB, 32 trang )

NHANH
NHƯ CHỚP


CHUẨN
CHUẨNBỊBỊ

12/29/19

3


15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Con sông nào được xem biểu tượng của nước
Nga?15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

Mặt trời thi ca của Nga là ai?


15
14
13
12
11
10
09
08
07

06
05
04
03
02
01
00

Liên Bang Nga nằm ở châu lục nào ?


15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Đây là ai ?15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Hiện nay, nền kinh tế LBN lớn thứ mấy
trên thế giới?


2. A.X. Puskin

1. Sông Vôn Ga ga

3. Châu Á+Âu

4. Gagarin

5. Thứ 12CHỦ ĐỀ: LIÊN BANG NGA
TIẾT 2: KINH TẾ

Quốc Kỳ

Quốc Huy


IV

III

Các ngành kinh tếI

Một số vùng kinh tế quan trọngII

Quan hệ Nga – Việt trong bối cảnh quốc tế mớiNỘI DUNG BÀI HỌCCả lớp chia 4 nhóm:

- Nhóm 1: Bàn 1, 2 – Dãy trong.
- Nhóm 2: Bàn 3, 4 – Dãy trong.
- Nhóm 3: Bàn 1, 2 – Dãy ngoài.
- Nhóm 4: Bàn 3, 4 – Dãy ngoài.
•Mỗi nhóm cử: + Nhóm trưởng
+ Thư kí

•Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu học tập.
Kết quả: Nhóm có điểm cao nhất => Nhóm chiến thắng


I – QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Hoàn thành phiếu học tập

Quá trình phát triển kinh

LB Nga đã từng là trụ cột của Liên bang Xô

Thời kì đầy khó khăn,

tế

viết

biến động


Thời gian

Nguyên nhân
chính

Đặc điểm

Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc


I – QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Hoàn thành phiếu học tập
Nhiệm vụ: Dán thẻ kiến thức vào phiếu học tập.
Tiêu chí: Mỗi thẻ kiến thức dán đúng vị trí được tính 1 điểm.


I – QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Quá trình phát triển
kinh tế

Thời gian

Nguyên nhân

Thời kì đầy khó khăn,

LB Nga đã từng là trụ cột của Liên bang Xô viết

Trước thập niên 90 (TK XX)


Thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH.

biến động

Thập niên 90 (thế kỉ XX)

Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc

Từ năm 2000 đến nay

Do cơ chế kinh tế cũ tạo ra.

Nhờ chiến lược kinh tế mới.

Đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô

- Liên bang Xô viết tan rã.

- Sản lượng các ngành kinh tế tăng, xuất siêu.

trở thành cường quốc.

- Chính trị, xã hội bất ổn.

chính

Đặc điểm

- Đời sống nhân dân gặp khó khăn.

- Vị thế, vai trò quốc tế suy giảm.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế âm, sản lượng các ngành
kinh tế giảm.

- Đời sống nhân dân được cải thiện.

- Vị thế ngày càng nâng cao, từng nằm trong nhóm G8.


I – QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga (giá so sánh) giai đoạn 1990 – 2005


II - CÁC NGÀNH KINH TẾ
1. Công nghiệp: là ngành xương sống của nền kinh tế Nga.

Ngành CN nào được coi là mũi
nhọn?

Khai thác dầu khí ở Bắc Cực

Hợp tác Nga – Việt


SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
CỦA LIÊN BANG NGA
Năm
1995


Sản phẩm

2001

2003

2005

2010

2015
Đứng đầu

Dầu mỏ (triệu tấn)

305,5

340,0

400,0

470,0

511,8

540,7

Than đá (triệu tấn)


270,8

273,4

294,0

298,3

322,9

373,3

Điện (tỉ kWh)

876,0

847,0

883,0

953,0

1038,0

1063,4

Giấy (triệu tấn)

4,0


5,6

6,4

7,5

5,6

8,0

Thép (triệu tấn)

48,0

58,0

60,0

66,3

66,9

71,1

thế giới


HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ TƯ DUY
II - CÁC NGÀNH KINH TẾ


1. Công nghiệp
- Cơ cấu: Đa dạng
- 2 nhóm ngành: + CN truyền thống
+ CN hiện đại


1. Công nghiệp


CƯỜNG QUỐC VŨ TRỤ

CƯỜNG QUỐC NGUYÊN TỬ

THẾ MẠNH QUỐC PHÒNG


2. Dịch vụ
Đường sắt xuyên Xi-bia

Tàu điện ngầm ở Mát – xcơ - va

Đường sắt BAM

Đường bộ2. Dịch vụ

MÁT–XCƠ–VA


XANH PÊ TÉC BUA


3. Nông nghiệp

Em hãy kể tên các loại
cây trồng, vật nuôi ở LB
Nga và giải thích tại sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×