Tải bản đầy đủ

ban kiem diem ca nhan 2019 (HKI)

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CÔN ĐẢO
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN HKI
NĂM HỌC 2019-2020
- Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH
- Ngày sinh:
18/03/1992
- Đơn vị công tác: Tổ Xã Hội trường THCS Lê Hồng Phong
- Nhiệm vụ được giao: Giáo viên Ngữ Văn lớp 7C,D và 9B; chủ nhiệm 9B;
Ban Tư vấn tâm lý học đường; Ban Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Phó Bí thư chi
đoàn giáo viên.
Kết thúc học kỳ I tôi xin tự kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm như
sau:
I. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:
1. Nhận thức tư tưởng chính trị:
Lập trường tư tưởng bản lĩnh chính trị rõ ràng.

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:
Luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà
nước.
3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo
số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động:
Thực hiện nghiêm túc đúng theo quy chế, quy định cũng như nội quy của
ngành, đơn vị và tập thể.
Ngày giờ công lao động: ……………………………………………………
Trong đó: Vắng đợt tập huấn bảng tương tác (P), vắng 1 buổi họp Hội đồng đầu
năm (P), vắng 1 buổi họp tổ đầu năm (P) và 1 buổi chiều trong đợt tập huấn chính
trị đầu năm.
4. Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo
viên. Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng
nghiệp, học sinh và nhân dân:
Có lối sống lành mạnh, torng sang, được sự tín nhiệm của PH-HS.
5. Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, quan hệ đồng
nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân học sinh:
Luôn giữ thái độ hoà nhã, đoàn kết cũng như trung thực trong công việc và
đời sống.
II. Thực hiện nhiệm vụ được giao:
1. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác trong từng vị trí thời gian và
từng công tác cụ thể:
1.1. Thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn:
- Thực hiện kế hoạch dạy học: Đảm bảo việc dạy học theo đúng Nội dung và
PPCT cũng như Tinh thần đổi mới PP dạy học.


- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học: Luôn áp dụng các Kỹ thuật dạy
học tích cực, chủ động tìm tòi và đổi mới PP dạy học nhằm đạt hiệu quả.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế soạn, giảng: Tiến hành soạn
giảng bằng máy tính, sử dụng CNTT trong giảng dạy như Powerpoint, Kahood, Ti
vi, Bảng tương tác, Smartlab…v.v.
- Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học: Tự nghiên cứu và thiết kế đồ dung dạy
học, tài liệu cũng như công cụ/ mô hình phục vụ giảng dạy.
- Dự giờ thăm lớp: 9 tiết.
- Ra đề cương ôn tập và đề thi HKI lớp 7, môn Ngữ Văn.
Kết quả:
+ Lớp 7C: 28/32 em trên Tb (87.5%); 7D: 29/29 em trên Tb (100%).
+ Lớp 9B: 30/36 em trên Tb (83.4%).
- Tham gia ôn luyện thi học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém: Có kế


hoạch ôn luyện, nâng kém theo lịch nhà trường.
- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn: Tham gia đầy đủ.
- Chấm, sửa, cho điểm bài kiểm tra thường xuyên,thi HKI: Chấm, sửa và trả
bài KT thường xuyên.
- Kết quả kiểm tra hồ sơ và tiết dạy: ………………………………..
- Nhập điểm: Đúng thời gian.
- Kết quả HKI: (nếu dạy 02 môn tách ra làm hai)
+ TB trở lên: 84.7%.
+ Dưới TB: 15.3%.
1.2. Thực hiện nhiệm vụ về công tác kiêm nhiệm (TPT Đội, chủ nhiệm,
Công đoàn, CĐGV…)
Ưu: Bản thân luôn cố gắng trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, tìm tòi sang
tạo trong giàng dạy để đáp ứng nhu cầu về đổi mới chất lượng dạy và học. Với
tập thể, luôn hoà nhã và tạo môi trường đoàn kết đồng nghiệp. Với phụ huynh và
học sinh, luôn tận tình, sát sao trong các hoạt động cũng như thông tin kịp thời
đến PH-HS.
Tồn tại:
- Về nhiệm vụ chuyên môn: Còn sai sót trong việc ra đề thi môn Ngữ Văn khối 7.
- Trong công việc còn hay chậm tiến độ, thỉnh thoảng hay quên, còn để Tổ
trưởng và Lãnh đạo đôn đốc nhắc việc.
- Chưa kiểm soát tốt cảm xúc cảu bản thân, còn để cảm xúc chi phối dẫn đến
tinh thần làm việc không ổn định.
2. Tinh thần tham gia các hoạt động phong trào do địa phương, trường tổ
chức:
- Các buổi học nghị quyết: Vắng 1 buổi chiều.
- Thắp hương nghĩa trang: Tham dự đầy đủ.
- Các hoạt động do địa phương tổ chức: Tham gia đầy đủ.
- Các hoạt động 20.10: Tham gia đầy đủ.
- Các hoạt động 20.11: Tham gia đầy đủ.
III. Tóm tắt ưu nhược điểm chính về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ:
- Ưu điểm:
Luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ.


- Nhược điểm:
Còn chưa cẩn thận trong việc rà soát công việc, dẫn đến sai sót không đáng
có.
IV. Phương hướng, biện pháp khắc phục:
Tích cực học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ từ đồng nghiệp. Rèn luyện
tính cẩn thận, cũng như việc kiểm soát tâm lý-cảm xúc. Cẩn thận hơn torng công
việc, thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ ra đề thi.
V. Tự đánh giá xếp loại chung:
Tự xếp loại: ................................................
Người tự kiểm điểm

Nguyễn Tuấn AnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×