Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 về Sự biển đổi chất theo 4 bậc (kèm đáp án)

CHỦ ĐỀ 7 : SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

Câu 1. (NB). Hiện tượng vật lý là:
A.
B.
C.
D.

Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu
Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác
Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra nhiều chất
Hiện tượng chất không biến đổi

Hướng dẫn
Xem lại lý thuyết về hiện tượng vật lý
Chọn A
Câu 2. (NB). Hiện tượng hóa học là:
A.
B.
C.
D.


Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu
Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác
Hiện tượng chất biến biến mất
Hiện tượng chất không biến đổi

Hướng dẫn
Xem lại lý thuyết về hiện tượng hóa học
Chọn B
Câu 3. (NB). Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học
là:
A.
B.
C.
D.

Sự thay đổi về màu của chất
Sự xuất hiện chất mới
Sự thay đổi về trạng thái của chất
Sự thay đổi về hình dạng của chất

Hướng dẫn
Xem lại lý thuyết


Chọn B
Câu 4. (NB). Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:
“ Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là …..”
A.
B.
C.
D.

Hiện tượng hóa học
Hiện tượng vật lý
Hiện tượng hóa lý
Hiện tượng lý học

Hướng dẫn
Xem lại lý thuyết về hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học.


Chọn B
Câu 5. (NB). Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:
“ Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác được gọi là …..”
A.
B.
C.
D.

Hiện tượng hóa học
Hiện tượng vật lý
Hiện tượng hóa lý
Hiện tượng lý học

Hướng dẫn
Xem lại lý thuyết về hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học.
Chọn A
Câu 6. (NB). Chọn câu sai:
A.
B.
C.
D.

Muối tan trong nước là hiện tượng hóa học
Đá tan trong nước là hiện tượng vật lý
Hiện tượng hóa học xảy ra là khi chất biến đổi có tạo ra chất khác
Tất cả đều sai

Hướng dẫn
+ Muối tan trong nước là hiện tượng vật lý


Chọn A
Câu 7. (NB).
Câu 8. (NB).
Câu 9. (NB).
Câu 10.(NB).
Câu 11. (NB).
Câu 12. (NB).
Câu 13. (TH). Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lý?
A.
B.
C.
D.

Đường cháy thành than
Cơm bị ôi thiu
Nến cháy trong không khí
Mặt trời mọc, sương sớm bắt đầu tan

Hướng dẫn
+ Hiện tượng vật lý là: Mặt trời mọc, sương sớm bắt đầu tan
+ Vì sương tan là hiện tượng nước đang ở thể khí chuyển sang thể lỏng
Chọn D
Câu 14. (TH). Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hóa học?
A.
B.
C.
D.

Các thanh sắt được sản xuất thành đinh
Hòa tan đường vào nước
Đèn tín hiệu giao thông chuyển từ đỏ sang xanh
Con dao bếp lâu ngày bị gỉ.

Hướng dẫn
+ Hiện tượng hóa học là: Con dao bếp lâu ngày bị gỉ.
+ Vì để lâu ngày trong không khí, kim loại dùng để sản xuất con dao xảy ra phản
ứng hóa học với các chất có trong không khí → gỉ


Chọn D
Câu 15. (TH). Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hóa học?
A.
B.
C.
D.

Chậu hoa quỳnh tỏa hương thơn ngát vào ban đêm
Đá tan dần trong cốc nước
Than cháy trong không khí
Cả ba hiện tượng trên

Hướng dẫn
+ Hiện tượng hóa học là: Than cháy trong không khí
+ Vì khi cháy than tác dụng với oxi trong không khí để tạo thành khí CO và
Chọn C
Câu 16. (TH). Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lý:
A.
B.
C.
D.

Điều chế nhôm nguyên chất từ quặng nhôm oxit.
Đá tan trong cốc nước
Làm sữa chua từ sữa tươi
Cả 3 hiện tượng trên

Hướng dẫn
+ Vì nước đang chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
Chọn B
Câu 17. (TH).

CO2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×