Tải bản đầy đủ

File huong dan mikrotik

Hướng Dẫn Cấu Hình Thiết Bị Mikrotik
Để kết nối Mikrotik chúng ta sẽ sử dụng phần mềm WinBox hoặc trình duyệt web.
Ưu điểm của WinBox có thể loggin vào thiết bị thông qua địa chỉ MAC của thiết bị, khi
thiết bị không cấp phát IP.
Link tải WinBox
https://mikrotik.com/download

Gắn kết nối LAN vào máy tính.
Tiếp theo, khởi động WinBox
. Ta chọn NeighborsRefresh (Tìm thiết bị
Mikrotik). Sau khi đã tìm thấy như hình chúng ta Connect.
1.Cấu hình LAN
- Cấu hình Bridge cho từng cổng LAN.
+ Tạo Bridge


Vào Bridge. Trong Tap Bridge chọn

Add.Đặt tên cho Bridge cần tạo (trong hình là “bridge1-LAN”). Chọn ApplyOK.
+ Thêm Port vào Bridge vừa tạo
Chọn Tab Port chọn

Add.


Trong Interface (chọn cổng LAN cần thêm vào Bridge vừa tạo “bridge1-LAN”).
Tương tự, ta chọn những cổng LAN (ether1, ether2, ether3, ether4, ether5) thêm lần lượt
vào Brige đã tạo.
Lưu ý: cổng nào sử dụng cho quay PPPoE, Static IP thì không cần Bridge Port.
Sau đó chọn ApplyOK.

Sau khi tạo Bridge cho từng cổng LAN ta có kết quả như hình trên.


- Cấu hình cấp phát IP (DHCP Server) cho từng cổng LAN.
Vào IPAddresses.

Tạo IP cho mạng LAN. Chọn
ApplyOK.

Add. Thêm địa chỉ mạng vào Bridge đã tạo. Chọn

Đến phần cấp phát ip cho Bridge LAN. Chọn IPDHCP Server.


Trong Tab DHCP. Chọn DHCP Setup.

Trong DHCP Server Interface chọn Bridge cần cấp phát ip. Trong hình là “bridge1LAN”. Chọn Next

Chọn Next

Chọn Next.


Chọn Next. Dãy ip được cấp phát

Đặt DNS Servers. Chọn Next.


Thời gian cấp phát một địa chỉ ip. Chọn Next.

Kết quả sau khi tạo DHCP Server.


2.Cấu hình WAN
- Cấu hình quay PPPoE
Chọn PPP.

Trong Tap Interface. Chọn

AddPPPoE Client.


Trong Tab General, ta tạo Interface PPPoE gán vào cổng sfp1. Một số thiết bị không có
cổng sfp1 thì ta gán vào cổng LAN (ether) cần quay PPPoE.

Trong Tab Dial Out, Nhập vào Username, Password. Chọn ApplyOK.


Thực hiện xong thì kết nối PPPoE đến modem được thiết lập. Nhưng để ra internet được
phải thực hiện thêm bước sau.
Chọn IPFirewall.

Trong Tap NAT. Chọn

Add.


Trong mục Chain: srcnat, Out Interface: pppoe-out1. Như hình bên dưới

Trong Tab Action. Chọn masquerade. Chọn ApplyOK.


- Cấu hình Static IP
+ Tạo địa chỉ IP tĩnh
Chọn IPAddresses. Chọn
Add. Như hình bên dưới IP tĩnh là 192.168.10.33
gán cho cổng LAN1 (ether1). Chọn ApplyOK.


+ Định tuyến (Route). Để router Mikrotik ra mạng internet chúng ta cần định tuyến
qua LAN1 có ip là 192.168.10.33
Chọn IPRoutes.

Chọn
Add. Trong hình để thấy tất cả các lớp mạng (0.0.0.0/0) thì cần phải đi qua
LAN1 (ether1) Gateway:192.168.10.1
Chọn ApplyOK.


3.Cấu hình load balancing 2 WAN
- Đánh dấu gói tin


- Định tuyến gói tin


Lấy File Backup


4. Cấu hình NAT PORT – PORT FORWARDING
Để cấu hình Nat port cần xác định được địa chỉ đích, port gốc và port biên dịch; xác định
cổng In.interface (interface ngõ vào) hay địa chỉ In.Address (địa chỉ WAN)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×