Tải bản đầy đủ

Đơn thư trả lời cơ quan chức năng

CÔNG TY TNHH NHỰA
CHÂU ÂU XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
M
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 024.12/CVEU…
Thuận Thành, ngày 24 tháng 12 năm 2019
V/v Phúc đáp CV số 205/CĐ-TCD
Kính gửi: Phòng Quản lý Đô Thị Thị xã Phổ Yên;
Đồng kính gửi: UBNN Thị xã Phổ Yên.
Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh nhận được công văn số 205/CĐ-TCD về việc
“chuyển giải quyết đơn của công dân” từ Ban Tiếp Công Dân thị xã Phổ Yên ngày 26 tháng 11
năm 2019. Nội dung liên quan đến việc gia đình ông Nguyễn Văn Định ở xóm Đoàn Kết, xã
Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên về việc đơn vị thi công gây ảnh hưởng đến các công
trình của gia đình ông Định từ năm 2013. Sau khi làm việc với công ty AVINAA, công ty TNHH
Nhựa Châu Âu Xanh báo cáo nội dung sau:
Năm 2011 được sự đồng ý của UBND xã Thuận Thành, UBND thị xã Phổ Yên và UBND
tỉnh Thái Nguyên cho phép công ty AVINAA giải phóng mặt bằng quỹ đất nằm trên 2 xã Trung

Thành và xã Thuận Thành để công ty AVINAA xây dựng 2 cơ sở: Sản suất rượu, nước. Tại thời
điểm từ năm 2011 đến năm 2013, công ty AVINAA tổ chức san lấp mặt bằng và làm cơ sở hạ
tầng.
Tháng 10 năm 2013, gia đình nhà ông Nguyễn Văn Định đã làm đơn khiếu nại về việc
đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến các công trình của gia đình (theo đơn thư khiếu nại) và đã
được các cấp xem xét kiểm tra giải quyết đã nhiều lần. Do các hiện trạng gia đình đưa ra không
đúng thực trạng, đồng thời nhiều việc phi lý không thể hiện sự ảnh hưởng của đơn vị thi công
gây nên. Vì gia đình ông Định không phải là hộ trực tiếp nằm trên cạnh khu đất đang thi công.
Trong khi đó các hộ nằm kế bên không hộ nào bị ảnh hưởng và có ý kiến gì. Đây là điều phi lý.
Đến năm 2014, do điều kiện kinh tế cũng như biến động thị trường, Công ty AVINAA đã
chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh ngày nay để xây
dựng Nhà máy sản xuất ống nhựa. Trong quá trình chuyển nhượng, bàn giao, Công ty chúng tôi
không nhận được bàn giao bất cứ nội dung và giấy tờ nào liên quan đến sự việc này. Đồng thời
từ năm 2014 đến nay, Công ty chúng tôi hoạt động đều không nhận được ý kiến hoặc đề nghị gì
của công dân xóm Đoàn Kết.
Vậy chúng tôi kính mong phòng QLĐT và UBND Thị xã Phổ Yên giải thích rõ sự phi lý
của việc gia đình ông Nguyễn Văn Định làm đơn khiếu nại công ty chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn Quý ban!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT
LẠI DUY ĐÔNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×