Tải bản đầy đủ (.docx) (12 trang)

Giáo dục “tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh” lồng ghép vào chương trình giảng dạy và hoạt động vui chơi là phương pháp tốt nhất để giáo dục đạo đ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.85 KB, 12 trang )

1.
2.

PHẦN MỞ ĐẦU
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Từ xa xưa ngàn đời ông cha ta đã đúc rút kinh nghiệm và để lại cho con cháu đời
sau “Tiên học lễ, hậu học văn”. Bác Hồ cũng đã từng có câu nói bất hủ “Có tài mà
không có đức là người vô dụng” chính vì vậy giáo dục đạo đức vô cùng quan trọng,
góp phần giáo dục và hình thành nhân cách con người nhất là đối với trẻ mầm non lại
càng quan trọng hơn. Hiện nay nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc
tế. Du nhập nhiều nền văn hoá đa dạng mang màu sắc khác nhau. Một số thanh thiếu
niên và học sinh khi tiếp cận các nền văn hoá không chọn lựa, học đòi cách sống ngoại
lai. Phương tiện nghe nhìn phổ biến những trang Wes có nội dung đồi truỵ đã ảnh
hưởng không nhỏ đến đạo đức, lối sống của bộ phận thanh thiếu niên Việt Nam. Nên
phẩm chất đạo đức bị sa sút nghiêm trọng. Lối sống sa đoạ, ăn chơi phè phởn, ma tuý,
mại dâm, rượu chè, cờ bạc làm cho tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Một bộ phận
người lớn không gương mẫu có những hành vi không tốt như tham ô, tham nhũng,
lãng phí, quan liêu. Nạn bạo lực gia đình, bạo lực học đường ngày càng gia tăng làm
ảnh hưởng đến sự hình thành nhận thức và phát triển nhân cách của lớp trẻ. Các thói
hư, tật xấu đã xâm nhập vào trường học ảnh hưởng đến truyền thống gia phong tốt
đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
Trước tình hình đó Ban chấp hành TW Đảng chỉ thị số 06/CT-TW Ngày 7/11/2006
của bộ chính trị ban hành. về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị nêu rõ “Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết
tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là di
sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương soi sáng để mọi người Việt
nam học tập và làm theo”.
Với ý nghĩa to lớn đó toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân và các tầng lớp
trong xã hội cùng hưởng ứng học tập tấm gương thanh cao, giản dị trong sáng của Bác
từ những việc làm, hành động, cử chỉ lời nói cụ thể thiết thực trong việc giáo dục dạo
đức cho mọi người học tập và làm theo- Trẻ thơ như tờ giấy trắng cô giáo mầm non là người thầy đầu tiên và là người mẹ
hiền thứ 2 của trẻ. Hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức con người là từ khi lứa
tuổi còn thơ vô cùng quan trọng. Nhất là ở tuổi mầm non. Chính vì vậy đưa giáo dục
“Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lồng ghép vào chương trình giảng dạy
và hoạt động vui chơi là phương pháp tốt nhất để giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non.
2.
MỤC TIÊU NHIỆM VỤ


3.
Mục tiêu:
Lồng ghép giáo dục đạo đức theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào dạy trẻ
mầm non nhằm hình thành và phát triển nhân cách, hành vi, thái độ đúng đắn cho trẻ
trong những năm đầu đời của trẻ. Các tiết học, hoạt động vui chơi, giao tiếp hàng ngày
của cô giáo, bạn bè, những tấm gương tốt cô giáo nêu gương tác động đến sự hình
thành và phát triển đạo đức đúng đắn, đúng hướng giúp trẻ phát triển toàn diện trong
những năm đầu đời và giai đoạn tiếp theo của trẻ đó là niềm mong mỏi của các bậc
phụ huynh, cha mẹ trẻ, các thế hệ thầy cô cũng và cũng là tương lai của đất nước.
2.
Nhiệm vụ:
Giáo dục đạo đức góp phần hình thành phát triển nhân cách toàn diện con người. Vai
trò trách nhiệm của nhà trường, cô giáo - xã hội và mọi người trong việc chăm sóc dạy
dỗ giáo dục trẻ trở thành con người có ích cho xã hội và đất nước Việt Nam.
3.
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Giáo dục “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho học sinh mẫu giáo Trường Mẫu
giáo.....
4.
GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Tích hợp,lồng ghép giáo dục đạo đức “Học tập và làm theo làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” vào các hoạt động trong một ngày của chương trình GDMN
dạy trẻ 5-6 tuổi.
5.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Giáo dục thông qua các tiết học, hoạt động vui chơi và các hoạt động trong ngày.
- Tìm hiểu câu chuyện kể, cho học sinh sưu tầm hình ảnh về chủ đề về Bác Hồ
Phối kết hợp với phụ huynh học sinh cùng giáo dục trẻ
- Nêu gương những tấm gương ngoan ngoãn lễ phép, vâng lời để trẻ học tập và làm
theo.
1.
PHẦN NỘI DUNG
2.
Cơ sở lý luận
Trước cảnh nước mất, nhà tan cuộc sống người dân lầm than cực khổ “Chim reo trên
lửa, cá nằm dưới dao.Vì lòng yêu nước thương dân Bác Hồ đã bôn ba tìm đường cứu
nước trải qua biết bao công việc khổ cực, nhọc nhằn Bác đều vượt qua chính vì vậy đã
hình thành trong con người của Bác lối sống giản dị, tiết kiệm, chân thật và tâm hồn
trong sáng yêu nước thương dân. Bác Hồ đã về với tiên tổ nhưng để lại cho đân tộc ta
một kho tàng đạo đức vô giá cho thế hệ đời sau học tập và làm theo.
Khi còn sống Bác rất quan tâm và giành tình cảm đặc biệt cho thế hệ thiếu niên,
nhi đồng. Từ những lời dạy của Bác Hồ về giáo dục đạo đức dễ làm, dễ nhớ mãi


mãi khắc sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam qua bao thế hệ vẫn còn nguyên
vẹn giá trị và “Tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Lúc còn sống Bác Hồ luôn quan tâm đến sự phát triển của trẻ em, Bác thường gửi
thư chúc tết cho các em vào dịp tết Trung thu. Bác quan niệm tài đức là hai mặt phải
song song với nhau cùng phát triển thì mới nên người có ích cho gia đình và đất nước
và xã hội.

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không
phải chỉ dành riêng cho người lớn mà phải giáo dục cho các tầng lớp học sinh, sinh
viên là những chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt là học sinh ở lứa tuổi mầm
non, bởi trẻ em như tờ giấy trắng, những mầm xanh mới nhú cần được chăm sóc, uốn
nắn, dìu dắt thì mới phát triển tốt và khỏe mạnh.
Là giáo viên kiêm Chủ tịch công đoàn thường xuyên phát động các phong trào thi đua
tôi đặc biệt quan tâm tới cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” cuộc vận động không chỉ phát động trong Cán bộ đảng viên, giáo viên
nhân viên trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân mà tôi thấy sự cần thiết lồng ghép
tấm gương đạo đức Bác Hồ vào trong các tiết dạy và hoạt động trong trường mầm non
là rất cần thiết nhằm hình thành nhân cách cho trẻ ngay từ khi trẻ bước vào đời.
- Giáo dục mầm non cũng như các bậc học khác tiếp tục thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Từ năm học 2010-2011
Trường chúng tôi đã bắt đầu thực hiện lồng ghép giáo dục tấm gương Bác Hồ cho
học sinh trong nhà trường thông qua các tiết học nhằm thực hiện tốt chủ đề năm học
“Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.
Đối với trường chúng tôi qua từng năm học mỗi giáo viên không những học tập mà
còn phải giáo dục cho học sinh của mình học và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” góp phần hình thành nhân cách, đạo đức giúp trẻ thể hiện tình yêu quê
hương đất nước qua từng việc nhỏ. Qua đó trẻ khắc sâu lòng kính trọng và yêu quý
Bác Hồ.
- Lồng ghép giáo dục đạo đức là công việc thường xuyên mọi lúc, mọi nơi, mọi
hoạt động để tất cả trẻ em trên mọi miền đất nước đều học tập và làm theo tấm gương
đạo đức sáng ngời của Bác.
2.
Thực trạng
- Trường Mầm non Hoa Lan đóng trên địa bàn xã Ea tóh thuộc Huyện Krông
Năng địa bàn rộng trải dài hơn 10 km với tổng số hộ dân 2450 hộ trên 8000 nhân
khẩu có 10 dân tộc anh em đồng bào dân tộc của các tỉnh thành trong cả nước cùng
chung sống trên 23 thôn buôn- 100% dân số là thuần nông cuộc sống tất bật từ sáng đến tối trên nương rẫy trẻ em
ở đây sinh ra lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Nhưng vì lo canh tác nên bố
mẹ ít có thời gian quan tâm dạy dỗ con cái.
- Trường chúng tôi có 22 thôn và 1 buôn là đồng bào các dân tộc Êđê, cuộc sống vật
chất chưa đầy đủ. Ngày bố mẹ lên nương rẫy để con ở nhà tự lo cho bản thân, từ ăn
uống, tắm rửa và sự dạy dỗ chu đáo còn thiếu thốn.
- Vì vậy các trẻ ở nông thôn khi tiếp xúc bên ngoài thường vụng về, rụt rè ít hiểu
biết các hành vi văn minh nơi đông người và nơi công cộng.
Bác Hồ đã nói “Trẻ em như búp trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”.
Điều mong mỏi đó của Bác thật bình dị nhưng không phải trẻ nào cũng làm được, có
những trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà xa trường, cha mẹ đi làm ít quan tâm trẻ
không được đến trường có những trẻ còn không biết tiếng phổ thông vì ba mẹ trẻ hàng
ngày thường giao tiếp bằng tiếng dân tộc mình.
* Trường chúng tôi được thành lập năm 2005 từ những ngày đầu mới thành lập
trước đó các lớp mẫu giáo được sự quản lý của các trường tiểu học mỗi lớp chỉ có 15 20 học sinh, với 8 lớp qua 8 năm phát triển nay đã có 1trường công lập và 4 điểm Tư
thục trên địa bàn xã.
- Trường Mầm Non Hoa Lan hiện tại có 11 lớp với 371 học sinh trong đó học
sinh đồng bào dân tộc tiểu số có 30 em.
- Tuy cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ nhưng nhà trường đã mở đựơc bán trú tổ
chức cho học sinh ăn trưa tại trường chính và 2 điểm trường lẻ.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và có trên 50% CBGV đạt trên chuẩn.
Có 05 giáo viên dân tộc tiểu số. Hầu hết đều nhiệt tình yêu nghề, mến trẻ có tâm huyết
với nghề.
2.1. Thuận lợi, khó khăn
* Thuận lợi
- Ban giám hiệu nhà trường và đội ngũ giáo viên, nhân viên đều được học tập nắm
vững cuộc vân động “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua nhiều
năm đã được thấm nhuần.

- Nhà trường tổ chức nhiều phong trào thi đua học tập và theo tấm gương của Bác
về tiết kiệm cụ thể là tiết kiệm điện, nước...
- Phong trào văn nghệ kể chuyện tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh đạt 1 giải nhất
cấp Huyện và 1 giải nhất cấp xã. Chủ đề kể chuyện về Bác Hồ được giáo viên và trẻ
cùng tham gia.
- Giáo viên trong trường nhiệt tình, có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, luôn
luôn tìm tòi, sưu tầm tài liệu về tấm gương đạo đức Bác Hồ đẻ giảng dạy cho học sinh.


Qua nhiều buổi dự giờ thăm lớp tôi nhận thấy trẻ rất thích được nghe cô kể chuyện và
hát các bài hát về Bác Hồ,
- Vì vậy tôi dã mạnh dạn triển khai đưa giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
lồng ghép vào giảng dạy trong các tiết học và hoạt động trong ngày.
* Khó khăn.
- Do đặc thù của tình hình địa phương là vùng nông thôn phụ huynh ít quan tâm
đến bậc học mầm non nên sự giao tiếp trao đổi kết hợp giữa nhà trường và phụ huynh
cùng giáo dục có nhiều bất cập.
Địa bàn xã rộng điều kiện đi lại khó khăn nhất là về mùa mưa. Sự quan tâm đầu tư cơ
sở vật chất các cấp chưa đầy đủ. Nhận thức phong tục tập quán các vùng miềm khác
nhau nên có phần ảnh hưởng đến việc huy động trẻ trong độ tuổi đến trường.
3.
GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP
3.1. Mục tiêu của giải pháp,biện pháp
Thực hiện đồng bộ lồng ghép giáo dục trong các hoạt động dạy trẻ trong một
ngày.
Giáo dục thông qua những tấm gương, trong đó cô giáo là tấm gương thiết thực
nhất cho trẻ.
3.2 Nội dung và các thực hiện các giải pháp, biện pháp
Đối với thực tế của trường Mầm non Hoa lan là trường đóng trên địa bàn xã EaToh
có nhiều vấn đề phúc tạp về tệ nạn ma túy cờ bạc, thanh thiếu niên hư hỏng ăn chơi,

rượu chè …,học sinh có nhiều biểu hiện hư hỏng bỏ học, không vâng lời bố mẹ, ông
bà, người lớn.
Phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến các tệ nạn chính vì vậy mà tôi đã đưa đề tài vào
thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh trong các tiết học và các hoạt động trong ngày
* Đối với chủ đề: Trường mầm non
- Dạy trẻ yêu quý kính trọng cô giáo và các cô chú nhân viên phục vụ trong trường,
yêu thương giúp đỡ bạn bè nhất là bạn yếu hoặc khuyết tật, không đánh bạn.
- Giữ gìn vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi không vẽ bẩn lên tường, bỏ rác vào
đúng nơi quy định, không bẻ phá cây hoa biết chăm sóc vườn hoa cây cảnh.
Tiết kiệm nước không sả nước tràn lan, chào hỏi lễ phép, biết cản ơn, xin lỗi khi làm
sai. Đối với các trẻ đồng bào dân tộc thiểu số Buôn Kai và các lớp có học sinh dân tộc
cô cần quan tâm nhiều hơn bằng những việc làm cụ thể dể hiểu, dễ nhớ để trẻ làm
theo.
* Đối với chủ đề: Bản Thân
- Dạy trẻ biết yêu quý bản thân chăm sóc và bảo vệ các bộ phận và giác quan trên
cơ thể. Vệ sinh cá nhân sạch sẻ, ăn uống đủ chất, siêng tập luyện thể dục, thê thao theo


lời dạy của Bác Hồ để có sức khỏe tốt cơ thể khỏe mạnh phát triển chiều cao.bằng các
câu chuyện,bài thơ…
Ăn mặc gọn gàng phù hợp với thời tiết, biết phòng tránh các dịch bệnh đó là cách học
tập cách sống và bảo vệ sức khỏe của Bác Hồ dù ở nhà hay lúc Bác đi công tác
- Dạy trẻ cách làm vệ sinh cá nhân, biết giữ vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà trường,
tập cho trẻ có thói quen không vứt rác bừa bãi.
- Cách bảo vệ phòng tránh tác hại cho các bộ phận và giác quan không nên chơi các
đồ chơi sắc nhọn, trèo leo, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
* Đối với chủ đề: Gia đình
Cô giáo phải cho trẻ biết lúc còn sống Bác Hồ thường dạy thiếu nhi “Các cháu phải
chăm ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng, đối với thầy cô phải
kính trọng, lễ phép, đối với bạn phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

- Và trong chủ đề “Gia đình” mỗi giáo viên thông qua các hoạt động phải giáo dục
trẻ biết kính trọng yêu thương ông bà, bố mẹ, những người thân, người lớn tuổi và
phân tích cho trẻ rõ mối quan hệ gia đình, và đó chính là những người thương yêu
chăm sóc trẻ lớn lên khỏe mạnh.
- Dạy trẻ chào hỏi lễ phép, biết chăm sóc giúp đỡ ông bà khi già yếu.
- Thông qua các nội dung bài thơ, câu chuyện, bài hát “Thơ ông cháu”, chuyện
“Tích Chu”, “giữa vòng gió thơm” và những bài hát có nội dung về gia đình.
* Đối với chủ đề nghề nghiệp
- Dạy trẻ cần biết yêu quý và tôn trọng tất cả các nghề trong xã hội. Mỗi nghề đều
đem lại lợi ích riêng cho con người và đất nước và đều đáng trân trọng cả không có
nghề nào sang hay hèn, mà chỉ có siêng năng hay lười biếng. Như câu chuyện Bác Hồ
làm đầu bếp dưới tàu buôn…
- Thông qua các nội dung bài thơ, câu chuyện, bài hát để trẻ hiểu hơn.
- Cho trẻ tham quan, quan sát trên màn hình ti vi để trẻ thấy quá trình làm việc các
nghề.
- Cho trẻ hiểu tất cả những gì trẻ có để ăn, mặc, học hành đều có bàn tay lao động
vất của các cô chú công nhân làm ra, cô phân tích rõ để trẻ biết giữ gìn bảo vệ và có
thái độ tôn trọng.
* Đối với chủ đề: Thực vật
- Giáo viên dạy trẻ:
- Chăm sóc bảo vệ cây con, biết lợi ích của cây đối với đời sống con người.
- Lúc Bác Hồ còn sống Bác thường xuyên trồng cây. Vào dịp đầu xuân bác Hồ kêu
gọi và phát động phong trào “Tết trồng cây” từ các cụ phụ lão và các anh chị bậc học
lớn vẫn còn giữ gìn và thực hiện hàng năm.


- Đồng thời cho trẻ tập trồng cây hưởng ứng ngày Tết trồng cây chăm sóc cây xanh
trong trường.
- Cô và trẻ chăm sóc tưới nước bắt sâu, dạy trẻ siêng năng và cẩn thận rong lao
động và theo dõi sự phát triển của cây

* Đối với chủ đề thế giới động vật
- Giáo viên dạy trẻ: Biết yêu quý tất cả các con vật bởi mỗi con vật đều có lợi ích,
nét đáng yêu và môi trường sống riêng, do đó chúng ta cần phải bảo vệ, tạo môi trường
sống và chăm sóc bảo vệ các con vật.
- Qua các bài thơ câu chuyện giáo dục trẻ cho trẻ biết những con vật đáng yêu đều
đem lại lợi ích riêng đối với con người.
- Lúc còn sống Bác Hồ dù công việc rất bận nhưng Bác dành thời gian để chăm sóc
những con vật của Bác nuôi. Tại ao cá nơi làm việc hàng ngày Bác vẫn thường cho cá
ăn hiện nay vẫn còn tại lăng Chủ Tịch.
- Giáo dục trẻ ở nhà nuôi con gì thì chăm sóc và bảo vệ con đó.
* Đối với chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên
Giáo dục trẻ thông qua các hình ảnh nhờ có nước mà cây cối mới xanh tốt vạn vật
mới sống được. Nếu không có nước sẽ không có sự sống cho trẻ xem nguồn nước sạch
và ô nhiễm nguồn nước để trẻ so sánh biết tầm quan trọng của nước với cuộc sống
hàng ngày. Qua đó trẻ hiểu được tầm quan trọng của tài nguyên nước có ý thức tiết
kiệm, bảo vệ môi trường.
- Sử dụng nước tiết kiệm không lảng phí, không xả nước để chơi. Giữ gìn vệ sinh cũng
là tiết kiệm nước.
- Cho trẻ biết cây xanh rất quan trọng trong giữ nguồn nước trong đất vì vậy phải trồng
cây bảo vệ rừng;
- Cô giải thích cho trẻ hiểu sự liên kết các sự kiện hiện tượng trên giúp trẻ thêm yêu
cảnh đẹp của thiên nhiên;
* Đối với chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ
- Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước qua nội dung các bài thơ câu chuyện, bài hát cô
giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước xóm làng.
- Đối với với trẻ biết giữ gìn vệ sinh làng xóm, yêu quí giúp đỡ người già, người tàn
tật, ngoan, chăm học lễ phép biết vâng lời, sống tiết kiệm không lãng phí kể cả khi ăn
uống... Đó cũng là yêu quê hương đất nước.
- Cho trẻ xem tranh ảnh các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, các danh lam
thắng cảnh, nghĩa trang liệt sĩ để trẻ biết công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh

bảo vệ đất nước.


- Đối với chủ đề Bác hồ cô dạy trẻ đọc thơ, hát, cô kể những câu chuyện về tấm gương
sống cần kiệm liêm chính của Bác Hồ. Từ đó trẻ học tập và làm theo.
- Cô giáo cho trẻ biết lúc còn sống Bác rất yêu quý thiếu niên, nhi đồng. Mong muốn
của Bác Hồ là Các cháu luôn mạnh khỏe, ngoan lễ phép, biết vâng lời cha mẹ, yêu
quý và giúp đỡ bạn bè trở thành người con ngoan trò giỏi.
* Đối với chủ đề trường tiểu học
- Cô cho trẻ làm quen với 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Giải thích ý nghĩa
qua 5 lời Bác dạy. Từ đó hình thành và phát triển đạo đức cho trẻ.
- Dạy trẻ thương yêu giúp đỡ bạn bè và các em nhỏ. Yêu lao động gữ gìn vệ sinh và kỉ
luật, không được ham chơi, chăm lo học tập như lời dạy của Bác Hồ lúc con sống
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”
- Dạy trẻ lao động tự phục vụ và cô nên cho các trẻ thi đua thực hiện nội quy trường
lớp, có ý thức tổ chức có kỷ luật cao. Thường xuyên nêu gương những trẻ làm tốt để
tất cả trong lớp cùng làm theo.
* Giáo dục trẻ thông qua hoạt động ngoài trời
- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, biết giữ gìn môi trường trong sạch, có ý thức trong khi
dạo chơi không hái cành bẻ lá cây và vứt rác bừa bãi.
- Dạy trẻ tình yêu trong lao động, quý trọng các sản phâm được làm ra, Biết tưới nước
bắt sâu cho cây làm cho trường lớp thêm đẹp.
- Đối với trẻ đồng bào dân tộc thiểu số cô cần quan tâm nhiều hơn dạy những điều nhễ
nhở, dễ hiểu giúp trẻ nhận thức nhanh hơn.
- Qua những buổi dạo chơi tham quan theo từng chủ đề. Đến chủ đề nào cô giáo dục
từng nội dung chủ đề đó.
* Giáo dục trẻ thông qua hoạt động vui chơi
- Trong hoạt động vui chơi cô giáo dục trẻ tình yêu thương con người thể hiện qua
các vai chơi, hành động cử chỉ của các nhân vật. Qua đó giáo dục trẻ tính cần kiệm,
liêm chính, các hành vi văn minh, lời nói lịch sự, cách giao tiếp ứng xử vối tất cả mọi

người, thể hiện tình nhân ái biết cảm thông chia sẻ. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ
bạn... Được thể hiện trong các vai chơi cô giúp đỡ uốn nắn từ cử chỉ đến lời nói cho
trẻ.
- Đối với học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số giáo dục trẻ biết kết hợp cùng chơi
với bạn.
- Những vai chơi khó thì cô và trẻ cùng chơi để giúp trẻ hiểu được từng nhân vật
qua đó giáo dục trẻ.
* Giáo dục trong giờ ăn


- Trong giờ ăn nhắc nhở trẻ trong khi ăn không để cơm rơi vãi đó là tiết kiệm theo
lời dạy của Bác.
- Giáo dục trẻ rửa tay trước khi ăn để trẻ có ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm và
phòng chống bệnh tật. Trước khi ăn mời người lớn - cô -bạn, ăn hết suất ăn tất cả các
loại thức ăn. Khi ăn không nói chuyện làm mất vệ sinh, muốn ho hay hắt xì hơi phải
quay tránh đi chỗ khác. Không ăn uống bừa bãi ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, về
nhà không ăn quả xanh uống nước lã nhất là các cháu đồng bào dân tộc thiểu số
thường có thói quen này.
- Qua đó hình thành cho trẻ thói quen ăn uống văn minh, lịch sự và tiết kiệm.
- Dạy trẻ bảo quản các đồ dùng, vật dụng trong ăn uống, sắp xếp chén bát gọn gàng.
- Trẻ giúp cô chuẩn bị bàn ăn và xếp bàn ghế khi ăn xong, hình thành cho trẻ thói
quen tự phục vụ.
* Giáo dục thông qua hoạt động nêu gương
- Đối với trẻ mầm non hoạt động nêu gương luôn được mong chờ nhất trong ngày cô
động viên khuyến khích trẻ. Động viên những cháu mắc lỗi dũng cảm nhận khuyết
điểm, tự giác sửa chữa lỗi sai lần sau sẽ được cắm cờ.
- Thông qua hoạt động nêu gương giúp trẻ hoàn thiện dần về đạo đức lối sống. Nếu
vi phạm khuyết điểm thuộc những tiêu chuẩn đưa ra thì không được nêu gương cắm
cờ. Đó cũng là một trong những phẩm chất đạo đức rất đáng quý mà Bác Hồ đã dạy
các cháu thiếu nhi, nhi đồng và những người làm công tác giáo dục.

- Giáo viên có thể lồng ghép kể cho trẻ nghe một số câu chuyện về tấm gương đạo
đức của Bác Hồ.
* Các ngày lễ hội
Lồng vào các ngày lễ hội do nhà trường tổ chức như: “Ngày hội toàn dân đưa trẻ
tới trường”, Ngày Nhà Giáo Việt nam 20/11, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày sinh nhật
Bác 19/5. Giáo viên chọn đề tài phù hợp với các ngày kỷ niệm để giáo dục trẻ.
- Thông qua nội dung các tiết mục văn nghệ giáo dục trẻ tình yêu thương. Đồng thời
giúp trẻ thêm vốn kiến thức về ngày kỷ niệm đó.
- Tại lớp cô giáo nên tổ chức tiết biểu diễn văn nghệ, đọc thơ, kể chuyện cuối chủ đề,
tất cả các cháu trong lớp đều được tham gia cô cần quan tâm các cháu nhút nhát, rụt rè.
* Trong hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Giáo viên sưu tầm băng, đĩa vi deo, ca nhạc các câu chuyện mang tính giáo dục
tiêu biểu từng chủ đề.Có thể là chuyện cổ tích hoặt những câu chuyện có thật ngoài
đời. Những tấm gương sáng, để kể cho trẻ nghe mọi lúc mọi nơi cho trẻ nhận xét ưu
khuyết của các nhân vật.


- Cho trẻ thảo luận nếu là cháu thì các cháu sẽ làm gì. Qua đó giáo dục trẻ học tập
những tấm gương và các nhân vật trong chuyện.
+ Riêng chủ đề Bác Hồ.
- Giáo viên sưu tầm những câu nói hay của Bác dạy cho trẻ học có thể lúc đầu trẻ
chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy nhưng dần dần mỗi ngày một ít trẻ sẽ hiểu được
một phần nào, qua đó từng bước cho trẻ tiếp thu những phẩm chất đạo đức của Bác
Hồ.
* Góc thư viện lớp
- Sưu tầm tranh ảnh về Bác Hồ để cho trẻ xem.
- Giáo viên kết hợp phụ huynh vận động đóng góp cho con em mình một cuốn
sách chuyện phù hợp với tuổi thiếu nhi chủ đề về Bác Hồ và những tấm gương người
tốt việc tốt.
- Cho trẻ vẽ tranh chủ đề về Bác Hồ.

- Giáo viên trong trường sưu tầm sách, báo có liên quan đến cuộc đồi và sự nghiệp
hoạt động của Bác để tạo thành góc sách chủ đề về Bác Hồ.
* Kết hợp hội phụ huynh
- Giáo viên kết hợp với phụ huynh thảo luận cách giáo dục trẻ.
- Trò chuyện trao đổi riêng với phụ huynh về sự thay đổi của trẻ nhất là trẻ cá biệt,
quan tâm giúp đỡ trẻ khuyết tật tạo không khí thảo mái giúp trẻ tự tin hơn.
- Đối với những cháu dân tộc thiểu số, nhắc phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn
đến trẻ, khi giao tiếp với trẻ thì dùng hai thứ tiếng để trẻ quen dần và có vốn tiếng phổ
thông nhiều hơn.
- Mỗi lớp có bảng tuyên tuyền giành một góc cho giáo dục “Tư tưởng tấm gương
đạo dức Hồ Chí Minh” trong từng chủ đề cụ thể là giáo dục cái gì.
4.

Kết

quả thu được qua khảo nghiệm
* Đối với biện pháp giáo dục trẻ thông qua hoạt động trong ngày.
- 100% trẻ đến lớp không nói tục chửi bậy, biết gọi nhau bằng bạn và xưng tên.
- 100% trẻ iết chào hỏi lễ phép người lớn tuổi kể cả không phải cô giáo người thân
của bé, biết đi thưa về chào.
- 90% trẻ biết giúp đỡ lẫn nhau, chơi cùng nhau.
- 100% trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. Trẻ thực hiện tốt nề nếp
tập thể dục sáng, đi học chuyên cần, có ý thức giữ vệ sinh cá nhân lớp học, bổ rác
đúng nơi quy định.


- Trẻ biết sử dụng nước vừa đủ khi rửa tay và khi đi vệ sinh. Một số trẻ còn biết nhắc
cô giáo, bố mẹ tắt điện khi không sử dụng.
- Hầu hết các trẻ biết ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, thực hiện đúng quần áo đồng phục do
nhà trường quy định.

- 100% trẻ biết trước khi ăn mời ông bà, cha, mẹ, anh chị, cô giáo bạn bè.
- Đa số trẻ đều biết đội mũ bảo hiểm khi được tham gia giao thông cùng bố mẹ.
- Các trẻ hầu hết biết thương yêu và giúp đỡ ông bà, nhường nhịn em nhỏ, bạn bè,
không đánh nhau.
-Trẻ thuộc các bài thơ - câu chuyện - bài hát - ca giao tục ngữ có nội dung giáo dục
đạo đức lối sống trong các chủ đề.
- Trẻ có thái độ tôn trọng, yêu quý các sản phẩm do các nghành nghề làm ra.
- Trẻ tỏ thái độ thích lao động, chăm sóc vườn hoa cây cảnh không bẻ phá cành như
trước nữa, chăm sóc các con vật nuôi.
- Trẻ hứng thú khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Thích chơi các trò chơi dân gian.
- Khi vui chơi trẻ biết kết hợp cùng chơi với bạn, không tranh giành đồ chơi, biết
nhường nhịn lẫn nhau.
- Thể hiện tốt vai chơi nhất là trò chơi phân vai. Qua đó biết thể hiện cách giao tiếp
lịch sự lời nói cử chỉ nhẹ nhàng tình cảm hơn. Biết giữ gìn đoàn kết giữa các nhóm
chơi và có ý thức hơn trong khi chơi.
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng khi chơi xong, không có trẻ nào mang đồ chơi về nhà.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.
Kết luận
- Qua thời gian thực hiện tôi nhận thấy dạy trẻ làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” không khó nếu chúng ta biết đề ra những biện pháp phù hợp với độ tuổi và tình
hình thực tế ở địa phương. Phân chia thời gian hợp lý, và phương pháp phù hợp.
- Việc dạy trẻ cần cần phải được tiến hành đồng bộ và thường xuyên kết hợp giữa giáo
viên và phụ huynh.
- Cô giáo, bố mẹ và người lớn phải luôn chú trọng đến lời nói khi giao tiếp với trẻ.
- Giáo dục trẻ mầm non học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là
việc làm cần thiết và quan trọng vì vậy giáo viên cần cố gắng học tập nghiên cứu trao
đổi kinh nghiệm để thu thập thêm kiến thức để dạy trẻ thàng công.
2.
Kiến nghị

- Các cấp lãnh đạo cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường để trẻ
được hưởng môi trường giáo dục tốt.


- Nhà trường đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, máy chiếu để thực
hiện tốt lồng ghép giáo dục tấm gương đạo đức Bác Hồ cho trẻ mầm non chất lượng
ngày càng tốt hơn.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong việc giáo dục tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh cho trẻ mầm non. Nhằm góp phần giáo dục đạo đức cho trẻ phát
triển toàn diện về mọi mặt, chuẩn bị tâm thế bước vào lớp 1 phổ thông cho trẻ 5-6
tuổi./×