Tải bản đầy đủ

Đề thi đại lý thuế Phần bài tập

PHẦN II- BÀI TẬP
Bài 1: Công ty cổ phần Minh Anh, mã số thuế 4601924xxx, địa chỉ xã Linh Sơn,
Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0280.9858xxx, email:
minhanhtn@gmail.com; đăng ký kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
khấu trừ. Trong kỳ tính thuế quý II/2017 có tình hình như sau:
1. Thu hoạch lá chè búp do công ty trực tiếp trồng đưa vào sản xuất thành các
sản phẩm chè bán ra thị trường, trong kỳ công ty sản xuất được 10.000 hộp chè ướp
hương sen loại 500g/hộp, đã xuất kho bán với giá chưa có thuế giá trị gia tăng 120.000
đồng/hộp cho:
- Công ty cổ phần An Lộc, mã số thuế 0101589xxx theo hóa đơn số 0004571
ngày 26/4/2014 là 5.000 hộp.
- Công ty cổ phần thương mại dịch vu Intemex, mã số thuế 0301674xxx theo
hóa đơn số 0004572 ngày 27/4/2017 là 4.000 hộp.
2. Ngày 03/5 xuất khẩu 2.000 hộp chè loại đặc biệt sang Đức, giá xuất khẩu theo
giá FOB là 20USD/hộp.
3. Ngày 03/5 mua 20 tấn hạt điều của Công ty cổ phần Trung Tín (mã số thuế
3803898xxx) trồng, thu hoạch và sơ chế (dạng khô) bán ra, giá mua là 20.000.000
đồng/tấn. Ngày 05/5, công ty đã xuất 13 tấn hạt điều này bán lại cho công ty Hải Tiến,
mã số thuế 4601577xxx theo hóa đơn 0004573, giá bán là 25.000.000 đồng/tấn.
4. Ngày 08/5 mua 1 lô túi ni lông của công ty sản xuất đồ nhựa Vĩnh Tiến, mã số
thuế 0102637xxx với giá mua chưa có thuế GTGT là 15.300.000 đồng dùng để đóng

gói số hạt điều rang muối sản xuất trong kỳ


5. Ngày 25/5, công ty nhập khẩu về 3 máy sấy hạt điều, giá nhập khẩu đã bao
gồm thuế nhập khẩu là 370.500.000 đồng/máy. Ngày 24/5 công ty xuất bán 03 chiếc
máy sấy hạt điều này cho công ty Phúc Thịnh, mã số thuế 2413674xxx theo hóa đơn số
0004574, giá bán là 420.000.000 đồng/máy.
6. Sản xuất 6.000 gói hạt điều lụa rang muối (loại 0,5kg/túi), trong kỳ xuất bán
4.500 túi cho công ty cổ phần Tràng An, mã số thuế 0102586xxx theo hóa đơn số
0004575 ngày 19/6, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 150.000 đồng/túi.
7. Ngày 22/6 chỉ thanh toán 110.500.000 đồng cho công ty TNHH công nghệ
Tràng An, mã số thuế 0101723xxx theo hóa đơn số 0000987 mua phần mềm hỗ trợ
bán hàng và phần mềm quản lý kho.
8. Mua hàng hóa, dịch vụ khác ờ trong nước phục vụ cho hoạt động của công ty
trong kỳ tập hợp là 476.576.000 đồng, thuế giá trị gia tăng là 41.250.740 đồng không
hạch toán riêng được.
9. Trong kỳ, công ty phát hiện sai sót của kỳ tính thuế quý I/2017 như sau:
- 01 hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra bỏ sót chưa kê khai: Hóa đơn số 0004501
ngày 15/2/2017 xuất bán 200 hộp chè loại 1 cho công ty TNHH Phúc Nam, mã sô thuế
0106234xxx, tổng số tiền hàng bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 30.000.000 đồng, số
thuế giá trị gia tăng là 3.000.000 đồng.
- 01 hóa dơn giá trị gia tăng đầu vào số 0006762 ngày 02/3/2017 đã kê khai sai
so với số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn do cộng trừ sai số học làm giảm số thuế
được khấu trừ trong quý I/2017 là 1.200.000 đồng.
Công ty thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh theo quy định.


Yêu cầu: Căn cứ vào các dữ liệu trên, Anh/Chị hãy:
1. Tính thuế giá trị gia tăng phải nộp hoặc còn được khấu trừ trong kỳ tính thuế
quý II/2017 của Công ty cổ phần Minh Anh theo quy định hiện hành.
2. Lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế quý II/2017, hồ sơ khai bổ
sung, điều chỉnh của các kỳ tính thuế trước (nếu có) của công ty cổ phần Minh Anh
theo quy định hiện hành.
* Hồ sơ kèm theo gồm:
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế quý I/2017 của công ty cổ phần Minh
Anh đã nộp cho cơ quan thuế (trang số 15 của đề thi).
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu số 01/GTGT - trang số 17, 19 của đề thi).
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu 01/KHBS - trang số 21, 22 của đề
thi).
Biết rằng:


- Số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ quý I/2017 chuyển sang là 0 đồng.
- Theo hồ sơ khai thuế công ty cổ phần Minh Anh đã nộp cho cơ quan thuế, kỳ
tính thuế quý 1/2017 có số thuế phát sinh phải nộp là 37.210.500 đồng và công ty đã
nộp đủ tiền thuế vào Ngân sách nhà nước.
- Các nghiệp vụ kinh tế có hóa đơn, chứng từ đầy đủ và thực hiện thanh toán qua
ngân hàng theo quy định.


- Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định về thủ
tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế ngay trong
kỳ tính thuế phát sinh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.
- Công ty nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng quý II/2017, hồ sơ khai bổ sung,
điều chỉnh của các kỳ tính thuế trước đó (nếu có) và nộp tiền thuế giá trị gia tăng, tiền
chậm nộp (nếu có) vào ngày 31/7/2017.
- Tại thời điểm công ty nộp hồ sơ khai thuế quý II/2017, cơ quan thuế chưa ban
hành quyết định thanh tra, kiểm tra đối với công ty.
- Tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi công ty mở tài khoản tại thời
điểm xuất khẩu là: 1 USD = 21.500VND.
- Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế, đối tượng chịu thuế GTGT
được áp dụng theo quy định pháp luật thuế GTGT hiện hành.
- Năm 2017: tháng 4 có 30 ngày, tháng 5 có 31 ngày, tháng 6 có 30 ngáy, tháng 7
có 31 ngày (ngày 30 tháng 7 là ngày chủ nhặt).


Bài 2. Công ty Sao Mai là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào ngành
nghề sản xuất, kinh doanh thiết bị điện chiếu sáng (trong đó có sản xuất các sản phẩm
đèn tiết kiệm điện), được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ tháng 01 năm 2014 tại
huyện TT tỉnh BN (không thuộc địa bàn ưu đãi thuế TNDN). Công ty kê khai, nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Giả sử, năm 2017 có số liệu kết quả sản xuất kinh doanh (sau đây viết tắt là
SXKD) ghi nhận trên sổ sách kế toán của công ty như sau:
1/ Tổng doanh thu (chưa có thuế GTGT): 25 tỷ đồng, chi tiết:
- Doanh thu hoạt động sản xuất đèn tiết kiệm điện: 8 tỷ đồng.
- Doanh thu hoạt động SXKD các thiết bị điện chiếu sáng khác: 17 tỷ đồng.
2/ Tổng chi phí SXKD thực tế phát sinh: 23 tỷ đồng, chi tiết:
- Chi phí hoạt động sản xuất đèn tiết kiệm điện: 7 tỷ đồng.
- Chi phí hoạt động SXKD các thiết bị điện chiếu sáng khác: 16 tỷ đồng.
Biết một số thông tin về các khoản chi phí của công ty:
(1) Các khoản chi phí có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai
mươi triệu đồng trở lên phát sinh trong năm 2017 đã thanh toán bằng tiền mặt: 0,1 tỷ
đồng, chi tiết: hoạt động sản xuất đèn tiết kiệm điện: 0,04 tỷ đồng; hoạt động SXKD
thiết bị điện chiếu sáng khác: 0,06 tỷ đồng.
(2) Các khoản chi phí về trang phục cho người lao động trong công ty: Chi mua
quần áo bảo hộ phát cho người lao động: 0,12 tỷ (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp,
thanh toán qua ngân hàng). Chi bằng tiền để người lao động tự mua thêm trang phục


lao động thiết yếu khác: 0,18 tỷ. Công ty có 30 lao động, mức chi trang phục cho
người lao động trong công ty là như nhau.
(3) Chi phí lãi vay phát sinh năm 2017 (có chứng từ hợp pháp) để phục vụ hoạt
động SXKD; 0,73 tỷ đồng (công ty vay 3 tỷ đồng của Công ty AB với lãi xuất
15%/năm, vay 2 tỷ đồng của các cá nhận trong công ty với lãi xuất 14%/năm). Lãi
xuất cơ bản do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay là 8%/năm. Công ty đã
góp đủ vốn điều lệ.
(4) Chi phí tổn thất do chập, cháy điện một kho hàng hóa của công ty: 1 tỷ đồng
(có hồ sơ, chứng từ theo quy định). Công ty bảo hiểm bồi thường 50% giá trị tổn thất.
Các khoản chi phí (2), (3), (4) công ty đã hạch toán phân bổ vào chi phí của từng
hoạt động theo tỷ lệ doanh thu của từng hoạt động trên tổng doanh thu trong kỳ tính
thuế.
(5) Các khoản chi phí còn lại đáp ứng điều kiện chi phí được trừ khi các định thu
nhập chịu thuế TNDN theo quy định.
3/ Thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm: 0,3 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ bán phế
liệu phế phẩm của quá trình sản xuất sản phẩm đèn tiết kiệm điện: 0,1 tỷ đồng, của quá
trình sản xuất các sản phẩm thiết bị điện chiếu sáng khác: 0,2 tỷ đồng.
4/ Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn với các doanh nghiệp trong nước
sau khi các doanh nghiệp nhận vốn góp đã kê khai nộp thuế TNDN: 1 tỷ đồng.
5/ Công ty chuyển một khoản thu nhập từ dự án đầu tư kinh doanh ở nước X sau
khi đã nộp thuế TNDN tại nước X với thuế xuất 15% về Việt Nam: 1,275 tỷ đồng.
Nước X và Việt Nam chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần.


6/ Các khoản lỗ phát sinh từ các năm trước:
- Lỗ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh năm 2016: 1 tỷ đồng
Yêu cầu: Căn cứ các thông tin nêu trên, anh (chị) hãy xác định số thuế TNDN
được hưởng ưu đãi (nếu có) và số thuế TNDN phải nộp năm 2017 của công ty Sao
Mai. Biết rằng:
- Theo pháp luật thuế TNDN áp dụng tại thời điểm năm 2014, doanh nghiệp có
dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng được hưởng ưu đãi về thuế
TNDN: thuế xuất 20% trong thời gian 10 năm, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt
động hưởng ưu đãi thuế; miễn thuế 2 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu
nhập chịu thuế từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế và giảm 50% số thuế phải nộp
trong 4 năm tiếp theo.
- Sản phẩm đèn tiết kiệm điện của công ty đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về sản
phẩm tiết kiệm điện năng theo quy định của pháp luật. Hoạt động sản xuất đèn tiết
kiệm điện của công ty phát sinh doanh thu từ năm 2014 và thu nhập chịu thuế từ năm
2015. Năm 2017, công ty không trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ.
Bài 3. Trong năm 2016 có thông tin về các khoản thu nhập của ông A là cá nhân
cư trú tại Việt Nam như sau:
1. Thu nhập hàng tháng theo hợp đồng lao động dài hạn ký với Công ty TNHH
X, gồm: Tiền lương: 20 triệu đồng/tháng; Phụ cấp chức vụ: 2 triệu đồng/tháng; Tiền
điện thoại: 0,4 triệu đồng/tháng. Tiền ăn trưa: 1 triệu đồng/tháng.
Tổng các khoản tiền thưởng nhân các dịp ngày lễ, Tết năm 2016: 50 triệu đồng.
Ông A phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định: 1,5 triệu đồng/tháng.


2. Tháng 6/2016, ông A được bố mẹ đẻ tặng 01 thửa đất ở diện tích 200 m2 trên
địa bàn tỉnh Y. Mọi thủ tục nhận quà tặng, đăng ký quyền sử dụng đối với thửa đất đã
được ông hoàn tất trong tháng 7/2016.
3. Tháng 10/2016, ông A chuyển nhượng thửa đất nêu trên với giá 13 triệu
đồng/m2. Mọi thủ tục sang tên, chuyển quyền sử dụng cho người mua đã được hoàn
thành trong tháng 11/2016. Chi phí chuyển nhượng: 10 triệu đồng (có hóa đơn, chứng
từ chứng minh).
4. Tháng 11/2016, Công ty M thanh toán tiền thù lao theo hợp đồng tư vấn đã ký
với ông A 50 triệu động. Công ty M đã khấu trừ thuế TNCN trước khi trả tiền thù lao
cho ông A và cấp chứng từ khấu trừ theo quy định.
Yêu cầu:
1. Giả sử kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2016, ông A ủy quyền cho Công ty
TNHH X quyết toán thuế TNCN thay. Anh/chị hãy cho biết Ông A ủy quyền cho Công
ty TNHH X quyết toán thuế TNCN thay như vậy là có đúng quy định không? Giải
thích.
2. Anh/chị hãy xác định các khoản thu nhập chịu thuế/thu nhập miễn thuế (nếu
có), thu nhập tính thuế, các khoản giảm trừ và số thuế TNCN ông A phải nộp trong
năm 2016 trong trường hợp ông A không ủy quyền cho Công ty X quyết toán thuế
TNCN thay.
Biết rằng:
- Các khoản phụ cấp chức vụ, tiền điện thoại, tiền ăn trưa được Công ty TNHH X
chi theo định mức quy định tại Quy chế tài chính của Công ty.


- Ông A đăng ký giảm trừ cho hai người phụ thuộc: con gái 10 tuổi và mẹ ruột 70
tuổi có tiền lương hưu bình quân 2,5 triệu đồng/tháng.
- Giá đất theo Bảng giá đất do UBND tỉnh Y ban hành áp dụng tại thời điểm năm
2016 đối với vị trí thửa đất nêu trong đầu bài: 10 triệu đông/m2.


Câu 30: Một cá nhân cư trú trúng thưởng 100 triệu đồng trong một trò chơi do
đài truyền hình tỉnh X tổ chức, cá nhân này trích 20 triệu đồng đóng góp vào quỹ từ
thiện của Đài. Số thuế TNCN cá nhân này phải nộp đối với khoản thu nhập trên:
a. 7.000.000 đồng
b. 8.000.000 đồng
c. 9.000.000 đồng
d. 10.000.000 đồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×