Tải bản đầy đủ (.docx) (18 trang)

Đề thi Công chức Kiểm tra viên Thuế 2019

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.13 KB, 18 trang )

ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THUẾ
Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên thuế
Tổ chức tại Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Thuế - tỉnh Thừa Thiên Huế
từ ngày 11/6/2019 đến ngày 26/7/2019
Thời gian làm bài: 150 phút
(Học viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)
A. PHẦN CHÍNH SÁCH THUẾ
Câu 1.
Trong kỳ tính thuế năm 2018, doanh nghiệp A có phát sinh:
- Lãi từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm được ưu đãi thuế là 1,2 tỷ đồng (hoạt
động này đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế suất 10%, giảm 50% số
thuế phải nộp).
- Lãi từ hoạt động kinh doanh đồ dùng văn phòng không thuộc diện ưu đãi thuế: 0,9
tỷ đồng.
- Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản: 0,5 tỷ đồng.
Kỳ tính thuế năm 2017, doanh nghiệp A bị lỗ 0,5 tỷ đồng, trong đó: lỗ của hoạt động
kinh doanh đồ dùng văn phòng: 0,3 tỷ đồng, lỗ của hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm:
0,2 tỷ đồng.
Yêu cầu: Xác định cách bù trừ lãi lỗ và chuyển lỗ của doanh nghiệp theo quy định
pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp năm 2018 của doanh nghiệp A? Biết doanh nghiệp A không trích lập quỹ phát triển
khoa học và công nghệ.
Câu 2.
Trong những khoản thu nhập phát sinh trong năm 2018 của ông A nêu dưới đây,
Anh/Chị hãy xác định khoản thu nhập nào là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, khoản
thu nhập nào là thu nhập được miễn thuế/ không chịu thuế thu nhập cá nhân? Giải thích.
(1) Khoản tiền nhận được hàng tháng do là thành viên trong ban kiểm soát doanh
nghiệp K: 22 triệu đồng/tháng.
(2) Chuyển nhượng một trong hai thửa đất do ông đứng tên trên giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất tại tỉnh H cho bà B, diện tích chuyển nhượng 100m2. Giá trị chuyển


nhượng: 2.200 triệu đồng. Giá đất do UBND tỉnh H quy định nơi có vị trí thửa đất tại thời
điểm chuyển nhượng là 23 triệu đồng/m2.
(3) Thu nhập từ việc cho thuê căn hộ do ông đứng tên chủ sở hữu: 8 triệu đồng/tháng,
thời gian cho thuê từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018.
(4) Trúng thưởng hai vé xổ số: một vé có giá trị giải thưởng 10 triệu đồng; một vé giá
trị giải thưởng 50 triệu đồng.


Câu 3.
Công ty TNHH Tiến Thu, chuyên kinh doanh xe máy, xe đạp điện; thực hiện kê khai,
nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Trong kỳ tính thuế quý IV/2018, công
ty có các nghiệp vụ kinh doanh như sau:
1. Nhập khẩu 100 xe máy Yamaha, giá trị nhập khẩu đã có thuế nhập khẩu và chưa có
thuế GTGT là 2.800 triệu đồng.
2. Mua về nhập kho một lô phụ tùng, phụ kiện xe máy của công ty Xuân Thành, giá
trị lô hàng chưa có thuế GTGT là 210 triệu đồng.
3. Bán 70 chiếc xe máy Yamaha cho các khách hàng cá nhân trong nước, giá bán
chưa có thuế GTGT là 34,5 triệu đồng/chiếc.
4. Bán các phụ tùng, phụ kiện xe máy cho người tiêu dùng trong kỳ, doanh thu tập
hợp được chưa có thuế GTGT là 135 triệu đồng.
5. Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe máy cho các
khách hàng chưa có thuế GTGT là 143 triệu đồng.
6. Bán 25 chiếc xe đạp điện cho khách hàng cá nhân trong nước, giá bán chưa có thuế
GTGT là 11,5 triệu đồng/chiếc.
7. Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào khác phục vụ cho hoạt động kinh
doanh của công ty đủ điều kiện khấu trừ là 15,5 triệu đồng.
Yêu cầu: Xác định số thuế GTGT công ty phải nộp hoặc còn được khấu trừ trong kỳ
tính thuế quý IV/2018?
Biết rằng: Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 0 đồng. Các nghiệp vụ
kinh tế có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Hàng hóa nhập khẩu có hồ sơ, chứng từ và đã nộp thuế nhập khẩu ngay trong kỳ phát sinh
hoạt động nhập khẩu.


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3
(Lớp Kiểm tra viên thuế 07 – 2019)
B. PHẦN QUẢN LÝ THUẾ
Câu 1.
Ngày 01/04/2019, Cục Thuế tỉnh X nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người
nộp thuế A (hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau). Trong quá trình giải quyết hồ
sơ, ngày 02/04/2019, Cục Thuế tỉnh X phát hành thông báo đề nghị người nộp thuế A bổ
sung thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ. Ngày 04/04/2019, người nộp thuế A đã bổ sung đầy đủ
thông tin, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hoàn thuế nêu trên theo đúng quy định.
Anh/Chị hãy cho biết thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế nêu trên của Cục Thuế tỉnh
X theo quy định hiện hành? Nêu căn cứ?
Biết rằng: Cục Thuế tỉnh X là cơ quan quản lý thuế trực tiếp của Công ty A.
Câu 2.
Tháng 06/2019, trong quá trình thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế
kỳ tính thuế năm 2017 tại trụ sở Công ty A, Đoàn kiểm tra thuế của cơ quan thuế phát hiện
Công ty A đã hạch toán khoản chi tiền phạt do vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất
kinh doanh vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền
là 80 triệu đồng.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt đối với vi
phạm nêu trên.
Anh/Chị hãy xác định số thuế truy thu, số tiền phạt vi phạm hành chính thuế đối với
hành vi vi phạm nêu trên của Công ty A? Nêu căn cứ?
Biết rằng: Trong kỳ tính thuế nêu trên:
- Công ty A kê khai phát sinh thuế TNDN phải nộp và không có số lỗ kỳ trước
chuyển sang.
- Công ty A là doanh nghiệp chịu thuế suất thuế TNDN là 20%.

- Công ty A không trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ.
Câu 3.
Ngày 06/06/2019, Cục Thuế tỉnh X nhận được văn bản đề nghị giải đáp vướng mắc
về chính sách thuế của Công ty A với nội dung chủ yếu như sau:
- Tháng 05/2019, Công ty A ký hợp đồng với Công ty B để mua 01 bộ bàn ghế lãnh
đạo; khi bàn giao bàn ghế, Công ty B đã lập hóa đơn GTGT và giao cho Công ty A. Tuy
nhiên, đến nay Công ty A phát hiện bộ bàn ghế không đúng quy cách phải trả lại Công ty B.
- Đề nghị: Cơ quan thuế cho biết khi Công ty A trả lại bộ bàn ghế nêu trên Công ty A
phải lập hóa đơn không?


TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THUẾ
ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THUẾ
Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên thuế
Tổ chức tại Phân hiệu trường Nghiệp vụ thuế - tỉnh Thừa Thiên Huế
từ ngày 11/6/2019 đến ngày 13/7/2019
Thời gian làm bài. 150 phút
(Học viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)
A. PHẦN CHÍNH SÁCH THUẾ
Câu 1.
Công ty cổ phần thương mại Hưng Thành; kê khai, nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ. Quý I/2019, công ty có phát sinh các nghiệp vụ như sau:
(1) Bán 300 thùng nước Lavie 500ml cho doanh nghiệp chế xuất Roxy Việt Nam để
sử dụng tại doanh nghiệp, giá bán là 85.000 đồng/thùng.
(2) Bán 500 gói đường Biên Hòa cho công ty cổ phần Hải Hà, giá bán chưa có thuế
giá trị gia tăng là 19.000 đồng/gói.
(3) Bán 30 thùng rượu vang Đà Lạt cho công ty Huy Hùng, giá bán chưa có thuế giá
trị gia tăng là 2.5 triệu đồng/thùng.

Căn cứ theo quy định pháp luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy xác định hàng hóa
trong các nghiệp vụ nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế hay không chịu thuế GTGT? Tính số
thuế giá trị gia tăng phát sinh của từng nghiệp vụ (nếu có). Biết các nghiệp vụ phát sinh có
hóa đơn, chứng từ đầy đủ và đúng theo quy định cùa pháp luật.
Câu 2.
Những trường hợp nào dưới đây đủ điều kiện đăng ký làm người phụ thuộc của
người nộp thuế thu nhập cá nhân? Giải thích.
(1) Con gái, 17 tuổi, học trung học phổ thông , thu nhập bình quân từ việc làm cộng
tác viên với một tạp chí học trò: 1,5 triệu đồng/tháng.
(2) Vợ, 45 tuổi, bị khuyết tật, kinh doanh tạp hóa tại nhà, thu nhập bình quân 3,0 triệu
đồng/tháng.
(3) Mẹ vợ, 70 tuổi, ở cùng nhà, không có thu nhập.
(4) Cháu ruột, 17 tuổi, ở cùng nhà, có bố đã mất, mẹ đang trong độ tuổi lao động, ở
quê không có thu nhập.
Câu 3.
Công ty C năm 2018 có số liệu ghi nhận trên sổ sách kế toán của Công ty như sau:


1/ Tổng doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa (chưa có thuế GTGT): 38 tỷ đồng.
2/ Tổng chi phí SXKD thực tế phát sinh: 36 tỷ đồng.
Trong đó:
- Các khoản chi phí về trang phục cho người lao động trong công ty: Chi mua quần
áo phát cho người lao dộng: 0,11 tỷ (có hóa đơn hợp pháp, thanh toán không dùng tiền mặt
theo quy định của pháp luật). Chi bằng tiền để người lạo động tự mua thêm trang phục lao
động thiết yếu khác: 0,375 tỷ (có chứng từ đầy dù theo quy định pháp luật). Công ty có 55
lao động, mức chi trang phục cho người lao động trong công ty là như nhau.
- Chi tiền thuê tài sản của cá nhân: 0,02 tỷ đồng, hồ sơ chứng từ gồm: hợp đồng thuê
tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sàn (không có hóa đơn).
- Thuế Thu nhập cá nhân công ty khấu trừ từ thu nhập của người lao động nộp vào
Ngân sách nhà nước: 0,15 tỷ đồng.

- Các khoản chi phí ghi nhận (không bao gồm thuế GTGT) của các hóa đơn mua
hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên đến hết ngày 31/12/2018
công ty vẫn chưa thanh toán cho người bán: 0,3 tỷ đồng.
- Tiền phạt vi phạm hành chính (có chứng từ nộp Ngân sách nhà nước theo quy định
của pháp luật): 0,01 tỷ đồng.
- Các khoản chi phí còn lại đáp ứng điều kiện chi phí được trừ khi xác định thu nhập
chịu thuế TNDN theo quy định.
3/ Các khoản thu khác:
- Lợi nhuận được chia sau thuế do góp vốn liên doanh, liên kết trong nước: 1,5 tỷ
đồng
- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: 3 tỷ đồng
4/ Lỗ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh năm 2017 chuyển sang: 1,5 tỷ
đồng.
Yêu cầu: Xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2018 của công ty
C? (Biết công ty C không được hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp).


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3
(Lớp Kiểm tra viên thuế 06 – 2019)
B. PHẦN QUẢN LÝ THUẾ
Câu 1.
Công ty A được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày
13/05/2019. Ngày 03/06/2019, Công ty A bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Anh/Chị hãy xác định thời hạn khai lệ phí môn bài của Công ty A theo quy định hiện
hành? Nêu căn cứ?
Câu 2.
Tháng 12/2018, trong quá trình thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế
TNDN kỳ tính thuế năm 2016 tại trụ sở Công ty A, Đoàn kiểm tra thuế của cơ quan thuế
phát hiện và lập biên bản loại trừ 90 triệu đồng ra khỏi chi phí được trừ của 01 hóa đơn mua
hàng hóa, dịch vụ mà Công ty A đã thanh toán bằng tiền mặt.

Yêu cầu: Anh/Chị hãy xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu, số tiền phạt
vi phạm hành chính thuế tương ứng đối với hành vi vi phạm của Công ty A theo quy định
hiện hành? Nêu căn cứ?
Biết rằng: Trong kỳ tính thuế nêu trên:
- Công ty A kê khai phát sinh thuế TNDN phải nộp, không có số lỗ kỳ trước chuyển
sang và chịu thuế suất thuế TNDN là 20%. Công ty không được hưởng ưu đãi thuế, miễn
thuế, giảm thuế.
- Vi phạm của Công ty A không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
- Công ty A không trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ.
Câu 3.
Ngày 12/6/2019, Cục Thuế tỉnh X nhận được văn bản đề nghị giải đáp vướng mắc về
chính sách thuế của Công ty A với nội dung chủ yếu như sau:
- Ngày 03/06/2019, Công ty A có ký hợp đồng với Phòng khám B để thực hiện cung
cấp máy chụp X-quang (để khám bệnh) và dịch vụ lắp đặt kèm theo với giá trị hợp đồng
chưa bao gồm thuế GTGT là 800.000.000 đồng.
- Đề nghị: Cơ quan thuế cho biết Công ty A phải tính và nộp thuế GTGT theo mức
thuế suất như thế nào đối với giá trị hợp đồng nêu trên?
Với vai trò là công chức tại Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế của Cục
Thuế tỉnh X được phân công giải đáp vướng mắc bằng văn bản cho Công ty A, Anh/Chị hãy
nêu trình tự thực hiện hỗ trợ giải đáp vướng mắc bằng văn bản cho Công ty A (trong đó nêu
rõ phương án trả lời Công ty A về nội dung vướng mắc nêu trên) theo quy định? Nêu căn
cứ?
Biết rằng:
- Cục Thuế tỉnh X là cơ quan quản lý thuế trực tiếp của Công ty A.


- Nội dung hợp đồng nêu trên không tách riêng giá trị của máy chụp X-quang và giá
trị của dịch vụ lắp đặt kèm theo./.TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THUẾ
ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THUẾ
Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên thuế
Tổ chức tại Phân hiệu trường Nghiệp vụ Thuế - tỉnh Thừa Thiên Huế
từ ngày 07/5/2019 đến ngày 08/6/2019
Thời gian làm bài: 150 phút
(Học viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)
A. PHẦN CHÍNH SÁCH THUẾ
Câu 1.
Doanh nghiệp tư nhân C là đơn vị xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng; kê khai, tính nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Trong kỳ tính thuế quý I/2019, công ty có tình
hình kinh doanh như sau:
(1) Xuất khẩu 600 thùng sữa chua Vinamilk sang Lào, giá bán chưa có thuế GTGT là
245.000 đồng/thùng.
(2) Xuất khẩu sang Trung Quốc 100 chai rượu Vodka (sản phẩm này doanh nghiệp
nhập khẩu từ Nga trong quý IV/2018), giá bán chưa có thuế GTGT là 150.000 đồng/chai.
Yêu cầu: Căn cứ theo quy định pháp luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy xác định
mức thuế suất thuế GTGT áp dụng và số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra của các
nghiệp vụ nêu trên?
Biết rằng: Các nghiệp vụ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, thanh toán qua ngân hàng
theo đúng quy định và có đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định đối với các hoạt động sản xuất
kinh doanh và xuất khẩu.
Câu 2.
Căn cứ pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, anh/chị hãy cho biết khoản
chi phí khấu hao Tài sản cố định của doanh nghiệp trường hợp nào được tính vào chi phí
được trừ, trường hợp nào không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu
thuế TNDN?
Câu 3.

Ông B là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Trong năm 2018, ông B có phát sinh các khoản
thu nhập sau:
1. Thu nhập theo hợp đồng lao động không thời hạn ký với Công ty X:
- Tiền lương: 25 triệu đồng/tháng.
- Tiền phụ cấp điện thoại: 1 triệu đồng/tháng (chi theo mức quy định tại Quy chế tài
chính của công ty).


- Tiền thưởng các ngày lễ tết cả năm: 36 triệu đồng.
Ông B phải nộp bảo hiểm bắt buộc với số tiền 2,2 triệu đồng/tháng.
2. Tháng 10/2018, ông chuyển nhượng một trong hai thửa đất ông đứng tên trên giấy
chứng nhận quyền sử dụng tại tỉnh P, diện tích thửa đất 90m2, giá chuyển nhượng theo hợp
đồng 24 triệu đồng.
3. Tháng 12/2018, trúng thưởng một vé xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh P, giá
trị giải thưởng 10 triệu đồng.
Biết rằng: Ông B đã nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con gái 10 tuổi và mẹ
đẻ 68 tuổi, không có thu nhập.
- Giá đất theo bảng giá đất do UBND tỉnh P quy định đối với vị trí thửa đất chuyển
nhượng là 25 triệu đồng/m2.
Yêu cầu: Anh/Chị hãy xác định số thuế thu nhập cá nhân ông B phải nộp trong năm
2018?


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3
(Lớp Kiểm tra viên thuế 03 – 2019)
B. PHẦN QUẢN LÝ THUẾ
Câu 1.
Ngày 22/4/2019, Cục Thuế tỉnh X nhận được hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế cho
doanh nghiệp A của Chi cục Thuế huyện Y (trực thuộc Cục Thuế tỉnh X). Qua thẩm định hồ
sơ cho thấy:

- Hồ sơ đầy đủ theo quy định.
- Doanh nghiệp bị tòa án tuyên bố phá sản, còn nợ 1,8 tỷ đồng tiền thuế.
- Doanh nghiệp đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá
sản mà không còn tiền, tài sản để nộp thuế.
Anh/Chị hãy cho biết, theo quy định hiện hành, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành
quyết định về việc xóa nợ tiền thuế đối với trường hợp nêu trên? Nêu căn cứ?
Câu 2.
Công ty A đã nộp tổng số thuế TNDN tạm nộp trong kỳ tính thuế năm 2018 là 100
triệu đồng. Ngày 28/03/2019, công ty A nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế
năm 2018 cho cơ quan thuế với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 132 triệu đồng.
Anh/Chị hãy xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) tính đến ngày 28/03/2019
mà Công ty A phải nộp vào ngân sách nhà nước trong trường hợp trên? Nêu căn cứ?
Biết rằng: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2018 là ngày
01/04/2019.
Câu 3.
Tháng 12/2018, trong quá trình thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế
TNDN kỳ tính thuế năm 2016 tại trụ sở Công ty A, Đoàn kiểm tra thuế của cơ quan thuế
phát hiện và lập biên bản loại trừ 98 triệu đồng ra khỏi chi phí được trừ của 01 hóa đơn mua
hàng hóa, dịch vụ mà Công ty A đã thanh toán bằng tiền mặt.
Yêu cầu: Anh/Chị hãy xác định số tiền thuế TNDN truy thu, số tiền phạt vi phạm
hành chính thuế tương ứng đối với hành vi vi phạm của Công ty A theo quy định hiện hành?
Nêu căn cứ?
Biết rằng:
- Công ty A kê khai phát sinh thuế TNDN phải nộp, không có số lỗ kỳ trước chuyển
sang và chịu thuế suất thuế TNDN là 20%. Công ty không được hưởng ưu đãi thuế, miễn
thuế, giảm thuế.
- Vi phạm của Công ty A không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
- Công ty A không trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ.TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THUẾ
ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THUẾ
Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên thuế
Tổ chức tại Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh từ ngày 7/9/2018 đến ngày 17/11/2018
Thời gian làm bài: 150 phút
(Học viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)
A. PHẦN CHÍNH SÁCH THUẾ
Câu 1:
Công ty cổ phần A sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nước giải khát, kê khai, nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Trong kỳ tính thuế quý III/2018, công ty có
phát sinh các nghiệp vụ sau:
(1) Xuất kho 10 thùng nước Lavie để sử dụng tại cuộc họp Kế hoạch kinh doanh của
công ty. Giá bán chưa có thuế GTGT là 90.000 đồng/thùng.
(2) Xuất kho 100 thùng nước tăng lực Red Bull để tặng cho các khách hàng thân thiết
tại hội nghị khách hàng. Giá bán chưa có thuế của 1 thùng nước tăng lực Red Bull trên thị
trường là 270.000 đồng/thùng.
(3) Xuất kho 1.000 chai nước trà đào cam sả để tặng cho khách hàng dùng thử trong
chương trình khuyến mại tại các siêu thị (chương trình khuyến mại đăng ký và thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật về thương mại). Biết giá bán chưa có thuế GTGT của sản
phẩm trà đào cam sả trên thị trường là 20.000 đồng/chai.
Yêu cầu: Căn cứ theo quy định của pháp luật thuế GTGT hiện hành, anh/chị hãy xác
định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa trong các trường hợp trên?
Câu 2:
Ông A là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Trong năm 2018, ông A có phát sinh một số
khoản thu nhập sau:
1. Nhận 5.000 USD của người anh từ nước ngoài gửi về. Tỷ giá đồng USD tại thời
điểm ông A nhận được tiền là 1 USD = 22.500 VND.
2. Nhận được khoản tiền lãi 30 triệu đồng từ hoạt động cho Công ty P vay tiền.

3. Chuyển nhượng một trong hai thửa đất do ông đứng tên trên giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, thửa đất chuyển nhượng nằm tại huyện X, tỉnh Y, diện tích 120m2. Giá
chuyển nhượng 17 triệu đồng/m2. Chi phí làm thủ tục chuyển nhượng 3 triệu đồng. Biết giá
đất theo Bảng giá đất do UBND tỉnh Y quy định tại nơi có vị trí thửa đất trên là 19 triệu
đồng/m2.


Yêu cầu: Trong những khoản thu nhập nêu trên, khoản thu nhập nào là khoản thu
nhập chịu thuế/miễn thuế TNCN? Xác định số thuế TNCN ông A phải nộp trong các trường
hợp trên.
B. PHẦN QUẢN LÝ THUẾ
Câu 1.
Công ty cổ phần A thực hiện tách công ty bằng cách chuyển một phần tài sản để
thành lập thêm Công ty cổ phần B. Ngày 29/01/2018, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ
phần A họp và thông qua quyết định tách công ty. Ngày 31/01/2018, quyết định tách công ty
được ký ban hành.
Anh/ Chị hãy xác định thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với Công ty cổ phần A
theo quy định hiện hành? Nêu căn cứ?
Câu 2.
Tháng 09/2018, trong quá trình thực hiện kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế
TNDN kỳ tính thuế năm 2016 tại trụ sở Công ty A, Đoàn kiểm tra thuế của cơ quan thuế
phát hiện và lập biên bản loại trừ 85 triệu đồng ra khỏi chi phí được trừ của 01 hóa đơn mua
hàng hóa, dịch vụ mà Công ty A đã thanh toán bằng tiền mặt.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra thuế xác định là có hành vi trốn thuế.
Yêu cầu: Anh/Chị hãy xác định số thuế truy thu, số tiền phạt vi phạm hành chính thuế
về hành vi vi phạm của Công ty A theo quy định hiện hành? Nêu căn cứ?
Biết rằng: Trong kỳ tính thuế nêu trên:
- Công ty A kê khai phát sinh thuế TNDN phải nộp và không có số lỗ kỳ trước
chuyển sang.
- Công ty A là doanh nghiệp SXKD các mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 10% và

chịu thuế suất thuế TNDN là 20%.
- Công ty vi phạm lần đầu, có 01 tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế
vào NSNN trước thời điểm cơ quan thuế ra quyết định xử phạt.
- Công ty A không trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ.
Câu 3.
Ngày 27/09/2018, Công ty A xảy ra hỏa hoạn bất ngờ do chập điện tại phân xưởng
sản xuất. Theo văn bản xác nhận mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản (đã được ủy ban nhân
dân phường Y nơi xảy ra hỏa hoạn xác nhận) thì giá trị thiệt hại là 560 triệu đồng. Tại thời
điểm xảy ra hỏa hoạn, Công ty A còn nợ 50 triệu đồng tiền thuế GTGT kỳ tính thuế tháng
08/2018. Ngày 22/10/2018, Công ty A nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế đối với số thuế
nêu trên tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Anh/Chị hãy cho biết theo quy định hiện hành, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của
Công ty A bao gồm những văn bản, tài liệu gì? Nêu căn cứ?
Biết rằng:


- Giá trị thiệt hại được Công ty bảo hiểm chấp nhận bồi thường là: 250 triệu đồng.
- Công ty không quy được trách nhiệm vật chất cho cá nhân./.


TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THUẾ
ĐỀ KIỂM TRA PHẦN I KIẾN THỨC CHUNG
Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch Kiểm tra viên thuế KTVT 06
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nghề nghiệp của
cán bộ, công chức. (3.0 điểm)
Câu 2: Anh (Chị) hãy trình bày các đặc trưng cơ bản của quy trình thực thi công vụ.
Tính công khai được thể hiện như thế nào trong hoạt động công vụ tại cơ quan thuế nơi Anh
(Chị) công tác? (5.0 điểm)

Câu 3: Quyền hành pháp là gì? Anh (Chị) hãy cho biết thẩm quyền ban hành các loại
văn bản quy phạm pháp luật về thuế của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thuế? Cho ví dụ minh
họa? (2.0 điểm)
Ghi chú: - Thời gian làm bài: 120 phút
- Học viên được sử dụng tài liệu


TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THUẾ
ĐỀ KIỂM TRA
Khóa bồi dưỡng Kiểm tra viên thuế năm 2019
Phần III: Các kỹ năng
(Dùng cho lớp KTVT03 (kiểm tra đợt 2) tổ chức từ ngày 07/05/2019 đến ngày
08/06/2019 tại Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế trực thuộc Trường Nghiệp vụ Thuế)
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1: Anh /chị hãy phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành
chính Nhà nước? (2 điểm)
Câu 2: Qua nghiên cứu chuyên đề kỹ năng soạn thảo văn bản, anh/chị cho biết trong
lĩnh vực thuế có những loại văn bản quản lý hành chính nhà nước nào? Cơ quan thuế các
cấp có thẩm quyền ban hành các loại văn bản quản lý hành chính nhà nước nào? (4 điểm)
Câu 3:
Soạn thảo Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế điều động công chức Nguyễn Văn A
hiện đang công tác tại Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế sang phòng Thanh tra –
Kiểm tra số 1 kể từ ngày 01/07/2019 tại Cục Thuế nơi anh/chị đang công tác. Biết:
- Công chức A hiện đang giữ ngạch kiểm tra viên thuế, bậc 5/9 hệ số lương 3,66.
Thời gian hưởng bậc lương 5/9 kể từ ngày 01/08/2018. (4 điểm)
(Học viên được sử dụng tài liệu)


TỔNG CỤC THUẾ

TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THUẾ
ĐỀ KIỂM TRA
Khóa bồi dưỡng Kiểm tra viên thuế năm 2019
Phần III: Các kỹ năng
(Dùng cho lớp KTVT05 (kiểm tra đợt 1) tổ chức từ ngày 21/05/2019 đến ngày
07/06/2019 tại Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế trực thuộc Trường Nghiệp vụ Thuế)
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1:
Anh/chị hãy nêu các bước cần thực hiện trong công tác lập hồ sơ trong cơ quan hành
chính Nhà nước? (3 điểm)
Câu 2:
Trên cơ sở nghiên cứu kỹ năng quản lý hồ sơ, anh chị hãy nêu ví dụ về lập hồ sơ của
một vụ việc tại cơ quan nơi anh/chị đang công tác? (3 điểm)
Câu 3:
Anh chị hãy soạn thảo Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế nâng bậc lương thường
xuyên năm 2019 đối với ông Nguyễn Văn A – Phó trưởng phòng Kê khai và kế toán thuế,
ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) từ bậc 2 hệ số lương 4,74 lên bậc 3 hệ số lương
5,08 kể từ ngày 01/07/2019. (4 điểm)
(Học viên được sử dụng tài liệu)


TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THUẾ
ĐỀ KIỂM TRA
Khóa bồi dưỡng Kiểm tra viên thuế năm 2019
Phần III: Các kỹ năng
(Dùng cho lớp KTVT03 (kiểm tra đợt 2) tổ chức từ ngày 07/05/2019 đến ngày
08/06/2019 tại Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế trực thuộc Trường Nghiệp vụ Thuế)
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1:

Anh/chị hãy phân tích các lỗi thường gặp trong viết Báo cáo? (3 điểm)
Câu 2:
Trên cơ sở nghiên cứu kỹ năng viết báo cáo, anh chị hãy viết một bản Báo cáo sơ kết
6 tháng đầu năm 2019 của cơ quan nơi anh/chị công tác? (3 điểm)
Câu 3:
Anh chị hãy xây dựng một đoạn hội thoại để giải quyết hợp lý, đúng quy định trong
tình huống sau: (từ 10 đến 15 câu)
Người nộp thuế đến cơ quan thuế gặp công chức thuế trong tâm trạng bực tức vì
doanh nghiệp đã nộp thuế mà vẫn nhận được Thông báo nợ thuế và yêu cầu được gặp Lãnh
đạo phụ trách của công chức thuế. (4 điểm)
(Học viên được sử dụng tài liệu)


TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THUẾ
ĐỀ KIỂM TRA
Khóa bồi dưỡng Kiểm tra viên thuế năm 2019
Phần III: Các kỹ năng
(Dùng cho lớp KTVT05 (kiểm tra đợt 1) tổ chức từ ngày 21/05/2019 đến ngày
07/06/2019 tại Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế trực thuộc Trường Nghiệp vụ Thuế)
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1:
Anh/chị hãy phân tích những tiêu chí xác định một báo cáo có chất lượng tốt? (3
điểm)
Câu 2:
Trên cơ sở nghiên cứu kỹ năng viết báo cáo, anh chị hãy viết một bản Báo cáo sơ kết
6 tháng đầu năm 2019 của cơ quan nơi anh/chị công tác? (3 điểm)
Câu 3:
Anh chị hãy soạn thảo một thông báo của cơ quan thuế, nơi anh/chị đang công tác
gửi các doanh nghiệp, người nộp thuế thuộc địa bàn quản lý của anh/chị về việc cơ quan

thuế của anh/chị tổ chức buổi phổ biến chính sách thuế mới để doanh nghiệp, người nộp
thuế biết đến dự./. (4 điểm)
(Học viên được sử dụng tài liệu)×