Tải bản đầy đủ

Giải bài tập toán 9 Tuan 7

3
Phiếu bài tập tuần Toán 9
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 07
Đại số 9:

§ 9: Căn bậc ba

Hình học 9:
vuông

§ 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác

Bài 1: Rút gọn
3
27 + 3 3 −8 − 2 3 125
a)
Bài 2: Rút gọn
3

6 3 + 10 - 3 6 3 - 10


3

45 + 29 2 +

3

3

b)

45 - 29 2

3

HD: Đưa biểu thức trong căn về dạng
3

Bài 3: Trục căn thức

a)

3

7+5 2 + 37-5 2

3

2 + 10

1
1
+ 3 2 - 10
27
27

( a ± b )3 = a ± b

1
16 + 12 + 3 9


. Suy nghĩ tìm a và b nhé!

3

( ) ( ) =(
3

HD: Sử dụng hằng đẳng thức

−16 − 3 54 + 3 128

3

A ±

3

B

3

3

3

b)

A±3 B

)(

3

1
9- 6+
3

3

4

A2 m3 AB + 3 B 2

)

Bài 4:
3

Chứng minh rằng số x =
4 = 0.

5 +2 -

3

5 -2

là nghiệm của phương trình: x 3 + 3x –

HD: Thêm và bớt để đưa biểu thức trong căn về lập phương của tổng hoặc hiệu
như bài 2.
Bài 5 Tại một vị trí trên bờ, bạn An có thể xác định được
khoảng cách hai chiếc thuyền ở vị trí A, vị trí B bằng
cách như sau: Trước tiên, bạn chọn một vị trí trên bờ
( điểm I) sao cho ba điểm I, A, B thẳng hàng. Sau đó,
bạn di chuyển theo hướng vuông góc với IA đến vị trí
điểm K cách điểm I khoảng 380m. Bạn dùng giác kế
nhắm vị trí điểm A, điểm B thì đo được góc 15 0 . Còn khi
bạn nhắm vị trí điểm A, điểm I thì đo được góc 50 0. Hỏi
khoảng cách hai chiếc thuyền là bao nhiêu?
Bài 6: Cầu Cần Thơ là cầu nối qua sông Hậu cũng là cầu dây văng lớn nhất
Đông Nam Á. Cầu được khởi công năm 2004 và nối liền thành phố Cần Thơ và
tỉnh Vĩnh Long. Cầu có 4 làn dành cho xe hơi và 2 làn dành cho xe gắn máy.
Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1: 20000 thì chiều dài của cây cầu trên bản đồ là
7,676cm. Biết độ cao từ điểm cao nhất của mặt cầu và mặt sông là 37,5m. Em
hãy tính góc tạo bởi mặt cây cầu và mặt sông? (hình minh họa)
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 7

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3
Phiếu bài tập tuần Toán 9

Mặt cây
cầu

HẾT
PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1
3

a)

27 + 3 3 −8 − 2 3 125

= 3 + 3.(−2) − 2.5
= 3 − 6 − 10 = −13
Bài 2:
3

=

(

−16 − 3 54 + 3 128

= −2 3 2 − 3 3 2 + 4 3 2 = 3 2

Rút gọn
3

6 3 + 10 - 3 6 3 - 10
3

3

b)

)

3+1

3

-

3

(

)

3 -1

7+5 2 + 37-5 2

(

3

= 3 7 + 5 2 + 3 - 5 2 −7

= 3 +1 − 3 +1 = 2

3

(

)

2 +1

3

3

(

)

2 −1

=
= 2 +1− 2 +1 = 2
3

=

45 + 29 2 + 3 45 - 29 2
3

( 3+ 2)

3

(

+ 3 3− 2

)

3

10 1 3
10 1
+ 23 3
3 3

=32+

3


= 3 1 +

= 1+

3

1
1
+ 3 2 - 10
27
27

2 + 10

3

= 3+ 2 +3− 2 = 6

)

3


1
+ 3 1 ÷
÷
3


1
÷



1
1
+ 1−
=2
3
3

Bài 3: Trục căn thức
1
=
3
3
16 + 12 + 3 9
=

3

4−33

( 4) −( 3)
3

3

3

3

(

3

4−33

)(

3

4−33

3

4 2 + 3 4.3 + 3 32

= 34−33

)

1
=
3
3
9- 6+ 34
=

3

3+3 2

( 3) + ( 2)
3

3

3

3

(
=

3

3

3+3 2

)(

3

3+ 3 2

3

32 - 3 3.2 + 3 22

3+ 3 2
5

Bài 4: Ta có:

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 7

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ

)


3
Phiếu bài tập tuần Toán 9
x=
3

=

2

(

3

5 +2 -

3

5 -2

2

(

)

3

5 +1 − 3
2

(

)

5 −1

)=

3

8 5 + 16 − 3 8 5 - 16
2

3

=

5 +1− 5 +1 2
= =1
2
2

Thay x = 1 vào phương trình
nghiệm của phương trình
x3 + 3x – 4 = 0
phương trình
.

x 3 + 3x – 4 = 0

x3 + 3 x – 4 = 0

ta có

13 + 3.1 – 4 = 0
3

hay x =

5 +2 -

3

đúng. Vậy x = 1 là
5 -2

là nghiệm của

Bài 5:

·
·
BKI
= BKA
+ ·AKI = 150 + 500 = 650

Do KA nằm giữa KI và KB nên:
Xét tam giác vuông AKI, vuông tại I, ta có:
AI
tan ·AKI =
⇒ AI = AK .tan ·AKI = 380.tan 500 ( mét )
AK
Xét tam giác vuông BKI, vuông tại I, ta có:
BI
·
·
tan BKI
=
⇒ BI = IK .tan BKI
= 380.tan 650 ( mét )
IK

Khoảng cách hai chiếc thuyền chính là độ dài đoạn AB:
AB = BI − AI = 380. tan 650 − 380. tan 500 = 380. tan 650 − tan 500 = 362 ( mét )

(

)

Bài 6:

Mặt cây
cầu

Do vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1: 20000 nên khi chiều dài của cây cầu trên bản đồ
là 7,676cm thì chiều dài thực tế của cây cầu Cần Thơ là: 7,676 . 20000 =
153520 cm = 1535,2m
Từ hình minh họa đề cho, ta có cây cầu được chia thành hai đoạn AB và AC
bằng nhau.
1535,2
⇒ AB = AC =
= 767,6m
2
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 7

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3
Phiếu bài tập tuần Toán 9
Xét tam giác vuông AHB, vuông tại H, ta có:
AH
37,5
sin ·ABH =
=
≈ 0, 05 ⇒ ·ABH ≈ 2,80
AB 767, 6

- Hết -

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 7

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×