Tải bản đầy đủ

Giải bài tập toán 9 Tuan 5

3

Phiếu bài tập tuần Toán 9
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 05
Đại số 9 § 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn (tiếp)
Hình học 9:
vuông.

§ 4: Một số hệ thức về cạnh và góc của tam giác

Bài 1: Khử mẫu các biểu thức lấy căn (giả thiết các biểu thức chứa chữ
đều có nghĩa)
7
1
5
11
32
200
18
128
1

x 1
Bài 2:
2
3 11
5 3
5 3

1 x
x
Trục căn thức ở mẫu
3
7 4

x y
x y

x2
5

5 3
5 3

31
47

1
1

3 2 2 3 3

7 2
7 2

7 2
7 2
1
1
1

 ... 


9
2 3
99  100
Bài 3: Chứng minh: 1  2

2
2

1 5 1 5

Bài 4: Tại một vị trí trên bờ, bạn An có thể xác định
được khoảng cách hai chiếc thuyền ở vị trí A, vị trí B
bằng cách như sau: Trước tiên, bạn chọn một vị trí trên
bờ ( điểm I) sao cho ba điểm I, A, B thẳng hàng. Sau đó,
bạn di chuyển theo hướng vuông góc với IA đến vị trí
điểm K cách điểm I khoảng 380m. Bạn dùng giác kế
nhắm vị trí điểm A, điểm B thì đo được góc 15 0 . Còn khi
bạn nhắm vị trí điểm A, điểm I thì đo được góc 50 0. Hỏi
khoảng cách hai chiếc thuyền là bao nhiêu?
Bài 5:
Cầu Cần Thơ là cầu nối qua sông Hậu cũng là cầu dây văng lớn nhất Đông Nam
Á. Cầu được khởi công năm 2004 và nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh
Long. Cầu có 4 làn dành cho xe hơi và 2 làn dành cho xe gắn máy.
Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1: 25000 thì chiều dài của cây cầu trên bản đồ là
11 cm. Biết độ cao từ điểm cao nhất của mặt cầu và mặt sông là 37,5m. Em
hãy tính góc tạo bởi mặt cây cầu và mặt sông? (hình minh họa)

Mặt cây cầu

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 5

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3

Phiếu bài tập tuần Toán 9

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: Khử mẫu các biểu thức lấy căn (giả thiết các biểu thức chứa chữ
đều có nghĩa)
7 1 7
14


32 4 2
8

1
1 1
2
 .

200 10 2 20

1
x 1

x 1
x 1

1 x

x

Bài 2:

x(1  x)
x

5
5.9.2
10


18
18
6

11
11.64.2.
22


128
128
16

( x  y )( x  y )
x y

x y
x y

x2 x 5

5
5

Trục căn thức ở mẫu

2
2 11

33
3 11
31 31 47

47
47

3
3.( 7  4) 4  7


7  16
3
7 4

( 5  3) 2 14  6 5
73 5


59
4
2

5  3 ( 5  3) 2

 4  15
53
5 3

1
1
3 2 2 3 39 8
93
3 2 2 3 3
18  12 2 3  3 21  12 2  3


6
6
6
2
2
2(1  5) 2(1  5)1 5
1 5
1 5 1 5


7 2
7 2


7 2
7 27 2
72

 
2

7 2
72

7  2  2 14  (7  2  2 14) 4 14

5
521 5 1 5
 1
2

Bài 3:
1
1
1

 ... 
1 2
2 3
99  1002 1
3 2
100  99

 ... 
(1  2)( 2  1) ( 2  3)( 3  2)
( 99  100)( 100  99)
2  1  3  2  ...  100  99 1  10

 9 (dpcm)
1
1

Bài 4:
0
0
0Do KA nằm giữa KI và KB nên: BKI  BKA  AKI  15  50  65
Xét tam giác vuông AKI, vuông tại I, ta có:
AI
tan �
AKI 
� AI  AK .tan �
AKI  380.tan 500  mét 
AK
Xét tam giác vuông BKI, vuông tại I, ta có:
�  BI � BI  IK .tan BKI
�  380.tan 650  mét 
tan BKI
IK
Khoảng cách hai chiếc thuyền chính là độ dài đoạn AB:

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 5

ĐỦ ĐIỂM ĐỖ


3

Phiếu bài tập tuần Toán 9
Bài 5:

Mặt cây cầu

Do vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1: 25000 nên khi chiều dài của cây cầu trên bản đồ
là 11 cm thì chiều dài thực tế của cây cầu Cần Thơ là: 11. 25000 = 275000 cm
= 2750 m
Từ hình minh họa đề cho, ta có cây cầu được chia thành hai đoạn AB và AC
bằng nhau.
2750
� AB  AC 
 1375 m
2
Xét tam giác vuông AHB, vuông tại H, ta có:
AH 37,5
sin �
ABH  �
0, 027 �
ABH 1, 60
AB 1375
- Hết -

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 5

ĐỦ ĐIỂM ĐỖTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×