Tải bản đầy đủ

ĐỌC THÊM -NGỮ VĂN 12-MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ-ĐO-XTÔI EP-XKI


ĐỌC THÊM :
MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ.
NGUYỄN ĐÌNH THI.

1. Thời điểm ra đời của tiểu luận:
- Cuộc kháng chiến chống Pháp bước sang năm
thứ 3 và thu được nhiều thắng lợi trong đó có sự
đóng góp của văn nghệ , thơ ca. Để phục vụ
kháng chiến tốt hơn, thơ ca cần được nhìn nhận ,
định hướng tốt hơn.
- Trong hội nghị tranh luận về văn nghệ ở Việt
Bắc với bài “ Mấy ý nghĩ về thơ” Nguyễn Đình
Thi đã thể hiện một quan niệm đúng đắn về thơ
nói chung và thơ kháng chiến nói riêng.

2. Các vấn đề cơ bản của bài tiểu luận:
a. NĐT đã lí giải về đặc trưng cỏ bản nhất
của thơ ca là biểu hiện tâm hồn con
người.
b. Những yếu tố đặc trưng khác của thơ là :

hình ảnh, tư tưởng, cảm xúc, cái thực...
c. Ngôn ngữ thơ có những nét đặc biệt so với
các thể loại văn học khác ( kí, kịch, tiểu
thuyết...) có tác dụng gợi cảm nhờ nhịp điệu.
Nhịp điệu bên trong, nhịp điệu tâm hồn con

3.Cách viết tài hoa của tác giả :
- Dùng hình ảnh, từ ngữ cụ thể sinh động, gây
ấn tượng mạnh.
- Dùng cách lập luận phủ định để khẳng định
nhấn mạnh đặc trưng cơ bản nhất của thơ và
triển khai các ý ngày càng cụ thể hơn.
- Lý luận gắn với dẫn chứng.

4. Quan niệm của tác giả về thơ không chỉ có
tác dụng vào thời điểm đó mà ngày nay vẫn
còn có giá trị bởi ý nghĩa thời sự, tính chất
khoa học đúng đắn, sự gắn bó chặt chẽ với
cuộc sống và thực tiễn sáng tạo thơ ca.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×