Tải bản đầy đủ

HAI BÀI THƠ TUYỆT VỜI VỀ QUÊ HƯƠNG

Sửu tam bụỷi Monkeykid7000 Nguyeón Coõng Hoang 2009
QUấ HNG
Tỏc gi : Giang Nam
Thu cũn th ngy hai bui n trng
Yờu quờ hng qua tng trang sỏch nh:
Ai bo chn trõu l kh ?
Tụi m mng nghe chim hút trờn cao
Nhng ngy trn hc
ui bm cu ao
M bt c
Cha ỏnh roi no ó khúc
Cú cụ bộ nh bờn
Nhỡn tụi ci khỳc khớch
Cỏch mng bựng lờn
Ri khỏng chin trng k
Quờ tụi y búng gic
T bit m tụi i
Cụ bộ nh bờn (cú ai ng!)
Cng vo du kớch
Hụm gp tụi vn ci khỳc khớch
Mt en trũn (thng thng quỏ i thụi)

Gia cuc hnh quõn khụng núi c mt li
n v i qua tụi ngoỏi u nhỡn li
Ma y tri nhng lũng tụi m mói
Hũa bỡnh tụi tr v õy
Vi mỏi trng xa, bói mớa, lung cy
Li gp em
Thn thựng nộp sau cỏnh ca
Vn khỳc khớch ci khi tụi hi nh
- Chuyn chng con (khú núi lm anh i)!
Tụi nm bn tay nh nhn, ngm ngựi
Em yờn trong tay tụi núng bng
http://Violet.vn/monkeykid7000
Söu taàm bôûi Monkeykid7000 – Nguyeãn Coâng Hoang – 2009
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật:
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng anh chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.
1960
BÀI HỌC ĐẦU CHO CON
Tác giả : Đỗ Trung Quân
Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo dạy hãy yêu?
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều?
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
http://Violet.vn/monkeykid7000
Sửu tam bụỷi Monkeykid7000 Nguyeón Coõng Hoang 2009
Quờ hng l cu tre nh
M v nún lỏ nghiờng che
L hng hoa ng c ni
Bay trong gic ng ờm hố
Quờ hng l ờm trng t
Hoa cau rng trng ngoi thm
Ting ch rõm ran b rung
Con nm nghe gia ma ờm
Quờ hng l bn tay m
Du dng hỏi lỏ mng ti
Bỏt canh ngt ngo ta khúi
Sau chiu tan hc ma ri
Quờ hng l vng hoa bớ
L hng tớm giu mng ti
L ụi b dõm bt
Mu hoa sen trng tinh khụi
Quờ hng mi ngi u cú
Va khi m mt cho i
Quờ hng l dũng sa m
Thm thm git xung bờn nụi
Quờ hng mi ngi ch mt
Nh l ch mt m thụi
Quờ hng nu ai khụng nh
S khụng ln ni thnh ngi.
http://Violet.vn/monkeykid7000

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×