Tải bản đầy đủ

Bài Lê Quý ĐÔn kỳ 2 2019 2020 lớp 2

Giải Lê Quý Đôn lần thứ 25 năm
học 2019 – 2020

Kỳ 2

Bài làm môn : Tiếng Việt

Dùng mẫu câu Ai là gì ? Giới thiệu về; Em;
Thầy ( cô )giáo em; Bạn thân của em; Người
thân của em.

Bài làm môn :Toán
- Lúc 9giờ em sẽ
- Lúc 12 giờ em sẽ

Bài làm môn :Thủ công


Em hãy dùng giấy màu (hoặc giấy bìa tạp
chí) xé dán bông hoa nhé.
Bài làm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×