Tải bản đầy đủ

ky 1 Lê quý đôn báo nhi đồng 2020

Giải Lê Quý Đôn lần thứ 25 năm
học 2019 – 2020
Kỳ 1

Bài làm môn : Tiếng Việt

a.4 từ chỉ các sự vật có trong hình là :

b.Đặt câu hỏi về chú mèo máy và câu trả lời
cho câu hỏi em vừa viết :

Bài làm môn : Toán

Bài làm môn :Mỹ thuật


Đề bài : Em hãy vẽ một bức tranh thiên nhiên đơn giản,
diễn tả lại nơi em đã đến trong thời gian vừa qua, sau đó
chú thích và tô màu thật đẹp.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×