Tải bản đầy đủ

Quy trình nghiệp vụ của cửa hàng Bánh mì BAMI KING. Và rút ra ý nghĩa về phần mềm quản lý và hệ thống cộng tác.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Bộ môn: Hệ thống thông tin quản lý

Bài Tập Lớn
Nhóm 01 (Ca 1 thứ 3, Ca 1 thứ 6)

Hà Nội, 2019
1


MỤC LỤC
MỤC LỤC

2

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

3

ĐỀ BÀI


3

LỜI MỞ ĐẦU

4

CHƯƠNG 1: KHỞI TẠO
1.1. Lập nhóm
1.1.1. Mục đích lập nhóm
1.1.2. Thành viên
1.1.3. Vai trò và quyền hạn của các thành viên trong nhóm
1.2. Lựa chọn phần mềm cộng tác
1.3. Lựa chọn đề tài

5
5
5
5
5
5
6

CHƯƠNG 2: LÊN KẾ HOẠCH
2.1. Bảng Kế hoạch công việc:
2.2. Nhóm trưởng phân công công việc và lên lịch nộp bài.
2.3. Hình ảnh cộng tác của các thành viên:

7
7
8
8

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN
3.1. Khảo sát thực tế
3.2. Phân tích cửa hàng Bánh Mì BAMI KING
3.2.1. Năm lực lượng cạnh tranh ảnh hưởng tới việc kinh doanh của cửa hàng
3.2.2. Chiến lược cạnh tranh của cửa hàng BAMI KING
3.2.3. Chuỗi giá trị của cửa hàng BAMI KING
3.2.4. Quy trình nghiệp vụ diễn ra tại cửa hàng.
3.2.5. Chức năng của HTTT9
9
9
9
12
15
18
20

CHƯƠNG 4: ĐÓNG GÓI
4.1. Kết quả của nhóm
4.2. Bài học của nhóm cho các nhóm khác trong tương lai
4.3. Hệ cộng tác Google Hangouts

26
26
26
26

KẾT LUẬN

28

2


ĐỀ BÀI

Chuỗi cửa hàng Bánh Mì BAMI KING
Ý tưởng ra đời từ cuối năm 2013 trải qua một quá trình nghiên cứu sản phẩm, đánh
giá thị trường một cách tỉ mỉ và bài bản đến tháng 6/2015 BAMI KING khai trương
cơ sở đầu tiên tại số 2 Trung Hoà, Cầu Giấy, HN đã được đông đảo khách hàng đón
nhận. BAMI KING ra đời đánh dấu một bước ngoặt trong phân khúc tầm cao của
bánh mì- một sản phẩm trong tiềm thức của người dân Việt Nam vốn dĩ là bình dân.
Trong vòng 1 năm BAMI KING đã phát triển thành chuỗi 5 cửa hàng (02 Trung Hoà,
161 Láng Hạ, 06 Trung Hoà, 36 Kim Mã, 11 Thái Phiên) và còn tiếp tục mở rộng. Tự
hào là thương hiệu ĐẦU TIÊN đưa thịt bò nướng vào nhân bánh mì, BAMI KING
được rất đông đảo khách hàng đặt cho một biệt danh “VUA BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG”.
Chi tiết xem tại: http://bamiking.vn/
a. Phân tích 5 lực lượng cạnh tranh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng này
như thế nào? (Chọn một địa chỉ cụ thể của cửa hàng)
b. Cửa hàng đã có chiến lược cạnh tranh chưa? Nếu chưa có, anh/chị hãy đưa ra một
chiến lược phù hợp. Nếu đã có chiến lược cạnh tranh thì anh chị hãy mô tả lại chiến
lược đó?
c. Mô tả tóm tắt các hoạt động trong chuỗi giá trị tại cửa hàng. Cửa hàng đó nên tạo ra
chuỗi giá trị như thế nào để phù hợp với chiến lược cạnh tranh của mình?
d. Mô tả và vẽ các quy trình nghiệp vụ diễn ra tại cửa hàng trên.
e. Số lượt khách đặt hàng ở cửa hàng mỗi ngày một tăng và tính đến thời điểm hiện tại
mỗi ngày có khoảng 70 đơn hàng. Để quản lý toàn bộ việc kinh doanh của cửa hàng
bởi HTTT thì theo anh chị các chức năng cần thiết mà HTTT có thể hỗ trợ là gì?

3


LỜI MỞ ĐẦU

1. Tầm quan trọng của đề tài : Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại như
ngày nay, nền kinh tế đang phát triển với tốc độ cao, thu nhập của người dân cũng
ngày càng tăng lên, nhu cầu của mỗi người cũng trở nên đa dạng và phong phú hơn.
Đặc biệt, ngày nay công nghệ 4.0 lên ngôi thì phần mềm hệ thống quản lý góp phần
rất to lớn vào công việc quản lý. Thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng phần
mềm vào kinh doanh, nhóm chúng tôi làm bài luận này để nghiên cứu, đưa ra các hoạt
động kinh doanh, các lực lượng. chiến lược cạnh tranh đồng thời đưa đến quy trình
nghiệp vụ của cửa hàng Bánh mì BAMI KING. Và rút ra ý nghĩa về phần mềm quản
lý và hệ thống cộng tác.
3. Phương pháp nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu theo phương pháp thu thập thông
tin.
4. Nội dung của đề tài : Đề tài được chia thành 4 chương:
-

Chương 1: Khởi tạo

-

Chương 2: Lên kế hoạch

-

Chương 3: Thực hiện

-

Chương 4: Đóng gói

4


CHƯƠNG 1: KHỞI TẠO
1.1. Lập nhóm
1.1.1. Mục đích lập nhóm
Với mục tiêu hoàn thành bài tập lớn và đạt điểm cao nhất môn học Hệ thống thông tin
quản lý nên nhóm đã được thành lập.
Cùng với mục đích nghiên cứu quy trình, cách thức kinh doanh của cửa hàng bán
bánh mì BAMI KING, đồng thời trau dồi thêm khả năng đánh giá và nhìn nhận điểm
mạnh, yếu của một hệ thống quản lý. Giúp nâng cao kiến thức để có thể tự khởi
nghiệp tốt hơn.
1.1.2. Thành viên
-

Nguyễn

-

Nguyễn

-

Đặng

-

Nguyễn

--

Nguyễn

1.1.3. Vai trò và quyền hạn của các thành viên trong nhóm
-

Nhóm trưởng: Phân công nhiệm vụ và thúc đẩy các bạn thành viên làm bài tập
lớn. Tạo nhóm, lên kế hoạch, giám sát kế hoạch làm bài tập. Nhận được sự tôn
trọng từ các bạn

-

Thành viên: Đóng góp ý kiến, tham gia thảo luận bài tập. Hoàn thành công việc
nhóm trưởng giao phó. Trợ giúp nhóm trưởng trong mọi công việc.

1.2. Lựa chọn phần mềm cộng tác
Sau một thời gian tham khảo các phần mềm cộng tác phù hợp, nhóm chúng tôi
đã chọn phần mềm Google Hangouts.
Google Hangouts là nền tảng phương tiện truyền thông được Google phát triển,
bao gồm tin nhắn tức thời, video chat, SMS và VOIP. Ứng dụng này thay thế cho cả

5


ba sản phẩm là Google Talk, Google+: Messenger (trước đây là: Huddle) và
Hangouts.
Người dùng có thể sử dụng Hangouts để kết nối với bạn bè thông qua máy tính
hay trên các thiết bị chạy hệ điều hành Android và IOS. Hangouts làm sinh động cho
những cuộc hội thoại nhóm và cuộc hội thoại giữa các người dùng bằng hình ảnh, biểu
tượng cảm xúc và các cuộc gọi video miễn phí.

1.3. Lựa chọn đề tài
Sau khi thảo luận thì nhóm đã quyết định chọn tìm hiểu về cửa hàng bánh mì
BAMI KING 161 Láng Hạ, nằm trong chuỗi cửa hàng Bánh Mì BAMI KING trên
nước Việt Nam.
Giới thiệu về chuỗi cửa hàng Bánh Mì Bami King:
Ý tưởng ra đời từ cuối năm 2013 trải qua một quá trình nghiên cứu sản phẩm,
đánh giá thị trường một cách tỉ mỉ và bài bản đến tháng 6/2015 BAMI KING khai
trương cơ sở đầu tiên tại số 2 Trung Hoà, Cầu Giấy, HN đã được đông đảo khách hàng
đón nhận. BAMI KING ra đời đánh dấu một bước ngoặt trong phân khúc tầm cao của
bánh mì - một sản phẩm trong tiềm thức của người dân Việt Nam vốn dĩ là bình dân.
Trong vòng 1 năm BAMI KING® đã phát triển thành chuỗi 5 cửa hàng (02 Trung
Hoà, 161 Láng Hạ, 06 Trung Hoà, 36 Kim Mã, 11 Thái Phiên) và còn tiếp tục mở
rộng. Tự hào là thương hiệu ĐẦU TIÊN đưa thịt bò nướng vào nhân bánh mì, BAMI
KING® được rất đông đảo khách hàng đặt cho một biệt danh “VUA BÁNH MÌ BÒ
NƯỚNG”.

6


CHƯƠNG 2: LÊN KẾ HOẠCH
2.1. Bảng Kế hoạch công việc:
STT

Nội dung công việc

Người thực
hiện

Thời gian
Bắt đầu

Kết thúc

1

Lập nhóm trên hangouts

Hương

15/2

15/2

2

Lựa chọn đề tài

Tất cả thành

15/2

15/2

viên
3

Phân công công việc

Nhóm trưởng

16/2

16/2

4

Khảo sát thực tế

Tất cả thành

17/2

17/2

Nhóm trưởng

23/2

23/2

viên
5

Tổng hợp và chỉnh sửa
word

6

Làm slide

Trang

23/2

25/2

7

Thuyết trình

Trang

26/2

26/2

2.2. Nhóm trưởng phân công công việc và lên lịch nộp bài.

7


2.3. Hình ảnh cộng tác của các thành viên:

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN
3.1. Khảo sát thực tế
Để hiểu rõ hơn về hệ thống quản lý và bán hàng của cửa hàng, nhóm đã đi khảo
sát tại cơ sở 161 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

8


3.2. Phân tích cửa hàng Bánh Mì BAMI KING
3.2.1. Năm lực lượng cạnh tranh ảnh hưởng tới việc kinh doanh của cửa hàng
3.2.1.1.Cạnh tranh từ các cơ sở trong ngành bánh mì
Xét riêng đối với Cơ sở Bami King tại 161-Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội cạnh
tranh trực tiếp với chuỗi cửa hàng bánh mì chính là những thương hiệu bánh mì nổi
tiếng khác:

9


● Bami Bread
Bami Bread xuất hiện đầu tiên trên những con Phố Cổ ở Hà Nội, giữ lại trọn
vẹn gần như nguyên bản chiếc bánh mì kẹp truyền thống của Hội An, thu hút hàng
trăm thực khách trong và ngoài nước ghé qua để thưởng thức.
-

Số lượng nhân viên khá đông.

-

Các nhân viên được đào tạo để phục vụ một cách bài bản.

-

Giá cả hợp lý rơi vào khoảng 15.000 – 30.000 nghìn đồng/ 1 chiếc.

-

Vì được thành lập cũng khá lâu nên cũng từng bước thích nghi với thị trường,
ngoài việc bán hàng trực tiếp thì cũng đã liên kết với các mạng xã hội như
foody, facebook,…

-

Nhiều chi nhánh thuận tiện cho việc cạnh tranh và mở rộng thị trường

-

Nước sốt ngon

=> Mức độ cạnh tranh cao.
● Bánh mì Truyền thống
-

Đây là một loại bánh mì không thể thiếu trong tâm hồn ẩm thực của mỗi người
dân Việt Nam.

-

Giá: rẻ so với tất cả các loại bánh mì khác.

-

Nhanh, tiện lợi, có thể bắt gặp mọi lúc, mọi nơi.

-

Đa dạng về nhiều chủng loại bánh mì, nhân.

-

Thích hợp cho một bữa ăn nhanh đậm chất Việt Nam.
Tại cơ sở này rất ít các trường từ tiểu học đến Đại học mà thay vào đó là khu

dành cho dân công sở, một đặc điểm của dân công sở đó là nhanh, tiện lợi, và ngon thì
không thể nhắc đến các món ăn truyền thống
=> Mức độ ảnh hưởng: Trung bình.
3.2.1.2. Áp lực từ phía khách hàng
Khách hàng tạo thành một lượng lớn và ép giá của cửa hàng. Hoặc làm giảm uy
tín của cửa hàng.
-

Giá cả bánh ở cửa hàng ở tầm trung nên khách hàng không băn khoăn khi bỏ
tiền mua 1 chiếc bánh tại đây.

-

Cửa hàng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

-

Nhân viên nhiệt tình.

10


=> Mức độ ảnh hưởng: Thấp.
Dưới đây là đánh giá của khách hàng về bánh mì BAMI KING:

3.2.1.3. Sự đe dọa của các sản phẩm thay thế
Các cửa hàng bán bún, cháo
-

Giá cả, chất lượng khá tốt so với một chiếc bánh mì.

-

Tuy dân văn phòng thích đồ ăn nhanh nhưng việc họ chọn một bát bún hơn một
chiếc bánh mì là điều đương nhiên.

-

Đa dạng, dễ ăn.

-

Địa điểm mặt bằng dễ tìm thấy và nhiều hơn so với các cửa hàng bánh mì.

-

Được người dân VN ưa chuộng.

=> Mức độ cạnh tranh: Trung bình.
3.2.1.4. Áp lực từ nhà cung cấp
Các nhà cung cấp bánh mì, thịt bò có thể không bán hàng cho cửa hàng nữa vì
có cửa hàng khác ra giá cao hơn hoặc mua với số lượng lớn hơn.
=> Mức độ cạnh tranh thấp do:
-

Hợp đồng cung cấp được ký định kỳ.

-

Cửa hàng luôn đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho nhà cung cấp.

-

Các nhà cung cấp này đã làm ăn lâu dài với cửa hàng nên có sự tin tưởng giữa
2 bên

3.2.1.5. Nguy cơ thâm nhập từ các đối thủ tiềm năng
Các cửa hàng Fastfood tiện ích.
Bên cạnh những cạnh tranh trực tiếp từ các cửa hàng gốc Việt thì Bami King
còn gặp khó khăn trực tiếp tới từ các cửa hàng nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam
như: KFC, Lotteria, MCdonald,… Tuy rằng các cửa hàng này khó cạnh tranh với các

11


loại bánh mì Việt nhưng không thể loại bỏ vì Việt Nam đang trên đà phát triển cùng
với thế giới.
-

Ưu điểm của loại hình này là có mặt bằng khá rộng rãi, thoáng mát.

-

View đẹp, vị trí tốt so với Bami King.

-

Nhân viên được đào tạo bởi các hệ thống, phòng ban quản lý nghiêm ngặt, tỉ
mỉ.

-

Đa dạng trong các loại đồ ăn thức uống.

-

Đang từng bước tiến lên, có thể trở thành xu hướng của thị trường trong thời
gian tới.

=> Mức độ cạnh tranh: Trung bình.
Đối thủ tiềm năng có thể là trong tương lai có cửa hàng bán bánh mở bên cạnh
cửa hàng. Mức độ cạnh tranh của cửa hàng này đặt ở mức cao. Do thành phần từ sự
bất ngờ, không biết trước thay đổi của tương lai.
3.2.2. Chiến lược cạnh tranh của cửa hàng BAMI KING
Với ý tưởng ra đời năm 2013 bánh mì Bami King chính thức ra mắt thị trường
năm 2015. Tuy là thương hiệu bánh mì mới ra đời trong những năm gần đây nhưng
Bami King đang không ngừng khẳng định mình trên thị trường bánh mì hiện nay và
đang giữ vị trí số 2 trong top 5 thương hiệu bánh mì nổi tiếng tại Hà Nội. Để có được
thành tích này trước số lượng đối thủ cạnh tranh tương đối lớn hiện nay ví dụ như
thương hiệu: Bánh Mì Minh Nhật, Bami Bread và các thương hiệu bánh mì đóng gói
lớn như Kinh Đô…Bánh Mì Bami King đã có những chiến lược cạnh sau:
3.2.2.1. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
Bami King theo đuổi chiến lược khác biệt hóa sản phẩm và luôn tự hào là
thương hiệu đầu tiên đưa thịt bò nướng vào nhân bánh mì, Bami King được rất đông
đảo khách hàng đặt cho 1 biệt danh “VUA BÁNH MÌ BÒ NƯỚNG”. Sự khác biệt mà
Bami King hướng đến là hương vị và nhân thịt mới khá mới lạ, từ đó tạo ra sự khác
biệt thu hút thực khách đến với mình. Họ hiểu rõ được nhu cầu phân khúc khách hàng
họ hướng đến từ đó sản xuất ra những chiếc bánh mì thơm ngon, hợp khẩu vị người
tiêu dùng.
● Đặc điểm:

12


-

Cho phép Bami King định giá ở mức cao.

-

Tập trung vào việc khác biệt hóa.

-

Chia thị trường thành nhiều phân khúc khác nhau.

-

Vấn đề chi phí không quan trọng.

● Ưu điểm:
-

Trung thành với nhãn hiệu của khách hàng đến với Bami King.

-

Khả năng thương lượng với nhà cung cấp là mạnh.

-

Khả năng thương lượng đối với khách hàng cũng mạnh.

-

Tạo rào cản thâm nhập thị trường đối với những đối thủ bánh mì tiềm ẩn.

-

Cạnh tranh tốt với sản phẩm thay thế vì có sự khác biệt nên mối lo về sản phẩm
thay thế được giảm đi.

● Nhược điểm:
-

Khả năng duy trì tính khác biệt, độc đáo của sản phẩm, khi càng ngày càng
nhiều thương hiệu bánh mì ra đời.

-

Khả năng bắt chước của các đối thủ cạnh tranh.

-

Dễ dàng mất đi sự trung thành đối với nhãn hiệu.

-

Độc đáo so với mong muốn của khách hàng, nhu cầu khách hàng ngày càng đa
dạng và thay đổi liên tục Bami King luôn gặp phải áp lực đọc táo và tạo sự
khác biệt đối với sản phẩm của mình.

3.2.2.2. Chiến lược tập trung
Bami King tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu của một phân khúc thị trường có
thu nhập ổn định, hiểu biết và đam mê ẩm thực. Bami King thấy được trong địa bàn
Hà Nội trình độ dân trí cao và ngày càng quan tâm đến đời sống và chất lượng ăn
uống hơn. Chính vì vậy Bami King đã chọn chiến lược tập trung, phân vùng địa lý
phù hợp để đặt mặt bằng thu hút được nhóm khách hàng mà họ hướng đến.
● Đặc điểm:
-

Phù hợp với chiến lược khác biệt hoá sản phẩm mà Bami King theo đuổi.

-

Tập trung phục vụ phân khúc mục tiêu.

3.2.2.3. Chiến lược phản ứng nhanh
Trong quá trình sản xuất Bami King thấy rằng cần có sự linh hoạt trong các
chiến lược cạnh tranh từ đó đã đưa ra chiến lược phản ứng nhanh kết hợp cả 2 chiến

13


lược khác biệt hóa và chi phí thấp để thu hút nhiều thực khách đến với mình hơn. Hơn
nữa trong quá trình bán hàng Bami King luôn lắng nghe mong muốn của khách hàng
và thay đổi theo yêu cầu của khách.
● Phát triển sản phẩm mới, Bami King ngoài sản phẩm Bánh mì bò sốt đặc biệt
với giá 50.000đ/ 1 chiếc bánh mì, còn có thực đơn khác với mức giá thấp hơn
như Bánh mì Bò Nướng, Bánh mì Xá Xíu, Bánh mì Bò Xíu với giá từ 29.000đ35.000d/ 1 chiếc bánh.
● Hoàn thiện các sản phẩm hiện hữu, Bami King ngày càng chú trọng đến phản
hồi của khách hàng để hoàn thiện sản phẩm của mình phù hợp nhu cầu khách
hàng hơn.
● Phân phối các sản phẩm theo đơn đặt hàng, ngoài bán hàng trực tiếp tại cửa
hàng Bami King còn nhận các đơn đặt hàng từ fanpage, hotline… và ship đến
tận nơi cho khách hàng.
● Điều chỉnh các hoạt động marketing, Bami King luôn mở rộng và chú trọng
marketing trên cả facebook và google.
● Quan tâm tới những yêu cầu của khách hàng.
3.2.2.4. Các chiến lược cạnh tranh khác:
Ngoài những chiến lược trên Bami King còn có những chiến lược khác kèm
theo như các chương trình khuyến mãi lớn nhân dịp đặc biệt như mua bánh mì tặng
nước, giảm giá bánh mì trong những ngày đặc biệt, chú trọng chạy quảng cáo trên
facebook, cửa hàng rộng rãi có chỗ ngồi và chỗ để xe cho thực khách đến với cửa
hàng…

14


3.2.3. Chuỗi giá trị của cửa hàng BAMI KING

3.2.3.1. Các hoạt động chính:


Tiếp nhận, lưu trữ và phân phối các yếu tố đầu vào:
Các món ăn được làm từ nguyên liệu được chọn phải đảm bảo tươi ngon và đều

tuân thủ theo những tiêu chuẩn chất lượng về an toàn thực phẩm. Bami King luôn
hướng đến gia tăng giá trị sản phẩm từ chính chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào từ
thịt bò, rau củ quả đến bánh mì đều được chọn lọc và kiểm tra trước khi nhập và bảo
quản kỹ càng để đảm bảo độ tươi của nguyên liệu. Họ luôn ý thức được tầm quan
trọng của nguồn nguyên liệu luôn hướng đến những nguyên liệu tươi ngon đảm bảo
chất lượng bánh cho người tiêu dùng.
Quy trình sản xuất hàng loạt đòi hỏi mỗi chuỗi cửa hàng phải có mạng lưới
phân phối để mang thực phẩm đến mọi cửa hàng. Kho lưu trữ số lượng lớn của tất cả
mọi thứ một cửa hàng cần. Bao gồm thực phẩm, sản phẩm giấy và vật tư làm sạch.
Các kho tàu cung cấp cho mỗi cửa hàng bằng xe tải. Kho bãi và phân phối, giống như
việc quản lý chuỗi, được tập trung thay vì xử lý bởi mỗi cửa hàng.
Trong các chuỗi khác, nó được tự động hóa, có nghĩa là, một máy tính theo dõi
những gì cửa hàng có và nên có trong tay, hoặc trung tâm phân phối vận chuyển các
mặt hàng cần thiết theo lịch trình thay vì chờ yêu cầu từ cửa hàng.
Điều này đã được thực hiện với mục đích tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng về
năng lực, lựa chọn công nghệ và chính sách mua hàng

15


● Hoạt động sản xuất và thiết bị tại cửa hàng:
Bami King luôn chú trọng khâu sản xuất vì nó là một phần quan trọng quyết
định hương vị và sự khác biệt đối với người tiêu dùng. Mỗi chiếc bánh sản xuất đều
được làm theo công thức có sẵn đầy đủ các nguyên vật liệu theo đúng định lượng, tuy
vậy Bami King cũng luôn lắng nghe nhu cầu và khẩu vị của thực khách để có những
thay đổi phù hợp từ đó họ làm nâng cao được giá trị sản phẩm.
-

Một bếp nướng rất lớn, nơi một người có thể nấu nhiều bánh mì kẹp thịt cùng
một lúc bánh mì kẹp thịt

-

Một nồi chiên mà một người có thể làm khoai tây chiên

-

Một đài phun nước soda và máy làm sữa để tráng miệng và đồ uống

-

Một quầy nơi khách hàng đặt và nhận đơn đặt hàng.

● Marketing và bán hàng:
Về marketing Bami King luôn cố gắng đưa thương hiệu của mình đến gần với
nhiều người dân Việt Nam hơn. Họ càng ngày càng đẩy mạnh quảng cáo trên các kênh
lớn như facebook, google, luôn đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu
hút khách hàng.
Về bán hàng toàn bộ hệ thống của Bami King đang đẩy mạnh bán hàng trực
tiếp và online, phục vụ khách hàng chu đáo, nhanh chóng và luôn sẵn sàng thay đổi
theo yêu cầu khách hàng từ đó nâng cao giá trị thương hiệu đối với thực khách của họ.
● Dịch vụ khách hàng:
Hiện tại Bami King đang mở rộng thêm những dịch vụ cho khách hàng ngoài
bán trực tiếp tại cửa hàng, Bami King còn nhận ship tận nơi cho khách hàng giúp
khách hàng và họ mở rộng thêm thực đơn giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn
khi mua bánh mì.
-

Dịch vụ miễn phí và khuyến mãi từ Bami King

+ Đến với cửa hàng Bami King khách hàng sẽ được sử dụng Wifi miễn phí, có
chỗ để xe, chỗ ngồi để thưởng thức bánh ngay tại cửa hàng
+ Ngoài ra Bami King thường xuyên có những chương trình những đợt ưu đãi
lớn dành cho khách hàng như mua bánh tặng nước, giảm giá bánh trong những
dịp đặc biệt.
● Nghiên cứu phát triển sản phẩm/dịch vụ:

16


Bami King ngày càng mở rộng thực đơn và mức giá nhằm làm tăng tính đa
dạng cho thực khách. Ngoài ra họ luôn cố gắng phát triển thêm những sản phẩm
những dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
3.2.3.2. Các hoạt động hỗ trợ
● Cơ sở hạ tầng vững chắc:
Cơ sở hạ tầng tại các cửa hàng của Bami King luôn đảm bảo tiêu trí rộng rãi
thoáng mát, chỗ ngồi và trang thiết bị đầy đủ đảm bảo cho thực khách đến thưởng
thức tại quán.
● Quản lý nguồn nhân lực:
Làm việc tại Bami King, có thể được cho là mang lại lợi thế cho một số nhân
viên muốn có giờ linh hoạt và tham gia vào các hoạt động và trách nhiệm khác. Đối
với những người bị thiệt thòi trong thị trường lao động, những người có ít cơ hội việc
làm ở nơi khác như sinh viên.
● Phát triển công nghệ:
Bami King tập trung vào việc hiện đại hóa các cửa hàng, phát triển giá trị kỹ
thuật, tập trung vào cải triển trang thiết bị chế biến và bảo quản tại của hàng nhằm
nâng cao giá trị sản phẩm
3.2.3.3. Các hoạt động cửa hàng nên làm để phù hợp với chiến lược cạnh tranh đã đặt
ra:
-

Để tạo ra 1 sản phẩm khác biết đối với người tiêu dùng cửa hàng nên chú trọng
trong khâu thu mua và bảo quản nguyên liệu ngoài ra còn phải chú trọng cả
công thức chế biến để đảm bảo tạo ra hương vị bánh ngon và mới lạ phù hợp
với khẩu vị khách hàng

-

Cửa hàng còn cần chú trọng trong khâu mở rộng quảng cáo, tăng cường tiếp thị
tại các văn phòng khu dân cư quanh khu vực của hàng nhằm gia tăng số lượng
khách hàng.

-

Ngoài ra của hàng nên mở rộng thực đơn với nhiều mức giá hơn nữa phù hợp
với sinh viên và người tiêu dùng hơn.

17


3.2.4. Quy trình nghiệp vụ diễn ra tại cửa hàng.

Thuyết minh quy trình:
1. Quy trình Nhập hàng.
Bước 1: Bộ phận bán hàng đặt nguyên liệu với cửa hàng ( Bánh mì, rau, ớt,...)
Bước 2: Cửa hàng nguyên liệu giao hàng đến cửa hàng
Nhân viên bán hàng nhận và kiểm tra nguyên liệu từ cửa hàng gửi đến. Sau khi
kiểm tra đối chiếu với hóa đơn, nhân viên trả tiền cho bên cửa hàng.
2. Quy trình Bán hàng.
2.1. Khách hàng mua trực tiếp từ cửa hàng.
Bước 1: Tiếp xúc khách hàng
Nhân viên chào khách hàng để tạo không khí tích cực. Tạo thiện cảm với khách
hàng
Nhân viên bán hàng đặt vấn đề với khách hàng:
● Hỏi khách hàng dùng loại bánh mì gì? Có dùng thêm đồ uống không?
● Tư vấn cho Khách biết từng loại bánh có hương vị như thế nào!
● Đề nghị thỏa thuận về loại bánh và nước trước khi khách hàng chuyển ý.
Lưu ý: Khi tư vấn cho khách hàng chú ý số lượng bán và nước để báo cho
khách kịp thời.
Bước 2: Lên hóa đơn và thu tiền

18


Sau khi tiếp cận khách hàng thành công, nhân viên bán hàng sẽ đi đến bước
đàm phán, 1 trong những bước quan trọng trong quy trình bán hàng.
● Nhân viên tính và báo giá đối với yêu cầu đặt hàng của khách
● Sau khi thỏa thuận hóa đơn đặt hàng, nhân viên bán hàng sẽ thu tiền và trả lại
tiền thừa cho khách hàng.
Trên đơn hàng chi tiết: có thông tin chi tiết các mặt hàng, số lượng, đơn giá
(nếu có). Nếu đơn hàng đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi hoặc hưởng
chiết khấu thì tính khuyến mãi, chiết khấu cho đơn hàng này theo chương trình
khuyến mãi, chính sách chiết khấu đã tạo trước đó.
Bước 3: Sản xuất, chế biến
Nhân viên chế biến loại bánh và nước theo trên hóa đơn, làm nhanh và hợp vệ
sinh, đúng quy trình.
Bước 4: Giao hàng cho khách
Sau khi làm xong bánh, nhân viên giao bánh cho khách kèm hóa đơn. Với
khách hàng ăn tại quán phục vụ tại bàn cho khách, với khách mang về thì đóng túi cẩn
thận.
Bước 5: Nhận và xử lý phản hồi
● Tiếp nhận các phản hồi tích cực và tiêu cực mà khách hàng đánh giá.
● Cảm ơn và hứa sẽ phát huy điểm tích cực và sửa đổi những điểm tiêu cực cho
khách hàng.
Bước 6: Chào khách hàng khi khách sử dụng xong dịch vụ.
2.2. Khách hàng mua online.
Bước 1: Tiếp nhận đơn hàng online
Sau khi khách hàng đặt hàng trên web, facebook nhân viên trực web, page tiếp
nhận đơn hàng. Và lập đơn hàng online.
Bước 2: Check kho
Sau khi lập đơn hàng online, nhân viên kiểm tra xem cửa hàng còn bánh và
nước khách đặt không?
● Nếu hết thì phản hồi lại với khách hàng.
● Nếu còn thì chuyển hóa đơn cho bên chế biến, sản xuất.
Bước 3: Sản xuất, chế biến

19


Nhân viên chế biến loại bánh và nước theo trên hóa đơn, làm nhanh và hợp vệ
sinh, đúng quy trình.
Bước 4: Giao hàng cho ship
Sau khi bên chế biến xong đơn hàng. Shipper nhận hàng và đơn hàng tại cửa
hàng để giao cho khách. Do là giao hàng của cửa hàng nên sẽ giao hàng rồi thu tiền.
Chú ý: Shipper giao nhận tuyến đường, địa điểm, khu vực giao hàng để giao
hàng cho khách nhanh chóng và đảm bảo đơn hàng của khách hàng.
Bước 5: Giao hàng cho khách
● Cùng khách hàng đối chiếu lại đơn hàng cũ.
● Nhận tiền và kiểm đếm cẩn thận.
● Cảm ơn khách hàng đã đặt hàng.
Bước 6: Kết thúc đơn hàng và nhận phản hồi trên web, page.
3.2.5. Chức năng của HTTT
Tại cửa hàng BAMI KING người quản lý sẽ quản lý cửa hàng từ xa qua
camera. Cuối ngày, nhân viên cửa hàng sẽ gửi gmail cho quản lý về bảng chấm công
nhân viên, thu chi của cửa hàng.
Khi quản lý toàn bộ việc kinh doanh của cửa hàng bằng HTTT thì các quy trình
mà HTTT có thể hỗ trợ là: Quy trình đặt hàng nguyên vật liệu, quy trình nhận đơn đặt
hàng online của khách, quy trình bán hàng.
Từ 3 quy trình trên, ta suy ra được các chức năng cần có của HTTT trong hoạt
động kinh doanh của cửa hàng.
● Quản lý nhà cung cấp nguyên liệu.
-

Giúp quản lý thông tin các nhà cung cấp.

-

Việc tìm kiếm nhà cung cấp trên phần mềm sẽ dễ dàng hơn.

20


● Quản lý nhập hàng
-

Quản lý số lượng nhập hàng hóa của cửa hàng

-

Kiểm tra số lượng đã khớp với đơn hàng đặt chưa.

● Quản lý số lượng nguyên liệu còn trong kho.

21


● Quản lý đơn đặt hàng online của khách hàng.
-

Quản lý Lập đơn đặt hàng trên phần mềm nhanh chóng, rút ngắn thời gian.

-

Không làm mất thời gian của khách hàng.

● Quản lý thu chi
-

Quản lý số tiền xuất ra và thu vào trong ngày

-

Giúp người kế toán vào sổ sách nhanh gọn và dễ dàng hơn

22


● Quản lý nhân viên
Quản lý các thông tin về nhân sự nhằm trợ giúp và cung cấp thông tin.
-

Quản lý thông tin nhân viên.

-

Quản lý khen thưởng, kỷ luật, nghỉ việc.

-

Nhân viên quản lý có thể thêm, sửa, xóa, tra cứu thông tin nhân viên.

● Quản lý chi trả lương cho nhân viên
23


-

Hệ thống tính tự động các khoản: lương tháng, lương phụ cấp, trừ lương, bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đoàn phí, thực lĩnh.

-

Hệ thống cho người quản lý xóa bảng lương theo tháng năm của từng phòng
ban.

● Quản lý chấm công
-

Phòng nhân sự sẽ chấm công cho nhân viên hàng tháng và nộp bảng chấm công
cho phòng kế toán để lập bảng chi lương.

-

Hệ thống cho phép người quản lý thêm, sửa, xóa theo tháng năm của từng
phòng ban.

24


25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×