Tải bản đầy đủ

trắc nghiệm phương tễ

TRỪ PHONG THẤP
1. Công dụng của sinh khương trong quyên tỳ thang
a. Dẫn thuốc
b. Điều hòa dinh vệ
c. Ôn ấm trung tiêu
d. Trừ tiêu chảy
e. Cầm nôn
2. Những mục nào không có trong công dụng của độc hoạt tang ký sinh là
a. Liễm can chỉ thống
b. Bổ thận ích tinh điển? tủy
c. Khu phong thắng thấp
d. Ích can thận
e. Hoạt huyết khu phong
3. Độc hoạt tang ký sinh chủ trị chứng:
a. Can thận hư, khí huyết bất túc
b. Chân tay tê dại,sợ gió, sợ lạnh
c. Lưng gối đau mỏi, chân tay tê bì
d. Tai ù tai điếc, duongw nuy
e. Can thận hư, tứ chi tê liệt
4. Hạng mục nào dưới đây thích hợp với chứng của ngũ linh tán
a. Thủy nhiệt hồ kết ở phủ bàng quang

b. Thấp trọc kiêm biểu tà làm hoắc loạn
c. Tiết tả, thủy thững do thủy thấp nội đình
d. Chứng súc huyết
e. Trẻ em di niệu
5. Bát chính tán thích hợp với mục nào dưới đây mà thấp nhiệt ở hạ tiêu dẫn đến
a. Long bế bất thông
b. Nhiệt tâm
c. Huyết tâm
d. Lâm chứng lâu ngày
e. Trẻ em di niệu
6. Mục nào dưới đây không phải là thành phần của ngũ linh tán
a. Quế chi, đẳng sâm, sinh khương, thương truật
b. Ngưu tất, sinh khương, ý dĩ, quế chi
c. Đương qui, quế chi, trạch tả, phục linh
d. Trư linh, phục linh, bạch truật, quế chi
e. Trư linh, trạch tả, bạch truật, phục linh
7. Vị thuốc có tác dụng chữa đau nhức vùng đỉnh đầu trong khương hoạt thắng thấp thang
a. Cảo bản
b. Phòng phong
c. Xuyên khung
d. Bạch chỉ
8. Mạch tượng phù hợp với bài độc hoạt tang ký sinh là
a. Tế nhược


9.

10.

11.

12.

13.

b. Phù huyền
c. Trầm hoạt
d. Nhu tế
Chứng viêm quanh khớp vai cấp do phong hàn thấp xâm nhập, ưu tiên chọn dùng phương
a. Quyên tý thang
b. Tam tý thang
c. Độc hoạt tang ký sinh thang
d. Khương truật thắng thấp thang
Tá dược của Ý dĩ nhân thang là
a. Đương qui, xuyên khung
b. đương qui, độc hoạt
c. Phòng phong, bạch chỉ
d. Quế chi, xuyên khung
Phương tam tỳ thang thích hợp với chứng
a. Các khớp sưng đau co duỗi khó
b. khí huyết ứ trệ, chân tay co duỗi khó khăn
c. Chân tay tê bì, tim rung thở ngắn
d. Lưng gối đau mỏi, hoa mắt chóng mặt
Bài ô đầu thang điều trị chứng nào sau đây
a. Chứng thống tý
b. chứng hành tý
c. Chứng phong tý
d. Chứng trước tý
Các chứng trạng phù hợp với trị liệu của bài thuốc ô đầu thang
a. Đau cố định một chỗ
b. chân tay co rút
c. Rêu lưỡi trắng mỏng
d. Rêu lưỡi trắng nhớt, dày
e. Mạch phù nhuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×