Tải bản đầy đủ

câu hỏi trắc nghiệm phương tễ 1

Ma hoàng trong ma hoàng thang có công dụng tán phong hàn,… (điền từ)
Tang cúc ẩm vs cả ngân kiều tán chung vị nào?
Vị thuốc dùng trong trừ hàn có tính gì?
(ôn trung, ôn nhiệt, cay nóng)
4. Bài tam sinh ẩm cách dùng là nghiền bột khô, mỗi lần 10g, sắc vs sinh
khương 15 lát, bỏ bã uống ấm, trong bài này 3 vị thuốc đều dùng sống là
những vị thuốc….(điền từ)
5. Bài bạch hổ thang dùng cho … ở phần khí thịnh?
6. Học công dụng của trừ đàm để điền từ
7. Bạch đầu ông thang lưỡi, mạch, đi ngoài đỏ nhiều trắng ít/đỏ ít trắng
nhiều(chọn đúng sai)
8. Phụ tử trong tứ nghịch thang bổ ích tiên nhiên…(mệnh môn chân hỏa)
9. Hồi dương cứu nghịch thang sắc uống vs 0,5g….(sạ hương)
10. Dương tỳ thận hư , phế hàn phải …(ôn dương hóa đàm)
11. Bài thanh vị tán, thăng ma cùng hoàng liên vv cùng là thuốc …(dẫn kinh
dương minh)
12. Thanh vị thang quân dược là j
13. Bệnh nhân mồm thôi đau răng dùng bài j
14. Học hết thanh nhiệt , tạ hạ , tiêu đàm, giải tiểu , trừ hàn
15. Thành phần Tam sinh am
16. Tác dụng của thanh tễ vị. trong bài bối mẫu qua lâu tán vị nào có tác dụng

nhuận táo hóa đàm, trừ phiền ở ngực
17. Học kỹ bài long đờm ta can thang
18. Bài nào bỏ nhân sâm , gia thêm Hoàng kỳ thành bài Kỳ phụ thang
19. Trong bài thanh vị tán và long đờm tả can thang có cùng vị nào
20. Trong Thanh vị tán có vị nào có tác dụng làm thần dược
21. Long đờm tả cản thang chủ trị chứng j
22. Tê giác địa hoàng thang chủ trị chứng j… tà phục âm phận
23. Bán hạ trong bài nhị trần tác dụng j
24. Tam sinh ẩm gồm (2 câu 1 điền cả 3 vị , 1 điền 1 vị)
25. Bán hạ bạch truật thiên ma thang, bán hạ có td táo thấp hóa đàm,…
26. Bn có ban chuẩn lờ mờ…, dùng bài thuốc j (thanh dịnh thang)
27. Bn 40 tuổi…(nhị trần thang)
28. Có mấy câu điền tp các bài thuốc
1.
2.
3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×