Tải bản đầy đủ

CÂU hỏi PHƯƠNG tễ 2

Phương tễ 2 6/ 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

bài Sài hồ quế chi thang không có thành phần nào
Tứ nghịch tán:
Thiếu âm trong có dương uất
công dụng của tiêu dao tán:
sơ can giải uất
bán hạ tả tâm thang có công dụng:
hòa vị giáng nghịch
bài....do ma hoàng thang, quế chi thang gia phòng phong, phòng
kỷ
thành phần của sài hồ quế chi thang
khương hoạt thắng thấp thang chủ trị
ý dĩ thang chủ trị chứng
thần dược của linh quế truật cam thang
phối ngũ của việt cúc hoàn
vị cùng có trong đại sài hồ và tiểu sài hồ
quân của noãn can tiễn
khương hoạt thắng thấp thang trị chứng
công dụng của đại tần cửu thang
công dụng quế chi cam thảo long cốt mẫu lệ thang
tứ quân tử thang gia trần bì thành bài...
chứng trị hữu quy hoàn
mạch của nhân trần cao thang
chứng trị bình vị tán
mạch của ô đầu thang
chứng của quy tỳ thang
(độc hoạt, bổ trung, ôn kinh thang, tam tý thang
...là sự kết hợp của ma hoàng thang và quế chi thang
thành phần của noãn can tiễn...
bài thuốc nào chữa khí hư, ăn uống kém, chân tay mệt mỏi vô
lực, nói nhỏ, đại tiện phân lỏng...


1


29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

kinh nguyệt không đều, tứ chi nóng, da khô dùng bài...
tác dụng bổ trung ích khí thang....
bài thuốc nào có hoàng kỳ (trong chương thuốc bổ)
bài thuốc nào trong thành phần không có tủy sống lợn
sài hồ quế chi thang không có thành phần
thành phần tứ vật thang, đương qui bổ huyết thang
tỳ không nhiếp huyết dùng bài
thần của noãn can tiễn
(tiểu sài hồ, đại sài hồ về thành phần, công dụng, chủ trị
thuốc lý huyết có tác dụng chữa chứng..., xuất huyết...
thận khí hoàn:
bổ âm b. dương c. Khí d. Huyết
trong xuyên khung trà điều tán vị chữa đau đầu là
thần của tiêu dao tán
lục vị dùng để chữa chứng
công dụng của tam ảo thang
thần của đại tần cửu thang
các vị thuốc nào không phải của quy tỳ thang
các vị thuốc nào không phải của xuyên khung trà điều tán
các vị thuốc nào không có trong đại sài hồ và tiểu sài hồ
vị thuốc có tác dụng chữa đau đầu vùng đỉnh đầu trong bài..??
bán hạ tả tâm thang có những vị gì giống và khác nhau với inh
khương tả tâm thang
bán hạ tả tâm thang có những vị
quân của khương hoạt thắng thấp thang
TRỪ Phong Thấp
vij nào không có tác dụng kiện tỳ trong độc hoạt tang ký sinh
Nguyên tắc điều trị chứng lý là Tắc giả...
Bài khương hoạt thắng thấp thang trị chứng Phong thấp phạm
vào kinh ...

56
bài khương hoạt thắng thấp thang dùng ...cảo bản làm thần, đuổi
57 phong thấp ở kinh thái dương để hết nhức đầu
58 bài ô đầu thang có công dụng ôn kinh tán hàn...
59 phương ý dĩ nhân thang chủ trị chứng thấp tí hay...
2


60 bài ô đầu thang khi sắc uống nên pha nước sắc với...
bài phòng phong thang dùng ...quế chi, cát căn để giải biểu tán
61 hàn, ấm kinh thông dương làm thần dược
tam tý thang là phương thuốc độc hoạt tang ký sinh bỏ tang ký
62 sing gia...tục đoạn
63 cách dùng đại bổ tâm thang
64 bài thuốc chữa khí hư phát sốt
65 quy tỳ thang do bài nào gia giảm
66 người mệt mỏi, đoản hơi, tự hãn, mặt trắng bạch.. Dùng bài...
67 phụ nữ sau đẻ khí hư phát sốt dùng bài
68 ô đầu thang có công dụng..., thư cân chỉ thống
69 công dụng của noãn can tiễn
70 quân của tam ảo thang
71 chủ trị tứ quân tử thang
người hàn nhiệt vãng lai, miệng ráo họng khô, bầu vú căng
72 chướng chọn bài
trong bài chu sa an thần hoàn vị cam thảo để chế ngự cái...của
73 chu sa và hoàng liên
tam tý thang là phương thuốc độc hoạt tang ký sinh bỏ tang ký
74 sing gia...tục đoạn
75 tứ ma thang chữa chứng...
trong phương tả quy hoàn...phối ngũ với ngưu tất để cường gân
76 cốt
77 bình vị tán gồm các vị: thương truật,...trần bì, cam thảo
các vị thuốc nào không phải vị thuốc của bài quy tỳ thang?
78 Xuyên khung trà điều tán
79 công dụng bài bán hạ tả tâm thang
80 vi thuốc nào không thuộc bài quy tỳ thang và tứ quân tử thang
81 vị thuốc nào có tác dụng chữa đau đầu vùng đỉnh đầu trong bài?/
82 vị thuốc nào không có trong abif tiểu sài hồ và đại sài hồ
83 công dụng bán hạ tả tâm thang
84 xuyên khung trong bài thuốc.?? Có tác dụng
thuốc bổ dương dùng trong trường hợp nào ? (không có dương
85 hưT.T
86 bài sâm linh bạch truật tán thuộc tễ nào? (không có bổ khí)
3


87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

tam bổ của bài lục vị
vị nào thuộc bán hạ tả tâm thang và tiểu sài hồ thang
quân của taần cửu thang
vị nào có trong đại tần cửu thang
phương chỉ thấu tán ứng với triệu chứng
toan táo nhân thang vị nào săc trước
vị nào có tác dụng lý khí thư can trong bán hạ hậu phác thang
trong bán hạ hậu phác thang vị nào là tá, sứ
quân của thiên ma câu đằng ẩm
xuyên khung trà điều tán uống với nước gì
chủ trị của bổ dương hoàn ngũ thang
chứng trị hửu quy hoàn
vị nào trong tiểu sài hồ thang chữa đau kinh thiếu dương
tỷ lệ trong lục vị
tam ảo thang chủ chứng
...gia bán hạ, haowsc hương gọi là bất hoán kim chính khí tán
quân của linh giác câu đằng thang
quân của thiên ma câu đằng ẩm đs
vị thuốc cùng có trong bán hạ tả tâm thang và tiểu sài hồ thang
các vị thuốc dường huyết trong thiên vương bổ tâm đan
các vị thuốc không có trong bá tử dưỡng tâm hoàn
quế chi cam thảo long cốt mẫu lệ thang có công dụng trấn kinh
an thần,...ôn thông tâm dương
bệnh nhân đầy bụng, đi ngaoif phân lỏng, ngũ canh tả, đau lưng
mỏi gối, đi tiểu nhiều dùng bài
công dụng bá tử dưỡng tâm hoàn
...của bài chu sa là chu sa, hoàng liên
ô đầu thang chủ trị chứng đau
thần của bình vị tán...và trần bì
công dụng tiểu kế ẩm tử
thuốc hoạt huyết khứ ứ chỉ được huyết mà không hư huyết,
nhưng dễ làm...cần cẩn trọng với phụ nữ kinh nhiều, có thai
công dụng đại tần cửu thang
ô trầm, tân lang, nhân sâm có trong phương nào
vị nào không có trong tâm tỳ thang? khương hoạt
4


119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

quân của phòng phong thang
công dụng của bình vị tán
đại sài hồ và tiểu sài hồ thang có vị gì giống nhau
quân của thiên vương bổ tâm đan
thần của bổ trung ích khí thang
cam ôn trừ đại nhiệt chỉ phương nào
vị nào cùng với trúc lịch chỉ nôn trong dương hoàn thang
tam ảo thang thuộc tễ
thần của ý dĩ nhân thang
noãn can tiễn: tiểu hồi hương?
tả quy hoàn vị lộc giao và...khơi thông nhâm đốc
quân của việt cúc hoàn
việt cúc hoàn chủ trị...
quân dược xuyên khung trà điều tán...
trong việt cúc hoàn vị anof trị thấp uất
ý dĩ nhân thang trị
tá và sứ trong đại tần cửu thang
quân của
phối ngũ trong lục vị
vị giống nhau của toan táo nhân thang và thiên vương bổ tâm đan
công dụng độc hoạt tang ký sinh
công dụng tam ảo thang
công dụng bán hạ hậu phác thang
công dụng trấn can tức phong thag
công dụng chu sa an thần hoàn
những vị nào thuộc thiên ma câu đằng và linh giác câu đằng
thang
thập bổ hoàn là thận khí hoàn gia lộc nhung...
nữ 36 t da xanh, rối loạn kinh nguyệt, tâm quý, mất ngủ, dùng
bài...
chủ trị không muốn ăn, nôn, buồn nôn, nuốt chua, rêu lưỡi trắng
dầy mạch hoãn của phương...
thần của bình vị tán...và trần bì
công dụng của tiểu kế ẩm trừ
thuốc hoạt huyết khứ ứ chỉ được huyết mà không hư huyết nên dễ
5


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

thành phần tâm tý thang
công dụng của bài tâm tý thang
huyết phủ trục ứ thang là gia giảm của bài
công dụng ôn kinh thang
công dụng tứ quân tử thang
công dụng đương quy bổ huyết thang
thành phần không có trong thiên âm bổ tâm đan
thành phần không có trong tiểu sài hô
thành phần không có trong đại sài hồ
nhân trần thang sắc vị nào trước
quân của khương hoạt thắng thấp thang
bài ôn kinh thang có những vị gì
...có quân dược là xuyên khung, bạch chỉ, khương hoạt
huữ quy ẩm có thành phần gì
nhân sâm và bạch linh trong bài...có tác dụng...lý phế thư can
công dụng của quê schi cam thảo mẫu lệ thang
bài thuốc chữa khí hư có sốt
trong bài việt cúc hoàn, vị thuốc...trị thấp uất
bài thuốc ưu tiên chọn dùng cho đau dây thần kinh toạn do thoái
hóa cột sống thắt lưng
lục vị hoàn có tác dụng tráng thủy để...
thần của đại tần cửu thang
công dụng bán hạ tả tâm thang
vị có trong tứ vật thang và quy tỳ thang
tác dụng tam ảo thang
tam tý thang là độc hoạt tang ký sinh thang bỏ...thêm tục đoạn,
hoàng kỳ
chủ trị noãn can tiễn
các vị thần trong khương hoạt thắng thấp thang
lục vị hoàn chữa chứng
phương chữa bệnh thiếu dương và dương minh
đinh hương thị đế thang có vị
quân của đại tần cửu
taả quy ẩm có thần dược là những vị
tế sinh thận khí hoàn gia là bài thận khí hoàn gia ngưu tất...
6


184
185
186
187
188
189
190
191
192
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

công dụng tứ ma thang...
công dụng sinh khương tả tâm thang...
mạch của ý dĩ nhân thang
tá sứ của phòng phong thang
bát chính tán gia hoắc hương bán hạ thành
chủ trị thập toàn đại bổ
bài nào chữa khí huyết lưỡng hư
vị nào trong ma hoàng thang có tác dụng liễm hãn giáng nghịch
phương thuốc chung trong thiên ma câu đằng ẩm và linh giác câu
đằng thang
bệnh nhân nam 62 t người lạnh chân tay lạnh đau bụng lạnh đại
tiện lỏng majhc trầm vi dùng
ô đầu thang chủ trị chứng đau...gặp lạnh đau tăng
thành phần linh giác câu đằng thang
vị chung trong bối mẫu ẩm với thanh phế thang
chủ trị việt cúc hoàn
vị nào trong xuyên khung trà điều có tác dụng lợi đầu mắt
quân trong trấn can tực phong
tác dụng bổ khí huyết gồm: bát trân, nhân sâm dưỡng vinh
thang...
tỷ lệ bổ tâm hoàn
công hiệu sinh mạch tán
bình vị tán không có chủ trị là
thành phần ôn kinh thang
chủ trị của lục vị :
khí hư
huyết hư
khí uất
hư hỏa
trong phương ô trầm thang, ô dược, trầm hương,...
sài hồ quế chi thang do tiểu sài hồ thang và...gia gaimr mà thành
phương...có xuyên khung, bajhc chỉ, thương truật làm quân
phương nào chữa chứng tâm tỳ lưỡng hư, tỳ hư không nhiếp
huyết
phương nào có tác dụng bổ khí thăng dương
7


215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
b
c
d
e
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

quân của sâm linh bajhc truật tán
đan bì phối ngũ với ...tả can hỏa
phương nào chữa chứng can thận hư hàn, bụng dưới đau, sán khí
công dụng ô đầu thang...
công dụng tam nhân thang,...
công dụng bán hạ tả tâm ...
triệu chứng trong lục vị
triệu chứng trong quy tỳ thang
triệu chứng trong quy tỳ thang
ô đầu thang chữa bệnh gì:
phong tý
cước tý
thấp tý
quân của ô đầu thang
công dụng bán hạ tả tâm thang
chủ trị sinh khương tả tâm thang
tá của khương hoạt thắng thấp thang
tam tý thang là độc hoạt tang ký sinh gia...tục đoạn
chủ trị tam tý thang
những bài thuốc có tác dụng kiện tỳ:
a. ngọc bình phong tán
sinh mạch tán
tứ quân
sâm linh bajhc truật
quy tỳ
sài hồ quế chi thang do quế chi thang gia giảm những vị gì
tác dụng của thỏ ty tử
vũ chân tang
đại tần cửu thang có quân dược
tả quy ẩm có thần dược là
quế chi
mạch của định suyễn thang
bài thuốc lý huyết chữa tiểu máu, đi ngoài ra máu, nôn máu
viị sinh khương trong bán hạ hậu phác thanh dùng loại gì
bài đại tần cửu thang chưng với
8


250 ôn kinh thang là ôn:
A ôn tỳ
b ôn thận
c ôn tâm
254 toô tử thang không có thành phần nào
255 đại tần cửu thang có thần dược
256 công dụng đại tần cửu thang
257 tứ quân tử thang chủ trị
258 điịnh suyễn thang vị nào thanh tiết phế nhiệt:
A tang bacjh bì
B hoàng cầm
261 chủ trị chỉ thấu tán
262 các vị tứ diệu hoàn
263 công dụng quyên tý thang
đs chủ trị
các vị thuốc gia giảm, bài gì gia vị gì thành bài gì=. Điền từ
ôn kinh thang, bổ trung ích khí thang
khương hoạt thắng thấp thang
trieeuuj chứng thuốc bổ

1. Ô dược thang là phương thuốc...
2. trong phương ... bối mẫu,tri mẫu có tác dụng..
3. Mạch của Ô đầu thang?
4. Các vị hoạt huyết dưỡng huyết trong Độc hoạt tang ký sinh?
5. Các vị bổ ích nguyên khí trong Độc hoạt tang ký sinh?
6. Ô đầu thang chủ trị chứng đau...,gặp lạnh đau tăng
7. Hoắc hương chính khí tán, Bạch truật,.... có tác dụng kiện tỳ
8. Cam ôn đại nhiệt là phương thuốc nào?
9


9. Bệnh nhân nữ 40 tuổi, ho, mệt mỏi, đỏan hơi, nói nhỏ, tự hãn mạch...
(ko nhớ) hỏi dùng bài gì???
10. Tam ảo thang thuộc chương gì?
11. Bình vị tán có vị thuốc....,
12. Bài thuốc nào là do Ma hoàng thang và Quế chi thang gia phòng
phong...(không nhớ rõ)
13. Sinh mạch tán khi dùng uống với nước gì?
14. Mạch tượng của Định suyễn thang?
15. Quân dươc Thần dược của Khương hoành thắng thấp thang?
16. Lục vị địa hoàng hoàn có cái gì mà tráng thủy để...(không nhớ rõ)
17. Bình vị tán gồm hậu phác thương truật cam thảo và ... (Trần bì)
18. Tứ nghịch tan uống với gì?
19. Bệnh nhân nam 48 tuổi mất ngủ,.....................dùng bài gì ?
20. Mạch ô đầu thang: Huyền khẩn
21. Công dụng của sinh mạch tán?
22. Công dụng của Bán hạ hậu phác thang?
23. Công dụng của Độc hoạt tang ký sinh?
24. Công dụng của Tô tử giáng khí thang?
25. Công dụng của Hà xa đại tạo hoàn?
26. Ôn phế tán hàn, chỉ khái bình suyễn là công dụng của? Ma hoàng tán
27. Vị thuốc không có, có trong tiểu sài hồ, đại sài hồ thang?? Chọn Đ-S
28. Cách dùng của bát chân thang?
29. Ban long hoàn uống lúc đói với nước muối loãng hoặc ......
30. Tá của Ý dĩ nhân thang là ...
10


31. Quân của Đại tần cửa thang là ...
32. Công dụng của Xuyên khung trà điều tán .....
33. Quân dược của Sâm linh bạch truật tán?
34. Thần dược của Sâm linh bạch truật tán?
35. Phòng phong, Xuyên khung, Bạch chỉ có trong phương thuốc ......
36. Công dụng của Nhị diệu tán?
37. Phương thuốc chữa can thận âm hư là.......
38. Thành phần ngũ linh tán gồm ....
39. Thành phần chân vũ thang ...
40. Noãn can tiễn thuộc trong phương thuốc nào?
41. Trong Thanh phế thang vị thuốc gì vs tác dụng hoá đàm chỉ khái?
42. Ô đầu thang uống với gì?
43. Vị thuốc có tác dụng dưỡng âm trong Thiên vương bổ tâm đan?
44. Bệnh nhân người rất nóng...tiểu sén dùng bài thuốc gì?
45. Công dụng của Quế chi cam thảo long cốt mẫu lệ thang?
46. Chủ trị của sinh khương tả tâm thang?
47. Tác dụng của Xuyên khung trong toan táo nhân thang?
48. Thành phần của bình vị tán ko bao gồm?? =>>Đáp án là Ý dĩ thôi.
49. Tam tả trong bài Lục vị gồm?
50. Bán hạ tả tâm thang do Quế chi thang gia thêm vị nào?
51. Tác dụng của Ôn kinh thang?
52. Vị thuộc bài Tô tử giáng khí thang?
53. Chủ trị của Giao thái hoàn?
54. Bát tiên trường thọ hoàn do bài Lục vị gia thêm....,ngũ vị? => Điền
từ
55. Bài ..... có vị Ô dược, trầm hương, nhân sâm, cam thảo => Điền từ
11


56. Bán hạ tả tâm thang chủ trị...=> Điền từ
57. Bài thuốc do Tứ quân gia giảm thành? Đáp án có Sâm linh bạch truật
tán, Hương sa lục quân tử thang... =>> Loại trừ Bổ trung ích khí thang
58. Nhâm sâm trong Ô trầm thang có tác dụng?
59. Công dụng của tứ quân tử thang?
60. Công dụng của Dương hoàng thang?
61. Lục quân tử thang từ Tứ quân tử gia vị gì?
62. Mạch của Ý dĩ nhân thang là gì?
63. Bài hữu quy hoàn do bài gì gia giảm mà thành?
64. Mạch tượng cùa tứ quân tử thang?
65. Tam tý thang do Độc hoạt tang ký sinh gia giảm gì?
66. Tác dụng Thương Truật, Thần khúc trong Việt cúc hoàn?
67. Xuyên Khung trà điều tán uống với nước gì?
68. Huyết phủ trục ứ thang hợp của Tứ vật đào hồng và Tứ nghịch tán
gia Cát cánh,...(Ngưu tất)
69. Bài thuốc Cam ôn trừ đại nhiệt?
70. Thành phần Bán hạ tả tâm thang?
71. Phương thuốc Lý huyết dùng chữa các chứng.....,xuất huyết? =>
Điền từ
72. Bệnh nhân nữ khoảng 30 tuổi khô mắt, mắt nhìn mờ, móng tay móng
chân khô, mạch huyền tế..... dùng bài gì?
73. Lộc giao và vị .... (Điền từ) khai thông hai mạch nhâm đốc?
74. Hữu quy ẩm do bài nào gia giảm thành?
75. Ban long thang làm tan chảy vị...
76. Quân dược Tam ảo thang?
12


77. Thần dược Ý dĩ nhân thang?
78. Thành phần phòng phong thang?
79. Bài nào có Hoàng kỳ?
80. Trị phong tiên trị huyết, huyết hành phong tất diệt có trong những
bài nào?
81. Bn di tinh, lưng gối đau mỏi, tiểu nhiều dùng bài nào?
82. Quân dược của Linh giác câu đằng thang?
83. Cấp tắc trị tiêu.........
84. Ô dược thang là phương thuốc?
85. Công dụng của Hà xa đại tạo hoàn?
86. Thần của Bổ trung ích khí thang?
87. Các vị thuốc trong Độc hoạt tang kí sinh?
88. Các vị thuốc trong Tiểu sài hồ thang?
89. Bài Huyết phủ trục ứ thang, Hữu quy ẩm?
90. Quân trong Bổ dương hoàn ngũ thang?
91. Thần trong Chu sa san thần hoàn?
92. Chủ trị của Ma hoàng tán?
93. Quân dược trong Noãn can tiễn?
94. Hoắc hương chính khí tán dùng....., Phục linh để kiện tỳ ích khí.
95. Đại sài hồ và Tiểu sài hồ thang có cùng vị gì?

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×