Tải bản đầy đủ

STEMI tổn THƯƠNG nằm ở đâu

STEMI- TỔN THƯƠNG NẰM Ở ĐÂU ?
VÕ CÔNG ĐỊNH Y6 CTUMP

1 người đàn ông trung niên than phiền rằng mình bị đau ngực. Đây là ECG đầu tiên của
ông ấy đo tại phòng cấp cứu :

ST chênh lên ở chuyển đạo dưới rõ ràng , với ST chênh xuống nghịch đảo ở aVL (
STEMI thành dưới ). Cũng có hình ảnh ST chênh xuống ở D1, đây là 1 bằng chứng có
giá trị của STEMI thành dưới gây ra bởi tắc RCA. ST chênh xuống tối đa ở V2, do đó có
thể có STEMI thành sau , ngoài ra ST còn chênh xuống ở V5 V6.
Vậy còn bằng chứng nào khác của STEMI hay không ?
Đó là sự vắng mặt của ST chênh xuống ở V1. Đáng lẽ ra STEMI thành sau thì ST phải
chênh xuống ở V1 nhưng trên ECG thì lại không có. Nó gợi ý 1 thứ gọi là “ sự kéo lênpulling up “ của đoạn ST ở V1. Và 1 từ khác, là sự thay thế ST chênh lên ở V1. V1 chính
là góc nhìn trực tiếp thất phải, nên nó gợi ý STEMI thất phải, gây ra bởi tắc đoạn gần
RCA.


Bệnh nhân không hề có bất kì dấu hiệu nào của rối loạn huyết động đặc trưng của nhồi
máu thất phải ( hạ huyết áp, nhạy cảm với nitroglycerin). Tuy nhiên, tôi nghi ngờ nhồi
máu thất phải nên đề nghị BS điều trị đo chuyển đạo bên phải.


ECG có ST chênh lên lớn ở chuyển đạo thất phải, chẩnđoán STEMI thất phải.
Độ nhạy và độ đặc hiệu của ST chênh lên ở V1 để chẩn đoán nhồi máu thất phải, có kèm
theo hoặc không với ST chênh xuống ở V2 ?
ST chênh lên ở V1 có độ đặc hiệu tuyệt vời nhưng độ nhạy thì không. HƠn thế nữa, ST
chênh xuống ở V1, giúp chúng ta đoán trước tắc RCA, nhưng không cho nhiều thông tin
thêm để chẩn đoán có tắc đoạn gần RCA hay không.
Bài học được rút ra từ tình huống này :
1. Tất cả BN nhồi máu thành dưới nên được đo chuyển đạo bên phải.
2. Dấu hiệu đoạn ST “ pulling up “ ở V1 có độ đặc hiệu cao để chẩn đoán tắc đoạn gần
RCA.
3. Nhồi máu thất phải có đặc trưng là hạ huyết áp, và nhạy cảm với nitroglycerin.


Nguồn : Dr.Smith’s ECG BlogTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×