Tải bản đầy đủ

MULTIFOCAL ATRIAL TACHYCARDIA MAT

1.

Vấn đề nhồi máu trên BN này khá rõ : ST chênh lên 5mm ở V2-V4, có Q hoại tử ở
V1-V4, và hình ảnh soi gương ở D3, aVF.. Vậy cái đầu tiên dễ thấy nhất là NMCT
cấp có song Q vùng trước vách.
2. Thứ 2 về rối loạn nhịp
Nhịp tim khoảng 130 bpm, không đều hoàn toàn, phức bộ QRS hẹp..Vậy đây
là 1 trường hợp nhịp nhanh phức bộ hẹp , không đều..Có 3 trường hợp có thể xảy ra
1. rung nhĩ (k nghĩ tới vì có P đi trước ) 2. cuồng nhĩ với mức block nhĩ thất thay
đổi ( không nghĩ tới vì có song P và k thấy các song F răng cưa ) 3. nhịp nhanh
nhĩ đa ổ

Để ý mũi tên đỏ ở D2, vì ở D2 nhìn song P rõ nhất.. Mình quy ước xài số cho nhanh
nhé.. số 1 và số 2 có song P âm đi theo sau QRS, số 3 có P dương đi trước, PR rất ngắn..
số 4 ,5,6 hầu như k thấy song P nhưng mà song T khác nhau , nên nghi ngờ có song P lẫn
vào.. số 14 có P xoang đi trước, 15 k thấy P..Vậy trên d2, song P có rất nhiều hình dạng,


từ dương đến âm, vị trí xuất hiện có thể trước hay sau QRS..Nên chẩn đoán cuối cùng
nghĩ tới nhiều nhất là NHỊP NHANH NHĨ ĐA Ổ..=MAT ( MULTIFOCAL ATRIAL
TACHYCARDIA)

Tại sao không phải là NHỊP NHANH BỘ NỐI =JA (JUNCTIONAL
TACHYCARDIA) ? vì nhịp nhanh bộ nối thường đều do có 1 ổ phát nhịp là từ bộ nối
mà ra,, dẫn truyền ngược lên nhĩ, thất và nhĩ khử cực cùng lúc nên không thấy sóng P..
còn nếu trường hợp nhĩ khử cực sau thất thì có thể tạo ra sóng P âm đi theo sau QRS..
trường hợp trên nhịp KHÔNG đều, có song P dương đi trước nên không thể là nhịp
nhanh bộ nối..

2. Vấn đề thứ 3 là MAT này nguyên nhân từ đâu mà có ? có thể có 2 lý do là bất
thường bẩm sinh hệ thống tạo nhịp và mắc phải do nhồi máu cơ tim
ECG có STEMI vùng trước vách ( NMCT ST chênh lên ) , nhánh dm bị tắc là đoạn
giữa dm liên thất trước ( LAD) ..Nút xoang được nuôi dưỡng bởi 90 % RCA, chỉ có
10% do LCx. Mà trên ECG biểu hiện tắc nhánh LAD, nên MAT k nghĩ tới nguyên
nhân do STEMI.. Bản thân mình thích cái phân loại này hơn, bao gồm : anterior,
lateral, anterolateral, inferior, anteroseptal ,posterior và inferilateral..


Tuy NMCT không ảnh hưởng đến nút xoang nhưng NMCT này có thể gây suy tim
cấp, gây suy hô hấp dẫn đến giảm oxy tăng CO2 máu từ đó kích thích hiện tượng lẫy
cò (trigger), tăng tự động tính các tế bào của nhĩ gây khởi phát MAT..
Về điều trị, MAT thường hết khi giải quyết nguyên nhân..
Về thuốc, chống loạn nhịp thường không hiệu quả,..có thể sử dụng : amiodaron,
verapamil..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×