Tải bản đầy đủ

INDETERMINATE AXIS

INDETERMINATE AXIS =TRỤC BẤT ĐỊNH TRONG ECG
Võ Công Định Y4 CTUMP
Hãy xác định trục của điện tim dưới đây

Chúng ta dễ dàng xác định được trục của ECG này : phức bộ QRS ở chuyển đạo D1 và
aVF đồng thời âm, nên điện tim này có trục BẤT ĐỊNH, tức góc alpha = -90 đến -180..
Vậy câu hỏi là nếu đọc điện tim, nếu gặp trục bất định thế này có xác định được góc
alpha được không, và trục bất định có ý ngĩa bệnh lý gì khi chúng ta đọc điện tim..
Chúng ta sẽ giải quyết lần lượt 2 vấn đề trên
1..Vấn đề 1 : xác định góc alpha khi có trục bất định
Cũng xác định tương tự như trường hợp bình thường
Vd như ECG trên , ta xác định góc alpha dựa vào tam giác trục kép Bailey, tất nhiên các
bạn dùng cách xác định góc khác cũng được.. chẳng hạn như đường phân giác hay tổng
hợp vector..


Chuyển đạo có tổng các biên độ thấp nhất là aVF, suy ra chuyển đạo vuông góc là D1 ,
hiệu chỉnh : biên độ aVF âm, nên dời góc alpha qua trái 10-15 độ nữa, vậy góc alpha xâp
xỉ âm 165-170
2..Vấn đề 2. Các trường hợp nào mà ECG có trục bất định, và ý nghĩa bệnh lý của


Thông thường có 2 trường hợp trên điện tim có trục bất định là
Nguồn : 1 trang web của bs nước ngoài, tài liệu tiếng việt ít có nói về vấn đề này
1.1. Hoạt hóa trực tiếp cơ thất ( directed myoventricular activation ) , tức là dòng điện k
đi như sinh lý bình thường từ nút xoang qua nút nhĩ thất,bó His , nhánh r mạng
Purkikej mà dòng điện sẽ hoạt hóa trực tiếp vào cơ thất
Vd
- hội chứng kích thích sớm WPW
- máy tạo nhịp thất
- nhịp nhanh thất
- nhịp tự thất /nhịp tự thất gia tốc
1.2 . ECG ban đầu có trục phải / trái + 1 bệnh lý khác
1.2.a.. ECG ban đầu có trục phải , tức QRS ở D1 âm, ở aVF dương..
Xuất hiện thêm 1 bệnh lý làm QRS ở aVF âm , từ đó xuất hiện trục bất định
1 số bệnh lý như
- nhồi máu cơ tim vùng hoành/ nhồi máu thất phải ( inferior/ right ventricular myocardial
infarction )
-block phân nhánh trái sau ( LPFB =left posterior fascicular block )
1.2.b. ECG ban đầu có trục trái, tức QRS ở D1 dương, aVF âm
Xuất hiện thêm 1 bệnh lý làm QRS âm ở D1
- NMCT vùng bên- bên cao ( lateral MI)
- Block phân nhánh trái trước (LAFB)
- Block nhánh phải ( RBBB)
- Phì đại thất phải ( RVH )
Hi vọng bài viết giúp ít được các bạn..Thân !!!!!!!!!!!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×