Tải bản đầy đủ

17 NHÁNH ĐỘNG MẠCH VÀNH

Số nhánh
1
2
3
4a
4b
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tên động mạch
ĐM vành phải (RCA)


Thân chung ĐM vành trái
ĐM xuống trước trái
(LAD)

Động mach mũ (LCx)

Nhánh trung gian

Tên nhánh
RCA đoạn gần
RCA đoạn giữa
RCA đoạn xa
ĐM xuống phía sau
Nhánh bên sau bên phải
Thân chung ĐM vành trái
LAD đoạn gần
LAD đoạn giữa
LAD đoạn xa
Nhánh chéo thứ 1
Nhánh chéo thứ 2
LCx đoan gần
Nhánh bờ thứ 1
LCx đoạn giữa
Nhánh bờ thứ 2
Lcx đoạn xa
Nhánh trung gianTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×