Tải bản đầy đủ

October 4 2014 BAO CAO BAI DC r1

October 4, 2014

[BÁO CÁO BÀI ĐỌC R1]

BÁO CÁO BÀI ĐỌC R1
Lê Nguyên Hưng - 1212162

1. Thuật toán chính xác có tính chính xác, rõ ràng, khách quan và kết thúc.
Thuật toán xấp xỉ khác với thuật toán chính xác ở chỗ nó không có đủ tính
chính xác và khách quan. Nó chỉ có thể cho ra một kết quả đủ để chấp nhận. Và
một số vi phạm tính chất khách quan, có thể mỗi lần chạy, mỗi máy tính khác
nhau lại cho ra kết quả khác nhau (xấp xỉ nhau chẳng hạn). Nguyên nhân đưa ra
thuật toán xấp xỉ là:
- Thứ nhât, vì có một số bài toán, đơn giản không thể giải chính xác cho hầu
hết các trường hợp, như bài toán về căn bậc hai, giải phương trình phi tuyến
tính, tính tích phân…
- Thứ hai, Một số bài toán có thời gian chạy quá lâu nếu giải chính xác, như
bài toán về chu trình Hamilton,…
2. Algorithm design technique là một con đường chung để giải quyết các vấn đề
bằng thuật toán, mà nó có thể áp dụng cho nhiều vấn đề khác nhau từ các lĩnh
vực khác nhau của điện toán. Ta cần nó bởi vì hai nguyên nhân sau:

Thứ nhất, nó cung cấp một hướng dẫn khi thiết kế một thuật toán cho một
vấn đề hoàn toàn mới. Nó giống như việc chúng ta học cách câu cá, chứ
không phải chờ người khác đưa chúng ta một con cá.
Thứ hai, nó phục vụ đắc lực cho việc phân loại thuật toán.
Trong các Algorithm design technique thì cách cơ bản nhất là tính toán số
lượng các operator xuất hiện trong thuật toán, như phép gán, phép so sánh, các
phép cộng trừ nhân chia.
3. Tính tổng quát: Là việc thiết kế một thuật toán phục vụ được cho nhiều trường
hợp và họ bài toán nhât. Nó có những ưu điểm và khuyết điểm:
Ưu điểm: giải quyết được nhiều họ bài toán.
Khuyết điểm: Một số trường hợp, nó là không cần thiết, hoặc, không thể
làm được.
4. Tính cố định của một thuật toán sắp xếp: Khi nó bảo toàn được thứ tự (hay
quan hệ) của hai yếu tố bình đẳng bất kỳ trong phép sắp xếp thì nó được gọi là
cố định. Ví dụ: Ban đầu, bảng điểm của một số học sinh được sắp xếp theo
điểm số từ cao xuống thấp. Nguyễn Văn A được 10 điểm, xếp trên Nguyễn Văn
Lê Nguyên Hưng - 1212162

Page 1


October 4, 2014

[BÁO CÁO BÀI ĐỌC R1]

A (khác) được 8 điểm. Dùng một thuật toán sắp xếp theo tên, ta vẫn có Nguyễn
Văn A (10 điểm) nằm trên Nguyễn Văn A (8 điểm).
5. Combination Problem là những bài toán tìm ra một tổ hợp các phần tử có trật tự
nhất định, một tập hợp con, hay tổ hợp thỏa mãn yêu cầu hạn chế nào đó. Nó là
những bài toán khó nhất, vì hai nguyên nhân sau đây:
Thứ nhất, tổ hợp phần tử thường phát triển cực kỳ nhanh chóng, số lượng
quá lớn, thậm chí cho những bài toán có kích thước vừa phải.
Thứ hai, không có thuật toán nào đã biết có thể giải được hầu hết các bài
toán dạng này trong quãng thời gian chấp nhận được.

Lê Nguyên Hưng - 1212162

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×