Tải bản đầy đủ

Nhan ging lan denrobium bao cao tt ngh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM
KHOA CNSH – TP - MT
----------

BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề tài: Quy Trình Nhân Giống Lan Dendrobium

GVHD: Nguyễn Thị Hai
SV:
Nguyễn Văn Thắng
Lớp:
10DSH02
MSSV: 1051110223
TP.HCM 5/2013
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×