Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Lắp ráp máy tính

BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Báo cáo thực tập

Lắp ráp máy
tính

HUỲNH TRẦN SƠN

1


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................................. 1
MỞ ĐẦU ................................................................................................................................ 4

CHƯƠNG I- LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH............................................................ 5
I. LẮP RÁP MÁY TÍNH....................................................................................................... 5
1. Chọn thiết bị ...................................................................................................................... 5
Chọn tốc độ cần dựa trên các yếu tố ........................................................................................ 5
2. Chọn thiết bị theo mục đích sử dụng................................................................................ 5
Cần thiết phải sử dụng cấu hình............................................................................................ 5
3. Tính tương thích khi chọn thiết bị.................................................................................... 6
4. Chuẩn bị thiết bị cho một bộ máy tính............................................................................. 6
Khi chọn Mainboard cần quan tâm đến Socket và FSB của CPU và Bus của Ram .................. 7
Và bộ máy tính đầy đủ cần bổ xung các thiết bị sau : ......................................................... 8
II. QUÁ TRÌNH LẮP RÁP ................................................................................................... 9
a. Kiểm tra bộ nguồn: ........................................................................................................... 9
b. lắp ráp ổ đĩa:...................................................................................................................... 9
c. Lắp ráp Mainboard:.......................................................................................................... 9
d. Lắp ráp Ram ..................................................................................................................... 9
e. Lắp ráp các dây cắm tín hiệu lệnh:..................................................................................10
g. Lắp ráp Card:...................................................................................................................10
h. Lắp ráp CPU: ...................................................................................................................10
i. Lắp ráp dây tín hiệu ổ đĩa: ...............................................................................................10
k. Lắp ráp dây cấp điện cho ổ đĩa........................................................................................10
l. lắp Ráp cấp điện cho Mainboard: ....................................................................................10
*. Quy trình lắp ráp.............................................................................................................10
Phần chân răm quy định ổ chính/phụ nằm bên cạnh bộ chân cắm cáp IDE.............................14
Tiếp đến cắm màn hình và bật máy ........................................................................................16
III. CÀI ĐẶT ........................................................................................................................16
1. Thiết Lập Bios: .................................................................................................................16
2. Hướng dẫn phân vùng (chia) ổ đĩa bằng PartitionMagic...............................................18
Thay đổi kích thước partition..............................................................................................20
Một số lưu ý chung:..............................................................................................................23
3. Cài Đặt Hệ Điều Hành windows XP ................................................................................23
Ta hãy chọn kiểu Format là NTFS file system sau đó nhấn Enter để tiếp tục.........................24
Tiếp đó ta chọn ngôn ngữ mặc định, và nhấn "OK" khi thoát .................................................26
Bây giờ ta đã có tất cả sự thay đổi cần thiết, ta nhấn "NEXT" ................................................27
Tiếp đó ta điền vào khóa sản phẩm. Sau khi điền chính xác xong ta nhấn NEXT. ..................27
4. Cài đặt Driver ...................................................................................................................29

HUỲNH TRẦN SƠN

2BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

a. Cài đặt tự động:................................................................................................................30
5. Cài Đặt Office. ..................................................................................................................31
IV. GIẢI QUYẾT CÁC LỖI KHI LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT .............................................33
Vấn đề 3 : Đèn chỉ báo trên ổ đĩa mềm sáng liên tục sau khi bật công tắc nguồn máy
tính: .......................................................................................................................................34
Vấn đề 5 : Máy khởi động ngay sau khi cắm điện:.............................................................34
V. SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ THỐNG........................................................................34
1. Chuẩn bị............................................................................................................................34
2. Sao lưu hệ thống:..............................................................................................................36
3. Phục hồi hệ thống .............................................................................................................37
Chương II: SỬA CHỮA MÁY TÍNH ................................................................................39
I. CÁC HỎNG HÓC CƠ BẢN VÀ CÁCH SỬA CHỮA: ..................................................39
A . Khắc phục và sử lý các lỗi do phần mềm: .....................................................................39
3. Vào window xp mini (window 98 mini), copy, sao lưu toàn bộ dữ liệu có trong ổ C vào các
ổ khác.....................................................................................................................................39
4. Tìm kiếm và diệt bằng tay những con virut hay gặp, như AUTORUN.INF, tên thư
mục.EXE,… ...........................................................................................................................40
5. Format ổ C (không nên format nhanh), cài hoặc GHOST lại cho ổ C. ...............................40
6. Lúc này ta chưa vội vào mở các ổ đĩa. Cho chạy các chương trình diệt virut có bản quyền
hoặc miễn phí, để quét sạch virut các ổ rồi sử dụng bình thường. ...........................................40
+.Vai trò của BIOS................................................................................................................40
1.1 STANDARD CMOS SETUP .........................................................................................41
1.2 BIOS FEATURES SETUP (ADVANCED CMOS SETUP ..........................................42
1.3 INTEGRATED PERIPHERALS ..................................................................................42
1.4 Một số chức năng khác: .................................................................................................42
B. Các hỏng hóc liên quan đến phần cứng: .........................................................................42
Lỗi 1: Không nhận Card mở rộng, AGP, Sound…, không nhận RAM… ...............................43
Lỗi 2: Chết BIOS ...................................................................................................................43
Lỗi 4 : Một trong các cổng chuột, bàn phím hoặc cổng USB bị mất tác dụng. ................43
Nguyên nhân mất tác dụng cổng USB.................................................................................44
a. Biểu hiện khi hỏng RAM..................................................................................................44
Bật máy tính có 3 tiếng bít dài, không lên màn hình ..........................................................44
Nguyên nhân :.......................................................................................................................44
Kiểm tra RAM......................................................................................................................44
Kiểm tra :..............................................................................................................................45
Nguyên nhân :.......................................................................................................................45
Kiểm tra :..............................................................................................................................45
Nguyên nhân :.......................................................................................................................46
Kiểm tra & Sửa chữa : .........................................................................................................46
HUỲNH TRẦN SƠN

3


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Nguyên nhân :.......................................................................................................................47
Kiểm tra & Sửa chữa : .........................................................................................................47
Nguyên nhân :.......................................................................................................................48
Kiểm tra & Sửa chữa ...........................................................................................................48
Chương III: MÁY IN VÀ CÁC LỖI THƯỜNG GẶP, CÁCH SỬA CHŨA. ..................50
I. CÁCH CÀI ĐẶT DRIVER CHO MÁY IN .....................................................................50
1. Chuẩn b ị: .........................................................................................................................50
2. Tiến hành cài đặt ..............................................................................................................50
Chọn “Add a Printer”. Xuất hiện hộp thoại ............................................................................51
Nhấn Next để tiếp tục .............................................................................................................51
Sau đó đặt tên máy in .............................................................................................................51
II. một số lỗi thường gặp ......................................................................................................51
KẾT LUẬN...........................................................................................................................54
MỞ ĐẦU
Để có thể lắp ráp và cài đặt hoàn chỉnh một máy tính thì chúng ta phải hiểu được tổng
quan về máy tính ,các thành phần chính và cấu trúc máy vi tính, nắm được chức năng ,nguyên
lí hoạt động của các thành phần bên trong máy tinh như CPU, mainboard... và các bộ nhớ ,hệ
thống BUS, các thiết bị input ,output .để từ đó lựa chọn được các thiết bị lắp ráp,thiết lập dược
bios –cmos ,phân vùng ổ cứng, cài đặt hệ điều hành đa nhiệm (windows) ,đơn nhiệm (dos) và
các phần mềm ứng dụng(office).bảo mật dữ liệu và giải quyết được các lỗi khi lắp ráp và cài
đặt.

HUỲNH TRẦN SƠN

4


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

CHƯƠNG I- LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

Để có thể lắp ráp và cài đặt hoàn chỉnh một bộ máy thì trước tiên ta phải hiểu được
tổng quan về máy tính để từ đó có thể lựa chọn các thiết bị cũng như lắp ráp cài đặt hoàn
chỉnh cho bộ máy đó, giải quyết được các lỗi sảy ra
I. LẮP RÁP MÁY TÍNH
1. Chọn thiết bị
Chọn thiết bị là việc làm cần thiết khi lắp một bộ máy vi tính, nếu thiết bị chọn không đúng
cách có thể làm cho máy chạy không ổn đinh, không tối ưu về tốc độ hoặc không đáp ứng được công
việc .
Chọn tốc độ cần dựa trên các yếu tố
- Mục đích sử dụng máy tính
- Tính tương thích của thiết bị
2. Chọn thiết bị theo mục đích sử dụng
Máy tính sử dụng cho các công việc đồ hoạ như:
+ Vẽ thiết kế
+ Xử lý ảnh
+ Chơi Game 3D
+ Tạo phim hoạt hình.
Cần thiết phải sử dụng cấu hình
+ Chíp Pentium tốc độ từ 1,8 GHz trở lên .
+ Bộ nhớ RAM từ 512MB trở lên
+ Mainboard có Card video rời
+ Card video 8x với bộ nhớ 32MB trở lên.
+ Ổ cứng từ 40GB trở lên .
Nếu cấu hình thấp hơn thì máy sẽ chậm và không đảm bảo cho công việc, nếu cấu hình cao hơn thì
càng tốt .
Máy tính sử dụng cho các công việc văn phòng như:
HUỲNH TRẦN SƠN

5


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

+ Soạn thảo văn bản
+ Truy cập Internet
+ Học tập
+ Nghe nhạc, xem phim .
+ Các công việc khác
3. Tính tương thích khi chọn thiết bị
Trong máy tính có 3 thiết bị có tính tương thích, ta phải chọn đồng bộ nếu không có thể chúng sẽ
không hoạt động hoặc không phát huy hết tác dụng, ba thiết bị đó là
+ Mainboard
+ CPU
+ Bộ nhớ RAM
Ba thiết bị này rằng buộc ở tốc độ Bus, ta hãy chọn theo nguyên tắc sau :
=> Chọn Mainboard trước, Main phải đáp ứng được các yêu cầu của công việc sử dụng
=> Chọn CPU có tốc độ Bus ( FSB ) nằm trong phạm vi Mainboard hỗ trợ .
=> Chọn RAM có tốc độ Bus > = 50% tốc độ Bus của CPU.
4. Chuẩn bị thiết bị cho một bộ máy tính
Một bộ máy tính tối thiểu cần những thiết bị sau:
*Case ( Hộp máy )

Case là vỏ máy, hãy chọn case sao cho đảm bảo được độ thoáng mát cho máy, bộ nguồn
thường đi theo case hoặc bán rời, ta nên dùng nguồn có công suất > = 350W.
Nguồn điện: là nơi chuyển điện từ ngoài vào trong máy. Nguồn điện là thiết bị quan trọng
trong việc giữ cho điện áp ổn định, giúp các thiết bị trong case được an toàn khi có sự cố. Nguồn điện

HUỲNH TRẦN SƠN

6


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

có công suất lớn phù hợp với những máy gắn nhiều thiết bị tiêu tốn điện năng như quạt làm mát bằng
nước, ổ cứng có tốc độ quay cao, ổ DVD nhiều chức năng..

*Mainboard

Mainboard là thiết bị quan trọng nhất mà ta cần quan tâm, Mainboard nó quyết định trực tiếp đến tốc
độ và độ bền của máy, nên chọn mainboard của các hãng uy tín như Intel, Gigaby, Asus, và một số
hãng khác và có sử dụng chipset của Intel
Khi chọn Mainboard cần quan tâm đến Socket và FSB của CPU và Bus của Ram
*CPU

Phải chọn CPU thích hợp với Mainboard mà ta đã chọn và CPU đó phải có tốc độ đảm bảo với
yêu cầu công việc của khách hàng.
* RAM

Ta phải chọn RAM có dung lượng đảm bảo cho yêu cầu công việc của khách hàng, còn tốc độ Bus thì
phụ thuộc vào Bus của CPU
* Card Video ( Nếu Mainboard chưa có )

* Ổ cứng HDD

HUỲNH TRẦN SƠN

7


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Ta có thể mua ổ cứng từ 10GB trở lên là máy đã có thể chạy bình thường với Win XP, tuy
nhiên ta nên chọn dung lượng ổ gấp 2 lần dung lượng sẽ sử dụng là tốt nhất, không nên dùng ổ quá
lớn trong khi dung lượng sử dụng quá ít.
* Keyboard

Ta có thể chọn một bàn phím bất kỳ theo sở thích.
* Mouse

Ta có thể chọ một con chuột bất kỳ theo sở thích.
Và bộ máy tính đầy đủ cần bổ xung các thiết bị sau :
* Ổ đĩa CD Rom

Ta có thể lắp hay không lắp ổ CD Rom đều được, nhưng khi muốn cài đặt phần mềm ta phải cần đến
nó, có thể dùng ổ CD Rom cũ hay mới đều được mà không ảnh hưởng đến độ tương thích của máy.
* Card Sound ( Nếu Mainboard chưa có )

Nếu Mainboard ta chọn mà không có Card sound on board thì sẽ không nghe được nhạc, để có
thể nghe nhạc ta cần lắp thêm Card sound rời.
HUỲNH TRẦN SƠN

8


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

* Loa

Ta có thể mua một bộ loa bất kỳ tùy theo sở thích miễn là loa đó có bộ khuếch đại công suất âm tần ở
trong.
* Card Net ( Nếu Mainboard chưa có )

Khi có nhu cầu nối mạng LAN hay mạng Internet thì cần phải lắp Card net nếu như Mainboard chưa
có Card on board
II. QUÁ TRÌNH LẮP RÁP
a. Kiểm tra bộ nguồn:
Ta nối dây điện nguồn (dây cáp bự màu đen có 4 dây con) đến công tắc Power, chú ý là có 2 loại
công tắc là nhấn và bật lên xuống,ta phải xem sơ đồ hướng dẫn trên nhãn bộ nguồn để nối cho đúng
vì cách xếp đặt chân 2 loại khác nhau. Nối dây cấp điện 5VDC cho mặt hiện số ,đóng công tắc nguồn,
quạt của bộ nguồn quay và bảng hiện số sáng là được.
b. lắp ráp ổ đĩa:
Lắp ráp các ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD-ROM vào thùng máy, gắn các dây cáp tín hiệu cho
chúng nhưng khoan gắn cáp cấp điện.
c. Lắp ráp Mainboard:
Lắp ráp mainboard lên miếng sắt đỡ bên hông thùng máy. Gắn đầy đủ các chốt đệm bằng nhựa. Cố
gắng bắt đủ 2 con ốc cố định cho mainboard.
d. Lắp ráp Ram
Mainboard 486 cho phép ta sử dụng từ 1 cây SIMM đến 4 cây (có 4 bank). Mainboard Pentium bắt
buộc phải gắn 1 cặp 2 cây SIMM cho 1 Bank (có 2 bank).Ta cần xác định chiều gắn SIMM bằng cách

HUỲNH TRẦN SƠN

9


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

đặt đầu chân khuyết cạnh của SIMM vào đầu có gờ chặn của bank. Lưu ý : chỉ nên dùng 1 loại cho
“bảo đảm”.
e. Lắp ráp các dây cắm tín hiệu lệnh:
Nên Lắp các dây cắm của thùng máy lên Mainboard trước khi ráp Card để tránh vướng và khi ráp
card ta dễ chọn Slot hơn, cắm các đầu đây cho đúng. Ðối với đèn báo khi không lên chỉ cần xoay
ngược đầu cắm lại, không sợ hư hỏng. Ðối với nút Turbo khi nút có tác dùng ngược, ta cũng làm như
trên. Dây Reset và dây Loa không phân biệt đầu, cắm sao cũng được.
g. Lắp ráp Card:
Bình thường máy cấu hình chuẩn chỉ có card màn hình PCI.Ta cắm card vào slot nào trong 4 slot PCI
cũng được. Các card bổ sung như: Sound, Modem, Netware, MPEG, thường là cắm vào 4 Slot ISA
h. Lắp ráp CPU:
Chú ý cắm cạnh khuyết của CPU vào đúng cạnh khuyết của ổ cắm (cạnh khuyết là cạnh thiếu 1 chân
hay lỗ ở góc vuông). Khi cắm, so khớp chân với lỗ rồi thả nhẹ nhàng CPU xuống. Khi CPU không tự
xuống có thể do cần gạt chưa gạt lên hết cỡ hay chân CPU bị cong cần phải nắn lại. Tuyệt đối không
được dùng sức đè CPU xuống khi nó không tự xuống được, có thể làm gẫy chân CPU (coi như bỏ).
i. Lắp ráp dây tín hiệu ổ đĩa:
Cắm cáp tín hiệu vào đầu nối FDD trên mainboard hay trên Card I/O rời. Phải chú ý đấu cho đúng
đầu dây số 1 của cáp vào đúng chân số 1 của đầu nối.
k. Lắp ráp dây cấp điện cho ổ đĩa
Ðầu tiên chỉ nên lắp ráp dây cáp cấp điện cho ổ đĩa mềm khởi động để Test máy. Sau khi máy chạy
tốt mới nối cho các ổ đĩa còn lại.
l. lắp Ráp cấp điện cho Mainboard:
Khi nối cáp cấp điện cho Mainboard, chú ý là 4 dây đen phải nằm sát nhau và nằm giữa. Thít các dây
lại thành từng bó, cột và cố định vào chỗ nào gọn. Tránh để dây chạm vào quạt giải nhiệt của CPU,
tạo khoảng trống tối đa cho không khí lưu thông dễ dàng trong thùng máy.
*. Quy trình lắp ráp

HUỲNH TRẦN SƠN

10


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Các công cụ cần thiết: Tua vít, thời gian, sự kiên nhẫn, một số loại băng dính. Thứ đầu tiên cần
phải thực hiện là bắt đầu gỡ bỏ một cách cẩn thận những thành phần mà chúng ta vừa chọn về, đặc
biệt là bộ vi xử lý.
Lắp ráp bộ vi xử lý vào bo mạch chủ trước khi đặt bo mạch chủ vào trong case, điều đó sẽ làm cho
thao tác dễ dàng hơn và quá trình thao tác cũng nhanh hơn trong trường hợp ta thực hiện lắp đặt bo
mạch chủ trước. Mở các chốt trên socket của bộ vi xử lý…

… cần phải tháo được phần plastic mỏng để bảo vệ các chân cắm. Lưu ý rằng các hướng dẫn sử
dụng cho các bộ vi xử lý của Intel có thể không giống nhau.

Sau đó cài đặt một cách cẩn thận bộ vi xử lý vào, cần phải bảo đảm giống đúng các chốt giữ. Đóng
khóa chốt một cách cẩn thận sau khi cắm xong CPU. Cho đến lúc này vẫn cần phải đợi để gắn quạt
cho tới khi bo mạch chủ được đặt an toàn vào đúng vị trí của nó.

Bo mạch chủ thường đi kèm với nó là một mảnh kim loại đậy ở phía sau, đó chính là vị trí các cổng
ra vào của bo mạch. Ta cần phải đặt tấm kim loại này trước khi cho bo mạch chủ vào trong case.
HUỲNH TRẦN SƠN

11


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Lúc này hãy đặt một cách cẩn thận bo mạch chủ đã cắm bộ vi xử lý vào trong case, khớp với
các lỗi và các lẫy giữ.

Cần bảo đảm rằng các đầu ra vào của các cổng trên bo mạch chủ đúng với các lỗ trong tấm đục lỗ các
cổng…ta có thể điều chỉnh các phần kim loại của tấm đậy phía sau nếu chúng không thích hợp, vì có
thể chúng đã bị bẻ cong khi vận chuyển.

Lúc này dùng tua vít để bắt chặt bo mạch chủ vào case. Hầu hết các bo mạch chủ đều có đến 9
lỗ bắt vít. Thứ quan trọng nhất lúc này là nên đặt tất cả các ốc vào các lỗ bắt của chúng, không
nên vặn một ốc nào đó quá chặt, chỉ cần vặn vừa đủ để bo mạch chủ không bị chuyển rời sai
vị trí, sau đó lần lượt vặn chặt dần các ốc gá.

HUỲNH TRẦN SƠN

12


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Bước tiếp theo ta cần phải cắm các đầu cáp … một số bo mạch chủ có cáp nguồn bốn chân cần phải
được cắm gần bộ vi xử lý. Ta nên cắm cáp trước khi lắp quạt cho bộ vi xử lý để dễ thao tác hơn.

=>
Lúc này ta có thể lắp quạt của bộ vi xử lý vào được rồi, Cần phải điều chỉnh bốn ốc chốt để chúng
được định vị đúng theo hướng dẫn sử dụng.

Khi quạt đã được lắp đúng vị trí, cần ấn mạnh vào bốn chốt định vị trong một cách chéo nhau.

=>
Tiếp đến ta cần kết nối các dây của bo mạch chủ với các dây dẫn đến các nút cấp nguồn và các nút
khởi động lại.

HUỲNH TRẦN SƠN

13


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Sau khi cắm xong các dây nối này, ta cần kết nối tiếp các cáp audio, USB, và các cáp khác với case
của ta, các kết nối nguồn của bo mạch chủ .

=>
* Lắp ổ đa phương tiện
Ổ đĩa quang như CD hay DVD đọc/ghi đều được nối với bo mạch chủ bằng cáp IDE và nguồn điện
như ổ cứng.
Phần chân răm quy định ổ chính/phụ nằm bên cạnh bộ chân cắm cáp IDE
- Gỡ bỏ miếng nhựa ở khoang trên thùng máy và đưa ổ CD vào khoang, vít đinh ốc cẩn thận ở 2 bên.
Khi đẩy ổ CD nhô ra phía trước, chú ý để ổ không bị lệch, tránh tình trạng kẹt khay chứa đĩa.Lúc này
hãy ngắm nghía và trượt ổ đĩa DVD vào đúng vị trí của nó.
Nên nhớ rằng ổ đĩa DVD hoạt động sẽ rất rung nên ta cần phải bắt thật chặt các ốc giữ hai bên của
nó.

Lúc này có thể lắp ổ đĩa cứng vào case. Ta nên lắp làm sao để quạt của case có thể làm mát được ổ cứng.
Có thể kết nối cáp SATA hoặc IDE trước khi lắp ổ cứng cũng được nhưng cần phải bảo đảm bắt chặt bốn ốc
gá hai bên để tránh tiếng ồn trong khi hoạt động.

Các ổ lưu trữ (cứng, mềm) và đa phương tiện đều dùng cáp dữ liệu IDE hoặc cáp ATA để kết nối
với bo mạch chủ.

HUỲNH TRẦN SƠN

14


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Khi muốn cắm 2 ổ cứng trên cùng 1 máy, ta phải chú ý đến phần chân răm nằm giữa và sơ đồ trên
mặt ổ, phải quy định ổ chính (master) và ổ phụ (slave) theo sơ đồ này. Chân răm màu trắng sẽ được
kéo ra khỏi chỗ để ban đầu của nhà sản xuất và cắm vào vị trí đúng .

=>
Chuyển sang công đoạn lắp RAM, cần phải bảo đảm tháo các lẫy giữ ở hai đầu. Đặt bản RAM vào
khe slot và nhấn xuống, hai miếng nhựa màu trắng hai bên sẽ tự động "quặp" chặt khi thanh RAM
vào khe vừa vặn.

=>
cần phải bảo đảm rằng các lẫy giữ hai đầu lọt vào đúng vị trí khuyết để giữ chặt thanh RAM
Lúc này ta có thể lắp thêm video card hay bất cứ thành phần phụ nào khác. Tuy nhiên cần phải tháo
miếng kim loại ở đúng vị trí mà định cắm các card bổ sung này.

Sau khi kiểm tra xong, ta có thể đóng lắp case trở lại.

HUỲNH TRẦN SƠN

15


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

=>
Tiếp đến cắm màn hình và bật máy
Khởi động đầu tiên:
Ðây là thời điểm quan trọng nhất trong quá trình ráp máy. Kiểm tra lần cuối cùng rồi bật máy. Nếu
mọi việc đều ổn, trong vòng 10 giây, màn hình phải lên và BIOS tiến hành kiểm tra máy. Nếu trong
10 giây , màn hình không lên là có chuyện gay go, phải lập tức tắt máy và kiểm tra lại các thành phần
sau: Jumper: Kiểm tra lại các jumper tốc độ mainboard, tốc độ CPU, điện thế CPU có đúng chưa?
III. CÀI ĐẶT
1. Thiết Lập Bios:
a. BIOS thực hiện chức năng gì ?
Phần mềm BIOS đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, nhưng vai trò quan trọng nhất là nạp hệ
điều hành. Khi mở máy, hãy kiểm tra màn hình khởi động, đa số đều có gợi ý “nhấn phím DELETE”
để vào trình SETUP. Với AmiBios yêu cầu nhấn phím DEL để vào trình setup, ở một số dòng
mainboard khác nhấn F2 (hoặc F12).

Bây giờ ta sẽ thấy tương tự như hình dưới đây, chọn BOOT và chọn Boot Device Priority và
chọn thiết bị khởi động đầu tiên là CDROM thiết bị thứ nhì là HARD DRIVE ta cần nhấn F10 để
lưu cài đặt.

HUỲNH TRẦN SƠN

16


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Đối với Award Bios ta sẽ thấy màn hình tương tự như hình dưới đây, chọn phím như “gợi ý” để vào
trình SETUP. Vẫn là phím DEL.

Bây giờ chọn: Advanced Bios Features.

và chỉnh: First Boot Device to CDROM và Second or third to HDD-0 và nhấn F10 để lưu vào

HUỲNH TRẦN SƠN

17


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Bây giờ chọn: Boot Sequence và chọn CD-Rom bằng cách nhấn phím - + và nhấn phím
“khoảng trắng” để kích hoạt nó. Bấm ESC và chọn save settings and exit (nhấn F10 để lưu nó)
2. Hướng dẫn phân vùng (chia) ổ đĩa bằng PartitionMagic
PartitionMagic - Chương trình phân vùng ổ đĩa tốt nhất hiện nay. PartitionMagic - chương trình phân
vùng ổ đĩa không mất dữ liệu, không dễ sinh lỗi.
Ta phải khởi động máy tính MSDOS mode (dùng đĩa mềm hoặc "Restart in MSDOS mode" với
Win9x) thì mới có thể chạy PartitionMagic được. Màn hình chính của PartitionMagic như sau (có
thể khác trên máy khác, tuỳ thuộc vào tình trạng hiện thời của đĩa cứng đang có trên máy):

- Trên cùng là Menu của chương trình, ngay phía dưới là ToolBar.
- Tiếp theo là một loạt các khối "xanh xanh đỏ đỏ" biểu thị các partition hiện có trên đĩa cứng hiện
thời.
- Cuối cùng là bảng liệt kê chi tiết về thông số của các partition hiện có trên ổ đĩa.
- Nút Apply dùng để ghi các chỉnh sửa của ta vào đĩa (chỉ khi nào nhấn Apply thì các thông tin mới
thực sự được ghi vào đĩa). Nút Exit thì chắc là ai cũng biết rồi. Nhấn vào Exit sẽ thoát khỏi chương
trình.
- Nhấn nút phải mouse lên 1 mục trong bảnng liệt kê thì sẽ thấy 1 menu như sau:
HUỲNH TRẦN SƠN

18


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

hầu hết các thao tác đều có thể được truy cập qua menu này.
Chú ý: Tất cả các thao tác chỉ bắt đầu thực sự có hiệu lực (ghi các thay đổi vào đĩa cứng) khi ta nhấn
vào nút Apply (hoặc chọn lệnh Apply Changes ở menu General, hoặc click vào biểu tượng Apply
Changes trên Tool Bar).
* Tạo partition
Ta có thể thực hiện thao tác này bằng cách:
- Chọn phần đĩa cứng còn trống trong bảng liệt kê. Vào menu Operations rồi chọn Create...
- Hoặc click phải mouse lên phần đĩa cứng còn trống trong bảng liệt kê rồi chọn Create... trên popup
menu.
Sau khi ta chọn thao tác Create. Một dialog box (hộp thoại) sẽ xuất hiện:

Trong phần Create as ta chọn partition mới sẽ là Primary Partion hay là Logical Partition.
Trong phần Partition Type ta chọn kiểu hệ thống file (FAT, FAT32...) cho Partition sẽ được
tạo. Partition mới sẽ được tự động format với kiểu hệ thống file mà ta chọn.
Phần Size là để ta chọn kích thước cho Partition mới.
Và đến đây ta chỉ phải click vào nút OK là hoàn tất thao tác.

HUỲNH TRẦN SƠN

19


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Format Partition
Chọn 1 partition trong bảng liệt kê rồi vào menu Operations, chọn Format... hoặc right click lên 1
partition trong bảng liệt kê rồi chọn Format...Hộp thoại Format sẽ xuất hiện.

Ta chọn kiểu hệ thống file ở phần Partition Type, Nhập vào "tên" cho partition ở ô Label (tuỳ chọn,
có thể để trống),
Gõ chữ OK vào ô Type OK to confirm parititon format (bắt buộc), và nhấn OK để hoàn tất thao
tác!
Xoá Partition
Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Delete... hoặc right click lên 1
partition trong bảng liệt kê rồi chọn Delete...Hộp thoại Delete sẽ xuất hiện.

Gõ chữ OK vào ô Type OK to confirm parititon deletion (bắt buộc), và nhấn OK để hoàn
tất thao tác!
Thay đổi kích thước partition
Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Resize/Move... hoặc right click
lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Resize/Move...hộp thoại sẽ xuất hiện.

HUỲNH TRẦN SƠN

20


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Ta có thể dùng mouse "nắm và kéo" trực tiếp phần graph biểu thị cho partition (trên cùng),
hoặc nhập trực tiếp các thông số vào các ô Free Space Before, New Size và Free Space After, nhấn
OK để hoàn tất thao tác!

Ghép 2 partition lại thành 1 partition
Chọn 1 partition trong bảng liệt kê , vào menu Operations rồi chọn Merge... hoặc right click lên 1
partition trong bảng liệt kê rồi chọn Merge...Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Ta có thể chọn 1 trong các kiểu ghép như sau:
- Partiton cạnh partition ta chọn sẽ được chuyển thành 1 thư mục trên partition mà ta đã chọn.
Ta gọi partition bị chuyển thành thư mục là partition khách; partition còn lại là partition chủ. Sau
khi chọn kiểu ghép, ta chọn tên cho thư mục sẽ chứa nội dung (phần dữ liệu) của partition khách
trong ô Folder Name.
Chọn kiểu hệ thống phai cho partition kết quả trong phần File System File.
Nhấn OK để bắt đầu quá trình ghép.
Chuyển đổi kiểu file hệ thống của partition
Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Convert hoặc right click lên 1
partition trongbảng liệt kê rồi chọn Convert. Một menu con sẽ xuất hiện.

HUỲNH TRẦN SƠN

21


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Ta có thể chọn một trong các kiểu chuyển đổi:
- Từ FAT sang FAT32, HPFS hiặc NTFS;
- Từ FAT32 sang FAT;
- Từ NTFS sang FAT hoặc FAT32.
Ngoài ra ta cũng có thể chuyển 1 partition từ Logical thành Primary và ngược lại.
Các thao tác nâng cao Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Advanced
hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê, rồi chọn Advanced. Một menu con sẽ xuất hiện.

Bad Sector Retest: kiểm tra các sector được đánh dấu là "bad" trên đĩa cứng xem thử nó có còn sử
dụng được nữa hay không.
Hide Partition: làm "ẩn" partition; partition sau khi làm ẩn thì hệ điều hành sẽ không còn nhận ra
được nữa. Để làm "xuất hiện" lại partition, ta chọn lệnh Unhide Partition. (nếu ta chọn Advanced
trên 1 partion đã bị ẩn thì lệnh Hide Partition sẽ được thay bằng lệnh Unhide Partition). Resize
Root: thay đổi số lượng file và thư mục con mà thư mục gốc có thể lưu trữ.
Set Active: làm cho partiton "active". Tại một thời điểm chỉ có thể có 1 partion được active, và hệ
điều hành nào cài trên partion active sẽ được chọn khởi động lúc bật máy.
Resize Clusters: thay đổi kích thước của 1 cluster.
Các thao tác khác
Kiểm tra lỗi: chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Check for
Errors...
Thông tin về partition: chọn 1 partition trong bảng liệt kê, , vào menu Operations rồi chọn
Info...hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê, rồi chọn Info...
HUỲNH TRẦN SƠN

22


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Tăng tốc độ các thao tác: ta vào menu General rồi chọn Preferences...Trong phần Skip bad
sector checks, ta hãy đánh dấu chọn tất cả các partition trong danh sách. Lựa chọn này sẽ làm cho tốc
độ của các thao tác nhanh hơn khoảng 30-50% (hình minh hoạ).

=>
* Lưu ý
Một số lưu ý chung:
Hãy backup dữ liệu trước khi thực hiện các thao tác.
Các thao tác chỉ thực sự thi hành khi ta nhấn vào nút Apply (hoặc chọn lệnh Apply Changes ở menu
General, hoặc click vào biểu tượng Apply Changes trên Tool Bar). Một khi các thao tác đã thực sự
thi hành, ta hãy để nó tự kết thúc, không nên ngắt ngang công việc của Partition Magic, nếu không ta
có thể bị mất toàn bộ dữ liệu của đĩa cứng.
3. Cài Đặt Hệ Điều Hành windows XP
Bắt đầu cài đặt :
Cho đĩa cài Windows XP vào và khởi động lại máy, quá trình cài đặt sẽ bắt đầu với màn hình mầu
xanh như sau :

hím bất kì để vào Setup.

cửa sổ mới xuất hiện

HUỲNH TRẦN SƠN

23


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

Nhấn ENTER để cài đặt , sau vài phút máy dừng lại ở màn hình sau :

Bấm phím F8 để đồng ý cài đặt, sau một lát máy dừng lại ở màn hình sau :

Bấm phím C để tạo phân vùng cho đĩa,màn hình sau hiển thị :

Ta hãy chọn kiểu Format là NTFS file system sau đó nhấn Enter để tiếp tục

HUỲNH TRẦN SƠN

24


BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG

CHƯƠNG

=>
Tiếp theo là quá trình Copy các File của hệ thống, đợi cho đến khi mầu vàng chạy hết 100%
Giờ là lúc để khởi động lại Win XP, ta nhấn "ENTER" để quá trình xảy ra nhanh chóng nếu không
Windows sẽ tự động khởi động lại sau 15 giây.

=>
Khi khởi động lại, màn hình có hiện thông báo nhấn một phím bất kì để khởi động bằng ổ CD-ROM,
ta đừng làm gì cả hãy để nó trôi qua.
Windows đang được khởi động.

Bây giờ ta chọn định dạng chuẩn khu vực của ta và nhấn OK.

HUỲNH TRẦN SƠN

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×